РЕГИСТЪР НА ТЕРИТОРИИТЕ ПО 4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ С ОДОБРЕНИ ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕГИСТЪР НА ТЕРИТОРИИТЕ ПО 4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ С ОДОБРЕНИ ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ"

Препис

1 1. Местност Куванлък, кад. район 10 землище гр. Шумен 2. Местност Смесе, кад. район 77 землище гр. Шумен 3. Местност Порек, кад. район 91 землище гр. Шумен 4. Местност Карачка, кад. район 49 землище гр. Каспичан 5. Местност Под манастира Местност Теке дере, кад. район 649, кад. район 650 кад. район 651 кад. район 652 кад. район 653 кад. район 654 РЕГИСТЪР НА ТЕРИТОРИИТЕ ПО 4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ С ОДОБРЕНИ ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ 36 Деметра ООД гр. Шумен ЕТ Николай Ненов-98 гр.шумен 138 ЕТ Николай Ненов-98 гр.шумен Шуменски кадастър ЕООД гр.шумен ЕТ Диян Златев 98 гр.шумен за кад. райони 649 и Геодезия ЕАД гр.шумен за кад. райони 651 и ЕТ РИЧ Росица Чанкова гр.шумен за кад. райони 652 и 654 Завед за РД-15-31/ г. ДВ бр.15 от г. РД-15-32/ г. ДВ бр.15 от г. РД / г. ДВ бр.56 от г. РД-15-31/ г. ДВ бр.33 от г. РД-15-52/ г. ДВ бр. 42 от г. Адм. дело г г г г г. 1.Адм. д. 111/ 2008 г. на ШАС за НИ и ; и Адм. д. 115/2008 г. на ШАС за НИ ; ; ; ; 173; 222; 159; 160; 161; 155; 156; 154; 123; 169; 170; 296; 295; 294; 293; 231; 232; 223; 233; 234; 157; 158; 181; 142; 165; 321; 322; 323; 326 и 327 Завед за влязло в 1. РД / г.

2 Завед за Адм. дело 2. Адм. д. 113/2008 г. на ШАС за НИ и Адм. д. 112/2008 г. на ШАС и адм.д. 6464/2009 г. на ВАС за НИ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; и Адм. д. 136/2008 г. на ШАСза НИ ; и Адм. д. 114/2008 г. на ШАС за НИ и Адм. д. 116/2008 г. на ШАС за НИ ; ; ; ; ; и Адм. д. 124/2008 г. на ШАС за НИ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; и Завед за влязло в 2. РД-15-74/ г. 3. РД / г. и РД / г. 4. РД-15-68/ г. 5. С Pешение 9280/ г. на ВАС жалбата е отхвърлена като неоснователна. 6. С Решение 1162/ г. на ВАС жалбата е отхвърлена като неоснователна. 7. С Решение 15811/ г. на ВАС жалбата е отхвърлена като неоснователна.

3 6. Местност Сакарка кад. райони 677, 686 и 685; Местност Стража кад. район 648; Местност Кобаклията (Лозевски язовир) кад. район 2; Местност Ямалъка (над Нов екарисаж) кад. район 94; Местност Иджик дюзю (Нов екарисаж) кад. район 687; Местност кад. район 10 само за ПИ 519, 520, 521; Местност Порек кад. район 92, кад. район 91 само за ПИ 1, кад. район 93 само за ПИ 1, кад. район 94 само за ПИ 1; Землище гр. Шумен 7. Местност Дивизионна болница, земл. Шумен кад. район 655 (22.51 ха); Местност Новоселски път, земл. Шумен кад. район 655 (11.72 ха) Местност Порек, Шумен част от кад. район 675, за която е образуван нов кад. район 691 ( ха); Местност Порек, Шумен 944,9 Геодезическо проектиране ООД гр.шумен 1056,062 Геодезическо проектиране ООД гр.шумен Завед за РД-15-28/ г. ДВ бр.17 от г. РД-15-23/ г. ДВ бр.19 от г Адм. дело г. 1. Адм. дело 81/2012 г. (гр. Дело 973/2012 г.) Разреждане 2415/ г. за НИ и Адм. дело 82/2012 г. (гр. Дело 974/2012 г.) Разреждане 2471/ г. за НИ г. 1. Гр. дело 136/2013 г. за НИ в м. Дервиша, з-ще гр. Велики Преслав; Завед за влязло в 1.Оставя без разглеждане жалбата. 2. Оставя без разглеждане жалбата. 1. С Опеление 86/ г. на РС В. Преслав, влязло в на г., се прекратява производството Гр. д. 136/2013 г.

4 кад. район 10 само за ПИ 1007 и 1008 ( ха); Местност Старите лозя, з-ще с. Лозево (31.81 ха); Местност Дервиша, земл. гр. В. Преслав кад. район 111 (34,21 ха) 8. Местност Разбой, з-ще на гр. Шумен, к.р.688 (8,30 ха); Местност Татарски места (41,00 ха) и Под лозята (28,40 ха), з-ще с. Дибич, к.р.114, 117, 118 ; Местност Таш кюпрю, з- ще на с. Салманово, к.р.156 (13,30 ха); Местност Коджа балък, з-ще на с. Черенча, к.р.502 (12,60 ха) 9. Местност Сакарка, земл. Шумен кад. район 683 и 684 (49,40 ха); Местност Нов екарисаж, земл. С. Дибич кад. район 400 и 420 (20,90 ха); Местност Крушака, земл. С. Мараш кад. район 139 (2,21 ха); Местност Марашки лозя, земл. с. Мараш част от кад. район 142 (9,29 ха); Местност Дервиша, земл С-ПРО Инженеринг ООД, гр. Шумен Завед за РД-15-10/ г. 1448,4 РИЧ ЕООД гр. Шумен РД-15-11/ г. и РД-15-12/ г. ДВ бр. 11 от г г. Адм. дело г. - - Завед за влязло в

5 гр. Велики Преслав част от кад. район 96,97,100,101 и 111 (63,04 ха) Завед за Адм. дело Завед за влязло в 10. Местност Чакалъците, в землището на с. Лозево, община Шумен к.р. 132, ПИ 315 (51,204 ха); Местност Под гората, к.р. 22, ПИ 17, ПИ 15, ПИ 11, ПИ 14, ПИ 21 (с обща 1,843 ха); Местност Плеската, к.р. 38, ПИ 1 (9,503 ха); Лозевски язовир, к.р. 24, ПИ 8 (1,045 ха) В землището на с. Костена река, община Шумен, к.р. 2, ПИ 104, ПИ 105, ПИ 106 (0,366ха); В землище на с. Черенча, община Шумен, к.р. 503, ПИ 1 (3,445 ха); Местност Марашки лозя, в землището на с. Мараш, к.р. 61, ПИ 11 (0,116 ха); Местност Зелени град и местност Канарата, в землищeто на с. Осмар, 186,82 хектара ГЕОТОН ООД, гр. Шумен РД-15-22/ г., ДВ бр. 30 от г г

6 община Велики Преслав, ПИ 308, ПИ 309, ПИ 310, ПИ 311, ПИ 312, ПИ 313, път 314, път 315, ПИ 316, ПИ 317, ПИ 318, ПИ 319, ПИ 320, път 321, ПИ 322, ПИ 323, ПИ 324, ПИ 325, път 326, път 327, ПИ 328, път 329, ПИ 330, път 331, ПИ 378, ПИ 379, ПИ 380, ПИ 381, ПИ 368, ПИ 105 (с обща 56,73 ха); В землището на с. Хан Крум, община Велики Преслав: местност Селските лозя, ПИ 154 (3,6 ха); местност Разбой, ПИ 17, ПИ 20, ПИ 23, ПИ 168, ПИ 176 (26,8 ха). Завед за Адм. дело - Завед за влязло в Местност Драганчовец, в землището на гр. Смядово, община Смядово к. р. 207, ПИ 337 (32,16 ха). 11. Местност Балък сърта, в землището на с. Лозево, община Шумен, к.р. 35, ПИ 1 (38,39 ха) хектара ИН СИ БИЛД - ТН ЕООД, гр. Стара Загора РД-15-24/ г. ДВ бр. 33 от г РД-15-29/ г. ДВ бр. 34 от г г

7 В землището на гр. Смядово,община Смядово Местност Дулите, к.р. 207, ПИ 336 (4,69 ха); Местност Борджиев трап, к.р. 238, ПИ 980, ПИ 1, ПИ 328 (3,21 ха); Местност Палищата, к.р. 286, ПИ 345, ПИ 344 (4,69 ха); Местност Коренището, к.р. 208, ПИ 357, к.р. 232, ПИ 997, ПИ 21, ПИ 23, ПИ 24, к.р. 286, ПИ 578, ПИ 351 (10,04 ха); местност Бостанлъка, к.р. 227, ПИ 380 (0,59 ха); Местност Брайковец, част от к.р. 237, к.р. 194, ПИ 384, к.р. 195, ПИ 969, ПИ 22 (5,25 ха); Местност Жеков Кладенец, к.р. 193, ПИ 390, к.р. 188, ПИ 379, ПИ 378, ПИ 974 (5,77 ха) 12. Местност Четръка, к.р. 223, к.р. 45 и к.р. 280 в землищeто на гр. 8,32 хектара ИН СИ БИЛД - ТН ЕООД, гр. Стара Загора Завед за г Завед РД / г., г. Адм. дело Завед за влязло в

8 Смядово, Смядово; община Местност Тунесец, к.р. 192, к.р. 201, к.р. 204; местност Аргата, к.р. 271, к.р. 277, к.р. 320, к.р. 323, к.р. 350; местност Бобая, к.р. 688; местност Белия бряг, к.р. 215 в землището на гр. Велики Преслав; местност Бобая КВС, ПИ , ПИ , ПИ , ПИ в землището на с. Осмар; В землището на с. Троица КВС: местност Емишенлик, Папунка и Кованлък, ПИ и ПИ 0.139; местност Калугер боаз, ПИ 5.17; местност Ясака, Овалък, Чакал чалъ, Могилата, ПИ , ПИ , ПИ , ПИ , ПИ , ПИ 18.4; местност Костерлик, Кьостерлик, Канарата и Топралък, ПИ и ПИ 0.119; местност 73,28 хектара Завед за ДВ бр. 27 от г. Завед РД / г., ДВ бр.65 от г г. Адм. дело Завед за влязло в

9 Кору бою. Местност Джевизлика, к.р. 46, в землището на с. Каспичан, община Каспичан 0,92 хектара Завед за Завед РД / г., ДВ бр. 42 от г г. Адм. дело Завед за влязло в 13. В землищeто на с. Лозево, община Шумен, местност Под гората, к.р. 22, ПИ 5 В землището на с. Ивански, община Шумен, местност: Аврадалък, к.р. 33, ПИ 45, ПИ 80, местност Бийрема, к.р. 38, ПИ 52, ПИ 28, к.р. 40, ПИ 1, ПИ 66, местност Велев рът, к.р. 8, ПИ 2, к.р. 9, ПИ 3, к.р. 1, ПИ 1, ПИ 6, ПИ 9, к.р. 9, ПИ 7, местност Дърварски път, к.р. 59, ПИ 15, ПИ 21, к.р. 60, ПИ 1, ПИ 10, ПИ 11, ПИ 2, ПИ 3, ПИ 4, ПИ 9, к.р. 61, ПИ 44, ПИ 46, ПИ 47, к.р. 59, ПИ 22, ПИ 24, ПИ 26, ПИ 3, ПИ 5, ПИ 7, к.р. 60, ПИ 6, к.р. 61, ПИ 16, ПИ 17, ПИ 19, ПИ 20, ПИ 38, ПИ 40, ПИ 41, ПИ 48, местност 4, ,06. РИЧ ЕООД Завед РД / г., ДВ бр. 9 от г г.

10 Дядо Дечова чешма, к.р. 72, ПИ 10, местност Миткова могила, к.р. 40, ПИ 116, ПИ 119, ПИ 120, ПИ 121, ПИ 122, ПИ 123, ПИ 124, ПИ 125, ПИ 126, ПИ 133, ПИ 27, ПИ 36, ПИ 37, ПИ 38, ПИ 40, ПИ 41, ПИ 42, ПИ 44, ПИ 49, к.р. 44, ПИ 1, ПИ 3, к.р. 63, ПИ 13, ПИ 14, ПИ 4, ПИ 5, к.р. 40, ПИ 110, ПИ 111, ПИ 112, ПИ 23, ПИ 24, ПИ 25, ПИ 29, ПИ 31, ПИ 34, к.р. 43, ПИ 1, ПИ 2, ПИ 3, к.р. 44, ПИ 2, к.р. 61, ПИ 1, ПИ 10, ПИ 11, ПИ 2, ПИ 26, ПИ 28, ПИ 29, ПИ 3, ПИ 4, ПИ 6, ПИ 7, ПИ 8, к.р. 63, ПИ 10, ПИ 11, ПИ 6, ПИ 7, ПИ 9, местност Мочура, к.р. 37, ПИ 1, местност Обрятков чеир, к.р. 34, ПИ 38, ПИ 101, к.р. 4, ПИ 1, местност Парапанда, к.р. 40, ПИ 43, к.р. 46, ПИ 34, ПИ 37, ПИ 38, ПИ 53, ПИ 54, к.р. 31, ПИ 5, к.р. 40, ПИ 100 и местност Чобанова нива к.р. 55, ПИ 2, ПИ 3, к.р. 66, ПИ 5, к.р. 57, ПИ 1, к.р. 66, ПИ 8 Завед за Адм. дело Завед за влязло в

11