Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ, ИА "Морска администрация" (имущество и интереси)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ, ИА "Морска администрация" (имущество и интереси)"

Препис

1 Регистър на подадените декларации по чл. 35, ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ, ИА "Морска администрация" (имущество и интереси) по ред Индекс и номер на Дата на Декларирани подадената Име, презиме, фамилия Длъжност подаване на интереси декларация декларацията 1 ЗПКОНПИ Иван Георгиев Главен експерт г. не 2 ЗПКОНПИ Стефан Янков Главен експерт г. не 3 ЗПКОНПИ Стефан Станчев Старши инспектор г. не 4 ЗПКОНПИ Александър Цонев Главен експерт г. не 5 ЗПКОНПИ Петрунка Бончева Главен специалист г. не 6 ЗПКОНПИ Люба Христова Главен експерт г. не 7 ЗПКОНПИ Мартин Христов Главен експерт г. не 8 ЗПКОНПИ Александра Стефанова Младши експерт г. не 9 ЗПКОНПИ Красияна Николаева Н-к на отдел г. не 10 ЗПКОНПИ Естислав Площаков Главен експерт г. не 11 ЗПКОНПИ Иванка Георгиева Главен експерт г. не 12 ЗПКОНПИ Пенчо Куюмджиев Главен експерт г. не 13 ЗПКОНПИ Деница Иванова Старши експерт г. не 14 ЗПКОНПИ Марко Базлянков Старши експерт г. не 15 ЗПКОНПИ Екатерина Хасан Главен експерт г. не 16 ЗПКОНПИ Деница Николова Главен специалист г. не 17 ЗПКОНПИ Елена Иванова Главен експерт г. не 18 ЗПКОНПИ Силвия Михайлова Старши инспектор г. не 19 ЗПКОНПИ Радостина Димитрова Главен експерт г. не 20 ЗПКОНПИ Радостин Биберов механик г. не 21 ЗПКОНПИ Никорай Стоянов капитан на катер г. не 22 ЗПКОНПИ Йордан Тенев механик на катер г. не 23 ЗПКОНПИ Хари Шахинян Н-к на отдел г. не 24 ЗПКОНПИ Йордан Армянов капитан г. не 25 ЗПКОНПИ Наско Данаилов механик г. не 26 ЗПКОНПИ Живко Праматаров капитан г. не 27 ЗПКОНПИ Стоян Раловски Главен експерт г. не 28 ЗПКОНПИ Илиян Жиков Главен специалист г. не 29 ЗПКОНПИ Иван Игнатов Главен експерт г. не 30 ЗПКОНПИ Илияна Христова Главен експерт г. не

2 31 ЗПКОНПИ Искра Харизанова Главен експерт г. не 32 ЗПКОНПИ Веселина Мутафчийска Старши юрисконсулт г. не 33 ЗПКОНПИ Мартина Маринова Старши юрисконсулт г. не 34 ЗПКОНПИ Илиян Илиев Главен експерт г. не 35 ЗПКОНПИ Екатерина Тодорова Старши експерт г. не 36 ЗПКОНПИ Пенка Дункова Главен специалист г. не 37 ЗПКОНПИ Юлиян Попов Директор г. не 38 ЗПКОНПИ Силвия Георгиева Старши експерт г. не 39 ЗПКОНПИ Любомира Тошкова Старши експерт г. не 40 ЗПКОНПИ Татяна Панова Главен експерт г. не 41 ЗПКОНПИ Маргаритка Върбанова Главен експерт г. не 42 ЗПКОНПИ Сирма Станева Старши експерт г. не 43 ЗПКОНПИ Веселин Вътаков Главен експерт г. не 44 ЗПКОНПИ ЕлизаТодорова Главен експерт г. не 45 ЗПКОНПИ Петя Йосифова Главен специалист г. не 46 ЗПКОНПИ Елена Николова Главен счетоводител г. не 47 ЗПКОНПИ Велина Савова Главен експерт г. не 48 ЗПКОНПИ Тони Тодоров Директор г. не 49 ЗПКОНПИ Радостин Йонов Н-к на отдел г. не 50 ЗПКОНПИ Милчо Маринов Главен инспектор г. не 51 ЗПКОНПИ Петя Цветанова Инспектор г. не 52 ЗПКОНПИ Валери Лозанов Главен специалист г. не 53 ЗПКОНПИ Венелин Живков Главен специалист г. не 54 ЗПКОНПИ Любен Банков Главен специалист г. не 55 ЗПКОНПИ Елеонора Първанова Старши специалист г. не 56 ЗПКОНПИ Даниела Радкова Старши специалист г. не 57 ЗПКОНПИ Георги Методиев Н-к на отдел г. не 58 ЗПКОНПИ Валентина Терзийска Главен инспектор г. не 59 ЗПКОНПИ Радослав Коцев Главен инспектор г. не 60 ЗПКОНПИ Мария Серафимова Главен специалист г. не 61 ЗПКОНПИ Габриел Борисов Главен специалист г. не 62 ЗПКОНПИ Виолета Мустафова Специалист г. не

3 63 ЗПКОНПИ Евгени Първанов Капитан на катер г. не 64 ЗПКОНПИ Роберт Антонов механик на катер г. не 65 ЗПКОНПИ Зинаида Лозанова Старши инспектор г. не 66 ЗПКОНПИ Добриела Вътакова Главен специалист г. не 67 ЗПКОНПИ Венцислав Цветанов Главен инспектор г. не 68 ЗПКОНПИ Пламен Иванов Главен инспектор г. не 69 ЗПКОНПИ Людмил Карастоянов Главен специалист г. не 70 ЗПКОНПИ Иван Иванов Н-к на отдел г. не 71 ЗПКОНПИ Борис Брезоев Главен специалист г. не 72 ЗПКОНПИ Валентин Иванов Старши инспектор г. не 73 ЗПКОНПИ Никола Кирилов Главен инспектор г. не 74 ЗПКОНПИ Цончо Цонев Н-к на отдел г. не 75 ЗПКОНПИ Георги Вълков Главен специалист г. не 76 ЗПКОНПИ Емил Спиров Главен специалист г. не 77 ЗПКОНПИ Искрен Стефанов Специалист г. не 78 ЗПКОНПИ Стелиан Стефанов Капитан г. не 79 ЗПКОНПИ Росен Райков Старши инспектор г. не 80 ЗПКОНПИ Радослава Костадинова Главен специалист г. не 81 ЗПКОНПИ Радка Кирилова Главен инспектор г. не 82 ЗПКОНПИ Милена Йорданова Главен специалист г. не 83 ЗПКОНПИ Елеонора Иванова Старши инспектор г. не 84 ЗПКОНПИ Андрей Петров Главен специалист г. не 85 ЗПКОНПИ Иван Иванов Главен инспектор г. не 86 ЗПКОНПИ Детелин Георгиев Главен специалист г. не 87 ЗПКОНПИ Невена Петрова Главен специалист г. не 88 ЗПКОНПИ Полина Калинова Главен инспектор г. не 89 ЗПКОНПИ Надя Маринова Главен инспектор г. не

4 90 ЗПКОНПИ Людмил Михайлов Главен инспектор г. не 91 ЗПКОНПИ Мариан Маринов Старши инспектор г. не 92 ЗПКОНПИ Даниела Чокоева Главен специалист г. не 93 ЗПКОНПИ Емил Димитров Н-к на отдел г. не 94 ЗПКОНПИ Иван Иванов Директор г. не 95 ЗПКОНПИ Павлин Марчевски Главен експерт г. не 96 ЗПКОНПИ Камен Иванов Н-к на отдел АСД г. не 97 ЗПКОНПИ Кристина Йорданова Специалист г. не 98 ЗПКОНПИ Даринка Милева Главен специалист г. не 99 ЗПКОНПИ Георги Цанов Старши инспектор г. не 100 ЗПКОНПИ Георги Александров механик на катер г. не 101 ЗПКОНПИ Христофор Томов Главен инспектор г. не 102 ЗПКОНПИ Атанас Дочев Главен инспектор г. не 103 ЗПКОНПИ Денислав Иванов Старши експерт г. не 104 ЗПКОНПИ Силвина Бакърджиева Старши експерт г. не 105 ЗПКОНПИ Пенко Калудов Главен специалист г. не 106 ЗПКОНПИ Георги Георгиев Старши инспектор г. не 107 ЗПКОНПИ Стоил Костадинов Главен специалист г. не 108 ЗПКОНПИ Димитьр Дапчев Главен специалист г. не 109 ЗПКОНПИ Петьр Стаматов Инспектор г. не 110 ЗПКОНПИ Христо Златев Гавен специалист г. не 111 ЗПКОНПИ Мария Муладжикова Гавен специалист г. не 112 ЗПКОНПИ Георги Киров Гавен специалист г. не 113 ЗПКОНПИ Росица Димова Старши специалист г. не 114 ЗПКОНПИ Маргарита Димитрова Гавен специалист г. не 115 ЗПКОНПИ Зоя Иванова Началник отдел г. не 116 ЗПКОНПИ Дария Пишева Главен инспектор г. не

5 117 ЗПКОНПИ Веселин Ефтимов механик на катер г. не 118 ЗПКОНПИ Христина Кирова Старши специалист г. не 119 ЗПКОНПИ Георги Стоянов Главен инспектор г. не 120 ЗПКОНПИ Стамат Стаматов Главен инспектор г. не 121 ЗПКОНПИ Иван Ников Главен инспектор г. не 122 ЗПКОНПИ Антон Баров Главен инспектор г. не 123 ЗПКОНПИ Янко Червенков Главен инспектор г. не 124 ЗПКОНПИ Ивелин Найденов Старши инспектор г. не 125 ЗПКОНПИ Веселин Статев Началник отдел г. не 126 ЗПКОНПИ Янчо Титов Младши експерт г. не 127 ЗПКОНПИ Калина Янчева Главен специалист г. не 128 ЗПКОНПИ Мария Сярова Главен инспектор г. не 129 ЗПКОНПИ Олга Николова Старши инспектор г. не 130 ЗПКОНПИ Станислав Станков Главен инспектор г. не 131 ЗПКОНПИ Димитьр Иванов Главен специалист г. не 132 ЗПКОНПИ Димитьр Тодоров Капитан г. не 133 ЗПКОНПИ Мария Николова Старши експерт г. не 134 ЗПКОНПИ Велина Золумова Старши инспектор г. не 135 ЗПКОНПИ Веселин Колев Главен инспектор г. не 136 ЗПКОНПИ Александьр Илиев Началник отдел г. не 137 ЗПКОНПИ Венцислав Йорданов Главен специалист г. не 138 ЗПКОНПИ Симеон Дончев Началник сектор г. не 139 ЗПКОНПИ Явор Дековски Старши инспектор г. не 140 ЗПКОНПИ Деница Арабаджиева Инспектор г. не 141 ЗПКОНПИ Калина Тарашева Главен специалист г. не 142 ЗПКОНПИ Диана Иванова Началник отдел г. не 143 ЗПКОНПИ Камен Вьзелов Главен експерт г. не

6 144 ЗПКОНПИ Пламен Яръмов Главен специалист г. не 145 ЗПКОНПИ Георги Баров Старши специалист г. не 146 ЗПКОНПИ Костадинка Маркова Старши инспектор г. не 147 ЗПКОНПИ Десислава Бинчева Главен специалист г. не 148 ЗПКОНПИ Стела Атанасова Инспектор г. не 149 ЗПКОНПИ Пламена Иванова Старши специалист г. не 150 ЗПКОНПИ Пламен Стоянов Младши експерт г. не 151 ЗПКОНПИ Карамфилка Апостолова Старши инспектор г. не 152 ЗПКОНПИ Павлинка Ковачева Директор г. не 153 ЗПКОНПИ Ина Панкова Старши експерт г. не 154 ЗПКОНПИ Камен Тултуков Началник сектор г. не 155 ЗПКОНПИ Аглая Шатохина Главен специалист г. не 156 ЗПКОНПИ Красимира Кубарелова Главен специалист г. не 157 ЗПКОНПИ Пламена Стоянова Главен специалист г. не 158 ЗПКОНПИ Мариела Димитрова Главен специалист г. не 159 ЗПКОНПИ Миглена Дивери Главен инспектор г. не 160 ЗПКОНПИ Мария Серафимова Старши специалист г. не 161 ЗПКОНПИ Александър Петков Главен специалист г. не 162 ЗПКОНПИ Николай Друмев Старши инспектор г. не 163 ЗПКОНПИ Галя Георгиева Младши инспектор г. не 164 ЗПКОНПИ Дидиана Георгиева Главен специалист г. не 165 ЗПКОНПИ Ангел Александров Главен инспектор г. не 166 ЗПКОНПИ Николета Ненова Младши инспектор г. не 167 ЗПКОНПИ Теодора Николова Младши инспектор г. не 168 ЗПКОНПИ Диана Василева Началник отдел г. не 169 ЗПКОНПИ Женя Делева Главен специалист г. не 170 ЗПКОНПИ Иван Иванов Главен инспектор г. не

7 171 ЗПКОНПИ Валентин Джамбазов Главен инспектор г. не 172 ЗПКОНПИ Божидар Станчев Старши инспектор г. не 173 ЗПКОНПИ Стефан Качаков Старши инспектор г. не 174 ЗПКОНПИ Чавдар Кирков Главен инспектор г. не 175 ЗПКОНПИ Елена Мезева Старши специалист г. не 176 ЗПКОНПИ Петър Миланов Главен инспектор г. не 177 ЗПКОНПИ Атанас Атанасов Главен инспектор г. не 178 ЗПКОНПИ Анатолий Георгиев Главен инспектор г. не 179 ЗПКОНПИ Георги Цонев Главен инспектор г. не 180 ЗПКОНПИ Марина Михайлова Главен специалист г. не 181 ЗПКОНПИ Галина Попщерева Главен специалист г. не 182 ЗПКОНПИ Пламен Жечев Старши инспектор г. не 183 ЗПКОНПИ Светлана Табакова Старши инспектор г. не 184 ЗПКОНПИ Валентин Панов Старши инспектор г. не 185 ЗПКОНПИ Миглена Тодорова Главен инспектор г. не 186 ЗПКОНПИ Валентин Енчев Директор г. не 187 ЗПКОНПИ Веселина Джеджева Началник отдел г. не 188 ЗПКОНПИ Стоян Стоянов Главен специалист г. не 189 ЗПКОНПИ Галина Бочева Главен специалист г. не 190 ЗПКОНПИ Стойчо Канавров Главен специалист г. не 191 ЗПКОНПИ Десислава Георгиева Главен специалист г. не 192 ЗПКОНПИ Кремена Василева Главен специалист г. не 193 ЗПКОНПИ Николай Николов Специалист г. не 194 ЗПКОНПИ Илияна Русева Главен инспектор г. не 195 ЗПКОНПИ Петър Гинев Старши инспектор г. не 196 ЗПКОНПИ Венета Георгиева Главен инспектор г. не 197 ЗПКОНПИ Константин Станкович Главен инспектор г. не

8 198 ЗПКОНПИ Димитрина Трифонова Главен специалист г. не 198 ЗПКОНПИ Румяна Стоянова Главен специалист г. не 199 ЗПКОНПИ Стоян Русев Главен специалист г. не 200 ЗПКОНПИ Пламен Стоилов Механик г. не 201 ЗПКОНПИ Светослав Стефанов Капитан г. не 202 ЗПКОНПИ Ирина Ташева Младши експерт г. не 203 ЗПКОНПИ Пламен Бонев Началник отдел г. не 204 ЗПКОНПИ Николай Чешмеджиев Капитан г. не 205 ЗПКОНПИ Георги Мотев Главен директор г. не 206 ЗПКОНПИ Веселин Вичев Механик г. не 207 ЗПКОНПИ Александър Дайнов Капитан г. не 208 ЗПКОНПИ Камен Кръчмаров Главен експерт г. не 209 ЗПКОНПИ Стойчо Стоев Главен експерт г. не 210 ЗПКОНПИ Дико Соколов Главен експерт г. не 211 ЗПКОНПИ Георги Георгиев Механик г. не 212 ЗПКОНПИ Николай Златев Главен специалист г. не 213 ЗПКОНПИ Ценко Цанков Капитан г. не 214 ЗПКОНПИ Димитър Ангелов Главен специалист г. не 215 ЗПКОНПИ Андрей Теодосиев Механик г. не 216 ЗПКОНПИ Владимир Вълчев Старши експерт г. не 217 ЗПКОНПИ Жени Колева Старши експерт г. не 218 ЗПКОНПИ Кирил Пенчев Главен експерт г. не 219 ЗПКОНПИ Павел Атанасов Главен специалист г. не 220 ЗПКОНПИ Юлиян Господинов Главен експерт г. не 221 ЗПКОНПИ Станислава Пенева Главен експерт г. не 222 ЗПКОНПИ Румен Убчев Старши инспектор г. не 223 ЗПКОНПИ Стефан Качаков Старши инспектор г. не

9 224 ЗПКОНПИ Сузан Ковач Старши инспектор г. не 225 ЗПКОНПИ Божидар Станчев Старши инспектор г. не 226 ЗПКОНПИ Иван Иванов Главен инспектор г. не 227 ЗПКОНПИ Пламен Жечев Старши инспектор г. не 228 ЗПКОНПИ Пламена Капралякова Главен експерт г. не 229 ЗПКОНПИ Станислава Пенева Главен експерт г. не 230 ЗПКОНПИ Вяра Савева Специалист г. не 231 ЗПКОНПИ Десислава Димитрова Специалист г. не 232 ЗПКОНПИ Антон Тонев Ст. инспектор г. не 233 ЗПКОНПИ Младен Младенов Инспектор г. не 234 ЗПКОНПИ Теодора Гавраилова Инспектор г. не 235 ЗПКОНПИ Димитър Димитров Директор г. не 236 ЗПКОНПИ Петър Петров Главен експерт г. не 237 ЗПКОНПИ Петър Иванов Главен експерт г. не