Председател на комисията: Йорданка Раденкова

Размер: px
Започни от страница:

Download "Председател на комисията: Йорданка Раденкова"

Препис

1

2 Мярка Дейности Очаквани резултати Срок за изпълнение Отговорници Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността 1. Откриване на учебната година Четене или рецитиране на стихотворения. Тържествено посрещане на учениците по класни стаи. м. септември Отпечатване на материали за насърчаване на грамотността и четенето - гатанки, стихове, съчинения и преразкази. Разпространение на резултатите от добри практики в насърчаване на четенето. Мярка 1. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето 4. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Моята първа среща с книгата - тържество за буквите. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и научна литература. Насърчаване и повишаване на четивната грамотност м. март Е.Кънчева Кр.Колева 5. Изработване на постер: Правилата, които няма да забравя (7. и 10. клас) да овладяват нормите на езика А.Сукманова Й.Раденкова

3 6. Изложба на детски рисунки и илюстрации към обичани литературни герои. да четат художествена литература 7. Изготвяне на читателски дневник с интересни мисли от прочетени книги. да четат художествена литература Отбелязване Световния ден на книгата- 23 април Четене на откъси от любими художествени произведения по училищния радиовъзел и участие в общинските инициативи във връзка с Маратона на четенето. Конкурс за най-добър четец.; Изготвяне на информационни табла с езиковите норми и поставянето им в класните стаи. Насърчаване и повишаване на четивната грамотност; Популяризиране на достъпа до книги и други четива Повишаване на езиковата грамотност на учениците м.април м. декември Всички по БЕЛ Всички по БЕЛ 10. Изработване на постер: Любими герои от литературата (5. и 6. клас) да четат художествена литература м. март И. Великова Т.Тенева 11. Създаване на страница в сайта на училището, в която да се публикува лично творчество, постижения и успехи на учениците Популяризиране на училищните постижения в областта на четенето и грамотността м. април 1 По повод Деня на будителите да се подготви изложба на книги и учебници от времето на родителите на учениците ни. Привличане на родителите в процеса на формиране на интерес към четенето м. октомври Мярка Подпомагане на родителите за усъвършенстван е на техните умения да увличат и да 1 Включване на учениците от начална степен в кампанията: Мама, татко и аз четем. Привличане на родителите в процеса на формиране на интерес към четенето март април

4 насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения Подготовка на родителите за осъществяване на образователната интеграция на учениците Участие на родители в литературни викторини и конкурси за изразително четене. Повишаване работа с родители за по добра мотивация и успеваемост на учениците Работа със семейството за разясняване на ползите от образованието на децата и учениците Привличане на родителите в процеса на формиране на интерес към четенето Всички по БЕЛ 1 Обогатяване на класната библиотека други четива; Повишаване на мотивацията на учениците да четат художествена литература Начални Лесно ли е да си библиотекар? запознаване с професията на библиотекаря. Среща с библиотекар от Регионалната библиотека Захарий Княжески други четива; Повишаване на мотивацията на учениците да четат художествена литература м.април Мярка Осигуряване на лесен достъп до книги и до други четива Участие на учениците в мероприятията /празници, срещи с творци/, организирани от Регионална библиотека Захарий Княжески и библиотека Родина други четива 4. Провеждане на уроци в библиотеката на тема : Работа с речници. Търсене на информация 5. и 6. клас други четива м. март Т.Тенева Ив.Великова 5. Участие на учениците в мероприятията /четения, празници, срещи с творци/, организирани от Регионална библиотека Захарий Княжески и библиотека Родина други четива

5 6. 7. Срещи на ученици от начален етап с автори на детска литература. Популяризиране на информация във връзка с ученически литературни конкурси Популяризиране на съвременната детска литература и класическите произведения Стимулиране на талантливите ученици Цел Повишаване на равнището на грамотност 1. Език свещен на моите деди състезание по български език за учениците от 5. и 6.клас. Повишаване нивото на езикова грамотност и умения за подбор на стилова уместни езикови средства м. март. Т.Тенева И. Великова Участие на ученици от всички възрастови групи в ученически литературни конкурси Стимулиране на талантливите ученици Начални Мярка 1. Оценяване на равнището на грамотност Състезание между учениците от 10. клас на тема: Пиша ли правилно? Повишаване нивото на езикова грамотност и умения за подбор на стилова уместни езикови средства м. март. А. Сукманова 4. Организиране на езиково състезание : Кривописаници правописаници Оценяване равнището на грамотност по забавен, нестандартен и различен начин

6 5. Състезание за най-бързо и изразително четене: Минута е много. Стимулиране на талантливите ученици м.април Начални Мярка Оптимизиране на стандартите за учебно съдържание и на учебните програми Мярка Повишаване на квалификацията на те за повишаване на равнището на грамотност 1. Участие в общински кръг на олимпиадата по БЕЛ Предоставяне на те информация за възможностите за участие в дейностите на европейската образователна програма Еразъм+ Стимулиране на талантливите ученици м. февруари Повишаване на квалификацията те Участие в различни квалификационни дейности Повишаване на квалификацията те Начални и начални Настоящият план подлежи на актуализация при публикуването на Националния и на Регионалния план за действие в изпълнение на Националната стратегия за 2019/ 2020 учебна година.