Медикамент Механизъм на действие Съображения при пациентите с чернодробно заболяване или след чернодробна трансплантация

Размер: px
Започни от страница:

Download "Медикамент Механизъм на действие Съображения при пациентите с чернодробно заболяване или след чернодробна трансплантация"

Препис

1 Медикамент Механизъм на действие Съображения при заболяване или след трансплантация Remdesivir NUC/ вирусен РНК полимеразен инхибитор (преминал фаза III проучване за лечение на Ебола) Инхибира SARS-CoV - 2 in vitro [24] Докладвани са случаи на лечение на COVID-19 [26] Chloroquine/hydroxychloroquine [35] ± azithromycin Взаимодейства с клетъчен ACE 2 рецептор [24] Инхибитор на ендозомалната киселинна фузия Използван за лечение на малария и амебиаза In vitro и in vivo данни [32, 36] Lopinavir/ritonavir Lopinavir/ritonavir са одобрени за лечение на HIV Не се очакват значими лекарствени взаимодействия [34] Няма опит при цироза, но NUC може да бъде по-безопасен от други класове медикаменти, като се има предвид опита с Хепатит B и C Чернодробна токсичност е възможна (ALT повишение) Да се изключи G6PD дефицит преди приложение Лекарствени взаимодействия с имуносупресивните лекарства:стриктно наблюдение на лекарствените нива е необходимо за: cyclosporine, tacrolimus, sirolimus, everolimus [34] Терапията с Hydroxychloroquine не се асоциира с увеличение на ALTи изключително рядко се наблюдава остра недостатъчност. Познати и добре изучени лекарствени

2 In vitro данни, опит при ъс SARS, докладвани са клинични случаи на COVID-19 [37] Няма доказана ефективност in vivo при тежък COVID-19 [28] Много центрове преустановяват употребата му Tocilizumab Моноклонално антитяло, блокиращо действието на Интерлевкин 6. За лечение на синдрома на освобождаване на цитокини, наблюдаван при COVID-19 [7] взаимодействия с имуносупресивните медикаменти.не трябва да се прилага заедно с mtor инхибитори (sirolimus, everolimus). Стриктно проследяване нивата на калциневриновите инхибитори (cyclosporin, tacrolimus) [34] Има данни за употреба при цироза [38] Рискът от lopinavirсвързана хепатотоксичност при авансирало заболяване е нисък На база опита с Протеазни инхибитори при HCV, не трябва да се прилага при цироза. Често повишаване на ALT, но клинично наблюдавана недостатъчноси и иктер са редки [39] Да не се прилага при недостатъчност

3 Methylprednisolone (стероиди) Кортикостероидите свързват ядрени рецептори за да потиснат действието на проинфламаторните ситокини Предимно използвани при пациети със септичен шок В момента не се препоръчва от СЗО [41] Да се оцени риска от [40] При недостатъчност може да увеличи риска от други инфекции Да се обмисли антимикробна профилактика Да се оцени риска от [40] Convalescent plasma Клинични случаи на COVID-19 [42] Umifenovir (Arbidol)* Може да инхибира влизането на вируса в таргетната клетка и да стимулира имунния отговор, изпозван за лечение на грип в някои държави [31]. Favipiravir/favilavir* Гуанинов аналог, РНКзависима РНК полимеразен инхибитор, одобрен за лечение на Influenza в Япония Предварителни резултати от проучване с 80 COVID- 19 пациента [31] Sofosbuvir* Нуклеотиден аналог, RdRp-инхибитор Няма опит при хронично заболяване Възможно лекарствено взаимодействие между Аrbidol и CYP3A4 инхибитори и стимулатори [43] Потенциален метаболизъм в черния дроб и тъкото черво на човек. Повишено внимание при недостатъчност Метаболизира се от алдехид оксидаза и ксантин оксидаза. CYP450 изоензимите не участват в метаболизма. Възможно е повишение на ALT и AST. Няма налични данни при цироза Добър опит при хроничен

4 maybe combination with ribavirin Одобрен за лечение на хроничен хепатит C. In vitro данни посочват свързване с SARS-CoV- 2 RdRp [44] Baricitinib* Janus киназен инхибитор, може да наруши ендоцитозата на вируса и интрацелуларното му свързване [46] Може да промени както възпалението, така и навлизането на вируса в клетката Camostat* Блокира серинната протеаза TMPRSS2 in vitro,която е необходима за прайминга на S протеина[48] Регистриран в Япония за лечение на хроничен панкреатит Emapalumab* Моноклонално антитяло срещу Interferon-gamma За лечение на цитокин освобождаващия синдром при COVID- 19 [7] Одобрен за хемофагоцитна лимфохистиоцитоза Планирано е проучване при COVID-19 [50 хепатит C, включително и пациети с цироза За лекарствени взаимодействия вижте детайлите в [45] Ribavirin може да причини тежка хемолитична анемия Може да причини транзиторни и обикновено леки повишения на ALT [47] Да не се прилага при цироза Пациентите с хроничен вирусен хепатит и цироза са изключени от проучването за лечение на хроничен панкреатит [49]. Не са извсестни лекарствениет му взаимодействия Може да доведе до леки транзиторни повишения на ALT обикновено няколко седмици след старта на лечението Риск от реактивация на туберкулоза, pneumocystis jirovecii, herpes zoster Риско от

5 Anakinra* Interleukin 1 рецепторен антагонист Планирани са клинични проучвания при COVID-19 [50] Минимален чернодробен метаболизъм