ML1120/ML1190 eco. Pъководство за потребителя

Размер: px
Започни от страница:

Download "ML1120/ML1190 eco. Pъководство за потребителя"

Препис

1 ML1120/ML1190 eco Pъководство за потребителя

2 ,,. OKI Printing Solutions,. OKI Printing Solutions,.,, OKI Printing Solutions., -,. - OKI Printing Solutions: Copyright OKI Data Corporation.. OKI OKI Electric Industry Co., Ltd. Microline OKI Data Corporation. Microsoft, MS-DOS Windows Microsoft Corporation.. 20 / / (EMC), 20 / / (LVD) 2011/65/ U (ROHS),,, -,,. ML1120/ML1190 eco > 2

3 Съдържание Предговор Забележки, предупреждения и сигнали за внимание Въведение За това ръководство Използване онлайн Отпечатване на страници Начало на работа Запазване на материалите от опаковката Идентифициране на компонентите Изглед отпред Изглед отзад Разполагане на вашия принтер Включване на електрозахранването на вашия принтер Изпълнение на тестов печат Свързване към компютър Интерфейси Свързване Инсталиране на драйвера за принтер Отпечатване на тестова страница Печат от компютър Манипулиране с хартията Зареждане на листове хартия Изваждане на листове хартия Зареждане на непрекъснати формуляри Зареждане на непрекъснати формуляри Подаване на непрекъснати формуляри (задно подаване) Подаване на непрекъснати формуляри (долно подаване) Откъсване на непрекъснати формуляри Подравняване на перфорациите за откъсване Изваждане на непрекъснати формуляри Регулиране на лоста за дебелина на хартията Указания за работа Панел за управление ML1120 eco ML1190 eco Бутони Промяна на режима на печат ML1120 eco ML1190 eco ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Предговор > 3

4 Настройка на стойностите на менюто Потвърждение на текущи настройки Настройки на менюто Елементи и настройки на менюто ML1120 eco ML1190 eco Инициализиране на настройки на менюто Коригиране на TOF позиция Настройки за скорост на принтера Ударен режим на принтера Печат с нормална скорост Печат с висока скорост Тих печат Задаване на TOF позицията на място по избор на потребителя Отстраняване на неизправности Почистване на заседнала хартия Заседнал лист хартия в принтера Засядане на непрекъснати формуляри в принтера Реакция на алармени състояния Реагиране на проблеми от общ характер Почистване на вашия принтер Външна част на принтера Вътрешна част на принтера Консумативи и аксесоари Консумативи Смяна на касета с лента Информация за поръчка на консумативи Спецификации ML1120 eco ML1190 eco Индекс Contact Us ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Предговор > 4

5 Забележки, предупреждения и сигнали за внимание ЗАБЕЛЕЖКА Забележките предоставят допълнителна информация, допълваща основния текст. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предупреждението дава допълнителна информация, игнорирането на която може да доведе до отказ или повреда в апаратурата. ВНИМАНИЕ! Вниманието дава допълнителна информация, игнорирането на която може да доведе до риск от нараняване на лица. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Забележки, предупреждения и сигнали за внимание > 5

6 Въведение Поздравяваме ви за покупката на този принтер OKI Printing Solutions! ML1120 eco (9-иглен) и ML1190 eco (24-иглен) са проектирани за надежден печат с високо качество на буквите и графика с висока разделителна способност в условията на предпечатна подготовка/офис работа. Двата модела съчетават най-новата технология за печат с 24-иглена, серийна ударна матрица, с усъвършенствани материали и превъзходна конструкция, за да осигури висококачествена работа и многостранно приложение в принтер с размер на настолно устройство. Обърнато е внимание на ергономичността и потребностите на приложенията, за да бъде улеснена работата на оператори с различни технически възможности. За това ръководство ЗАБЕЛЕЖКА Изображенията в настоящото ръководство е възможно да включват характеристики, които се предлагат като опции, но не са инсталирани във вашия принтер. Това е вашето ръководство за потребителя (проверете в уеб сайта за най-новата версия) за вашия принтер иечаст от общата поддръжка за потребителя, посочена по-долу: > Брошура за безопасност при инсталиране: предоставя информация за безопасното използване на принтера. Това е печатен документ, приложен в комплекта на принтера итрябва да го прочетете, преди да инсталирате принтера си. > Ръководство за инсталиране: описание на разопаковането, свързването и включването на вашия принтер. Това е печатен документ от комплекта на вашия принтер. > Това Ръководство за потребителя: помага ви да опознаете вашия принтер и да се възползвате максимално от многото му функции. Включени са и насоки за откриване и отстраняване на проблеми, както и техническо обслужване, за да се гарантира най-добра работа. Освен това, предвидена е и информация за добавяне на аксесоари по избор с нарастване на вашите нужди от печат. Това е електронен документ, записан на компактдиска с ръководството. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Въведение > 6

7 > Техническо ръководство: предоставя подробна техническа информация за програмисти и потребители с повече технически познания. Това е електронен документ, който се предлага на уеб сайта на адрес > Ръководство за инсталиране: предоставя се заедно сконсумативите и допълнителните аксесоари за описание на начина на инсталирането им. Това са печатни документи, които са комплектовани с консумативите и аксесоарите, предлагани като опции. > Онлайн помощ: онлайн информация, достъпна чрез драйвера ипомощния софтуер на принтера. Използване онлайн Това ръководство е предназначено за четене на екрана, като се използва Adobe Acrobat Reader. Използвайте инструментите за навигация и разглеждане, предлагани в Acrobat. Конкретна информация можете да намерите по два начина: > В списъка от показалци в лявата страна на екрана изберете темата, която ви интересува, за да преминете към нея. (Аконямапоказалци, използвайте Съдържание на стр. 3.) > В списъка на показалците натиснете върху Индекс, за да преминете към Индекса. (Ако няма показалци, използвайте Съдържание на стр. 3.) Намерете термина, който ви интересува, в подредения по азбучен ред индекс и натиснете съответния номер на страница, за да отидете на страницата, съдържаща този термин. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Въведение > 7

8 Отпечатване на страници Може да се отпечатва цялото ръководство, отделни страници или раздели. Процедурата за това е следната: 1. От лентата с инструменти изберете File (Файл) > Print (Печат) (или натиснете клавишите Ctrl + P). 2. Изберете кои страници желаете да отпечатате: (a) (b) [All pages] (Всички страници) (1), за цялото ръководство. [Current page] (Текуща страница) (2), за страницата, която разглеждате в момента (c) [Pages from] and [to] (Страници от и до) (3), за диапазона от страници, който укажете с въвеждане на номерата им. 3. Натиснете бутона OK. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Въведение > 8

9 Начало на работа Запазване на материалите от опаковката След като инсталирате вашия принтер съобразно указанията от Ръководството за инсталиране, запазете материалите от опаковката и контейнера, в случай, че се наложи да експедирате или транспортирате принтера. Идентифициране на компонентите По-долу са идентифицирани и обяснени накратко основните части на вашия принтер. Изглед отпред ВНИМАНИЕ! Ако още не сте направили това, запознайте се със съдържанието на брошурата за безопасност при инсталиране, доставена свашия принтер Печатаща глава: отпечатва знаци върху хартията. 2. Лост за тип на хартията: поставя се в определено положение в зависимост от използваната хартия листове или непрекъснати формуляри. 4 ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Начало на работа > 9

10 3. Ръкохватка на валяка: завъртете я за придвижване или изваждане на хартията. 4. Лост за дебелина на хартията: поставя се в определено положение в зависимост от дебелината на хартията. Има и положение, което улеснява смяната на лентата. 5. Панел за управление: съдържа бутонни превключватели и индикатори (описани са подробно по-късно), които ви дават възможност да работите с принтера. ML1120 eco FONT PITCH SPEED SEL ALARM SEL LF/FF LOAD/EJECT TEAR STATUS ML1190 eco FONT PITCH SEL ALARM SEL LF/FF LOAD/EJECT TEAR STATUS 6. Бутон за включване: за включване и изключване на електрозахранването на принтера (ON/OFF). 7. Касета с лента: в нея се намира лентата на принтера. 8. Механизъм на изтеглящия валяк: подпомага изхода на хартията 9. Изтеглящ водач предотвратява изкривяването на хартията. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Начало на работа > 10

11 Изглед отзад Входна тава: в нея се държат листове хартия, използвани от принтера (един по един). 2. Куплунг за захранване: за свързване на кабел за електрозахранване на принтера. 3. Водачи за хартията: може да се регулира според необходимостта, за да се разположи левия ръб на листа хартия. 4. Зъбно водещо колело: за зареждане и подаване на непрекъснати формуляри. 5. Заден капак Съединител за сериен кабел: за свързване на сериен интерфейсен кабел USB конектор: за свързване на USB интерфейсен кабел. 8. Конектор за паралелен интерфейс: за свързване за конектор за паралелен интерфейс. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Начало на работа > 11

12 Разполагане на вашия принтер > Изберете здрава, солидна повърхност, върху която да поставите вашия принтер. > Оставете достатъчно място около принтера (напр. поне 60 см от стените) за лесен достъп до ръкохватката на валяка и за различните пътища за подаване на хартията. 60 cm 75 cm > Осигурете наблизо подходящ заземен електрозахранващ контакт. Включване на електрозахранването на вашия принтер 1. Проверете дали ключът на електрозахранването на вашия принтер е в положение OFF (ИЗКЛ.). ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Начало на работа > 12

13 2. Свържете кабела за електрозахранване (1) към извода за електрозахранване (2) на принтера Свържете електрозахранващия кабел към контакт за 220/240 V AC и включете електрозахранването на контакта. 4. Поставете превключвателя на принтера в положение ON (ВКЛ). 5. Проверете дали светят индикаторите SEL (ИЗБОР) и STATUS (СЪСТОЯНИЕ) на панела за управление. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Начало на работа > 13

14 Изпълнение на тестов печат За да проверите дали вашият принтер работи, направете тестов печат на лист тип 80 г/кв.м A4 (например), както следва: ВНИМАНИЕ! След като сте изключили принтера (OFF), оставете да изминат поне 5 секунди преди да го включите (ON). По-краткият интервал между включване и изключване (ON/OFF) може да доведе до повреда на електрозахранването на принтера. Не изключвайте принтера (OFF), докато печата, тъй като това може да доведе до повреда на печатащата глава. 1. Поставете превключвателя на принтера в положение OFF (ИЗКЛ). 2. Поставете лостчето за тип на хартията в положение за отделни листове. 3. Отстранете защитения капак и настройте лоста за дебелина на хартия на позиция Натиснете и задръжте бутона LF/FF (НОВ РЕД/НОВА СТРАНИЦА) и LOAD/EJECT (ЗАРЕЖДАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ) и поставете превключвателя на електрозахранването в положение ON (ВКЛ). Индикаторът ALARM светва, за да покаже, че няма хартия. 5. Изравнете дългата страна на листа с водача на хартията и поставете внимателно листа в принтера. Принтерът автоматично захваща хартията и започва тестов печат. ЗАБЕЛЕЖКА Ако е необходимо, можете да направите пауза в тестовия печат, като натиснете бутона SEL (ИЗБОР), и след това да продължи-те тестовия печат, като натиснете отново бутона SEL. 6. Когато тестовият печат завърши, листът се изважда автоматично. ЗАБЕЛЕЖКА Ако по някаква причина искате да прекратите тестовия печат, натиснете бутона SEL и след това бутона LOAD/EJECT, за да извадите хартията. Поставете превключвателя на принтера в положение OFF (ИЗКЛ). ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Начало на работа > 14

15 Свързване към компютър В този раздел ще свържете вашия принтер към компютър, ще инсталирате драйвер за принтер в компютъра и ще отпечатате тестова страница. Интерфейси Вашият принтер е снабден с три интерфейса за данни: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте повече от един от следните интерфейси за данни, за да се свържете към вашия компютър. > Паралелен: за директно свързване към компютър. Този порт изисква двупосочен (съответстващ на IEEE 1284) паралелен кабел. > Сериен: за директно свързване към компютър. Този порт изисква двупосочен RS232C сериен интерфейсен кабел. > USB: за свързване към компютър работещ с Windows 98 или по-нова версия. Този порт изисква екраниран кабел, по-къс от 5 м, съвместим с USB версия 2.0. ЗАБЕЛЕЖКА Принтерът не е комплектован с интерфейсните кабели. Свързване 1. Проверете дали принтерът и компютърът са изключени (OFF). 2. Свържете необходимия интерфейсен кабел, сериен (1), USB (2) или паралелен (3), към принтера, а след това към компютъра. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Свързване към компютър > 15

16 Счупете ушите (4), за да позволите на кабелите да застанат удобно под принтера Включете принтера. 4. Включете компютъра. Инсталиране на драйвера за принтер Поставете компактдиска с драйвери във вашия компютър и следвайте указанията на екрана, за да инсталирате драйвера за принтер, който ще използвате с вашия принтер. Отпечатване на тестова страница Като пример, с използване на Windows XP: 1. Използвайте бутона Start (Старт)> Printers and Faxes (Принтериифаксове), за да отворите прозореца Printers and Faxes (Принтери и факсове). 2. Маркирайте драйвера за вашия принтер. 3. Използвайте File (Файл) > Properties (Свойства), за да отворите прозореца Properties (Свойства). 4. В раздел General (Общи) щракнете върху бутона Print Test Page (Отпечатване на тестова страница). 5. Уверете се, че е отпечатана тестова страница, като проверите инсталацията принтер компютър. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Свързване към компютър > 16

17 Печат от компютър Когато печатате на вашия принтер, например от приложение под Windows на вашия компютър, направете избора си за печат от прозорците на драйвера, които се появяват на екрана. Тези прозорци на драйвера са замислени да бъдат лесни за използване и интуитивни, като същевременно има достъп и до онлайн помощ чрез бутона Help (Помощ) във всеки прозорец. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Печат от компютър > 17

18 Манипулиране с хартията В този раздел е описано как да използвате листове хартия и непрекъснати формуляри с вашия принтер. Зареждане на листове хартия 1. Уверете се, че принтерът е включен. ЗАБЕЛЕЖКА Ако в принтера има непрекъснати формуляри, извадете ги, както е описано в Изваждане на непрекъснати формуляри на стр Проверете дали капаците на водача на хартията са затворени, за да избегнете вероятността от засядане на хартията. 3. Уверете се, че лостът за тип хартия (1) е в положение за листове. 1 ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 18

19 4. Задайте лявото поле на хартията с регулиране на водача на хартията (1). Позиционирайте краищата на водача на хартията (1) на върха на стрелката-маркер (2) в тавата за хартия Отстранете защитения капак и настройте лоста за дебелина на хартия (1), за да съвпадне с хартията. Вж. Регулиране на лоста за дебелина на хартията на стр ВНИМАНИЕ! Ако положението на лоста за дебелина на хартията не съответства на използваната хартия, подаването на хартията и отпечатването може да се изпълняват неправилно. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 19

20 6. Със страната за печат надолу и левия ръб подравнен с водача на хартията (1), пъхнете внимателно хартията във входната тава (2) в принтера, докато бъде захваната. 2 1 ЗАБЕЛЕЖКА Уверете се, че хартията е добре подравнена по водача за хартия, за да избегнете вероятността от печат накриво. Когато печатате върху плик, не прегъвайте нагоре капачето на плика. Ако капачето на плика е подравнено по водача за хартия, това може да доведе до печат накриво. Изваждане на листове хартия Когато принтерът стигне до края на листа, той автоматично го изхвърля. Ако е необходимо, добавете лист, за да продължи принтерът да печата от мястото на спиране. За да извадите лист останал в принтера, направете следното: 1. Натиснете бутона SEL (ИЗБОР), за да превключите принтера врежим офлайн. 2. Натиснете бутона LOAD/EJECT (ЗАРЕЖДАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ) илистът се изхвърля в тавата за хартия. ЗАБЕЛЕЖКА Листове по-дълги от формат A4 (297 мм) могат да се припокриват и евентуално да изпаднат от тавата за хартия. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 20

21 Зареждане на непрекъснати формуляри Зареждане на непрекъснати формуляри За да избегнете проблеми с подаването на хартията, направете следното: 1. Уверете се, че принтерът е разположен на повърхност приблизително 75 см над пода. 2. Поставете кутията с непрекъснати формуляри точно под принтера, на не повече от 3 см наляво или надясно от пътя на хартията за принтера. 3. Уверете се, че задната част на принтера е близо до и успоредно на ръба на повърхността, както и на поне 60 см от стените. Подаване на непрекъснати формуляри (задно подаване) 1. Уверете се, че принтерът е включен. ЗАБЕЛЕЖКА Ако в принтера има листа, извадете ги, както е описано в Изваждане на листове хартия на стр Поставете лостчето за тип на хартията в положение за непрекъснати формуляри. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 21

22 3. Отстранете защитения капак и настройте лоста за дебелина на хартия (1), за да съвпадне с хартията. Вж. Регулиране на лоста за дебелина на хартията на стр ЗАБЕЛЕЖКА Ако положението на лоста за дебелина на хартията не съответства на използваната хартия, подаването на хартията и отпечатването може да се изпълняват неправилно. 4. Извадете заедно входната тава и задния капак, като хванете входната тава за двете страни и я издърпате нагоре. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 22

23 5. Повдигнете заключващото лостче (1) на лявото водещо зъбно колело и плъзнете водещото зъбно колело колкото е необходимо, за да нагласите положението на хартията. Натиснете 1 блокиращото лостче отново надолу, за да заключите водещото зъбно колело в желаното положение. 6. Повдигнете заключващото лостче (1) на дясното водещо зъбно колело и плъзнете водещото зъбно колело до желаното положение съответстващо на широчината на непрекъснатите формуляри, които ще използвате. Преместете задния водач на хартията (2) в средно положение между лявото (3) и дясното (4) водещо зъбно колело ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 23

24 7. Отворете капаците на лявото и дясното водещи колела и подайте непрекъснатите формуляри по посока на стрелките, като нагласите дупките на перфорацията на формулярите върху зъбците на водещите колела. Уверете се, че формулярите са добре подравнени върху зъбците, след това затворете капаците на водещото колело. 8. Нагласете дясното зъбно водещо колело така, че да съответства на широчината на непрекъснатите формуляри, като внимавате формулярите да не са нито много хлабави, нито много притиснати между водещите зъбни колела. Натиснете блокиращото лостче надолу, за да заключите дясното зъбно водещо колело в желаното положение. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 24

25 9. Поставете обратно входната тава и задния капак, като поставите входната тава в жлебовете отзад на принтера и я натиснете внимателно напред, докато щракне на място. 10. Поставете отново защитния капак. 11. Натиснете бутона LOAD/EJECT. Непрекъснатите формуляри се поемат от принтера и се разполагат в положение за печат на първия ред. Подаване на непрекъснати формуляри (долно подаване) ЗАБЕЛЕЖКА Ако в принтера има листа, извадете ги, както е описано в Изваждане на листове хартия на стр. 20. Местене на механизъма за изтегляне 1. Уверете се, че принтерът е изключен. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 25

26 2. Извадете кабела за захранване. 3. Махнете защитния капак. ВНИМАНИЕ! Внимавайте, защото след печат печатащата глава е гореща. Оставете я да изстине, преди да пипате. 4. Преместете печатащата глава наляво. 3 cm ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 26

27 5. Натиснете нагоре и издърпайте изтеглящия валяк и освободете една страна. След това освободете другата страна и издърпайте изтеглящия валяк. Изтеглящият водач може да се откачи. 6. Ако е необходимо, сменете изтеглящия водач. 7. Завъртете принтера, така че задната му страна е с лице към вас. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 27

28 8. Извадете заедно входната тава и задния капак, като хванете входната тава за двете страни и я издърпате назад и нагоре. 9. Извадете механизъма за изтегляне. Стиснете дръжките, за да освободите щипките от двете страни. Продължавайте да стискате и завъртете и извадете механизъма от принтера. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 28

29 10. Позиционирайте изтеглящия механизъм, както е показано. Задвижващият механизъм е отляво. 11. Намерете рамената над завъртащите точки и завъртете модула назад, докато щипките се затворят на задните игли. 12. Завъртете принтера, така че предната му страна е с лице към вас. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 29

30 13. Завъртете на ръкохватката на валяка. Ако механизмът за изтегляне е поставен правилно, зъбното колело ще се завърти. Ако колелото не се завърти при завъртане на ръкохватката на валяка, повторете стъпки 10 до Поставете обратно входната тава и задния капак, като поставите входната тава в жлебовете отзад на принтера и я дръпнете внимателно напред, докато щракне на място. 15. Поставете отново защитния капак. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 30

31 Зареждане на непрекъснати формуляри (долно подаване) 1. Уверете се, че принтерът е изключен. 2. Махнете защитния капак. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 31

32 3. Поставете лостчето за тип на хартията в положение за непрекъснати формуляри. 4. Поставете топчето с непрекъснати формуляри под принтера. Прокарайте хартията нагоре през слота в основата на принтера. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 32

33 5. Повдигнете заключващото лостче (1) на лявото водещо зъбно колело и плъзнете водещото зъбно колело колкото е необходимо (2), за да нагласите положението на хартията, след това натиснете заключващия лост (3), за да заключите водещото зъбно колело вжеланата позиция Повдигнете заключващото лостче (1) на дясното водещо зъбно колело и плъзнете водещото зъбно колело до желаното положение (2), съответстващо на широчината на непрекъснатите формуляри, които ще използвате. Преместете задния водач на хартията (3) в средно положение между лявото и дясното водещо зъбно колело ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 33

34 7. Отворете капаците на лявото и дясното водещи колела (1) иподайте непрекъснатите формуляри (2) по посока на стрелките, като нагласите дупките на перфорацията на формулярите върху зъбците на водещите колела. 8. Уверете се, че формулярите са добре подравнени върху зъбците, след това затворете капаците на водещото колело. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 34

35 9. Нагласете дясното зъбно водещо колело (1) така, че да съответства на широчината на непрекъснатите формуляри, като внимавате формулярите да не са нито много хлабави, нито много притиснати между водещите зъбни колела. Натиснете блокиращото лостче (2) надолу, за да заключите дясното зъбно водещо колело в желаното положение. 10. Поставете отново защитния капак. 11. Включете принтера. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 35

36 Откъсване на непрекъснати формуляри 1. Когато индикаторът SEL свети, натиснете и задръжте бутона LF/FF, за да преместите непрекъснатия формуляр на другата страница. 2. Натиснете TEAR, за да подравните перфорациите за откъсване на формуляра с режещия ръб на принтера. 3. Откъснете внимателно формулярите по перфорацията, като използвате режещия ръб като направление. Използването на прекалено голяма сила може да доведе до скъсване на друго място, а не при перфорациите за откъсване. 4. Натиснете бутона TEAR (ОТКЪСВАНЕ), за да поставите непрекъснатите формуляри в принтера отново в положение за печат на първия ред. Подравняване на перфорациите за откъсване Ако перфорациите за откъсване не са подравнени спрямо режещия ръб, подравнете ги, както следва: 1. Отстранете защитния капак на принтера. 2. Когато индикаторът SEL свети, натиснете и задръжте бутона TEAR (ОТКЪСВАНЕ), за да преместите перфорациите за откъсване до режещия ръб. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 36

37 3. Проверете положението на перфорациите за откъсване (1) спрямо режещия ръб (2). 2 1 (a) (b) За да преместите напред формулярите, задръжте натиснат бутона TEAR и натиснете бутона SEL. За да преместите назад формулярите, задръжте натиснат бутона TEAR и натиснете бутона LF/FF. ЗАБЕЛЕЖКА Ако определеният диапазон за корекция е по-голям от +- 3,53 мм (20/144 инча) за ML1120 eco и +- 4,23 мм (30/180 инча) за ML1190 eco, хартията не може да се извади. 4. Освободете бутоните след като перфорациите за откъсване са подравнени с режещия ръб. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 37

38 Изваждане на непрекъснати формуляри 1. Откъснете непрекъснатите формуляри. Вж. Откъсване на непрекъснати формуляри на стр Натиснете бутона SEL, за да поставите принтера в офлайн режим, и поставете отново непрекъснатите формуляри в принтера. 3. Натиснете бутона LOAD/EJECT, за да придвижите предния край на непрекъснатите формуляри назад до водещите зъбни колела. ЗАБЕЛЕЖКА Ако дупките на перфорацията на последната страница от формулярите се освободят от зъбците на водещото колело, не се опитвайте да извадите хартията, за да избегнете вероятността от засядане на хартията. 4. Извадете заедно входната тава и задния капак, като хванете входната тава за двете страни и я издърпате нагоре. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 38

39 5. Вдигнете капаците на водещите зъбни колела и извадете формулярите. 6. Затворете капаците на водещите зъбни колела. 7. Поставете обратно входната тава и задния капак, като поставите входната тава в жлебовете отзад на принтера и я натиснете внимателно напред, докато щракне на място. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 39

40 Регулиране на лоста за дебелина на хартията Има 6 положения на лоста, първите 5 са за печат, а шестото за улесняване на смяната на лентата. Поставете лоста за дебелина на хартията в положение за различните типове хартия, както следва: ТИП НА ХАРТИЯТА ПОЛОЖЕНИЕ НА ЛОСТА Листове хартия Вж. по-долу г/кв.м X г/кв.м X Плик X Индиго или хартия, чувствителна на натиск (40 г/кв.м) Вж. по-долу 2 части X 3 части X 4 части X 5 части X 6 части X Поставете лоста за дебелина на хартията в положение за обща дебелина на хартията, както следва: ОБЩА ДЕБЕЛИНА НА ХАРТИЯТА ПОЛОЖЕНИЕ НА ЛОСТА 0,06 0,10 мм 1 0,11 0,18 мм 2 0,19 0,25 мм 3 0,26 0,32 мм 4 0,33 0,39 мм 5 0,40 0,46 мм 6 ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 40

41 ЗАБЕЛЕЖКА Печатането при положения на лоста 5 6 не е гарантирано. Ако положението на лоста не отговаря на дебелината на хартията, подаването на хартията и отпечатването може да се изпълняват неправилно. Не печатайте върху кочани с формуляри, за да избегнете евентуално счупване на зъбци/захващане на лентата. Отпечатване може да се извършва при положение на лоста до 4, за дебелина на хартия до 0,32 мм. Когато бъдат избрани положения 5 6, качеството на печат върху индиго може да се влоши и в резултат да се получат например нечетливи знаци. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Манипулиране с хартията > 41

42 Указания за работа Панел за управление ML1120 eco FONT PITCH SPEED SEL ALARM SEL LF/FF LOAD/EJECT TEAR STATUS 1 2 Индикаторите за състояние/аларма и бутонните превключватели на панела за управление ви позволяват да проверявате състоянието на принтера и да го управлявате. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 42

43 Индикатори ИНДИКАТОР СЪСТОЯНИЕ ЗНАЧЕНИЕ SEL (Избор) Включено Принтерът е онлайн, т. е. може да се печата. Изключено Мига Принтерът е офлайн, т. е. не може да се печата. Състояние на Print Suppress (Потискане на печата) Състояние на термичната аларма на главата Енергоспестяващ режим (мига дългият цикъл) Когато мига заедно с индикатора ALARM (АЛАРМА), на този етап печатането не може да бъде възобновено. Изключете електрозахранването (OFF), проверете дали печатащата шейна се движи правилно ислед това включете отново (ON). Ако проблемът отново е налице, когато включите електрозахранването (ON), обърнете се към вашия дилър. ALARM (Аларма) Включено При печат показва липса на хартия, тоест няма налична хартия. Изключено Мига Състояние на наличие на хартия Състояние на аларма поради засядане на хартия Състояние на аларма с превключване на сигнализация Когато мига заедно с индикатора SEL (ИЗБОР), на този етап печатането не може да бъде възобновено. Изключете електрозахранването (OFF), проверете дали печатащата шейна се движи правилно ислед това включете отново (ON). Ако проблемът отново е налице, когато включите електрозахранването (ON), обърнете се към вашия дилър. STATUS (Състояние) 1 Включено Режим на печат от меню Изключено Мига Нормален режим на печат Индикация за висока температура 2 Включено Режим на тих печат Изключено Мига Режим на печат с нормална скорост Режим на печат с високо качество при многослойни формуляри ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 43

44 ML1190 eco FONT PITCH SEL ALARM SEL LF/FF LOAD/EJECT TEAR STATUS Индикаторите за състояние/аларма и бутонните превключватели на панела за управление ви позволяват да проверявате състоянието на принтера и да го управлявате. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 44

45 Индикатори ИНДИКАТОР СЪСТОЯНИЕ ЗНАЧЕНИЕ SEL (Избор) Включено Принтерът е онлайн, т. е. може да се печата. Изключено Мига Принтерът е офлайн, т. е. не може да се печата. Състояние на Print Suppress (Потискане на печата) Състояние на термичната аларма на главата Енергоспестяващ режим (мига дългият цикъл) Когато мига заедно с индикатора ALARM (АЛАРМА), на този етап печатането не може да бъде възобновено. Изключете електрозахранването (OFF), проверете дали печатащата шейна се движи правилно и след това включете отново (ON). Ако проблемът отново е налице, когато включите електрозахранването (ON), обърнете се към вашия дилър. ALARM (Аларма) Включено Състояние при край на хартията, т. е. няма хартия. Изключено Мига Състояние на наличие на хартия Състояние на аларма поради засядане на хартия Състояние на аларма с превключване на сигнализация Когато мига заедно с индикатора SEL (ИЗБОР), на този етап печатането не може да бъде възобновено. Изключете електрозахранването (OFF), проверете дали печатащата шейна се движи правилно ислед това включете отново (ON). Ако проблемът отново е налице, когато включите електрозахранването (ON), обърнете се към вашия дилър. STATUS (Състояние) 1 Включено Режим на печат от меню Изключено Мига Нормален режим на печат Индикация за висока температура 2 Включено Режим на тих печат Изключено Мига Режим на печат с нормална скорост Режим на печат с високо качество при многослойни формуляри ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 45

46 ИНДИКАТОР СЪСТОЯНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 3 Включено Електрозахранването на принтера евключено (ON) Изключено Мига Електрозахранването на принтера еизключено (OFF) Режим на ниска консумация на енергия Бутони БУТОН СЪСТОЯНИЕ ФУНКЦИЯ SEL (Избор) Онлайн Задаване на принтера на офлайн. LF/FF (Нов ред/нова страница) LOAD/EJECT (Зареждане/ изваждане) Офлайн Онлайн Офлайн Онлайн и офлайн Режим непрекъснати формуляри Онлайн и офлайн Режим ръчно подаване на листове Задаване на принтера на онлайн и изключване на алармата на принтера Подава хартия с дължина един ред. При задържане на бутона натиснат се извършва непрекъснато подаване на хартия. Извършва непрекъснато подаване на нови ред. Изважда отрязания лист. Подават се непрекъснати формуляри до първия ред на следващата страница Ако непрекъснатият формуляр е на място, натиснете бутона, за да изтеглите формуляра до водещите зъбни колела. (Ако дупките на перфорацията на последната страница от формулярите се освободят от зъбците на водещото колело, не се опитвайте да извадите хартията, тъй като може да се получи засядане на хартията.) Изваждане на листа ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 46

47 БУТОН СЪСТОЯНИЕ ФУНКЦИЯ TEAR (Откъсване) Превключвател SEL+POWER ON (Избор + включване) LOAD/EJECT+SEL (Зареждане/ изваждане + избор) Онлайн Режим непрекъснати формуляри Онлайн Режим ръчно подаване на листове Офлайн Онлайн и офлайн Извежда непрекъснатия формуляр до позиция за отрязване. Ако бутонът бъде натиснат отново или бъдат получени данни, се възстановява първоначалното положение на формуляра. Не действа Не действа Влизане в режим Меню ML1120 eco: Микро-подаване, стъпка 0,176 мм (1/144 инча) надолу. ML1190 eco: Микро-подаване, стъпка 0,141 мм (1/180 инча) надолу. LOAD/EJECT+LF/FF Онлайн и офлайн ML1120 eco: Микро-подаване, стъпка 0,176 мм (1/144 инча) надолу. ML1190 eco: Микро-подаване, стъпка 0,141 мм (1/180 инча) надолу. TEAR+SEL (Откъсване + избор) TEAR+LF/FF (Откъсване + нов ред/ нова страница) SEL+TEAR (Избор+ откъсване) Онлайн и офлайн Онлайн и офлайн Онлайн ML1120 eco: Микро-подаване, стъпка 0,176 мм (1/144 инча) само на позиция за откъсване. ML1190 eco: Микро-подаване, стъпка 0,141 мм (1/180 инча) само на позиция за откъсване. ML1120 eco: Микро-подаване, стъпка 0,176 мм (1/144 инча) само на позиция за откъсване. ML1190 eco: Микро-подаване, стъпка 0,141 мм (1/180 инча) само на позиция за откъсване. Режим на по-тих печат При всяко натискане на тази двойка бутони принтерът преминава последователно през Режим на по-тих печат >Режим на печат с високо качество при многослойни формуляри >Нормален режим на печат Офлайн Не действа ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 47

48 Промяна на режима на печат Можете да променяте режимите на печат директно от предния панел. Задръжте бутона SEL (ИЗБОР) и натиснете указания по-долу бутон. Принтерът ще премине през изборите, указани от двата индикатора STATUS (СЪСТОЯНИЕ). Изборът се задава, когато освободите бутоните. ЗАБЕЛЕЖКА При нормална работа индикаторите на състоянието показват избрания шрифт. ML1120 eco FONT PITCH SPEED SEL ALARM SEL LF/FF LOAD/EJECT TEAR STATUS 1 2 КОМБИНАЦИЯ ПРЕВКЛЮЧВА- ТЕЛИ СТИЛ НА ПЕЧАТ ИНДИКАТОР НА СЪСТОЯНИЕТО SEL + LF/FF (ИЗБОР + НОВ РЕД/НОВА СТРАНИЦА) Шрифт Near Letter Quality (Почти типографско качество) Ляв Десен Вкл. Utility (Стандартен) Вкл. High Speed Draft (Високоскоростен печат на чернова) Мига Super Speed Draft (Свръхвисокоскоростен печат на чернова) Мига ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 48

49 SEL + LOAD/EJECT (ИЗБОР + ЗАРЕЖДАНЕ/ ИЗВАЖДАНЕ) Character Pitch (Размер на стъпка между знаците) 10 CPI Вкл. 12 CPI Вкл. 15 CPI Мига 17 CPI Мига 20 CPI Вкл. Вкл. Proportional (Пропорционална) SEL + TEAR (ИЗБОР + ОТКЪСВАНЕ) Print Speed (Скорост на печат) Normal (Нормална) Вкл. High Speed (Висока скорост) Вкл. Тих Вкл. Вкл. КОМБИНАЦИЯ ПРЕВКЛЮЧВА- ТЕЛИ SEL + LF/FF (ИЗБОР + НОВ РЕД/НОВА СТРАНИЦА) СТИЛ НА ПЕЧАТ Near Letter Quality (Почти типографско качество) ЛЯВ ИНДИКАТОР НА СЪСТОЯНИЕТО Вкл. ДЕСЕН Utility (Стандартен) Вкл. High Speed Draft (Високоскоростен печат на чернова) Мига Super Speed Draft (Свръхвисокоскоростен печат на чернова) Мига ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 49

50 КОМБИНАЦИЯ ПРЕВКЛЮЧВА- ТЕЛИ СТИЛ НА ПЕЧАТ ЛЯВ ИНДИКАТОР НА СЪСТОЯНИЕТО ДЕСЕН SEL + LOAD/EJECT (ИЗБОР + ЗАРЕЖДАНЕ/ ИЗВАЖДАНЕ) Character Pitch (Размер на стъпка между знаците) 10 CPI Вкл. 12 CPI Вкл. 15 CPI Мига 17 CPI Мига 20 CPI Вкл. Вкл. Proportional (Пропорционална) SEL + TEAR (ИЗБОР + ОТКЪСВАНЕ) Print Speed (Скорост на печат) Normal (Нормална) Вкл. High Speed (Висока скорост) Вкл. Тих Вкл. Вкл. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 50

51 ML1190 eco FONT PITCH SEL ALARM SEL LF/FF LOAD/EJECT TEAR STATUS КОМБИНАЦИЯ ПРЕВКЛЮЧВА- ТЕЛИ СТИЛ НА ПЕЧАТ ИНДИКАТОР НА СЪСТОЯНИЕТО ЛЯВ ЦЕН- ТРАЛЕН ДЕСЕН SEL + LF/FF (ИЗБОР + НОВ РЕД/НОВА СТРАНИЦА) Шрифт LQ Courier LQ Roman Вкл. Вкл. LQ Swiss Вкл. LQ Swiss Bold Мига LQ Orator Мига LQ Gothic Мига LQ Prestige Вкл. Вкл. LQ OCR-A Вкл. Вкл. LQ OCR-B Вкл. Вкл. Utility (Стандартен) Мига Мига HSD Мига Мига SEL + LOAD/EJECT (ИЗБОР + ЗАРЕЖДАНЕ/ ИЗВАЖДАНЕ) Character Pitch (Размер на стъпка между знаците) 10 CPI Вкл. 12 CPI Вкл. 15 CPI Мига 17 CPI Мига 20 CPI Вкл. Вкл. Proportional (Пропорционална) Мига Мига ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 51

52 КОМБИНАЦИЯ ПРЕВКЛЮЧВА- ТЕЛИ СТИЛ НА ПЕЧАТ ИНДИКАТОР НА СЪСТОЯНИЕТО SEL + LF/FF (ИЗБОР + НОВ РЕД/НОВА СТРАНИЦА) Шрифт LQ Courier LQ Roman LQ Swiss LQ Swiss Bold LQ Orator LQ Gothic Ляв Централен Десен Вкл. Вкл. Вкл. Мига Мига Мига LQ Prestige Вкл. Вкл. LQ OCR-A Вкл. Вкл. LQ OCR-B Вкл. Вкл. Utility (Стандартен) Мига Мига HSD Мига Мига SEL + LOAD/EJECT (ИЗБОР + ЗАРЕЖДАНЕ/ ИЗВАЖДАНЕ) Character Pitch (Размер на стъпка между знаците) 10 CPI Вкл. 12 CPI Вкл. 15 CPI Мига 17 CPI Мига 20 CPI Вкл. Вкл. Proportional (Пропорционална) Мига Мига ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 52

53 Настройка на стойностите на менюто Следната информация обяснява настройките на принтера и как можете да ги промените. Елементите на принтера и стойностите им се отпечатват за справка. Потвърждение на текущи настройки За да отпечатате текущите настройки на менюто, използвайте отделен лист хартия с формат A4 или непрекъснати формуляри с широчина поне 254 мм. В този пример се използва лист с формат A4. 1. Поставете лоста за тип на хартията в положение за отделни листове. 2. За активиране на режим Меню : (a) (b) Уверете се, че принтерът е изключен. Докато задържате натиснат бутона SEL, поставете превключвателя на електрозахранването в положение ON (включено). 3. Поставете листовете хартия в тавата за хартия. Принтерът разпечатва детайлите на фърмуера. 4. Натиснете бутона TEAR, за да отпечатате текущите настройки на менюто. 5. Излезте от менюто или продължете с промяна на настройките: (a) (b) За да излезете от потвърждаването на настройките на менюто, да запаметите текущите настройки и извадите хартията, натиснете и задръжте TEAR, след това натиснете LOAD/EJECT и LF/FF. За да промените настройките на менюто, вж. Настройки на менюто на стр. 54. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 53

54 Настройки на менюто ЗАБЕЛЕЖКА Преди да промените настройките на менюто, можете да отпечатате текущите настройки на менюто, както в Потвърждение на текущи настройки на стр. 53. Задаване на стойности на елементите от менюто (отпечатват се за справка, докато ги настройвате) както следва: 1. Докато задържате натиснат бутона SEL, поставете превключвателя на електрозахранването в положение ON (включено). 2. Поставете листовете хартия в тавата за хартия. 3. Натиснете SEL (или TEAR и SEL едновременно) за преминаване напред (назад) през главното меню. 4. Натиснете LF/FF (или TEAR и LF/FF едновременно) за преминаване напред (назад) през подменютата. 5. Натиснете LOAD/EJECT (или TEAR и LOAD/EJECT едновременно) за преминаване напред (назад) през настройките на всеки елемент от менютата. 6. Повторете стъпки 3 и 5 според необходимостта, за да промените настройките и на други елементи. 7. За да излезете от потвърждаването на настройките на менюто, да запаметите текущите настройки и извадите хартията, натиснете и задръжте TEAR, след това натиснете LOAD/EJECT и LF/FF. ЗАБЕЛЕЖКА Изключването на принтера (OFF) не запаметява новите настройки. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 54

55 Елементи и настройки на менюто В таблиците с настройките на менюто по-долу фабричните настройки по подразбиране са дадени с получер шрифт. ML1120 eco МЕНЮ ЕЛЕМЕНТ ФУНКЦИЯ СТОЙНОСТ Printer control menu (Меню за управление на принтера) Font menu (Меню на шрифта) Меню Symbol Sets (Символни набори) Emulation Mode (Режим на емулация) Print Mode (Режим на печат) Draft mode (Отпечатване на чернова) Pitch (Стъпка) Proportional Spacing (Пропорционална стъпка) Style (Стил) Size (Размер) Character Set (Набор знаци) Изберете режим EPSON, режим IBM или режим ML. Изберете качество на ANK знаци. Изберете HSD или SSD. Изберете размер на стъпка между знаците. Изберете дали да се използва пропорционална стъпка, или не. Изберете някой от стиловете на шрифта. Изберете мащабиран размер на знаците. Изберете някоя от кодовите таблици с ANK знаци. IBM EPSON ML NLQ Courier NLQ Gothic NLQ OCR-B DRAFT Помощна програма HSD IBM SSD 10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, 17,1 CPI, 20 CPI (CPI = знаци/инча) Да Не Normal (Нормален), Italics (Курсив) Single (Единичен), Double (Двоен) Standard Line Graphics Block Graphics (показва се само за ML емулация) Set I Set II (показва се само за IBM и EPSON емулация) ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 55

56 МЕНЮ ЕЛЕМЕНТ ФУНКЦИЯ СТОЙНОСТ Меню Symbol Sets (Символни набори) Language Set (Набор за език) Zero Character (Знак нула) Изберете набор знаци за език. Изберете някой шаблон за печатен шрифт, за да получите знак нула на адрес 30H в ANK код или AA30H в еднобайтов код. ASCII, French (френски), German (немски), British (английски), Danish I (датски І), Swedish I (шведски І), Italian (италиански), Spanish I (испански І), Japanese (японски), Norwegian (норвежки), Danish II (датски ІІ), Spanish II (испански ІІ), Latin American (латиноамерикански), French Canadian (френско-канадски), Dutch (холандски), TSR80, Swedish II (шведски ІІ), Swedish III (шведски ІІІ), Swedish IV (шведски ІV), Turkish (турски), Swiss I (швейцарски І), Swiss II (швейцарски ІІ), Publisher (издателски) Без диагонална черта Пресечен с диагонална черта ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 56

57 МЕНЮ ЕЛЕМЕНТ ФУНКЦИЯ СТОЙНОСТ Меню Symbol Sets (Символни набори) Code Page (Кодова страница) Изберете кодова страница. USA (САЩ) Canada French Multilingual Portugal Norway Turkey Greek_437 Greek_869 Greek_928 Grk_437 CYPRUS Polska Mazovia Serbo Croatic I Serbo Croatic II ECMA-94 Hungarian CWI Windows Greek Windows East Europe Windows Cyrillic East Europe Latin II-852 Cyrillic I-855 Cyrillic II-866 Kamenicky(MJK) ISO Latin 2 Hebrew NC (862) Hebrew OC Turkey_857 Latin 5 (Windows Turkey) Windows Hebrew (иврит) Ukrainian Bulgarian ISO Latin 6 (8859/10) Windows Baltic Baltic_774 KBL-Lithuanian Cyrillic Latvian Roman-8 Icelandic-861 Multilingual 858 ISO Greek_737 POL 1 Macedonia Да Не Slashed Letter 0 (Буква 0 пресечена снаклонена черта) Задайте дали пресечената 0 на адреси 9BH и 9DH вкодовата страница за САЩ да бъде конвертирана или не. ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 57

58 МЕНЮ ЕЛЕМЕНТ ФУНКЦИЯ СТОЙНОСТ Rear feed menu (Меню за задно подаване на хартия) Rear feed menu (Меню за задно подаване на хартия) Line Spacing (Междуредово разстояние) Form Tear-Off (Откъсване на формуляри) Skip Over Perforation (Пропускане на перфора-цията) Page Length (Дължина на страницата) Cut position adjust (Корекция на позиция за откъсване) TOF adjustment (continuous) (Регулиране на начало на непрекъснат формуляр) Изберете стъпката за подаване на нов ред. Изберете ръчно или автоматично като начин за придвижване на непрекъснат формуляр до позиция за откъсване на формуляра. Изберете дали да се пропуска перфорацията или не. (Когато се получи команда за настройка за пропускане на перфорацията, получената команда има приоритет.) Изберете дължина на непрекъснат формуляр. Изберете стойност за корекция на позицията за откъсване на края на непрекъснат формуляр. (На стъпки по 1/144 инча) Изберете стойност за корекция на базовата позиция по отношение на TOF позицията при непрекъснат формуляр. Позицията се премества към края на формуляра с [+] икъм началото на формуляра чрез [-] на стъпки от 1/144 инча. 6 LPI 8 LPI (LPI = реда на инча) Manual (Ръчно) 500 мсек. 1 сек. 2 сек. Да (25,4 мм/1 инча) Не 279,4 мм (11 инча) 296,3 мм (11 2/3 инча) 304,8 мм (12 инча) 355,6 мм (14 инча) 431,8 мм (17 инча) 76,2 мм (3 инча) 82,6 мм (3,25 инча) 84,7 мм (10/3 инча) 88,9 мм (3,5 инча) 93,1 мм (11/3 инча) 101,6 мм (4 инча) 127,0 мм (5 инча) 139,7 мм (5,5 инча) 152,4 мм (6 инча) 177,8 мм (7 инча) 203,2 мм (8 инча) 215,9 мм (8,5 инча) ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 58

59 МЕНЮ ЕЛЕМЕНТ ФУНКЦИЯ СТОЙНОСТ Rear feed menu (Меню за задно подаване на хартия) Bottom feed menu (Меню за долно подаване на хартия) TOF (continuous) (Начало на непрекъснат формуляр) Line Spacing (Междуредово разстояние) Skip Over Perforation (Пропускане на перфора-цията) Page Length (Дължина на страницата) Изберете базова позиция за позиция TOF (начало на формуляр) при автоматично зареждане на непрекъснат формуляр отзад на принтера. (До средата на знаците на първия ред.) Изберете стъпката за подаване на нов ред. Изберете дали да се пропуска перфорацията или не. (Когато се получи команда за настройка за пропускане на перфорацията, получената команда има приоритет.) Изберете дължина на непрекъснат формуляр. 2,12 мм (1/12 инча) 4,23 мм (1/6 инча) 6,35 мм (1/4 инча) 8,47 мм (1/3 инча) 10,58 мм (5/12 инча) 12,7 мм (1/2 инча) 14,82 мм (7/12 инча) 16,93 мм (2/3 инча) 19,05 мм (3/4 инча) 21,17 мм (5/6 инча) 23,28 мм (11/12 инча) 25,4 мм (1 инча) 27,52 мм (13/12 инча) Use top of form (Използвайте горната част на формуляра) 6 LPI 8 LPI (LPI = реда на инча) Да (25,4 мм/1 инча) Не 279,4 мм (11 инча) 296,3 мм (11 2/3 инча) 304,8 мм (12 инча) 355,6 мм (14 инча) 431,8 мм (17 инча) 76,2 мм (3 инча) 82,6 мм (3,25 инча) 84,7 мм (10/3 инча) 88,9 мм (3,5 инча) 93,1 мм (11/3 инча) 101,6 мм (4 инча) 127,0 мм (5 инча) 139,7 мм (5,5 инча) 152,4 мм (6 инча) 177,8 мм (7 инча) 203,2 мм (8 инча) 215,9 мм (8,5 инча) ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 59

60 МЕНЮ ЕЛЕМЕНТ ФУНКЦИЯ СТОЙНОСТ Top feed menu (Меню за предно подаване на хартия) Top feed menu (Меню за предно подаване на хартия) Line Spacing (Междуредово разстояние) Page Length (Дължина на страницата) Top feed wait time (Време на изчакване за предно подаване) Page length сontrol (Управление на дължината на страницата) Cut sheet auto eject Position (Позиция за автоматично изваждане на отрязания лист) TOF Adjustment (Корекция за начало на формуляр) (Cut Sheet) (Листове) Изберете стъпката за подаване на нов ред. Изберете дължина на страница на листа за отрязване. Изберете времето за изчакване между поставянето на хартия в тавата и подаването й, когато принтерът изчаква подаване на хартия в режим на ръчно подаване. Контролирайте дължина на страница на листа за отрязване. Изберете област на печат в долната част на лист в режим за отделни листове (позиция за център на знак). Изберете стойност за корекция на базовата позиция по отношение на TOF позицията при листове/пропуски. Позицията се премества към края на формуляра с [+] икъм началото на формуляра чрез [-] на стъпки от 1/144 инча. 6 LPI 8 LPI (LPI = реда на инча) 279,4 мм (11 инча) 296,3 мм (11 2/3 инча) 304,8 мм (12 инча) 355,6 мм (14 инча) 420,9 мм (16,57 инча) 76,2 мм (3 инча) 82,6 мм (3,25 инча) 84,7 мм (10/3 инча) 88,9 мм (3,5 инча) 93,1 мм (11/3 инча) 101,6 мм (4 инча) 127,0 мм (5 инча) 139,7 мм (5,5 инча) 152,4 мм (6 инча) 177,8 мм (7 инча) 203,2 мм (8 инча) 215,9 мм (8,5 инча) Invalid (Невалидно) 500 мсек. 1 сек. 2 сек. чрез настройка на МЕНЮТО по действителната дължина на хартията 6,35 мм (1/4 инча) 12,70 мм (6/12 инча) 14,82 мм (7/12 инча) ML1120/ML1190 eco Ръководство за потребителя Указания за работа > 60