З А П О В Е Д. 1. Утвърждавам държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по култура за учебната г., съгласно приложението.

Размер: px
Започни от страница:

Download "З А П О В Е Д. 1. Утвърждавам държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по култура за учебната г., съгласно приложението."

Препис

1 МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА З А П О В Е Д РД09-178/ г. На основание чл. 143, ал. 2, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.4, ал.1 от Наредба 3 от 2016 г. за условията и редът за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата и извършена експертна оценка от комисия, назначена със Заповед РД9К- 5/ г. Н А Р Е Ж Д А М: 1. Утвърждавам държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по култура за учебната г., съгласно приложението. 2. Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение. Възлагам контрола по изпълнение на заповедта на г-н Румен Димитров заместник министър. МИНИСТЪР: /п/ БОИЛ БАНОВ

2 Приложение към Заповед РД / г. ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ за училищата по изкуствата и училищата по култура за учебната 2020/2021 г. Училище, клас, специалности 1 НМУ-София контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, валдхорна, ударни инструменти, народно пеене. Брой места Брой паралелки/ подг.групи 66 3 контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, тромпет, валдхорна, цугтромбон, ударни 72 3 инструменти, народно пеене. VII контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, саксофон, тромпет, валдхорна, цугтромбон, туба, 78 3 ударни инструменти, народно пеене, класическо пеене, поп и джаз пеене. общо: НУМТИ-Пловдив арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, ударни инструменти, народно пеене, класически танц. контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, народно пеене, класически танц. VII контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, саксофон, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инструменти, класическо пеене, поп и джаз пеене, народно пеене. общо: НУИ-Плевен класическа китара, флейта, обой, кларинет, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, български танци, изобразително изкуство. 52 2

3 VII валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, класическо 78 3 пеене, поп и джаз пеене, български танци, актьорстводраматичен театър, изящни изкуства, рекламна графика. общо: НУИ-Варна контрабас, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, класически танц валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, класически танц, български танци, изобразително изкуство VII контрабас, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инструменти, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, класическо пеене, поп и джаз пеене, класически танц, български танци, изящни изкуства, рекламна графика. общо: 5. НУИ-Русе класическа китара, флейта, обой, кларнет, ударни инструменти, народно пеене, класически танц, български танци, изобразително изкуство. контрабас, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, 48 2 народно пеене, класически танц, български танци, изобразително изкуство. VII народно пеене, класическо пеене, поп и джаз пеене, 58 3 класически танц, изящни изкуства, рекламна графика, актьорство - драматичен театър. общо: НУМСИ-Бургас класическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, ударни инструменти, класически танц. класически танц. 46 2

4 VII класическо пеене, поп и джаз пеене, класически танц, актьорство - драматичен театър, сценичен костюм, рекламна графика НУМСИ-Стара Загора Подготвителна група: пиано, цигулка, виолончело, блокфлейта. ударни инструменти контрабас, класическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот и ударни инструменти валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, 36 2 класически танц, български танци. VII саксофон, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, ударни инструменти, класическо пеене, поп и джаз пеене, 50 2 класически танц, български танци, актьорство - драматичен театър. общо: НУФИ-Котел V клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон, български танци VІІІ клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, акордеон, български танци НУФИ-Широка лъка VIII клас: кавал, гайда, гъдулка, тамбура, народно пеене, български танци. общо: общо: НУТИ - София V клас: класически танц, български танци, модерен танц 52 2 VIII клас: класически танц, български танци, модерен танц 76 3 общо: НУИИ - София VIII клас: изящни изкуства - живопис, скулптура, графика, илюстрация и оформление на книгата. 12. НГПИ - София VІІІ клас: художествена тъкан, художествена дърворезба, художествена обработка на метали, детски играчки, пространствен дизайн, рекламна графика, силикатен дизайн, моден дизайн общо:

5 13. НХГ - Пловдив VІІІ клас: живопис, графика, скулптура, стенопис, иконопис, рекламна графика, пространствен дизайн. общо: общо: НГСЕИ - Пловдив VІІІ клас: театрална кукла, компютърна анимация, сценичен костюм, пантомима общо: НХГ - Сливен VІІІ клас: иконопис, художествена тъкан, рекламна графика общо: НГПИ - Трявна VІІІ клас: художествена дърворезба, интериорен дизайн, 1 иконопис. 25 общо: НГПИ - Троян V клас: изобразително изкуство VІІІ клас: художествена керамика, рекламна графика 24 1 общо: НГПИД - Казанлък V клас: изобразително изкуство VІІІ клас: живопис, графика, скулптура, рекламна графика, промишлен дизайн, пространствен дизайн, лютиер. общо: 19. ПГПИ - Смолян VIII клас: моден дизайн, рекламна графика 24 1 общо: ПГКО - Кунино VIII клас: каменоделство НПГПФ - София VIII клас: полиграфия, графичен дизайн, фотография, компютърна графика, компютърна анимация, библиотекознание. общо: общо: НГДЕК - София V клас: 90 4 VIII клас: 78 3 общо: НУКК - Г.Баня предучилищна подготовка в първа група на детска градина 44 2 І клас 72 3 VІІІ клас 52 2

6 общо: всичко бройки: резерв за равен бал и близнаци 35 общо с резервни бройки за равен бал 2258