ГРАФИК. на преподаване в периода г. Учител: Камелия Ангелова 3 А клас. 1. Форма, начин на преподаване: Онлайн дистанционно обучение

Размер: px
Започни от страница:

Download "ГРАФИК. на преподаване в периода г. Учител: Камелия Ангелова 3 А клас. 1. Форма, начин на преподаване: Онлайн дистанционно обучение"

Препис

1 Учител: Камелия Ангелова 3 А клас Онлайн дистанционно обучение 2. График г г От 9.00часа До13.00часа От 9.00часа 1.Бълг. език - Прилагателно име- учебник БЕ, стр.68 и 69 2.Литература -,,Как са се появили маргаритките Кирил Назъров 3.Математика - 87 урок (упражнение) 1.Бълг. език - Пиша съчинение по преживяна случка 2.Литература - Прилагателно име (учебник БЕ, стр.69) 3.ЧО- Български революционери (проектна работа по номера) 1-6- Васил Левски Христо Ботев Любен Каравелов Г еорги Стойков Раковски 4.Музика - Песен на,,ла Нота Ла. 1.Бълг. език - Синоними 2.Литература -,,Как са се появили маргаритките -Кирил Назъров 3. Математика - Урок Технологии и предприемачество Нещо ново за великденския базар От идеята до продукта 1.ИИ - Конструирам къща от кашон или кутия. 2. КМ - 26 урок Текст и звук във визуална среда 3.Човекът и приро Изследователи на приро. Как хората опазват приро (проектна работа) 1.Бълг. език (ИУЧ)-Писмен подробен преразказ на текст 2.Литература -,,Розово-захарна-скъпоценна приказка Кина Къдрева 3.ЧО - Борци за свобода (проектна работа по номера) 1-6 -Христо Ботев 7-14-Васил Левски Георги Стойков Раковски Любен Каравелов

2 Учител: Мария Калотова - 3.б клас За дистанционното обучение с 3.б клас ще ползвам Вайбър. Имаме група с децата, където ще обяснявам материала, ще поставям задачи и контролирам решаването им, ще задавам въпроси и ще отговарям на поставени от учениците. Децата ще могат да ползват и допълнителните упражнения от електронните учебници. Доста от тях имат и регистрация в Уча се. Написаното от децата ще контролирам, като ми изпращат снимка на написаното от тях. След като се върнем в училище ще проверя тетрадките, в които са писали. По-тежки презентации и други материали ще качвам в Школо, имаме и група с родителите във Фейсбук. Контактуваме и в Клас Доджо. График 1.Бълг. език - Думи с пряко и преносно значение. Упражнение. 2.Литература - Розово-захарна-скъпоценна приказка, К. Къдрева 3. Математика - Деление с преминаване - Урок Човекът и обществото - Българите под османска власт 2.Математика - Деление с преминаване - Урок 88 3.Изобразително изкуство - Къщите и техните особености. Конструирам къща от кашон. 4. Изобразително изкуство - Къщите и техните особености. Конструирам къща от кашон. 1.Човекът и приро - Как се движи човекът 2.Бълг. език - Синоними 3.Литература - Месечко, ясногрейко ле Българска народна песен 4. Технологии и предприемачество - Проучване на потребителите. Силата на рекламата. 1.Бълг. език- Синоними 2. Литература /ИКЧ/ - Морската царкиня и нейният дядо Г ео Милев 3. Математика - Деление с преминаване. Урок 89 4.Компютърно моделиране - Упражнение. 1.Човекът и обществото - Българското възраждане 2.Бълг. език /ИУЧ/ - Пряко и преносно значение на думата. Употреба. Епитет. 3.Литература - Хвърковатата чета, Е. Евтимов 4. Музика - Какво научих за музиката през първия срок

3 Учител: Саша Ангелова - 3 в клас на преподаване в периода г. Viber, Shkolo 2. График 1.Бълг. език - Употреба на синоними в текст 2. Литература - Пролет идва 3. Математика - Урок Англ. ез. / 3в, 3д/ - Our world 5. ФВС, ЧП, Музика 1.Бълг. език - Упражнение 2. Литература - Мистър Крокотак 3. Математика - Урок 88 4.Англ.ез. /3в, 3д/- Present Continuous practice 5.ЧО, ТП 1. Бълг. език - Упражнение 2. Литература - Как се появили маргаритките 3. Математика - Урок Англ.ез./3в, 3д/- Flying kites 5.ФВС До13.00 ч. 1.Бълг. език - Синоними и сродни думи 2.Литература - Розово- захарна- скъпоценна приказка 3. Математика - Урок ИИ -Дърворезба 5. Музика, КМ 1.Бълг. език - Поправка на съчинение по преживяна случка 2.Математика - Урок ИИ- Проектирам дърворезба 4. ФВС, ЧО

4 Учител : Офелия Камберова - 3.г клас 2. Използвам Школо, Уча се, Classroom и Zoom. 3. График 1.Бълг. език - Синоними.Упражнение 2.Литература - Златният трендафил 3.Математика - Деление с преминаване 4. Изобр. из-во - Цветове, музика и чувства. Слушам музика и рисувам 1.Бълг. език - Синоними.Упражнение 2.Литература - Пролетна въртележка 3.Математика - Деление с преминаване. Упражнение 4. Човекът и обществото- Българските революционери 1. Математика - Деление с преминаване. Упражнение 2.Бълг. език - Пиша писмо З.Бълг. език - Пиша писмо 4. Музика - Песен за Ла 1.Човекът и приро - Полезни храни 2.Математика - Деление с преминаване 3. Литература - Пролетна въртележка 4. Компютърно моделиране - Героят оживява чрез звуци 1.Бълг. език - Употреба на синоними в текста 2.Литература - Пролет идва 3.Математика - Деление с преминаване. Упражнение 4. Човекът и обществото - Българските революционери. Упражнение

5 Учител: Боряна Йонкова - 3 Д клас Форма, начин на преподаване: Дистанционна форма на преподаване, чрез Дискорд, Вайбър, електронен дневник, клас Доджо, е- мейл. Ще се използва,, Уча се",,, електронни учебници", презентации и др. График д а та Ч а с на п р ов еж д а н е Т ем а /м а тер и а л 1.Бълг. език - Употреба на синоними в текст. 2. Математика - Урок 89. Упражнение 3. Литература - Месечко, ясногрейко ле 4. Човекът и обществото- Априлско въстание 1.Бълг. език - Синоними и сродни думи. 2.Литература -Хвърковатата чета 3.Математика - Да пътуваме в България. Урок Технологии и предприемачество. Самолет. Хартиена птица. 1.Бълг. език - Лично писмо 2. Математика- Ваканция на море. Урок Човекът и обществото- Борци за свобода. Пътят към свобо. 4. Изобразително изкуство- Проектирам черга и килим. Украса. 1.Бълг. език - Пряко и преносно значение. Синоними и сродни думи. Упражнение. 2.Литература - Реката, която била поточе 3. Математика - Ваканция на село. Урок Човекът и приро- Как се движи човекът 1.Бълг. език - Писмен подробен преразказ на приказка. 2.Литература - Хотели за врабци. 3.Математика - Вече знам. Урок Музика: Езикът на музиката. Цветове, музика, чувства. Слушам музика и рисувам.