РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АСП ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ - ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2020 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АСП ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ - ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2020 г."

Препис

1 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ АСП ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ - ЗА МЕСЕЦ МАЙ 2020 г. Име, презиме и фамилия Длъжност Входящ номер и дата Вид на декларацията Декларация за несъвместимо ст/деклараци я за промянана декларирани обстоятелства чл.35,ал 1, т.1 Васил Стоянов Радков главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 15 Жанета Тодорова Николова главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 15 Галя Делева Георгиева главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 15 Веселин Панайотов Гочев старши експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 15 Филиз Тинджарова Шабанова старши юрисконсулт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 15 Гинка Иванова Маринова старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 15 Емилия Атанасова Йовева главен счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 15 Тодор Тодоров Парашкевов старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 15 Соня Петрова Ценова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Лазар Маринов Лаков главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Мария Петрова Станчева главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Невин Неджмиева Салимова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 16 Росица Бинева Стоянова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Галина Гочева Грозева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Надя Василева Иванова социален работник ДКОНПИ / г. при встъпване в длъжност не 16 Николинка Иванова Соколова социален работник ДКОНПИ / г. при встъпване в длъжност не 16 Деница Руменова Лозанова социален работник ДКОНПИ / г. при встъпване в длъжност не 16 Роси Стоянова Стоянова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 16 Даниела Владимирова Никифорова директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Периха Акифова Хасан главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Хайретин Рамадан Халим главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Кирил Христов Иванов главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Валентин Ангелов Грудев главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Валя Младенова Иванова главен експерт ДКОНПИ / г. при освобождаване не 16 Катерина Банкова Къралиева социален работник ДКОНПИ / г. при освобождаване не 16 Ирена Борисова Цветкова директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Людмила Василева Момчева социален работник ДКОНПИ / г. при освобождаване не 16 Нежля Ридван Осман социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Желка Райкова Николова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Жасмина Евгениева Михова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Мария Иванова Панова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Кристина Стоянова Радулова-Атанасова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Тонка Иванова Иванова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Розалина Димитрова Димитрова главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 16 Йорданка Иванова Йотова Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Венелина Лъчезарова Богданова Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Цветанка Филипова Паунова Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Цветелина Герасимова Иванова Началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Наталия Димитрова Цветкова Главен експерт ДКОНПИ / г ежегодна декларация не 17 Ваня Ангелова Станина Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Мария Златкова Мазникова Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Вера Стефанова Христова Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Пенка Николаева Ангелова Главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Николай Иванов Коюв началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Владимир Иванов Иванов Старши експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Елка Иванова Петрова Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Татяна Маркова Димитрова Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Валентин Минков Минков Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Бойко Костов Баев Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Христина Николаева Пантева Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Силвия Димитрова Манолова Главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Маргарита Бойчева Дишева Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Катя Николаева Кирилова Старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Анелия Светлозарова Ганева Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Николина Иванова Парушева Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Невена Димитрова Аянова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Миглена Ненова Радулова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Валентина Желязкова Христова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Веселинка Иванова Димова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Росица Димова Димитрова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Цонка Димитрова Врачовска началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Павлина Панталеймонова Ганчева-Петрова социален работник ДКОНПИ / г ежегодна декларация не 17 Катя Славова Банкова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Нериман Февджетова Реджебова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Айлин Нежмединова Аптулова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Йордан Петров Танов Счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 17 Гергана Милчева Бонева социален работник ДКОНПИ / г. при встъпване в длъжност не 18 Мария Атанасова Кирякова главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 18 Михаела Милкова Тодорова юрисконсулт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 18 Диана Красимирова Михалчева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 18 Станислава Илинчова Николова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 18 Камелия Иванова Георгиева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 18 Емилия Василева Коцева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 18 Гергана Ицкова Гьонева главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 18 Румяна Стоилова Георгиева-Якимова старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 18 Йорданка Василова Стойкова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 18 Бойка Трифонова Божилова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 18 Светла Петрова Станчева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 18 Светла Петрова Станчева социален работник ДКОНПИ / г. при освобождаване не 18 Магдалена Манолова Петрова социален работник ДКОНПИ / г. при освобождаване не 18

2 Цветелина Илчова Цекова социален работник ДКОНПИ / г. при встъпване в длъжност не 18 Димитър Кънев Димитров директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Нели Денева Колева-Захариева началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Маринела Алексиева Илиева главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Силвия Дечева Станева-Петрова главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Десислава Тодорова Пенева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Татяна Димитрова Петрова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Стилияна Николаева Братинова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Мими Пенева Цанева началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Росен Светославов Славев главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Нелка Димитрова Пидежиева старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Емилия Радославова Златева технически сътрудник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Катерин Николова Христова главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Радослава Стоянова Кръстева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Даниела Тодорова Димитрова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Анелия Тодорова Стоянова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Ивелина Николаева Иванова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Биляна Георгиева Петрова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Нина Енчева Стоева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Красимира Колева Неделчева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Дияна Орлинова Рангелова-Колева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Демида Михайлова Кацарска-Минчева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Мирослава Неделчева Кънева началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Светлана Колчева Светославова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Росица Цвяткова Китанчева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Катя Тодорова Иванова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19 Ирина Николова Стоянова Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19А Яна Стоянова Петкова Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19А Добромир Дашков Дашков Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19А Ана Крумова Палаханска - Иванова Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19А Жанета Русева Русева Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19А Павлина Божинова Димова Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19А Ива Иванова Манчева Юрисконсулт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19А Николай Спасов Бачев Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19А Митко Райчов Крушарски Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19А Силвия Миткова Харалампиева Главен счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19А Латинка Йорданова Стефанова-Кирилова Старши експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 19А Пламен Димитров Митев Главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 19А Мария Димитрова Йорданова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 19А Радка Иванова Илиева Старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 19А Йорданка Иванова Йорданова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 19А Наташа Георгиева Андреева Главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 19А Росица Иванова Стоянова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 19А Антон Иванов Пеловски главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Росица Димитрова Бучелска Началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Росица Димитрова Бучелска Началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Теменужка Цветанова Николова Старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Ралица Милчева Бурдиняшка главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Галя Николаева Горнишка социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Диана Петкова Димитрова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Цветослава Веселинова Дининийска социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Валентина Пенчева Велчева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Петя Иванова Лазарова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Наталия Валериева Маркова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Грешно въведен номер ДКОНПИ / г. ежегодна декларация Ваня Танева Бърковска Началник отдел ДКОНПИ / г. при освобождаване не 20 Стефка Любомирова Дундакова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Анелия Лехонова Церкова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Наталия Йорданова Милашка социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Валя Илиева Табашка Началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Маруся Кирилова Хинова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Гергана Кънчева Пенкинска социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Таня Красимирова Бурдиняшка социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 20 Евгения Иванова Лакова главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Надежда Серафимова Глинджурска Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Соня Атанасова Стоянова Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Елеонора Страхилова Йонова Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Ани Янева Кичашка Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Гюлшен Сабри Мачан началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Наджатин Аптикадир Мехмед началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Рами Салим Ахмед главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Семра Якуб Юмер главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Гюлфизе Авин Джелил Старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Фатме Халил Сюлейман Главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Айтен Ахмед Ахмед социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Донка Петрова Христозова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Метин Мехмедали Мустафа социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Нергюзе Юсеин Хабиб социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Анна Владимиова Стоянова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Айше Мюмюн Юсеин социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Константин Драгомиров Драшков Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Росица Матеева Стоянова старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Паолина Божинова Митрофанова Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 21 Ася Дойнова Абрашева Технически сътрудник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Жаклин Иванова Попова Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Жанета Пандева Димитрова Главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Севдалина Янкова Михайлова Главен счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Теменужка Стоянова Юрукова Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Димитрина Колева Кардашева Старши експерт ИО ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22

3 Галина Стоянова Владева Началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Лора Андреева Стоянова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Йорданка Димитрова Трифонова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Милена Георгиева Баева Началник отдел ДКОНПИ / г ежегодна декларация не 22 Стойка Вълчева Георгиева Старши счетоводител ДКОНПИ / г ежегодна декларация не 22 Галя Николова Вълчева Главен специалист ИО ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Полина Георгиева Семизова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Мария Желязкова Ходжева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Светла Тодорова Петрова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Стаматка Стоянова Недева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Даниела Владева Караколева-Атанасова Социален работник ДКОНПИ / г ежегодна декларация не 22 Поля Олег Дучева Социален работник ДКОНПИ / ежегодна декларация не 22 Султанка Христова Николова Началник отдел ДКОНПИ / ежегодна декларация не 22 Станка Димитрова Събева Главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Даниела Колева Янчева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Веселина Тодорова Тодорова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Женя Георгиева Павлова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Недка Тенева Дончева Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Силвия Апостолова Нонева Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Велина Петрова Тодорова Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Младен Маринов Георгиев Главен инспектор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 22 Магдалена Младенова Тодорова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Пирина Илчева Пиринчева Началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Милена Димитрова Христова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Емилия Манолова Славкова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Елена Георгиева Николова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Христина Николова Христова Старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Димитрина Николова Рангелова Главен специалист ИО ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Десислава Георгиева Милтенова-Григорова Началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Ралица Франчешкова Пачункова Началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Надка Иванова Раева-Панова Началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Елка Карлова Денкова Главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Мария Нейкова Арабаджиева Старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Силвия Валериева Петрова Главен специалист ИО ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Ренета Невенчева Дончева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Павлина Красимирова Петрова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Десислава Илиева Кючукова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Гергана Иля Анчева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Емилия Георгиева Димитрова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Цветлена Бойкова Учанова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 23 Зехра Бехчедова Хасанова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Екатерина Радославова Карабова гл.социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Цветан Владимиров Станимиров юрисконсулт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Руска Стоянова Стоянова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Мариана Ташева Узунова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Шенай Неджатин Рюстем социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Небибе Хашим Юзеир социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Силвия Карамфилова Карамфилова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Ажда Шахинова Реджебова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Селда Селямиева Мюмюн социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Зюмбюл Мюмюнова Халилова старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Гюлфиза Исмаил Караибрям главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Станислава Георгиева Иванова главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Десислава Стефанова Славова Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Камелия Ангелова Антова Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Зюлфие Ниязиева Ибрямова Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Мариана Стоянова Балтова Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Радостина Йорданова Васева Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 24 Павлина Николаева Петкова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Таня Петкова Янаклиева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Недялка Димитрова Пурлантова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Христина Златилова Нохчева-Момчилова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Таня Ангелова Димова главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Галя Тодорова Додлева старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Виолета Стефанова Кралева главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Елка Георгиева Добрева началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Диана Любомирова Кехайова-Иванова главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Гергана Тодорова Кирова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Невена Детелинова Цанкова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Надка Валентинова Манчева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Магдалена Рафаилова Чакърова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Татяна Чавдарова Арнаудова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Светла Радкова Кючукова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Хълмие Ахмед Халил Старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Георги Славов Костолов главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 25 Севджан Рашид Хасан социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Севда Карамфилова Коджабашева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Али Мехмедали Емин социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Албена Ангелова Генчева главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Людмила Любомирова Каменова главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Адриана Руменова Караиванова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Росица Красимирова Манделева началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 25 Милена Георгиева Янъкова Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Ирена Русева Баирова Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Даниела Георгиева Генова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Мария Илиева Славова Директор ДКОНПИ / г. при встъпване в длъжност не 26 Славка Илиева Горанова Социален работник ДКОНПИ / г. при встъпване в длъжност не 26 Цветослава Петрова Живкова Счетоводител ДКОНПИ / г. при встъпване в длъжност не 26 Красимира Маринова Христова Главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26

4 Галя Йорданова Стефанова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Мирослава Русанова Йорданова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Лена Романова Терзиева Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Лена Романова Терзиева Грешно въведено ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Даниела Йовчева Драгоева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Ярослав Борисов Николов главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Силвана Веселинова Христова Главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Силвия Илийчева Миланова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Деница Юлиева Богданова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Недялка Валентинова Методиева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Галя Димитрова Данаилова Главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Димитър Иванов Димитров Началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Денка Игнатова Любенова Старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Румела Стефанова Лалева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Иван Пейков Илиев Началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 26 Донимира Рангелова Манчева Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Петрунка Георгиева Домусчиева главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Лейля Хюсеин Стоянова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Тензиле Хасанова Мехмедова Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Красимира Димитрова Маркова старши юрисконсулт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Атанаска Кирилова Добрева Счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Антоанета Иванова Василева Старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Симона Николаева Манева старши експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Бисер Йосифов Тодоров Началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Владимир Петров Владимиров Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Станимира Кънева Пенчева Главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Мария Христова Владимирова Главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Николета Живкова Палазова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Ани Петрова Демостенова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Анелия Райкова Александрова Началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Даниела Живкова Колева Главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Рая Драгомирова Радева Социален работник ДКОНПИ / г. при встъпване в длъжност не 27 Рая Драгомирова Радева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Милена Тодорова Георгиева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Мерлин Мердинова Салиева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Диана Костадинова Владимирова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Маринела Василева Иванова Началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Теодора Георгиева Атанасова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Теодора Георгиева Атанасова Социален работник ДКОНПИ / г. при встъпване в длъжност не 27 Разие Мустафова Исмаилова Социален работник ДКОНПИ / г. при встъпване в длъжност не 27 Разие Мустафова Исмаилова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Надя Радославова Евгениева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Севджан Хасанова Мустафова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Силвия Томова Цонева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Димитър Христов Димитров Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Антоанета Станева Христова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Надиде Ефраимова Ахмедова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Анелия Иванова Иванова главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Надка Николова Петкова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 27 Малинка Петрова Попова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Маргарита Стоянова Никленова главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Мария Бонева Иванова-Илиева главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Йонка Пенкова Тодорова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Теодора Евгениева Бинбашиева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Емилия Димитрова Кирилова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Женя Стоянова Желева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Силвия Стефанова Жекова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Снежана Методиева Калинова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Надя Янкова Рогачева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Марина Божидарова Янкова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Емилия Димитрова Стефанова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Росица Иванова Трохарова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Олег Симеонов Дойчинов социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Евдокия Бойчева Латовска началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Снежана Георгиева Кърчева главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Гергана Пламенова Петрова Юрисконсулт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Олег Петров Смолички социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Анна Иванова Качамакова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Кирилка Борисова Панталиева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Ивелина Петкова Николова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Мария Богомилова Дянкова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 28 Елеонора Димитрова Владимирова - Шегева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Димитрийка Сотирова Цанова Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Пенка Кирилова Стоянова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Румяна Стоянова Тодорова старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Йорданка Иванова Горанова счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Ева Ангелова Вцова главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Веселина Сретениева Гоцева главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Мария Елеонорова Илиева главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Валентина Иванова Стоянова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Елка Георгиева Дунева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Силвия Дафкова Щерева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Кремена Иванова Николова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Гергана Иванова Георгиева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Сашка Иванова Николова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Евгения Атанасова Минева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Ангелинка Емилова Иванова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Светла Стефанова Оронова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Ирина Тодорова Тодорова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29

5 Мария Иванова Накева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Цеца Петрова Механджийска социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Златка Иванова Мутафчиева-Иванова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Мариела Методиева Петрова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Цветелина Наскова Иванова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Гюлшен Джемил Моллахасан Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 29 Светослав Цветанов Иванов Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Йорданка Манева Николова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Цеца Христова Йотова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Стоян Иванов Делийски началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Валентина Боянова Борисова главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Теодора Николаева Якимова-Нанева главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Таня Ботева Василева главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Даниела Петкова Симеонова старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Сашка Иванова Милева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Йоана Василева Петкова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Мариета Ненчева Недкова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Станимира Христова Пенчева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Илонка Василева Иванова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Красимира Христова Влаевска социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Сабина Тодорова Йоргова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Нона Николаева Маринова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Николета Маринова Дамгова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Момчил Стоянов Минчев социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 30 Мая Боянова Пенкова директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Ивайла Иванова Драгова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Ева Миткова Иванова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Лариса Огнянова Козова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Рени Василева Караиванова главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Стефка Димитрова Стоянова главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Елиза Цветанова Миткова главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Валя Георгиева Тодорова главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Росица Парашкевова Кирилова старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Георгие Кънчев Василев главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Милена Минчева Петкова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Кадрия Изет Караюмер Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Севилхан Адемова Бошнакова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Невгюл Феимова Тосунова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Поля Симеонова Кунова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Елка Рангелова Митева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Светлана Юриевна Петкучева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Тереза Венциславова Шерингова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Цветелина Ненчева Йорданова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Валерия Огнянова Мушатова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Павелка Димитрова Петрова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 31 Анисия Цветанова Манчевска главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Силвия Георгиева Михайлова Юрисконсулт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Ивелина Вълкова Петкова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Десислава Дамянова Щерева началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Даниела Стоянова Кайкиева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Галина Атанасова Дячева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Георги Стефанов Евтимов социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Ваня Димова Ботева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Виолета Нешева Колева главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Янка Диянова Георгиева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Станка Стефанова Нейкова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Петя Симеонова Димова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Надежда Генчева Тепелиева-Атанасова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Марияна Ангелова Манева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Калина Желязкова Чукалова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Кремена Мирчева Попова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Йоана Петкова Цветанова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Веселина Иванова Станева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Грети Веселинова Панайотова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Кристиян Колев Стоилов социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Маргарита Атанасова Абрашева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Мария Генова Сивова-Благоева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Мария Миткова Николова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Ася Тенкова Христофорова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Антония Николаева Количева-Димитрова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Миглена Емилова Врайкова Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Петя Ангелова Кънева старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Елена Димитрова Павлова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Магбуле Еднан Табак главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Златина Петрова Пейчинова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 32 Весела Иванова Янкова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Венелина Желязкова Ангелова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Величка Димитрова Димова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Галена Наскова Атанасова-Тонева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Галина Петрова Ганева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Димитрина Атанасова Дячева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Десислава Цветанова Венциславова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Даниела Монева Ташева Главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Павлина Янчева Делчева Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Станка Георгиева Терзиева Юрисконсулт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Галина Велева Манчева Старши експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Иванка Керезова Чуканова Старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Николай Данчев Колев Старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Мария Тотева Иванова Главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33

6 Мирослава Динкова Методиева Главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Невена Тенчева Дарева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Петя Иванова Дойчева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Петя Костадинова Митева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Петя Митева Миланова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Елена Цветкова Тодорова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Емилия Миткова Данева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Иванка Костадинова Вълева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Красимира Иванова Тодорова Началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Мариана Иванова Славова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Мариета Петрова Димова Социален работник ДКОНПИ / г ежегодна декларация не 33 Янка Иванова Янева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Таня Колева Канева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Ремзи Аптулов Аптулов Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Радка Григорова Аврамова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Павлина Христова Георгиева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 33 Недялка Накова Илиева Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Невена Христова Илиева Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Мариана Йорданова Йорданова Социален работник ДКОНПИ / г ежегодна декларация не 34 Петя Дойчева Иванова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Петя Ганчева Маркова Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Пламена Кирилова Степанчева Главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Станислава Кинчева Катеринова-Георгиева Социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Димитрия Николова Гърдева Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Димитър Емилов Джонев Старши юрисконсулт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Йорданка Георгиева Камбурова Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Петя Йорданова Петрова-Стойкина Старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Радка Димитрова Клисурова Старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Мария Василева Македонска Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Анелия Иванова Благова Главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Татяна Спасова Гергова Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Славена Петрова Иванова Технически сътрудник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Гергана Илиева Георгиева Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 34 Ивелина Кирилова Иванова Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 34 Веляна Стоева Павлова Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 34 Галина Василева Стоянова Главен експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 34 Михаела Илкова Тодорова Старши юрисконсулт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 34 Александър Валентинов Василев Старши експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 34 Галина Ангелова Георгиева Главен специалист ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 34 Радка Андреева Иванова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Янка Стоянова Колева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Иванка Титова Георгиева началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Наталия Симеонова Стоилова - Георгиева главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Добринка Иванова Димитрова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Илияна Радкова Петрова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Марияна Георгиева Костадинова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Маргарита Александрова Стоянова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Маргарита Маринова Бабенова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Цветанка Вълкова Иванова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Цветомир Валентинов Цанов социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Николинка Василева Георгиева началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Галя Антонова Николова старши юрисконсулт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Мирослава Емилова Милкова главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Веселина Живкова Николова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Димитринка Георгиева Димитрова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Ирина Евгениевна Нейчева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Надя Йорданова Илиева(Добрева) социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Розалина Стоянова Стоянова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Татяна Атанасова Иванова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 35 Магдалена Николова Миткова Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Радка Димитрова Георгиева началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Анна Георгиева Петрова старши счетоводител ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Ивелин Стефанов Хаританов старши експерт ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Дора Жечева Иванова главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Дора Димитрова Лазарова главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Виолин Димитров Петров главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Мария Костадинова Иванова главен социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Владимир Димитров Генчев социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Гинка Стоянова Петрова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Димитричка Вартанова Колева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Дарина Николаева Милушева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Иван Радев Димитров социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Йонита Любимирова Калева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Камелия Иванова Бакларова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Мария Желева Вълчева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Мими Иванова Йорданова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Нели Венциславова Борисова(Драганова) социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Пепа Димитрова Димитрова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Петя Кирилова Петкова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Поля Йорданова Стоянова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация не 36 Светослава Георгиева Асенова Директор ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 37 Светлана Милчова Огнянова началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 37 Бетина Герасимова Димитрова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 37 Даниела Иванова Кръстева социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 37 Невелина Райчева Димитрова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 37 Кирил Любомиров Кирилов началник отдел ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 37 Анна Симеонова Йорданова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 37 Емилия Стоянова Кирилова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 37 Гергана Иванова Миркова социален работник ДКОНПИ / г. ежегодна декларация да 37