Учебен курс Пластмасови изделия и шприцформи 2018 г. Материали, конструкции, симулации, приложения

Размер: px
Започни от страница:

Download "Учебен курс Пластмасови изделия и шприцформи 2018 г. Материали, конструкции, симулации, приложения"

Препис

1 Учебен курс Пластмасови изделия и 08 г. Материали, конструкции, симулации, приложения Тема Основи на съдържанието Обем Часове.Инженерни пластмаси Инженерни пластмаси, в т.ч. с високи показатели. Свойства. Приложения. Пластмасови изделия..конструктивно оформяне и технологични изисквания..изделия, състоящи се от присъединяване на няколко детайла.. Свиване на пластмасите. Кинетика. Колебания..Точност и взаимозаменяемост на пластмасовите изделия. Допуски и сглобки.5. Отклонения от формата и разположението на повърхнините на шприцовани изделия.6. Особености в якостните пресмятания на пластмасови изделия с разширения

2 .Конструкция на те.. Класификация на те.. Последователност в конструирането на.. Конструктивно оформяне на те... ШФ за единично и дребносерийно производство /с разширение/. Формуващи детайли на те.. Характер на запълване на формуващите обеми. Фази. Деформации. Особености.. Налягане необходимо за напълване на формуващите обеми.. Модели за напълване на формите. Напрежения на срязване.. Конструкции на формуващите детайли.5. Конструктивно представяне на резбови формуващи.6. Напасване на формуващите елементи.7. Технически изисквания за точността на изработване и сглобяване на формуващите детайли на ШФ.8. Пресмятане на размерите на формуващите повърхнини и обеми.9. Якостни изчисления на формуващите детайли

3 5.Леякови системи на те 6.Вентилационни системи 7. Температурни режими на те 5.. Класификация. Правила за разполагане 5.. Студени /обикновени, твърди/ леякови системи. Разновидности 5.. Горещоканални леякови системи. Принципни различия. Подходащи пластмаси 5..Балансирани леякови системи за производство на изделия с подобрени физико-механични качества и повишена точност на размерите: - Балансиране на студеноканални леякови системи - Балансиране на горещоканални леякови системи - Съществени преимущества на различните леякови системи Конструктивно оформяне 6.. Пресмятане на вентилационните канали. Оразмеряване в зависимост от вида на пластмасите 7.. Принципи. Пресмятане 7.. Напречно сечение на темпериращите канали 7.. Темпериране на поансоните 7.. Темпериране на матриците с разширение

4 7.5. Темпериране на други детайли от ШФ 7.6. Елементи от темпериращите системи 7.7 нови технологии за темпериране: - Разделно /контурно/ - С СО - Динамично - Индукционно 7.8. Препоръки относно темпериращите системи Разширено 8. Системи за изваждане на изделията 8.. Физични явления при изваждане на изделията 8.. Пресмятане на силите за изваждане на изделията 8.. Видове системи за изваждане на изделията 8.. Изваждане на резбови изделия 8.5. Изваждане на изделията с флуид 8.6. Изваждане на леяците 9. Системи за водене и центроване 9.. Водене и центроване с водачи /колони/ и втулки 9.. Плоски водачи 9.. Центроващи /опорни/ конуси 9.. Клинове 9.5. Центроване с цилиндрични щифтове 9.6. Центроване с конусни щифтове и конусни водачи 9.7. Спомагателни детайли

5 0.Установяване и закрепване на ШФ към машините 0..Установяване и закрепване на ШФ към машините. Материали за изработване на.. Стомани.. Твърди сплави.. Мед и медни сплави.нормализирани и стандартизирани.. Пакети за.. Детайли и механизми.точност и грапавост на детайлите за ШФ.. Непробити плочи.. Пробити плочи.. Водачи и водещи втулки.. Шибри /по нормала на DME/. Дефекти в пластмасовите изделия и начини за отстраняване Дефекти 5. Дефекти в ШФ и начини за от- Дефекти

6 страняване 5.. Характерни дефекти в пластмасовите изделия. Физична същност Разширен обем с много примери /снимки и детайли/. Обяснения за физичната същност на процесите 6. Иновации в конструкциите на ШФ и технологиите на изработване 6.. Усъвършенстване и внасяне на нови елементи в конструкциите на те 6.. Иновации в технологиите за изработване на 6..Технологии за бързо изработване на прототипи на изделия. Описание и управление на процесите. Методи и технологии: SLA, SLA+DLP, DP, MJM, LOM, SGC, Inkjets, FDM, SLS, SLM, LENS.Обща характеристика, област на приложение и предимства на методите 6.. Технологии за бързо изработване на формуващи детайли. Класификации. Видове методи Технологии за бързо изработване на формуващи детайли, реализирани у нас Сравнителни оценки. Оптимизиране на моделите и качеството на детайлите

7 7. Интегриран процес за предварителна симулация и анализ при създаване на изделия от пластмаса и технологична екипировка /ШФ/ с помощта на CAE системи. Всичко учебни часа: 50 ЗАБЕЛЕЖКА: Това е пълен обем на курса. Той може да се съкрати или разшири в зависимост от специфичните потребности на курсистите. Това се отнася и за съответните теми в таблицата, например: разширяване на тема. Пластмасови изделия за сметка на теми: 6.Вентилационни системи и 7. Температурни режими на те