Методическо обединение на учителите по природни науки и екология в СОУЕЕ Св.Константин-Кирил Философ - град Русе

Размер: px
Започни от страница:

Download "Методическо обединение на учителите по природни науки и екология в СОУЕЕ Св.Константин-Кирил Философ - град Русе"

Препис

1 Методическо обединение на учителите по природни науки и екология в СОУЕЕ Св.Константин-Кирил Философ - град Русе I. Секция ФИЗИКА 1.Стефка Георгиева 2.Румяна Билчева - председател на МО IІ.Секция ХИМИЯ 1.Анка Билчева 2.Орлин Антонов IІІ.Секция БИОЛОГИЯ 1.Миглена Якова 2.Величка Сидова 3.Николинка Петкова 4.Милена Скопакова

2 Училищни средни резултати по предмети и сравнение с училищния резултат от предходни години 2015 нво 2015 зп 2016 нво 2016 зп Физика Химия Биология

3 БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ БИО БИО БИО БИО БИО 7 а 7 б 7 в 7 г 7 д ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ХИМ ХИМ ХИМ ХИМ ХИМ 7 а 7 б 7 в 7 г 7 д НВО Задължителна подготовка ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ФИЗ ФИЗ ФИЗ ФИЗ ФИЗ 7 а 7 б 7 в 7 г 7 д

4 Сравнение на средния успех по предмети за училището с предходни години ДЗИ ЗП ДЗИ ЗП Физика Химия Биология

5 Учебен предмет Общински кръг Областен кръг Биология Химия Физика Национален кръг Петър Ивелинов Петров, 7г клас - 2 място на областния кръг на олимпиадата по физика

6 Проект И ний сме дали нещо на света Среща на поколенията С любов към българската наука Конкурси за есе, презентация, постер за български физици Конкурс Космосът - настояще и бъдеще Ангел Месарабов Отбелязване на 100-годишнината от Общата теория на относителността с 10. и 11. клас Проект Как да пестим енергия със 7. клас Участие в конкурс на Центъра за творческо обучение за участие в Космическия център на НАСА в Измир Открит урок на тема Бележити български химици и физици Национално състезание на ХТМУ - гр. София Честване на Деня на р. Дунав Образователно пътуване до ПП «Персина» ХVIII Национален конкурс Космосът настояще и бъдеще на човечеството Доброволческа дейност към Регионална библиотека Любен Каравелов - 10б клас

7 Среща на поколенията - среща с близки на Руска Драгнева, изявен учител по физика Постер за български физици Среща с професор Минко Балкански Ръководители: Стефка Георгиева Анка Билчева

8 С любов към българската наука инициатива, посветена на видни български учени

9 Фондация "Еврика" ХVIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС КОСМОСЪТ НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО Трето място диплом и предметна награда за Йоанна Стефанова и Вероника Русева Ръководител: Румяна Ангелова Георгиева Тема: Идея за интерактивна детска площадка Космически полети

10 29 юни- Ден на река Дунав Ръководител: Милена Скопакова Образователно пътуване до ПП «Персина»

11 Стефка Георгиева Анка Билчева Безопасност и здраве при работа - Община Русе Инструменти за привлекателно образование - Център за творческо обучение Облак технологиите в работата на учителя - ДИКПО Варна Използване на електронни средства за обучение в часовете по природни науки - РААБЕ Създаване и провеждане на електронни тестове - ДИКПО Варна Формат на изпити и критерии за оценяване ЦКОКУО Николинка Петкова Орлин Антонов Запознаване с новите учебни програми за 5. клас - РИО Русе Класна стая на 21. век - СОУЕЕ Технологии в класната стая - СОУЕЕ

12 2014/2015 Слаби страни Малко съвместни мероприятия с ученици от различни възрастови групи, изучаващи общи проблеми Недостатъчно популяризиране на постигнатите успехи Намален брой часове по химия Липса на интерес и мотивация у учениците за изучаване на природни науки Липса на съвместни уроци по физика, химия и биология Силни страни Наличие до известна степен на материално- техническа база за провеждане на демонстрации и експерименти. Запознаване на учениците със съвременните постижения на науката. 2015/2016 Преодолени слаби страни Съвместни мероприятия с ученици от различни възрастови групи, изучаващи общи проблеми Използване на повече форми за популяризиране на нашите успехи чрез публикации в сайта на СОУЕЕ и Facebook на училището Използване на закупените нагледни срества и материали по различни проекти Запознаване с биографии на видни учени и съвременни научни постижения Проекти с практическа насоченост и възможност на учениците за избор на тема, която им допада Слаби страни Учениците учат кампанийно, а не сиситемно и губят връзка между темите Слабо използване на съвременни технически средства Слабо използване на визуални и интерактивни методи и уроци в интернет Възможност за развитие на творческите способности на учениците чрез участие в конкурси и състезания

13