МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ за формиране на елементарни математически понятия във 2 група на детската градина в богата на технологии среда

Размер: px
Започни от страница:

Download "МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ за формиране на елементарни математически понятия във 2 група на детската градина в богата на технологии среда"

Препис

1 МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ за формиране на елементарни математически понятия във 2 група на детската градина в богата на технологии среда Съдържание Денонощие... 2 По колко са... 3 Броя до По колко са? По цвят и по големина... 6 По колко са? По цвят и по вид... 7 Височина на обектите... 9

2 Денонощие Образователно ядро: Времеви отношения Цел: Формиране на знания за времето през деня. Разпознава и назовава частите на денонощието. Разпознава частите на деня, като се ориентира по обичайни действия (собствен опит). Подрежда частите на деня чрез картини. Ориентира се в последователността на събитията във времето, като използва в началото, после, по-рано, по-късно, преди, след това. По серията от илюстрации учителят съставя кратка история за Ани. Ани се събужда сутринта. Става и отива на детска градина. Там играе с децата, а на обяд обядват заедно в градината. Вечерта Ани с мама и татко вечерят у дома и разказват кой как е прекарал деня си. Акцентира се на понятията сутрин, обед, вечер. По втората серия от илюстрации учителят с помощта на децата съставя още една история за деня на Ани. Следват няколко задачи, в които според илюстрацията децата трябва да определят дали действието се случва през деня или вечерта. В последната задача илюстрациите трябва да се подредят според последователността на действията в хода на деня. Уточнява се кои действия кога се изпълняват сутринта, на обед и вечерта.

3 По колко са Образователно ядро: Количествени отношения Цел: Формиране на количествени представи. Брои до четири. Практически моделира числата до четири като използва предмети. Сравнява предметни групи и ги назовава с повече, по-малко и поравно. В ситуацията са включени два вида задачи. При първия вид, децата трябва да обособят отделните групи, да преброят предметите във всяка от групите да свържат броя със съответния брой точки. Числата до 4 се моделират чрез точки. За ограждане и свързване се използва инструмента Молив или Маркер. Втория вид задачи е свързан със сравняване на предметни групи с до 4 обекта. В горния десен ъгъл на страницата е дадено символно поставяне на задачата за сравнение. В случая трябва да се огради групата, в която има повече предмети. За целта всяка химикалка от групата на химикалките се свързва с топче от групата на топчетата. Вижда се, че за едното топче няма химикалка. Следователно химикалките са по-малко, а топчетата са повече. Огражда се групата на топчетата. За свързване и ограждане се използва инструмента Молив, като се избират различни цветове за по-добра нагледност.

4 Броя до 4 Образователно ядро: Количествени отношения Цел: Формиране на количествени представи. Брои до четири. Практически моделира числата до четири като използва предмети. Сравнява предметни групи и ги назовава с повече, по-малко и поравно. За развиване и затвърждаване на знанията на децата за броене до 4 са разработени допълнителни задачи. В първата задача децата трябва да групират крушите по големина в двете кошници при малкото мече малките круши, при голямото големите. Преброяват се крушите във всяка кошница и се означават чрез същия брой точки. Учителят може да постави различни задачи. Например: Ники събира само големи червени есенни листа, а Лили само малки жълти листа. Кой по колко листа има? Чрез преместване учителят и децата подреждат листата на Ники и на Лили и означават броя им с помощта на инструмента Маркер.

5 В следващите задачи децата и учителят трябва да групират обектите по вид в едната група листата, а в другата крушите. След групиране, преброяват предметите във всяка група. С помощта на инструмента Кофа под групите се оцветяват толкова на брой квадратчета. Задачата е да се огради групата с повече елементи. Първо се свързва обект от едната група с обект от другата. След това се прави извода, че малките мечета са повече и съответно тяхната група се огражда. В последната задача децата трябва да подредят по равен брой обекти в двете групи. Задачадата има различни решения от по един предмет, до по четири предмета.

6 По колко са? По цвят и по големина Образователно ядро: Количествени отношения Цел: Формиране на количествени представи. Брои до четири в прав ред. Образува предметни групи по цвят (до 4 предмета). Сравнява две предметни групи до четири предмета и ги назовава поравно, повече и по-малко. Определя реда на обект в редица от три предмета. В първите две задачи топчетата се поставят в кофите със същ цвят. След това учителят поставя въпрос къде са повече, къде по-малко, дали топчетата са равен брой. Следващият акцент в задачите е върху редното значение на числвата. Учителят може да зададе въпроси от вида: Колко топчета има във втората кофа? Какъв цвят са те? В коя поред кофа точпето е само едно? А две? и т.не. Групирането по цвят се комбинира с групиране по големина. Цветята са с различн цвят и с различен размер. След като ги подредят по вазите, според цвета им, учтител може да постави въпроси от вида: По колко са цветята във всяка ваза? Какъв цвят са цветята във втората ваза? и др.

7 Затвърдява се количествения смисъл на числото. Във всяка кофа децата трябва да поставят толкова топчета, колкото точки са означени на съответната саксия. При последната задача отново се акцентира на редното значение на числата. Учителят избира случайна кода и поставя задача от вида: поставете три топчета във втората ваза Поставете 3 жълти топчета върху втората кофа. Поставете две червени топчета върху синята кофа и т.н. По колко са? По цвят и по вид Образователно ядро: Количествени отношения Цел: Формиране на количествени представи. Брои до четири в прав ред. Образува предметни групи по цвят (до 4 предмета).

8 Сравнява две предметни групи до четири предмета и ги назовава поравно, повече и по-малко. Определя реда на обект в редица от три предмета. По темата са предложени разнообразни задачи, при които дадените предмети трябва да се групират по посочен признак по вид или по цвят. След групиране преброяваме предметите във всяка група и означаваме броя с толкова на брой точки. В последната задача се затвърждават знанията за сравняване на предметни групи.

9 Височина на обектите Образователно ядро: Измерване Цел: Формиране на знания за височина на обектите. Сравнява два еднакви предмета различни по височина и определя висок, нисък. Открива по-висок, по-нисък изобразен обект в картина. Нарежда три предмета по височина в практически ситуации. Децата строят кули от кубчета. Кулата на момичето е по-висока от кулата на момчето. Във втората задача учителят поставя условие от вида: Коя кула е по-висока? Да я оцветим в червено. А по-ниската да оцветим в синьо. Оцветяването на кулите става с инструмента Кофа, като се избере съответния цвят. Следващата задача е да се подредят във възходящ и в низходящ ред по височина блоковете. Използва се инструмента Премести (ръчичката).