DrillManager Maistro. Ръководство за експлоатация SW Прочетете внимателно преди пуска в експлоатация! Съхранете ръководството за експлоатация!

Размер: px
Започни от страница:

Download "DrillManager Maistro. Ръководство за експлоатация SW Прочетете внимателно преди пуска в експлоатация! Съхранете ръководството за експлоатация!"

Препис

1 11/2011 DrillManager Maistro SW 8.50 Art.: bg Ръководство за експлоатация Прочетете внимателно преди пуска в експлоатация! Съхранете ръководството за експлоатация!

2

3 - Превод на оригиналното ръководство за експлоатация - Идентификация на машината При приемането на машината въведете съответните данни в долния списък: Сериен номер:... Тип на машината:... Година на производство:... Първа употреба:... Принадлежности: Дата на издаване на ръководството за експлоатация: 11/2011 Последна промяна: DrillManager Maistro bg Адрес на търговеца: Име:... Улица:... Населено място:... Тел.:... Клиент : Търговец:... Адрес на HORSCH: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Тел.: +49 (0) 9431 / Факс: +49 (0) 9431 / Клиент : HORSCH:...

4 Съдържание DrillManager ME...3 Описание...3 Кабелен сноп - Maistro...7 Инсталиране на DrillManager...8 Инсталиране на DrillManager в ISO-Bus-изпълнение...8 Монитор - ECO (до 2012)...9 Обслужване...9 Настройка на монитора и системата...10 Монитор (от 2012)...12 Обслужване...12 Настройки Терминал...13 Обзор на менюто - превключване на Maistro...15 Старт...15 Пускане в експлоатация на DrillManager.16 Обзор на менюто Maistro...17 Функционални символи...18 Управление на маркирите и хидравликата...19 Коригираща проба...21 Проверка на сеитбата...23 Избор на ротор...24 Експлоатационни данни...25 Въвеждане на машинните данни...26 Управление на полосите...31 Обзор на менюто диагностика...32 Диагностична програма...33 Контролни функции за задвижването - от софтуерна версия Контрол на работния сигнал...36 Обзор на алармите...38 DrillManager Precimat...40 Описание...40 Инсталиране...40 Пускане в експлоатация...40 Клавиатура...41 Управление...44 Поддържане...44 Обзор на неизправностите

5 DrillManager ME Системата HORSCH DrillManager МЕ представлява електронен блок за управление на сеялки и техните компоненти. Той управлява, контролира и регулира всички включени в сеялката конструктивни групи. Системата DrillManager трябва да се приведе в експлоатация след прочитане на ръководството за експлоатация и запознаване с обслужването. При всички видове работа със системата DrillManager трябва да се съблюдават правилата за техника на безопасност, както и другите общопризнати разпоредби за техническа безопасност и правила на трудовата медицина. Всички конструктивни елементи и сензори са свързани чрез кабелен сноп с компютъра и монитора. Компютърът получава информацията, оценява я и указва работното състояние и данните върху монитора. При надвишаване или недостигане на въведени или твърди зададени стойности, респ. при неизправности индикацията на монитора се прекъсва и се указва неизправността. При това се указва съответния конструктивен елемент или надвишената гранична стойност. Описание HORSCH DrillManager ME е една комплексна система, в която включените според оборудването конструктивни групи само трябва да бъдат активирани. Като комплексно оборудване тя се състои от следните конструктивни групи: ¾ Компютър ¾ Монитор ¾Конструктивни групи според типа на машината и оборудването за: Едно до три дозиращи задвижвания за посевен материал, тор или течен тор Хидравлично управление за повдигането, клапите и настройката на индикатора на междуредието Едностранно управление контролно устройство за потока на семената ¾Сензори за: Вентилатор Скорост на движение (радар) Индикатор за празен бункер (2 канала) ¾Включване на работен сигнал ¾Превключвател за изключването Компютър (първо изпълнение) В зависимост от изпълнението в машината са монтирани един или два компютъра. Лепенки на компютъра показват състоянието на хардуера и софтуера. Поддръжка Системата е без поддръжка, само при измиване на машината трябва да се внимава за компютъра и кабелните съединения. Компютърът, щекерите и електрическите елементи да не се почистват с почистващо средство под високо налягане или с директна водна струя. 3

6 Описание на компютъра Компютрите от първо изпълнение, разпознаващи се по алуминиевите капаци, могат да се заредят с програмна версия 4.хх. Компютрите с черните пластмасови капаци са заредени с програми от 8.хх версия. Тези компютри могат да се експлоатират с ЕСО-терминали, външни ISO-Bus-терминали и с ISO-Bus-терминали на трактора. Компютър с един и два 16-полюсни щекера Машини с два компютъра При машини с три дозиращи задвижвания, в машината са монтирани два компютъра и са свързани твърдо с един кабел. При сеялки, които от време на време се комбинират с допълнително дозиращо задвижване, напр. DuoDrill или Maistro, компютрите на двете машини се свързват с един 16 полюсен щекер. В контакта на това свързване е интегриран един ISO-Bus край и поради това при ремонт може да бъде заменен само с оригинален кабел. Изпълнение на компютъра Компютрите съществуват в три хардуерни изпълнения, при което две от изпълненията не могат да бъдат различени визуално. При ремонтни работи поради това е непременно необходимо да се обърне внимание на артикулните номера (стандартен компютър) ¾ Монтиран е във всички машини с един компютър ¾Може да управлява две дозиращи задвижвания ¾ Програмиран е винаги с мастер версия 8.xx 49 ¾Кабелен вход: един 16 полюсен щекер (двоен компютър) ¾ Монтиран е във всички машини с два компютъра като главен компютър ¾ В комбинация с втория компютър може да управлява три дозиращи задвижвания или две дозиращи задвижвания и Maistro ¾ Програмиран е винаги с мастер версия 8.xx 49 ¾Кабелен вход: два 16 полюсни щекера (допълнителен компютър) ¾ Използва се в машините с два компютъра като втори компютър ¾Подпомага главния компютър при управлението на третото дозиращо задвижване ¾ Програмиран е винаги със слейв версия 8.xx 4а ¾Кабелен вход: един 16 полюсен щекер Програми Програмите се разпознават по окончанието напр. 8.xx 49 за мастер версията и 8.xx 4a в слейв версията. Окончанието се разпознава само при програмиране. При машини с двойни компютри не се допуска комбинирането на старото и на новото изпълнение на компютъра. При смяна на стария компютър, евент. трябва да бъдат сменяни двата компютъра. Също и програмите в двата компютъра трябва да имат една и съща версия, напр само с a. При грешно комбинирани програмни версии могат да настъпят грешки или функционални неизправности. 4

7 Разпределение на кабелите на 42 полюсния щекер Pin Цвят Функция Цвят / на конструктивния елемент 1 2 br/bl (кафяв/син) Контрол на ред 11 3 жълт/черен Контрол на ред 12 4 зелен Контрол на ред жълт Изключване на ред 1 8 сив Изключване на ред 3 9 розов Изключване на ред 5 10 червен Изключване на ред 7 11 кафяв/жълт Изключване на ред 9 12 кафяв/черен Изключване на ред виолетов Двигател оранжев Контрол на ред 6 17 br/vi (кафяв/виолетов) Контрол на ред черен Контрол на ред br/gn (кафяв/зелен) Изключване на ред 2 22 бял/червен Изключване на ред 4 23 зелен/син Изключване на ред 6 24 жълт/червен Изключване на ред 8 25 br/ws (кафяв/бял) Изключване на ред червен/черен Изключване на ред червен/бял Двигател rt/gn (червен/зелен) Контрол на ред кафяв Датчик бял Датчик bl/vi (син/виолетов) Контрол на ред 9 35 br/rt (кафяв/червен) Сензор сигнал син/зелен Контрол на ред 8 39 черен/червен Контрол на ред 7 40 червен/син Контрол на ред 1 41 бял/черен Контрол на ред 2 42 син Маса 0 V мощност 5

8 Кабелно разпределение на свързващия кабел 20- и 16-полюсен щекер Щекер 20-полюсен на трактора Кабел Функция A A 2 2 Can Low 2 A 3 3 Can GND 3 A Volt 4 електроника A Volt мощност 5 A Volt мощност 6 A Volt мощност 7 A Volt мощност 8 A 9 A 10 B B 2 10 Can High 10 B 3 11 Can EN 11 B Volt 12 електроника B Volt мощност 13 B Volt мощност 14 B Volt мощност 15 B Volt мощност 16 B 9 B 10 Щекер 16-полюсен на Компютър 6

9 Кабелен сноп - Maistro br / bl ge / sw gn ge gr rs rt br / ge br / sw vi or br / vi sw br / gn ws / rt gn / bl ge / rt br / ws rt /sw rt / ws rt / gn br ws bl / vi br / rt bl / gn sw / rt rt / bl ws / sw bl Reihe 1 Reihe 2 Reihe 3 Reihe 4 Reihe 5 Reihe Motor - Motor + Körnerz. Abschalt. Körnerz. Abschalt. Körnerz. Abschalt. Körnerz. Abschalt. Körnerz. Abschalt. Körnerz. Abschalt. - + sig - + sig - + sig - + sig - + sig - + sig Stecker Motor Stecker Sensor Sensor Sensor - Signal Drehzahl - + sig - + sig - + sig - + sig - + sig - + sig Körnerz. Abschalt. Körnerz. Abschalt. Körnerz. Abschalt. Körnerz. Abschalt. Körnerz. Abschalt. Körnerz. Abschalt. Reihe 7 Reihe 8 Reihe 9 Reihe 10 Reihe 11 Reihe 12 7

10 Инсталиране на DrillManager При всички машини с управление на сеялката DrillManager преди първоначално инсталиране трябва да бъде монтирано основното оборудване върху трактора. Кабелите на основното оборудване трябва да се свържат директно към акумулатора на трактора. Кабелите не трябва да се протриват и изолацията не трябва да бъде повреждана. Свързването към акумулатора трябва да осигурява добър контакт. Грешките при монтажа водят до спад на напрежението и до неизяснени съобщения за грешки и откази. Монтаж Кабелите в никакъв случай не трябва да бъдат свързвани към други контакти в кабината. Мониторът не трябва да възпрепятства видимостта към улицата. Основно оборудване ECO с монитор ¾ Монтирайте стойката на монитора на подходящо място, удобно визуално и за обслужване. ¾ Положете дебелия кабел към акумулатора и евент. го скъсете. ¾Свържете здраво и стабилно двете обезопасителни стойки с кабела. ¾ Свържете здраво двата червени кабела с плюса на акумулатора и двата черни кабела с минуса на акумулатора. ¾ Закрепете държача на монитора отзад към монитора и свържете свързващия кабел отдолу към монитора. Инсталиране на DrillManager в ISO- Bus-изпълнение Ако машината се свързва към собствена ISO- Bus-система на трактора, за целта е необходим само свързващият кабел към машината с ISO-Bus-щекера. Управлението на сеялката тогава се извършва през ISO-Bus-терминала на трактора. Ако тракторът не е оборудван с ISO-Bus, чрез едно основно оборудване в ISO-Bus-изпълнение и един външен ISO-Bus-терминал като Basic, Basic Top или Comfort могат да се използват предимствата на системата. Предимствата на ISO-Bus-системата се намират в стандартизираното изпълнение на щекерите и използването на един терминал за различни машини. Също и разширения като GPS-управления с вариращо регулиране на количествата на всички дозиращи задвижвания, системи за водене в реда и управление, предаване на данни към компютъра на централата и т.н., са възможни само при ISO-Bus-компютри. 8

11 Монитор - ECO (до 2012) Мониторът се инсталира в трактора върху предварително монтирания държач и се свързва с кабел към компютъра Монитор с дисплей и клавиатура Обслужване Включване Натиснете за кратко бутона "Вкл/Изкл". При нов старт, след подмяна или ново програмиране на компютъра, данните се зареждат от компютъра. При първоначален пуск трябва да се направят някои настройки в системата. Настройка и промяна на цифровите стойности При всички настройки желаната цифрова група се избира с клавишите + / -. За целта бутоните се натискат дотогава, докато съответната цифра не бъде маркирана в рамка. След това натиснете бутон "Enter. Появява се маркираната цифра и под нея цифрите 1-10 с две стрелки и ОК. 1. Бутон "Вкл/Изкл" 2. Превключване на управлението на системата към програма за сеене или сервизно обслужване 3. Фолийна клавиатура и дисплей 4. Бутони за избор, настройка и промяна на цифровите стойности и функциите. Бутоните (3) върху дисплея не са свързани с определени функции. Те включват винаги показваната върху дисплея функция. Индикацията върху дисплея може да се различава според версията на програмата от илюстрациите. Промяна на цифровите стойности Ако цифрата не трябва да бъде променяна, натиснете "Enter", за да промените стойността изберете с + / - желаната цифра и потвърдете с "Enter". Преминава се автоматично към следващата цифра. С помощта на клавишите със стрелки може директно да бъде избрана желаната цифра. За задаването на определени дефиниции, те трябва също да бъдат маркирани с клавишите + / - и това да бъде потвърдено с "Enter". 9

12 Настройка на монитора и системата С бутон (1) превключете към управлението на системата, с помощта на клавишите (2) +/- изберете сервиз и натиснете "Return. 1 Меню 1 Индикация на версията на дисплея напр Версията на софтуера на програмата за сеене се показва в програмата за сеене в меню "Диагностика. Меню 2 Настройте екранните настройки "яркост и контраст" с клавишите задействани с натиск. Меню 3 Настройте часа и датата. 2 С клавишите със стрелки (3) и (4) преместете менютата и извършете съответните настройки. Меню 4 Индикация на местата в паметта в компютъра и монитора. При ново програмиране или замяна на компютъра, с бутона (5) изтрийте паметта на монитора (Х). При нов старт програмата се зарежда отново от компютъра в терминала Изтриване на паметта Преди ъпдейт се препоръчва да се запишат машинните данни и данните на настройките. При ъпдейт с минимален обем, данните се запазват. При ъпдейт с голям обем и ако трябва да бъдат показвани нови графики, евент. старите данни за настройките и експлоатационните данни повече не са налични. При някои системно обусловени неизправности може да е необходимо, да се изтрие запаметената в терминала програма и чрез нов старт, програмата да се зареди отново от компютъра. 10

13 Меню 5 Избор на език С бутона за системно превключване (1) се върнете към избора, изберете с бутона + / - програма за сеене и потвърдете с "Return. Избор на мерни единици При мерните единици за дължини, повърхности, обеми и маси от софтуерна версия 8.18 може да се избира между метрични и американски мерни единици. След промяна в индикацията, терминалът трябва да се изключи и отново да се включи. При нов старт на дисплея се показва променената индикация. Избор на език С бутона "Return отворете списъка на възможните езици. С бутони + / - изберете езика и потвърдете с бутона "Return. След това изключете терминала и след няколко секунди изчакване го включете отново. При нов старт, новият език се зарежда от компютъра в терминала и се показва на дисплея. В момента са възможни следните езици: Немски de Английски en Френски fr Датски da Полски pl Чешки cs Румънски ro Испански es Шведски sv Унгарски hu Сръбски sr Руски ru Естонски et Литовски lt Латвийски lv Български bg Хърватски hr Финландски fi Италиански it 11

14 Монитор (от 2012) Мониторът се инсталира в трактора върху предварително монтирания държач и се свързва с кабел към компютъра. Обслужване Включване Натиснете за кратко бутона "Вкл/Изкл". При нов старт, след подмяна или ново програмиране на компютъра, данните се зареждат от компютъра. 8 7 При първоначален пуск трябва да се направят някои настройки в системата. 2 Избор и промяна на въвежданията Изборът, въвеждането и потвърждението на думите или числата става чрез въртящия се бутон (7) С въртящия се бутон разположете маркировката над числото или понятието и потвърдете чрез натискане на въртящия се бутон. Монитор с цветен дисплей и клавиатура 1. Бутон Вкл/Изкл 2. Функционални бутони 3. без функция 4. без функция 5. Бутон ESC - Прекратяване на въвеждането - Излизане от маската - Скриване на предупредителните съобщения и алармите 6. Извикване / излизане от менюто за избор 7. Въртящ се бутон - Избор, въвеждане и потвърждение 8. Свързване на USB - щекер При понятията / думите се показват всички възможности за избор, при числата се показва таблицата с числата от 1-10 с две стрелки и OK. Бутоните (2) върху дисплея не са свързани с определени функции. Те включват винаги показваната върху дисплея функция. Индикацията върху дисплея може да се различава според версията на програмата от илюстрациите. Промяна на числовите стойности Ако числото не трябва да се променя, натиснете въртящия се бутон и по този начин потвърдете числото. За промяна на числото с въртящия се бутон, изберете желаната цифра и потвърдете чрез натискане на въртящия се бутон. Преминава се автоматично към следващото число. 12

15 С помощта на клавишите със стрелки може директно да бъде избрана желаната цифра. При понятията с въртящия се бутон изберете новото понятие / дума и потвърдете с натискане. Настройки Терминал Настройките за терминала: ¾Яркост (дисплей) ¾Височина на звука (аларма) ¾ Дата / час ¾ Избор на език ¾ Мерни единици ¾ Осветление на клавиатурата се настройват в точката от менюто "Сервиз". За тази цел с бутона (6) извикайте менюто за избор. С въртящия се бутон маркирайте "Сервиз" и потвърдете. С въртящия се бутон маркирайте "Терминал Настройка" и потвърдете. 13

16 С въртящия се бутон разположете маркировката и потвърдете. С въртящия се бутон променете стойността или напр. изберете език и отново потвърдете. напр. избор на език След завършване на настройките, терминалът още веднъж трябва да се изключи и отново да се включи. В зависимост от промените, напр. при езика или мерните единици, терминалът найнапред трябва да зареди от компютъра на машината новия език или мерни единици. В момента са възможни следните езици: Немски de Английски en Френски fr Датски da Полски pl Чешки cs Румънски ro Испански es Шведски sv Унгарски hu Сръбски sr Руски ru Естонски et Литовски lt Латвийски lv Български bg Хърватски hr Финландски fi Италиански it Приспособете настройките за яркостта, контраста и осветлението на клавиатурата към околната светлина и към Вашите лични предпочитания. Настройките и активирането за GPS функциите като - Trac Leader - Section Controll и т.н. са описани в отделно ръководство. По възможност настройте голяма височина на звука. Алармените съобщения трябва да се чуват в трактора Ви и при работа. 14

17 Обзор на менюто - превключване на Maistro Старт 5 сек. Избор Maistro 15

18 Пускане в експлоатация на DrillManager Преди пускане в експлоатация на DrillManager, Maistro трябва да бъде закачен към сеялката и всички хидравлични и електрически свързващи инсталации трябва да са свързани. На първата страница "Машинна конфигурация" изберете тип машина "Редосеялка и превключете на "Маistro. Включете DrillManager на терминала. Показва се първата страница на работната маска "Сеялка". Показва се първата работна страница на "Maistro менюто: Работна маска - първа страница За включване на Maistro менюто С бутона стрелка прелистете до третата работна страница. С бутона за машинните данни, превключете за въвеждане на машинната конфигурация. Натиснете бутона за машинната конфигурация за около 5 секунди. Показва се първата страница на машинната конфигурация. 16

19 Обзор на менюто Maistro Старт Настройка на полосите Диагностика сек. за коригиране Работни маски Експлоатационни данни Данни за машината Изминете 100 м отсечка 17

20 Функционални символи Символите на дисплея показват функцията на клавишния превключвател. Изключване на редовете вдясно. Изключване по единично на редовете отвън навътре. Повторно включване по единично на редовете. Повторно включване на всички изключени редове с едно натискане на бутона. Включване и изключване (ВКЛ/ ИЗКЛ) на функцията на сеене. При изключена функция на сеене на дисплея се показва STOP. Изглед на първа работна страница от менюто Изключване на редовете вляво. Изключване по единично на редовете отвън навътре. Повторно включване по единично на редовете. С този клавиш може да бъде променена страната на индикацията на междуредието. Продължава на следващата страница. В случай, че е активирано хидравличното управление на междуредията или едностранното управление, върху следващата страница се появява менюто за управление на индикацията на междуредията, повдигането и клапите на машината и превключването на едностранното управление. В спряно състояние обаче при включена функция на сеене, дозиращото устройство продължава да работи в продължение на предварително зададено време. Ако през това време компютърът получи сигнал за скорост, той поема управлението. Режим на фиксиране. При режим на фиксиране се изключва хидравличната функция "Повдигане". При задействане на управлението се задейства само трасирането на междуредията и машината остава в работно положение. Работният сигнал се блокира хидравлично и междуредието повече не се включва. 18

21 Управление на маркирите и хидравликата Повдигане и спускане на машината. Функцията "Повдигане / Спускане" се активира автоматично с избора на функцията на маркирите. Ако маркирът е включен, с първото натискане на бутона се изключва маркирът, а с второто - функцията "Повдигане / Спускане". Режим "Водна яма" Изглед на втора работна страница от менюто - хидравлични функции Включените функции се изписват върху дисплея на сеялката. Двата маркира са повдигнати или спуснати с машината. Сега е задействан само левият маркир. Сега е задействан само десният маркир. Режим на смяна: Левият и десният индикатор на междуредието се повдигат и спускат, редувайки се. Това е режимът за нормална сеитба. Разгъване на машината. При всички разгъващи се машини с този клавиш хидравличният блок се превключва на "Разгъване. Изключват се хидравличните функции "повдигане / спускане и функцията за сеене. В определени ситуации, например, когато в блатисти места в полето машината потъне, с тази функция машината може да бъде повдигната. При това работният сигнал не се прекъсва и полосата не се превключва. Връщането към нормална функция за сеене става с повторно натискане на бутон или с натискане на бутон върху желаната функция на индикатора на междуредията. Бутон за спиране на полосата: Бутонът предотвратява по-нататъшното включване на ритъма след повдигане на машината. Функцията се указва с изписването на STOP между междуредията. Ритъмът на полосите се променя с всяко натискане на бутона с едно междуредие. При започване на работа, винаги трябва да се върне на стартов номер 1. При едно междуредие на полосата, превключеното междуредие се подчертава с черно. В допълнение, при сеитба на дисплея няма да се показват изключените тела. Продължава на следващата страница. При включване на управление на маркирите винаги се активира и хидравличната функция "Повдигане". 19

22 Трета страница на работната маска Тук се намират индикациите, които не са необходими постоянно при сеитба. С бутоните може да се премине към други функции Индикации на дисплея 1. Зададена стойност на количествата семена и тор в %. Кои количества могат да бъдат настроени с бутон %, може да се избере в едно друго меню. 2. Въведете желаното количество семена на хектар. 3. Въведете зададената стойност на количеството на тора в кг/хектар. 4. При машини с двоен резервоар, въведете желаното количество тор в кг/хектар. 5. Индикация на 2 различни обороти, напр. контрол на механичното дозиращо задвижване. 6. Резервоар: Индикация на напълване на резервоара за тор, при машини с двоен резервоар на двата резервоара. 7. Дозатор: Индикация на напълване на дозиращия уред, при машини с двоен резервоар на двата дозиращи уреда. 8. Индикация на оборотите на задвижващия вал при хидравлично дозиращо задвижване за Maistro. 1 5 Количество на семената 100 %. В случай, че количеството на семената е настроено с бутоните +% и -%, с тези бутони с едно натискане отново може да се превключи към зададеното количество на семената. С клавишите за настройка +% или -% количеството на семената може да се настрои в повече стъпки и отново да се върне обратно. Количеството на семената се изписва върху дисплея над бункера за семена в %. Процентната стъпка може да бъде настроена в машинните данни. Там може да бъде избрано и това, дали да се настройва само количеството на семената или също и количеството на тора. С тези бутони се преминава към другите менюта. Коригиране на твърд тор на дозиращ уред II и при машини с двоен резервоар също и на дозиращ уред III. Данни за машината Индикация на резултата Назад към първа страница 20

23 Коригираща проба Преди коригиращата проба, за изчисляване на работната скорост трябва да бъде въведена зададената стойност на количеството тор. В дозиращото устройство трябва да бъде монтиран подходящ ротор. Избор на ротор Роторът е в зависимост от количеството на тора, скоростта на работа и работната ширина на сеялката. Долните таблици указват минималното и максималното количество на семената при различни ширини на работа и при налични ротори за работна скорост от 5, 7 и 9 км/час. Коригиране Коригиране тор - дозиращ уред II Натиснете бутона "Коригиране дозиращ уред II". Появява се менюто за коригиране на тора. Индикацията напомня за настройката на оборотите на въртене при коригиране на дозиращото устройство и за запълването на резервоара и на дозиращия уред. Обороти на въртене при коригиране? За особени приложения при заявка могат да бъдат доставени и ротори с други големини. Таблицата за настройка се базира върху 1 кг/литър. Трябва са се съблюдава специфичното тегло на всички видове торове и съответно, например при по-малко специфично тегло, да се монтира по-голям ротор. Въвеждане на зададената стойност Оборотите на въртене при коригиране могат да бъдат избрани с бутона "Return и настроени с бутони + и -. Предварително са зададени 60 оборота в минута. При нормални условия те са достатъчни. Под "Зададена стойност" изберете дозиращото устройство за тор и с бутоните + и - въведете желаното количество тор в кг/хектар. Ако се работи предимно с високи обороти на дозиране, оборотите на въртене при коригиране трябва да бъдат увеличени, като с това пълненето на дозиращите клетки да бъде приблизително еднакво. 21

24 Пълно ли е дозиращото устройство? В резервоара трябва да бъде напълнено достатъчно количество тор за провеждане на коригирането. За точното пресмятане на коригиращото количество, в началото на коригиращата проба всички клетки на ротора трябва да са запълнени. За целта натиснете бутон "Дозиращо устройство. Роторът се върти до стойността, въведена в менюто "Конфигурация 3" под "Предварително време" или докато бутонът не бъде натиснат отново. Коригиране старт Според машината поставете един контейнер или една торба за коригиране под дозиращото устройство. За да стартирате, натиснете светещия бутон. Появява се втората страница "Коригиране". Коригиращо количество При "коригираща проба" компютърът се придържа към изчислителната база, която е в сила при точна настройка на дозирането. Като изходна стойност е в сила теглото на тора, което напуска дозиращото устройство по време на коригиращата проба. Поради това е необходимо използването на възможно най-голямо количество тор, за да се постигне по-голяма точност на измерването. С бутона ESC тук можете да прекъснете и да започнете отново коригирането. С бутон "Return" се връщате обратно до работната страница. ¾Превключете превключвателя за коригиране на машината. Роторът се завърта и пълни резервоара за коригиране. ¾ След изключване на коригиращата проба се показва менюто за въвеждане на коригиращото количество. 22

25 ¾Свалете резервоара за коригиране и извадете евент. останалият в шибъра за спускане тор. ¾ Претеглете коригиращото количество тор. ¾ С клавиша Enter изберете "Коригиращо количество" и с клавишите + и - въведете теглото. ¾ След въвеждане на коригиращото тегло се изчислява и изписва възможният диапазон на скоростта. Ротори Ако указаният диапазон на скоростта съответства на желаната от Вас скорост на сеитба, можете да пристъпите към сеитбата Ако желаната скорост на работа не е в диапазона на предписаната скорост, трябва съответно да бъде подбран и поставен поголям или по-малък ротор. В такъв случай коригиращата процедура трябва да бъде повторена. Проверка на сеитбата Проверката на сеитбата представлява контрол на коригиращата проба, а по време на сеитба проверка на точността на дозиране. Размер Цвят см³ 1 20 жълт не е подходящ за бобови 2 40 червен култури и твърд тор син подходящ само за насипен тор жълт / алуминиев черен жълт / алуминиев жълт метален За целта трябва да бъде извършена същата процедура, както при коригиращите проби. Компютърът взема калибровъчните данни от последната коригираща проба и изчислява от оборотите на въртене на новата коригираща проба нова стойност за коригиращото количество. При изключване на превключвателя на коригирането тази стойност се изписва под "Коригиращо количество" в кг. Ако се провежда същата сеитба, както при последната коригираща проба, теглото на новата коригираща проба трябва да бъде идентично с предписаното. При отклонения на стойността извършете корекция, а при необходимост повторете проверката. 23

26 Избор на ротор Поради различните работни ширини и видове тор, тази таблица е само ориентировъчна. Работна ширина 8 RC 70 = 5,60 m 8 RC 75 = 6,00 m 6 CC 70 = 4,20 m 6 CC 75 = 4,50 m 6 CC 80 = 4,80 m 8 CC 70 = 5,60 m 8 CC 75 = 6,00 m 8 CC 12R 45 = 5,40 m 8 CC 12R 50 = 6,00 m Количество на тора кг/хектар 9 RC 75 = 6,75 m 8 CC 80 = 6,40 m Количество на тора кг/хектар 11 RC 70 = 7,70 m 11 RC 75 = 8,25 m 12 RC 70 = 8,40 m 12 RC 75 = 9,00 m Количество на тора кг/хектар Ротор Скорост мин макс мин макс мин макс

27 Експлоатационни данни С "i-бутон се показват обработените количества семена и площи. На втората страница на експлоатационните данни се показват броят зърна на отделните редове. Цифрите могат да бъдат избирани поотделно или с бутон "СЕ вляво долу да бъдат изцяло изтривани. Експлоатационните данни могат да бъдат избирани с левите бутони стрелки и да бъдат изтривани с бутон "СЕ. Назад към програмата за сеене: Първа "Работна страница" Към машинните данни Назад към първа страница на експлоатационните данни Назад към програмата за сеене: Първа "Работна страница" Към втора страница на експлоатационните данни 25

28 Въвеждане на машинните данни Към машинните данни: Тук се въвеждат данните за количествата семена и тор, както и индикациите за настройка и аларма Настройка в % от зададената стойност чрез всяко натискане на бутон + / - %. 2. Зададена стойност зърна / хектар. При механичното задвижване, броят на зърната трябва да съответства на предавателното число на верижните колела. 3. Задаване, дали това дозиращо количество трябва да бъде настройвано с бутон % или не. 4. Задаване на зададеното количество тор в кг/хектар. 5. Задаване на зададеното количество тор в кг/хектар при машини с двоен резервоар във втория резервоар. 6. При отсъстващ сигнал за скоростта тук може да бъде включена аварийна програма и да се извърши сеитба с постоянна скорост. Тук може да бъде променена скоростта за аварийната програма. Дозиращият мотор тогава работи с обороти като при предписаната скорост По-нататък към втора страница машинни данни 1. Въвеждане на допустимото отклонение за двойно засяти места. При превишаване се задейства аларма. 2. Въвеждане на допустимото отклонение за незасяти места. При превишаване се задейства аларма. 3. Управление: При хидравлично дозиращо задвижване тук трябва да се избере "Вкл". Когато са налице сигнал за скоростта и работен сигнал, започва управлението на хидравличното задвижване. 4. Системата за контрол на семената тук може да бъде изключвана или включвана. При "Вкл", при недостиг или превишаване на граничните стойности, се подава акустична аларма и предупредително съобщение на дисплея. 5. След започването на работата на полето, на тора е необходимо малко повече време, отколкото на семената, докато стигне до почвата. За да могат двете едновременно да паднат в почвата, тук времето на включване за задвижването за единичните зърна може да бъде забавено. Забавянето е фабрично настроено на "0". Забавянето може да се настройва на стъпки от по 0,1 секунди до макс. 2 секунди. Необходимото време между другото зависи от дължината на маркучите и работната скорост и затова може да се определи само на полето. След започването на работата на полето, прозвучава бърз предупредителен звуков сигнал от началото на дозирането на тора до началото на дозирането на единичните зърна. По този начин водачът може да контролира забавянето. 26

29 При превишаване на алармените граници - въвеждане за отклонение +/- за двойно засяти места респ. незасяти места - се извежда аларма. Обикновено алармата се задейства от едно отделно дозиращо устройство. Ако при всички редове се покажат твърде много семена (двойно засяти места), причината евентуално е и в задвижването. Задвижващият вал се върти твърде бързо поради неправилно предавателно число или в хидравличното задвижване броят обороти не се преброява правилно. Конфигурация 1 За въвеждане на машинните данни извикайте страница "Конфигурация 1". За целта натиснете този бутон за ок. 5 секунди. Към диагностичната програма Към управление на редовете По-нататък към страница "Конфигурация 2" Към машинна конфигурация: Натиснете бутона за ок. 5 секунди. Назад към работната маска Назад към програмата за сеене: Първа "Работна страница". Тип на машината Тук може да се избира между редосеялка и Maistro. Програмата е подготвена за двете машини. Само при прикаченa Maistro с MEуправление, тук трябва да се превключи. Индикатор на междуредията Индикаторите на междуредията се управляват от компютъра. С монитора може да бъде избрана работата на индикатора на междуредията. Функцията е винаги свързана хидравлично с "Повдигане на машината" и при машини с клапи може да бъде разширена с допълнителен блок "Клапи на машината". 27

30 Регулиране на подаването на тор За изкарване на твърд тор тук трябва да се избере видът тор "1х твърд. При машини с двоен резервоар и ако бъдат изкарвани два различни вида тор, трябва да се избере "2х твърд. При машини с двоен резервоар и ако двата резервоара се използват едновременно с един вид тор, двата дозиращи двигателя могат да бъдат обединени за управление с "2х семена. Конфигурация 2 Индикация на заглавния ред Тази функция е възможна само при терминал с възможност за ISO-Bus. Едностранно изключване Само за сеялка; настройка и функция вижте ръководството на DrillManager сеячна техника. Брой редове Тук въведете броя на редовете на Maistro. Разстояние между редовете Разстоянието между редовете е предварително зададено на 75 cm. При друго разстояние тук коригирайте стойността. Брой зърна /оборот. (Зърна на оборот) Не се допуска предварителното задаване от 12 зърна. По-нататък към страница "Конфигурация 3" 28

31 Конфигурация 3 Допълнително време При натискане на функционалния бутон "Ротор", той се върти дотогава, колкото е зададено под "Предварително време". ¾ Той спира, ако по време на предварителното време отново бъде натиснат бутонът. ¾ Компютърът поема управлението, ако по време на предварителното време получи сигнал за скоростта. Нормално това са около 5 секунди. Това време е достатъчно да бъдат засети например ъглите на нивата. Ако през това време компютърът получава сигнал за скоростта, той поема по-нататъшното управление. В DrillManager Maistro задвижването за единичния дозатор на зърна (царевица, слънчоглед) е дозиращ уред I. Дозиращите уреди за твърди торове се обозначават с дозиращ уред II и III. По-нататък към страница "Конфигурация 4" Коефициент на регулиране Коефициентът на регулиране оказва влияние върху скоростта на регулиране на компютъра. При изменения на скоростта трябва бързо да бъде достигната зададената стойност на подаваното количество. При по-висок коефициент на регулиране компютърът се опитва да достигне с по-големи скокове зададената стойност. Индикацията обаче се променя често със съответните отклонения от зададената стойност. При по-малък коефициент на регулиране зададената стойност се достига за малко подълго време, но отклоненията са по-малки. Съгласно досегашния ни опит коефициентът на регулиране трябва да бъде зададен на 1. Коефициент на калиброване Като стойност на "коефициента на калиброване" за тора, се запаметява определеното по време на коригиращата проба тегло в грамове на оборот. Коефициентът на калиброване може да бъде въведен директно като коригираща стойност - вижте "Директно въвеждане на коригиращата проба". Директно въвеждане на коригиращата проба Ако един тор се използва отново, трябва да се извърши само първата коригираща проба. При това запишете коефициента на калиброване и използвания ротор. При използване на същия тор, тук можете директно да въведете стойността. Директното въвеждане на стойността на калиброване трябва да бъде използвано само при абсолютно еднакъв тор. Трябва да бъде монтиран и същият ротор, защото в противен случай ще бъде подадено погрешно количество. 29

32 Конфигурация 4 Изминете 100 метра отсечка Превключване към калибриращата програма. За стартирането на калиброването натиснете превключвателя - сигнална лампа. На тази страница от менюто се въвеждат данните за скоростта, контрола на валовете и вентилаторите. За скоростта трябва да бъдат въведени импулсите за 100 метра ход. Въвеждането е изчислителна база за индикацията на скоростта, изчисляването на площта и регулирането на количеството на семената и тора. Появява се следващата картина на менюто. Тръгнете с трактора. Броят на импулсите може да бъде въведен директно (ок. 9700). За точното въвеждане при първоначален пуск и за по-късен контрол трябва да се измине ход с дължина 100 метра. Импулсите се преброяват и изписват. При изминаването на 100 метра маркирането се спира. Импулсите (около 9700) се потвърждават с клавиша ОК. Стойността се запаметява и се извършват всички изчисления. 30

33 Контрол на валовете - Задвижване от ходовите колела Системата може да показва индикация и да контролира оборотите на въртене на два вала. За целта въведете с клавишите + и - желаните минимални обороти на въртене на двата вала. Въведете броя на импулсите на оборот за двата вала. Управление на полосите Ако Maistro е оборудван с изключване на междуредията, тук може да бъде включено управлението на полосите. В случай, че не бъдат достигнати минималните обороти на въртене, върху дисплея се появява знак за тревога и прозвучава акустичен сигнал. Контрол на вентилаторите За контрола на вентилаторите може допълнително да бъдат въведени и контролирани минималните и максималните обороти на въртене. И при вентилаторите трябва да бъде въведен броят на импулсите на оборот (2). При недостигане или превишаване на граничните стойности, както на дисплея, така и акустично се подава алармен сигнал. Коефициент на регулиране Все още без функция; Ширина на впръскване Въведете работната ширина на машината за отглеждане на растения. За изключване на функцията "Управление на полосите" тук въведете "0". Тр. Междуосие (междуосие на трактора) Въведете междуосието на машината за отглеждане на растения. Начална страна на полето Въвеждане, дали сеитбата да започне на лявата или дясната страна на полето. Дължина на ритъма От въведените стойности програмата изчислява броят на движенията, докато се повтори цикълът. Поради многото променливи величини, които са възможни тук, тук могат да бъдат показвани също и големи числа. Актуална полоса Актуалната полоса се показва тук и на първата работна страница между "Дозаторите на единични семена". При започване на работа трябва да се започне с "1". При полосата не се показват изключените редове и се показва номерът на реда. 31

34 Обзор на менюто диагностика Настройка на полосите Диагностика сек. за коригиране Работни маски Старт Данни за машината 32

35 Диагностична програма В диагностичната програма могат да бъдат проверявани входните и изходни сигнали. Сервизна страница 1 Сервизна страница 2 Тук могат да бъдат проверени хидравличните функции на управлението на индикацията на междуредието, на хидравликата за повдигане и хидравликата на клапите, както и на маркирането на допълнителния ход. Тогава хидравличните функции се показват долу на дисплея Тук може да бъде проверена функцията на оптронния датчик. Ако през тръбата за полагане се изхвърлят семена, прозвучава пиукащ тон и на дисплея за кратко се появява номерът на реда. Сигналът на оптронния датчик се сменя от "0" на "1". По време на засяването не бива да се превключва към менюто за диагностика. В противен случай регулирането ще бъде изключено. Към страница "Сервиз 2" Назад към меню "Машинни данни" 1. Индикатор на междуредията вляво: Бутонът подава ток към хидравличния вентил за индикатора на междуредията вляво. 2. Индикатор на междуредията вдясно: Бутонът подава ток към хидравличния вентил за индикатора на междуредията вдясно. 3. Повдигане на машината: Бутонът подава ток към двата магнитни вентила на хидравликата на повдигането. При наличие на напрежение функцията "Повдигане се блокира. 4. Крила на машината: Бутонът превключва потока към двата магнитни вентила на хидравликата на клапите на машината. 5. Бутон Маркер на засяването: С натискането на клавиша потокът се подава и към двата канала. 6. Бутон дозиращ двигател 1: При работещ двигател се преброява непрекъснато броят на сигналите. Към страница "Сервиз 3" 33

36 Импулси на вентилатора При работещ вентилатор се преброява непрекъснато броят на импулсите. Сервизна страница 3 Импулси на електромотора за семената При работещо хидравлично задвижване се преброява непрекъснато броят на сигналите. Импулси на радара По време на движение се преброяват непрекъснато импулсите на радара. Работно положение Тук може да бъде проверен работният сигнал на хидравличните превключватели на налягането. При спусната машина трябва да се показва 0, при повдигната индикацията се променя на 1. Състояние на напълване на резервоар 1 / 2 Показва се състоянието на превключване на датчиците за бункера. При празен резервоар, индикацията се сменя от 0 на 1. В зависимост от избора на машинната конфигурация, тук се показват 1 или 2 резервоара. Дозиращо устройство 1 / 2 Показва състоянието на превключване на датчиците в дозиращото устройство. Датчиците контролират образуването на сводове в бункера за семената и предупреждават при празно дозиращо устройство. При празно дозиращо устройство, индикацията се сменя от 0 на 1. В зависимост от избора на машинната конфигурация, тук се показват 1 или 2 дозиращи устройства. Обороти 1 и обороти 2 При контрол на валовете за задвижване от ходовите колела, тук се показват сигналите. Импулси на електродвигателя за тор II / III Двигателят може да бъде включен с десния бутон "Дозиращо задвижване II или III". При работещ двигател се преброява непрекъснато броят на сигналите. Консумация на ток Тук се показва силата на тока за дозиращото задвижване в ампери. При сеитбата в зависимост от посевния материал или тора може да са необходими 2 до ок. 8 ампера. По-високи стойности могат да оказват за повреда в дозиращия уред. Превключвател за извършване на коригиране Индикацията нормално е 0, при коригиране индикацията се променя на 1. Поток - импулси При изкарване на течни торове, сигналите се показват от сензора за потока. Към страница "Сервиз 4" 34

37 Сервизна страница 4 Тук може да бъде проверена функцията на изключването на редовете. Изберете редовете поотделно с бутоните стрелки и ги изключете. Сервизна страница 5 Тук се указват общите експлоатационни параметри и работни данни на машината. Тази функция е предвидена само за сервиза, а не за изключване на редовете по време на сеитбата. Тези данни не могат да бъдат изтривани! Версията mhx указва състоянието на софтуера в двата компютъра. Към страница "Сервиз 5" Към страница "Сервиз 1" Назад към меню "Машинни данни" 35

38 Контролни функции за задвижването - от софтуерна версия 8.50 Контрол на оборотите От софтуерна версия 8.50 задвижващият вал се контролира чрез сравнение на зададения и действителния брой обороти. Въз основа на работната скорост и настроеното количество семена системата изчислява зададения брой обороти. Той бива сравнен с действителния брой обороти. При отклонения за определен период от време се появява алармата "Отклонение от броя обороти на сеещия вал". Контрол на работния сигнал Работният сигнал се контролира при включена функция за сеене. Ако при засяването компютърът изгуби работния сигнал (до 2 секунди), се извежда продължителен предупредителен звуков сигнал. Ако сигналът липсва за по-дълго от две секунди, напр. при обръщане, предупредителният звуков сигнал преминава в двойно прекъснат предупредителен звуков сигнал. На дисплея се появява алармата "спорадично отсъствие на работен сигнал". Броят обороти на задвижващия вал може да е твърде нисък или твърде висок. Поради повредени лагери или прескачане на палцовия съединител, броят обороти може също силно да се колебае. Алармата трябва да бъде потвърдена и се повтаря на всеки 30 секунди. Контрол на задвижването Функцията на палцовия съединител в качеството му на връзка между задвижващите валове се контролира от компютъра. При това се сравнява броят зърна на директно задвижвания вал и на задвижвания през палцовия съединител вал. При отклонения се показва алармата "Страна на машината отказала". Грешка в задвижването води до грешки при сеитбата или незасяти места. При тези алармени съобщения настоятелно се препоръчва, грешката в задвижващата система да бъде отстранена. Алармата трябва да бъде потвърдена. Винаги когато работният сигнал липсва, задвижващият механизъм за сеенето спира. При това на полето се появяват незасяти места. Избягвайте незасяти места чрез повторно засяване. Повдигнете машината и се върнете обратно със съответната отсечка. При нужда върнете в изходно положение междуредието на полосата или преди това го фиксирайте със "Стоп". При неясна причина или ако работният сигнал отсъства често, трябва да информирате сервиза. 36

39 Алармена индикация На дисплея всички редове с незасяти места на семената се маркират с "удивителен знак!". Маркирането се извършва веднага и винаги дотогава, докато са изпълнени условията за аларма. Аларменото съобщение отчасти се появява едва след няколко секунди (виж обзор на алармите). 37

40 Обзор на алармите Всички важни функции в системата се контролират от компютъра и при надвишаване/ недостигане на граничните стойности се показват на дисплея като съобщение за аларма. Съществуват съобщения за аларма, които са предварително зададени, напр. "Празен бункер и съобщения за аларма, които могат да се настройват от оператора, напр. "мин. и макс. обороти на вентилатора". Някои съобщение за аларма трябва да бъдат потвърдени, други се повтарят докато граничната стойност не е надвишена повече. При функционални неизправности, които могат да разрушат конструктивни детайли (напр. "Двигател х претоварен") или ако дефектира дозиращо задвижване ("Двигател х е спрял ), алармата се задейства без закъснение във времето. Тя се повтаря, докато се спре и бъде отстранена причината. Съобщения за аларма Текст на алармата Аларма след (сек.) Необходимо е потвърждение Аларма - повторение (сек.) Отстраняване Двигател (1-4) е спрял веднага да веднага Спрете веднага и отстранете причината. Двигател (1-4) е прегрял веднага да веднага Отказал компютър на машината 5 да 60 Претоварване двигател (1-4) веднага да веднага Консумацията на ток е твърде висока Двигател (1-4) Няма сигнал положение вляво Няма сигнал положение в средата Няма сигнал положение вдясно Двигател (1-4) диапазон на регулиране веднага 5 Семена- Тор Зададена стойност Недостигане или превишаване на броя обороти на вентилатора Тук се контролира компютърът. Веднага спрете и отстранете причината за прегряването - оставете компютъра да се охлади. Проверете окабеляването, компютъра и захранването с напрежение Когато консумацията на ток мине над ок. 16 А, спрете и отстранете причината за високата консумация на ток. Когато консумацията на ток е над ок. 11 А за повече от една минута, отстранете причината за трудно подвижното дозиращо задвижване. Ако не могат да бъдат намерени сигналите за превключване на страните, проверете датчика или положението на превключване. Променете работната скорост така, че двигателят отново да е в диапазона на регулиране ( Об/мин.) Когато зададената стойност бъде надвишена или недостигната с 10 %, напасвайте работната скорост или сменете ротора. Оборотите на вентилатора да се доведат отново в рамките на граничния диапазон или да се напасват оборотите на алармата за вентилатора. 38

41 Текст на алармата Аларма след (сек.) Необходимо е потвърждение Обороти (1-2) надвишени или недостигнати Недостигнато ниво на пълнене (бункер 1-2) 5 да Дозиращо устройство (1-2) празно Обороти на двигател (1-4) твърде високи Спорадично отсъствие на работен сигнал Отказала страна на машината Двойно засяти места / Незасяти места Ред Отклонение в броя обороти на сеещия вал Поток на семената Ред Аларма - повторение (сек.) да след започване на работа след започване на работа 5 да 5 < 2 веднага да да Отстраняване Проверете контрола на валовете за Maistro или ротационната брана. Проверете задвижването на валовете Бункер (1 - ) се изпразва. Алармата се активира отново едва след напълване на бункера. Дозиращото устройство (1 - ) е празно. Алармата се активира отново едва след напълване на дозиращото устройство. Възможно е в бункера да е налице сводообразуване - почукайте по бункера, за да може блокирането да бъде отстранено. Над 135 Об/мин. се показва алармата. Напълването на клетките вече не се гарантира при всички видове семена. Намалете работната скорост, монтирайте по-голям ротор. Алармата се извежда при кратко прекъсване (< 2 сек.) на работния сигнал. Проверете плаващото положение на хидравликата и на прекъсвача за работния сигнал. Проверете задвижващия вал и палцовия съединител. Алармата се извежда поради различния брой зърна от двете половини на машината. При надвишаване или недостигане на допустимото отклонение се извежда алармата. Проверете дозиращия блок, приспособете скоростта на сеитба. Задейства се при трайни колебания в оборотите, напр. поради прескачане на палцовия съединител или поради повреди в лагерите. Проверете конструктивните елементи. Алармата се извежда, ако при изключен ред (чрез FGS или ръчно) падат семена. Проверете съединителя за изключване на редовете. 39

42 DrillManager Precimat Описание DrillManager Precimat е уред за контрол и управление за сеялки за единични зърна с брояч на зърната и хектарите. Между двата режима на работа Сеялка за единични зърна и Брояч на хектарите може да се извърши превключване с бутон Брой зърна/ha. Контрол и индикация в режим на работа Сеялка за единични зърна. ¾ Уредът брои в тръбите отделните зърна и предупреждава при надвишаване или недостиг от повече от 15 % от зададеното количество. При предупреждението се показват номерът на реда и броят на зърната (х1000). Индикация за: ¾ Обработена площ за поръчка ¾ Обща площ за сезона ¾ Индикация на скоростта ¾ Работно време ¾ Обработена площ ¾ Изминато разстояние Контрол и индикация в режим на работа Брояч на хектари. ¾ Обработена площ за поръчка ¾ Обща площ за сезона ¾ Индикация на скоростта ¾ Работно време ¾ Обработена площ ¾ Изминато разстояние ¾ Изключване на частични ширини Инсталиране Компютърът трябва да се монтира във видимата област на обслужващия в кабината. При това видимата област за наблюдение на движението не трябва да се ограничава. Разстоянието до радиостанции и антени трябва да е мин. 1 m. Електрозахранване Свържете контакта директно към акумулатора на трактора и го осигурете с предпазител 16 А. Свържете кафявия кабел към плюса и синия кабел към минуса. Към контакта не се допуска свързване на друг уред. Пускане в експлоатация При включване на уреда се извършва автодиагностика. След това се показва последно включената функция. При дефект се показва "HALP 00" или "HALP 88" и компютърът трябва да бъде сменен. Ако напрежението падне под 9 Volt, системата се изключва и трябва отново да бъде включена. 40

43 Бутони за въвеждане Включване и изключване на уреда С бутона се включва уредът и при работа уредът се изключва с бутона. Бутон Enter С бутон Enter трябва да бъдат потвърдени всички въвеждания и промени, в противен случай въвежданията не се приемат и компютърът работи със старата настройка. Клавиатура Клавиатурата е разделена на 4 области. ¾ Бутони за въвеждане ¾ Машинни данни ¾ Бутони за управление ¾ Бутони за функции Функция старт Чрез едновременно натискане на двата бутона С и Enter се задейства функцията старт. Паметите за площ, време и разстояние се нулират. Времето автоматично отново се стартира с това натискане на бутона. Функцията трябва да се изпълни преди започване на всеки работен процес. Бутони за движение С едно натискане на бутона, индикацията прескача с една позиция в желаната посока. Ако бутонът бъде натиснат отново, индикацията продължава да се движи до пускане на бутона. 41

44 Машинни данни За да може компютърът да работи, той се нуждае от следните данни: Работна ширина ¾ Натиснете бутона Работна ширина. ¾ Въведете стойността с бутони + / -. ¾ Потвърдете с бутон "Enter. ¾ Проверете въвеждането с бутон Работна ширина още веднъж. Импулси 100 m Тук се въвежда броят на импулсите при отсечка на движение от 100 m. Броят на импулсите на 100 m е известен. ¾ Натиснете бутон 100 m / импулси. ¾ Въведете стойността с бутони + / -. ¾ Потвърдете с бутон "Enter. Броят на импулсите на 100 m е неизвестен. ¾ Измерете отсечка от 100 m. ¾ Натиснете бутон 100 m / импулси и едновременно С и изминете отсечката. ¾ Потвърдете импулсите с клавиша "Enter". Брой сеялки Могат да бъдат въведени до 18 Сеялки. ¾ Натиснете бутон "Сеялки". ¾ Въведете броя с бутони + / -. ¾ Потвърдете въвеждането с бутон "Enter. Брой зърна / ha С бутона се избира режимът на работа. Ако тук се въведе 0 е активна функцията Брояч на хектари и сеялките не се контролират. За контрол на сеялките трябва да се въведе брой на зърната / ha. (при зърна/ha - въвеждането е 95) ¾ Натиснете бутон брой зърна/ha. ¾ Въведете броя на зърната с + / - бутони (фактор 1/1000). ¾ Потвърдете въвеждането с бутон "Enter. Контрол на оборотите С функцията може да се контролира вал или вентилатор. ¾ Пуснете конструктивния елемент в експлоатация и го оставете да работи с нормални обороти. ¾ Натиснете бутон "Обороти": Показват се оборотите. ¾ Натиснете бутон Enter, при това оборотите се запаметяват като номинални обороти. Ако се мине с 15 % под номиналните обороти, прозвучава аларма. Ако бъдат запаметени обороти 0, контролът е изключен. Бутон сервиз При прекъсване на светлинната бариера в брояча на зърната, с бутона се показва номерът на сеялката. Допълнително прозвучава клаксон. 42

45 Бутони за управление Изключване на контрола на отделните сеялки: Тази функция не е активна. Контрол на всички сеялки: Тази функция не е активна. Бутони за функции Бутон Часове С бутон Часове се показва работното време от включването на функцията старт. Ако тракторът е спрян и компютърът е без напрежение, регистрираното на времето е спряно. След включване на уреда то отново се стартира. Времето може да се спре и по време на работния процес. След като е бил натиснат бутон Часове, чрез повторно натискане може да бъде спрян часовникът. Стартирането се извършва чрез повторно натискане на бутон Часове. Бутон Площ Тук се показва площта, която е обработена след задействане на функцията старт. Измерването се прекъсва, когато компютърът повече не получава импулси от колелата. В режим на работа Брояч на хектари трябва да бъде включен работният сигнал. Бутон Обща площ Показва се общата площ за един сезон. Преди започване на сезона, чрез натискане на бутон Обща площ и едновременно на бутон С, паметта се нулира. Бутон Обработена площ / час Чрез това се показва актуалната обработена площ в ha/h. Бутон Разстояние Показва се изминатото разстояние от включването на функцията старт. Бутон Скорост Показва се актуалната скорост. 43

46 Управление След въвеждане на машинните данни, за започване на работа трябва да бъде натисната функция старт. По време на работа автоматично се показват моментният брой на зърната / ha и към него номерът на сеялката. След 5 секунди, индикацията минава към следващата сеялка. Поддържане Компютърът е без поддръжка. Предимно през зимата той трябва да се съхранява в отоплено помещение. Оптронните датчици в тръбите трябва да се почистват с мека четка и при силно замърсяване да се изплакнат с вода и след това да се подсушат Индикация на дисплея в работно положение 1. Импулси от колелата 2. Работно положение 3. Номер на сеялката 4. Брой на зърната (х 1000) ha При неизправност се показва грешка и прозвучава клаксон. След натискане на един бутон за функция, стойността се показва за 5 секунди. След това автоматично се превключва отново в индикация зърна / ha. 44