ВРК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРОТОКОЛ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ВРК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРОТОКОЛ"

Препис

1 ВРК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРОТОКОЛ 5 Днес г. от часа в зала 101, се проведе публично заседание на временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение 1572 от г. на Общински съвет Сливен, за събеседване с кандидатите за съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд Сливен ПРИСЪСТВАЛИ: ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИСЛАВ ПАВЛОВ ЧЛЕНОВЕ: КЕРАНКА СТАМОВА МАРИЯ ГРИГОРОВА МОМЧИЛ ПАНТЕЛЕЕВ КРЪСТИНКА ДЕЧЕВА ИВАН ПЕТРОВ ВАСИЛ ПЕТРОВ Дневен ред Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели. Заседанието бе открито и ръководено от г-н Борислав Павлов председател на Временната комисия. Кандидатите бяха канени по ред в списъка, публикуван на сайта на Общински съвет Сливен. Първо бе изслушана Адриана Петрова. Г-н Б.Павлов: Имате висше ветеринарно медицинско образование. Медицинско училище къде сте завършили? Г-жа А.Петрова В гр.софия, към лесотехнически университет, факултет ветеринарна медицина. Г-н Б.Павлов: Работите ли в момента някъде? Г-жа А.Петрова: Работя,да. Държавен служител съм в Държавна агенция за безопасност на храните, клон Сливен. Г-н Б.Павлов: Работодателят Ви знае ли, че сте кандидат за съдебен заседател? Г-жа А.Петрова: До този момент не съм го информирала. Просто не знам зали ще се случат нещата Г-н Б.Павлов: Принципно работата на съдебния заседател е да бъде викан по всяко време и навсякъде и повечето от работодателите са против служителите им да бъдат съдебни заседатели. Казвам Ви го от личен опит. Повечето кандидати са хора със свободни професии, а Вие сте държавен служител. Не знам работодателят Ви дали ще бъде съгласен да бъдете съдебен заседател.

2 Г-жа А.Петрова: До колкото се сещам, в закона за държавният служител е записано, че няма право да бъде отказан отпуск за съдебен заседател. Г-н Б.Павлов: За първи път ли кандидатствате за съдебен заседател? Г-жа А.Петрова: Да. Г-н Б.Павлов: Вие искате за Окръжен съд. По какви дела се явяват съдебните заседатели? Г-жа А.Петрова: Да. В наказателна правният процес са, един вид - представители на общността. Г-н Б.Павлов: Така. По наказателни дела се явяват. Г-жа А.Петрова: По наказателни дела. Да. Аз съм учила година и половина право. Втората си магистратура. Така че мисля, че ще съм от полза. Г-н Б.Павлов: Ако Ваш близък се яви като подсъдим и Вие сте във състава? Г-жа А.Петрова: Да. Имам право да си направя отвод веднага. Г-н Б.Павлов: Ще си направите отвод, Нали? Г-жа А.Петрова: Да, ще си направя. С оглед безпристрастност на делото. Г-н Б.Павлов: По тези дела, обвинителят кой е? Г-жа А.Петрова: Прокуратурата е обвинителя. Адвокатите са другото звено в съдебния процес. Г-н Б.Павлов: Ако двамата съдебни заседатели са на едно мнение, а съдията е на друго мнение? Г-жа А.Петрова: Надделява мнението на съдебните заседатели и подписват протокола с особено мнение, тъй като те са болшинството в случая. То пак зависи и колко е броя на съдебните заседатели, защото може да бъде и три. Г-н Б.Павлов: Имате ли колеги вие някакви допълнителни въпроси? От залата: Нямаме. Г-н Б.Павлов: Добре. Довиждане! Втори е г-н Алексей Бойчев. Г-н Б.Павлов: Моля, заповядайте! За първи път ли кандидатствате Г-н А.Бойчев: Да. Г-н Б.Павлов: Завършили сте висше военно училище и академия и искате да сте съдебен заседател в Окръжен съд, първо желание? Г-н А.Бойчев: Да. Окръжен съд. Г-н Б.Павлов: Няма да Ви питам работите ли. Военен пенсионер сте. Г-н А.Бойчев: Военен пенсионер съм и кандидатствам, защото ми липсва работата в колектив. Г-н Б.Павлов: Искате да сте деен? Г-н А.Бойчев: Да. Г-н Б.Павлов: Знаете ли, по какви дела се явяват съдебните заседатели? Г-н А.Бойчев: Да. По наказателните дела и когато е над 5години евентуалната присъда. Г-н Б.Павлов: Ако Ваш близък е подсъдим и Вие сте в състава, какво ще направите? Г-н А.Бойчев: Отвод. Г-н Б.Павлов: Кой осъществява държавното обвинение? Г-н А.Бойчев: Прокуратурата.

3 Г-н Б.Павлов: Колеги, имате ли въпроси? От залата Не. Благодарим ви! Довиждане! Трета е г-жа Анастасия Янкова. Г-н Б.Павлов: Моля, заповядайте! Представете се! Г-жа А.Янкова: Собственик и управител на транспортна фирма. Г-н Б.Павлов: За първи път ли кандидатствате? Г-жа А.Янкова: Да. Г-н Б.Павлов: Знаете ли, по какви дела се явяват съдебните заседатели? Г-жа А.Янкова : Наказателни. Г-н Б.Павлов: Ако имате противно мнение от мнението на съдията, т.е. един обвиняем, мислите че е невинен, по какъв начин ще изразите това мнение? Г-жа А.Янкова: Ще изчакам мнението му на съдията и може би ще следвам неговото мнение. Г-н Б.Павлов: Но Вие ако сте убедена, че това лице е невинно, което е срещу Вас, а съдията мисли, че е виновен? Какво ще направите като съдебен заседател? Г-жа А.Янкова: Ще изчакам мнението на всички и тогава ще реша. Г-н Б.Павлов: Изразява се устно или писмено, със особено мнение, което се пише в мотивите. Колко съдебни заседатели има, знаете ли в едно дело? Г-жа А.Янкова: Четирима. Г-н Б.Павлов: Не са четирима. Двама са. Трябва да прочетете Наредба 7! Ако двамата съдебни заседатели са на едно мнение, т.е. смятат, че обвиняемият е виновен, а съдията мисли че е невинен, кой решава? Г-жа А.Янкова: Съдията Г-н Б.Павлов: Не. Болшинството решава, т.е. съдебните заседатели решават, защото те са двама. Ако Ваш близък е обвиняем и Вие сте в състава, какво ще направите? Г-жа А.Янкова: Не взимам под внимание, че е мой близък, защото това ми е работата. Г-н Б.Павлов: Не трябва ли да си направите отвод? Г-жа А.Янкова : Не. Четвърта е г-жа Анриета Павлова. Г-н Б.Павлов: Моля, заповядайте! Представете се! Г-жа А.Павлова: Работа в окръжна болница, информационен отдел. Г-н Б.Павлов: Вашият работодател знае ли, че кандидатствате за съдебен заседател? Г-жа А.Павлова: Все още незнае, но ми предстои пенсиониране до края на годината. Г-н Б.Павлов: За първи път ли кандидатствате? Г-жа А.Павлова : Да, за първи. Г-н Б.Павлов: По какви дела се явяват съдебните заседатели, знаете ли? Г-жа А.Павлова: По наказателни. Г-н Б.Павлов: Кой осъществява държавното обвинение? Г-жа А.Павлова : Прокурорът. Г-н Б.Павлов: Ако Ваш близък е обвиняем и Вие сте в състава, съдебния състав, който решава присъдата, какво ще направите? Г-жа А.Павлова: Би трябвало да се оттегля. Някак трябва да бъда обективна. Г-н Б.Павлов: Кога?

4 Г-жа А.Павлова: Предварително. Г-н Б.Павлов: Ако по време на процеса, в края на процеса, ако двамата съдебни заседатели са на мнение, че лицето което е обвинено е невинно, а съдията реши че е виновен, какво става? Г-жа А.Павлова: Съдебните заседатели решават крайният резултат, защото са мнозинство. Пета е г-жа Антония Иванова. Г-н Б.Павлов : Здравейте! Да се представите! Г-жа А. Иванова: Работя в общинската администрация, като експерт Човешки ресурси. Завършила съм Публична администрация съдебен профил, степен бакалавър и степен магистър във Военен Великотърновски университет национална и регионална сигурност. Г-н Б.Павлов: Прекият Ви началник знае ли, че кандидатствате за съдебен заседател Г-жа А. Иванова: Да. Г-н Б.Павлов: Колко съдебни заседатели участват в едно съдебно заседание? Г-жа А. Иванова : Двама съдебни заседатели. Г-н Б.Павлов: Кой осъществява държавното обвинение? Г-жа А. Иванова: Съдията. Г-жа Григорова: Колко страни има в съдебния процес? Г-жа А. Иванова: Две. Г-жа Григорова: Кои са? Г-жа А. Иванова: На ищеца и на ответника. Г-жа А. Иванова : По наказателни дела. Г-н Б.Павлов: В наказателните дела има ли ищец? По гражданските има ищци. По наказателните дела в процеса, прокурорът е държавния обвинител. Това ми беше въпроса Кой е държавният обвинител? И той е страна по делото всъщност, нали? Ако Ваш близък е обвиняем и Вие сте в съдебния състав, който трябва да го осъди или оневини, какво ще направите? Отвод от състава. Г-жа А. Иванова: Не. Г-н Б.Павлов: Защо не? Трябва да си направиш отвод от състава, защото този човек е близък Шеста е г-жа Атанаска Мерджанова. Г-н Б.Павлов: За първи път се явявате за съдебен заседател? Г-жа А.Мерджанова: Да. Г-жа А.Мерджанова: По наказателни. Г-н Б.Павлов: Колко са в състав съдебните заседатели? Г-жа А.Мерджанова: Незная. Г-н Б.Павлов : Кой осъществява държавното обвинение? Г-жа А.Мерджанова: Полиция, прокуратура. Г-н Б.Павлов: Да, прокуратура. Г-н Б.Павлов: Ако Ваш близък е обвиняем и Вие сте в съдебния състав, какво ще направите?

5 Г-жа А.Мерджанова: Обективно бих разгледала всичко и да потърся причините за престъплението. Г-н Б.Павлов: Ще останете и ще гледате делото, така ли? Г-жа А.Мерджанова: Да. Обективно ще го гледам. Г-н Б.Павлов: Какво Ви провокира да кандидатствате за съдебен заседател? Г-жа А.Мерджанова: Аз съм работила в ТВУ, помощни училища. Тези деца, рано или късно, правят престъпления, но никога не се търсят причините или психологията на престъплението Седма е г-жа Валентина Станева. Г-жа В.Станева: По наказателни. Аз съм вещо лице към съда от доста време и съм влизала често в съдебни заседания. Процедурата ми е ясна. Г-н Б.Павлов: Кой е държавният обвинител в процеса? Г-жа В.Станева: Прокурора. Г-н Б.Павлов: Кое Ви мотивира да кандидатствате за съдебен заседател? Г-жа В.Станева: Винаги съм била много активна извън работата си. Осма е г-жа Ваня Шишкова. Г-н Б.Павлов: Колко са съдебните заседатели в едно съдебно заседание? Г-жа В.Шишкова: Двама. Г-н Б.Павлов: Ако Ваш близък е обвиняем и Вие сте в съдебния състав, какво ще направите? Г-жа В.Шишкова: Отвод. Девета е г-жа Ваня Иванова. Г-н Б.Павлов: Какво Ви мотивира да кандидатствате за съдебен заседател? Г-жа В.Иванова: Тъй като съм работила в съдебната система над 10 години. Г-н Б.Павлов: Къде? Г-жа В.Иванова: В Районен съд Сливен наказателно отделение, като деловодител. Тъй като харесвам тази материя, това ме мотивира да кандидатствам за съдебен заседател, тъй като в момента съм съдебен заседател в Окръжен съд. Г-н Б.Павлов: Съдебен заседател сте в Окръжен съд и сега кандидатствате за втори път? Пак за Окръжен съд ли? Г-жа В.Иванова: Точно така. Г-н Б.Павлов: По време на мандата си като съдебен заседател изразявали ли сте особено мнение, различно от съдията? Г-жа В.Иванова: Не. Просто, не са се разминавали мненията. Десета е г-жа Величка Георгиева. Г-н Б.Павлов: Къде сте завършили? Г-жа В.Георгиева: Електротехникум. Занимавам се с ръкоделие. Г-н Б.Павлов: Т.е.сама сте си работодател? Г-жа В.Георгиева: Да. Точно така. Г-н Б.Павлов: Какво Ви мотивира да станете съдебен заседател? Г-жа В.Георгиева: Искам да съм полезна. Г-жа В.Георгиева: Наказателни.

6 Г-н Б.Павлов: Колко съдебни заседатели участват в едно съдебно заседание? Г-жа В.Георгиева: Може двама, може и трима. Г-н Б.Павлов: Брат, сестра имате ли? Г-жа В.Георгиева: Брат имам. Г-н Б.Павлов: Ако Вашият брат е обвиняем и Вие сте в съдебния състав, какво ще направите? Избрани сте в състава, пред който брат Ви се явява като обвиняем. Какво ще направите? Г-жа В.Георгиева: Трябва да съм безпристрастна. Г-н Б.Павлов: Не трябва ли да си направите отвод, да не участвате в състава? Г-жа В.Георгиева: Може би. Г-н Б.Павлов: Ако двамата съдебни заседатели, нали казахте двама в състав и съдия, са на едно мнение, а съдията е на друго мнение, кое е миродавното мнение? Т.е. вие казвате лицето е невинен, двамата които сте съдебни заседатели, а съдията казва, че е виновен. Г-жа В.Георгиева: Мнозинството. Г-н Б.Павлов: Кой осъществява държавното обвинение в процеса? Г-жа В.Георгиева: Съдията. Г-н Б.Павлов: Държавното обвинение.не кой осъжда? Вие сте съдията и съдебния състав. Кой осъществява държавното обвинение? Г-жа М.Григорова: За първи път ли кандидатствате? Г-жа В.Георгиева: Да. Г-жа М.Григорова: Кой казва от трибуната: - Повдигаме му обвинение. Смятаме го за виновен, осъдете го! Кой? Г-н Б.Павлов: Прокурорът. Единадесета е г-жа Веселина Стефанова. Г-н Б.Павлов: Вие, сега в момента сте съдебен заседател. Г-жа В.Стефанова: Да. В Окръжен съд. Г-н Б.Павлов: Къде работите? Г-жа В.Стефанова: Сега в Булстрад Г-н Б.Павлов: Вие сте застраховател. Г-н Б.Павлов: Висше икономическо образование, къде сте завършили Г-жа В.Стефанова: В Свищов Стопанска академия и после в В.Търново магистратура. Г-н Б.Павлов: Да посочите някои знакови дела, в Окръжен съд сте били в съдебния състав, от практиката Ви досега. Нали, един мандат вече Ви приключва! Г-жа В.Стефанова: Най вече убийства Г-н Б.Павлов: Досега особено мнение по някои от делата имали ли сте? Нали имате такова право като съдебен заседател? Г-жа В.Стефанова: Имам право, да, но не съм имала особено мнение, тъй като аз изхождам от доказателствата и фактите, които са по делото. Дванадесета е г-жа Веселка Венкова Каварджикова. Г-н Б.Павлов: Къде работите? Г-жа В.Каварджикова: В ДГ Теменуга, като счетоводител. Г-н Б.Павлов: Вашият работодател знае ли, че сте кандидат за съдебен заседател?

7 Г-жа В.Каварджикова: Знае, да. Г-н Б.Павлов: Вие за първи път ли кандидатствате? Г-жа В.Каварджикова: За първи път кандидатствам Г-н Б.Павлов: Какво Ви мотивира да кандидатствате? Г-жа В.Каварджикова: Мотивира ме това, че винаги ми е било интересно да надникна в съдебната система, защото, да мога да изразя една гражданска позиция. Г-н Б.Павлов: Знаете ли по какви дела се явяват съдебните заседатели? Г-жа В.Каварджикова: По наказателни дела. Г-н Б.Павлов: Колко са съдебните заседатели в едно съдебно заседание? Г-жа В.Каварджикова: Съдебните заседатели. Един, двама. Г-н Б.Павлов: Ако Ваш близък е обвиняем и Вие сте в съдебния състав, какво ще направите? Г-жа В.Каварджикова: Аз не бих участвала във вземане на такова решение. Г-н Б.Павлов: Какво ще направите? Г-жа В.Каварджикова: Ще откажа на съдията да участвам в това дело. Г-н Б.Павлов: Вие сте на различно мнение от мнението на съдията, т.е. пред вас стои обвиняем и виждате доказателствата и решавате, че този човек е невинен? Какво ще направите? Г-жа В.Каварджикова: Уважавам абсолютно съдебната власт и мисля, че мнозинството би трябвало да вземе решенията. Г-жа Кр.Дечева: За Районен съд кандидатствате, нали! Г-жа В.Каварджикова За Районен съд. Тринадесета е г-жа Виолета Алексиева. Г-н Б.Павлов : Къде работите? Г-жа В.Алексиева: Към филиял Сливен на Медицински университет Варна, съм асистент. Преподавателска работа. Г-н Б.Павлов: Работодател кой Ви е? Г-жа В.Алексиева: Ректорът на Медицински университет. Имам и директор, който е към филияла. Г-н Б.Павлов : Той знае ли, че сте кандидат? Г-жа В.Алексиева: Не. Г-н Б.Павлов: Знаете ли по какви дела се явяват съдебните заседатели? Г-жа В.Алексиева: Наказателни дела. Г-н Б.Павлов: Колко са съдебните заседатели в състав? Г-жа В.Алексиева: Прочела съм. Двама или трима заседатели, заедно със съдията. Г-н Б.Павлов: Какви права имат съдебните заседатели, знаете ли? Г-жа В.Алексиева: Би трябвало, първо да бъдат конвенционални, второ безпристрастни при тяхното становище. Но все пак се работи в екип. Г-н Б.Павлов: Кой осъществява държавното обвинение в процеса? Г-жа В.Алексиева: Не мога да кажа. Г-н Б.Павлов: Ако сте в състав, вие за къде сте кандидат За Окръжен съд. и Ваша приятелка е обвиняема, какво ще направите? Г-жа В.Алексиева: Смятам, че трябва да има безпристрастност при вземане на решенията.

8 Г-н Б.Павлов: Вие какво ще направите като съдебен заседател? Г-жа В.Алексиева: Трябва да се запозная със случая, да изкажа моето безпристрастно мнение, независимо че ми е приятелка. Г-н Б.Павлов: А няма ли да си направите отвод? Не е ли по-правилно да си направите отвод? Г-жа В.Алексиева: Зависи какво е извършила. Г-н Б.Павлов: Каквото и да е извършила. Вие сте най-голямата й приятелка. Г-жа В.Алексиева: Може да има логика в това. Г-н Б.Павлов: По-добре е да си направите отвод. Г-жа В.Алексиева: Може, да. Г-н Б.Павлов: Ако Ваш близък е обвиняем, няма как да бъдете безпристрастна и би следвало да си направите отвод. Четиринадесета е г-жа Вяра Георгиева. Г-н Б.Павлов: Представете се. Г-жа В.Георгиева: От четири години съм пенсионер. Работила съм в Историческия музей 37години. Като квалификация специалист по история, като длъжност уредник. Г-н Б.Павлов: Вие за първи път ли кандидатствате? Г-жа В.Георгиева: Да. Г-н Б.Павлов: Какво Ви мотивира да сте съдебен заседател? Г-жа В.Георгиева: Аз, нямах представа, че е обявена процедура за избор на съдебни заседатели и вече при удължаване на процедурата ми се обадиха мои приятели, които кандидатстват също. Честно казано, от началото, първият ми порив беше да им откажа, но те ме убедиха в някаква степен, само че трябваше да се запозная - какво е това съдебен заседател, макар че имах някаква повърхностна представа, естествено, но си мислих, че ролята е преди всичко фигурантска. Влязох в интернет, прочетох наръчник за съдебния заседател и както се посочва в мотивационното ми писмо, останах много впечатлена и респектирана. Г-н Б.Павлов: Знаете ли съдебният състав от колко души е? Г-жа В.Георгиева: Различно. От председател на съда, който е професионален съдия и двама съдебни заседатели, но има и разширен състав на съда, който е от председател на съда и трима съдебни заседатели. Г-н Б.Павлов: Ако Ваш близък е обвиняем и Вие сте в състава, съдебния състав, който решава присъдата, какво ще направите? Г-жа В.Георгиева: Според закона, уведомявам председателя на съда. Петнадесета е г-жа Галя Славова. Г-н Б.Павлов: Да се представите? Какво сте завършили? Г-жа Г.Славова: Завършила съм бакалавърска степен икономика, стопанско управление и в момента съм записана във Великотърновски университет - бълг.език и литература. Г-н Б.Павлов: Работите ли? Г-жа Г.Славова: В момента не. Г-н Б.Павлов: Нямате работодател.

9 Г-жа Г.Славова: Не. Самоосигурявам се. Г-н Б.Павлов: За първи път ли кандидатствате? Г-жа Г.Славова: Да. Г-н Б.Павлов: Какво Ви мотивира. Г-жа Г.Славова: При отглеждането ми на трите ми деца, реших че мога да бъда полезна да станат по-добри граждани. Не само моите деца и другите. Г-н Б.Павлов : Знаете ли на какви дела се явяват съдебните заседатели? Г-жа Г.Славова: Наказателни. Г-н Б.Павлов: А състава? Г-жа Г.Славова: Има дела, които се разглеждат само от един съдия. Има дела, които се разглеждат от един съдия и двама съдебни заседатели. Такива са делата до 5 и 15години, над 15години вече са дела от двама съдии и трима съдебни заседатели. Г-н Б.Павлов: Кой в процеса осъществява държавното обвинение? Не се притеснявайте! За обща култура Ви питам. Нали има две страни в процеса. Единият е съставът съдебния, другия обвиняемия Г-жа Г.Славова: Прокуратурата. Шестнадесета е г-жа Галя Илиева. Г-н Б.Павлов: Да се представите! Какво сте завършили? Г-жа Г.Илиева: Българска филология. Г-н Б.Павлов: Къде работите? Г-жа Г.Илиева: ОУ Юрий Гагарин, като директор. Г-н Б.Павлов: Щях да питам, работодателят дали Ви е разрешил? Г-жа Г.Илиева: Моят работодател е РУО. Г-н Б.Павлов: Знаят ли, че сте кандидат за съдебен заседател? Г-жа Г.Илиева: Те знаят, че сега съм съдебен заседател. Г-н Б.Павлов: Вие сте съдебен заседател в Районен съд? За Районен съд ли кандидатствате. Г-жа Г.Илиева: Да. Пак за Районен съд. Г-н В.Петров: Само веднъж сте били. Един мандат. Г-жа Г.Илиева : Да. Един мандат. Г-н Б.Павлов: По какви дела се явявате? Г-жа Г.Илиева: Наказателни. За кражби, наркотици, прехвърляния на коли, които така и останаха неразкрити. Г-н Б.Павлов: Вие досега в практиката си, с особено мнение подписвали ли сте се? Г-жа Г.Илиева : Не. Не съм писала особено мнение. Г-н Б.Павлов: Били сте на мнението на съдията? Г-жа Г.Илиева: Ами не. Имало е дела, които коментираме. Всеки си казва становището и понякога съдията се съобразява и с моето мнение Седемнадесети е г-н Георги Георгиев. Г-н Б.Павлов: Били ли сте съдебен заседател? Г-н Г.Георгиев: Не.Никога. Г-н Б.Павлов: Къде сте завършили висшето си образование? Г-н Г.Георгиев: ИУ Варна

10 Г-н Б.Павлов: Кое Ви мотивира да станете съдебен заседател? Г-н Г.Георгиев: По принцип за този конкурс научих от мой колега, с когото сега работим заедно. Винаги ми е било интересно. Знам, че ходи на такива заседания. Другото което е, материята ме интересува, понеже бившата ми жена е прокурор. Синът ми е юрист по образование. Имам доста познати в тази сфера. И е едно предизвикателство, което така или иначе не е лошо да го мина. Г-н Г.Георгиев: Наказателни. Г-н Б.Павлов: Състава от колко съдебни заседатели е? Г-н Г.Георгиев: В зависимост от делото. Може да е от двама съдебни заседатели и един съдия или трима съдебни заседатели и двама съдии, в зависимост от степента на обвинението Г-н Б.Павлов: Ако се окаже, че Ваш приятел е обвиняем, а Вие сте в състава, на едно дело, което предстои, какво ще направите? Г-н Г.Георгиев Отвод. Осемнадесети е г-н Георги Петров. Г-н Б.Павлов : Представете се! Г-н Г.Петров: Работя като ръководител център в Община Сливен. Г-н Б.Павлов: Работодателят Ви знае ли, че сте кандидат за съдебен заседател! Г-н Г.Петров: Да. Г-н Б.Павлов: Завършили сте висше икономическо образование, къде? Г-н Г.Петров: Стопанско управление Пловдив висше учебно заведение по агробизнес и развитие на регионите. Г-н Б.Павлов: Знаете ли, по какви дела се явяват съдебните заседатели? Г-н Г.Петров: Наказателни. Г-н Б.Павлов: Състава от колко съдебни заседатели е? Г-н Г.Петров: Минимум, мисля, че са трима. Г-н Б.Павлов: Минимум или максимум? Г-н Г.Петров : Може да са двама съдебни. Не съм запознат. Г-н Б.Павлов: Кой осъществява държавното обвинение в процеса? Г-н Г.Петров: Прокуратурата. Г-н Б.Павлов: Ако Ваш близък е обвиняем, а Вие сте в състава, какво бихте направили? Г-н Г.Петров: Бих си дал отвод. Деветнадесети е г-н Даниел Телалев. Г-н Б.Павлов: Заповядайте г-н Телалев! За втори път се кандидатираш за съдебен заседател за Районен съд. Да кажеш, освен, някое по-интересно дело да си участвал. Г-н Д.Телалев: Ами има всякакви дела. Всяко е интересно само по себе си, защото са различни казуси, различни житейски проблеми. За мен всяко едно дело, честно да си кажа е отговорно. Г-н Б.Павлов: Досега подписвал ли си особено мнение. Г-н Д.Телалев: Не. Г-н Б.Павлов: Изразявал ли си устно поне, такова? Г-н Д.Телалев : Не. В повечето случаи има единомислие в състава.

11 Двадесета е г-жа Дарина Григорова. Г-н Б.Павлов: Къде сте завършили? Г-жа Д.Григорова: Завърших Софийски университет педагогика. Г-н Б.Павлов: Къде работите? Г-жа Д.Григорова : Детска учителка в ДГ Еделвайс Г-н Б.Павлов: Вашият работодател знае ли, че кандидатствате за съдебен заседател? Г-жа Д.Григорова: Не. Г-жа Д.Григорова: Наказателни дела, граждански. Г-н Б.Павлов: Състава от колко съдебни заседатели е? Г-жа Д.Григорова: По принцип трима, което аз знам съдия и двама помощник съдии, но може да има и по-голяма комисия. Г-жа Д.Григорова: Би трябвало да съм неутрална, дори мои близки, приятели, в съда мисля, че човек трябва обективно да реши, да подкрепи съдията. Г-н Б.Павлов: Не би ли следвало да си направите отвод? Г-жа Д.Григорова: Да, отвод. Разбира се. Г-н Б.Павлов: Държавното обвинение в процеса, кой го осъществява? Г-жа Д.Григорова: Съдията. Г-н Б.Павлов: Ако съдията и съдебните заседатели са на различи мнения, Кое е миродавно, съдията каквото каже и ли двамата съдебни заседатели? Г-жа Д.Григорова: Мисля, че е съдията,който трябва да каже. Двадесет и първа е г-жа Диана Коджабашева. Г-н Б.Павлов: Да се представите!къде работите? Г-жа Д.Коджабашева: В Миролио, като дизайнер. Г-н Б.Павлов: Какво сте завършили? Г-жа Д.Коджабашева: Управител на хотели и ресторанти. Г-н Б.Павлов: Работодателят Ви знае ли че кандидатствате в момента? Г-жа Д.Коджабашева: Не. Г-н Б.Павлов: За първи път ли кандидатствате? Г-жа Д.Коджабашева: Да. Г-жа Д.Коджабашева: Наказателни. Г-н Б.Павлов: Държавното обвинение в процеса, кой го осъществява? Г-жа Д.Коджабашева: Прокурора. Г-н Б.Павлов: Състава от колко съдебни заседатели е? Г-жа Д.Коджабашева: По двама. Г-жа Д.Коджабашева: Щом е близък, няма да мога да взема такова решение, каквото би трябвало. Двадесет и втора е г-жа Диана Иванова. Г-н Б.Павлов: Къде работите?

12 Г-жа Д.Иванова: По принцип работя по социална програма, тук в Общината. Предупредила съм работодателя си, че съм одобрена по документи като кандидат за съдебен заседател. Г-н Б.Павлов: Кое ви мотивира да кандидатствате за съдебен заседател? Вие за първи път кандидатствате, нали? Г-жа Д.Иванова: Моя приятелка, която е съдебен заседател в момента, ми каза че има процедура за избор на съдебни заседатели. Аз имах интерес, защото ми беше любопитна самата ситуация, в която ти имаш възможност да коментираш, да повлияеш по някакъв начин за да изпъкне истината, за да изпъкне една правда, ако можеш с нещо да помогнеш за да се случат нещата по по-правдив начин, Г-жа Д.Иванова : Да. Граждански, наказателни. Г-н Б.Павлов: Кой осъществява държавното обвинение в процеса? Г-жа Д.Иванова: Незнам. Г-жа Д.Иванова: Бих искала да бъда безпристрастна и да си подам отвод. Двадесет и трета е г-жа Диана Костова. Г-н Б.Павлов: Моля, представете се? Г-жа Д.Костова: Учител съм по образование, в момента - пенсионер. С висше образование Г-н Б.Павлов: Какво Ви мотивира да подадете документи за съдебен заседател? Г-жа Д.Костова: Мотивите, бих ги класифицирала в две направления: Първо работата на съдебния заседател е обществено полезна дейност. Г-н Б.Павлов: Вие за първи път кандидатствате? Г-жа Д.Костова: За първи път кандидатствам и смятам, че не съм проявявала интерес досега, защото не съм имала необходимия опит, може би и свободно време. Докато сега ги имам и двете. Тъй като съм учител съм известна публична личност, контактувам с много хора, налага ми се много често да вземам решения. Изпадала съм и в ситуации, някой много сериозни и това провокира интересът ми и любопитството, да видя как се вземат решения и в съдебната система и доколко мога да бъда аз полезна. Г-н Б.Павлов : По какви дела се явяват съдебните заседатели? Г-жа Д.Костова: Да. По наказателни дела. Г-н Б.Павлов: Колко са съдебните заседатели в съдебния състав? Г-жа Д.Костова: Двама съдебни заседатели, когато съдията е един това е в Районен съд. И могат да бъдат в по-разширен състав двама съдии и трима съдебни заседатели. Г-жа Д.Костова: Ще спазя принципа на безпристрастност и ще си дам отвод. Двадесет и четвърта е г-жа Диана Иванова. Г-н Б.Павлов: Моля, представете се? Г-жа Д.Иванова: Пенсионерка. Г-н Б.Павлов: Къде сте работили? Г-жа Д.Иванова: Бях началник на ОС Земеделие. Последно там се пенсионирах

13 Г-н Б.Павлов: Образование? Г-жа Д.Иванова: Висше. Селскостопански институт Васил Коларов гр.пловдив. Г-н Б.Павлов: За първи път ли кандидатствате? Г-жа Д.Иванова: За първи път. Г-н Б.Павлов: Какво Ви мотивира да кандидатствате за съдебен заседател? Г-жа Д.Иванова: Често съм влизала на съдебни заседания, като страна от поземлена комисия и проявявам интерес от тази работа и смятам, че ще бъда полезна Г-жа Д.Иванова: По наказателни дела. Г-н Б.Павлов: Ако в състав сте съдията с двама съдебни заседатели. Ако двамата съдебни заседатели сте на различно мнение - че обвиняемият е невинен, а съдията казва, че е виновен и иска да го осъдите, какво ще стане? Г-жа Д.Иванова: Бих написала собствено мнение, защо не съм съгласна с решението. Ще се аргументирам писмено, с особено мнение. Г-жа Д.Иванова: Ще си подам отвод. Двадесет и пета е г-жа Донка Кондева. Г-н Б.Павлов: Моля, представете се? Г-жа Д.Кондева: Пенсионерка. Г-н Б.Павлов: Образование? Г-жа Д.Кондева: Средно образование,не работя, пенсионер. Работила съм във военния завод в гр.сливен, м. Бършен. Г-н Б.Павлов: Какво Ви мотивира да подадете документи за съдебен заседател? Г-жа Д.Кондева: Позицията за съдебен заседател ме заинтересува, с това че мога да бъда полезна за обществото. Сама по себе си е интересна. Считам, че съм подходяща за съдебен заседател, защото държавността, справедливостта,законността. Освен това съм безпристрастна, независима и честна Г-жа Д.Кондева: По наказателни. Г-н Б.Павлов: По колко човека са в състав съдебните заседатели Г-жа Д.Кондева: Обикновено, съдия с двама съдебни заседатели. Г-н Б.Павлов: Ако мнението на двамата съдебни заседатели е противно от мнението на съдията, кое е миродавното мнение на съдебните заседатели или на съдията? Г-жа Д.Кондева: Съдебните заседатели имат еднакви права със съдиите и равен глас. В такъв случай, би следвало - мнението на мнозинството. Г-жа Д.Кондева: Един съдебен заседател би трябвало да се отнася безпристрастно. Г-н Б.Павлов: Не би ли трябвало да си подадете отвод? Г-жа Д.Кондева: За да е безпристрастен да, би трябвало да си подаде отвод. Двадесет и шести е г-н Николай Илиев. Г-н Б.Павлов: Моля, представете се? Г-н Н.Илиев: Пенсионер по болест. Г-н Б.Павлов: Висше икономическо образование. Г-н Н.Илиев: Пенсионер по болест.

14 Г-н Б.Павлов: За първи път ли кандидатствате за съдебен заседател? Г-н Н.Илиев: Да. Г-н Н.Илиев: Наказателни. Г-н Б.Павлов: Ако Ваш близък е обвиняем, а Вие сте в състава, как бихте постъпили? Г-н Н.Илиев : Отвод. Двадесет и седма е г-жа Стоилка Колева. Г-н Б.Павлов: Моля, представете се? Г-жа Ст.Колева: Работя като медицинска сестра в VIII ОУ. Но съм и настоящ пенсионер Г-н Б.Павлов: Работодателят Ви знае ли, че сте кандидат за съдебен заседател? Г-жа Ст.Колева: Работодателят ми, на този етап, не е уведомен. Г-н Б.Павлов: Какво Ви мотивира да кандидатствате за съдебен заседател? Г-жа Ст.Колева: За мене това винаги е било интересно, като правораздаването. Това е много интересна работа и отговорна и това е нещо, което бих работила с желание. Г-жа Ст.Колева: В момента не мога да отговоря. Г-н Б.Павлов: По колко човека са в състав съдебните заседатели Г-жа Ст.Колева: Двама, при по усложнена ситуация трима. Г-н Б.Павлов: Ако Вие сте на различно мнение от съдията, как бихте изразили това мнение? Г-жа Ст.Колева : С особено мнение. Г-н Б.Павлов: Кой осъществява обвинението в процеса? Г-жа Ст.Колева: Обвинител. Прокурорът, да. Г-жа Ст.Колева: Ще си дам отвод. Двадесет и осми е г-н Стоянчо Ментешев. Г-н Б.Павлов: Моля, представете се? Г-н Ст. Ментешев - Работя във фирма Тритон. Г-н Б.Павлов: Работодателят Ви знае ли, че сте кандидат за съдебен заседател? Г-н Ст. Ментешев: Знае, да. Г-н Ст. Ментешев: По наказателни. Г-н Б.Павлов: Кой осъществява обвинението в процеса? Г-н Ст. Ментешев: Прокурорът. Г-н Б.Павлов: По колко човека са в състав съдебните заседатели Г-н Ст. Ментешев: Двама са съдебните заседатели, понякога могат да бъдат и трима. Г-н Б.Павлов: За първи път ли кандидатствате за съдебен заседател? Г-н Ст. Ментешев: Да. Двадесет и девета е г-жа Юлия Гавазова. Г-н Б.Павлов: Моля, представете се? Г-жа Ю. Гавазова - Занимавам се с частен бизнес от много години. Като доброволец работя, от няколко години, към еврейската общност в града. Г-н Б.Павлов: Какво Ви мотивира да кандидатствате за съдебен заседател?

15 Г-жа Ю. Гавазова: От много години работя като доброволец и тази работа да работя с хора, ми доставя наистина удоволствие.имам опит и наблюдения и мога да бъда полезна на обществото. Г-н Б.Павлов По какви дела се явяват съдебните заседатели? Г-жа Ю. Гавазова: Наказателни. Г-н Б.Павлов: Кой осъществява в процеса държавното обвинение? Г-жа Ю. Гавазова: Прокурорът. Г-жа Ю. Гавазова: Ще си подам отвод. Г-н Б.Павлов: Благодарим Ви! Довиждане! ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОРИСЛАВ ПАВЛОВ ПРОТОКОЛИСТ: КЕРАНКА СТАМОВА