СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ. СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2020/2021 г. втори прием м. септември 2020 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ. СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2020/2021 г. втори прием м. септември 2020 г."

Препис

1 СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2020/2021 г. втори прием м. септември 2020 г. 1. Биляна Валериева Йорданова 5,87 2. Стела Ивайлова Пеева 5,71 3. Алекс Тихомиров Георгиев 4,81 4. Иван Светославов Желев 4,32 1. Стефка Василева Проданова 4,95 1. Иван Георгиев Иванов 3,75 1. Пламена Генкова Шанкова 5,17 Специалност Управление на човешките ресурси, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление или 3.8. Икономика, 1. Деан Гинев Гинев 4,19

2 Специалност Управление на човешките ресурси, в същото професионално направление или 3.8. Икономика, 1. Кристина Маринова Георгиева 5,83 2. Зорница Неделчева Иванова 5,72 3. Здравка Петрова Бешкова 5,63 4. Деница Дианова Цочева 5,63 5. Галя Иванова Параделова 5,50 6. Николай Руменов Лазаров 5,39 7. Пламена Младенова Джуркова 4,89 8. Магдалина Юриева Николова 4,88 в същото професионално направление или по специалност Стопанско управление, 1. Мирослава Николаева Николова 5,72 2. Ирена Николаева Иванова 5,37 в същото професионално направление или по специалност Стопанско управление, 1. Теодор Найденов Тодоров 4,02 Специалност Международни икономически отношения. Международна икономика, в същото професионално направление или по специалност Стопанско управление, 1. Кристина Руменова Димитрова 5,62 2. Дерия Лютви Хасан 4,68 3. Мирослав Петков Петков 4,33 Специалност Международни икономически отношения. Международна икономика, в същото професионално направление или по специалност Стопанско управление, 1. Наталия Ивановна Шлъйк 4,68

3 Специалност Счетоводство и контрол. Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия, в специалност Счетоводство и контрол, 1. Виктория Борисова Василева 5,09 Специалност Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието, в същото професионално направление или по специалности Стопанско управление и Бизнес администрация, 1. Айджан Лютви Ахмед 5,94 2. Ива Руменова Радкинова 5,77 3. Лилия Николаева Колева 5,22 4. Росица Петева Куцарова 3,91 Специалност Финансово-счетоводен мениджмънт, в същото професионално направление или по специалност Стопанско управление и Бизнес администрация, 1. Милена Стефанова Христова 5,25 2. Александра Цветанова Колева 4,79 Специалност Финансово-счетоводен мениджмънт, в същото професионално направление или по специалност Стопанско управление и Бизнес администрация, 1. Даниел Дианов Стефанов 5,72 Специалност Финанси, 1. Анелия Миткова Делиева- Курт 5,30 Специалност Управление на проекти,

4 1. Мартин Георгиев Соколов 4,86 Специалност Здравен мениджмънт, 1. Цветомира Георгиева Узунска 5,65 2. Цветана Димова Манева 5,58 3. Кристина Желева Лазарова 5,52 4. Албена Стефанова Василева 5,50 5. Росица Божкова Иванова 5,13 6. Василена Милкова Топузанска 5,11 7. Полина Ненчева Веселинова 5,08 8. Нина Милкова Топузанска 5,01 9. Кони Ванчо Иванова 4, Нона Веселинова Нешкова 4, Атанас Георгиев Вълков 4, Анета Красимирова Йовкова 4, Мартина Тихомирова Лъшева 4, Таня Цветкова Андреева 4,08 1. Димитър Петров Петров 5,10 2. Дженис Ибрахимова Мехмедова 4,71 3. Преслав Валериев Бенеков 3,51 1. Ивана Стоянова Стоянова 4,86 1. Виктория Валентин Борисова 4,69

5 1. Деяна Руменова Стойкова 5,42 2. Здравко Велиянов Димитров 4,03 3. Бойка Радева Славова 3,51 редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри 1. Петя Валентинова Николова 4,76 1. Йоана Ивова Иванова 5,66 2. Кристиян Константинов Суботинов 4,01 Специалност Финанси, 1. Стела Любомирова Радулова 4,43 2. Галя Иванова Лазарова 4,12 Специалност Счетоводство и контрол 1. Василена Георгиева Ненова 5,55 2. Мариян Веселинов Маринов 5,00 3. Елизабет Юлиян Китова 4,92 4. Анелия Заркова Зафирова 4,89

6 Специалност Международни икономически отношения. Международен бизнес, 1. Павлин Стоянов Атанасов 6,00 Специалност Туризъм, 1. Цветелина Тихомирова Милева 5,03 Специалност Социални дейности, задочно обучение, за кандидати, които са професионални бакалаври 1. Виктория Емилова Въчинска 5,76 2. Моника Божидарова Христова 5,33 3. Маргарита Мирославова Джантова 5,00 дистанционно обучение, за кандидати, които са професионални бакалаври 1. Айтен Хюсеинова Юмерова 5,11 2. Люба Петрова Колибанова 4,16 дистанционно обучение, за кандидати, които са професионални бакалаври 1. Вероника Миткова Хитрова 4,70 2. Милена Огнянова Недкова 4,42 Специалност Туризъм, задочно обучение, за кандидати, които са професионални бакалаври 1. Михаела Емилова Вълчева 4,81 2. Георги Радославов Радев 4,67

7