ДОКЛАД ОТНОСНО ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДОКЛАД ОТНОСНО ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА"

Препис

1 ДОКЛАД ОТНОСНО ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАД СОФИЯ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА През месец октомври 2012 г. на територията на град София беше проведен мониторинг на имисионния шум, съгласно утвърдения план на Столична РЗИ и действащите нормативни документи. Измерванията бяха реализирани в 49 пункта, при гъвкаво работно време на екипа. Месторазположението и разпределението на пунктовете беше следното: 52% от общия брой са разположени на шумни улици; 28% от общия брой са разположени в тихи жилищни квартали; 20% от общия брой са разположени в близост до локални източници. Анализът на получените резултати показва: Не бяха установени средни стойности на шума в диапазона dba в нито един пункт. Средни шумови нива в диапазона dba бяха регистрирани в 2 пункта: 8 - бул. Цариградско шосе, ул. Латинка 76,4 dbа и 3 - гара Подуяне 73,3 dba. Минималните стойности на шума в тази група са 72,2 72,0 и 75,8 dba, а максималните - 75,5 и 77,0 dba. Средни шумови нива в диапазона dba бяха измерени в 16 или с 3 пункта повече. Минималните измерени стойности в тази група са от 65,9 до 70,2 dba и максимални - съответно от 69,9 до 74,4 dba. Средни шумови нива в диапазона dba бяха регистрирани в 13 (при 17 през 2011 г.) пункта. Измерените минимални стойности в тази група са от 62,6 до 66,9 dba, а максималните - в границите от 65,2 до 69,0 dba. Средни шумови нива в диапазона dba бяха измерени в 6 (с 5 помалко) пункта. Измерените минимални стойности в тази група се движат от 56,9 до 61,0 dba, а максималните - от 62,0 до 65,0 dba. Средни шумови нива под 58 dba бяха регистрирани в 12 (при 6 през 2011 г.) пункта. Измерените минимални стойности в тази група са от 46,5 до 56,8 dba, а максималните от 49,2 до 59,9 dba. През 2012 г. продължава ремонтът на пътните артерии в различни части на града. Бяха пуснати в редовна експлоатация нови участъци от софийското метро. Възстановени бяха релсовият транспорт в района на Лъвов мост и бул. Мария

2 Луиза, движението в района на Националния дворец на културата, надлез Надежда, бул. Черни връх и улица Костенски водопад. Този факт доведе до промяна в организацията на движение и структурата на транспортния поток, което дава отражение върху нивото на шума в непосредствена близост. При останалите пунктове за мониторинг няма промяна спрямо предходната година. Като цяло се наблюдава увеличаване на относителния дял на мотоциклетите в редица от пунктовете, което е свързано с топлото време през по-голямата част на периода на измерванията. db(a) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Измерени средни нива на шума в пунктовете на град София през 2012 година В 25 (51,0%) пункта средните стойности са по-високи спрямо предходната година. Броят на пунктовете в тази група е намален с 3. Промените са от 0,1 до от 4,6 dba и са по-малки от предходната година, когато са били до 6 dbа. В 17 (с 3 повече) пункта повишението е до 1 dba, в 5 (с 3 по-малко) до 2 dba и в 3 (2 пъти по-малко) над 2 dba. Само в един пункт (при два през 2011 година) се регистрира увеличение с повече от 3 dba - пункт 9 ж.к. Младост, бул. Сахаров с 4,6 dba. Това кореспондира с увеличената с близо 1/3 интензивност на потока на МПС след пускане в редовна експлоатация на Метростанция Младост 3 и увеличаване на потока по бул. Ал. Малинов за връзка между двете метростанции в ж.к. Младост. В същия пункт и през предходната година има повишаване на средните стойности с повече от 3 dba. В 24 пункта (49,0%) средните шумови нива са по-ниски. Броят на пунктовете в тази група е увеличен с 5. Промените са от 0,1 до 9,5 dba (до 3,1 dbа през 2011 г.). В 11 пункта снижението е до 1 dba, в 4 до 2 dba, в 5 над 2 dba и в 4 5 и повече от 5 dbа. Последната група пунктове са: 45 ул. Киевска, Ново село с 5,4 dbа, 13 бул. Витоша, ул. У. Гладстон с 5,9 dbа, 41 - МБАЛ Св. Ана с 6,6 dbа и 44 ж.к. Дружба, бл. 96 с 9,5 dbа. Докато пунктове 41,44 и 45 са тихи зони и са характерни стойности 2

3 под 58 dbа, то пункт 13 е в централна градска зона. Снижаването на средните стойности се отчита след възстановяване на организацията на движението на кръстовището с бул. Патриарх Евтимий и въвеждане на пешеходна зона до ул. Алабин. В сравнение с 2011 г. когато само в един пункт се е регистрирало намаление с повече от 3 dba. В 13 от пунктовете (26,5%) или с два по-малко от предходната година, средните, максимални и минималните стойности са повишени. В пункт 9 жк Младост 1, бул. Сахаров това е най-изразено, което съответства и на найвисокото повишение на средното ниво. В 16 от пунктовете (32,7%) едновременно средните, максималните и минимални стойности са по-ниски спрямо предходната година. Броят им е увеличен с 5, както и разликите са значителни и съответстват на промените и на средните нива. В останалите 20 (с 3 по-малко) пункта промени има в една или в две от стойностите в различна степен, като една минимална и две максимални стойности са без промяна. В 27 пункта (с 1 повече) разликата в измерените минимални и максимални стойности е до 3 dbа и нивото на шума се запазва почти непроменено през денонощието. В 36 (75,5%) пункта средните шумови нива са равни или над граничните стойности от 60 dba, а в 8 от тях са 70 и над 70 dbа. Спрямо 2011 година броят на пунктовете със средни нива над 60 dba е намален с 1, а тези над 70 dbа са увеличени с 3. Запазва се броят на пунктовете със средни нива в диапазонона dbа 2 (4,1%), увеличен е броят на тези в диапазона dbа (от 26,5% на 32,6%), което е за сметка на по-ниския диапазон dbа (от 34,7% на 26,5%). Промени има и при пунктовете с най-ниски нива: намалени са почти 2 пъти в диапазона dbа - от 22,4% на 12,2%, но са увеличени 2 пъти тези със стойности - под 58 dbа от 12,2% на 24,5%. Няма промяна в пунктовете с най-високи средни шумови нива, които са два: 8 - бул. Цариградско шосе, ул. Латинка и 3 - гара Подуяне. Най-ниско средно ниво отново се установи в пунктове: 44 - ж.к. Дружба, бл. 96, където всички измерени стойности са под 50,0 dbа, следван от пунктове 45 - ул. Киевска, ул. Ново село, 39 - Зона Б-5, 41 МБАЛ Св. Ана, ж.к. Младост 1. 3

4 db/a 81,0 80,0 79,0 78,0 77,0 76,0 75,0 74,0 73,0 72,0 Измерени средни и максимални нива на шума в пункт 8 бул. "Цариградско шосе", ул. "Латинка" Измерени средни нива на шума в пункт 44 ж.к. "Дружба", бл ,0 60,0 50,0 db(a) 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Заключение Измерените стойности на шума в пунктовете на град София варират през отделните години. През 2012 г. бяха пуснати в редовна експлоатация нови линии и станции на софийското метро, което доведе до възстановяване на движението в едни райони и промяна в други. Промените в организацията на движението в отделни райони на града се отразяват в различна степен върху нивото на шума в непосредствена близост. Това е особено актуално в централна градска част, където се въведоха синя и зелена зони. Броят на пунктовете със средни шумови нива в диапазона dbа е найголям. Пунктовете, където се отчита повишение на средните нива е с един повече от тези с понижение. Увеличени са пунктовете, които са със снижение и на трите стойности. Увеличен е 2 пъти броят на пунктовете, където едновременно средните, максималните и минимални стойности са под 58 dbа. 4

5 Многогодишните наблюдения показват, че въпреки предприетите мерки нивото на шума в 2/3 от пунктовете се задържа трайно над граничните стойности. Влияние върху акустичната обстановка в Столицата оказват редица фактори като: интензитет на движение на моторните превозни средства, организацията на движението, капацитет и състояние на уличната мрежа и техническо състояние на автомобилния парк, които е необходимо да се взимат под внимание при разработването на градоустройствените планове. 5