Ученик Домакин Район Училище Клас 489 Камен Ив Пе 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" 3 56 Александра Ив Йо 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 57

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ученик Домакин Район Училище Клас 489 Камен Ив Пе 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" 3 56 Александра Ив Йо 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 57"

Препис

1 Ученик Домакин Район Училище Клас 489 Камен Ив Пе 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" 3 56 Александра Ив Йо 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 57 Биляна Ат Йо 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 58 Борислав Ро Бъ 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 59 Бояна Бо Пе 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 60 Веселин Ан Ди 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 61 Георги Хр Ту 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 62 Деница Ма Ди 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 63 Димилияна Ст Ст 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 64 Иван Пе Кл 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 65 Крум Ем Мо 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 66 Любомир Лю Ко 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 67 Маргарита Ни Ни 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 68 Мартин Лю Го 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 69 Мая Ст Ге 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 70 Никола Ни Ро 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 71 Никола Ст Ма 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 72 Сава Ив Сл 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 4 73 Тома Цв По 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" Борислава Ив Ба 22 СУ Лозенец 120. ОУ "Г. С. Раковски" Тодора Бо Да 22 СУ Лозенец 120. ОУ "Г. С. Раковски" Атанас Ди Ел 22 СУ Лозенец 122. ИОУ "Николай Лилиев Димана Ев Ру 22 СУ Лозенец 21. СУ "Христо Ботев" Габриела Ал Ми 22 СУ Лозенец 35. СЕУ "Добри Войников" Ема Пе Ка 22 СУ Лозенец 35. СЕУ "Добри Войников" Кристиан Пл Ал 22 СУ Лозенец 35. СЕУ "Добри Войников" Росана Ди Ча 22 СУ Лозенец 35. СЕУ "Добри Войников" Александра Ка Ни 22 СУ Лозенец ЧОУ "Д-р Петър Берон" Борислав Не То 22 СУ Лозенец ЧОУ "Д-р Петър Берон" Виктория Па Ди 22 СУ Лозенец ЧОУ "Д-р Петър Берон" Даниел Ру Ве 22 СУ Лозенец ЧОУ "Д-р Петър Берон" Димитър Ма Би 22 СУ Лозенец ЧОУ "Д-р Петър Берон" Елена Ма Ст 22 СУ Лозенец ЧОУ "Д-р Петър Берон" Ивайла Пл Ив 22 СУ Лозенец ЧОУ "Д-р Петър Берон" Йоана Ни Ив 22 СУ Лозенец ЧОУ "Д-р Петър Берон" Кристиян Ив Ра 22 СУ Лозенец ЧОУ "Д-р Петър Берон" Мартин Ан Пе 22 СУ Лозенец ЧОУ "Д-р Петър Берон" Мартин Ве Ма 22 СУ Лозенец ЧОУ "Д-р Петър Берон" Миа Ив Ре 22 СУ Лозенец ЧОУ "Д-р Петър Берон" Теа Ди Ди 22 СУ Лозенец ЧОУ "Д-р Петър Берон" Максим Ра Пе 22 СУ Лозенец ЧОУ "Наука за деца" (Izzi Sc Марина Ва Ге 22 СУ Лозенец ЧСЕУ "Г. С. Уланова" Александър Ас Ли 22 СУ Лозенец ЧСУ "Свети Георги" Габриела Ив Ат 22 СУ Лозенец ЧСУ "Свети Георги" СУ Лозенец ЧСУ "Свети Георги" Кристиан Ив Ку 22 СУ Лозенец ЧСУ "Свети Георги" Пламен Юл Ше 22 СУ Лозенец ЧСУ "Свети Георги" 4

2 149 Мая Ив Ив 22 СУ Средец 12. СУ "Цар Иван Асен II" Александра Ив Ив 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Ана Ан Ге 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Борис Бо Ив 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Борис Ге Ха 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Борис Кр Ви 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Виктор Лъ Ла 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Виктория Ди Ди 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Георги Ге Ме 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Георги Пе Та 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Дамян Да Ге 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Любомир Пе Ди 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Петър Пе Пе 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Ренета Ма Ев 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Теодор Ан Ре 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Ясен Св То 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Ана Ми Ан 22 СУ Средец 38. ОУ "В. Априлов" Елиана Ан Де 22 СУ Средец 38. ОУ "В. Априлов" Емил Ал Ко 22 СУ Средец 38. ОУ "В. Априлов" Николай Ми Ан 22 СУ Средец 38. ОУ "В. Априлов" София Ив Си 22 СУ Средец 38. ОУ "В. Априлов" Августин Ва Пе 22 СУ Средец 6. ОУ "Граф Н. П. Игнатиев" Лазар Да Ди 22 СУ Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици Лъчезар Ат То 22 СУ Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици 4 30 Анна Иц Ме 22 СУ Триадица 104. ОУ "Захари Стоянов" 4 31 Боян Кр Ац 22 СУ Триадица 104. ОУ "Захари Стоянов" 4 32 Мартин Ив Ни 22 СУ Триадица 104. ОУ "Захари Стоянов" Борис Лю Ив 22 СУ Триадица 121. СУ "Георги Измирлиев Калоян Ив Ка 22 СУ Триадица 121. СУ "Георги Измирлиев Лора Ив Га 22 СУ Триадица 126. ОУ "Петко Ю. Тодоров Атанас Те Ми 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" Велизар Ви Ру 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" Денисия Св Бу 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" Кирил Ка Бо 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" Андрей Ил Бо 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Емилиян Ге Ст 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Калина Сл Ка 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Маргарита Си Йо 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Калина Ро Ст 22 СУ Триадица 47. СУ "Христо Г. Данов" Карина Бо Ан 22 СУ Триадица 47. СУ "Христо Г. Данов" Дария Да Йо 22 СУ Триадица 73. СУ "Владислав Грамати Михаил Ст Чо 22 СУ Триадица 73. СУ "Владислав Грамати Ния Не Не 22 СУ Триадица 73. СУ "Владислав Грамати Мила Хр Ге 22 СУ Триадица ЧОУ "Прогресивно образов Николай Ге Цо 22 СУ Триадица ЧОУ "Прогресивно образов Иван Ал Хр 22 СУ Триадица ЧСУ по ИЧЕ "Артис" Калоян Ге То 22 СУ Триадица ЧСУ по ИЧЕ "Артис" Ния Ан То 22 СУ Триадица ЧСУ по ИЧЕ "Артис" 4 74 Антон Га Ге 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 5 75 Арина Ва Не 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 5

3 76 Драгомир Хр Сл 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 5 77 Йоан Ди Ан 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 5 78 Калоян Др Ст 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 5 79 Максим Ян Ив 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 5 80 Самуил Ва Ва 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" Виктор Лю Кр 22 СУ Лозенец 120. ОУ "Г. С. Раковски" Никола Ки Ве 22 СУ Лозенец 120. ОУ "Г. С. Раковски" Светлозара Ки Пе 22 СУ Лозенец 120. ОУ "Г. С. Раковски" София Ма Пе 22 СУ Лозенец 120. ОУ "Г. С. Раковски" Екатерина Ан Ко 22 СУ Лозенец 122. ИОУ "Николай Лилиев Ива Ил Со 22 СУ Лозенец 122. ИОУ "Николай Лилиев Николай Ге Дж 22 СУ Лозенец 122. ИОУ "Николай Лилиев Филип Си То 22 СУ Лозенец 122. ИОУ "Николай Лилиев Амелия Ра Би 22 СУ Лозенец 139. ОУ "Захарий Круша" Борислав Ма Ма 22 СУ Лозенец 139. ОУ "Захарий Круша" Димана Юр Ка 22 СУ Лозенец 139. ОУ "Захарий Круша" Емил Ем Пе 22 СУ Лозенец 139. ОУ "Захарий Круша" Михаела Ат На 22 СУ Лозенец 139. ОУ "Захарий Круша" Симона Ни Пе 22 СУ Лозенец 139. ОУ "Захарий Круша" Иван Ди Ка 22 СУ Лозенец 21. СУ "Христо Ботев" Даниел Ил Пе 22 СУ Лозенец ЧОУ "Наука за деца" (Izzi Sc Мартина Ме Ко 22 СУ Лозенец ЧОУ "Наука за деца" (Izzi Sc Миа Ил Ко 22 СУ Лозенец ЧОУ "Наука за деца" (Izzi Sc Теодора Ро Не 22 СУ Лозенец ЧОУ "Наука за деца" (Izzi Sc СУ Лозенец ЧСУ "Свети Георги" Василена Ва Ст 22 СУ Лозенец ЧСУ "Свети Георги" Георги То То 22 СУ Лозенец ЧСУ "Свети Георги" Илия Па Зл 22 СУ Лозенец ЧСУ "Свети Георги" Кристиан Ро Ве 22 СУ Лозенец ЧСУ "Свети Георги" Никола Ст Ва 22 СУ Лозенец ЧСУ "Свети Георги" Олег Де Мо 22 СУ Лозенец ЧСУ "Свети Георги" Христо Ка Не 22 СУ Лозенец ЧСУ "Свети Георги" Ива Ге Ге 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Карина Ст Ст 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Мартин Ди Ди 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Симеон Ко Пе 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Симона Ни Пе 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Кристиян Ан Ан 22 СУ Средец 6. ОУ "Граф Н. П. Игнатиев" СУ Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици СУ Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици Ива Ем Ал 22 СУ Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици Ивелин Ва Ле 22 СУ Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици Катерина Вл Пе 22 СУ Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици Явор Хр Ба 22 СУ Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици 5 33 Калоян Ив Ил 22 СУ Триадица 104. ОУ "Захари Стоянов" 5 34 Петя Ге То 22 СУ Триадица 104. ОУ "Захари Стоянов" 5 35 Стоил Йо Къ 22 СУ Триадица 104. ОУ "Захари Стоянов" Александър Ст Вл 22 СУ Триадица 121. СУ "Георги Измирлиев Кристиян Лъ Ли 22 СУ Триадица 121. СУ "Георги Измирлиев Теодор Ра Хр 22 СУ Триадица 121. СУ "Георги Измирлиев 5

4 267 Далия Св То 22 СУ Триадица 126. ОУ "Петко Ю. Тодоров Денис Ди Ди 22 СУ Триадица 126. ОУ "Петко Ю. Тодоров Михаела Вл Бе 22 СУ Триадица 126. ОУ "Петко Ю. Тодоров Моника Яв Ив 22 СУ Триадица 126. ОУ "Петко Ю. Тодоров Пламена Ст Лу 22 СУ Триадица 126. ОУ "Петко Ю. Тодоров Цветослава Ка Ад 22 СУ Триадица 126. ОУ "Петко Ю. Тодоров Мартин Ни Ме 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" Александър Бо Дж 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Борис Пе Ат 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Диана Ко Ст 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Катерина Ал Ек 22 СУ Триадица 73. СУ "Владислав Грамати 5 81 Атанас Йо Ча 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 6 82 Биляна Ве Ан 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 6 84 Димитър Ди Да 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 6 85 Екатерина Кр Ко 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 6 86 Магдалена Св Га 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 6 87 Мария До Цо 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 6 88 Мартин Ст Ст 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 6 89 Неда Цв Пе 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 6 90 Никол Ко Ко 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 6 91 Рада Ра Ив 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" 6 92 Стела Ст Тр 22 СУ Лозенец 107. ОУ "Хан Крум" Владимир Ив Де 22 СУ Лозенец 120. ОУ "Г. С. Раковски" Димитър Ал Бо 22 СУ Лозенец 122. ИОУ "Николай Лилиев Ани Ме Кр 22 СУ Лозенец 139. ОУ "Захарий Круша" Валентина Ни Ми 22 СУ Лозенец 139. ОУ "Захарий Круша" Дороти Пе Цв 22 СУ Лозенец 139. ОУ "Захарий Круша" Свилена Св Бр 22 СУ Лозенец 139. ОУ "Захарий Круша" Пламена Йо Ни 22 СУ Лозенец 21. СУ "Христо Ботев" Максимилиан Ст Ха 22 СУ Лозенец 35. СЕУ "Добри Войников" СУ Лозенец ЧСУ "Свети Георги" СУ Лозенец ЧСУ "Свети Георги" Александър Дж Ха 22 СУ Средец 12. СУ "Цар Иван Асен II" Мария Ст Ст 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Сияна Св Цв 22 СУ Средец 133. СУ "Ал. С. Пушкин" Владимир Ге Па 22 СУ Средец 38. ОУ "В. Априлов" Калина Ни По 22 СУ Средец 38. ОУ "В. Априлов" Калоян Ма Пе 22 СУ Средец 38. ОУ "В. Априлов" Мая Ив Ан 22 СУ Средец 38. ОУ "В. Априлов" Мирна Ки Бо 22 СУ Средец 38. ОУ "В. Априлов" Виктория Ва Бе 22 СУ Средец 6. ОУ "Граф Н. П. Игнатиев" Яна Бр Тъ 22 СУ Средец 7. СУ "Св. Седмочисленици 6 36 Явор Ро Ге 22 СУ Триадица 104. ОУ "Захари Стоянов" Димитър Па Ха 22 СУ Триадица 121. СУ "Георги Измирлиев Леа Ан Са 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" Лилия Гр Въ 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" Михаела Ст До 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" Рая Ив Та 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" Румяна Бо Ча 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" 6

5 514 Андрей Ва Ма 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Детелина Ив Цу 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Елена То Йо 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Лия Ал По 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Магдалена Да Йо 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Никола Бо Ма 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Станислава Да Йо 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Ясен Ив Бо 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Александър Ни Го 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Георги То Си 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Здравко Зд Ив 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Константин Вл Та 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Михаил Ни Си 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Павлина Ан Ан 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Християна Вл Ка 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Ная Пе Ив 22 СУ Триадица 73. СУ "Владислав Грамати 6 37 Стефан Ат Ни 22 СУ Триадица 104. ОУ "Захари Стоянов" Атанас Ма Ру 22 СУ Триадица 126. ОУ "Петко Ю. Тодоров Йоанна Ра Др 22 СУ Триадица 126. ОУ "Петко Ю. Тодоров Габриела Ки Ко 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" Ирина Де Де 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" Цветослав Ив Ма 22 СУ Триадица 20. ОУ "Тодор Минков" Дебора Ра Де 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Калин Хр Хр 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Кирил Ки Ки 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Мария Ил Ан 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Ясен Ро По 22 СУ Триадица 22. СЕУ "Георги Раковски" Алекс Яв Ге 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Александра Би Ге 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Виктория Бо Пе 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Дамян Ве Ст 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Ева Ми Ми 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Евгения Ев До 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Ива Ди Ке 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Ивана Ат Пе 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Кармен Ив Ки 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Лила Вл Ге 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Лили Хе Ов 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Лора Ма Ко 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Мария Ди Ло 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Никола Бо Бо 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Николай Ил Бе 22 СУ Триадица 41. ОУ "Св. Патр. Евтимий" Андрей Ив Ди 22 СУ Триадица 73. СУ "Владислав Грамати Виктория Вл Вл 22 СУ Триадица 73. СУ "Владислав Грамати Данаил Ад Ан 22 СУ Триадица 73. СУ "Владислав Грамати СУ Триадица 73. СУ "Владислав Грамати Андрея Пе За 22 СУ Триадица ЧСУ по ИЧЕ "Артис" 7

6 Ученик Домакин Район Училище Клас СУ Витоша 2. СУ "Акад. Ем. Станев" Йоан Йо Ди 2 СУ Витоша 2. СУ "Акад. Ем. Станев" Калоян Ма Ви 2 СУ Витоша 2. СУ "Акад. Ем. Станев" Кирил Ив Зу 2 СУ Витоша 2. СУ "Акад. Ем. Станев" Теодор Ал Па 2 СУ Витоша 2. СУ "Акад. Ем. Станев" Ясен То Ар 2 СУ Витоша 2. СУ "Акад. Ем. Станев" Ивайло Ог Ан 2 СУ Витоша 5. ОУ "Иван Вазов" Виктор Ев Ку 2 СУ Витоша 52. ОУ "Цанко Церковски" Моника Вл Бу 2 СУ Витоша 52. ОУ "Цанко Церковски" Никол Кр Же 2 СУ Витоша 52. ОУ "Цанко Церковски" Николета Ни Ив 2 СУ Витоша 52. ОУ "Цанко Церковски" СУ Витоша 52. ОУ "Цанко Церковски" Селена Ем Бу 2 СУ Витоша 64. ОУ "Цар Симеон Велик Теодор Йо Же 2 СУ Витоша 64. ОУ "Цар Симеон Велик Васил Ил Ва 2 СУ Витоша Френски лицей "Виктор Ю Александър Ал Ра 2 СУ Витоша ЧОУ "Света София" Александър Ем Ми 2 СУ Витоша ЧОУ "Света София" Боян Ан Бо 2 СУ Витоша ЧОУ "Света София" Виктория Ас Ст 2 СУ Витоша ЧОУ "Света София" Даниела Ва Ив 2 СУ Витоша ЧОУ "Света София" Йоана Ге Дж 2 СУ Витоша ЧОУ "Света София" Калоян Хр Хр 2 СУ Витоша ЧОУ "Света София" Максим Па Пе 2 СУ Витоша ЧОУ "Света София" Михаела Ми Ми 2 СУ Витоша ЧОУ "Света София" Никола Бо Бо 2 СУ Витоша ЧОУ "Света София" Никола Хр Ла 2 СУ Витоша ЧОУ "Света София" Пламен Ни Ма 2 СУ Витоша ЧОУ "Света София" Рая Ил Но 2 СУ Витоша ЧОУ "Света София" Иван Ем Ко 2 СУ Витоша ЧОУ "Томас Едисън" Калин Ни Ни 2 СУ Витоша ЧОУ "Томас Едисън" Мартин Вл Ви 2 СУ Витоша ЧОУ "Томас Едисън" Сияна Юл Ба 2 СУ Витоша ЧСУ "Рьорих" Дара Хр Ба 2 СУ Витоша ЧСУ с РЧЕО "ЕСПА" Лия Ив Ст 2 СУ Витоша ЧСУ с РЧЕО "ЕСПА" МартинВ 2 СУ Витоша ЧСУ с РЧЕО "ЕСПА" Деян Ди Ди 2 СУ Красно село 132. СУ "Ваня Войнова" Мира Бо До 2 СУ Красно село 142. ОУ "Веселин Ханчев" Николай Ил До 2 СУ Красно село 142. ОУ "Веселин Ханчев" Преслав Яс Ст 2 СУ Красно село 142. ОУ "Веселин Ханчев" Борис Бо Ка 2 СУ Красно село 19. СУ "Елин Пелин" Борис Те Бе 2 СУ Красно село 19. СУ "Елин Пелин" Виктор Ст Ст 2 СУ красно село 19. СУ "Елин Пелин" Виктория Бо Ка 2 СУ Красно село 19. СУ "Елин Пелин" Виктория Ив Ка 2 СУ Красно село 19. СУ "Елин Пелин" Кристиян Ки Ап 2 СУ Красно село 19. СУ "Елин Пелин" Виктор Ан Ан 2 СУ Красно село 25. ОУ "Д-р Петър Берон" Никола Хр Цв 2 СУ Красно село 25. ОУ "Д-р Петър Берон" 4

7 583 Ава Ст Зу 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Александър Ан Пе 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Александър Ни Не 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Борис Ан Па 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Боян Ст Ст 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Гергана Вл Ха 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Дениз Ме Ис 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Калоян Си Ра 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Камен На Ди 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Константин Ру Си 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Магдалена Ди Ат 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Християна Ва Ив 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Кристиян Ве Те 2 СУ Красно село 36. СУ "Максим Горки" СУ Красно село 51. СУ "Елисавета Багряна" Виктория На Ка 2 СУ Красно село 51. СУ "Елисавета Багряна" Емма Те Къ 2 СУ Красно село 51. СУ "Елисавета Багряна" Мариян Ми Ст 2 СУ Красно село ЧЕСУ "Дорис Тенеди" Никола Ст Ко 2 СУ Красно село ЧЕСУ "Дорис Тенеди" Александър Ви Ив 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Александър Ив Ни 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Александър Пл Па 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Александър Ро Ст 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Борис Цв Пе 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Боян Ан Це 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Виктория Ан Пе 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Вихра Ни Па 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Габриела Пе Не 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Данаил Вл Го 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Даная Ст Та 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Даниел Хр То 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Дея Ди На 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Дея Цв Съ 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Емил Яв Въ 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Ива Ки Ни 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Иво Те То 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Йордан Вл Ло 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Йордан Ем Ст 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Камен Ат Ба 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Константин Ан Ба 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Мартина Кр Ил 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Мартина Ма Пе 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Милош Ге Ан 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Невена Ди Ва 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Никола Бо Ма 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Никола Ге Ма 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Никола Лу Ро 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Никола См Ми 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Ния Ге Ил 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Стефан Ив Ма 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" 4

8 1676 Стилиян То Ст 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Христо Ив Бр 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Христо Ни Ми 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" Цветелина Мл Цв 2 СУ Красно село ЧНУ "Питагор" СУ Витоша 2. СУ "Акад. Ем. Станев" Елица Де Ра 2 СУ Витоша 2. СУ "Акад. Ем. Станев" СУ Витоша 52. ОУ "Цанко Церковски" Мая Ив Бо 2 СУ Витоша 52. ОУ "Цанко Церковски" Виктория До Цв 2 СУ Витоша ЧОУ "Томас Едисън" Кристиян Ив Ги 2 СУ Витоша ЧОУ "Томас Едисън" Момчил Хр Цв 2 СУ Витоша ЧОУ "Томас Едисън" Никола Ма Ко 2 СУ Витоша ЧОУ "Томас Едисън" Андреа Н Ни 2 СУ Витоша ЧСЕУ "Британика" Андреа Ев С 2 СУ Витоша ЧСЕУ "Британика" Ива Пе Пе 2 СУ Витоша ЧСЕУ "Британика" Калия Ро Кр 2 СУ Витоша ЧСЕУ "Британика" Виктор Ди Ал 2 СУ Витоша ЧСУ "Рьорих" Александър Ал Ве 2 СУ Витоша ЧСУ с РЧЕО "ЕСПА" Деян Ге Ге 2 СУ Витоша ЧСУ с РЧЕО "ЕСПА" София Св Ве 2 СУ Витоша ЧСУ с РЧЕО "ЕСПА" Владимир Ва Ба 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Денислав Йо Ди 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Виктория Зд Ст 2 СУ Красно село 51. СУ "Елисавета Багряна" Константин Ди Са 2 СУ Красно село 51. СУ "Елисавета Багряна" Александра Ди Йо 2 СУ Красно село ПЧМГ Александра То Ли 2 СУ Красно село ПЧМГ Александър Ди Ди 2 СУ Красно село ПЧМГ Александър Ни То 2 СУ Красно село ПЧМГ Богдан Хр Ур 2 СУ Красно село ПЧМГ Божидар Ал Са 2 СУ Красно село ПЧМГ Виктор Ге Ге 2 СУ Красно село ПЧМГ Виктория Ва Ву 2 СУ Красно село ПЧМГ Дарина Сп Ма 2 СУ Красно село ПЧМГ Емма Ан Ик 2 СУ Красно село ПЧМГ Живко Ко Бо 2 СУ Красно село ПЧМГ Калина Фи Гл 2 СУ Красно село ПЧМГ Магдалена То Пл 2 СУ Красно село ПЧМГ Маргарита Ди Ди 2 СУ Красно село ПЧМГ Марио Цв Ив 2 СУ Красно село ПЧМГ Мартин Бо Ма 2 СУ Красно село ПЧМГ Матей Ва Ва 2 СУ Красно село ПЧМГ Никола Кр Ръ 2 СУ Красно село ПЧМГ Никола Св Ив 2 СУ Красно село ПЧМГ Павел Ив Ге 2 СУ Красно село ПЧМГ Петър Си Сл 2 СУ Красно село ПЧМГ Таня Ст Ка 2 СУ Красно село ПЧМГ Теодора Ки Бе 2 СУ Красно село ПЧМГ Ясен Вл Пе 2 СУ Красно село ПЧМГ Борис Бо Фе 2 СУ Витоша 2. СУ "Акад. Ем. Станев" Георги Зд Ма 2 СУ Витоша 2. СУ "Акад. Ем. Станев" 6

9 708 Лилия Ди Съ 2 СУ Витоша 5. ОУ "Иван Вазов" Александър Вл Ду 2 СУ Красно село 25. ОУ "Д-р Петър Берон" Борис Ст Пи 2 СУ Красно село 25. ОУ "Д-р Петър Берон" Ерика Ер Ка 2 СУ Красно село 25. ОУ "Д-р Петър Берон" Константин Пе За 2 СУ Красно село 25. ОУ "Д-р Петър Берон" Никола Ру Хр 2 СУ Красно село 25. ОУ "Д-р Петър Берон" Ема Ив Ан 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Йоана Ви Та 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Калина Вл Ди 2 СУ Красно село 34. ОУ "Стою Шишков" Дария Ге Чо 2 СУ Красно село 36. СУ "Максим Горки" Алекс Ив Ге 2 СУ Красно село 51. СУ "Елисавета Багряна" Васил Ан Ан 2 СУ Красно село 51. СУ "Елисавета Багряна" Аделина Цв До 2 СУ Красно село ПЧМГ Александър Йо Ге 2 СУ Красно село ПЧМГ Алина Кр Бо 2 СУ Красно село ПЧМГ Андрей Зд Ст 2 СУ Красно село ПЧМГ Анита Ал Ка 2 СУ Красно село ПЧМГ Анна То Ян 2 СУ Красно село ПЧМГ Божидар Вл Ри 2 СУ Красно село ПЧМГ Велина Ни Ве 2 СУ Красно село ПЧМГ Виктория Ни Ма 2 СУ Красно село ПЧМГ Владимир Ев Гр 2 СУ Красно село ПЧМГ Диана Вл Не 2 СУ Красно село ПЧМГ Иван Ми Гл 2 СУ Красно село ПЧМГ СУ Красно село ПЧМГ Мария Ка Лю 2 СУ Красно село ПЧМГ Мария Ру Ма 2 СУ Красно село ПЧМГ Радост Ди Ан 2 СУ Красно село ПЧМГ 6