4 КУРС ТЕСТ. Всеки въпрос има по един верен отговор!

Размер: px
Започни от страница:

Download "4 КУРС ТЕСТ. Всеки въпрос има по един верен отговор!"

Препис

1 4 КУРС ТЕСТ Всеки въпрос има по един верен отговор! 1. Какъв ще е лечебният план при бременна пациентка в седми месец и диагноза Pulpitis acuta totalis на зъб 16? а) на пациентката се назначават обезболяващи средства и антибиотична терапия, подходящи за бременни и стоматологичното лечение се отлага за период след раждането б) на пациентката се поставя анестезия, като се използва анестетик без коригенти, пулпната тъкан се екстирпира, прави се частична механична и химична обработка на кореновите канали. В кореновите канали се аплицира подходяща медикаментозна вложка и кавитета се херметизира. Ендодонтското лечение се завършва след раждането. в) на пациентката се провежда рутиннно ендодонтско лечение, включващо поставяне на проводна анестезия с коригент, рентгенографско и електрометрично определяне на работната дължина, пълна обработка и обтуриране на кореновите канали, и възстановяване на дефекта на коронката. В напреднала бременност анестезията и рентгенографиите не оказват влияние на плода. 2. Какъв ще бъде лечебният план при пациент с контролиран диабет I тип и диагноза Pulpitis acuta purulеnta totalis? а/ провежда се ендодонтско лечение след поставяне на анестезия с коригент и под антибиотична защита, поради риск от развитие на инфекция б/ провежда се рутиннно ендодонтско лечение, след поставяне на анестетик с коригент, без антибиотична защита, защото диабета е контролиран 1

2 в) провежда се рутинно ендодонтско лечение след поставяне на анестетик без коригент, без антибиотична защита 3. При коя от посочените диагнози в лечебния план се предвижда повече от едно посещение на пациента за механична и химична обработка на кореновите канали и тяхното дефинитивно запълване? а) Pulpitis acuta serosa partialis б) Pulpitis acuta purulеnta totalis в) Pulpitis chronica ulcerosa 4. При коя от посочените диагнози в лечебния план може да се предвиди само едно посещение за механична и химична обработка на кореновите канали и тяхното дефинитивно обтуриране? а) Pulpitis chronica ulcerosa б) Pulpitis acuta purulenta totalis в) Periodontitis chronica granulomatosa localisata 5. В кой етап от първичното ендодонтско лечение на многокоренов зъб с криви коренови канали, е подходящо общопрактикуващия стоматолог да пренасочи пациента към специалист ендодонтист? а) когато при анализ на рентгенографията установи, че кореновите канали са криви и обработката им крие големи рискове от усложнения б) когато при обработката на кореновите канали установи, че е създал праг по хода на някой от кореновите канали и не може да го преодолее в) след препариране на ендодонтски кавитет, за да улесни максимално ендодонтиста 2

3 6.При вторично ендодонтско лечение на многокоренов зъб с криви коренови канали, счупен инструмент в един от тях и диагноза рer. chr. granulomatosa localisata, в кой етап от лечението е подходящо общопрактикуващият стоматолог да пренасочи пациента към специалист ендодонтист? а) при анализа на рентгенографията б) след като е опитал да проведе ендодонтското лечение, но е настъпило обостряне на периодонтита в) след като се е опитал да извади инструмента, в няколко посещения и пациента сам е поискал да бъде пренасочен към специалист 7. Кога се предпочитат морталните методи на ендодонтско лечение пред виталната екстирпация? а) при пациенти с доказана алергия към локални анестетици б) при пациенти с високо кръвно налягане, които не приемат медикаменти за да го контролират в) при пациенти с диабет I тип, тъй като адреналина е контраинсуларен хормон и може да предизвика хипоглекимична кома 8. Какви са предимствата на едноетапното пред двуетапното ендодонтско лечение? а) намалява риска от реинфектиране б) намалява риска от обостряне при хроничните периодонтити в) а + б 3

4 9. Какви са предимствата на двуетапното пред едноетапното ендодонтско лечение? а) намалява риска от обостряне при хроничните периодонтити б) многоетапното ендодонтско лечение дава възможност да се проведе качествена обработка на корено-каналната система, със задълбочен анализ на анатомията ѝ в) а + б 10. Лечебният план е : а) индивидуализиран, но и съобразен с насоките за лечение на дадена нозологична единица б) съобразно нозологичната единица 11. Ендодонтското лечение е част от : а) инициалната фаза на комплексното лечение б) инициалната и дефинитивната фаза на комплексното лечение в) дефинивната фаза на комплексното лечение 12. Минимум в колко посещения може да приключи обработката и запълването на кореновите канали на многокоренов зъб с диагноза Pulpitis chronica ulcerosa incipiens? a) 1 б) 2 в) Какво ще включва лечебният план при Fractura complicata, на зъб със завършено кореново развитие и давност на травмата 1 седмица? 4

5 а) Поставяне на Са(ОН) 2 цимент на пулпната рана и херметизиране на препарирания кавитет; рентгенографски и електрометричен контрол до 2 години. б) поставяне на МТА цимент на пулпната рана и херметизиране на препарирания кавитет; рентгенографски и електрометричен контрол до 2 години в) витална екстирпация 14. Какво ще включва лечебният план при Fractura complicata, на зъб с незавършено кореново развитие и давност на травмата до 1 час? а) Поставяне на Са(ОН) 2 или МТА цимент на пулпната рана и херметизиране на препарирания кавитет; рентгенографски и електрометричен контрол до 2 години б) Екстирпиране на пулпната тъкан на няколко мм от края на канала, внимателна обработка и аплициране на Са(ОН) 2 препарат в канала. След завършване на кореновото развитие канала се запълва дефинитивно в) Витална ампутация и херметизиране на зъба с ГЙЦ, до завършване на кореновото развитие. След това се провежда рутинно ендодонтско лечение 15. Какво ще включва лечебният план при Fractura complicata, на зъб със завършено кореново развитие и давност на травмата до 1 час? а) поставяне на Са(ОН) 2 или МТА цимент на пулпната рана и херметизиране на препарирания кавитет; рентгенографски и електрометричен контрол до 2 години б) витална екстирпация в) витална ампутация Моля, изпратете отговорите на теста на електронната поща на вашия асистент в срок до г.! 5

6 6