ГРАФИК. на преподаване в периода г. Тема/материал. 2.Литература - Хвърковатата чета -упр. 3.Математика - Ваканция на море- упр.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ГРАФИК. на преподаване в периода г. Тема/материал. 2.Литература - Хвърковатата чета -упр. 3.Математика - Ваканция на море- упр."

Препис

1 на преподаване в периода г Учител : Офелия Камберова - ЦОУД, 3.в,г клас 1. Форма, начин на преподаване: 2. Използвам Школо, Уча се, Classroom и Zoom. 3. График г Понеделник от 9.00 до Бълг. език -Подбудително изречение- упр. 2.Литература - Хвърковатата чета -упр. 3.Математика - Ваканция на море- упр. 4. Изобр. из-во - Украсата на текстилните изделия. Проектирам черга или килим г Вторник от 9.00 до Бълг. език -Подбудително изречение.упражнение 2.Литература - Реката, която е била поточе - упр. 3.Математика - Ваканция на село - упр. 4. Човекът и обществото- Освобождението на България - упр. на преподаване в периода: г Учител : Боряна Йонкова ЦОУД - 3.г, в клас 1. Форма, начин на преподаване: 2. Използвам Школо, Вайбър Уча се, презентации и др. 3. График

2 г 1.Бълг. език- Подбудително изречение. Упражнение. 2. Литература-,,Хвърковатата чета. Упражнение 3.Математика - Деление с преминаване. Упражнение. 4. Човекът и приро- Сърце и кръвоносни съдове. 1.Бълг. език- Подбудително и възклицателно изречение. Упражнение г 2. Литература - Реката, която била поточе. Упражнение 3.Математика - Деление с преминаване. Упражнение г 4. Човекът и приро - За какво служи мозъкът. 1.Бълг. език - Употреба на възклицателно и подбудително изречение. Упражнение. 2. Литература - Реката, която била поточе. У пражнение 3. Математика - Деление с преминаване. Упражнение. 4.Човекът и обществото - Освобождението на България.

3 Учител:Радостина Николова - 3б,в клас на преподаване в периода г. 1. Форма, начин на преподаване: Viber,Shkolo 2. График г.. Понеделник От До Бълг. език - Подбудителни изречения 3.Математика - Упражнение г.. Вторник От До Човекът и обществото-априлско въстание 3.Математика - Ваканция на море-урок г.. От До Човекът и приро-полезни храни 3.Математика - Упражнение г.. От До Бълг. език - Подбудителни изречения ивъзклицателни изречения-писане 2.Литература - Училищ е за вълшебства 3.Математика - Ваканция на село,урок г.. От До Човекът и обществото-борци за свобода 2.Литература - Я йцето 3.Бълг.език-Възклицателни и подбудителни изречения

4 на преподаване в периода г. Учител: Таня Кованджиева, учител ЦОУД - 3.а,б класове 1. Форма, начин на преподаване: Онлайн 2. График г. От 13:30 1.Български език - а клас: - Лично писмо б клас: - Подбудителни изречения - Езикови задачи- стр.52 Понеделник до 17:00 2.Литература - а клас:,,кой какъв е? Хвърчило и орел, Шареното човече, Лалкини подаръци б клас: Срещу Велкиден, Ран Босилек З.Математика - а клас: Урок 90 Сборник: Да пътуваме из България -стр.94 б клас: Упражнение г. От Бълг. език - а клас: - Синоними и сродни думи - Езикови задачи- стр.46 Вторник 2.Литература - а клас: Хотели за врабци -Рада Москова 3.Математика - Б клас: Ваканция на море - Урок 91 - Сборник: Ваканция на море -стр.95 4.ЧО - а клас: Руско- турска освободителна война б клас: Априлско въстание г. От Български език - а клас: Възклицателни изречения -Езикови задачи: стр- 50 б клас: Подбудителни изречения -Езикови задачи: стр Литература - а клас: Лазарки, Цветница б клас: Срещу Велкиден, Ран Босилек 3.Математика - а клас: Урок 91 ( от 1 до 4 задача ) 4.Човекът и приро а клас: Как се храни човекът б клас: Полезни храни 1. Литература -

5 г. б клас: Училище за вълшебства, По Михаил Енде От До Бълг. език - б клас: Писане на подбудителни изречения и възклицателни изречения г. От З.Математика - а клас: Урок 91 ( от зад 5 до зад.8 ) Сборник: - Ваканция на море - стр.95 б клас: Ваканция на село. Урок 92 - Сборник: Ваканция на село - стр.96 1.Човекът и обществото - а клас: Българското общество по време на Възраждането. Правя и разширявам мисловната карта, ползвайки стари знания. б клас: Борци за свобода 2.Литература а клас: Хотели за врабци Рада Москова б клас: Яйцето, Н. Станилова З.Български език а клас: Съчинение по словесна опора- пословица б клас: Възклицателно и подбудително изречение