Основно училище Христо Ботев с.самуилово, общ. Сливен ГРАФИК

Размер: px
Започни от страница:

Download "Основно училище Христо Ботев с.самуилово, общ. Сливен ГРАФИК"

Препис

1 Основно училище Христо Ботев с.самуилово, общ. Сливен ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЯРКА БЕЗ ОТСЪСТВИЕ ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ І. Комисия 1. Кремена Стоянова Войникова ПДУД 2. Ангелина Костадинова Мадамлиева кл. ръководител 3. Мима Денева Митева кл. ръководител 4. Пенка Великова Великова кл. ръководител 5. Цветелина Тодорова Банкова кл. ръководител 6. Славея Димова Иванова кл. ръководител 7. Йонка Иванова Иванова кл. ръководител 8. Янка Вангелова Вангелова кл. ръководител 9. Мария Ганева Драганова кл. ръководител 1

2 10. Женя Тодорова Танева кл. ръководител 11. Денка Кирилова Терзиева кл. ръководител 12. Фиданка Георгиева Захариева кл. ръководител 13. Стоянка Недялкова Бозаджиева кл. ръководител 14. Еленка Стефанова Илиева кл. ръководител 15. Петър Желев Петров учител 16. Мария Манчева Костова учител 17. Георги Костов Пърев кл. ръководител 18. Таня Минкова Василева кл. ръководител 19. Виолета Георгиева Димитрова възпитател 20. Диана Николаева Петрова Христова възпитател 21. Анка Йорданова Великова възпитател 22. Румяна Кирилова Цонева възпитател 23. Зина Романова Христова възпитател 24. Христина Генчева Раднева възпитател 25. Юрка Петрова Иванова възпитател 26. Николина Маринова Банчева възпитател 27. Веска Стефанова Драгоманска възпитател 28. Родител 2

3 Дейности Срок Изготвяне на анализ на отсъствията на учениците и за преждевременното им напускане Разработване на училищна програма, включваща дейности и мерки по изпълнение на мярката Без отсъствие от НП На училище без отсъствия Изготвяне на списък на учениците включени в реализирането на мярката Без отсъствие Изготвяне на график на дейностите по изпълнение на мярката Без отсъствие Организиране и провеждане на срещи с родителите на учениците от целевата група Контрол по отношение на навременното и вярно регистриране на отсъствията в училищната документация Своевременното и редовно подаване на справки по чл. 17, ал. 4 от ППЗСП до дирекция Социално подпомагане Подаване на справки, заявки, раздаване на материали В света на приказките. Посещение на театрална постановка Брой часове Изпълнител Октомври 2012 г. до 2 ч. Комисия по т.і Октомври 2012 г. 2 ч. 1 ч. Ф. Захариева родител К. Войникова Октомври 2 ч. К. Войникова Периодично 1 ч. на среща 2 ч. 2 ч. 1 ч. Комисия по т.і К. Войникова К. Войникова Комисия по т.і Декември 2012 г. 2 ч. А. Мадамлиева Забележка 3

4 10. Организиране и провеждане на общоучилищно Коледно тържество Декември 2012 г. 1 ч. А. Мадамлиева Участие на ученици включени в проекта в общинско състезание по бадминтон Работа с речници. Посещение на регионална библиотека Сава Доброплодни гр. Сливен Включване в общинско състезание по тенис на маса г. 4 ч. Г. Пърев Януари 2013 г. 2 ч. Ф. Захариева С. Бозаджиева Януари 2 ч. Г. Пърев 14. Пролетен карнавал Март 2013 г. 2 ч. 15. Приятелска среща по футбол с ОУ Найден Геров с. Гавраилово 16. Ученически парламент наставничество 17. Конкурс за рисунка Пролетни празници и обичаи Март 2013 г 2 ч. 1 ч Х. Раднева З. Христова Г. Пърев П. Желев В. Димитрова Н. Банчева Д. Петрова Март 2013 г 1 ч. С. Бозаджиева Н. Тарагошев 18. Конкурс за рисунка Здравей пролет Март 2013 г. 1 ч. З. Христова 19. Футболни срещи Март 2013 г. 2 ч. Г. Пърев Н. Тарагошев 4

5 20. Пролетен поход до близка местност г. 2 ч. 21. Пролетен поход до близка местност г. 3 ч. 22. Цветовете на пролетта. Изготвяне на табло Април 2013 г. 2 ч. Възпитатели І ІV клас Н. Банчева В. Димитрова С. Иванова Д. Петрова 23. Изготвяне на табло за Ден на Земята Април 2013 г. 1 ч. Д. Терзиева 24. Ден на Земята кампания Засади дърво Април 2013 г. 1 ч. 25. Добри Чинтулов живот и творчество посещение на къща музей в град Сливен Април 2013 г. 2 ч. Д. Терзиева М. Драганова С. Иванова Д. Терзиева 26. Посещение на народно читалище Светлина с. Самуилово Април 2013 г. 1 ч. А. Великова 27. Планетата Земя. Посещение на Планетариум Ямбол Април 2013 г. 3 ч. М. Драганова 28. Великденска изложба и базар Народно творчество г. 3 ч. Р. Цонева А. Великова 5

6 Посещение на народно читалище Светлина с. Самуилово Посещение на мероприятието Седмица на детската книга гр. Сливен Провеждане на интердисциплинарно състезание и закупуване на материални стимули на участниците Април 2013 г. 1 ч. Май 2013 г. 2 ч. 22 май 2013 г. 2 ч. 32. Карнавал Приказни герои Май 2013 г. 2 ч. 33. Тържествено отбелязване на 24 май Май 2013 г. 2 ч Тържествено отбелязване на празника на училището 2 юни Предвиждане на награди за клас и ученик допуснали най-малко неизвинени отсъствия Организиране и провеждане на родителска среща с цел отчитане на постигнатите резултати от дейностите по изпълнение на мярката Без отсъствие от НП На училище без отсъствия Юни 2013 г. 4 ч. Х. Раднева З. Христова Ц. Банкова С. Иванова М. Драганова Т. Василева А. Мадамлиева Я. Вангелова Т. Василева Н. Банчева В. Димитрова Д. Петрова Юни 2013 г. 2 ч. Комисия по т.і Юни 2013 г. 2 ч. Комисия по т.і 6