РЕГИСТЪР. НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Плевен Граждански дела, Наказателни дела от г. до г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕГИСТЪР. НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Плевен Граждански дела, Наказателни дела от г. до г."

Препис

1 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от О.С.З от ЗЗ/РЗ от АНД 24/2018 АНД 24/2018 ЧНД 40/2018 НОХД 3519/2017 ДАРИЯ ИВАНОВА МИТЕВА МАРИНОВА БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ЯКИМОВА СВЕТОСЛАВА МИХАЙЛОВА ЦОНЕВА Съдията-докладчик ДАРИЯ МИТЕВА на основание чл. 29, ал. 2 от НПК се ОТВЕЖДА от разглеждането на НАХД 24/2018 г. по описа на Плевенски районен съд. ДЕЛОТО да се Районен съд гр. Плевен за Съдията-докладчик ЧАВДАР ПОПОВ на основание чл.29, ал.2 от НПК се ОТВЕЖДА от разглеждането на НАХД 24/2018 г. по описа на Плевенски районен съд. ДЕЛОТО да се докладва на Председателя на Районен съд гр. Плевен за НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО На основание чл. 29, ал. 1 т.7 НПК Съдията докладчик по НЧД 40/2018 г. по описа на Плевенски районен съд - БОРИСЛАВА ЯКИМОВА се ОТВЕЖДА от разглеждане на делото. Делото да се докладва СЪДИЯТА-ДОКЛАДЧИК по НОХД 3519/2017 година по описа на Плевенски районен съд

2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от НОХД 3535/2017 АНД 24/2018 АНД 24/2018 ГрД 5731/2017 РАДОСТИНА ТАШЕВА ГЕРГИЧАНОВА ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ КАЛИНА КРЪСТЕВА ФИЛИПОВА СВЕТОСЛАВА ЦОНЕВА СЕ ОТВЕЖДА от разглеждането му. Делото да се докладва на Председателя на Плевенски районен съд за определяне на нов съдия- На осн. чл.29, ал.і, т.7 от НПК съдията докладчик РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА се ОТВЕЖДА от разглеждането на НОХД 3535/2017 година по описа на РС - Плевен. Делото да се докладва на Председателя на РС-Плевен за Съдията-докладчик ВЕНЕЛИН НИКОЛАЕВ се ОТВЕЖДА от разглеждането на н.а.х.д.24/2018г. по описа на Плевенски районен съд. ДЕЛОТО да се докладва на Председателя на Районен съд гр. Плевен за определяне на друг съдия СЪДИЯТА-ДОКЛАДЧИК ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ се ОТВЕЖДА от разглеждане на НАХД 24/2018г по описа на ПлРС. ДЕЛОТО да се Районен-съд-Плевен за определяне на друг съдия Да се изготви справка НБД за постоянен и настоящ адрес на

3 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ответниците. ЗЗ/РЗ от ГрД 5732/2017 КАЛИНА КРЪСТЕВА ФИЛИПОВА И.М. и С.И.. ЗЗ/РЗ от О.С.З от ЗЗ/РЗ от НОХД 173/2018 НОХД 86/2018 АНД 238/2018 РАДОСТИНА ТАШЕВА ГЕРГИЧАНОВА БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ЯКИМОВА Да се изготви справка НБД за постоянен и настоящ адрес на На осн. чл.29, ал.і, т.7 от НПК съдията докладчик РАДОСТИНА ГЕРГИЧАНОВА се ОТВЕЖДА от разглеждането на НОХД 173/2018 година по описа на РС - Плевен. Делото да се докладва на Председателя на РС-Плевен за Съдията-докладчик по НОХД86/2018г. по описа на Плевенски районен съд - Чавдар Попов СЕ САМООТВЕЖДА от по нататъшно разглеждане на делото. Делото ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на Районен съд Плевен за ПРОТОКОЛЪТ е написан в с.з., което приключи в часа. Съдията докладчик по НАХД 238/2018 г. по описа на Плевенски районен съд БОРИСЛАВА ЯКИМОВА се ОТВЕЖДА от разглеждане на делото. Делото да се докладва

4 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от О.С.З от ЗЗ/РЗ от НОХД 86/2018 АНД 2563/2017 ГрД 647/2018 ДАРИЯ ИВАНОВА МИТЕВА МАРИНОВА ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДИЛОВА Съдията докладчик по НОХД 86/2018 г. по описа на Плевенски районен съд ДАРИЯ МИТЕВА се ОТВЕЖДА от разглеждане на делото. ДЕЛОТО да се докладва ДА СЕ ИЗПРАТИ копие от Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от г. на Диан Хинков Георгиев. Съдиятадокладчик по НАХД2563/2017г. по описа на Плевенски районен съд - Чавдар Попов СЕ САМООТВЕЖДА от по нататъшно разглеждане на делото. Делото ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на Районен съд Плевен за ПРОТОКОЛЪТ е написан в с.з., което приключи в часа. Съдията-докладчик Даниела Дилова се отвежда от разглеждането на гр.д. 647/2018г. по описа на Плевенски районен съд. Делото да се Плевенски районен съд за определяне на друг съдиядокладчик

5 16 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ 2 от ГрД 647/2018 ВЕРА СВЕТОСЛАВОВА НАЙДЕНОВА На основание чл.22, ал.1, т.6 от ГПК съдия Вера Найденова се отвежда от разглеждането на гр.д. 647/2018 г. на ПлРС. Делото да се докладва на Председателя на Плевенски районен съд за определяне на друг съдия- Определението не подлежи на обжалване.