Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)**

Размер: px
Започни от страница:

Download "Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)**"

Препис

1 СПИСЪК на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка), които участват в балообразуването и на максималния бал ФАКУЛТЕТИ СПЕЦИАЛНОСТИ Форми на обучени е ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ Състезателни изпити Английска филология По избор: 2. Български език + приложен сертификат за владеене на английски език Cambridge English - Advanced (CAE); TOEFL IBT (с точки над 90); IELTS Academic (мин. ниво 7); SAT Немска филология с избираем модул Скандинавски езици По избор: 1.Немски език немски език на ниво минимум В2: Deutsches Sprachdiplom; TestDaF; ÖSD Zertifikat; Goethe- Zertifikat сертификат за владеене на немски език на ниво минимум В2: Deutsches Sprachdiplom; TestDaF; ÖSD Zertifikat; Goethe-Zertifikat Френска филология По избор: 1. Френски език френски език минимум DELF B2 сертификат за владеене на френски език минимум DELF B2 Оценки от дипломата за средно образование (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка)**

2 Италианска филология По избор: 1. Италиански език италиански език минимум CELI B2 сертификат за владеене на италиански език минимум CELI B2 Испанска филология По избор: 1. Испански език испански език минимум DELE B1 сертификат за владеене на испански език минимум DELE B1 Португалска филология По избор: минимум В2, испански на равнище минимум B1* Скандинавистика

3 Класическа филология По избор: Унгарска филология По избор: Новогръцка филология По избор:

4 Румънска филология По избор: 1. Български език и литература 2. Английски език 3. Френски език 4. Немски език 5. Испански език 6. Италиански език 7. Руски език Тюркология По избор: 7. Български език и литература Арабистика По избор: Иранистика По избор: Общ успех от дипломата за средно образование

5 Китаистика По избор: 7. Български език и литература + Сертификат HSK Индология По избор: Български език и литература

6 Японистика По избор: 7. Български език и литература + Сертификат JLPT Кореистика По избор: Български език и литература + Сертификат TOPIK III Арменистика и кавказология По избор: 1. Български език и литература 2. Английски език 3. Френски език 4. Немски език 5. Испански език 6. Италиански език Южна, Източна и Югоизточна Азия 7. Руски език По избор: 2. Български език и литература + приложен сертификат за владеене на английски език на равнище минимум В2 Български език и литература Български език и литература

7 Африканистика (на английски език) По избор: 2. Български език и литература + приложен сертификат за владеене на английски език на равнище минимум В2 Общ успех от дипломата за средно образование *Признават се следните сертификати: Английски език: Cambridge English; IELTS; Oxford Test of English; TOEFL; SAT Немски език: Deutsches Sprachdiplom; TestDaF; ÖSD Zertifikat; Goethe-Zertifikat Френски език: DELF Испански език: DELE Италиански език: CELI ** Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.