РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩА В РАЙОНА НА ДИРЕКЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА. Генерални товари; насипни товари; наливни товари; Ро-Ро товари; Контейнери

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩА В РАЙОНА НА ДИРЕКЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА. Генерални товари; насипни товари; наливни товари; Ро-Ро товари; Контейнери"

Препис

1 РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩА В РАЙОНА НА ДИРЕКЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВАРНА Пристанища за обществен транспорт с национално значение по ред, дата на регистрация, страница в регистъра 1/ г. стр.1 4 2/ г. стр Пристанище/пристани щен терминал/наименован ие обществен транспорт с национално значение Варна Пристанищен терминал Варна-изток обществен транспорт с национално значение Варна Пристанищен терминал Варна - запад Предлагани пристанищни услуги Обработка на товари; Обслужване на пътници; Швартоване; Снабдяване на корабите с електрическа енергия и комуникации; Снабдяване с хранителни и други продукти. Обработка на товари; от Швартови услуги; снабдяване на корабите с електрическа енергия и вода. Типове обработвани товари Генерални товари; насипни товари; наливни товари; Ро-Ро товари; Контейнери Обработка (товарене, разтоварване, подреждане, съхранение, преопаковане, контейнеризация и деконтейнеризация) на неопасни генерални, насипни, наливни и Ро Ро товари и контейнери; Обработка (товарене, разтоварване и подреждане) на опасни генерални, насипни, наливни, Ро Ро товари и контейнери от клас 1, подкласове по Класификацията на ИМО; Номер и дата на валидно удостоверение за експлоатационна от г. Част Б на УЕГ от г. Удостоверение за експлоатационна от г. Наложени ограничения на експлоатационната

2 3 / г. стр / г. обществен транспорт с национално значение Варна Пристанищен терминал Леспорт обществен транспорт с Обработка на товари; Морско технически от Швартоване; снабдяване на корабите с електрическа енергия и вода. Обработка на товари и поща Обработка (товарене, разтоварване, подреждане, съхранение, преопаковане, контейнеризация и деконтейнеризация) на опасни генерални, насипни, наливни, Ро Ро товари и контейнери от клас 4, подкласове 4.1 и 4.2; клас 5, подклас 5.1; клас 8 и клас 9, както и на контейнери от клас 2, подкласове 2.1, 2.2 и 2.3; клас 4, подклас 4.3; клас 5, подклас 5.2 и клас 6, подклас 6.1 по Класификацията на ИМО. Обработка (разтоварване) на опасни наливни товари от клас 2, подкласове 2.3 по Класификацията на ИМО. Обработка на генерални, насипни и РО РОтовари, растителни хранителни наливни товари, празни 20-футови контейнери от/на стиф и поща товарене, разтоварване, подреждане, съхранение, преопаковка и вътрешнопристанищен транспорт. Генерални товари; насипни товари; от г от г.

3 стр / г. стр национално значение Варна Пристанищен терминал Балчик обществен транспорт с национално значение Варна Пристанищен терминал Петрол Обработка (товарене и разтоварване) на неопасни наливни товари (биодизел) и на опасни наливни товари от клас 3 по класификацията на ИМО; Морско технически от Швартоване; снабдяване на корабите с електрическа енергия и вода. наливни товари(разстилни и хранителни); Обработка (товарене и разтоварване) на неопасни наливни товари (биодизел) и на опасни наливни товари от клас 3 по класификацията на ИМО от г.

4 Пристанища за обществен транспорт с регионално значение по ред, дата на регистрация, страница в регистъра 1 / г. стр и стр Пристанище/пристани щен терминал/наименован ие обществен транспорт с регионално значение "ПЧМВ - Варна" Предлагани пристанищни услуги Обработка на товари; Морско технически от швартови услуги, снабдяване на корабите с вода и електрическа енергия, по Анекси I, IV и V от МАРПОЛ 73/78. Типове обработвани товари Генерални товари; насипни товари; oпасни товари от клас 4.2 и клас 5.1 по Класификацията на ИМО; контейнери. Номер и дата на валидно удостоверение за експлоатационна от г. Част Б на УЕГ 21018, издадено на г. Наложени ограничения на експлоата-ционната 2 / г. стр обществен транспорт с регионално значение Обработка на товари Генерални товари; насипни товари; контейнери от г.

5 "Одесос ПБМ - Варна" 3 / г. стр обществен транспорт с регионално значение "ПЧМВ - Варна" Пристанищен терминал за базови масла Обработка на товари Нефтоналивни товари от г. 4 / г. стр обществен транспорт с регионално значение ТЕЦ Езерово Обработка на товари; морско-технически ЗМПВВППРБ: швартоване, снабдяване на корабите с вода, електрическа енергия и комуникации, приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, по Анекси I, IV и V от МАРПОЛ 73/78. насипни (в т.ч. зърнени товари в насипно състояние), генерални товари, контейнери и поща товарене, разтоварване, съхранение, подреждане, пакетиране, сепариране на партиди, преопаковане, контрол за количеството на товарите и състоянието на опаковките (в т.ч. дребни ремонти по опаковките на товарите) и вътрешнопристанищен превоз от г.

6 Рибарски пристанища по смисъла на чл.107 от ЗМПВВППРБ по ред, дата на регистрация, стр. в регистъра 1/ г. стр Пристанище /пристанищен терминал /наименование Рибарско пристанище "Чайка" Предлагани пристанищни услуги рибарски кораби с цел разтоварване на прясна риба Типове обработвани товари Номер и дата на валидно удостоверение за експлоатационна от г. Наложени ограничения на експлоатационната 2 / г. стр Рибарско пристанище СЕВЕР ЕКСПОРТ рибарски кораби с цел разтоварване на прясна риба. от Швартоване, снабдяване на корабите с вода и електрическа енергия; (съгласно Анекс V от МАРПОЛ 73/78) от г. 3/ г. стр Рибарско пристанище Балчик рибарски кораби с цел разтоварване на прясна риба от г.

7 4/ г. стр / г. стр Рибарско пристанище Варна Рибарско пристанище Карантината рибарски кораби с цел разтоварване на прясна риба. от Швартоване, снабдяване на корабите с вода и електрическа енергия; (съгласно Анекс V от МАРПОЛ 73/78). Домуване и/или приставане на рибарски кораби и лодки с цел разтоварване на прясна риба и приемане и обработване на отпадъцирезултат от, по Анекс I и V oт МАРПОЛ 73/ от г от г.

8 Яхтени пристанища по смисъла на чл.108 от ЗМПВВППРБ по ред, дата на регистрация, стр. В регистъра 1 / г. стр Пристанище /пристанищен терминал /наименование Яхтен терминал Свети Атанас Предлагани пристанищни услуги яхти и лодки за крайбрежни и международни плавания, водни спортове, туризъм и развлекателни Програми Типове обработвани товари Номер и дата на валидно удостоверение за експлоатационна от г. Наложени ограничения на експлоатационната 2 / г. стр Яхтено пристанище Балчик яхти и лодки за крайбрежни и международни плавания, водни спортове, туризъм и развлекателни. Швартоване; снабдяване на корабите с вода, електрическа енергия и комуникации; приемане и обработване на отпадъци резултат от (съгласно Анекси I и V от МАРПОЛ 73/78) от г.

9 3 / г. стр / г. стр и стр Яхтено пристанище Златни пясъци Яхтено пристанище Хидродинамик яхти и лодки за крайбрежни и международни плавания по вода, водни спортове, туризъм и развлекателни програми. Швартоване, снабдяване на корабите с вода и електрическа енергия; (съгласно Анекси V от МАРПОЛ 73/78). Домуване и/или приставане на яхти и лодки за крайбрежни и международни плавания по вода, водни спортове, туризъм и развлекателни програми. Швартоване, снабдяване на корабите с електрическа енергия, комуникации, гориво, смазочни материали и вода; приемане и обработване на отпадъци резултат от от г от г.

10 (съгласно Анекси V МАРПОЛ 73/78). от 5 / г. стр Яхтен терминал Лотос Домуване и/или приставане на яхти и лодки за крайбрежни и международни плавания по вода, водни спортове, туризъм и развлекателни програми от / г. стр / г. стр Яхтено пристанище Корабостроител Яхтено пристанище Тортуга Марина Домуване и/или приставане на яхти и лодки за крайбрежни и международни плавания по вода, водни спортове, туризъм и развлекателни програми. от Швартоване, снабдяване на корабите с вода и електрическа енергия; (съгласно Анекс V от МАРПОЛ 73/78). яхти и лодки за крайбрежни и международни плавания по вода, водни спортове, туризъм и развлекателни програми от г от г.

11 Пристанища със по смисъла на чл.109 от ЗМПВВППРБ по ред, дата на регистрация, стр. в регистъра 1 / г. стр Пристанище /пристанищен терминал /наименование "Строителен и технически флот" Предлагани пристанищни услуги Приставане, домуване, престой и ремонт на драгажната, крановоподемната, водолазната, буксирната и друга плаваща техника на СТФ Типове обработвани товари Номер и дата на валидно удостоверение за експлоатационна от г. Наложени ограничения на експлоатационната 2 / г. стр / г. стр / г. стр / г. стр ПЧМВ КРЗ Одесос МТГ Делфин Марианопол Приемане, съхраняване и преработка на течни и твърди отпадъци Приставане и престой на кораби и други технически средства за извършване на ремонт на кораби; Швартоване Извършване на дейности, технологично свързани с производствения процес на кораборемонтното и корабостроителното предприятие За извършване на дейности, технологично свързани с корабостроене и кораборемонт от г от г от г. -

12 6 / г. стр и стр / г. стр БУЛЯРД ТЕРЕМ - КРЗ Флотски арсенал Варна Извършване на дейности, технологично свързани с производствения процес на кораборемонтното и корабостроително предприятие. ЗМППВВППРБ Швартоване; снабдяване на корабите с вода и електрическа енергия; (съгласно Анекс I, IV и V от МАРПОЛ 73/78). Извършване на дейности, технологично свързани с производствения процес на кораборемонтното и корабостроително предприятие. ЗМППВВППРБ Швартоване; снабдяване на корабите с вода и електрическа енергия; (съгласно Анекси I, IV и V от МАРПОЛ 73/78) от г. Част Б на УЕГ от г от г.

13 8 / г. стр БУЛПОРТ ЛОГИСТИКА Извършване на дейности, технологично свързани с производствения процес на корабостроителното и кораборемонтно дружество от г.