Ротаракт партньор на Ротари

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ротаракт партньор на Ротари"

Препис

1 Година Президент РИ Марк Малони ДГ Митко Минев ДГЕ Илиян Николов Дистрикт 2482 Ротаракт партньор на Ротари

2 Кои сме ние? Васил Демирев, PHF Дистриктен Ротаракт Представител Двойно членство: Ротари клуб Стара Загора и Ротаракт клуб Стара Загора Теодора Вълканска Дистриктен Ротаракт Представил Елект; двойно членство в Ротари клуб Пловдив- Интернешънъл и Ротаракт клуб София- Тангра Бояна Банкова Председател Комитет за Нови поколения, ПП Ротари клуб София Триадица, ПДРП Александър Ангелов, PHF Председател на Подкомитет Ротаракт в Комитет за Новите поколения, Ротари клуб София, ПДРП

3 Ротаракт Приятелю, Ти бил ли си член на Ротаракт? Да!!! Ела с нас да сверим часовника заедно! Не!!! Ела с нас, за да научиш за една нова магия и как можем да я забъркаме заедно! Що е то? Rotaract съкратено от Rotary in action означава Ротари в действие - организация за младежи над 18 годишна възраст, официален партньор на Ротари Интернешънъл. Ротаракт клуб организация от младежи, които предприемат действия на общностно и международно ниво чрез служба на обществото, развиват лидерски и професионални умения. Ротаракт в България отпразнува своята 25-та годишнина преди броени дни!

4 Ротаракт в Дистрикт 2482 България? Клубове в България 30 (активни 29) Общ брой членове 330 Двойно членство между 5 и 10 Средна възраст на ротаракторите в България 26 години Приемственост между Интеракт и Ротаракт в България 30% Приемственост между Ротаракт и Ротари в България 20% Интерактори Президенти паст на Ротари клуб 3 Ротарактори Президенти паст, настоящ, елект на Ротари клуб ~ 35 Ротари клубове създадени от членове на младежките програми и партньори 2

5 Година Президент РИ Марк Малони ДГ Митко Минев ДГЕ Илиян Николов Дистрикт 2482 Знаете ли какво прави Ротаракт у нас?

6 Проектите на Ротаракт Ротаракт клубовете ДЕЙСТВАТ партнирайки помежду си, с Ротари, с Интеракт, с клубове от други Дистрикти. Техните действия са насочени към зоните на фокус и нуждите на общността! Ротаракт клубовете организират и изпълняват проекти, съвместно със спонсориращите ги Ротари клубове. Пример за това е проекта с организиране на благотворителен базар, част от Немски Коледен базар София. В главната роля РК и РАК София-Балкан; Ротаракт клубовете успешно организират проекти, които ангажират общността, в която живеем и в която клуба служи. Пример е проектът на РАК Велико Търново за семейства с репродуктивните проблеми- С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми ; Всяка година Ротаракт клубовете избират своята Национална инициатива. Клубовете кандидатстват със свои проекти и след гласуване от всички се избира проектът, който е Национална инициатива за следващата ротарианска година. Националната кръводарителска кампания на Ротаракт България, която дори беше отличена в национален конкурс за публичен имидж. Не на последно място, Ротаракт клубовете обединяват усилия за да създават общи проекти с клубове от други градове. Показваме кадри от съвместния проект на повече от 5 Ротаракт клуба в страната любимия на всички ни Фолклорен танцов фестивал, който е ежегоден. В Ротаракт всеки от нас намира приятели, събира спомени и създава емоции. Това е мястото, в което намираме себе си и даваме от себе си!

7 Ротари и Ротаракт в действие Ротаракт успешно си партнира с Ротари в осъществяване на инициативи. Два от съвместни проекти на РАК и РК София- Балкан

8 Ротаракт в действие Много от проектите на Ротаракт клубовете са освен хуманитарни и с много лично послание. Ярък пример е инициативата на РАК Велико Търново С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми

9 Дистриктна/Национална инициатива на Ротаракт Двете най-успешни и мащабни до момента Дистриктни, а от миналата година Национални инициативи на Ротаракт в България. Green Week Project

10 Проекти с участието на няколко Ротаракт и Ротари клуба Ротаракт клуб София, съвместно с други Ротаракт и Ротари клубове от София и страната, организира своя Фолклорен фестивал - любим на малки и големи. 17 години подред!

11 Година Президент РИ Марк Малони ДГ Митко Минев ДГЕ Илиян Николов Дистрикт 2482 Какво е новото за Ротари и Ротаракт?

12 Промени в политиките за Ротаракт Промени на Ротари политиките ефективни от 1 Юли 2020 г.: Ротаракт клубовете могат да чартират нови клубове с или без спонсор клуб. Ротаракт клубовете могат да избират други Ротаракт клубове за свой спонсор клубове. Ротаракт клубовете са отворени за всички младежи и юноши над 18 годишна възраст. Правилата и политиките за Ротаракт се местят от глава V Програми в глава II Клубове. Стандартната клубна конституция на Ротаракт и наръчника на Ротаракт клубове ще бъдат променени, за да отразят тези промени. Ротари Дистриктите се насърчават да включат Ротарактори във всяка дистриктна комисия. Променените политики: Източник: Промени:

13 Промени в политиките за Ротаракт Промени на Ротари политиките ефективни от 1 Юли 2020 г. (Продължение): Ротаракторите ще плащат членски внос към РИ в бъдеще, но точния размер на членският внос и начините и срокове на събирането им предстои да се уточни. Президента на РИ, Борда на Директорите на РИ и Борда на Фондация Ротари ще обмислят как Ротаракторите да могат да съветват по въпроси свързани с Ротаракт. Ротаракт клубовете продължават да бъдат място за младите професионалисти. Премахването на горната възрастова граница на членството в Ротаракт позволява на младежите да изберат клубен опит, който те предпочитат, без значение от възрастта им. Досегашната политика често изисква от Ротаракторите да напуснат клубовете си преди да са поканени да се присъединят в Ротари клуб или преди те да са готови да се присъединят към такъв. И вместо това те напускат Ротарианското семейство.

14 Въпроси и отговори за промените в политиките за Ротаракт Ще продължат ли Ротаракторите да бъдат ли насърчавани да станат Ротарианци? Да, разбира се! Ротаракторите ще продължат да бъдат насърчавани по всяко време да се присъединят към Ротари клубовете, които предлагат клубен опит. Ротари клубовете трябва да продължат да си партнират редовно с Ротаракторите на срещи, събития и социални проекти. Поканвайки Ротарактори да се присъединят към Ротари клуба ще бъде естествена и логична стъпка, когато дойде правилното време за това. Запомнете че Ротаракторите могат да се присъединят към Ротари клуб докато са все още активни членове на Ротаракт клуб чрез двойно членство или да чартират свой Ротари клуб. Бъдете активни в поканите си. Ако имате въпроси обърнете се към Комитета за нови поколения! Ние сме на ваше разположение!

15 Въпроси и отговори за промените в политиките за Ротаракт Как тези промени ще засегнат живота на Ротари клубовете? Тези промени могат да не засегнат вашия клубен живот в Ротари клуба. Ротари клубовете все още се насърчават да спонсорират и си партнират с Ротаракт клубовете, да планират съвместни социални проекти и да подпомагат Ротаракторите в усъвършенстването на техните лидерски и професионални умения чрез партниране, съвместна дейност и менториране. Ротари клубовете трябва да работят рамо до рамо с Ротаракторите в техните общности, да насърчават чартирането и развитието на нови Ротаракт клубове и да разговарят с Ротаракторите за присъединяването им към Ротари клуб когато са готови за това. Ако имате въпроси обърнете се към Комитета за нови поколения! Ние сме на ваше разположение!

16 Година Президент РИ Марк Малони ДГ Митко Минев ДГЕ Илиян Николов Дистрикт 2482 #RotaFamily Ротари и Ротаракт заедно?

17 Ротари и Ротаракт Какво ни обединява? ПРИЯТЕЛСТВОТО; ДЕЙСТВИЕТО; ОТДАДЕНОСТТА; ЗАБАВЛЕНИЕТО; ЛЮБОПИТСТВОТО; СПОСОБНОСТТА НИ ДА УЧИМ ЕДИН ОТ ДРУГ; ПРИНАДЛЕЖНОСТТА. Какво означава за Ротари партньорството с Роатаркт? ПРИЕМСТВЕНОСТ - в основата на увеличаването на нашето въздействие са взаимоотношенията, които ние изграждаме и подхранваме; КЛУБНО РАЗНООБРАЗИЕ споделянето на плановете за действие с различни по възраст и професионална зрялост хора разширява нашия обхват; АНГАЖИРАНОСТ заедно, тук и сега, защото знаем какво ни обединява ще служим на нашата общност; ИНОВАТИВНОСТ познатите младежка нетърпеливост и любопитство, съчетани с опита и мъдростта ще създадът трайната промяна за всеки от нас и нашата общност.

18 Какво е важно да направим още днес? Да потърсим Ротаракт клуба в нашата общност! Да се обедим в инициативите, от които днешният ден има нужда! Да заявим подкрепата и уважението си, защото принадлежим към едно семейство и всеки отдава част от себе си! Да покажем знанията си за промените свързани с Ротаракт и готовността заедно да направим стратегия за развитието и приемствеността в нашите клубове! Да бъдем ментори! Но на първо място да бъдем приятели!

19 Новите поколения Ротари и Ротаракт... Когато Ротари казва Нови поколения дали има предвид само младежите около 30 годишна възраст? Или в Новите поколения сме всички ние, които правим възможното да съхраним ценностите и да ги адаптираме към динамиката на днешния ден? Ще очакваме вашия отговор чрез действия!

20 Моля попълнете формата за обратна връзка: БЛАГОДАРЯ На добър час!