МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ за формиране на елементарни математически понятия във 2 група на детската градина в богата на технологии среда

Размер: px
Започни от страница:

Download "МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ за формиране на елементарни математически понятия във 2 група на детската градина в богата на технологии среда"

Препис

1 МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ за формиране на елементарни математически понятия във 2 група на детската градина в богата на технологии среда Съдържание Познавам геометричните фигури. Триъгълник... 2 Познавам геометричните фигури. Кръг, квадрат, триъгълник... 3 Природен календар... 4 Годишни сезони... 5

2 Познавам геометричните фигури. Триъгълник Образователно ядро: Равнинни фигури Цел: Формиране на знания за геометрични фигури. Разпознава и назовава геометричната фигура триъгълник. Дава примери за познати предмети, които имат формата на триъгълник. Ситуацията може да започне с играта Вълшебната торбичка, като първоначално в нея има само кръгове и квадрати. Избрано дете бърка в торбичката и с обследване казва каква фигура е хванало и я показва. След това учителят показва фигурата триъгълник и актуализира знанията на децата за нея. Обследват я, преброяват върховете й. По илюстрацията децата трябва да открият предметите с триъгълна форма. Може да се използва инструмента Отсечка (с избрана двойна стрелка), за да се свържат предметите с триъгълника. В следващата задача децата назовават фигурите и по указание на учителя се оцветява гирляндата от геометрични фигури. Например: Да се оцветят триъгълниците в жълто, а кръговете в червено. В следващите две задачи върху цветното поле трябва да се поставят триъгълници. В първия случай всички триъгълници, а във втория само зелените триъгълници.

3 В последната задача знанията за разпознаване на фигурата триъгълник се комбинират с уменията за броене до 4. Трябва да се отрият всички триъгълници, да се преместят върху цветното поле и да се преброят. Броят им се означава с толкова на брой вдигнати пръсти, на ръката. Познавам геометричните фигури. Кръг, квадрат, триъгълник Образователно ядро: Равнинни фигури Цел: Формиране на знания за геометрични фигури. Разпознава и назовава геометричните фигури триъгълник, квадрат и кръг. Практически сравнява триъгълник с квадрат. Избира назованата фигура. За затвърдяване на знанията за геометрични фигури се поставя следната задача: по динозавъра да се открият триъгълници, кръгове и квадрати и да се оцветят според легендата. Използва се инструмента Кофа.

4 Динозавърът Дино иска да отиде до малкото си динозавърче, което току що се е излюпило от яйцето. Той трябва да премине по пътека от еднакви фигури триъгълници. С помощта на децата учителят оцветява триъгълниците, за да се очертае пътят на Дино. Природен календар Образователно ядро: Времеви отношения Цел: Формиране на знания за сезоните. Разпознава и назовава годишните сезони. Чрез типични за сезоните илюстрации се разширяват знанията на децата за названията им и за чертите, по които ги различаваме. Въвеждат се символи за означаване на сезоните. Учителят обяснява кой символ за кой сезон е и защо. По картинките заедно с децата поставят символите на правилните им места. В следващите задачи децата трябва да разпознаят сезона и да поставят въведения за него символ.

5 Включена е и задача за определяне и назоваване на типично според сезона метеорологично време (дъждовно, слънчево, облачно, със снеговалеж). В последната задача сезони трябва да се подредят последователно. Учителят избира първия сезон. Може това да е сезона, който в момента е навън, примерно, зимата. След зимата последователно се подреждат илюстрациите на пролетта, лятото и есента. Годишни сезони Образователно ядро: Времеви отношения Цел: Формиране на знания за сезоните. Разпознава и назовава годишните сезони. Има представа за климатичните особености през различните сезони. За затвърждаване на знанията за сезоните са подготвени разнообразни задачи. Учителят насочва вниманието на децата към промените в природата, показани чрез редица то дървета. Припомнят се въведените знаци за означаване на сезоните и техния смисъл.

6 В следващите задачи има по две илюстрации. Децата трябва да разпознаят сезона на всяка картинка и да поставят под нея правилния символ. По илюстрацията учителят задава въпроси, на които да може да се отговори утвърдително или отрицателно. С помощта на подвижните символи за Да/Правилно и Не/Неправилно се маркират съответните сезони. Примерни въпроси: Кой сезон е навън? През кои сезони не може да се кара шейна? Подготвени са допълнителни задачи за запомняне на последователността на сезоните. По задачата учителят може първо да постави някой от сезоните в някое от полетата, а след това останалите сезони да се подредят спрямо избрания. Учителят насочва децата с точни въпроси. След подреждане се назовава правилната последователност на сезоните.

7 В последната задача освен последователността на сезоните се припомнят и типичните за сезоните метеорологични особености. Поставят се символи, показващи различно климатично време облачно, слънчево и др.