деление, степенуване) компетентности Слави Кадиев учител в НГДЕК, гр. София, тел.:

Размер: px
Започни от страница:

Download "деление, степенуване) компетентности Слави Кадиев учител в НГДЕК, гр. София, тел.:"

Препис

1 УРОЦИ ПО БНТ2 На фокус VII клас НВО БЕЛ На фокус VII клас НВО МАТЕМАТИКА Матурата на фокус ДЗИ БЕЛ Матурата на фокус ДЗИ БЕЛ Рационални числа. Действия с Матурата на фокус рационални числа (събиране, представяне на поредицата, изваждане, умножение, формат на матурата, видове деление, степенуване) задачи, оценявани компетентности Националното външно оценяване по български език и литература в VII клас на фокус Запис ч. Запис ч. Нели Илиева учител в 127. СУ Иван Н. Денкоглу, гр. София ; Запис ч. Христо Ботев: Майце си, Към брата си, До моето първо либе Запис ч Текстът в общуването Процент основни задачи (част1) Запис ч. Запис ч. Правописна норма (а/ъ, е/и. Замяна на гласни (А/Ъ, Е/И). Сричка без ударение. Представки, съдържащи А, Ъ, Е, И. Христо Ботев: Елегия, Борба Радина Попова учител в НФСГ, София, тел.: Правописна норма (о/у). Замяна на гласни(а/ъ, О/У, Е/И). Думи с представка У-. Думи с представка О-. Правопис на думи, в които -ои -у- не са в начална позиция. Христо Ботев: На прощаване, Моята молитва

2 Запис ч. Даниела Миладинова учител в18. СУ Уилям Гладстон, София, тел.: Запис ч Добри Чинтулов: Стани, стани, юнак балкански и Вятър ечи, Балкан стене Анелия Еротеева учител в 18. тел.: Запис ч. гр. Запис ч. Процент в практически ситуации (част 2) Запис ч. Правописна норма (гласни). Замяна на гласни. А/Ъ в последната сричка. Правопис на наставки. Христо Ботев: Хаджи Димитър, Обесването на Васил Левски Росица Игнатова учител в 18. тел.: Запис ч. Иван Вазов Чичовци Запис ч Научен текст Отношения и пропорции. Права Иван Вазов Под игото и обратна пропорционалност (част1) Запис ч. Запис ч. Правописна норма (групи -ея, -ия, -еа-, -ия-) Иван Вазов: Левски Паисий Нели Илиева учител в 127. СУ Иван Н. Денкоглу, гр. София ; Запис ч.

3 Христо Ботев На прощаване в 1868 г. Запис ч. Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност (част 2) Запис ч Медиен текст Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и гр. Запис ч. графики. Средноаритметично на две и повече числа (част1) Правописна норма (съгласни). Замяна на съгласни обеззвучаване. Звучна/беззвучна в корена на думата. Звучна/беззвучна в представки Иван Вазов: Кочо, Опълченците на Шипка Радина Попова учител в НФСГ, София, тел.: Запис ч. Правописна норма (съгласни). Замяна на съгласни обеззвучаване. Звучна/беззвучна в наставки. Звучна/беззвучна в края на думата. Иван Вазов: Отечество любезно, При Рилския манастир Даниела Миладинова учител в 18. тел.: Из Немили-недраги, Иван Вазов (I и II глава) Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и графики. Средноаритметично на две и повече числа (част 2) Запис ч.

4 Запис ч Художествен текст Множества и операции с тях. Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие Запис ч. Почивен ден Правописна норма (съгласни; удвояване на предлози). Замяна на съгласни. Звучна/беззвучна в предлози. В/ВЪВ, С/СЪС. Озвучаване на беззвучни съгласни. Иван Вазов: Българският език, Линее нашто поколение Из Немили-недраги, Иван Вазов (III и V глава) Лице и периметър на равнинни фигури. Многоъгълник. Правилен многоъгълник Запис ч.

5 Запис ч Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права Звукови промени в думата (първа част) гр. Запис ч. Правописна норма (двойни съгласни). Двойни съгласни (НН, ТТ и др.) Иван Вазов: Елате ни вижте, Дядо Йоцо гледа Алеко Константинов Разни хора, разни идеали Запис ч. Из Немили-недраги, Иван Вазов (X глава и епилог) Запис ч. Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида) (част1)

6 Елементи и свойства на ръбести Алеко Константинов Бай тела (куб, правоъгълен Ганьо паралелепипед, права призма, правилна пирамида) (част 2) Звукови промени в думата (втора част) гр. Запис ч. Една българка, Иван Вазов (I, II и III част) Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, сфера и кълбо) (част 1) Правописна норма (струпване на съгласни) Пенчо Славейков: Ралица, Cis moll Росица Игнатова учител в 18. тел.: Елементи и свойства на Пенчо Славейков: Ни лъх не валчести тела (прав кръгов дъхва над полени, Спи цилиндър, прав кръгов конус, езерото, Самотен гроб в сфера и кълбо) самотен кът (Част 2) Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав гр. Нели Илиева учител в 127. СУ Иван Н. Денкоглу, гр. София ; Правописна норма (-ръ-/-ър-; -лъ-/-ъл-). Пейо Яворов: Градушка, Заточеници Радина Попова учител в НФСГ, София, тел.:

7 Запис ч. Една българка, Иван Вазов (IV, V и VI част) Цели изрази. Тъждествени изрази. (част 1) Понеделник Вторник Думата като лексикално средство в текста Цели изрази. Тъждествени изрази. (част 2) Анелия Еротеева учител в 18. тел.: Запис ч. Редактиране на текст (част 1) Запис ч. Формули за съкратено умножение (част 1)