1 Книга на промените

Размер: px
Започни от страница:

Download "1 Книга на промените"

Препис

1 Книга на промените 1

2 2 Mikael Krogerus Roman Tschäppeler Die Welt erklärt in drei Strichen Das kleine Buch der grossen Veränderungen 2008 by Kein & Alber, AG Zürich Berlin. All ridhts reserved. Величка Стефанова, превод от немски 2016 КНИГОМАНИЯ ISBN

3 3 МИКАЕЛ КРОГЕРУС РОМАН ЧЕПЕЛЕР Книга на промените Светът, обяснен с три щриха Малка книга на големите промени с илюстрации на Филип Ърнхарт и Даг Грьодал

4 Съдържание 4 Упътване... 7 КОЕ ОБЯСНЯВА НАШИЯ СВЯТ Моделът за възникването на света Моделът за края на историята Моделът на трите Т-та Моделът на основния корен Моделът На гърба на салфетката Моделът на глобализацията Парадоксът на Браес Моделът Бум и срив Моделът на финансовите кризи Корупционният модел Моделът на управление Моделът Пайъниър Моделът Научният модел КОЕ ОБЯСНЯВА моя СВЯТ Моделът на моногамията Моделът за смисъла на живота Моделът на възпитанието Моделът на предразсъдъците Моделът на марките Моделът на контракултурата Моделът Да прескочиш акулата Моделът на другостта... 66

5 5 Моделът на телевизионните сериали Моделът Цитиране на авторитети КОЕ ПРОМЕНЯ МОЯ СВЯТ Моделът на решенията Моделът Multitasking изпълнение на няколко команди едновременно Моделът на продължителността Моделът на нещастието Моделът на промяната Моделът на базовия доход Тезата за лате макиато Моделът Web Моделът на инвестициите Моделът на смъртта Моделът на обективността КОЕ ПРОМЕНЯ нашия СВЯТ Моделът Г Моделът на прозрачността Моделът на диктатурите Моделът на интелигентността на рояка Моделът на религията Моделът на изпреварването Моделът на климатичните катастрофи Моделът на иновациите Цикличната крива

6 Съдържание 6 Цикълът на Кондратиев Законът на Мур Моделът на единичното явление Моделът на генното инженерство Моделът на бъдещето Моделът на края на света Приложение Моделът на антипромяната Училище за моделиране на света Бележки на читателя Благодарности Заключителни бележки За авторите и художниците

7 Упътване 7 ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС В тази книга се разказва за промените. За малките, привидно незначителни промени от всекидневието и за големите, непонятни промени в световната история. А също и за натрапчивото чувство, че е дошъл нашият ред да направим нещо. Но който иска да променя, трябва най-напред да е наясно с нещата. Защо времето все повече не ни достига? Защо всичко стана толкова сложно? Демокрацията ли е най-правилната система? Кой управлява света? Защо изневеряваме? Защо летенето със самолет стана толкова евтино? За да напишем тази книга, се допитвахме до експерти, проучихме различни теории и подложихме на проверка знанията си. Искахме да вникнем в тях, да ги класифицираме и пресъздадем поне част от най-важните радикални преобразования в обществените отношения. В резултат държите в ръце един визуален пътеводител за нашето време. Той представлява сбито изложение на практични модели, солидни теории и дръзки мисловни експерименти, които обясняват нашия свят. Разбира се, тези 52 модела са избрани измежду множество модели. Не всички трябва да се приемат като абсолютно достоверни или като истина от последна инстанция. Теориите тук не са изложени в тяхната пълнота; дадени са само 52 ключови понятия, които подтикват към разсъждения, събуждащи стремежа към познание. Тази книга е опит теориите да бъдат изложени на разбираем език, при това възможно най-сбито и лаконично. Когато искаш да обясниш нещо, наложи си ограничения! Така че не очаквайте академични трактати, нито модни инфографики. Ще прочетете учудващо простички обяснения на нашия необясним свят, събрани в тази книга, която изненадва с всяка своя следваща страница.

8 Упътване 8 ЗАЩО МОДЕЛИ? Възприятието ни прелита от картината към текста. Запаметяваме по-добре нарисуваното, отколкото думите, схващаме модела по-лесно чрез изображенията, отколкото чрез изреченията. Ето защо учените често се опитват да пресъздадат с помощта на няколко щриха комплексните взаимовръзки на реалността. Не за всички мисловни нагласи обаче има модели. Заедно с норвежеца Даг Грьодал, чиято професия е да визуализира процеса на промените в една голяма скандинавска банка, разработихме изображения, подходящи за онези теории, за които не открихме илюстрации. Те представляват скици на нашето време, опит да се обясни картинно онова, което не може да се изрази с думи. Докато търсехме модели, обясняващи нашия свят посредством промените в него, много скоро разбрахме, че се налага да променим и собствената си представа за тях. За разлика от онова, което се опитва да ни внуши така нареченият мениджмънт на промените, промяната не представлява ограничена във времето преходна фаза от едно състояние към друго. Идеята за съществуванието трябва да се заменени с идеята за развитието. На академичен английски това се нарича Becoming и обозначава парадоксалната едновременност на покоя и промяната.

9 9 начин на УпотреБа тълкувайки свободно философа мишел Фуко, заявяваме: тази книга е като малко сандъче с инструменти. моделите са като сгъваеми метри, отвертки, чукове, бургии, нивелири, с които можем да измерим вашия свят, да го разглобим, променим и да го сглобим отново. отворете сандъчето и извадете едно или друго изречение, един или друг модел; използвайте го като инструмент, за да разделите представите си за света на съставните им части. тук включваме и онези представи, въз основа на които се роди тази книга. Няма нещо, което да не може да бъде обяснено. ЖЕЛАНИЕ ЗА ПРОСТОТА ТАЗИ КНИГА СЛОЖНОСТТА НА НАШИЯ СВЯТ

10 10

11 КОЕ ОБЯСНЯВА НАШИЯ СВЯТ 11

12 моделът За ВЪЗниКВането на СВета 12 КаК е ЗапоЧнаЛо ВСиЧКо ГОЛЕМИЯТ ВЗРИВ: Вселената възниква вследствие на квантова сингулярност преди 13,7 млрд. години (Айнщайн, Гут) КВАНТОВА КОСМОЛОГИЯ: нашата Вселена е част от по-голяма същност, в която непрекъснато се раждат и умират вселени, подчинени на различни природни закони (Мартин Бойовалд) ЗА ЕКСПЕРТИ ЧАСОВНИКОВ МЕХАНИЗЪМ: Вселената следва вечния, детерминиран ход на природните закони (Пиер-Симон Лаплас) СОЛИПСИЗЪМ: Вселената е мое изобретение СТАЦИОНАРНО СЪСТОЯНИЕ: Вселената съществува вечно, но се разширява, като последователно възниква нова материя (Херман Бонди) Това ние не знаем СОЦИАЛЕН КОНСТРУКТИВИЗЪМ: Космологията е израз на господстващи отношения, прикрити зад социалната действителност начинът, по който е възникнал светът, винаги е бил предмет на разгорещени спорове. Коя версия ви допада най-много?

13 13 ТВЪРДЕ КОМПЛЕКСНО К. Ф. ФОН ВАЙЦЗЕКЕР: Праалтернатива: квантово-физичната реалност на Вселената произтича от информационно-теоретичните следствия от отношението субект-обект ПРИНЦИП НА АНТРОПИЯТА: Вселената се е развила така, че да възникнат съзнателни същества, които да я разбират СТИВЪН ХОКИНГ: Вселената с имагинерно време без начало и граници е математическа необходимост с все още неоткрита формула ДЖОН УИЛЪР: Материята е феномен на информацията и е изчислима СЪТВОРЕНИЕ: Бог създава Земята и Небето (Старият завет) ЗА НАРОДА МАТРИЧНАТА ВСЕЛЕНА: Ние живеем в компютърната симулация на една по-висша цивилизация ИНДИЙСКА КОСМОЛОГИЯ: Вселената е неръкотворна, тя съществува във вечен кръговрат без начало и без край (будизъм) КАЛЕВАЛА: Вселената е съществувала винаги (финска митология) ТВЪРДЕ ПРОСТО

14 Моделът за края на историята 14 КАКВО СЕ СЛУЧВА, КОГАТО НЕ СЕ СЛУЧВА НИЩО Съществуват редица теории, посветени пряко или косвено на въпроса: какво движи историята? Томас Хобс вярвал в инстинкта за самосъхранение; Адам Смит в личния интерес; Карл Маркс в класовата борба. Георг Вилхелм Фридрих Хегел твърди, че локомотивът, довел ни от ранното племенно-родово общество до демокрацията, преминавайки през робовладелческия строй, е борбата за признание. Съгласно неговата философия всичко в историческото развитие се върти около признаването на индивида. Историята завършва с едно състояние без политически противоречия, при което потребността на човека от признание е задоволена: а именно с либералната демократична държава. (Карл Маркс застъпва подобна идея, но описваното от него развитие има друга цел: комунистическото безкласово общество, където ключовата дума не е признание, а преразпределение.) Хегел смята, че краят на историята е достигнат през 1806 г., когато Наполеон побеждава прусаците край Йена и с това маркира триумфа на Френската революция над аристокрацията. Фридрих Ницше също се опира на Хегел той нарича лицето, получаващо Хегеловото признание, последния човек (в противовес на свръхчовека ): Всички искат едно и също, всички са еднакви: човекът е умен и знае всичко ( ), грижи се за здравето си. Ние открихме щастието, казват последните човеци и намигат. През 90-те години на ХХ век политологът Франсис Фукуяма развива идеята за края на историята и твърди, че той е настъпил с края на Студената война, защото вече същест-

15 15 вува само една система либералният капитализъм. Тази теория бе оспорвана ожесточено. Неговите критици нарекоха атентатите от 11 септември краят на края на историята. Фукуяма бе опроверган най-красноречиво от факта, че велики сили като Русия и Китай продължават да бъдат авторитарни системи, нямат кой знае какво общо с либералната демокрация и въпреки това придобиват все по-голяма мощ благодарение на капитализма. Фукуяма защити гледището си, посочвайки, че последната финансова криза не е довела до принципни промени в световния капиталистически икономически ред и че неотдавнашните революции например тези в арабския свят се стремят към западните либерални ценности. Накратко: Историята все пак е свършила. И сега какво? Фукуяма пророкува, че след края на историята ще настъпи голямата скука. Ужасното чувство, че нищо не представлява ценност в един свят, лишен от противоречия, в който всичко е възможно. Какви последици можем да си представим? Историята може да започне отначало. Или да се повтори. Връщане към националната държава, каквото наблюдаваме в разтърсваната от кризи Европа. Възраждане на комунизма. Крачка към нов световен ред. Напълно погрешно е да се смята, че (арабските) революционери искат същия либерален капитализъм както Западът. Те искат повече. Славой Жижек, словенски писател и философ