Поправителна сесия - /присъствени изпити г./ Почвознание РБТ :00 1 ауд. електронна среда/

Размер: px
Започни от страница:

Download "Поправителна сесия - /присъствени изпити г./ Почвознание РБТ :00 1 ауд. електронна среда/"

Препис

1 Преподавател Доц. К. Трендафилов Гл. ас. В. Вълчева Проф. С. Костадинова Проф. И. Манолов Доц. Р. Попова Дисциплина Специалност /Редовна сесияв електронна среда/ Поправителна сесия - /присъствени изпити г./ Почвознание РБТ 1 ауд. Проблемни почви : зала ТВУП АП и РБТ : зала : зала Агрохимия АП : :00 Почвено плодородие : зала Агрохимия РБТ 2 курс РБТ :00 онлайн 112 лаб. Въведение в биологичното земеделие 112 лаб. Почвознание АП : зала 2 курс РБТ 2 курс РБТ Оценка на земите АП :00 РБТ :00 Доц. Б. Божинов Генетика : :00 Селекция и Доц. М. Марчева семепроизводство :00 Гл. ас. С. Василева Селекция и АП :00 онлайн семепроизводство Доц. К. Узунова Експериментален дизайн :00 онлайн :00 Проф. М. Димитрова Земеделие АП Проф. Щ. Калинова Гл. ас. А. Митков Доц. И. Желязков 17,18 и ауд. присъствено Ликвидация /присъствени изпити/ : зала : зала ауд : зала 07 и ауд и допълнителни дати за присъствено, без протокол : зала : зала : зала : зала : зала Явяването на изпити в катедра Земеделие и хербология ще става с предварителна заявка на Проф. А. Василев Физиология : зала ФА Проф. М. Берова Физиология : зала ФА : зала ФА

2 Доц. Л. Колев Биохимия зала ФА 10:00 Ензимология зала ФА 10:00 Гл. ас. В. Петров Биохимия зала ФА 10:00 Доц. Д. Иванова Агрометеорология 317 зала ФА : зала ФА Доц. Ц. Райчева Ботаника 12:00 1 ауд :00 12:00 2 ауд Доц. К. Стоянов 12:00 3 ауд Доц. К. Кузмова Агрометеорология АП Доц. Х. Анастасов Доц. А. Николова Доц. М. Лачева :00 Гл. ас. И. Семерджиева Ботаника Билкарство Гл. ас. А. Вучков Кинология Пасторализъм История на животновъдството Проф. Д. Димов Частно животновъдство Животновъдство Щраусовъдство Доц. М. Николова Фелинология Гл. ас. П. Петров Анатомия на животните Зооинженерство Доц. Арнаудов Физиология на жив. Зооинженерство 2 курс Зооинженерство 2 курс Зооинженерство 10:00 Проф. В. Николов Развъждане на жив. Зооинженерство На всички дати :00 12:00 2 ауд :00 10:00 1 ауд :00 12:00 1 ауд : Б зала ФА : Б зала ФА : зала ФА : зала ФА : зала ФА : зала ФА :00 9 зала ФА :00 9 зала ФА 12:00 1 ауд 12:00 1 ауд и и зала и зала Фа 06 и зала ФА :00

3 Хранене и развъждане АП а 14:00 1б 10:00 2а 08:00 06 и зала ФА 2б 12:00 Генетични основи на Зооинженерство селекцията Проф. В. Герзилов Водоплаващи птици Зооинженерство 08,16 и зала ФА Гл. ас. И. Запрянова Свиневъдство Зооинженерство Месо и месни продукти Зооинженерство 4 курс Зооинженерство 4 курс Зооинженерство и зала ФА Проф. П. Петров Пчеларство 3 и 4 курс Зооинженерство 3 и 4 курс Зооинженерство 06 и пчелин Доц. Л. Николова Аквакултура Морско дело и зала ФА Проф. Д. Греков Бубарство 3 курс Зоо и 07 и зала ФА Гл. ас. М. Попова коневъдство , 07 и зала ФА Доц. Р. Иванова 06 и зала ФА Гл. ас. К. Аврамова 07 и зала ФА Гл. ас. Р. Малинова Репродукция на жив. Зооинженерство 08 и зала ФА Гл. ас. С. Карамфилов Говедовъдство Зооинженерство 08 и зала ФА Проф. Д. Пенков Хранене на жив. 06 и :00 12: зала ФА проф. Пенков за предварително записване 4 курс АП задочно :00 12:00 3 ауд Проф. Т. Колев :00 - онлайн АП стари випуски 219 каб. ФА Проф. Х. Кирчев 218 каб. ФА :00 онлайн Проф. Н. Тахсин 3 курс РБТ 09: каб. ФА :00 онлайн Доц. А. Севов Фуражопроизводство АП онлайн 07 и каб. ФА

4 Фуражопроизводство Зооинженерство :00 онлайн Доц. В. Делибалтова ЛАВР АП 4 курс АП : каб. ФА :00 онлайн Проф. И. Янчев Растениевъдство Зооинженерство : каб. ФА Проф. Я. Димитров Ентомология АП 1а и ликвидация за 4 курс 1б а б Проф. Е. Михайлова Биофизика 118 зала ФЛГ : зала ФЛГ Физични методи за к-л : зала ФЛГ : зала ФЛГ Доц. С. Шилев Микробиология За всички : зала ФЛГ студенти на ФА Гл. ас. М. Шишкова Аграрна икономика АП 09:00 онлайн Гл. ас. И. Захариев Земеделска енергетика АП 12:00 онлайн :00 лекционна Проф. К. Онков :00 - лекционна :00 - лекционна 10:00 онлайн : :00 - лекционна зала сграда Информатика :00 - лекционна зала сграда Информатика Гл. ас. Н. Цайкин :00 уч. Зала Б :00 - уч. Зала Б Доц. Д. Димова 10:00 - уч. Зала Б :00 - уч. Зала Б :00 - уч. Зала Б :00 - уч. Зала Б Доц. В. Кунева Математика :00 12 каб :00 12 каб :00 12 каб : зала ФЛГ Гл. ас. Н. Керанова Гл. ас. Д. Разпопов :00 5 зала ФЛГ :00 5 зала ФЛГ :00-12 каб :00-12 каб. 08:00 5 зала ФЛГ :00 5 зала ФЛГ :00-12 каб :00-12 каб. сграда Механизация

5 Доц. В. Иванова Цветарство Дендрология :00 Гл. ас. В. Иванов Лозарство 08 и :30 Доц. М. Найденов Микробиология :00