втори прием м. септември 2020 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "втори прием м. септември 2020 г."

Препис

1 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2020/2021 г. втори прием м. септември 2020 г. Специалност Приобщаващо образование. Специална педагогика,, от същото направление, 1. Даниела Димитрова Тошева 5,99 2. Галина Христова Йорданова 5,76 3. Анелия Стефанова Петкова 5,74 4. Цветелина Славчева Георгиева 5,56 5. Здравинка Ценкова Ранделова 5,41 6. Мариета Красимирова Башева 5,37 7. Ивайло Валериев Христов 5,29 8. Даяна Венциславова Лазарова 5,17 9. Мирем Халилова Дурасова 4, Ивета Димитрова Митева 4,27 Специалност Приобщаващо образование. Специална педагогика, дистанционно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри, от същото направление, 1. Виктория Георгиева Димитрова 5,94 2. Боряна Иванова Павлова 5,92 3. Цветанка Петрова Цонева 5,86 4. Божана Атанасова Георгиева 5,84 5. Снежана Богомилова Янкулова 5,83 6. Йорданка Аврамова Мавродиева 5,81 7. Чанита Атанасова Вълчева-Тодорова 5,77 8. Даниела Боянова Маркова 5,61 9. Петя Иванова Илиева 5, Йоана Иванова Тодорова 5, Цветанка Динова Марчева 5, Пенка Иванова Кирова 5, Луиза Петрова Петрова 5, Габриела Стефанова Григорова 5, Мария Ненкова Петкова 5, Миглена Стойкова Митова 5, Кирил Валентинов Попов 5, Маринела Николаева Милкова 4, Ренета Стефанова Варчева 4,86

2 20. Соня Васкова Соколова 4, Стоянка Енчева Стоянова 4, Галина Димова Христова 4, Ани Милкова Огнянова 4, Стефанка Стелиянoва Богданова 4,37 25 Нурай Османова Яйова 4,08 Специалност Социалнопедагогическа работа с деца в риск, дистанционно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри 1. Слава Добрева Георгиева 5,82 2. Ирена Илиева Димитрова 5,41 3. Йорданка Иванова Йорданова 4,29 Специалност Социалнопедагогическа работа с деца в риск, Филиал Враца 1. Вероника Петрова Петрова 5,71 2. Ваня Тодорова Иванова 5,68 3. Цветелина Видинова Петрова 5,63 4. Анелия Пламенова Атанасова 5,57 5. Росица Любчева Станкова 5,39 6. Десислава Данчева Данаилова- Стоянова 5,37 7. Виолета Петкова Славова 5,24 8. Силва Андреева Илиева 5,20 9. Беатрис Димитрова Радева 5, Павлинка Цветанова Върбанова 4,98 Специалност Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности, дистанционно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри 1. Борислав Стоянов Маринов 5,52 2. Росица Иванова Стоянова 4,61 3. Муса Ибрахимов Мусов 4,44 4. Катя Алекова Игнатова 4,10 5. Лидия Веселинова Симеонова 3,93

3 Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри държавна поръчка, 2 семестъра 1. Миглена Илиянова Илиева-Димитрова 5,66 2. Карина Николаева Монова 5,61 3. Християна Александрова Димитрова 5,59 4. Кристина Антонова Кочеманова 5,58 5. Гюлджан Себатинова Алиева 5,45 6. Янита Николаева Атанасова 5,29 7. Мариела Милева Илиева 4,68 8. Мариета Трендафилова Петрова 4,59 9. Елена Александрова Абас 4, Евелина Иванова Мавродиева 3,86 Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, Филиал Враца 1. Силвана Бориславова Цолова 5,85 2. Цветомира Стефанова Стефанова 5,68 3. Петя Валентинова Рафаилова- Веселинова 5,48 4. Веселка Владимирова Стефанова 5,21 5. Ирина Росенова Николчева 5,17 6. Надежда Стефанова Радкова 5,13 7. Сашка Миронова Василева 4,60 8. Корнелия Емилова Ангелова 4,10 Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СУ, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри държавна поръчка, 2 семестъра 1. Диана Костадинова Иванова 5,57 2. Искра Христова Георгиева 5,39 3. Петя Пламенова Петрова 5,38 4. Моника Росенова Пачева 5,20 5. Сибел Исмаилова Касова 4,94

4 Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СУ, филиал Враца 1. Поля Генадиева Каменова 5,77 2. Ценка Йорданова Атанасова 5,70 3. Анна Цанкова Данкова 5,66 4. Диляна Исаева Исаева 5,61 5. Станислава Иванова Йорданова 5,01 6. Цветослава Николаева Недялкова 4,81 7. Таня Георгиева Василева 4,75 8. Деница Иванова Кузманова 4,61 Специалност Съвременни образователни технологии, дистанционно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри в същото професионално направление или с професионална квалификация учител, 1. Щиляна Димитрова Кьосева 5,84 2. Костадинка Василева Тодорова 5,79 3. Радостина Цветанова Димитрова 5,68 4. Таня Георгиева Иванова 5,67 5. Мария Ванюшева Димитрова 5,22 6. Ивилина Христова Борисова 4,70 7. Юлиана Тодорова Касърова 4,63 8. Стефан Петров Георгиев 4,53 9. Даниела Илиева Кирилова 4, Валя Ангелова Кирилова 4, Мая Иванова Иванова 3,89 Специалност Педагогика на деца със специални образователни потребности, дистанционно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри, 1. Деница Петрова Иванова 5,38 2. Мариана Бисерова Богомилова 5,36 3. Деница Стефанова Калимерова 5,29 4. Ива Недкова Сапунджиева 5,23 5. Тони Атанасова Димитрова 5,19 6. Далия Ивова Ценкова 5,08 7. Виктория Иванова Милова 5,08 8. Даниела Николова Панчева 4,86 9. Илиана Георгиева Димитрова 4,76

5 Специалност Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности, дистанционно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри 1. Милена Георгиева Миланова 5,24 2. Мария Желязкова Стоянова 5,20 3. Джемалие Исинова Юсрефова 5,13 Специалност Информационни и комуникационни технологии в началното училище, 1. Весела Толева Николова 5,43 Специалност Информационни и комуникационни технологии в началното училище, дистанционно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри 1. Елена Георгиева Кошлукова 5,96 2. Галя Ваклинова Данова 5,80 3. Милена Иванова Христова 5,77 4. Хатче Сейдахмед Али 5,66 5. Петя Йорданова Маринова 5,64 6. Галина Борисова Кирилова 5,58 7. Даниела Крумова Бекова 5,58 8. Теодора Стоянова Маринова 5,21 9. Десислава Пенкова Великова 5, Ивона Николаева Америкова 5, Стела Стефанова Димитрова 5, Семра Еминова Ахмедова 4, Иванка Димитрова Иванова 4, Боряна Димитрова Бадева 4, Магдалена Мичева Георгиева 4, Вангелия Петрова Каракостова 3, Божана Илиева Димитрова 3,91

6 специалност Информационни и комуникационни технологии в образованието, дистанционно обучение, за кандидати, които бакалаври или магистри от същото професионално направление, 1. Деница Божидарова Цветанова 5,07 2. Росица Боянова Казакова 4,66 3. Анелия Любенова Апостолова 4,61 специалност Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО) език на преподаване английски, задочно обучение, за кандидати, които са бакалаври 1. Йоана Станиславова Стойкова 5,61 2. Мерел Рахмиева Мохаремова 4,38 Специалност ПОФВ. Спортна педагогика, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри 1. Илиян Атанасов Попов 5,13 Специалност ПОФВ. Спортна педагогика, 1. Константин Петков Добрев 5,08 2. Кристиян Бисеров Герасимов 5,01 3. Месут Метин Мюмюн 5,00 4. Ферах Ибрям Хайрула 4,50 5. Георги Любомиров Булев 4,13 Специалност Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със СОП редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри 1. Христо Георгиев Петков 5,69 2. Стефан Георгиев Трайков 4,95 3. Симона Павлинова Чакърова 4,91

7 Специалност Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със СОП 1. Валери Любомиров Ангелов 5,16 2. Ивайло Ичков Раденцов 4,56 3. Тихомир Даниелов Йосифов 4,55 Специалност Управление на образованието, дистанционно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри, притежаващи учителска правоспособност, платено обучение, 3 семестъра 1. Александър Павлинов Иванов 6,00 2. Красимир, Николаев Емануилов 5,86 3. Джансу Аднан Мехмед 5,85 4. Симона Александрова Славчева 5,70 5. Пламенка Дончева Димитрова 5,66 6. Радмила Росенова Петрова 5,59 7. Петя Стефанова Дечева 5,52 8. Иванка Янкова Велчева 5,43 9. Женя Йорданова Георгиева 5, Огнян Павлинов Петров 5, Марияна Великова Митева 5, Емилия Христова Георгиева 5, Събина Стефанова Иванова 5, Зорница Стоянова Чуканска 5, Диана Стефанова Колева 5, Горица Михайлова Маджарска 5, Валентина Ангелова Радулова 5, Юлиян Минчев Асенов 4, Анджелина Борисова Трайкова 4, Георги Стойчев Дочев 4, Бистра Христова Николова 4, Стела Божидарова Стоянова 4, Живка Тодорова Гергова 4, Мирослава Александрова Стефанова 4, Деница Ивова Данчева 4, Гергана Пламенова Ерменкова 4, Силвия Кирова Младенова 3,50

8 Специалност Социална педагогика, дистанционно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри от друго професионално направление с учителска правоспособност, платено обучение, 3 семестъра 1. Гинка Христова Среброва 5,86 2. Валентина Митева Арнаудова 5,80 3. Митко Пенков Симеонов 4,69 4. Милена Вескова Димитрова 4,67 5. Веселка Петрова Банчева 4,45 Специалност Социална педагогика, дистанционно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри от друго професионално направление без учителска правоспособност, платено обучение, 3 семестъра 1. Ангелина Романова Ковачева 5,96 2. Атанас Петров Илиев 5,63 3. Айфер Хюсеин Хамди 5,60 4. Ивелина Емелианова Илиева 5,34 5. Петринка Васкова Гиздашка 4,97 6. Калин Владимиров Владимиров 4,92 7. Марта Цанчева Костадинова 4,87 8. Диана Бойкова Кирова 4,64 9. Дияна Тодорова Димитрова 4, Десислава Спасова Милева 4, Станимир Ангелов Енев 4,02 Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, от друго професионално направление, платено обучение, 4 семестъра 1 група (непритежаващи учителска правоспособност) 1. Росица Лазарова Христова 6,00 2. Кади Денисова Матова 5,95 3. Ивелина Павлова Стоянова 5,93 4. Галя Георгиева Георгиева 5,91 5. Айсел Реджебова Чъкръкчи 5,90 6. Филипа Венцеславова Илиева 5,90 7. Силвия Веселинова Стефанова 5,82 8. Събина Атанасова Петрова 5,82 9. Силвия Кирилова Боянова 5, Теодора Георгиева Белчева 5, Ваня Живкова Елкова 5,72

9 12. Марияна Йорданова Шопова 5, Цветелина Величкова Иванова 5, Анита Николаева Колева 5, Цветелина Валентинова Маринова 5, Невена Димитрова Мангова 5, Димитринка Георгиева Стайкова 5, Невена Стефанова Русева 5, Силвия Велизарова Скандалова 5, Иваничка Илиева Илиева 5, Десислава Илиева Тодорова 5, Силвия Димитрова Стоянова 5, Гергана Христова Николова 5, Мариела Михайлова Чотова 5, Мартина Божидарова Александрова 5, Даяна Светославова Христова 5, Виолета Маргаритова Пенева 5, Християна Красимирова Любенова- 5,15 Йорданова 29. Христина Симеонова Иванова 5, Рени Иванова Трифонова 5, Десислава Колева Нанковска 5, Таня Стефанова Димитрова 5, Ренета Стоянова Никова 4, Радослава Атанасова Атанасова 4, Мая Стоянова Иванова 4, Елис Юксел Мюмюн 4, Дияна Петрова Петрова 4, Деляна Димчева Георгиева 4, Петя Пенкова Николова-Мичева 4, Пламена Валериева Кръстева 4, Виолета Веселинова Кунева 4, Ивета Живкова Джурова 4, Румяна Искърова Петрова 4, Стела Петрова Стойчева 4, Тамара Иванова Стоянова 4, Галина Димитрова Кирякова 4, Теодора Стойчева Тенева 4, Женя Петрова Петрова-Салим 4, Мейрям Мехмедова Томаш 4, Виолета Енчева Димитрова 4, Анна Аврамова Рафаилова 4, Яница Димитрова Цанкова 4, Станислава Валентинова Ангелова 4, Ана Юриева Младенова 4, Мария Борисова Спирова 4, Ралица Йорданова Николова 4, Светла Славчева Иванова 4, Елеонора Пепова Милева 4,09

10 59. Айгюл Хюсеин Исмаил 4, Десислава Васкова Боянова 4, Радина Стоянова Балабанова 3, Мария Петкова Башлиева 3, Моника Цветанова Цвяткова 3, Марияна Костадинова Антонова 3, Геновева Людмилова Лалова 3, Мария Любомирова Алексиева 3,50 Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, от друго професионално направление, платено обучение, 4 семестъра 2 група (притежаващи учителска правоспособност) 1. Деница Людмилова Кръстева 5,40 2. Емел Бюрхан Мехмед 5,30 3. Златка Иванова Петкова 5,18 4. Мария Красимирова Маринова 5,02 5. Ваня Николаева Вълева 4,80 6. Сузан Юмерова Ахмедова 4,74 7. Нилген Шермин Мехмед 4,63 8. Габриела Петрова Донева 4,54 9. Радостина Станимирова Андонова 4, Луиза Любомирова Георгиева 4, Христинка Желязкова Тодорова 4, Ани Веселинова Динкова 4, Милена Христова Колева 4, Лейля Зюлкярова Юсуфова 3,78 Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, от друго професионално направление, платено обучение, 4 семестъра Филиал гр. Враца 1 група (непритежаващи учителска правоспособност) 1. Албена Делянова Стоянчова 6,00 2. Сабрина Людмилова Иванова 5,87 3. Цветанка Гергинова Найденова 5,76 4. Ана Радославова Александрова 5,73 5. Стоянка Велева Ячкова 5,70 6. Валентина Василева Стоянова 5,70 7. Диана Юриева Диловска 5,48 8. Павлинка Максимова Димитрова 5,42

11 9. Катя Благовестова Цветанова 5, Лозина Йорданова Николова 5, Иванка Атанасова Димитрова 5, Милена Миткова Генчева 5, Светлана Руменова Стефанова 5, Христина Дамянова Кацарска 5, Елена Василева Костадинова 5, Преслава Илиева Цанкова 5, Деяна Богомилова Иванова 4, Илина Боянова Цветанова 4, Венислав Горанов Костов 4, Инна Дианова Дакова 4, Камелия Иванова Петкова 4, Мара Ангелова Бешкова 4, Кристина Димчева Иванова 4, Галя Ангелова Цветанова 4, Стефка Георгиева Иванова 4, Росица Георгиева Лазарова 4, Наташа Михайлова Младенова 4, Ива Цветанова Маджарова 4, Виолета Панчева Петрова 4, Вера Красимирова Демова 4, Петя Славчева Петкова 4, Невена Цветкова Георгиева 4, Милена Красимирова Асенова 4, Емилия Валентинова Младенова 4, Дамяна Цветанова Генкова 4, Кристияна Велизарова Велизарова 4, Пепа Стоянова Христова 4, Зорница Огнянова Стоянчова 4, Моника Илиянова Томова 4, Биляна Весиева Борисова 4, Тоника Красимирова Иванова 4, Иванджелин Димитрова Мишева 4, Детелина Петрова Дилкова 3, Ивалина Ганчева Ганова 3, Светлана Петрова Петрова 3, Виолета Цветанова Илиева 3,50 2 група (притежаващи учителска правоспособност) 1. Йоана Върбанова Маринова 5,44 2. Светлана Василева Цветанова 4,88 3. Марияна Вълчева Маркова 4,66 4. Гергана Пламенова Георгиева 3,65

12 Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, от друго професионално направление, платено обучение, 4 семестъра Педагогически колеж гр. Плевен 1 група (непритежаващи учителска правоспособност) 1. Таня Валентинова Дакова 5,88 2. Нина Христова Христова 5,82 3. Ирина Славева Георгиева 5,80 4. Севдалина Маринова Йотова 5,79 5. Светлана Милчева Бояджиева 5,78 6. Станислава Цветанова Николова- Маринов 5,61 7. Таня Венциславова Станишева 5,59 Йоанна Златкова Дихонова- 8. Любенова 5,58 9. Яна Емилова Петрова 5, Валентина Василева Кочевска 5, Цветослава Николаева Жабарска 5, Десислава Асенова Станчева 5, Юлия Данчева Митева 5, Маринела Венелинова Тодорова 5, Петя Василева Картарска 5, Борислава Бориславова Хайгърова 5, Милена Георгиева Найденова 5, Диана Енчева Илиева 5, Виктория Пламенова Валентинова 5, Кристина Дочева Колева 5, Мая Станимирова Урукова 5, Петя Иванова Джанова 5, Кремена Яворова Константинова 4, Маргарита Георгиева Георгиева 4, Йоанна Крумова Кръстева 4, Калоян Петров Кръстев 4, Мария Величкова Александрова 4, Красимира Милчева Милчева 4, Мария Тошкова Стоянова 4, Ралица Невенова Димитрова 4, Красимира Венциславова Моврадинова 4, Симона Иванова Тодорова 4, Вероника Гълъбинова Дочева 4, Мила Илиянова Илиева 4, Полина Анатолиева Петрова 4, Йорданка Георгиева Константинова 4, Нина Красимирова Каракашева 4, Елена Любчева Докузова 4, Магдалена Младенова Минкова 4, Ирина Христова Пеева 3, Надя Янчова Димитрова 3,50

13 2 група (притежаващи учителска правоспособност) 1. Десислава Сашева Марковска 5,33 2. Петьо Андреев Панчев 5,17 3. Борислава Георгиева Петкова 4,46 4. Надежда Миланова Андреева 3,97 5. Янка Колева Цокова-Атанасова 3,51 Специалност Информационни и комуникационни технологии в образованието, дистанционно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри с учителска правоспособност, независимо от специалността, 1. Калина Веселинова Стефанова 5,89 2. Михаела Красимирова Михайлова 5,59 3. Райчо Пенчев Иванов 5,34 4. Юнзиля Али Халил 5,01 5. Румен Витлянов Христов 5,01 6. Иванка Райчева Манолова 4,44 7. Славка Ангелова Сахатчиева 4,15 специалност Английски език като чужд в началното училище (първо равнище според международната класификация на ЮНЕСКО) език на преподаване английски, задочно обучение, за кандидати, които са бакалаври в друго професионално направление, платено обучение, 4 семестъра 1. Теодора Андонова Манолова 5,71 2. Ана Николаева Милушева 5,32 3. Преслава Маринова Иванова 5,15 4. Мариета Цветанова Костова 4,50 Специалност ПОФВ. Спортна педагогика, задочно обучение,за кандидати, които са бакалаври или магистри от друго професионално направление, платено обучение, 3 семестъра 1. Димитър Димитров Узунов 5,74 2. Николай Славиев Николов 5,70 3. Мирослав Стефанов Братанов 5,64 4. Георги Янков Янев 5,47 5. Илияна Пламенова Илиева 5,45 6. Борислав Стойчев Христов 5,41 7. Димитър Дончев Стоянов 5,41 8. Теодор Ненов Тодоров 5,39

14 9. Галина Костова Станчева 5, Еленко Иванов тодоров 5, Станислав Янков Панев 5, Мариян Красимиров Маринов 5, Юрий Рачев Митев 5, Радослав Атанасов Цветанов 4, Никола Иванов Николов 4, Димитър Иванов Хаджиев 4, Рухшан Фикрет Мустафа 4, Деян Тихомиров Танков 4, Гергана Олегова Методиева 4, Станил Костадинов Лазаров 4, Апостол Димитров Хайверов 4, Денислав Цонев Меразчиев 4, Гергана Иванова Кузева 4, Пенко Митков Пенков 4, Даниел Росенов Йовчев 4, Мариан Илиев Агапов 4, Виктор Валентинов Иванов 4, Христо Маринов Дюлгеров 4, Йордан Стефанов Станев 4, Кирил Руменов Матеев 4, Тодор Иванов Бачев 4, Георги Юлиянов Георгиев 3,83 Специалност Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със СОП в друго професионално направление, платено обучение, 3 семестъра 1. Калоян Тодоров Тотев 5,31 2. Павлин Миленов Георгиев 4,82 3. Илиян Илчев Илчев 4,07 Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, задочно обучение, за кандидати, които са професионални бакалаври платено обучение, 4 семестъра Педагогически колеж гр. Плевен 1. Поля Павлова Богданова 5,94 2. Вивиан Пламенова Дечева 5,94 3. Марияна Георгиева Каменова 5,93 4. Полина Иванова Петрова 5,90 5. Теодора Валентинова Руцова 5,74 6. Силвия Красимирова Фискучева 5,64 7. Петя Христова Трифонова 5,52

15 8. Ариана Викторова Дик 5,49 9. Емили Любомирова Бенковска 5, Катя Живкова Маринова 5, Поля Тошкова Йорданова 5, Анастасия Божидарова Танева 5, Нина Иванова Петкова 5, Пламена Георгиева Тодорова 5, Рени Георгиева Георгиева 5, Даяна Олегова Христова 5, Мария Павлинова Кацарска 5, Ралица Петкова Василева 5, Цветелина Румева Вардолова 4, Ралица Иванова Дилова 4, Мария Мирчева Дочева 4, Виктория Спиридонова Николова 4, Ан Мари Веселинова Велчева 4, Петя Георгиева Цилева 4, Силвия Маринова Минова 4, Петя Гиоргиева Бенова 4, Милена Илиянова Асенова 4, Цветелина Тодорова Йотова 4, Юлия Петрова Горнишка- 4,56 Кошутанска 30. Зорка Асенова Горанова 4, Златина Веселинова Борисова 4, Йоана Божкова Николова 4, Мария Миленова Маринова 3,93