На г. /14:01-18:30 ч./ На г. /14:01-18:30 ч./ На г. /14:01 -

Размер: px
Започни от страница:

Download "На г. /14:01-18:30 ч./ На г. /14:01-18:30 ч./ На г. /14:01 -"

Препис

1 Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците. ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти. При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум. Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано. * Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал. ОБЛАСТ Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/ София-Град Община Витоша На г. /13:01-18:30 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: Буйновско Ждрело 24 Вила, В.З Калугерово Ливаде, в.з.калугерово Ливаде ПИ 3202, в.з.шумако УПИ ХVІІІ-2976, Кв.2, вилна зона Калфин дол, М. Калугерово Ливаде, вилна зона Шумако, М.Калугерица, М.Калугерица ПИ 2162, М.Калугерица УПИ 2433; ПИ На г. /09:30-15:30 ч./ - София: Акад.Илчо Димитров 7а, 7б На г. /13:16-18:30 ч./ - София: XXXIII-1027, Кв.20а, Кумата 75 Ж, 75 Д, 75 Е, 75 Г, Лескова гора /Витоша/ 6, 4 На г. /13:46-18:30 ч./ - София: ул. Проф. д-р Коста Стоянов 7б, 7а, 7в На г. /14:01-18:30 ч./ На г. /14:01-18:30 ч./ На г. /14:01-18:30 ч./ На г. /14:01-18:30 ч./ На г. /14:01-18:30 ч./ - Владая: Боев Рид 6, Катеричка 2, 1, 3, 5, Любомир Миланов 14, 11, Маргаритка 15, 10, 16, 20, 14, 18, 9, 7, 17, 2, 8, 13, 12, 23 На г. /14:01-18:30 ч./ На г. /14:01-18:30 ч./ На г. /14:01-18:30 ч./ На г. /14:01-18:30 ч./ - София: Маргаритка 7 На г. /09:30-15:30 ч./ - София: Родопски извор 64 г

2 На г. /13:01-18:30 ч./ - София: 410-та 39а, 25, на ъгъл, в.з. Симеоново - Драгалевци 2 Част, 4-4, Вила, за буквите /415/ /в.з. Симеоново-Драгалевци/ 10, 8, 11, Огюст Дозон /414/ /в.з. Симеоново-Драгалевци/ 22, 25, 7, 19, 25а, 10, 5, 13, 8, 6, 9, 18, 14, 11, 1, 23, 19а, 17, 15, 21, 20, 2, 4, 12, Пирински Еделвайс /Драгалевци/ XXXXII-1053 Кв.60, 60, 18, Кв.60, Симеоново-Д-ци XXXXII-1053, Кв.60 Симеоновска Кв.60, УПИ ХХХХІІ-1053 Кв.60, Хилендарски Манастир /417/ в.з.симеоново-драгалевци/ 17, 9, 15, 12, 10, 13, 11, 8, Шарколия /413/ 5, Шарколия/413/ /в.з.симеоново-драгалевци/ 8, 1, 6, 4, 2, 9а, 3, 9, 11, Шумако На г. /09:30-15:30 ч./ - София: ИванСусанин 65а На г. /13:01-18:30 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: Буйновско Ждрело 24 Вила, вилна зона Калфин дол Вила, 34 ул. 1-ва На г. /13:01-18:30 ч./ - Панчарево: , в.з Шумако, II-167, 236, Кв.6, Калфин дол, 28 На г. /13:01-18:30 ч./ - София: 1-ва 18а, 22 в.з. Калфин дол-бистрица, 27 ул. 1- Ва Отклонение Кв.4, в.з. Калфин дол, ул. Полежан, в.з. Калфин дол ПИ 11985, вилна зона Калфин дол, Калугерица, Копитото 7, 6а, 9, 7а, 6, 8, Поп Евстати Витошки /Бр.Бък 20, 14, 8 М. Бояна, 1, 10, 3, 18, 12, 4, 2, Симеоновско шосе /Вол.Шосе/ с/уул. 1, Синьо Лято /1-ва/ /Кв. Симеоново/ 16, 34, 8, 24, 12, 10, 5, 9, 6, 28, 4, Шумако / Симеоново 17, Бистрица - Калфин дол, Вила На г. /14:01-18:30 ч./ - София: 82-ра /Кв.Симеоново/ 2, 17а, 2 Св.Магдалина, Маргаритка 7, Света Магдалена 19, Света Магдалина 82, ул. 60 Края, 73а, 74, УПИ III- 107 Кв.30 На г. /09:30-15:30 ч./ - София: ИванСусанин 67 На г. /13:00-18:30 ч./ - София: 505/Драгалевци/ 16, 506/Драгалевци/ 5а, 508/Драгалевци/ 34, 18, 509-та /В.З.Симеоново - Драгалевци/ 2а, 2, 4, 7а, 510-та /В.З.Симеоново - Драгалевци/ 2, в.з. Симеоново - Драгалевци 1 На ул. 506а, 5а На ул. 506а, Павел Дованлийски 2, 2а, Преспанските Камбани/505/В.З.Симеоново-Драгалевци/ 26, 22, 20, 31, 25, 21, 29, 19, 17, 23, 26а, 24, 4, 30, 8, 33 На г. /13:01-18:30 ч./ - София: Бяла Мура 4 в.з.стадиона Драгалевци, в.з. Симеоново - Драгалевци - Стадиона/, Драгалевци Под Стадиона Кв. 149/, Под Стадиона, Под Стадиона Кв.147 П-Лх1 735/, Под Стадиона Кв.148/, 5а ул. Проф.Стойко Стойков 5а, Кв, 148 Пл /, 8 ул. Бяла Мура 8, Проф.Стойко Стойков, УПИ Xii-1735, Кв.147, Под Стадиона Драгалевци На г. /13:16-18:30 ч./ - София: Къпинка 22, 20а, 20д, 20 Г, 20 Б, 20б, 20в На г. /09:30-15:30 ч./ - София: ИванСусанин 55 Б На г. /13:01-18:30 ч./ - София: Бистрица М. Калугерово Ливаде, в.з. Калфин дол, ул. Правец, Калугерица с.бистрица, Вила, Манастирски Ливади Вила, Момина Сълза / Кв.Симеоново 13, 15б, Симеоново Калугерско Ливаде, Шумако / Симеоново, УПИ CXII, Упи 10, Къща, Вила На г. /13:30-18:30 ч./ - Мърчаево: 10-та, Касис 12, 10, 4, 6, 2, 22 А, 22, 20, 3, 22в, 30, 8, 24 А, 16, 14 А, Цар Симеон I/Кост.Темелков/ 20, 18, 12, 56, 28, 6, 54, 16, 14, 48, 10, 30, 42, 24, 34, 8, 4, 22, 2, 40, 38, 32 На г. /13:31-15:30 ч./ - София: Шарл Шампо /407 и 414/ 18, 18 На г. /13:31-18:30 ч./ - София: Деспот Слав /Дим.Сурлев/ 9, Мадара 3 Община Връбница На г. /13:46-18:00 ч./ На г. /13:46-18:00 ч./ - София: 365- та/връбница/ 2, 378-ма /Връбница/ 4, 3, 9, ъгъла с ул. Цветница, 6, 5, Връх Манчо 5, 6, 6, 5, 5, Модерно Предградие 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, Ростов 30, 28 А, Светла 14, 12, 8, 10, 13, Цветница /Димитър Г.Марче/ 58, 62, 64, 60 На г. /14:01-18:00 ч./ - София: жк.обеля Бл.225 ; Бл.226; Бл.229; Бл.230 На г. /13:16-18:16 ч./ - София: Рожен 86, 25, 88 УПИ V-477, УПИ IX-521, Кв.24, Северна Скоростна Тангента Км2+870 На г. /13:46-18:00 ч./ На г. /13:46-18:00 ч./ - София: 365-та /Връбница/ 2, 378-ма /Връбница/ 4, 5, 3, ъгъла с ул. Цветница, 6, 9, Връх Манчо 6, 5, 5, 5, 6, Модерно Предградие 6, 5, 6, 6, 6, 5, 5, Ростов 28 А, 30, Светла 12, 14, 13, 8, 10, Цветница/Димитър Г.Марче/ 60, 64, 58, 62 На г. /13:16-18:16 ч./ - София: ІІІ-771, и лиянци, Рожен 16

3 Община Възраждане На г. /14:01-18:00 ч./ - София: Св.Св.Кирил и Методий , 120, 118, 118-, , 116 На г. /08:31-16:30 ч./ - София: Георг Вашингтон 47, Княз Борис I 1 и ул. Кирил и Методий, Св.Св.Кирил и Методий 63, Стефан Стамболов /Георги КИ 46 На г. /13:30-18:31 ч./ - София: Пиротска /Трети април/ 52, 44, 46, 42, 52 В, 40, 52а, 52б, 38, 50, 52в, 48, Софроний Врачански 37, 59, 24, 47, 18, 20б, 39, 61, 28, 35, 22, 51, 38, 45, 32, 27, 33, 49, 53, 16, 59 Къща, 20а, 30, 57, 41, 31, 20, 34, 43, 55, 36, Христо Ботев 91, 87, 107, 99, 85, 81, 67б, 89, 71, 109, 105, 103, Цар Симеон 146, 150, 144, 140, 138, 136, 134, 142, 148 На г. /13:30-18:16 ч./ - София: Антим I 47, 44, 56, 60, 63, 55 Гараж, 55, 48, 58, 46, 57, 64 УПИ Кв.139, 42, 50 Къща, 55 Офис, 45, Отец Паисий 62, 61, 63, 65, 54, 56, 48, 52, 58, 64, 50, Пиротска /Трети април/ 56, 56 Ателие, 54, 58, Цар Симеон 121, 117, 115, 119 На г. /08:30-16:30 ч./ - София: Христо Ботев 109, 119 Община Изгрев На г. /09:30-16:30 ч./ - София: Крум Кюлявков, Улично Осветление Община Искър На г. /09:00-16:00 ч./ - София: Гара Искър ул На г. /09:00-16:00 ч./ На г. /09:00-16:00 ч./ - София: Дружба 23 Б, Г, Д, Е, Дружба 57 Вх. А, Б, Г, Дружба 1 Блок 105 Вх. Б, 115 Вх. А, 116 Вх. А, Д, Дружба 1 Бл 83 Вх. А На г. /09:00-16:00 ч./ - София: Дружба 23 Б, Г, Д, Е, Дружба 57 Вх. А, Б, Г, Дружба 1 Блок 105 Вх. Б, 115 Вх. А, 116 Вх. А, Д, Дружба 1 Блок 115 Вх.Б, В, Дружба 1 Бл 83 Вх. А На г. /13:01-16:16 ч./ - София: Цариградско шосе/тракия/ 7-ми Килом., 119 На г. /09:00-16:00 ч./ - София: Дружба 1 Блок 115 Вх.Б, В Община Красна поляна На г. /13:46-18:00 ч./ - София: Александър Стамболийски 251а, 249, 249, 251, Коньовица/Мико Папо/ 25, Методи Патчев 2, 8, Разсадника 13, 12, 11, Рибен Буквар 2, 4 УПИ 27 Кв. 67 На г. /09:01-18:00 ч./ - София: Красна Поляна II Част 11 Б ;13 А ;14 Б ;15 А ;234 В 38 ;40 В ;43 А ;44 А ;44 Б ;6 В ;8 А ;9 А ;9 Б ;9 В На г. /13:46-18:00 ч./ - София: Вардар 20 20, Разсадника 20, 61, 20а, Разсадника 1 20, 90, 13, 61, м/у20 и 20б, А 20, 20, Рибен Буквар 61, Св.Тома/Марко Фридман/ Бл.20а, Св.Тома /Марко Фридман/ 20, Христо Благоев 25 На г. /08:00-18:00 ч./ - София: Атанас Кирчев 10 ;12, Братин дол 35, Булина Ливада/Р.Петков/ 32, Вардар/Яне Сандански/ 1 ;5 Пазар Росица, Възкресение/Стоян Лепоев/ 60, Западен парк /Христо Михайло зад Рест. Вагона; 48 Б ; 69 А ; 135 Г ; 136 А ; 136 В 33 А А ; 33а В ; 98б Б ;.137 В ;137 Д ; Западен Парк/Христо Михайло 3 А ; 10 Б ;11 В ;12 Б ; 12 В ;21 Б ; 28 Б ;29 ;До 110 ; 120 А ;124 А ; 125 Б ;127 ; Красна Поляна I Част 16 Б ; Красна Поляна I Част 32-А А ; 32-А Б ;Пазар Росица ;26 Г ; Красна Поляна I Част 14 А ; 12 ; 13 ; 13 ; 10, 11, Красна Поляна I Част 45, Красна Поляна III Част 331б Б, Никола Мушанов 114 ; 122, 122b, Одоровци /Коца Трайкова/ 39 ; Проф.Вайганд 15а Б ; 15б А ; 15б Б ; 16 Б ; 16 В ; Света Троица /Вълчо и ванов/ 16 Б ; Сирма Войвода 12 На г. /08:01-18:16 ч./ - София: Братин дол 16, Вардар /Яне Сандански/ 5 Пазар Росица ;37 А, Възкресение /Стоян Лепоев/ 132 Б ; Западен Парк /Христо Михайло 133 А ;139 Б ; Красна Поляна I Част 36б А ; До 36б ; Пред Бл.134 ;132 Б ; 36б А ; 37б Б ; 38б А ; 38б Б ;. 16в В ; ; А ; А ; 3 В ; Методи Кусевич 32 ;26 ; Одоровци /Коца Трайкова/ 42а Суходолска 1 ; 13 ; 3 ; 23 На г. /13:46-18:00 ч./ - София: Алеко Туранджа /Ком.Манифест 37, 35 ж.к.разсадника-дървод.работилн, 39, Пчиня 20, 12, Разсадник Коньовица 23, Разсадника 22, 23а, 23, 22, до 22 На г. /13:46-18:00 ч./ - София: Алеко Туранджа /Ком.Манифест до Бл.23, Вардар 22а, Разсадника до Бл.22а/А, 22а

4 Община Красно село На г. /09:00-16:30 ч./ - София: Борово Бл.10 Вх.Д, Е, Невестина Скала Бл.13 Вх. А, Б, В, Г, Д На г. /09:00-16:30 ч./ - София: Борово 49-51, Борово Бл.229 Вх.1 На г. /09:00-16:30 ч./ - София: Борово Бл.13 Вх. Ж, Борово Бл.14 Вх. А, Б, Г, Д, Родопски и звор На г. /09:00-16:30 ч./ - София: Борово Бл.9 Вх. В, Д, Е, Борово Бл. 10 Вх. А, Б, В, Г На г. /09:00-16:30 ч./ - София: Борово Бл. 227 Вх. А, Б, Родопски и звор Бл.235 Вх.А, Б Община Кремиковци На г. /13:01-18:00 ч./ На г. /13:01-18:00 ч./ На г. /13:01-18:00 ч./ На г. /13:01-18:00 ч./ На г. /13:01-18:00 ч./ - Горни Богров: Александър Стамболийски 3, 1, Площада, Кирил и Методий 6, 3, 4, 1, 2а, 2, Поп Груйо 1, 2, 9, 3, 11, 7, 4, 6, 11б, 7 Дърводелска раб, 5, Рендова /Толбухин/ 6, 2, 1, 4, 3, Стубела/Ленин/ 5, 2, 5а, 3, 4, 1, Трайчо Костов 2, Трети Март /9 Септември/ 9, 23, 25, Павилион, 1, 6, 10, 21, 15, 12 Лекарски Кабинет, 19, 5, 2, 11, 8, 17, 3, 7, 4, Христо Ботев 46, 49, 51, 48, 50, 47, 43, 44, 39, 41, 42, 45, 40, Шипка 4 А, 1, 12, 3, 10, 4, 8, 2, 6а Община Лозенец На г. /13:31-16:30 ч./ - София: Блок АБВ (Ул. Богатица ъгъла, Цв. Градина, Богатица /Йордан Стоянов/ 22, 24, 26, Бунтовник 54, 54-56, Горски Пътник 68, Кожух Планина 3, 10; 15, Цветна Градина 56 А, 56, 58, 58 А На г. /13:16-16:30 ч./ - София: Свети Св.Седмочисленици 9, 11 2, 9 3, 11, 11 1, 11, Черни Връх 33е, 4 На г. /13:30-18:00 ч./ - София: Миджур 39 На г. /13:31-16:30 ч./ - София: Арх.Йордан Миланов 18, 20, Бряст/Любчо Баръмов/ 7, 1, 6, 3, 2, 3, 4, 5, Вишнева 12 Оф.3, 12, Кръстю Сарафов 41, 5, 24, 33, 35, 25, 4, 17, 7, 7, 19, 29, 21, 20, 33 Б, 11, 19, 3, 5, 37, 21, 1, 27, 31а, 22, 25, 2, 31, Миджур 8, 4, Милин Камък 57, 55, Христо Смирненски 29-37, 23 В Мазе, 39, 29-37, 23, 56, 29, Черноризец Храбър 3, 59, 7 7, 3, 37, Янко Соф. Войвода 17, 21, 19, 23, 25 На г. /13:31-16:30 ч./ - София: Галичица 15, 24, 20, 22, Минзухар 3, 10-1, 6, 10, 8, 5, 2, 4, Плачковица 1, 1а, 1, 1 А, 1а На г. /13:31-18:00 ч./ - София: ул. Г. Янакиев 2, 2а, 3, 3а, 4;, Акад.Иван Буреш 23, 18, 21, 19, 16, 14, 17;, Арарат 4, 12, 14, 16, 18, 20;, Флора Кънева 15в, Къща От 1 До 11, 15б, 18, Черни Връх 67 Основно Училище; Д-р Петър Берон; На г. /13:31-16:30 ч./ - София: Бигла 48, 50-52, 38, 36, 40, 46, 44, 42, 47 ЖСК ГБС, Кораб Планина /Илия Филипов/ 49, 47, 51, 53, 54, 52, Якубица 17, 19.21, 23, 25.23, 14, 16, 13, 11, 15, 9 Община Люлин На г. /09:30-15:30 ч./ - София: Люлин 5 бл. 512 вх. Б На г. /09:30-15:30 ч./ - София: Люлин Вх. В На г. /09:30-15:30 ч./ - София: Люлин Вх. Г На г. /09:30-15:30 ч./ - София: Люлин Вх. Г, 529 На г. /08:30-14:30 ч./ - София: Никола Беловеждов 1 На г. /13:45-18:00 ч./ - София: Люлин 233, 232, 240, Люлин 2 ТП Ул.207-ма, до Бл.233, 280, 280/282, 1 до Бл. 231, 240, до 232, 233, 232, 280, зад бл. 280 Гараж 5, 280 Община Младост На г. /13:30-16:00 ч./ На г. /13:30-16:00 ч./ На г. /13:30-16:00 ч./ - София: Младост 2 Блок 258 На г. /14:01-16:30 ч./ - София: VI-278, Кв 7, Григорий Горбатенко 6 На г. /13:01-18:00 ч./ - София: Андрей Сахаров 1, 2, Бетоново Хале, Младост 1 До Бл. 73, 1, 73, УПИ V-6023, 6024, Кв.3ж На г. /14:01-16:30 ч./ - София: Младост На г. /13:30-16:00 ч./ - София: Младост 2 Блок 238 Вх. 1

5 На г. /13:30-16:00 ч./ - София: Младост 2 Блок 238 Вх. 2 Община Надежда На г. /09:30-15:30 ч./ - София: 280-та /Връбница/ 2, 3, 8, Йордан Хаджиконстантинов 120, 124, 90, 92, 88, Ломско шосе 18, 22, 24, Надежда Вх-А, Б, В, Г, Д, Е, и, К, Л, Надежда Вх-Б, В, Г, Д, Е, 250 Вх-А, Б, В, Г, 253 Вх-В, Г, Д, Е, 254, 249, 270 Вх-А, Б, В, Надежда Вх-Д, Е, 303 Вх-Б, В, Г, 301, 311 Вх-Б, В, Г, 302 Вх-Д, Ж, Е, и, К, 310 Вх-А, Б, В, 318 Вх-А, Б, В, Стражица 7 Вх-А, Б, Хаджи Мано Стоянов 28, 24 На г. /13:31-16:31 ч./ - София: Надежда 3 До Бл.301, До 301, 1 До Бл.301/, До 302, 301, 302, До Блок 302, Станке Димитров, Хан Кубрат, Царевец, ъгъла на Бели Дунав и Царевец На г. /13:01-18:16 ч./ - София: Екзарх Стефан/Георги Костов 115, Надежда 4 460, 460, 461, 1 460, 461, до 461 Паркинг, 461 На г. /09:30-15:30 ч./ - София: Георги Стаматов /П.Раденков/ 26, Надежда Вх-Г, К, 315 Вх-Б, Д, Г, 332 Вх-В, Г, Д, 329 Вх-А, Б, В, Г, 330 Вх-Б, В,, Надежда Вх-А, Б, 463 Вх-А, Б Община Нови Искър На г. /13:01-17:30 ч./ - Доброславци: V-824, 825, Борова Гора 2, 5, 8, 6-8, 6, 1, 10, 7, Бригадирска 5, 6, 4, 3, 7, Бригадирска 11, Бяла Земя 4, 2, 1, Валога 5, 1, 9, 7, Воденицата 2, 3, 6, 5, 4, 1, 7, Гардения 11, Гелкова Падина/Стефан Петро 7, Временно Строително Табло, 3, 2, 11, 9, 4, 5, 6, 1, Градище 5, 8, 14, 6, 10, 1, 12, 4, 7, 3, Доброславско шосе/гергин и л 7а, 17, 27, 2, 6, 42, 22, 18, 13, 32, 36, 30, 5, 16а, 8, 12, 23, 26, 24, 10, 16, 15, 4, 2б, 14, 40, 9, 19, 44, 20, До Кметството, 38, Доброславско шосе /Гергин и л 31, 29, 48, 50, 28, 44а, Доброславци УПИ 847 Кв. 46, Житенски Път 15, Здравец /Първан Пижов/ 9, 7, 5, 2б, 11, 1, 13, Здравец /Първан Пижов/ 27, 20, 10, 19а, 15 УПИ 8-511, Кв.16, 32, 34, 23, 19б, 18, Пи , 15, 19, 21, 3, 25, 17б, Космонавт 19, 6, 25, 2, 5, 18, 15, 20, 14, 3, 13, 23, 11, 5а, 12, 10, 1, 7, 9, 4, 8, 21, Кръста 3, 1, Летец 1, 18, 4a, 12, 2, 10, 5, 4, 3, 16, 0, 8, 14, М.У. Полето, и мот , Масларска 1, 2, 6, Мегдана 3, 1, 6а, 4, Монова Могила /Симеон Ангелк 3, 10, 1, 2, 8, 4а, 12, 4, 5, 7, Монова Могила/Симеон Ангелк 17, 15, 26, 18, 30, 14, 11, 20а, 22, 16, 28, 34, 19, 24, 13, 32, 9, Паметника 2, Паметника 1, 5, 9, 7, 4, 6, Парашутист 3, 4, 5, 1, 10, 2, 6, 12, 16, ПИ , ПИ М.Руля, Стадион 1, Станислав Денков 7, 2, 4, 1, 3, 5, Сълзица 13, 4, 8, 2, Типченица 4, ул. Стадион УПИ Xiv-718, УПИ I-830, Кв. 52а, УПИ IV, Кв 14, Р-Н Н.Искър, УПИ XII-858, Кв.46, Ширината 1, Ширината 9, 6, 2, 1, 5, 13, 4, 11, 8а, 8, 10, 12, Шумка /Борислав Занев/ 1, 6, 3, 2 На г. /13:01-17:30 ч./ - Нови Искър: Здравец 19 С.Доброславци, Стадион 1а Община Овча купел На г. /13:31-18:30 ч./ - София: 662-ра/Овча Купел/ 3, 674-та/Овча Купел/ 7, 675-та /Овча Купел/ 7, 3, 11, 5, 9, 3, 678-ма /Овча Купел/ 17, 679-та /Овча Купел/ 27, 681-ва/Овча Купел/ 7, 682-ра/Овча Купел/ 7, 5, Брезов Рид 15, М.Кънев, 7 А, 2, 11а, 14а, 9, 13, 11, 15а УПИ ХVІІ Кв.13, М.О Купел, 18, 7, 16, 20а, 14, 3, 24, 20, 6, Буземска 4, Васил Марков/503/ 59, Крушовски Връх 15, 23, Маестро Кънев/В.Марков/ 50, 35, 13, 14, 40, 39, 44, 15, 22, 56, 10, 33, 8а, 38, 37, 2а, 16, 26а, 17, 31, 48, 8б, 62, 37, 52, 60, 58, 41, 60а, 28б, 33а, 28, 52а, 52, 19, 15а, 24, 34, 36, 42, 29, 60, 46, 15, 13а, 10а, 46, 14б, 30, 20, 18, 41, 23, 32, 21, Народно Хоро 12, 20, 10, 22, 24, 10а, 13, 22, 16, 11, 14, 20, 18, 14, 15, Овча Купел, ул. Васил Марков 15-Бит.у-ги На г. /14:01-18:30 ч./ - София: Боряна 11а, 18, 21, 22, 12, 3а, 23, 14, 3, 2, 13, 11, 24а, 19, 16, 10, 20, 4, 1, 6, 24, Букет 14, 16а, 18, 16, Любляна /Й.Вишевградски/ 16, 18а, 20, 19, 18, ул. Боряна, 17, 20 1, Нов Век /Инж.Жеко Георгиев/ 1, 6, 4а, 3, 8, 4, 10, 6а На г. /14:01-18:00 ч./ - София: Войводина Могила 26, 30, 44, Горица 1, 7, 5, Костур, Красно Село 1, Македония 150, 142а, 148, 142б, Народен Герой 11, 7, 7а, 3, Овча Купел УПИ VII-788, Кв.231а, Цар Борис III/Девети Септ. 144, 142, 148а, 142а, 140, 1, 142б, 150, 146, 148 Община Панчарево На г. /10:00-15:00 ч./ - Железница, Общ. Столична: долна Планина

6 На г. /13:01-16:30 ч./ - Герман: 1193, М.Терасите, Кл. Г-10-Б, 1202, Местност Терасите, 1203, 1204, 1227 Терасите, 1229, 1230, 1244, 1250, 1253 К.Л.Г-10-Б-Б, 1300, , М. Терасите, , М.Терасите, , , 2299, в.з.терасите ПИ 1249, в.з.терасите ПИ1317, М. Терасите, Местност Зимника, С и мот 1266, Герман, М.Терасите, Терасите 999 ПИ 1260, Терасите 999 На г. /13:16-17:00 ч./ - Лозен, Общ. Столична: Божур 1, Брождан /90/ 3, 1, 5, 4, 24, 6, 7, Зорница /60/ 18, 14, 19, 17, 21, 12, 1, 10, 7, 20, 2, 8, 15, 6, 4, 16, 5, 11, 3, Момина Сълза/87/ 4, 5, 1, 2, 3, Радилица /54/ 1, 9, УПИ ХІХ-76, Кв.110, 2а, 7, 6, 4, 3, 2, Райкя /53/ 12, 4, 2, 18, 6, 8, 7, 16, 9, 5, 1, 14, 10, с.лозен, общ. Панчарево ПИ , Съединение /Георги Димитров/ 53, 37, 61, 30, 50, 34, 51, 59, 49, 28, 63, 47, 46, 41, 55, 36, 44, 48, 40, 45, 43, 32, 39, 57, 38, 35, Трънски път/57/ 2, 6, 3, 8, 3а, 1, 5, 4, 11, 9, УПИ ХХVІ-2259, Кв.110, УПИ ХХVІІІ-2410, Кв.110, Шипка /59/ 5, 6, 7, 12, 1, 8, 20, 2, 16, 3, 18, 4, 14 На г. /13:16-17:00 ч./ - София: Съединение 34 На г. /12:46-17:00 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: , 114 в.з.зли Камък, Бистришка Четворка /68-ма /, Бистришко шосе ПИ , М.Бялата Кал в.з. Бункера На г. /12:46-17:00 ч./ - София: Бистришко шосе 101, 101 3, 101 7, 101 1, 101 6, 101 4, На г. /13:01-17:00 ч./ - Бистрица, Общ. Столична: 101-ва, вилна зона Бистрица УПИ Кв.19, вилна зона Манастира Вила, Спортист/3-та/ 18, УПИ ХVІ-3015 Кв. 19, УПИ ІХ-2462, Кв.19 На г. /13:01-16:30 ч./ - Панчарево: вилна зона Ловджийска чешма, Вила, 5, 17 Вила, 28, УПИ XXXV-745, Кв.2, 45, Детски Град, Ловджийска Чешма 58а, 23, 54, 1, Местност Граовище ПИ , Ружа /в.з.градище/ На г. /13:01-16:30 ч./ - София: Панчарево, Стоп.двор, Панчарево Бистр.път Община Подуяне На г. /13:01-18:00 ч./ - София: 546-та /Кв.Левски/ 2, Витиня 3, 5 На г. /13:00-18:00 ч./ - София: Хаджи Димитър, ул. В.Петлешков 29, 31, 33, 35, Гумаджииница, Сервиз На г. /13:01-18:00 ч./ - София: Левски В ул. 544 Кооперация На г. /13:31-18:00 ч./ - София: 575-та /Кв.Левски/ 2 А, 14, 1б, 2а, 11а, 13, 2б, 6, 8, 10, 14а, 2, 12, 20, 4, 576-та /Левски/ 1, Княгиня Тамара 48, 49, 51, 54, 49а, 53, Левски-В -291 A 23, Летоструй 85, 56а, 83, 71, 107а, 60, 56, 77а, 64а, 68, 58а, 81а, 58, 75, 71а, 67а, 79а, 62, 73, 68а, 66а, 64, 70, 66, 81, 79, 54а, 77, Поп Грую 68, 70, Станислав Доспевски 93а, 71 и ул. Летоструй-Пазар-Кафе, 70, 62, 71, 73, 65, 68, 66а, 66, 61, 79, 65а, 62а, 77 На г. /13:16-18:31 ч./ - София: Ангиста 212, Васил Левски 123, 125, 121, 129 /Сточна Гара/, Димитър Горов /Ана Маймунков 2, 4, Св.Св.Кирил и Методий 9, 7, 9а, 13, 4, 10, 12, 2, 5, 8, 6, 1, 9 Къща, Сливница 204, 206 Пав.8, / бул. Васил Левски, 212, 206 Пав.6, 182 Пав.6а, 212 Фирма, 212 Портиер, , 202, 206 Пав.5, 206 Пав.12, 206, 206 Пав.7, 206 Пав.34, 206 Пав.9, 206 Пав.3, 206 Пав.11, 206 Пав.2, 206 Пав.10, 208, 182 Пав.16, ъгъла, 208а, Чумерна/Коста Янков/ 31, 34, 32, 35, 30, 33, Сточна гара, 41, 28, 39, 37 На г. /09:01-16:00 ч./ - София: Павлина Унуфриева 4 Община Сердика На г. /09:30-15:30 ч./ - София: Банишора 25 Вх-А, Враня 73, Козлодуй 100 Вх А, Б,, Козлодуй 114 А, 110, Опълченска 117 Вх-А, Б, В, Г, Д, Струга 29, 71, Бл.40а-Б На г. /09:30-15:30 ч./ - София: Банишора 25 Вх-Б, Банишора 24 Вх-А, Б,, Княгиня Мария Луиза/Г.Дим. 122 А, Б, В, Опълченска 42 Бл.42 А, Б, В, Г, Д, Охрид 32-36, 27, 29 На г. /13:31-16:16 ч./ - София: Грънчарска 1, Каменоделска 11, 1, 4, 7, 10, 9, 8, 12-14, 6а, 12, 6, Кожарска 2, 2, 2 Къща, 2а, Надежда 4 бл. 405, Първа Българска Армия, Сапунджийска 3, Сливница 321

7 На г. /09:30-15:30 ч./ - София: Банишора 25 Вх-В, Фондови Жилища 204 Вх-Г, 216, 17, 19, 20в, 27б, 28а, 2б, 33а, 36б, 37а, В, Д, Е, 38а, Б, 39а, Б, 40а, 41б, 42а, 46б47б На г. /09:30-15:30 ч./ - София: Банишора 25 Вх-Г Община Слатина На г. /09:01-16:00 ч./ - София: Павлина Унуфриева 4 Община Триадица На г. /10:00-16:16 ч./ - София: Димитър Манов 13, Кестенова Гора 26, Майор Първан Тошев На г. /13:31-16:30 ч./ - София: Боянски Водопад 103 На г. /10:00-16:16 ч./ - София: Адриана Будевска 2, 11, Акад.Иван Евстратиев Гешов 104, Боровец 11, Бурел/Цона Петкова/ 49-51, 53, Деде Агач 32, Златни Врата 15, 19, Нишава/Георги Аврамов/ 107, Стрелбище Бл.91 Вх.Б, Траянова Врата 16, 25, Хан Персиян/Пресиян/ 10 На г. /13:31-16:30 ч./ - София: Акад.Георги Наджаков/410/ 39, Боянски Водопад 105, Строеж, 27, Манастирски Ливади 27, 28, 26 На г. /14:00-15:00 ч./ - София: Манастирски Ливади Бл.7 Вх.А На г. /10:00-16:16 ч./ - София: Михаил Буботинов 31 Вх.Б, Янко Забунов/Петър Топалов 33, 28 Вх.А, Б, В На г. /13:31-16:30 ч./ - София: IV-533 Кв.34, Боянски Водопад 70, Костенски Водопад/Васил Дим 120, 119, Манастирски Ливади 30, 30 Сек 070, 30 Секцияф 70, 30 Секция 070, 30, 30 Секция 70, 29 На г. /10:00-16:16 ч./ - София: Витоша 188, Димитър Манов 66 Бл.14 Вх.А, 74 Вх.Б, Краище/Тодор Атанасов/ 19, 30 Вх.А, Б, В На г. /13:31-15:30 ч./ - София: България 73, Манастирски Ливади 89, 86 86а, 111 Магазин 4, 111, 86, 111 Магазин 3, 86а, УПИ V, VІ, VІІ, ХVІ Кв.19, 86 На г. /10:00-16:16 ч./ - София: Михаил Буботинов Бл.4, Бл.5 Вх.А, Б, В, Ярослав Вешин 68 Бл.10, 7, 14, 15 На г. /08:00-14:30 ч./ - София: Витоша и бул.пенчо Славейков, 112, 110, 134, Доспат 56, Тунджа 49, 47, Удово 4, 10 Б, 10в, 8, 2, 10б, 10, 10а, 6, Цар Асен 112, 102, 107, 106, 100, 104, 102 Гар, 93, Шандор Петьофи 63, 67, 52, 48, 59, 57, 65, 50, 61, 57а Област Благоевград Община Банско На г. /13:00-18:00 ч./ - Добринище: Алеко Константинов 6, 4, Александър Стамболийски 33, 38, 34, 51, 23, 31, 21, 36, 28, 50, 42, 49, 18, 55, 19, 27, 2, 53, 35, 45, 37, 52, 39, 41, 24, 43, 20, 30, 26, 40, Григор Пърличев 8, 18, 16, 4, 14, 6, 1, 3, 10, 2, 9 А, 12, 99, 5, Крушево 21, 2, 27, 19, 17, 9, 11, 7, 13, 25, 15, 5, Места 99, 1, 3, 2, 4, 6, 5, 10, 8, Яне Сандански 5, 23, 20, 4, 10, 3, 16, 6, 1, 99, 17, 8, 19, ТП Горско Стопанство На г. /13:01-16:30 ч./ - Банско: Пирин 94, 92 На г. /13:31-16:30 ч./ - Банско: Пирин 92 На г. /13:46-16:16 ч./ - Гр.Банско: Хотел Астера На г. /14:01-16:30 ч./ - Банско: Местност Гуровица На г. /15:00-18:00 ч./ На г. /14:00-15:30 ч./ - Банско: Христо г.данов 7 Невина, 7, 7 А На г. /13:00-15:16 ч./ - Банско: Цар Борис III 39, 13, 43 1, 21, 43, 31, 17, 19, 9, 37, 11, 29, 42 1, 23, 7, 3, 33, 41, 5, 35, 27, Цар Самуил 24, 18, 2, 20, 30, 22, 10, 4, 6, 14, 8, 16, 28, 26, 12 Община Белица На г. /13:01-16:30 ч./ На г. /13:01-16:30 ч./ На г. /13:01-16:30 ч./ На г. /13:01-16:30 ч./ На г. /13:01-16:30 ч./ - Белица, Общ. Белица: Бор 3, 6, 2, Братя Миладинови 41, 6, 13, 17, 44, 24, 63, 34, 7, 42, 36, 11, 99, 18, 15, 31, 59, 16, 3, 5, 19, 14, 9, 43, 8, 45, 1, 10, 23, Владимир Поптомов 34, 41, 25, 44, 26, 32, 28, 54, 47, 53, 30, 60, 42, 58, 6, 29, 35, 84, 88, 36, 38, 37, 1, 39, 46, 4, 45, 48, 99, 33, 40, Седма 3, 7, Яким Цоков 28, 29, 12, 8, 36, 17, 3, 27, 6, 15, 5, 10, 26, 20, 13, 19, 21, 18, 9, 2, 16, 22, 24, 14, 7, ТП Сачков

8 Община Благоевград На г. /13:31-14:30 ч.; 15:31-16:30 ч./ - Бело Поле, Общ. Благоевград: На г. /13:01-16:30 ч./ - Падеш: Мах. Ушите, Местност Златовръх, Местност Пушовица, Местност Ушите, Падеш Жилище, Гараж На г. /13:01-16:30 ч./ - Покровник: Поповка На г. /13:01-18:00 ч./ На г. /13:01-18:00 ч./ На г. /13:01-18:00 ч./ - Бучино: Ахмедово, Лозята, Махала Мичевци Къща, Местност Лозята, Местност Текето, Местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка, Община Благоевград, Мах. Тасковска, Текето, Къща, Жилище, Жилищна Сграда На г. /13:01-18:00 ч./ На г. /13:01-18:00 ч./ На г. /13:01-18:00 ч./ - Покровник: Валого, Местност Реката На г. /13:01-18:16 ч./ На г. /13:01-18:16 ч./ На г. /13:01-18:16 ч./ - Благоевград: Еленово с/убл.113, 110, Басейн, 107, 108, 109, 112, 106, 178, 2, 111, Търговски КомплексТонак, м/убл.114 и Бл.115, 111 срещу Бл.111, 169, Гараж, Орион 4 1, 3, 2 2 На г. /13:30-18:00 ч./ - Благоевград: Пейо К.Яворов 49 На г. /13:30-18:00 ч./ - Зелен дол: 293, Валого-Краварник, Местност Валого- Краварник, ПИ , УПИ IV-220, Кв.8, УПИ XII-201, Кв.20 На г. /13:30-18:00 ч./ - Селище, Общ. Благоевград: УПИ Vі-297, Кв.10, 382, Кв. 14, X-381, Андако, Васил Левски 18, Градевски Рид, Гребовски Рид, Кв.17, УПИ VIII-198, Местност Гребовски Рид, Местност Гуйначки Андък, Местност Гьочковски Андък, Оралище, УПИ VI-221, Кв.11, Помпа За Напояване, Жилище На г. /13:00-14:00 ч.; 17:00-18:00 ч./ - Благоевград: , Ален Мак Фриз.Салон, Арсений Костенцев 19, Георги Андрейчин 2, 8, 8, 6, Георги Андрейчин 7, Делвинско Дере, Еленово 5, 4, 3, 4 4, 41, 93, 87, Шивашки Цех, 89б, с/убл.89, Жилище, 88, с/у Бл.88 и Бл.89, 89, 93, Училище, 84, 85, 90, 92, 95 В, 95, 91, 86, 95, 94, 49, 38, 54, 1, 47, 62, 48, 46, с/убл.47, 57, 47/48, 53, 51, 52, 49, 58, Срещу Бл.25, 56, 46, 47, 55, Гараж, 49, 33, 35, 36, 32, Срещу Блок 31, 35, 34, 31, 37, 39, 36, 33, Времено С-Во, 38, 62 62, 62, 61, 60, 59, 39, 2, 5, 1, 46, 3, 42, 1, 3, 2, 4, Видео, 13, 12, Супермаркет, с/убл.13, Каравана, 14, Офис, 12, Срещу Бл.12, Аптека, Сервиз, 11, 81, 52, 79, 114, 82, 51, 81, 95, 114, 50, 78, 80, 83, 82, 66, 67, 65, 63, 64, 70, 69, 5, 68, 69, 9, 7, 41, 7, 8, 10, с/у Бл.40, 6, 40, 7, Еленово 57, 56, 58, 23, 15, 20 Супермаркет, Ателие, Цех, 23, 21, 21, 22, 20, 18, 29, 29 Гараж, 21, 20, 14, 45, 13, 7, Техникум, 28, 25, 19, 23 9, 16, 23, 15, 15, 19, 45, 30, 44, 26, Читалище, Врем.С-Во, 2, 25, Павилион, 24, Техникум, Кухня, Аптека, Цех, 24, Жилище, 27, 133, 72, 71, 73, 77, 73, 75, 76, 74, Тото Пункт, Обект, Еленово-1, Жк. Еленово - 1, и дт и , и чко Бойчев 2, Калина 9, Калина 11, Кв. Еленово , Кв. Еленово, Парк Еленово, Кури Дере, Местност Чардако, Пейо К.Яворов 35, 58, 88, 76, 2, ПИ , ПИ , ПИ , Преслав 5, 7, 9, Преслав 4, Св. Димитър Солунски 79, Свобода 1, 1, Секвоя 2, Тракия 1, УПИ-II , Хвойна 7, 5 Секция А, 5 Секция Б, Явор 9, 7, 10, 11, Явор 12 На г. /13:00-14:00 ч.; 17:00-18:00 ч./ На г. /13:16-14:16 ч.; 17:00-18:00 ч./ - и згрев, Общ. Благоевград: Местност Кури Дере На г. /13:30-18:00 ч./ - Еленово, Общ. Благоевград: , и згрев На г. /13:30-18:00 ч./ - и згрев, Общ. Благоевград: III-357, Айдаровско Дере, Васил Левски 99, 59, Местност Айдарово, ПИ , УПИ II-330, Кв.27, УПИ VI- 405, Кв.26, УПИ XI-497, Кв.27, УПИ XV-391, Кв.6, УПИ-І-394, Кв.13, УПИ-Х-159, Кв.4, 1, Жилище На г. /13:30-18:00 ч./ - Церово, Общ. Благоевград: Надежда 1, УПИ Xi, Пл. 76, УПИ ІV-110, Кв.15, УПИ-XXXIV-170, Кв.5, Жилищна Сграда-Врем.Захранване, Жилищна Сграда-Вр.Стр, 2 На г. /13:31-14:30 ч.; 15:31-16:30 ч./ - Бистрица, Общ. Благоевград: , , Андъко, Брезово, Мах. Калуцка, Мах. Центъра Мотела, Махала Брезово Жилище, Къща, Махала Брезовска, Махала Милово ТП Милово, Махала Петковци, Месност Демирево Жилище, Къща, Местност Горно Демирево, Местност Ковачница, Осойната, Скалата, Къща, Помпа За Напояване, Къща, 1, М. Влаовци, Жилище, Вила, Бреньово, Вила, Жилище На г. /13:31-14:30 ч.; 15:31-16:30 ч./ - Благоевград: Антон Чехов 1, 1, ПИ , Славово Фирма, Работилница

9 На г. /13:31-14:30 ч.; 15:31-16:30 ч./ - Бучино: Ахмедово, Бучака, До Моста На Р. Струма, Лозята, Махала Каракачанка, Махала Мичевци Къща, Местност долно Поле, Местност Лозята, Местност Полето, Местност Текето, Местността Чукарски Рид Скз Бучино, Стопанска Постройка, Община Благоевград, Мах. Тасковска, Текето, Гараж, Къща, Жилище, Къща, Жилище, Жилищна Сграда На г. /13:31-14:30 ч.; 15:31-16:30 ч./ - Горно Хърсово: Горни Валог, Махала Буровци Къща, Махала Горни Двояци Къща, Къща, Махала долни Двояци Къща, Махала Михтарци Къща, Махала Мъртвако Къща, Махала Новоселци Къща, Махала Панчовци Къща, Жилище, Помпа За Напояване, Махала Пържово Къща, Махала Стойковци Къща, Махала Тачовци Къща, Махала Шоповци Къща, Местност Валого, Местност Гьоловете, Присоето, Ровината, Шопови Ниви, 2, 1 На г. /13:31-14:30 ч.; 15:31-16:30 ч./ - Дъбрава, Общ. Благоевград: , Адиница, Бобови Ниви, долна Дъбрава, Землището На С.Дъбрава, Зимниците, и мот , Кромидището, Мах. Ваканинци, Мах.Щърбевци, Махала Веляци, и звън Регулация, Местност Атанасова Падина, Местност Бобови Ниви, Местност Градището, Местност Клено, Местност Мучова Чука Осв.На Мини Фут.Игрище, Местност Ръженици Вила, Местност Ръжениците, Местност Топузица, Местност Щърбев Рид, Митовци, Ръжениците, Стамовица, Чадарето, Юрто, Яновски Рид, Стоп.Постр.До 35 Кв.М, Жилище На г. /13:31-14:30 ч.; 15:31-16:30 ч./ - Разлог: Света Екатерина 30 На г. /13:31-14:30 ч.; 15:31-16:30 ч./ - Рилци: , Местност Арсовото, Телкиево Дере На г. /13:31-16:30 ч./ - Бистрица, Общ. Благоевград: Мах. Калуцка, Осойната Скалата На г. /13:46-14:30 ч.; 15:30-16:30 ч./ - Бистрица, Общ. Благоевград: , , , , Бодрост, вилна зона Картала, Гръчките Ливади, Зона Картала, Картала, Конярнико, Местност Бодрост, Местност Добро Поле, Местност Картала, Местност Конярнико, Местност Септемврийче, Местност Тепавиците, Местност Широканска Стопанска Сграда, ПИ , Септемврийче, Комплекс, Вила, 12 На г. /13:46-14:30 ч.; 15:30-16:30 ч./ - Благоевград: Антон Чехов 1, 1, 1, Бодрост 1, Васил Левски 62, Даме Груев 40, Местност Бодрост Жилище, ТП, Жилище, Комплекс, Станция, Бар, база, Вила, Станция, Екоцентър, Еколенд и Заобикаля, Вилна Сграда, Вила Близнак, Жилище, Местност Добро Поле Жилище, Гор.С-Во, Жилище, Бунгало 10, Жилище, Местност Здравец Жилище, Вила, Местност Карталско Дере Жилище, Жилище, Местност Мингингова Поляна Вила, Жилище, Жилище, Местност Септемврийче Жилище, Вилна Сграда, Вила, Жилище На г. /13:46-14:30 ч.; 15:30-16:30 ч./ - Дъбрава, Общ. Благоевград: Местност Черешата На г. /13:46-16:30 ч./ - Бистрица, Общ. Благоевград: , , , , Бодрост, вилна зона Картала, Зона Картала, Картала, Местност Бодрост, Местност Добро Поле, Местност Картала, Местност Септемврийче, Местност Широканска Стопанска Сграда, ПИ , Септемврийче, 12, Вила На г. /13:46-16:30 ч./ - Благоевград: Антон Чехов 1, Бодрост 1, Даме Груев 40, Местност Бодрост Жилище, ТП, Жилище, Комплекс, Станция, Бар, база, Вила, Станция, Екоцентър, Еколенд и Заобикаля, Вилна Сграда, Вила Близнак, Жилище, Местност Добро Поле Жилище, Гор.С-Во, Жилище, Бунгало 10, Жилище, Местност Здравец Жилище, Вила, Местност Карталско Дере Жилище, Жилище, Местност Мингингова Поляна Вила, Жилище, Жилище, Местност Септемврийче Жилище, Вилна Сграда, Вила, Жилище На г. /14:16-15:00 ч.; 17:20-18:00 ч./ - Благоевград: , Александър Стамболийски, Ален Мак 13, 8, Жилище, Антон Чехов 1, Армутлука, Асен и тов 9, Бистрица Жилище, Жилище, Братя и ванови Жилище, 1, Броди 2, 36, 32, 16, Васил Левски 42, 65, Владо Черноземски 3, Гемеджиите 12, Георги Попов 30, Даме Груев 36, Еленово Жилище, 173, Зеленка 5, ИванГарванов 1б, и линден 23, 14, Искър 13, Карамихайлов Бунар, Кв. Струмско Стопански Двор, Коста Босилков 3, Липа 2, Любен Каравелов 6, Люляк 21, Местност Авганцов Чифлик Ш.72, Местност Горски Разсадник, Местност Пенков Чифлик Жилищна Сграда-Временно Ст-Во, Помпа, Пом.С-Во, Помпа За Напояване, Местност Под Черквата Помпа За Напояване, Помпа За Напояване, Жилище, 1, Къща, Местност Промишлена Зона, Местност Река Бистрица Помощно Стопанство,

10 Местност Река Струма Помощно Ст-Во, и мот , Местност Реката, Неуточнен Адрес ТП Горско Стопанство, Николай Петрини 42, Обел 4, Огражден Жилище, 8, Освобождение 94, 98, 16, 96, Панайот Хитов 14, 25, Пенков Чифлик Ш.39, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин е, Покровнишко шосе 14, Производствена база-бетонов Въ, 61, Мотел С Търговска база, Офиси, Магазин За Мебели и Офиси,, 22, Полковник Дрангов 100, Река Бистрица, Стопански Двор Струмско, Струма 17, Жилище, 15, 9, Струмско Център 21, 2, Гараж, Стопанство, 16, 17,, Автосервиз-Временно Ст-Во,, Пом.С-Во, Рибарник, Христо Чернопеев 2, Яне Сандански 15, Склад, Помощно Стопанстово На г. /14:16-15:00 ч.; 17:20-18:00 ч./ - Габрово, Общ. Благоевград: Махала Хамбарджийска, Местност Синаница/Реката, Синаница / Реката, Тугулска, Жилище, Къща На г. /14:16-15:00 ч.; 17:20-18:00 ч./ - Железница, Общ. Симитли: Местност Ръждавец, Поповска На г. /14:16-15:00 ч.; 17:20-18:00 ч./ - Лешко: 163, М. Реката-Тополата, Велковци, Горно Лешко, долно Лешко, Ресторант, Офис, Омчорник,, Махала Корянска, Местност Реката-Чуката, Местност Селището, ПИ 149, с. Горно Лешко, Община Благоевград, Жилище На г. /14:16-15:00 ч.; 17:20-18:00 ч./ - Мощанец: XVI-122, 123, Кв. 14,, Мах. Поповска, Махала Кантурска, ПИ 110, Кв.13, ПИ 69, Кв.12, УПИ XI-75, Кв. 6, УПИ , Кв.13, Четирка, Къща, 2, Къща, 1 На г. /14:16-15:00 ч.; 17:20-18:00 ч./ - Падеш: Ii-240, Бреза 7, Поща, Будишка Жилище, Джалевци, Мах. Ушите, Месност Миджевци Помпа За Напояване, Местност Джабирци, Местност Джалеви Бахчи, Местност Златовръх, Местност Пушовица, Местност Ридината, Местност Стопански Двор, Местност Ушите, Местност Чокарци, Падеш е, Овчарник, Жилище, Обор, Жилище, Ресторант, Фуражомелка, Офис, Магазин,, Сладкарница, Фурна, Аптека, Офис, Магазин,, Здр.Служба, Жилище, Офис, Жилище, Работилница, Офис, Обор, Цех, Лечебница,, Фурна,, УПИ I-219, Кв.17, УПИ Ii-207, Кв.13, УПИ V-74, Кв.5, На г. /14:16-15:00 ч.; 17:20-18:00 ч./ - Покровник: 3-Ти Март 6, Валого, Веселинци, Ленището, Местност Гладно Поле Жилищна Сграда- Вр.Стр, Местност Ленището, Местност Реката, Местност Цветковици, Минковци, Покровнишко шосе 1, 14, 15, Скз Покровник, Агрс Благоевград, Фирма, Поповка 5, При Цветковски Воденици Равначка, Тодор Александров 7, 11, УПИ I-432, Кв.28, УПИ I-546, Кв.13, УПИ-9-369, Кв.17, УПИ-XXI-238, 239, Кв.30, Хан Аспарух 1, Христо Смирненски 17, 8, Четирка, На г. /14:16-18:00 ч.; 14:16-15:00 ч.; 17:20-18:00 ч./ - Дебочица На г. /13:16-14:16 ч./ - Благоевград: , Ален Мак Фриз.Салон, Арсений Костенцев 19, Георги Андрейчин 7, Георги Андрейчин 2, 8, 8, 6, Делвинско Дере, Еленово 57, 56, 58, 23, 15, 20 Супермаркет, Ателие, Цех, 23, 21, 21, 22, 20, 18, 29, 29 Гараж, 21, 20, 14, 45, 13, 7, Техникум, 28, 25, 19, 23 9, 16, 23, 15, 15, 19, 45, 30, 44, 26, Читалище, Врем.С-Во, 2, 25, Павилион, 24, Техникум, Кухня, Аптека, Цех, 24, Жилище, 27, 133, 72, 71, 73, 77, 73, 75, 76, 74, Тото Пункт, Обект, Еленово 5, 4, 3, 4 4, 41, 93, 87, Шивашки Цех, 89б, с/у бл.89, е, 88, с/у бл.88 и Бл.89, 89, 93, Училище, 84, 85, 90, 92, 95 В, 95, 91, 86, 95, 94, 49, 38, 54, 1, 47, 62, 48, 46, с/убл.47, 57, 47/48, 53, 51, 52, 49, 58, Срещу Бл.25, 56, 46, 47, 55,, 49, 33, 35, 36, 32, Срещу Блок 31, 35, 34, 31, 37, 39, 36, 33, Времено С-Во, 38, 62 62, 62, 61, 60, 59, 39, 2, 5, 1, 46, 3, 42, 1, 3, 2, 4,, 13, 12, Супермаркет, с/у Бл.13,, 14, Офис, 12, Срещу Бл.12, Аптека, Сервиз, 11, 81, 52, 79, 114, 82, 51, 81, 95, 114, 50, 78, 80, 83, 82, 66, 67, 65, 63, 64, 70, 69, 5, 68, 69, 9, 7, 41, 7, 8, 10, с/у Бл.40, 6, 40, 7, Еленово-1, Жк. Еленово - 1, и дт и , и чко Бойчев 2, Калина 11, Калина 9, Кв. Еленово , Кв. Еленово, Парк Еленово, Кури Дере, Местност Чардако, Пейо К.Яворов 35, 58, 88, 76, 2, ПИ , ПИ , ПИ , Преслав 4, Преслав 5, 7, 9, Св. Димитър Солунски 79, Свобода 1, 1, Секвоя 2, Тракия 1, УПИ-II , Хвойна 7, 5 Секция А, 5 Секция Б, Явор 12, Явор 9, 7, 10, 11 На г. /13:46-14:46 ч./ - Благоевград: 14-Ти Полк 41, 35, 14, 37, 3, 39, Xii-7208, Акациите 11, 7, 9, 5, 15, 1, 17, 19, 13, Алеко Константинов, Александър Стамболийски 39, Антон Чехов 1, Асен и тов 8, 15, 2, 12, 11, 13, 1, 18, 2а, 4, 9, 3, 7, 5, 16, 10, 17, 6, 14, 20, 15, 17а, 17, Асен Йотов 27, Асен Чаушки 8, 2, 6, 4, 1, 3, Балкан 3, 7, 1, 20, 22, 6, 26, 8, 9, 16, 4, 1, 4, 6а, 24, 14, 5, 13, 2, Бачо Киро 3, , 7, 7, 10, Брегалница 1, 3, 3, 2, Бреза 5, 12, 2, 1, 6, 26, 4, 3, 6, 2, 3, Велико Търново 33, Делвинска 14, 7а, 7, 21, 13, 29, 19, 15, 23, 25, 9, 11, 27, 17, Делвинска 3, 1, 5,

11 Детелина 12, 6, 24, 16, 13, 3, 3, 10, 12, 9, 4, 8, 7, 22, 15, 14, 2, 19, 18, 1, 4, 11, 4, Егея 12, 7, 10, 9, 5, 14, 9, 1, 2, 4, 6, 3, Ел-Тепе 2, Еленово 9, 30, 201, 3, 203, 201, 11, 201, 2 9, 203, Клуб, 9, 201, 21, 212, 23, 212, 212, 210, 211, 211, 210а, 209, 210, 205, 209, 24, 208, 207, 207, 25, 213, 208, 214, 215, 214, 216, 27, 215, 213, 213, 215, 215, 217, 28, 216, 217, 209, 209, 202, 202, 205-В, 205, 22, 3, 202, 1, 43, 43 43, 43, 2 43, 43, 44, 45, 1, Еленово Кафе, 9а, 215, 9, 9б,, 3, 9, Здравец 11, 7а, 20, 9, 26, 18, 18, 11, 24, 7, 5, 7б, 22, Иглика14, 15, 6, 9, 8, 16, 12, 17, 9, 13, 4, 11, 10, 19, 21, Иглика2, 5, 1, 2, 3, 7, и дент Кв.66 По Кк На Гр. Благоевград, Калиманци 4, 8, 2, Коста Босилков 6, 9а, 11, 4, 1, 2, 8, 3, 5, 5а, 7, 3, 9, 5а, Кукуш 4, 1, 3, 1, 7, 2, 5, Лале 14, 11, 6, 7, 15, 3, 5, 12, 7, 9, 8, 13, 10, Липа 2, 5, 6, 37, 11, 33, 34, 7, 32, 2, 5, 17, 1, 30, 15, 24, 31, 23, 28, 43, 19, 16, 27, 35, 4, 9, 20, 26, 36, 3, Марулевска 4, 3, 6, 1, Младост 2, 6, Младост 22, 9, 4, 4, 1, 14, 5, 3, 7, 7, 6, 10, 2, 16, 11, 19, 12, Никола Вапцаров 14, 31, 27, 29, 10, 18, 16, 45, 35, 16, 37, 12, 33, 41, Околчица 43, 38, 33, 36, 41, 37, 32, 35, Околчица 22, 24, 4, 30, 8, 18а, 4, 28, 10, 6, 20, 16, 14, 18, 26, 2, 12, 30, Орловица 1, 5, 7, 6, 8, 4, 3, 10, 2, 9, 11, Панайот Хитов 45, 35, 37, 39, 43, 33, 41, 37а, 4, 3, 2, 5, 2, 1, ПИ , Кв.147, ПИ , Полковник Дрангов 100а, 104, 106, 95, 98б, 93, 102, 82, 100, 112, 110, 98, 108, 96, 91, 41, 51, 37, 43, 45, 47, 39, 49, 80, 78, 68, 72, 56, 67, 76, 44, 48, 70, 62, 64, 53, 58, 60, 52, 46, 61, 66, 50, 71, 76, 74, 73, 54, 57, 63, 55, 59, 77, 87, 89, 79, 77, 73, 75, 83, 81, 85, Предел 20, 21, 19,, 15, 61, 6, 56, 60, 62, 64, 63, 54, 23, 53, 48, 17, 12, 19, 16, 82, 16, 59, 44, Предел 8, 17, 49, 16, 40, 34, 51, 42, 1, 6, 42, 60, 2,, 32, 49, 5, 40, 68, 69, 20, 3, 34, 39, Предела 6, Прилеп 57, 73, 53, 44, 36, 46, 38, 59, 50, 69, 52, 42, 75, 61, 65, 51, 71, 46а, 56, 40, 67, 63, 55, 54, 48, 7, 13, 2, 6, 17, 5, 9, 4, 15, 11, 1, 21, 3, Пролет 5, 5, 5в, Свобода 23, 22, 26, 21, 9, 18, 15, 20, 16, 11, 7, 19, 13, 5, 17, 28, 24, Свобода 3,, 4, 2, 6, 1, 10, 3, 1о, Училище, 8, Синчец 1, 8, 11, 7, 6, 5а, 13, 10, 9, 1, 5, 12, 16, 14, 13, 3, 15, Слава 2, 2, Славово 2, 1, 6, 4, 3, 20, 24, 16, 18, 9, 8, 14, 11, 10, 7, 14, 7, 15, 1, 12, 5, 22, 13, Струмско Център 12а, Търново 11, 30, 35, 29, 5, 13, 32, 19, 22, 49, 17, 31, Търново 34, 39, 12, 35, 9, 7, 6, 37, 27, 41, 17, 21, 4, 3, 2, 1, Хаджи Димитър 5, 3, 4, Хърсовска 4, 6, 3, 1, 2, Чаталджа 1б, 1а, 1, 1 На г. /13:46-14:46 ч.; 17:00-18:00 ч./ - Делвино, Общ. Благоевград: Местност Стоянов Чукар На г. /17:00-18:00 ч./ - Благоевград: , 14-Ти Полк 41, 35, 14, 37, 3, 39, Xii-7208, Акациите 11, 7, 9, 5, 15, 1, 17, 19, 13, Алеко Константинов, Александър Стамболийски 39, Ален Мак Фриз.Салон, Антон Чехов 1, Арсений Костенцев 19, Асен и тов 8, 15, 2, 12, 11, 13, 1, 18, 2а, 4, 9, 3, 7, 5, 16, 10, 17, 6, 14, 20, 15, 17а, 17, Асен Йотов 27, Асен Чаушки 8, 2, 6, 4, 1, 3, Балкан 3, 7, 1, 20, 22, 6, 26, 8, 9, 16, 4, 1, 4, 6а, 24, 14, 5, 13, 2, Бачо Киро 3, , 7, 7, 10, Брегалница 1, 3, 3, 2, Бреза 5, 12, 2, 1, 6, 26, 4, 3, 6, 2, 3, Велико Търново 33, Георги Андрейчин 7, Георги Андрейчин 2, 8, 8, 6, Делвинска 14, 7а, 7, 21, 13, 29, 19, 15, 23, 25, 9, 11, 27, 17, Делвинска 3, 1, 5, Делвинско Дере, Детелина 12, 6, 24, 16, 13, 3, 3, 10, 12, 9, 4, 8, 7, 22, 15, 14, 2, 19, 18, 1, 4, 11, 4, Егея 12, 7, 10, 9, 5, 14, 9, 1, 2, 4, 6, 3, Ел- Тепе 2, Еленово 57, 56, 58, 23, 15, 20 Супермаркет,, Цех, 23, 21, 21, 22, 20, 18, 29, 29 Гараж, 21, 20, 14, 45, 13, 7, Техникум, 28, 25, 19, 23 9, 16, 23, 15, 15, 19, 45, 30, 44, 26, Читалище, Врем.С-во, 2, 25, Павилион, 24, Техникум, Кухня, Аптека, Цех, 24, Жилище, 27, 133, 72, 71, 73, 77, 73, 75, 76, 74, Тото Пункт,, Еленово 5, 4, 3, 4 4, 41, 93, 87, Шивашки Цех, 89б, с/убл.89,, 88, с Обект /убл.88 и Бл.89, 89, 93, Училище, 84, 85, 90, 92, 95 В, 95, 91, 86, 95, 94, 49, 38, 54, 1, 47, 62, 48, 46, с/убл.47, 57, 47/48, 53, 51, 52, 49, 58, Срещу Бл.25, 56, 46, 47, 55,, 49, 33, 35, 36, 32, Срещу Блок 31, 35, 34, 31, 37, 39, 36, 33, Времено С-Во, 38, 62 62, 62, 61, 60, 59, 39, 2, 5, 1, 46, 3, 42, 1, 3, 2, 4,, 13, 12, Супермаркет, с/убл.13,, 14, Офис, 12, Срещу Бл.12, Аптека, Сервиз, 11, 81, 52, 79, 114, 82, 51, 81, 95, 114, 50, 78, 80, 83, 82, 66, 67, 65, 63, 64, 70, 69, 5, 68, 69, 9, 7, 41, 7, 8, 10, с/убл.40, 6, 40, 7, Еленово Кафе, 9а, 215, 9, 9б, Гараж, 3, 9, Еленово 9, 30, 201, 3, 203, 201, 11, 201, 2 9, 203, Клуб, 9, 201, 21, 212, 23, 212, 212, 210, 211, 211, 210а, 209, 210, 205, 209, 24, 208, 207, 207, 25, 213, 208, 214, 215, 214, 216, 27, 215, 213, 213, 215, 215, 217, 28, 216, 217, 209, 209, 202, 202, 205-В, 205, 22, 3, 202, 1, 43, 43 43, 43, 2 43, 43, 44, 45, 1, Еленово-1, Жк. Еленово - 1, и дт и , Здравец 11, 7а, 20, 9, 26, 18, 18, 11, 24, 7, 5, 7б, 22, Иглика 14, 15, 6, 9, 8, 16, 12, 17, 9, 13, 4, 11, 10, 19, 21, Иглика2, 5, 1, 2, 3, 7, идент Кв.66 По Кк на Гр. Благоевград, Ичко Бойчев 2, Калиманци 4, 8, 2, Калина 11, Калина 9, Кв. Еленово , Кв. Еленово, Парк Еленово, Коста

12 Босилков 6, 9а, 11, 4, 1, 2, 8, 3, 5, 5а, 7, 3, 9, 5а, Кукуш 4, 1, 3, 1, 7, 2, 5, Кури Дере, Лале 14, 11, 6, 7, 15, 3, 5, 12, 7, 9, 8, 13, 10, Липа 2, 5, 6, 37, 11, 33, 34, 7, 32, 2, 5, 17, 1, 30, 15, 24, 31, 23, 28, 43, 19, 16, 27, 35, 4, 9, 20, 26, 36, 3, Марулевска 4, 3, 6, 1, Местност Чардако, Младост 2, 6, Младост 22, 9, 4, 4, 1, 14, 5, 3, 7, 7, 6, 10, 2, 16, 11, 19, 12, Никола Вапцаров 14, 31, 27, 29, 10, 18, 16, 45, 35, 16, 37, 12, 33, 41, Околчица 43, 38, 33, 36, 41, 37, 32, 35, Околчица 22, 24, 4, 30, 8, 18а, 4, 28, 10, 6, 20, 16, 14, 18, 26, 2, 12, 30, Орловица 1, 5, 7, 6, 8, 4, 3, 10, 2, 9, 11, Панайот Хитов 45, 35, 37, 39, 43, 33, 41, 37а, 4, 3, 2, 5, 2, 1, Пейо К.Яворов 35, 58, 88, 76, 2, ПИ , Кв.147, ПИ , ПИ , ПИ , ПИ , Полковник Дрангов 100а, 104, 106, 95, 98б, 93, 102, 82, 100, 112, 110, 98, 108, 96, 91, 41, 51, 37, 43, 45, 47, 39, 49, 80, 78, 68, 72, 56, 67, 76, 44, 48, 70, 62, 64, 53, 58, 60, 52, 46, 61, 66, 50, 71, 76, 74, 73, 54, 57, 63, 55, 59, 77, 87, 89, 79, 77, 73, 75, 83, 81, 85, Предел 20, 21, 19,, 15, 61, 6, 56, 60, 62, 64, 63, 54, 23, 53, 48, 17, 12, 19, 16, 82, 16, 59, 44, Предел 8, 17, 49, 16, 40, 34, 51, 42, 1, 6, 42, 60, 2,, 32, 49, 5, 40, 68, 69, 20, 3, 34, 39, Предела 6, Преслав 4, Преслав 5, 7, 9, Прилеп 57, 73, 53, 44, 36, 46, 38, 59, 50, 69, 52, 42, 75, 61, 65, 51, 71, 46а, 56, 40, 67, 63, 55, 54, 48, 7, 13, 2, 6, 17, 5, 9, 4, 15, 11, 1, 21, 3, Пролет 5, 5, 5в, Св. Димитър Солунски 79, Свобода 23, 22, 26, 21, 9, 18, 15, 20, 16, 11, 7, 19, 13, 5, 17, 28, 24, Свобода 1, 1, Свобода 3, Ателие, 4, 2, 6, 1, 10, 3, 1о, Училище, 8, Секвоя 2, Синчец 1, 8, 11, 7, 6, 5а, 13, 10, 9, 1, 5, 12, 16, 14, 13, 3, 15, Слава 2, 2, Славово 2, 1, 6, 4, 3, 20, 24, 16, 18, 9, 8, 14, 11, 10, 7, 14, 7, 15, 1, 12, 5, 22, 13, Струмско Център 12а, Тракия 1, Търново 11, 30, 35, 29, 5, 13, 32, 19, 22, 49, 17, 31, Търново 34, 39, 12, 35, 9, 7, 6, 37, 27, 41, 17, 21, 4, 3, 2, 1, УПИ-Ii Хаджи Димитър 5, 3, 4, Хвойна 7, 5 Секция А, 5 Секция Б, Хърсовска 4, 6, 3, 1, 2, Чаталджа 1б, 1а, 1, 1, Явор 12, Явор 9, 7, 10, 11 Община Гоце Делчев На г. /13:00-18:00 ч./ На г. /13:00-18:00 ч./ На г. /13:00-18:00 ч./ На г. /13:00-18:00 ч./ - Гоце Делчев: Беласица 7, 9, Енос 2, 8, 4, 7, 12, 3, 1, 10, 6, 5, Завоя На Черна 16, 17, 6, 34, 11 А, 9, 2, 3 А, 28, 19, 2 А, 4, 18, 21, 13, 21, 1а, 9а, 24, 10, 5а, 7, 20, 3, 30, 12, 32, 20 А, 14, 22, 23, 5, Лозенград 5, 3, 2, 4, 14, 6, 1, 7, 8, 9, 12, 10, Марица 10, 19, 17, 15, Мидия 3, 7, 4, 9, 5, 2, 11, 6а, 6, 6 А, Полковник Борис Дрангов 64, 56, 60, 31, 32, 52, 36, 38, 33, 78, 35, 40, 44, 74, 76, 66, 37, 54, 46, 29, 70, 58, 25, 48, 27, 34, 50, 68, 82, 23, 62, 42, 80, 72, Стойо Льондев 12, Струга 20, 19, 22, 21, 28, 17, Шар Планина 2, 1, 5, 4, 3, Сулев, Тр.1 На г. /13:00-18:00 ч./ - Лъжница: Ал.Стамболийски 5, Васил Левски 1, Граматиковица, Драва 40, 44, 37, 31, 7, 27, 17, 5, 23, 25, 30, 13, 33, 1, 36, 21, Елена Лефтерова 4, 10, 12, 1, 6, 7, 9, 7а, 8, 5, Здравец 14, 8, 1, 12, 5, 3, 20, 18, 16, Ивайло 2, 10, 11, 4, 6, 8, 3, 9, 7, 12а, Каменика, Никола Вапцаров 59, 3, 2, 12, 50, 57, 9, 6, 17, 22 А, 56, 36, 58, 51, 11 А, 52, 55, 69, 4, 63, 62, 46, 13, 16, 7, 60, 61, 11, 64, 54, 8, 22 Б, 20, 20 А, 10, Никола Калъпчиев 41, 33, 8, 10, 39, 28, 33 А, 48, 27, 22, 16, 21, 19, 49, 12а, 34, 1, 18, 26, 15а, 43, 30, 20, 42, 40, 12, 29, 31, 30 А, 32, 11, 23, 50, 45, 2, 15, 31 А, 17, 7, 39 А, 16 А,,, 24, 5, 35 А, Никола Парапунов 4, 13, 7, 3, 1, 7 А, 9, 2, 15, Опълченска 20, Ореляк 8, Патриарх Евтимий 5, 1, 2, Пирин 3, Прогрес 6, Стоян Войвода 17, 15, 30 На г. /16:00-18:00 ч./ - Брезница: Балийца 3, 7, 17, 9, 11, 1, 33, 4, 14, 2, 18, 16, 15, 13, 12, 6, Барата 7, 8, Бели Брег 5, 9, 7, 1, 14, 10, 3, 4, 6, Бърда 14, 11, 24, 5, 3, 4, 7, 26, 35, 10, 16, 12, 18, 8, Васил Петлешков 7, Гоце Делчев 7, 10, 26, 1, 3, 9, Дунав 12, 4, 2, 9, 10, Иван Вазов 1, 21, 7, Каменица 8, 6, Лозята 3, Неврокоп 8, 28, 2, 37, Неуточнен Адрес Поща, Падарката 6, Панайот Хитов 2, 4, Пирин 2, Речище 17, 9, 18, 14, 7, 5, 3, 1, Ридът 1, Свобода 10, 2, 7, 1, 6, 5, 3, Синища 10, Софата 13, 2, 1, 12, 6, 4, 10, 8, 9, Спас Белухов-Пането 14, Стара Планина 6, 11, 9, 10, 1, 7, 13, 4, 5, 28, Суда 9, 11, 6, 12, 2, 31, 15, 3, 10, 1, Теофик Хаджи 6, Туфча 14, 16, 24, 28, 20, 18, 12, 10, УПИ Ii-682, Кв.49, Ходжова Поляна 20, 13, 2, 16, Павилион-ма газин, 1, 18, 14, 8, 6, 7, 5, Цар Калоян 13, Чарка 9, 6, 14, 4, 5, 2, 20, 15, 17, 18, 7, 11, 8, 19, Чифлика 4, Юрий Гагарин 4, 1, Яне Сандански 1, 5, 3, 5 На г. /13:00-18:00 ч./ - Гоце Делчев: Беласица 7, 9, Беласица 7, 9, Енос 2, 8, 4, 7, 12, 3, 1, 10, 6, 5, Енос 2, 8, 4, 7, 12, 3, 1, 10, 6, 5, Завоя На Черна 16, 17, 6, 34, 11 А, 9, 2, 3 А, 28, 19, 2 А, 4, 18, 21, 13, 21, 1а, 9а, 24, 10, 5а, 7, 20, 3, 30, 12, 32, 20 А, 14, 22, 23, 5, Завоя На Черна 16, 17, 6, 34, 11 А, 9, 2, 3 А, 28, 19, 2 А, 4, 18, 21,

13 13, 21, 1а, 9а, 24, 10, 5а, 7, 20, 3, 30, 12, 32, 20 А, 14, 22, 23, 5, Лозенград 5, 3, 2, 4, 14, 6, 1, 7, 8, 9, 12, 10, Лозенград 5, 3, 2, 4, 14, 6, 1, 7, 8, 9, 12, 10, Марица 10, 19, 17, 15, Марица 10, 19, 17, 15, Мидия 3, 7, 4, 9, 5, 2, 11, 6а, 6, 6 А, Мидия 3, 7, 4, 9, 5, 2, 11, 6а, 6, 6 А, Полковник Борис Дрангов 64, 56, 60, 31, 32, 52, 36, 38, 33, 78, 35, 40, 44, 74, 76, 66, 37, 54, 46, 29, 70, 58, 25, 48, 27, 34, 50, 68, 82, 23, 62, 42, 80, 72, Полковник Борис Дрангов 64, 56, 60, 31, 32, 52, 36, 38, 33, 78, 35, 40, 44, 74, 76, 66, 37, 54, 46, 29, 70, 58, 25, 48, 27, 34, 50, 68, 82, 23, 62, 42, 80, 72, Стойо Льондев 12, Стойо Льондев 12, Струга 20, 19, 22, 21, 28, 17, Струга 20, 19, 22, 21, 28, 17, Шар Планина 2, 1, 5, 4, 3, Шар Планина 2, 1, 5, 4, 3, Сулев, Тр.1, Сулев, Тр.1 На г. /13:01-13:30 ч.; 16:00-16:30 ч./ - Брезница: 29-Ти Декември 9, 7, 31002, VІІІ, Антон и ванов 11, 1, 3, 9, 7, 6, 15, 10, 4, 11, 17, Балийца 3, 7, 17, 9, 11, 1, 33, 4, 14, 2, 18, 16, 15, 13, 12, 6, 5, 3, 26, 24, 33, 41, 47, 43, 30, 29, 26, 25, 28, 42, 35, 37 А, 24, 37, 10, Барата 7, 8, 18, 9, 7, 4, 3, 8, 6, 1, 8, Бели Брег 5, 9, 7, 1, 14, 10, 3, 4, 6, 1, Бело Море 3, 16, 4, 8, 9, 7, 4, 12, 5, Бърда 14, 11, 24, 5, 3, 4, 7, 26, 35, 10, 16, 12, 18, 8, 14, Васил Левски 3, 8, 2, 26, 27, Васил Петлешков 7, 7, 5, 4, 9, 10, 3, Воденицата 2, 5, 1, Генерал Ковачев 7, 1, 5, 2, 4, Гео Милев 3, 11, 1, 17, 15, 8, 12, 7, 6, 5, 6, 6, Георги С.Раковски 10, 12, 5, 3, 4, 6, Гоце Делчев 7, 10, 26, 1, 3, 9, 1, 13, 21, 6, 23, 15, 19, 11, 8, 17, Дунав 12, 4, 2, 9, 10, 13, 5, 8, Иван Вазов 1, 21, 7, 1, 20, 31, 12, 23, 10, 35, 5, 8, 33, 19, 21, 17, 27, 4, 9, и смаил Кальор 7, 2, 9, 6, Каменица 8, 6, 6, Кв. 84, Керанека 20, 7, 11, 1, 12, 15, 6, 2, 4, 9, Киркалица, Крали Марко 7, 9, 4, 6, 3, 7, 2, 5, Кушията 7, 4, 8, 2, 7, 5, 1, Лозята 3, 7, 11, 21, 48, 4, 18, 2, 14, 12, 6, 3, 17, 5, 10, 3, Македония 8, 1, 6, 10, 4, Масърли 1, 3, 10, Местност Чарка Вила, Неврокоп 8, 28, 2, 37, 50, 7, 46, 19, 48, 30, 5, 33, 12, 4, 25, 32, 28, 11, 14, 26, 16, 17, 34, 1, 2, 9, 24, 8, 10, 15, 29, 37, 18, 13, 35, 27, 39, 36, 6, 7, 12, 11, Поща, Стопански Двор, Отец Паисий 7, 2, 1, 14, 6, 4, 3, 10, 8, 5, 10, 4, 8, Охрид 10, 18, 7, 4, 9, 5, 2, Падарката 6, 14, 3, 14, 19, 15, 17, 14, 10, 13, 6, 28, 17, 11, 15, 12, 7, 4, 3, 16, 2, Панайот Хитов 2, 4, 4, Папратница, Пейо К.Яворов 13, 2, 17, 11, 6, 21, 7, 31, 12, 19, 23, 5, 4, 24, 18, 1, 14, 16, 12, Пирин 2, 14, 8, 1, 8, 18, 22, 7, 13, 15, 5, 14, 2, 6, 16, 9, 3, Промишлена, Речище 17, 9, 18, 14, 7, 5, 3, 1, 17, 2, 32, 1, 35, 29, 25, 17, 32, 24, 27, 10, 20, 31, 11, 40, 26, 13, 9, 22, ТП-2, 23, 33, 5, 15, 31, 13, Ридът 1, 13, 27, 25, 22, 21, 23, 9, 8, 19, 18, 7, 21, 16, 12, 17, 10, Свобода 10, 2, 7, 1, 6, 5, 3, 5, Синища 10, 9, 15, 13, 2, ТП-1, 11, 1, 7, 17, 11, Ситницата 3, 5, 1, Сливница 12, 1, 13, 8, 4, 6, 10, 5, 3, Софата 13, 2, 1, 12, 6, 4, 10, 8, 9, 23, 28, 19, 14, 31, 17, 33, 21, 25, 2, 7, 13, Спас Белухов-Пането 14, 12, 11, 2, 12, 10, 4, 1, 9, 5, 14, Стара Планина 6, 11, 9, 10, 1, 7, 13, 4, 5, 28, Стефан Караджа 4, 5, 13, 1, 2, 3, Стопански Двор, Суда 9, 11, 6, 12, 2, 31, 15, 3, 10, 1, 36, 27, 19, 30, 15, 20, 33, 24, 23, 31, 13, 21, 25, 28, 40, 32, 14, 34, 35, Татарка 7, 1, 14, 2, 23, 1, 15, 9, 19, 13, 10, 7, 6, 43, 42, 5, 11, 3, 8, 4, 41, 39, 28, 50, 38, 26, 43, 16, 42, 37, 35, 24, 29, 49, 21, 34, 53, 51, 19, 4, 44, 43, 25, 18, 48, 44, 47, 41, 36, Теофик Хаджи 6, 4, 2, 7, 5, 6, Туфча 14, 16, 24, 28, 20, 18, 12, 10, 28, 2, 6, 2, 24, 3, УПИ II-682, Кв.49, УПИ-ІV, Кв.82, УПИ-ХVІІІ-72138, Кв. 58, Ушите, Хан Аспарух 10, 12, 21, 12, 11, 18, 2, 5, 14, 8, 13, 4, 17, 21, 9, 7, 3, 6, 16, Ходжова Поляна 20, 13, 2, 16, Павилион-магазин, 1, 18, 14, 8, 6, 7, 5, 24, 28, 6, 27, 20, 36, 40, 32, 30, 8, 15, 42, 29, Хр.Смирненски 15, 16, 19, 12, 13, 9, 4, 10, 20, 16, 20, 18, 22, Христо Ботев 2, 1, 3, 15, 16, 16, 7, 9, 11, Цар Калоян 13, 3, 11, 5, 6, 2, Чала 21, 10, 18, 2, 6, 4, Чарга, Чарка 9, 6, 14, 4, 5, 2, 20, 15, 17, 18, 7, 11, 8, 19, 10, 1, 1, 28, 24, 22, 30, Чифлика 4, 4, 5, 17, 2, 6, Юрий Гагарин 4, 1, 12, 8, 5, 9, 4, 3, 2, 10, 7, Яне Сандански 1, 5, 3, 5, 3, 4 На г. /13:01-13:30 ч.; 16:00-16:30 ч./ - Гоце Делчев: Драмски път На г. /13:01-13:30 ч.; 16:00-16:30 ч./ - Корница: Ал. Стамболийски 10, 12, 5, 9, 4, 3, 11, 6, 2, 8, Анещи Узунов 10, 2, 1, 12, 11, 19, 7, 21, 15, 4, 17, 11, Асен Лагадинов 5, 3, 1, 2, Бузлуджа 5, Вардар 5, 1, Васил Левски 11, 7, 3, 9, Владимир Поптомов 2, 3, 5, 1, 3, Гео Милев 1, 20, 12, 18, 16, 3, 14, 5, 2, 4, 9, 10, 11, Георги Бенковски 18, 21, 24, 27, 26, 23, 25, 36, 33, 18, 29, 31, 47, 44, 24, 30, 42, 46, 2, 29, 14, 27, 8, 17, 10, 44, 17а, Гоце Делчев 44, 40, 25, 23, 31, 46, 39, 54, 21, 35, 49, 48, 22, 26, 37, 6, 45, 33, 19, 44, 52, 24, 47, 3а, 30, 28, 3, 33, 1, 44, 15, 48, 50, 13, 54, 3а, 46, 6, 52, Димитър Талев 11, 1, 3, Добри Чинтулов 16, 3, 15, 22, 13, Драгоман 18, 6, 14, 5, 3, 2, 4, 22, 20, 20а, Дунав 2, 3, 4, Еделвайс 3, 16, 33, 16, 14а, 17, 6, 14, 1, 27, 20, 11, 24, 7, 21, 31, 12, 3, 28, 13, 2, 23, 18, 32, 22, 5, 9, 30, 10, Здравец 3, 15, 11, 14, 7, 4, 3, 17, 9, 5, 2, 12, 13, Ивайло 8, 15, 25, 18, 9, 16, 5, 14, 11, 24, 22, 10, Иван Вазов 17, 14, 30, 13а, 29, 9, 20, 19, 22, 24, 21, 12, 15, 25, 27, 13, 23, 4, 2, 12, 7, 6, 11, 25, 8, 17, 15, 26, 5,