Месечен бюлетин 1'2014

Размер: px
Започни от страница:

Download "Месечен бюлетин 1'2014"

Препис

1 Коментар След изключително силната за американския пазар 2013 г., първият месец на Новата години предложи коренно различни емоции. Още първия ден на месеца завърши на червено, и това бе силен сигнал за последвалото негативно представяне през целия януари, който често е и определящ за развитието на пазара през годината. Така след почти 30% ръст за 2013,януари започна сотстъплениеот 3.6% за S&P 500. Особено негативна бе втората половина от месеца, когато страховете около развиващите се пазари нараснаха значително (Турция, Аржентина, Тайланд), гарнирани с подновените опасения около стабилността на китайската икономика, след слабите данни около PMI и поредното, макар и очаквано, намаление от страна на ФЕД по програмата за изкупуване на облигации. В резултат на това големите губещи бяха BRIC, с близо 6% спад през месеца, сред които Русия отчете почти 10% спад. Слабо представяне записа и Япония, чийто пазар загуби 8.5% през месеца, след като инвеститорите отново се насочиха към йената като спасителен бряг при рязката смяна на сентимента в края на месеца. Всички тези събития и настанилият се негативен сентимент на световните пазари не можаха да извадят от равновесие българския фондов пазар. SOFIX продължи уверено нагоре и през януари, който обикновено е силен месец в последните години за пазара. Този път в януарското рали се включиха повече позиции, като инвеститорите започнаха да търсят и значително по-изостанали в представянето си акции. В резултат на това водещият борсов индикатор се изстреля с 11.25% през януари, а широкият BG TR30 с 10.28%. Ликвидността на пазара чувствително се повиши през месеца, а нетните парични потоци към пазара показаха значително увеличение на апетита за риск. Освен силното представяне на познатите ликвидни компании от банковия сектор (ЦКБ напредна с 35.5%, ПИБ с 28.4%) и този на холдингите (Стара планина с ръст от 33.8%, Химимпорт с 31%), не лош ръст отчетоха и компании с не толкоз ликвидни акции като Монбат (+21.6%) и М+C Хидравлик (19.2%). От основния индекс SOFIX, 60 % от акциите отчетоха двуцифрени ръстове през януари. Продължава на стр. 2 Български капиталов пазар Тенденции Стойност Месечна Промяна от промяна нач. на год. SOFIX % 11.25% BG 40* % 9.09% BG REIT % 0.51% BGTR % 10.27% *от г. индексът BG40 се заменя от BGBX 40 Оборот БФБ г. лв. евро Оборот акции (хил. лв.) Оборот облигации (хил. лв.) Други инструменти (хил. лв.) ОБЩО Регулиран пазар (хил. лв.) OTC пазар (хил. лв.) Пазарна капитализация (млн. лв.) Пазарна капитализация/бвп 10.7% SOFIX P/E P/B EPS ръст Паз. кап-я Оборот % EPS ръст на годишна база; пазарна капитализация и оборот в млн. лв. Международни пазари Страна/Регион Индекс Стойност Месечна промяна Промяна от нач. на год. България SOFIX % 11.25% Гърция ASE % 1.22% Македония MBI % -0.08% Полша WIG % -1.88% Румъния BET % -1.77% Русия MICEX % -9.79% Словакия SAX % -0.66% Словения SBITOP % 6.75% Сърбия BELEX % 2.84% Турция ISE % -8.77% Украйна PFTS % 0.36% Унгария BUX % 2.12% Хърватия CROBEX % 0.52% Черна гора NEX % 2.78% Чехия PX % 0.16% Morgan Stanley MSCI EE ( ) % -6.87% САЩ S&P % -3.56% Германия DAX % -2.57% Япония NIKKEI % -8.45% Виж последната страница за уточнение

2 Главни макроикономически показатели Новини от последния месец Корпоративен сектор отстр БВП, млрд. лв БВП, реален ръст (%) Инфлация, ср. (%) Безработица (%) Фискален баланс, %БВП Брут. публ. дълг, %БВП Брут. външ. дълг, %БВП Текуща сметка, %БВП Преки чужд. инв., %БВП ОЛП, (%) * Официални данни: за БВП ; инфлация и безработица -към ; фискален баланс и брутен публичен дълг към ; брутен външен дълг, текуща сметка и преки инвестиции в България към , ОЛП - към Коментар (продължение) Естествено инвеститорите очакваха и корпоративните резултати в края на месеца, които да им дадат допълнителна индикация за състоянието на компаниите на пазара. И този път при отчетите се наблюдаваха разнопосочни тенденции. Наред с няколко изключително позитивни и изненадващи отчета, които определено раздвижиха търговията при по-неликвидни позиции като Енерго Про Продажби и Евроинс, не може да се каже, че при останалите се наблюдаваше някакви изключително представяне. През месеца показателят на бизнес климата в България отчете подобрение в очакванията на ръководителите във водещите сектори на икономиката. Очакванията на МВФ са, че икономиката на страната ни ще бъде позитивно повлияна от развитието на световната икономика, и специално от тази на еврозоната, която се очаква да нарастне с 1% през тази година. Прогнозата за ръст на местната икономика от 1.6% все пак е с 0.2% пониска от очакваната от правителството на страната. В края на месеца ЕК също предложи своя доклад, в който изрази разочарованието си от борбата с корупцията и независимостта на съдебната система. ЕК вижда политическата класа като основен проблем и пречка за негативното развитие на тези два проблема. Очакванията са силното представяне на SOFIX да продължи, след като преминаването на важното техническо ниво от 515 пункта в началото на януари бе със сериозна сила. Възможен е тест на това ниво на покъсен етап през годината, но като цяло изглежда, че пазарът е започнал нов силен"бичи" тренд. Софарма отчете 1,8% ръст на неконсолидираните приходи от продажбидо237,6млн.лв.през2013г.,катоизносътнараствас1,4%на годишна база до 153,1 млн.лв. (70,8% от продажбите на продукция спрямо 71,8% през 2012 г.), а продажбите на вътрешния пазар се увеличават с 6,1% и достигат близо 63 млн.лв. Продажбите само за четвъртото тримесечие се увеличават с 11% до 63,8 млн.лв. Разходите за заплати намаляват с 7,2%, а тези за външни услуги с 8,9%. Въпреки ръста на продажбите и понижението на част от оперативните разходи, неконсолидираната печалба на компанията намалява с 17,8% до 33,6 млн.лв. през 2013 г., като само през четвъртото тримесечие спадът е 62,5% до 2,1 млн.лв. Нетната рентабилност се свива до 14,1%, спрямо 17,5% през 2012 г. Основната причина за влошаването на рентабилността е увеличаването на разходите за материални запаси (6,9 млн.лв., при намаление от 1,1 млн.лв. през 2012 г.) и обезценки на вземания и продукция (2,8 млн.лв., спрямо 2,0 млн.лв. през 2012 г.). Натежават и повишените разходи за амортизация (+31% до 11,7 млн.лв.) в резултат на пускането в експлоатация на новия таблетен завод на компанията. Междувременно компанията обяви, че продажбите й през януари са нарастнали с 6% на годишна база, в това числоувеличениенавътрешнияпазарс2%инаизносас9%. Печалбата на ТБ Централна кооперативна банка (ЦКБ) [4CF] остава почти без промяна през 2013 г. на ниво от 10,80 млн.лв., при 10,72 млн.лв. през 2012 г. Нетният доход от лихви нараства с 5% на годишна база до 54,62 млн.лв., а нетните приходи от такси и комисионни се увеличават с 7% до 33 млн.лв. Разходите за обезценка за несъбираемост намаляват до 6,23 млн.лв. от 8,65 млн.лв. през 2012 г. Нетната печалба от операции с ценни книжа се понижава до 9,61 млн.лв. от 13,10 млн.лв. Административните разходи нарастват с 3% до 105,13 млн.лв. Активите на банката се увеличават с 11,85% до 3,746 млрд.лв. Кредитният портфейл се увеличава с 11% до 1,762 млрд.лв., а депозитната база с 14% до 3,278 млрд.лв. През четвъртото тримесечие банката емитира 7-годишни конвертируеми облигации с номинал 36 млн.евро при годишна лихва от 4,5% и погасява предсрочно подчинен срочен дълг в размер на 45 млн.лв Корпоративна търговска банка АД, четвъртата по размер на активите банка в страната, e подписала споразумение с IUB Holding SAS, изцяло дъщерна компания на глобалната група за финансови услуги Креди Агрикол С.А., Франция, за придобиването на 100% от акциите от капитала на Креди Агрикол България ЕАД, съобщиха от КТБ. След придобиването Креди Агрикол България ЕАД ще бъде ребрандирана и ще предлага широка гама от продукти и услуги на своите клиенти, като фокусът ще бъде върху малкия и среден бизнес и търговията на дребно. Креди Агрикол България ЕАД е средна по големина кредитна институция, чиито активи възлизат на повече от 480 млн. лв. към 30 септември 2013 г. След придобиването активите на КТБ ще надминат 7,2 млрд.лв. НетнатапечалбанаСофарматрейдингсеувеличавас38%през2013 г. до 10,17 млн.лв., като нетният марж се повишава до близо 2% от 1,6% през 2012 г. Продажбите за годината нарастват с 9,4% до 510,5 млн.лв., показа неодитираният отчет на дружеството за четвъртото тримесечие. EBITDA расте с 22,5% до 13,53 млн.лв. при оперативен марж от 2,65% (2,4% през 2012). Положителен ефект върху печалбата оказва и рязкото намаляване на финансовите разходи (16 хил.лв. за 2013 г. при 471 хил.лв. през 2012 г.), най-вече в резултат на реализиран положителен доходотлихвивразмерна557хил.лв.(-228хил.лв.през2012г.). Консолидираните продажби на Стара планина холд [5SR] за 2013 година бележат повишение с 8.90% в сравнение с продажбите през 2012 година, обяви дружеството. Компанията прогнозира ръст на приходите от 7.7% на годишна база до 14,75 млн.лв. за януари 2014 г. Продажбите на Хидравлични елементи и системи [4HE], в което Стара планина холд притежава дял от 64.5%, нарастват с 9,9% през 2013 г. до 39,68млн.лв.,апечалбатапредиданъци с1,87%до3,24млн.лв.

3 Новини от последния месец Икономика и политика Новини от последния месец Корпоративен сектор Европейската банка за възстановяване и развитие(ебвр) занижи до на 1,8% от 2% очакванията си за икономическия растеж на България през 2014 г. Банката обаче леко е завишила очакванията си за икономическия ръст през 2013 г. - предишната прогноза бешеза повишениеот0,4 на сто, докатоновата еза ръстот0,7 на сто. Ръстът на БВП на България се очаква да остане по-слаб от очаквания ръст на държавите от Югоизточна Европа (2,1%), централноевропейските и балтийските страни (2,2%) и Източна Европа и Кавказкия регион (2%). Износът се очаква да продължи да е основен двигател на икономическия ръст, но се очаква и известно възстановяване на вътрешното потребление. Мониторинговия доклад на Европейската комисия показва, че ЕК е объркана и разочарована от ситуацията, свързана с борбата с корупцията и гарантирането на независимостта на съдебната система в България. Необходимо е да се вземат мерки във връзка с намесите на политическата класа в България в съдебната система и в назначенията. Международната кредитна агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг BBB- в чуждестранна и ВВВ в местна валута на България със стабилна перспектива. Краткосрочният кредитен рейтинг в чуждестранна валута също беше потвърден на F3, докато таванът за страната бе запазен при ВВВ+. Fitch прогнозира, че растежът на БВП ще се повиши постепенно до 2% през 2015г. Стопанската конюнктура в страната през януари се подобрява, отчитайки ръст от 4,6 пункта спрямо декември, показва анкетата на НСИ. Показателят за бизнес климата отчита по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли: промишленост, строителство, търговия на дребно, услуги. Общата печалба на банковия сектор за 2013 г. нараства с 3,11% на годишна база до млн. лв., въпреки продължаващото свиване на нетния лихвен доход, който намалява с 3,22% през годината, показват данни на БНБ. Основната причина за свиването на нетния лихвен доход е слабия ръст в кредитирането (едва 0,4% при корпоративните кредити и 0,5% при тези за домакинствата), докато депозитите продължават да нарастват побързо от кредитите, като през 2013 г. ръстът е 7,5% при корпоративните депозити и 9,4% при тези на домакинствата. Положителен ефект върху печалбата оказва ръстът на нетните приходи от такси и комисионни, които се увеличават с 5,1% на годишна база до 818,8 млн. лв., както и продължаващата тенденция за намаляване на разходите за обезценки, които се свиватс11,7%.ръстътнакредитнатабазае4,7%през2013г.,като общо активите на банковата система се увеличават с 2942,1 млн. лв. С 2,66% до 9,87 млрд. лв. се увеличават необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни). Съвкупният капитал на банките в страната се увеличава с 314,3 млн. лв. до 11164,4 млн. лв. към края на 2013г. Лихвите по депозитите на домакинствата се понижават с около 1% през 2013 г., като през декември 2013 средната лихва на срочен депозит в левове е 3,76%, спрямо 4.84% през декември 2012 г. Тенденцията лихвите по депозитите да се понижава продължава на фона на забавяне на растежа на епозитите. Юрий Гагарин АД-Пловдив [4PX] отчете печалба от едва 1000 лв. за 2013 г., въпреки че приходите от продажби се увеличават с 69% до 80,46 млн.лв. В структурата на разходите за външни услуги изненадващо се появява перо бонуси при продажби в размер над 4 млн.лв. (през 2012 г. няма такова перо), в резултат на което разходите за външни услуги нарастват трикратно до 5,89 млн.лв. Дружеството реализира 88% от приходите си на вътрешния пазар, като основният му клиент е Булгартабак холдинг. Нетният резултат страда от начислената обезценка на оборудване за производство на цигарени заготовки в размер на 6,79 млн.лв., тъй като през 2012 г. бе приет лобистки закон, забраняващ това производство. Приходите от продажби на опаковки от картон и хартия нарастват с 48% до 44,07 млн.лв., а тези от продажби на филтри за цигари нарастват с 152% до 29,64 млн.лв. Дружеството реализира 88% от приходите си на вътрешния пазар, като основният му клиент е Булгартабак холдинг. Инвеститорският интерес към компанията беше силен през 2013 г. след промяната в крайните собственици на основните пакети акции (според медиите дружества близко до Булгартабак) през февруари 2013 г., както и поради очаквания за почти сигурна отмяна на спорните текстове в закона, които засегнаха сериозно бизнеса на дружеството. Отчетът за 2014 г. обаче разочарова инвеститорите и след публикуването му цените на акциите му се понижиха с близо 20%. Неохим [3NB] отчете загуба от 5,5 млн.лв. за 2013 г., в сравнение със загуба от 8,8 млн.лв. през 2012 г. Основната част от загубата е реализирана през третото (9,8 млн.лв.) и четвъртото тримесечие (9,5 млн.лв.). Приходите от продажби намаляват с 2% до 248,6 млн. лв. за годината, но през последното тримесечие е отбелязан ръст от 32% до 55,8 млн.лв. Продажбите на вътрешния пазар се повишават с 34% до 169,9 млн.лв. и заемат дял от 69% в общите продажби, при 51% през 2012 г. Приходите от износ на продукция намаляват с близо 39% до 75,1 млн.лв. оперативните разходи намаляват с 4,4%, което води до близо 5-кратно увеличаване на EBITDA до 7,6 млн.лв. След отразяване на амортизационните разходи от 10,4 млн.лв. обаче, оперативно компанията излиза на загуба от 2,7 млн.лв. Върху нетния резултат негативно влияние оказват и завишените финансови разходи 2,8 млн.лв.,прималконад1млн.лв.през2012г. М+С Хидравлик [5MH] отчита спад на печалбата с 2,6% на годишна база до 10,61 млн. лв. за 2013 и свиване на нетния марж до 12,4% (от 13,6% през 2012 г.), въпреки че приходите от продажби се увеличават с 6,8% на годишна база до 85,29 млн.лв. Основната причина за спада на печалбата е изпреварващия ръст на оперативните разходи (+9,4% на годишна база), като в най-голяма степен нарастват разходите за материали и енергия (+9,3% до 38,98 млн.лв.) и външни услуги (+9,4% до 6,78 млн.лв.). Само през четвъртото тримесечие ръстът на продажбите е 17,5% на годишна база до 19,28 млн.лв. Двуцифреният ръст на приходите обаче се оказва недостатъчен да компенсира силното повишаване на разходите за материали(+21%) и труд(+19%) и през четвъртото тримесечие печалбата на дружеството се понижава с 6% на годишна база до 1,3 млн.лв. През декември 2013 г. дружеството дори реализира брутна загуба от 321 хил.лв. Продажбите за януари 2014 г. нарастват с 11,3% до 7,65 млн.лв. според прогнозни данни на Стара планина холд[5sr], която притежава 30,9% от капитала.

4 Акции във фокус 1'2014 ЗД Евроинс АД [5IC] Сектор: застраховане Акциите на ЗД Евро инс [5IC], които не се бяха радвали дълго на особено активна търговия, поскъпнаха с над 70% след като компанията изненадващо отчете печалба от 9,4 млн.лв. за 2013 г. спрямо печалба от едва 524 хил.лв. през 2012 г., според неодитирания отчет на компанията към 31 декември. Промяната идва основно през четвъртото тримесечие, което носи на компанията нетна печалба от 10,5 млн.лв., при загуба от 1,1 млн.лв. за първите три тримесечия на годината. От отчета се вижда, че през 2013 г. брутният премиен приход на застрахователя нараства с 37,5% до 118,4 млн.лв., а нетният с близо 60% до 114,3 млн.лв., като 11,7 млн.лв. от ръста се дължи на промяна в брутния размер на пренос-премийния резерв. Само през последните три месеца на годината е реализиран брутен премиен приход от 64 млн. лв., което е повече от общия премиен приход от 54,4 млн.лв. за първите 9 месеца на годината. Изплатените нетни щети се увеличават с по-бавен темп от ръста на нетния премиен приход, а именно с 44% до 60,7 млн.лв., а останалите оперативни разходи остават почти без промяна. Брой акции, хил P/E, ttm 1.98 Цена акции 1.58 P/B, mrq 0.85 Пазарна кап-я, х.лв P/GWP, ttm 0.16 Активи, млн. лв Claims ratio 60.0% Нетна възвр-ст 9.52% Combined ratio 78.6% От Евроинс посочват, че една от причините за рязкото подобряване на резултатите са придобиванията на застрахователните портфейли, които компанията извърши през миналата година. Преди няколко месеца Евроинс придоби застрахователния портфейл на "Интерамерикан" (българското поделение на холандската Achmea) и от октомври вече обслужва застраховките от него. В самия край на годината Евроинс придоби и портфейлите на QBE в България и Румъния, като предстои да започне и тяхното обслужване. Автомобилното застраховане остава с основен дял в портфейла на Евроинс, задължителната Гражданска отговорност носи почти 64% от приходите, а "Каско" е с дял 16.4%. Все пак тенденцията на намаляване на приходите от Гражданска отговорност и увеличаване на тези от Каско, имуществени и селскостопански застраховки. Първа инвестиционна банка АД [5F4] Сектор: търговски банки Акциите на Първа инвестиционна банка [5F4] се наредиха сред найсилнопоскъпващитеотначалотонагодината,сръстот48%замалко повече от месец, наваксвайки поскъпването при друг представител на банковия сектор Централна кооперативна банка. В началото на февруари стана ясно, че двамата основни акционери в ПИБ Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев, които увеличиха общия си дял в банката до малко над 85% на 9 януари, отправят търгово предложение към останалите акционери на цена 2,43 лв. за брой, което беше близо 30% под пазарната цена на банката към момента на обявлението. Ниска цена на търговото предложение беше очаквана от инвеститорите, които не само не се притесниха от нея, но напротив, започнаха масирани покупки на акции на ПИБ, в резултат на което самозаднияотведохадониватаоколо3,60лв.заброй. Междувременно неодитираният неконсолидиран отчет на ПИБ показа, че нетната печалба на банката се свива с 10,5% през 2013 г. до 25,86 млн.лв., въпреки че нетните приходи от лихви нарастват с 10% до 162,33 млн.лв., а нетните приходи от такси Брой акции, хил P/E, ttm Цена акции 3.74 P/B, mrq 0.74 Пазарна кап-я, х.лв NIM 2.5% Активи, млн. лв ROA, ttm 0.4% Кредити/Депозити 80.50% ROE, ttm 4.9% и комисионни се увеличават с 18% до 85,44 млн.лв. Основната причина за спада на печалбата е значителното увеличение на разходите за обезценка, които са 61,06 млн.лв. през 2013 г. при 36,04 млн.лв. през 2012 г. През 2013 г. активите на банката нарастват с 7,8% до 7,45 млрд.лв., като кредитният портфейл нараства с 9% до 4,87 млрд.лв. Депозитите нараства с 8% до 6,89 млрд.лв. Инвестициите в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия нараства с 46,9 млн.лв. до 83,3 млн.лв., като ръстът е регистриран в баланса за последното тримесечие и вероятно е свързан с придобиването на МКБ Юнионбанк, което бе финализирано през октомври 2013 г. Активите на МКБ Юнионбанк са 1,45 млрд.лв. към края на 2013 г. Софарма АД [3JR] Сектор: фармацевтика Софарма [3JR], чиито акции бяха сред най-добре представящите се през 2013 г., но в последните месеци поизостанаха от ралито на БФБ, попадна във фокуса на инвеститорския интерес в началото на февруари, когато при активна търговия цената й се покачи само за денс7%до4,25лв.заброй.на4февруарибяхаизтъргуванинад4,2 милиона акции на компанията (3,7% от капитала), като основните сделкибяханаценаот4,25лв. По информация на Capital Daily, купувач на основната част от акциите е Ромфарм компани, която чрез няколко сделки на 4 февруари увеличава дела си във фармацевтичната компания от 13,5% на 17,5%, като продавачи са пенсионни фондове. Брой акции, хил P/E, ttm Цена акции 4.28 P/B, mrq 1.49 Пазарна кап-я, х.лв P/S, ttm 0.73 Активи, млн. лв ROA, ttm 3.9% Дълг/Капитал % ROE, ttm 8.4% В същия ден Ромфарм закупува и пакет от 1,68 млн. акции на Българска роза Севтополис (дъщерно на Софарма), или 14% от капитала, на цена от 1,83 лв. за брой, с което увеличава дела си в компанията до почти 20%. Самата Софарма съобщи, че в периода 30 януари -5 февруари 2014 е продала собствени акции при цена от 4,25 лв. за брой. Ромфарм влезе в акционерната структура на Софарма през септември 2013 г., когато придоби дял от 13,5%, а през ноември закупи около 5% от акциите на Българска роза Севтополис.

5 BGTR30 1'2014 Компания Код Сектор Паз. к-я Цена* Мес. YTD Мес. P/E P/B P/S EV/ EV/ про- про- оборот EBITDA Sales (хил. лв.) 2013 мяна мяна (хил. лв.) Агрия Груп Холдинг АД A72 агробизнес % 9.5% Адванс Терафонд АДСИЦ 6A6 АДСИЦ % 2.8% Албена АД-к.к. Албена 6AB туризъм % -4.5% Биовет АД-Пещера 53B химия % 6.6% Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 5H4 АДСИЦ % - 0.0% - 73 neg Булгартабак-холдинг АД 57B тютюн % -1.4% Булленд инвестмънтс АДСИЦ 5BD АДСИЦ % -3.8% Българска фондова борса BSO финанси % 7.1% Доверие Обединен Холдинг 5DOV холдинги % 21.7% Еврохолд България АД 4EH холдинги % 13.6% neg Енемона АД E4A енергетика % -5.4% Индустриален Кап-л Холдинг 4I8 холдинги % 33.5% Индустриален Холд-г България 4ID холдинги % 21.0% М+С хидравлик АД 5MH машиностроене % 19.2% Монбат АД 5MB машиностроене % 21.6% Неохим АД 3NB химия % -1.9% neg Синергон Холдинг АД 6S7 холдинги % 9.4% neg Софарма АД 3JR фармацевтика % 0.9% Софарма имоти АДСИЦ 6S6 АДСИЦ % 0.6% Софарма трейдинг АД SO5 търговия % 0.8% Стара планина Холд АД 5SR холдинги % 33.8% ТБ ПИБ 5F4 банки % 28.4% ТБ ЦКБ 4CF банки % 35.5% Трейс груп холд АД T57 инфраструктура % 19.6% Фазерлес АД 4F6 индустр. материали % 11.6% Фонд за недв. имоти България 5BU АДСИЦ % 4.9% Химимпорт АД 6C4 холдинги % 31.1% Химснаб България АД 58E търговия % -3.0% Холдинг Варна АД 5V2 търговия % 4.2% Юрий Гагарин АД 4PX индустр. материали % -0.3% *Цена на затваряне за последната сесия на месеца Топ 3 печеливши Код Промяна Топ 3 губещи Код Промяна ЗД Евроинс АД 5IC % Енергони АД 2EL Арома АД 6AR % Соларпро холдинг АД 0S8 Енерго-Про продажби АД 4ES % Енемона АД E4A -5.40% ºСредвсичкиакциисоборотнад100хил.лв.замесеца Измененията са изчислени на база среднодневна цена % % УТОЧНЕНИЕ: Този бюлетин е създаден с информационна цел и не представлява предложение за покупка или продажба на акции. Материалите в него са базирани на публична информация. КАРОЛ не поема отговорност за част или за цялото съдържание на бюлетина. КАРОЛ АД София, ул. Златовръх