ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Размер: px
Започни от страница:

Download "ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)"

Препис

1 ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2015 г. е 600, а новопостроените жилища в тях са (табл. 1 от приложението). Спрямо третото тримесечие на 2014 г. сградите са с 28 повече, или с 4.9%, а жилищата в тях се увеличават с 67, или с 9.0% (фиг. 1). Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по тримесечия 4000 Брой I' 11 II III IV I' 12 II III IV I' 13 II III IV I' 14 II III IV I' 15 II III Жилищни сгради Жилища От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2015 г. със стоманобетонна конструкция са 73.5%, с тухлена %, с друга - 1.5%, и с панелна - 0.5%. 1

2 Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (68.5%), следвани от жилищните кооперации (14.7%). В сравнение с третото тримесечие на 2014 г. броят на вилите, общежитията, сградите за колективни домакинства и сградите от смесен тип се увеличава, докато броят на новопостроените жилищни кооперации и къщи намалява (табл. 2 от приложението). Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 88 сгради с 465 жилища в тях, Бургас - 87 сгради с 666 жилища, и Пловдив - 66 сгради с 347 жилища (фиг. 2). Фиг. 2. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по области през третото тримесечие на 2015 година 2

3 Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (39.4%), следвани от дела на тези с три (25.6%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.2% (фиг. 3). Фиг. 3. Въведени в експлоатация новопостроени жилища по брой на стаите 1400 Брой Едностайни Двустайни Тристайни Четиристайни Петстайни Шест и повече стаи Трето тримесечие 2014 г. Трето тримесечие 2015 г. Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2015 г. е хил. кв. м, или със 7.1% повече в сравнение със същото тримесечие на 2014 година. Жилищната площ също се увеличава (с 5.5%) и достига хил. кв. метра (фиг. 4). Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 88.3 кв. м през третото тримесечие на 2014 г. на 86.7 кв. м през същото тримесечие на 2015 година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите София (столица) кв. м, и Сливен кв. м, а най-малка - в областите Видин и Враца кв. метра. 3

4 Фиг. 4. Обща полезна и жилищна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища по тримесечия 350 Хил. м I' 11 II III IV I' 12 II III IV I' 13 II III IV I' 14 II III IV I' 15 II III Полезна площ Жилищна площ 4

5 Методологични бележки Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации. В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно Наредба 2/ г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, но не включва площта на кухните. Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им. Площта на кухните над 4 кв. м е посочена отделно. Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ и площта на кухните. Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата. 5

6 Приложение Таблица 1 Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през третото тримесечие на 2015 година 1 Области Въведени в експлоатация новопостроени сгради и жилища - бр. Полезна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища - кв. м сгради жилища общо жилищна площ спомагателна площ площ на кухните Общо за страната Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София София (столица) Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол Предварителни данни. 6

7 Таблица 2 Новопостроени жилищни сгради според вида на сградата І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ (Брой) ІII Общо Къщи Жилищни блокове/ кооперации Сгради от смесен тип Общежития Вили Сгради за колективно домакинство Предварителни данни. 7