Ръководство за потребителя

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за потребителя"

Препис

1 Ръководство за потребителя

2 Съдържание Вълнуващи функции Начален екран Управлявайте телефона си 1 Лента за навигация 4 Деактивиране на известията от приложения 5 Задаване на парола за заключване на екрана с цел защита на поверителността ви 5 Връщане към основите с опростен режим 6 Управление на началния екран 7 Контакти Набиране Галерия Управление на контактите ви 11 Основни функции за повиквания 12 VoLTE 12 Организиране на албуми 14 Оптимизатор Помощни програми Управление на потреблението на мобилни данни 15 Използване на автоматично стартиране за предотвратяване на нежелани дейности на приложения 15 Проверка на времето ви пред екрана 17 Използване на Звукозапис за водене на аудио бележки 17 Нулирайте своя Телефон 18 Свързване на устройства Използване на Bluetooth за споделяне на данни 19 NFC 20 Прехвърляне на данни между вашето устройство и компютър 23 Защита и поверителност Активиране или деактивиране на Услугите за местоположение 25 Активиране на Заключване на приложение 25 Приложения и известия i

3 Звук и дисплей Съхранение Съдържание Персонализиране на разрешенията за приложения, за 27 да използвате устройството си по свой собствен начин Задаване на режим Не безпокойте 28 Активиране на Почистване на паметта 29 Система Общи настройки 30 Актуализация на системата Правна информация Онлайн актуализация на системата на устройството 31 Правна информация 32 Лична информация и защита на данните 34 Получаване на помощ 35 ii

4 Вълнуващи функции Управлявайте телефона си Активиране на Заключване на приложение Заключване на приложение ви дава възможност да зададете парола за своите важни приложения. След като рестартирате устройството си или отключите екрана, ще бъдете помолени да въведете своята парола за Заключване на приложение, когато отваряте тези приложения. Заключване на приложение добавя допълнителен защитен слой за личната ви информация и предотвратява неупълномощен достъп до важни приложения на устройството ви. Активиране на Заключване на приложение: Отворете Настройки. Отидете на Сигурност и поверителност > Заключване на приложение. Когато влезете за първи път в Заключване на приложение, изберете Парола за заключен екран или Персонален PIN като вашата парола за потвърждение за Заключване на приложение. При запитване въведете паролата си, а на екрана Заключени приложения чрез превключвателя изберете приложенията, които искате да заключите. Задаване на вашата парола за Заключване на приложение: Докоснете на екрана Заключени приложения след което докоснете Вид парола. Изберете Парола за заключен екран или Персонален PIN. Задаване на тапет на началния ви екран Омръзнали са ви тапетите по подразбиране? Задайте снимка, която харесвате, като тапет на началния екран, за да персонализирате началния си екран. Отворете Настройки, след което отидете на Начален екран и тапет > Тапет. Можете да направите следното: Задаване на снимка като тапет на началния ви екран: Докоснете Галерия или изберете предварително зададен тапет във вашето устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да изберете Заключен екран, Начален екран или И двете. Задайте снимка като ваш тапет от Галерия: Имате страхотна снимка, която искате да зададете като тапет? В Галерия отворете снимката, която харесвате, отидете на > Задаване като > Тапет и следвайте инструкциите на екрана, за да зададете снимката като тапет на началния екран. 1

5 Вълнуващи функции Управление на приспособленията на началния ви екран Искате бързо да добавяте на началния си екран приспособления като заключване на екрана, времето, бележник, часовник, контакти или календар? Можете да добавяте, премествате или изтривате приспособления на началния екран, за да го подредите и да улесните използването му. Добавяне на приспособления: Щипнете с пръсти върху началния екран, за да влезете в режим на редакция на началния екран. Докоснете Приспособл., докоснете и задръжте дадено приспособление и го плъзнете до празно място на началния екран или докоснете приспособлението, което искате. Уверете се, че има достатъчно празни места на началния екран за приспособлението. Ако няма достатъчно място, добавете празна страница на началния екран или освободете място на текущата страница. Изтриване на приспособления: Докоснете и задръжте дадено приспособление, докато устройството ви извибрира, след което изберете Премахване. Преместване на приспособления: Докоснете и задръжте дадено приспособление на началния екран, докато устройството ви извибрира. Плъзнете приспособлението към всяка позиция на екрана. 2

6 Използване на чекмеджето с приложения за съхраняване на приложения Искате да съхранявате приложенията си на едно място на началния екран, за да изглежда по-изчистен? Можете да активирате чекмеджето с приложения на началния си екран, за да съхранявате всички приложения и да освободите място на екрана. Отворете Настройки, отидете на Начален екран и тапет > Стил на начален екран и изберете Чекмедже. Ако искате да превключите обратно към стандартния начален екран, изберете Стандартен. Добавяне на икона на приложение от чекмеджето с приложения към началния екран: След като активирате чекмеджето с приложения, докоснете на началния екран, за да отворите списъка с приложения. От списъка с приложения докоснете и задръжте иконата на приложението, която искате да добавите, докато вашият Телефон започне да вибрира, и я плъзнете на желаната позиция на началния екран. Активиране на Почистване на паметта Устройството ви може да се забави с времето, когато свободното ви място за съхранение намалее. Използвайте Почистване на паметта, за да освободите място за съхранение, да подобрите производителността на системата и да поддържате безпроблемната работа на устройството си. Отворете Оптимизатор, след това докоснете Почистване, за да почистите паметта и да изчистите кеша с цел оптимизиране на производителността. Ако мястото ви за съхранение е пълно, извършете дълбоко изчистване, за да освободите още място за съхранение. Вълнуващи функции 3

7 Начален екран Лента за навигация Конфигуриране на оформлението на лентата ви за навигация Чрез лентата за навигация имате удобен достъп до началния екран, можете да се върнете към предишната страница, да излезете от дадено приложение или да прегледате наскоро използваните приложения. За да конфигурирате оформлението на лентата си за навигация, отворете Настройки, след това отидете в Система > Системна навигация > Навигация с три бутона > Настройки и изберете комбинацията от навигационни бутони и активирайте или деактивирайте Скриване на бутоните за навигация в зависимост от навиците си за използване. Бутон Назад : Докоснете за връщане към предишната страница или излизане от дадено приложение. Докоснете за затваряне на екранната клавиатура при въвеждане на текст. Бутон Начало : Докоснете за връщане към началния екран. Бутон Скорошни : Докоснете за отваряне на списък с наскоро използваните приложения. Докоснете и задръжте, за да активирате режима на разделен екран. Бутон за известия с плъзгане надолу: Докоснете за отваряне на панела за известия. Навигация с жестове Използвайте навигация с жестове, за да се върнете бързо към предишния екран, да се върнете към началния екран или да видите скорошните задачи. 4

8 Начален екран Отворете Настройки, отидете в Система > Системна навигация и изберете Жестове. Оттук можете да направите следното: Връщане към предишния екран: Плъзнете навътре от едната страна на екрана. Връщане към началния екран: Плъзнете нагоре от долната част на екрана. Преглед на скорошните задачи: Плъзнете нагоре от долната част на екрана и задръжте. Плъзнете нагоре върху визуализацията на дадено приложение, за да го затворите, или докоснете, за да затворите всички приложения. Деактивиране на известията от приложения Отворете Настройки, и докоснете Известия. Оттук можете да направите следното: Блокиране на известията от приложение: Изберете приложението, след което деактивирайте Позволи известия. Блокиране на известията от няколко приложения: Докоснете Групово управление, след което деактивирайте Всички. За да блокирате известията от дадено приложение, можете също така да плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите панела за известия, след това докоснете и задръжте дадено известие на приложение и деактивирайте Позволи известия. Задаване на парола за заключване на екрана с цел защита на поверителността ви Вашият Телефон съхранява голямо количество чувствителна информация като лични снимки, информация за контакт, приложения за банкиране (например Alipay). Задайте парола за заключване на екрана, така че при всяко отключване на вашия Телефон да се изисква парола. Парола за заключване на екрана помага за защита на личната ви информация, ако вашият Телефон е загубен или отворен от неупълномощен потребител. Задаване на парола за заключване на екрана: Отворете Настройки, отидете на Сигурност и поверителност > Парола за заключен екран и задайте предпочитания тип парола за заключване на екрана. Задаване на PIN код: PIN кодът е поредица от цифри. Въвеждането на PIN код за отключване на вашия Телефон е бързо и лесно. За по-добра защита използвайте дълга поредица от произволни числа за PIN код. Отидете на Задаване на парола за заключване на екрана и следвайте подканите за настройване на PIN код. Или докоснете Промяна на метода за отключване и задайте 4-цифров PIN или Персонален PIN. 5

9 Начален екран Задаване на фигура: Отключвайте своя Телефон, като изпишете предварително зададена фигура на екрана. За по-добра защита използвайте фигура, която включва припокриващи се части от линии. Отидете на Задаване на парола за заключване на екрана > Промяна на метода за отключване > Фигура и изпишете същата фигура два пъти. Фигурата трябва да свързва поне 4 точки. Задаване на парола: Парола, включваща цифри, букви и специални знаци, е посигурна от PIN код или фигура. За по-добра защита използвайте парола с 8 или повече знака, която включва цифри, букви и специални знаци. Запомнете паролата, за да не бъдете заключени извън своя Телефон, ако я забравите. Отидете на Задаване на парола за заключване на екрана > Промяна на метода за отключване > Парола и следвайте подканите, за да зададете парола. Отключване на устройството ви чрез смарт гривна: Ако устройството ви поддържа отключване чрез смарт гривна, екранът ще светва автоматично, когато гривната се приближи на 80 см от него. Плъзването върху екрана на вашия Телефон ще отключи устройството незабавно. Докоснете Интелигентно отключване и следвайте подканите на екрана, за да завършите настройването. Отключване на устройството ви чрез пръстов отпечатък: Ако устройството ви поддържа отключване чрез пръстов отпечатък, това е препоръчваният метод на отключване. Използването на пръстов отпечатък е защитен и бърз начин за отключване на устройството. След като зададете парола за заключване на екрана, докоснете Вземи в диалоговия прозорец, който ще се покаже, и следвайте подканите на екрана, за да запишете пръстовите си отпечатъци. От съображения за сигурност, моля, не деактивирайте паролата за заключване на екрана: Паролата за заключване на екрана предотвратява неупълномощен достъп до устройството ви. За защита на устройството ви не избирайте Деактивиране на парола за заключване на екрана като метод на заключване на екрана. Редовните подкани за парола ви помагат да запомните паролата си: Ако не сте въвеждали паролата си за заключване на екрана от 3 дни, системата ще изисква да въведете паролата, за да отключите устройството си. Връщане към основите с опростен режим Началният ви екран изглежда претрупан с икони на приложения и дребен текст? Опростеният режим максимизира системната сила на звука и показва по-големи икони и шрифтове на началния екран, използвайки по-стегнато оформление, което е лесно за навигиране. Отворете Активиране. Настройки, отидете в Система > Опростен режим и докоснете 6

10 Начален екран В опростения режим можете да правите следните неща: Редактиране на иконите на началния екран: Докоснете и задръжте някоя икона, за да плъзнете или деинсталирате определени несистемни приложения. Изход от опростения режим: Докоснете Настройки и изберете Изход от опростен режим. В Опростен режим отидете в Настройки > Още настройки > Система > Нулиране > Нулиране на всички настройки. Ще бъдете препратени към системния начален екран по подразбиране и всичките ви настройки в Опростен режим ще бъдат нулирани. Управление на началния екран Управление на иконите на началния екран Преместване на икона на приложение или папка: На началния екран докоснете и задръжте иконата на приложение или папка, докато устройството ви извибрира, след което я плъзнете на избрана позиция на началния екран. Изтриване на икона на приложение: На началния екран докоснете и задръжте иконата на приложението, което искате да деинсталирате, докато устройството ви не извибрира, след което докоснете Деинсталиране. За да се гарантира нормалната работа на системата, някои предварително инсталирани системни приложения не могат да бъдат деинсталирани. Заключване на оформлението на началния екран: Отворете Настройки, отидете в Начален екран и тапет > Настройки на начален екран и активирайте Заключено оформление. Създаване на папка: На началния екран докоснете и задръжте дадена икона на приложение, докато устройството ви извибрира, след което я плъзнете върху друга икона на приложение. Двете икони ще бъдат поставени в нова папка. Изтриване на папка: Отворете някоя папка, докоснете, деселектирайте всички приложения и докоснете Ok. Папката ще бъде изтрита и всички икони на приложения в нея ще бъдат преместени на началния ви екран. Преименуване на папка: Отворете дадена папка и докоснете нейното име, за да въведете ново име. Добавяне или премахване на икони на приложения от папка: Отворете дадена папка и докоснете. Изберете приложенията, които искате да добавите към папката, деселектирайте тези, които искате да премахнете, а след това докоснете Ok. Друг начин за премахване на икона на приложение от папка е да я докоснете и задържите в папката, докато устройството ви извибрира, след което да я плъзнете върху празна област на началния екран. 7

11 Начален екран Задаване на тапет на началния ви екран Омръзнали са ви тапетите по подразбиране? Задайте снимка, която харесвате, като тапет на началния екран, за да персонализирате началния си екран. Отворете Настройки, след което отидете на Начален екран и тапет > Тапет. Можете да направите следното: Задаване на снимка като тапет на началния ви екран: Докоснете Галерия или изберете предварително зададен тапет във вашето устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да изберете Заключен екран, Начален екран или И двете. Задайте снимка като ваш тапет от Галерия: Имате страхотна снимка, която искате да зададете като тапет? В Галерия отворете снимката, която харесвате, отидете на > Задаване като > Тапет и следвайте инструкциите на екрана, за да зададете снимката като тапет на началния екран. Управление на приспособленията на началния ви екран Искате бързо да добавяте на началния си екран приспособления като заключване на екрана, времето, бележник, часовник, контакти или календар? Можете да добавяте, премествате или изтривате приспособления на началния екран, за да го подредите и да улесните използването му. Добавяне на приспособления: Щипнете с пръсти върху началния екран, за да влезете в режим на редакция на началния екран. Докоснете Приспособл., докоснете и задръжте дадено приспособление и го плъзнете до празно място на началния екран или докоснете приспособлението, което искате. 8

12 Начален екран Уверете се, че има достатъчно празни места на началния екран за приспособлението. Ако няма достатъчно място, добавете празна страница на началния екран или освободете място на текущата страница. Изтриване на приспособления: Докоснете и задръжте дадено приспособление, докато устройството ви извибрира, след което изберете Премахване. Преместване на приспособления: Докоснете и задръжте дадено приспособление на началния екран, докато устройството ви извибрира. Плъзнете приспособлението към всяка позиция на екрана. Използване на чекмеджето с приложения за съхраняване на приложения Искате да съхранявате приложенията си на едно място на началния екран, за да изглежда по-изчистен? Можете да активирате чекмеджето с приложения на началния си екран, за да съхранявате всички приложения и да освободите място на екрана. Отворете Настройки, отидете на Начален екран и тапет > Стил на начален екран и изберете Чекмедже. Ако искате да превключите обратно към стандартния начален екран, изберете Стандартен. 9

13 Начален екран Добавяне на икона на приложение от чекмеджето с приложения към началния екран: След като активирате чекмеджето с приложения, докоснете на началния екран, за да отворите списъка с приложения. От списъка с приложения докоснете и задръжте иконата на приложението, която искате да добавите, докато вашият Телефон започне да вибрира, и я плъзнете на желаната позиция на началния екран. 10

14 Контакти Управление на контактите ви Приложението Контакти включва множество функции за управление на контактите. Опростете списъка си с контакти, като преглеждате контактите само от устройството или SIM картата си. Отбелязвайте контакти като любими, за да ги намирате лесно. Обединяване на дублирани контакти: Използвайте функцията Обединяване на дублираните контакти за сливане на дублиращи се контакти. От екрана на списъка с контакти отидете на > Настройки > Организиране на контактите > Обединяване на дублираните контакти. Изберете контактите, които искате да слеете, и докоснете Слей. Показване на контакти за различни акаунти: От екрана на списъка с контакти отидете на > Настройки > Предпочитания за показване и изберете акаунтите, за които искате да се показват контактите. Можете също да направите и следното: Активиране на опростен изглед: Отидете в за показване и активирайте Опростен вид. > Настройки > Предпочитания Преглед на мястото за съхранение на контакти: Отидете в > Настройки > Предпочитания за показване. Зоната Акаунти показва общото и наличното пространство за съхранение на вашата SIM карта. Изтриване на контакти: От списъка с контакти докоснете и задръжте контакта, който искате да изтриете, след което докоснете Изтриване. За да изтриете група от контакти, отидете на > Настройки > Организиране на контактите > Изтриване на много контакти, изберете контактите, които искате да изтриете, и след това докоснете. 11

15 Набиране Основни функции за повиквания Активирайте пренасочване на повиквания и никога няма да пропуснете повикване Ако не можете да отговаряте на повиквания, можете да настроите устройството си да пренасочва повикванията към друг номер. Възможно е някои оператори да не поддържат тази функция. Отворете Телефон и отидете на > Настройки > Препращане на повикване. Ако имате устройство с две SIM карти, в раздела SIM 1 или SIM 2 докоснете Препращане на повикване и изберете метод на пренасочване. Въведете номера, към който искате да пренасочвате повикванията си, и потвърдете. Когато пренасочването на повиквания е активирано, устройството ви автоматично ще пренасочва отговарящите на условията повиквания към предварително зададения номер. Активиране на международен роуминг за комуникация без граници Когато пътувате в чужбина по работа или на почивка, можете да осъществявате обаждания, когато вашето устройство е в роуминг, без да се налага да набирате кода на държавата. 1 Свържете се с оператора си, за да активирате услугата за международно обаждане или роуминг. 2 Отворете Телефон или Контакти, и извършете обаждане. VoLTE VoLTE: Едновременно Осъществяване на повиквания и Използване на данни VoLTE (Voice over LTE, Глас през LTE) позволява преноса както на гласови услуги, така и на услуги за данни през същата 4G мрежа, което означава, че можете да използвате интернет дори по време на повикване. VoLTE ви осигурява също и по-кратко време за свързване на повикванията, както и гласови и видео повиквания с по-високо качество. И двата слота за SIM карта на Телефон ви поддържат 4G, VoLTE и VoWiFi, така че няма нужда да превключвате SIM картите. Две 4G: И двата слота за SIM карта на Телефон ви поддържат 4G. 12

16 Набиране Две VoLTE: И двата слота за SIM карта на Телефон ви поддържат VoLTE, което ви позволява да използвате интернет, докато осъществявате HD повиквания. Две VoWiFi: И двата слота за SIM карта на Телефон ви поддържат VoWiFi, което позволява осъществяването на повиквания чрез Wi-Fi. Можете да използвате VoWiFi за осъществяване на повиквания дори в Самолетен режим. Възможно е някои оператори да не поддържат тази функция. Активирайте VoLTE, за да се наслаждавате на HD повиквания Възможно е някои оператори да не поддържат тази функция. Единствено телефони с две SIM карти поддържат активирането на 4G, VoLTE и VoWiFi и в двата слота за SIM карта. Отворете Настройки и преминете към БЕЗЖИЧНИ И ДРУГИ МРЕЖИ > Мобилна мрежа. В раздела за настройки за SIM 1 или 2 (ако се поддържа от мрежата на вашето оператор) можете да: Активирате 4G: Включете 4G. Превключвателят 4G може да е недостъпен за устройството ви заради настройките на оператора ви. Това посочва, че 4G мрежата е активирана по подразбиране. Активирате VoLTE повиквания: Включете Повикв. VoLTE. Активирате Wi-Fi повиквания: Включете Обаждания през Wi-Fi. След като настройката завърши, изберете контакта, на когото искате да се обадите, и докоснете, за да направите видео повикване. Можете също да докоснете на екрана по време на гласово повикване, за да преминете към видео повикване. 13

17 Галерия Организиране на албуми Добавяне на албум: В раздел Албуми докоснете Добавяне на албум, наименувайте албума и докоснете ОК. Изберете снимките или видеоклиповете, които искате да добавите. Преместване на снимки и видеоклипове: Премествайте снимки и видеоклипове от различни албуми в един и същи албум за лесно управление и разглеждане. Докоснете и задръжте снимка или видеоклип, който искате да преместите, докато се покаже, след това изберете всички снимки и видеоклипове, които искате да преместите. Докоснете, за да изберете желания албум. След като елементите бъдат преместени, повече няма да бъдат в оригиналните си албуми. Добавяне на снимки и видеоклипове към любими: Добавяйте снимки и видеоклипове към любими за по-лесно преглеждане. Отворете снимката или видеоклипа, който искате да добавите към албума Моите любими, след което докоснете. Любимите снимки и видеоклипове ще останат в оригиналните си албуми и ще имат икона на миниатюрите си. Изтриване на снимки и видеоклипове: Докоснете и задръжте снимка или албум, докато се покаже иконата. Изберете елементите, които искате да изтриете, след което отидете в > Изтриване. Изтритите снимки и видеоклипове ще останат известно време в албума Наскоро изтрити, преди да бъдат окончателно изтрити. Оставащите дни до изтриването са маркирани върху снимките. За да изтриете окончателно дадена снимка или видеоклип на ръка, докоснете и задръжте съоветната миниатюра и отидете в > Изтриване. Възстановяване на изтрити снимки и видеоклипове: В албума Наскоро изтрити докоснете и задръжте снимка или видеоклип, докато се покаже иконата. Изберете елементите, които искате да възстановите, и докоснете, за да ги възстановите в оригиналните им албуми. Ако оригинален албум бъде изтрит, ще бъде създаден нов. 14

18 Оптимизатор Управление на потреблението на мобилни данни Управлявайте потреблението на мобилни данни, за да избегнете натрупването на допълнителни такси. Отворете Оптимизатор и докоснете Потребление на данни, за да видите статистиката за потреблението на данни или да активирате Интелигентно пестене на данни. Трафик на данни, използван този месец: Проверявайте класирането за използване на данни от приложенията. Мрежови приложения: Управлявайте разрешенията за достъп до интернет за всяко приложение. Интелигентно пестене на данни: Активирайте режима за пестене на данни и изберете приложенията, които имат разрешение за използване на мобилни данни по време на работа във фонов режим. Използване на автоматично стартиране за предотвратяване на нежелани дейности на приложения Притеснявате се, че приложения на трети страни се стартират тайно, заемат системни ресурси и консумират енергия във фонов режим? Използвайте автоматично стартиране, което да ви помогне да идентифицирате и забраните нежелани дейности на приложения. Отворете Оптимизатор, докоснете > Стартиране на приложения, и ще можете да направите следното: Автоматично управление на приложения: Активирайте Автоматично управление на всички или натиснете превключвателите за отделните приложения. Системата автоматично ще анализира използването на приложенията и ще забрани автоматичното стартиране, вторичното стартиране и стартирането във фонов режим на приложенията. Ръчно управление на приложения: Ако не сте активирали Автоматично управление на всички, докоснете превключвателя на желаното приложение и активирайте или деактивирайте съответно автоматичното стартиране, вторичното стартиране и стартирането във фонов режим. 15

19 Оптимизатор Преглед на записи за изпълнение: Отидете на > Регистър на стартиранията, за да прегледате подробна хронология на изпълнението за всяко приложение. 16

20 Помощни програми Проверка на времето ви пред екрана Цифровият баланс ви позволява да проверявате използването на приложения и ви помага да управлявате времето си пред екрана и подпомага развиването на поздравословни навици при използването на устройството. За да проверите потреблението си на устройството, отворете Настройки и отидете на Цифров баланс > Още. Проверете времето си пред екрана за днес: Докоснете Днес и ще можете да проверите Екранно време, Използване на приложение, Отключвания. Проверете времето си пред екрана за изминалите седем дни: Докоснете Последните седем дни, след това проверете Екранно време, Използване на приложение, Отключвания. Използване на Звукозапис за водене на аудио бележки Някога чувствали ли се така, сякаш нямате достатъчно време да си водите важни бележки по време на среща? Трябва ли да сортирате купища бележки от интервю или учебен час? Звукозапис ви дава възможност да записвате аудио файлове, които можете да възпроизвеждате удобно по-късно. Отворете Звукозапис и докоснете, за да започнете записването. Докато записвате, можете да добавяте етикети на важните моменти. Докоснете, за да приключите записа и да запазите аудио файла. След приключване на записа можете да направите следното: Възпроизвеждане на запис от етикет: В списъка с файлове от записи докоснете даден запис, за да отидете на екрана за възпроизвеждане. От екрана за възпроизвеждане след това можете да докоснете добавен от вас етикет и да възпроизведете записа от тази точка. Управление на записи: Докоснете и задръжте даден запис за опции, като например споделяне или изтриване на записа. В списъка с файлове на записи докоснете и задръжте файл на запис, след което докоснете > Детайли, за да видите мястото му на съхранение. 17

21 Помощни програми Нулирайте своя Телефон Ако работната скорост на вашия Телефон започне да се забавя поради дългосрочно натрупване на кеширани файлове и остатъчни файлове, можете да нулирате своя Телефон, за да може да изтриете тези кеширани файлове и да възстановите изцяло фабричните настройки на устройството си. Възстановяване на мрежови настройки: Това ще възстанови вашите настройки за Wi-Fi, мрежа за мобилни данни и Bluetooth, включително информация за тетъринг на точка за достъп и сдвояване чрез Bluetooth. Няма да промени други настройки на вашия Телефон или да изтрие каквито и да било данни или файлове. Отворете Настройки, отидете на Система > Нулиране > Нулирай мреж. настр., докоснете Възстановяване на мрежови настройки и следвайте инструкциите на екрана, за да нулирате настройките. Възстановяване на всички настройки: Това ще възстанови първоначалните мрежови настройки, данните за пръстови отпечатъци, данните за лице и паролите за заключване на екрана на устройството ви. Това няма да възстанови настройките за Намери моя Телефон или HUAWEI ИД, нито ще изтрие каквито и да било данни или файлове. Отворете Настройки, отидете на Система > Нулиране > Нулиране на всички настройки, докоснете Нулиране на всички настройки и следвайте инструкциите на екрана, за да нулирате настройките. Възстановяване до фабричните настройки: Това ще изтрие всички данни в паметта и хранилището на устройството ви, включително настройките на акаунта ви, системните настройки, данните за приложенията, инсталираните приложения, музиката, снимките и документите, и ще възстанови вашия Телефон до първоначалните му фабрични настройки. Преди да възстановите устройството си до фабричните настройки, архивирайте данните си. Отворете Настройки, отидете на Система > Нулиране > Нулиране на телефона, докоснете Нулиране на телефона, въведете паролата за отключване на екрана (ако имате такава) и следвайте инструкциите на екрана, за да нулирате настройките. 18

22 Свързване на устройства Използване на Bluetooth за споделяне на данни Свържете своя Телефон към друго устройство чрез Bluetooth за споделяне на данни, импортиране и експортиране на контакти, и настройване на интернет тетъринг. Използване на Bluetooth за изпращане на файлове: Уверете се, че вашият Телефон е в Bluetooth обхвата на другото устройство (10 м или 32 фута). След това можете да установите Bluetooth връзка и да споделяте мултимедийни файлове, уеб страници, контакти, документи и приложения между двете устройства. Отворете Файлове, докоснете и задръжте файла, който искате да изпратите, след което отидете на Още > Сподели > Bluetooth. Следвайте инструкциите на екрана, за да активирате Bluetooth. Когато другото устройство бъде разпознато (Bluetooth трябва да бъде активиран и устройството трябва да е видимо), докоснете името на устройството, за да установите връзка и да стартирате изпращането на файлове. Получаване на файлове чрез Bluetooth: От началния екран плъзнете надолу от лентата за състоянието, отворете панела за преки пътища и след това докоснете, за да активирате Bluetooth. Докоснете Приемане в известието за прехвърляне на файлове, за да стартирате получаването на файловете. Получените файлове се запазват в папката bluetooth в Файлове по подразбиране. Импортиране или експортиране на контакти чрез Bluetooth: Отворете Контакти и отидете на > Настройки > Импортиране/Експортиране, за да направите следното: Импортиране на контакти: Докоснете Импортиране чрез Bluetooth и следвайте инструкциите на екрана, за да установите Bluetooth връзка с другото устройство. След това контактите от другото устройство ще бъдат импортирани автоматично във вашия Телефон. Експортиране на контакти: Докоснете Споделяне на контакти, изберете контактите, които искате да споделите, докоснете и изберете Bluetooth. Следвайте инструкциите на екрана, за да установите Bluetooth връзка с другото устройство. Тези избрани контакти ще бъдат експортирани автоматично от вашия Телефон към другото устройство. 19

23 Свързване на устройства NFC Въведение в NFC Комуникацията в близкото поле (NFC) е технология, която позволява безжична комуникация на къси разстояния. Чрез безконтактната комуникация на NFC две устройства могат да прехвърлят данни помежду си в реално време, когато са на разстояние до 10 см (4 инча) едно от друго. В допълнение към прехвърлянето на данни NFC ви позволява и да споделяте приложения, да допълвате транспортни карти, да проверявате балансите и да извършвате плащания. NFC NFC може да се използва при множество сценарии с различни изисквания и методи. Режим от точка до точка: Прехвърля данни между две устройства с активирана функция NFC на късо разстояние. Не се изисква сдвояване и се установява позащитна връзка. И двете устройства трябва да поддържат NFC. По време на предаването на данните устройствата трябва да бъдат на разстояние до 10 сантиметра (4 инча) едно от друго. Екранът трябва да е включен и отключен при използване на NFC. Сценарии 20

24 Свързване на устройства Прехвърляне на файлове (като например изображения, приложения и контакти). Бързо установяване на връзка между устройства (като например сдвояване чрез Bluetooth или споделяне чрез точка за достъп). Режим на четене/запис: Поддържа четене и записване на NFC етикети. Картите и продуктите трябва да поддържат четене и записване на NFC етикети Функцията Четене и запис/p2p трябва да бъде активирана на екрана с настройки за NFC, ако е налице. Тази функция може да се различава в зависимост от оператора ви. Сценарии Използване на приложения за допълване, за да допълвате физически и емулирани транспортни карти, както и да проверявате балансите. Проверка на информация за продукти с NFC етикети. Режим на емулация на карти: Позволява на устройството ви да действа като интелигентна карта, за да може да осъществява достъп до мобилни билети за обществен транспорт, мобилни плащания и чипове за врати. Емулация на SIM карта: Първо се свържете с мобилния си оператор, за да се сдобиете със SIM карта, която поддържа NFC. Емулация на вграден защитен елемент (ese): Банкови карти с активиран Huawei Pay: За да правите QuickPass плащания на ПОС устройство с активиран QuickPass, добавете към Huawei Pay банкова карта, която поддържа QuickPass. Транспортни карти с поддръжка на Huawei Pay: В Huawei Pay трябва да бъде добавена виртуална транспортна карта. Хост базирана емулация на карти (HCE): Например UnionPay Cloud QuickPass. Първо изтеглете приложението за банковата си карта и асоциирайте картата си с приложението. За подробности се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на банката си. След това активирайте NFC, задайте определено банково приложение като приложението за плащания по подразбиране в NFC, докато екранът стои включен и отключен. За да правите Cloud QuickPass плащания, картата ви и ПОС устройството трябва да поддържат QuickPass. Сценарии Емулация на SIM карта: Позволява на предоставената от оператора ви SIM карта да служи като транспортна карта. Емулация на вграден защитен елемент (ese): Позволява на вградения защитен елемент на NFC да извършва плащания (като например в Huawei Pay). Хост базирана емулация на карти (HCE): Позволява на устройството ви да служи като банкова карта с активиран QuickPass, като асоциира устройството ви с физическа банкова карта в приложение за банкиране. 21

25 Не всички устройства поддържат NFC. Свързване на устройства Използване на NFC за бързо споделяне на данни NFC ви дава възможност да споделяте бързо данни между две устройства без неудобството на сдвояването. Просто поставете зоните за разпознаване на NFC и на двете устройства в непосредствена близост едно до друго и след това можете бързо да прехвърляте файлове и други данни между двете устройства с активиран NFC. NFC Използване на NFC за изпращане на данни: Отворете Настройки, след това докоснете Връзка на устройството и активирайте NFC и Huawei Beam. Изберете файловете, които трябва да се изпратят, и докоснете Сподели > Huawei Beam. Дръжте Телефон си отключен и екрана включен. Приближете зоните за разпознаване на NFC на двете устройства една към друга. След като бъде установена връзка, предаващото устройство ще възпроизведе звукова подкана и екранът за споделяне ще се минимизира. Докоснете екрана на предаващото устройство, за да стартирате изпращането на файлове. Приемане на файлове през NFC: Отворете Настройки, след това докоснете Връзка на устройството и активирайте NFC и Huawei Beam. Дръжте Телефон си отключен и екрана включен. Приближете зоните за разпознаване на NFC на двете устройства една към друга. След като бъде установена връзка, предаващото 22

26 Свързване на устройства устройство ще възпроизведе звукова подкана. След подканата изчакайте прехвърлянето на файла да завърши. Получените файлове се запазват в папката Beam в Файлове ви по подразбиране. Ако на NFC екрана има опция за активиране на Четене и запис/p2p, се уверете, че той е активиран. Функциите може да се различават в зависимост от вашия оператор. Не всички устройства поддържат NFC. Прехвърляне на данни между вашето устройство и компютър Използвайте USB кабел, за да свържете своето устройство си към компютъра си и да прехвърляте данни. Избор на режим на USB свързване Използвайте USB кабел, за да свържете своето устройство с компютъра, след което можете да изберете метод по подразбиране за свързване. Можете да прехвърляте снимки и файлове между своето устройство и компютъра си или да го зареждате чрез USB връзката към компютъра си. Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите панела за известия, след което докоснете Настройки > Докоснете за още опции и изберете метод за свързване на вашето устройство и компютъра ви. Прехвърляне на снимки: Прехвърляне на снимки между вашето устройство и компютър. Прехвърляне на файлове: Прехвърляне на файлове между своето устройство и компютър. Само зареждане: Зареждайте Телефон си само чрез USB кабел. Въвеждане на MIDI: Използване на вашето устройство като MIDI входно устройство и за възпроизвеждане на музика на компютъра ви. Прехвърляне на данни през USB порт Свържете устройството си към друго устройство чрез USB кабел за прехвърляне на данни и извършване на други задачи. Прехвърляне на файлове: Media Transfer Protocol (MTP) е вид протокол за предаване на медийни файлове. Можете да прехвърляте файлове между Телефон си и компютъра си, като използвате този метод на свързване. Първо инсталирайте Windows Media Player 11 или по-нова версия на компютъра си. Плъзнете надолу от лентата за състояние, за да отворите панела за известия, след което задайте метода си за USB свързване на Прехвърляне на файлове. Вашият компютър ще инсталира автоматично необходимите драйвери. След като инсталацията приключи, щракнете върху иконата на новото устройство, 23

27 Свързване на устройства наименувано като Телефон на компютъра, за да видите файловете на Телефон си. Можете да използвате Windows Media Player, за да видите медийните файлове на Телефон си. Прехвърляне на изображения: PTP (Picture Transfer Protocol протокол за прехвърляне на изображения) е протокол, който ви дава възможност да прехвърляте изображения. Можете да качвате и споделяте снимки между Телефон си и компютъра, като използвате този метод на свързване. Плъзнете надолу от лентата за състояние, за да отворите панела за известия, след което задайте метода си за USB свързване на Прехвърляне на снимки. Вашият компютър ще инсталира автоматично необходимите драйвери. След като инсталацията приключи, щракнете върху иконата на новото устройство, наименувано като Телефон на компютъра, за да видите изображенията на Телефон си. Прехвърляне на MIDI данни към вашия Телефон: MIDI (Musical Instrument Digital Interface цифров интерфейс за музикални инструменти) е стандартен за отрасъла аудио формат за композиране на музика, създаден от производителите на електронни инструменти. Плъзнете надолу от лентата за състояние, за да отворите панела за известия, след което задайте метода си за USB свързване на Въвеждане на MIDI. След това можете да използвате Телефон, за да получавате и обработвате MIDI съобщения, предавани от други устройства. 24

28 Защита и поверителност Активиране или деактивиране на Услугите за местоположение След като получат разрешение за информация за местоположение, приложенията могат да получават местоположението ви по всяко време. Ако информацията ви за местоположение бъде получена от злонамерено приложение, може да бъдете изложени на риск от щети или измама. Можете да активирате или деактивирате услугите за местоположение според необходимостта и редовно да следите и управлявате разрешенията за приложенията си, за да защитите поверителността и сигурността си. Активиране или деактивиране на услугите за местоположение: Отворете Настройки, отидете на Сигурност и поверителност > Достъп до местоположение и активирайте или деактивирайте Достъп до местоположението ми. Когато услугите за местоположение са активирани, можете да зададете също и подходящия режим на позициониране. Когато услугите за местоположение са деактивирани, Телефон ви ще спре събирането и използването на информацията ви за местоположение от всички приложения, с изключение на предварително инсталирания софтуер (като например Намиране на Телефон ми ). Системата ще ви попита дали искате да активирате услугите за местоположение, когато се опитате да използвате тези приложения. Функциите може да се различават в зависимост от оператора ви. Huawei използва данни за местоположение единствено за предоставяне на необходимите функции и услуги, не с цел идентифициране и събиране на лична информация. Задаване на съдействие за позициониране на закрито: Отворете Настройки, отидете на Сигурност и поверителност > Достъп до местоположение > Разширени настройки и активирайте или деактивирайте Wi-Fi и Bluetooth сканирането. Сканирането за Wi-Fi мрежи и Bluetooth устройства ще подобри точността на позиционирането на закрито. Активиране на Заключване на приложение Заключване на приложение ви дава възможност да зададете парола за своите важни приложения. След като рестартирате устройството си или отключите екрана, ще бъдете помолени да въведете своята парола за Заключване на приложение, когато отваряте тези приложения. Заключване на приложение добавя 25

29 Защита и поверителност допълнителен защитен слой за личната ви информация и предотвратява неупълномощен достъп до важни приложения на устройството ви. Активиране на Заключване на приложение: Отворете Настройки. Отидете на Сигурност и поверителност > Заключване на приложение. Когато влезете за първи път в Заключване на приложение, изберете Парола за заключен екран или Персонален PIN като вашата парола за потвърждение за Заключване на приложение. При запитване въведете паролата си, а на екрана Заключени приложения чрез превключвателя изберете приложенията, които искате да заключите. Задаване на вашата парола за Заключване на приложение: Докоснете на екрана Заключени приложения след което докоснете Вид парола. Изберете Парола за заключен екран или Персонален PIN. 26

30 Приложения и известия Персонализиране на разрешенията за приложения, за да използвате устройството си по свой собствен начин Притеснявате се, че приложения на трети страни ще получат твърде много важни разрешения и ще разкрият личната ви информация? Можете да следите разрешенията на всяко приложение и да отказвате нежелани разрешения. Отмяната на разрешение може да доведе до недостъпност на функция на приложение. Ако например разрешението за местоположение за приложение за карта бъде отменено, приложението няма да може да ви предостави услуги за местоположение и навигация. Задаване на разрешенията за приложения: Искате да откажете нежелани разрешения? Отворете Настройки и отидете в Приложения > Приложения, изберете приложението и докоснете Разрешения на екрана Информация за приложения, след което активирайте или деактивирайте нежеланите разрешения. Проверяване и промяна на разрешения: Искате да проверите кои приложения имат важни разрешения? Отворете Настройки и докоснете Приложения > Разрешения, изберете разрешението, което искате да прегледате, и докоснете превключвателя до дадено приложение, за да позволите или откажете разрешението за това приложение. 27

31 Звук и дисплей Задаване на режим Не безпокойте Режим Не безпокойте блокира обаждания от непознати и ви известява само когато получавате обаждания и съобщения от избрани контакти. Отворете Настройки и отидете в Звуци > Не безпокойте, за да направите следното: Не безпокойте : Докоснете Не ме безпокойте за незабавно активиране или деактивиране на функцията. Правило за насрочване: Предотвратявайте прекъсвания в определени часове, като например през уикенда или вечер. Докоснете Насрочено, за да зададете времевия период и повторяемостта. Разрешаване на обаждания от важни контакти: Изберете Обаждания, след което изберете Само контакти или Само предпочитани. Разрешаване на съобщения от важни контакти: Изберете Съобщения, след което изберете Само контакти или Само предпочитани. Разрешаване на звъненето от повторно обаждащи се: Функцията Повторно обаждащи се е активирана по подразбиране. Устройството ви ще звъни, когато един и същи телефонен номер ви се обади повече от веднъж в рамките на 3 минути. 28

32 Съхранение Активиране на Почистване на паметта Устройството ви може да се забави с времето, когато свободното ви място за съхранение намалее. Използвайте Почистване на паметта, за да освободите място за съхранение, да подобрите производителността на системата и да поддържате безпроблемната работа на устройството си. Отворете Оптимизатор, след това докоснете Почистване, за да почистите паметта и да изчистите кеша с цел оптимизиране на производителността. Ако мястото ви за съхранение е пълно, извършете дълбоко изчистване, за да освободите още място за съхранение. 29

33 Система Общи настройки Промяна на езика на системата ви Можете да промените езика на система на устройството си според предпочитанията си. Отворете Настройки, отидете в Система > Език и въвеждане > Език и регион, след което изберете езика, който искате да използвате. Ако езикът, който искате да използвате, не е в списъка, докоснете Добавяне на език, за да потърсите допълнителни езици. Можете да докоснете и Регион, за да изберете държавата/ региона. Интерфейсът на системата се показва съгласно местните навици на избрания регион. Преглед на състоянието на паметта и съхранението Не сте сигурни колко памет и място за съхранение ви остава след продължително използване на вашия Телефон? Можете да прегледате информацията за паметта и съхранението на своя Телефон, която да ви помогне да следите използването на паметта и съхранението и да решите дали да извършите изчистване. Не всички устройства поддържат microsd карти. Отворете Настройки и докоснете Съхранение, за да видите използването на паметта и да освободите повече пространство своевременно въз основа на наличното място за съхранение. Изчистване на пространство (препоръчително): Ако изберете ПОЧИСТВАНЕ, можете да видите подробностите за използването на приложенията. На базата на резултата от сканирането можете и ръчно да изчистите системата, както е препоръчително, или да укажете елементи за изчистване. 30

34 Актуализация на системата Онлайн актуализация на системата на устройството Преди да инсталирате актуализацията, свържете устройството си с интернет. Онлайн актуализациите консумират мобилни данни, така че е препоръчително да използвате Wi-Fi мрежа. Уверете се, че нивото на батерията е над 30% по време на актуализирането. Използването на неодобрен софтуер на трета страна за актуализиране на устройството ви може да го повреди или да изложи на риск личната ви информация. Препоръчваме ви да актуализирате устройството си онлайн или да занесете устройството си и документ за покупка в оторизиран център за обслужване на клиенти на Huawei за актуализиране. Архивирайте важните данни, преди да актуализирате устройството. След актуализацията определени приложения на трети страни, като например приложения за електронно банкиране или приложения за игри, може да са несъвместими с новата система. Периодично актуализирайте такива приложения на трети страни, за да поправят проблемите със съвместимостта. 1 Отворете Настройки. 2 Отидете в Система > Актуализация на софтуера. Когато системата засече нова версия, отидете в Нова версия > ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ. За да деактивирате системните актуализации, отидете в Автоматично изтегляне чрез Wi-Fi. и деактивирайте Актуализациите на устройството отнемат известно време. Не извършвайте никакви операции по време на актуализацията. След актуализацията устройството ви ще се рестартира автоматично. 31

35 Правна информация Правна информация Huawei Technologies Co., Ltd Всички права запазени. Никоя част от настоящото ръководство не може да се възпроизвежда или предава под каквато и да е форма без предварително писмено съгласие на Huawei Technologies Co., Ltd. и дъщерните й компании ( Huawei ). Продуктът, описан в настоящото ръководство на потребителя, може да включва софтуер, защитен с авторско право на Huawei или на лица, предоставили му съответните лицензии. Клиентите нямат право да възпроизвеждат, разпространяват, видоизменят, декомпилират, разглобяват, дешифрират, извличат, правят инженерен анализ и обратно проектиране, отдават на лизинг, преотстъпват или сублицензират упоменатия софтуер, освен ако такова ограничаване на техните права не е забранено по силата на приложимото законодателство или такива действия не са одобрени от съответните притежатели на авторското право. Търговски марки и разрешения,, и са търговски марки или регистрирани търговски марки на Huawei Technologies Co., Ltd. Android е търговска марка на Google Inc. Думата и логата Bluetooth са запазени търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и използването им от Huawei Technologies Co., Ltd. е с лиценз. и са регистрирани търговски марки на Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM). Всички други цитирани търговски марки, продукти, услуги и имена на компании може да са собственост на съответните им притежатели. Забележка Някои функции на продукта и принадлежностите му, описани тук, зависят от инсталирания софтуер и капацитета и настройките на локалната мрежа, и поради това може да не са активирани или да са ограничени от операторите на локалната мрежа или доставчиците на мрежови услуги. Поради тази причина описанията в настоящото ръководство може да не съответстват точно на закупения продукт и на неговите принадлежности. 32

36 Правна информация Huawei си запазва правото да променя или видоизменя информацията, или спецификациите в настоящото ръководство без предварително уведомление и без да носи отговорност за това. Декларация относно софтуер от трети страни Huawei не притежава интелектуалната собственост върху софтуера на трети страни, нито върху приложенията, доставени с този продукт. Поради това, Huawei не предоставя никакви гаранции от какъвто и да е вид по отношение на софтуер и приложения от трети страни. Huawei не предоставя и поддръжка на клиентите, които използват софтуер и приложения на трети страни, и не носи отговорност за функциите или работата на софтуер и приложения на трети страни. Услугите, свързани със софтуер и приложения на трети страни, може да бъдат прекъснати или прекратени по всяко време и Huawei не предоставя гаранции за наличността на съответното съдържание или услуга. Доставчиците на външни услуги предоставят съдържание и услуги чрез мрежи или чрез средства за излъчване, които са извън контрола на Huawei. В степента, максимално позволена от действащите закони, Huawei изрично заявява, че няма да предоставя обезщетения или да носи отговорност за услуги, предоставяни от доставчици на услуги, които са трети лица, или за прекъсване или прекратяване на съдържание или услуги от трети страни. Huawei няма да носи отговорност за законността, качеството или други аспекти на софтуера, инсталиран на този продукт, или за качени или изтеглени произведения на трети страни под каквато и да е форма, включително, но без да се ограничава само до текстове, изображения, видео, софтуер и др. Клиентите сами поемат риска за всякакви последствия, включително и несъвместимост между софтуера и този продукт, настъпили в следствие на инсталирането на софтуера или качването, или изтеглянето на произведения на трети страни. Този продукт се базира на платформата с отворен код Android. Компанията Huawei е извършила необходими промени в платформата. Поради това е възможно този продукт да не поддържа всички функции, които се поддържат от стандартната платформа Android, или може да е несъвместим със софтуер от трети страни. Huawei не гарантира и не декларира такава съвместимост, и изрично изключва всякаква отговорност по отношение на това. ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА ВСИЧКО, СЪДЪРЖАЩО СЕ В НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО, СЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е. ОСВЕН АКО НЕ СЕ ИЗИСКВА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА 33

37 Правна информация ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО. ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ HUAWEI НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ, ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ЗАГУБА НА КЛИЕНТИ, ПРИХОДИ, ДАННИ, РЕПУТАЦИЯ, СПЕСТЯВАНИЯ ИЛИ ОЧАКВАНИ СПЕСТЯВАНИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТЕЗИ ЗАГУБИ СА ПРЕДВИДИМИ, ИЛИ НЕ. МАКСИМАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ НА HUAWEI, КОЯТО ПРОИЗТИЧА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА, ОПИСАН В НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО, СЕ ОГРАНИЧАВА ДО СУМАТА, ЗАПЛАТЕНА ОТ КЛИЕНТА ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОДУКТ. (ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ В СТЕПЕН, ДО КОЯТО ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗАБРАНЯВА ТАКОВА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА). Правила за внос и износ Клиентите са длъжни да се съобразяват с всички приложими закони и разпоредби в областта на вноса и износа, и носят отговорност да се снабдят с всички необходими административни разрешения и лицензии с цел износ, реескпорт или внос на продукта, описан в настоящото ръководство, включително на софтуера и техническите данни в него. Лична информация и защита на данните При използването на някои функции на Вашето устройство или на приложения от трети страни съществува риск от загуба на лична информация и данни или неоторизирани лица да получат достъп до тях. Приложете следните мерки, които ще Ви помогнат да защитите личната си информация. Съхранявайте устройството си на безопасно място, за да предотвратите използването му от неупълномощени лица. Включете функцията за заключване на екрана и задайте парола или схема за отключване. Периодично създавайте резервно копие на личната информация, която се съхранява във Вашата SIM карта, картата с памет или в паметта на устройството. Ако смените устройството, непременно прехвърлете или изтрийте личната информация от старото устройство. Не отваряйте съобщения или имейли от непознати лица, за да избегнете заразяването на устройството с вирус. Когато сърфирате в интернет с устройството, не посещавайте уебсайтове, които крият риск за сигурността. Така ще избегнете кражба на лична информация. 34

38 Правна информация Ако използвате услуги като преносима точка Wi-Fi достъп или Bluetooth, задайте пароли за тях, за да предотвратите неупълномощен достъп. Деактивирайте услугите, когато не ги използвате. Инсталирайте софтуер за защита на устройството и редовно проверявайте за вируси. Използвайте приложения от трети страни само от легитимни източници. Изтеглените приложения от трети страни трябва да се сканират за вируси. Инсталирайте софтуер за защита или корекции, публикувани от Huawei или упълномощените трети страни, предоставящи приложенията. Използването на неодобрен софтуер на трета страна за актуализиране на устройството Ви може да го повреди или да изложи на риск личната Ви информация. Препоръчва се да извършвате актуализации чрез функцията на устройството Ви за онлайн актуализиране или да изтегляте официалните пакети за актуализация за модела на устройството от Huawei. Някои приложения изискват и предават информация за местоположението. Поради това, трета страна може да е в състояние да споделя информация за местоположението Ви. Някои трети страни, доставчици на приложения, може да събират на устройството Ви информация за откриване и диагностика, за да подобряват продуктите и услугите си. Получаване на помощ Прочетете ръководството Първи стъпки, предоставен с телефона. Докоснете Настройки > Система > За телефона > Правни, за да прочетете правната информация. Посетете за повече информация. 35

39 Това ръководство е само за ваша информация. Реалният продукт, включително, но не само, цветът, големината и оформлението на екрана може да са различни. Всички твърдения, информация и препоръки в това ръководство не представляват никаква гаранция изрична или подразбираща се. Моля, посетете за актуален телефонен номер и имейл адрес на поддръжката за вашата страна или регион. Модел: JAT-L29 JAT-L41 EMUI 9.1_01