Радиографично изпитване Номер Наименование Статус БДС EN :1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в

Размер: px
Започни от страница:

Download "Радиографично изпитване Номер Наименование Статус БДС EN :1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в"

Препис

1 Радиографично изпитване EN :1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 3: Термини, използвани в промишлената радиография 10265:1985 EN :2009 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 11: Дифракция на рентгеново лъчение от поликристални и аморфни материали ISO 5576:1997 Non-destructive testing Industrial X-ray and gamma-ray radiology Vocabulary Active EN 444:1997 Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиографично изпитване на метални материали чрез рентгеново и гама лъчение. Основни положения EN ISO 5579:2013 EN ISO 5579:2013 Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиографично изпитване на метални материали чрез рентгеново и гама лъчение. Основни правила (ISO/DIS 5579:2012) EN 444: : :1976 Гама-дефектоскопи. Принадлежности за промишлена радиография. Основни размери 8782:1971 Контрол без разрушаване. Радиационни методи за контрол на радиационно защитно съоръжение от олово и оловни сплави 7363: :1975 Контрол без разрушаване. Индикатори за качеството на изображението на радиационен контрол EN 462-1:1998, EN 462-2:1998 частично 1

2 EN 462-1:1998 изображението на радиограмите. Част 1: Жичкови индикатори за качеството на изображението. Определяне на стойност на качеството на изображението 12846:1975 EN ISO :2013 EN 462-2:1998 изображението на радиограмите. Част 2: Стъпаловидни индикатори за качеството на изображението. Определяне на стойност на качеството на изображението 12846:1975 EN ISO :2013 EN 462-3:1998 изображенията на радиограмите. Част 3: Класове на качеството на изображенията за черни метали 12848:1985 частично EN ISO :2013 EN 462-4:1998 изображенията на радиограмите. Част 4: Експериментално определяне на стойности на качеството на изображението и таблици за качеството на изображението EN ISO :2013 EN 462-5:1998 изображението на радиограмите. Част 5: Двойни жичкови индикатори за качеството на изображението. Определяне на стойност на неостротата на изображението EN ISO :2013 EN ISO :2013 изображението на радиограмите. Част 1: Определяне на стойност на качеството на изображението чрез използване на жичкови индикатори за качеството на изображението (ISO :2013) EN 462-1:1998 2

3 EN ISO :2013 изображението на радиограмите. Част 2: Определяне на стойност на качеството на изображението чрез използване на стъпаловидни индикатори за качеството на изображението (ISO :2013) EN 462-2:1998 EN ISO :2013 изображението на радиограмите. Част 3: Класове на качеството на изображението (ISO :2013) EN 462-3:1998 EN ISO :2013 изображението на радиограмите. Част 4: Експериментално определяне на стойности на качеството на изображението и таблици за качеството на изображението (ISO :2013) EN 462-4:1998 EN ISO :2013 изображението на радиограмите. Част 5: Определяне на стойност на неостротата на изображението чрез използване на двойножичкови индикатори за качеството на изображението (ISO :2013) EN 462-5:1998 pr EN ISO :2018 pr EN ISO изображението на радиограмите. Част 5: Определяне на стойност на неостротата и основната пространствена разделителна способност на изображението, чрез използване на двойножичкови индикатори за качеството на изображението (ISO/DIS :2017) EN ISO : Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN) EN :2000 Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеристики на фокусното петно в индустриални рентгенови системи, използвани за изпитване без разрушаване. Част 1: Метод чрез сканиране 3

4 EN :2009 Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеристики на фокусното петно в индустриални рентгенови системи, използвани за изпитване без разрушаване. Част 2: Метод за радиографична снимка през кръгъл колиматор EN :2000 EN :2000 EN :2000 EN :2000 EN :2000 EN :2001 EN :2000 Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеристики на фокусното петно в индустриални рентгенови системи, използвани за изпитване без разрушаване. Част 3: Метод за радиографична снимка през процепен колиматор Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеристики на фокусното петно в индустриални рентгенови системи, използвани за изпитване без разрушаване. Част 4: Метод на правия двустенен ъгъл Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеристики на фокусното петно в индустриални рентгенови системи, използвани за изпитване без разрушаване. Част 5: Измерване на ефективните размери на фокусното петно на мини и микро фокусни рентгенови тръби Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване и оценяване на напрежението на рентгеновите тръби. Част 1: Метод чрез делител на напрежението Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване и оценяване на напрежението на рентгеновите тръби. Част 2: Метод за контрол на стабилността с дебел филтър Изпитване (контрол) без разрушаване. Измерване и оценяване на напрежението на рентгеновите тръби. Част 3: Спектрометричен метод 4

5 EN 12679:2001 Изпитване (контрол) без разрушаване. Определяне на размера на източници за промишлена радиография. Радиографичен метод pr EN rev pr EN rev Изпитване (контрол) без разрушаване. Определяне на размера на източници за промишлена радиография. Радиографичен метод EN 12679: Край на общественото допитване 12844:1975 Контрол без разрушаване. Общи правила за провеждане на радиографичен и радиационен интроскопичен контрол на отливки EN :2003 EN :2001 Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиоскопично изпитване. Част 1: Количествено измерване на характеристиките на изображението EN :2001 Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиоскопично изпитване. Част 2: Контрол за устойчивост на системите за изображение при продължителен период на работа EN :2003 Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиоскопично изпитване. Част 3: Общи принципи на радиоскопичното изпитване на метални материали с рентгеново и гама лъчения 12844:1975 EN :2003 Изпитване (контрол) без разрушаване. Дифракция на рентгеново лъчение от поликристални и аморфни материали. Част 1: Общи принципи EN :2003 Изпитване (контрол) без разрушаване. Дифракция на рентгеново лъчение от поликристални и аморфни материали. Част 2: Процедури 5

6 EN :2009 Изпитване (контрол) без разрушаване. Дифракция на рентгеново лъчение от поликристални и аморфни материали. Част 3: Уреди EN :2003 Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация на системи за цифровизация за радиографични филми. Част 1: Определения, количествени измервания на характеристиките на качеството на изображението, стандартни сравнителни филми и качествен контрол EN :2003 Изпитване (контрол) без разрушаване. Квалификация на системи за цифровизация за радиографични филми. Част 2: Минимални изисквания EN :2009 Изпитване (контрол) без разрушаване. Промишлена компютърна радиография със запомнящи изображението фосфорни пластини. Част 1: Класификация на системите EN :2009 Изпитване (контрол) без разрушаване. Промишлена компютърна радиография със запомнящи изображението фосфорни пластини. Част 2: Основни принципи за изпитване на метални материали с рентгенови и гама лъчения EN ISO :2018 EN ISO :2018 Изпитване (контрол) без разрушаване. Промишлена компютърна радиография със запомнящи изображението фотостимулирани пластини. Част 2: Основни принципи за изпитване на метални материали с рентгенови и гамалъчения (ISO :2017, коригирана версия от ) EN :2009 EN 584-1:2009 Изпитване (контрол) без разрушаване. Филми за промишлена радиография. Част 1: Класификация на филмови системи за промишлена радиография EN 584-1:1998 EN ISO :2011 6

7 EN 584-2:1999 Изпитване (контрол) без разрушаване. Филми за промишлена радиография. Част 2: Контрол на химико-фотографската обработка чрез изходни стойности EN ISO :2011 EN ISO :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване. Филми за промишлена радиография. Част 1: Класификация на филмови системи за промишлена радиография (ISO :2008) EN 584-1:2009 EN ISO :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване. Филми за промишлена радиография. Част 2: Контрол на химико-фотографската обработка чрез изходни стойности (ISO :1998) EN 584-2:1999 pr EN ISO pr EN ISO Изпитване (контрол) без разрушаване. Филми за промишлена радиография. Част 2: Контрол на химико-фотографската обработка чрез изходни стойности (ISO :1998) EN ISO : Начало на официално гласуване EN 25580:1998 Изпитване (контрол) без разрушаване. Промишлени негатоскопи. Минимални изисквания (ISO 5580:1985) 12838: :1976 Контрол без разрушаване. Правила при радиографичен контрол на отливки Контрол без разрушаване. Основни схеми за радиографичен контрол на отливки 12838:1975 EN 12681:2003 Леярство. Радиографично изпитване на отливки 12838: :1976 EN :2018 Леярство. Радиографично изпитване. Част 1: Техника с филм EN 12681:2003 EN :2018 Леярство. Радиографично изпитване. Част 2: Техника с дигитални детектори EN 12681:2003 EN 12681:2003 EN 12681:2003 EN :2018 EN :2018 7

8 12848: : : : :1975 EN 1435:1999, A1:2004, A2:2004 EN ISO :2013 EN ISO :2013 Контрол без разрушаване. Радиограми на заварени съединения Контрол без разрушаване. Класификация на дефектността на заварени съединения при радиографичен контрол Контрол без разрушаване. Правила за провеждане на радиографичен контрол на заварени съединения Контрол без разрушаване. Подготовка за радиационен контрол на заваръчни съединения Контрол без разрушаване. Схеми за пролъчване при радиографичен контрол на заварени съединения Изпитване (контрол) без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване на заварени съединения Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 1: Технологии за изпитване посредством рентгеново и гама лъчение с използване на индустриални радиографични филми (ISO :2013) Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Радиографично изпитване. Част 2: Технологии за изпитване посредством рентгеново и гама лъчение с използване на цифрови индикатори (ISO :2013) 13060: : : : : :1985 EN 1435:1999, /A1:2004, / A2:2004 EN 1435:1999, /A1:2004, / A2:2004 EN 462-3:1998 частично EN 1435:1999 EN 1435:1999 EN 1435:1999 EN 1435:1999 EN ISO :2013 EN ISO :2013 8

9 7899:1975 Системи, устройства и правила за маркиране, ограждане и сигнализация зоната на радиационна опасност при провеждане на радиографичен контрол EN :2006 Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Част 1: Радиографично оценяване на заварени съединения от стомана, никел, титан и тяхните сплави. Нива за приемане EN :2009 Изпитване без разрушаване на заваръчни шевове. Част 2: Радиографично оценяване на заварени съединения от алуминий и неговите сплави. Нива за приемане EN ISO :2013 EN ISO :2013 EN ISO :2013 Изпитване (контрол) без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави (ISO :2008) EN :2006 EN ISO :2017 EN ISO :2017 Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 1: Стомана, никел, титан и техните сплави (ISO :2016) EN ISO :2013 EN ISO :2013 Изпитване (контрол) без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 2: Алуминий и неговите сплави (ISO :2010) EN :2009 EN ISO :2018 EN ISO :2018 Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Нива на приемане при радиографично изпитване. Част 2: Алуминий и неговите сплави (ISO :2017) EN ISO :2013 EN :2005 Изпитване без разрушаване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 2: Рентгенографско изпитване pr EN rev 9

10 pr EN rev EN :2001 Изпитване без разрушаване на заварени съединения на термопластични полуготови продукти. Част 2: Рентгенографско изпитване Изпитване без разрушаване на стоманени тръби. Част 10: Радиографично изпитване на автоматично заварени шевове чрез електродъгово стопяване на стоманени тръби за откриване на несъвършенства EN :2005 EN ISO : Разпространени е на първи работен документ (WD) EN ISO :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 6: Радиографично изпитване на заваръчни шевове на заварени стоманени тръби за откриване на несъвършенства (ISO :2011) EN :2001 pr EN ISO pr EN ISO EN ISO :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 6: Радиографично изпитване на надлъжно заварени шевове на заварени стоманени тръби за откриване на несъвършенства (ISO/DIS :2017) Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 7: Цифрово радиографично изпитване на заваръчни шевове на заварени стоманени тръби за откриване на несъвършенства (ISO :2011) EN ISO :2011 pr EN ISO Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN) pr EN ISO Изпитване (контрол) без разрушаване на стоманени тръби. Част 7: Цифрово радиографично изпитване на надлъжно заварени шевове на заварени стоманени тръби за откриване на несъвършенства (ISO/DIS :2017) EN ISO : Финализиране на проекта преди официално гласуване (CEN) 10

11 EN 15305:2010 Изпитване (контрол) без разрушаване. Метод за изпитване за анализ на остатъчни напрежения чрез дифракция на рентгенови лъчения CEN ISO/TS 21432:2005 Non-destructive testing - Standards test method for determining residual stresses by neutron diffraction (ISO 21432:2005) Published EN :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиационни методи. Компютърна томография. Част 1: Терминология EN :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиационни методи. Компютърна томография. Част 2: Принципи, технически средства и образци EN :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиационни методи. Компютърна томография. Част 3: Работен процес и тълкуване на резултатите EN :2011 Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиационни методи. Компютърна томография. Част 4: Квалификация EN :2014 Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиографичен контрол за корозия и наслоявания в тръби чрез рентгеново и гама-лъчение. Част 1: Тангенциален радиографичен контрол pr EN ISO pr EN ISO Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиографичен контрол за корозия и наслоявания в тръби чрез рентгеново и гама-лъчение. Част 1: Тангенциален радиографичен контрол (ISO/FDIS :2018) EN : Начало на официално гласуване EN :2014 Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиографичен контрол за корозия и наслоявания в тръби чрез рентгеново и гама-лъчение. Част 2: Радиографичен контрол през две стени 11

12 pr EN ISO Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиографичен контрол за корозия и наслоявания в тръби чрез рентгеново и гама-лъчение. Част 2: Радиографичен контрол през две стени (ISO/FDIS :2018) EN : Начало на официално гласуване ISO 9978:2002 (ISO 9978:1992) ISO/CD 9978 ISO 3999:2018 Радиационна защита. Закрити радиоактивни източници. Методи за изпитване на херметичност 8209:1970 Радиационна защита. Закрити радиоактивни източници. Методи за изпитване на херметичност ISO 9978:1992 Радиационна защита. Апарати за индустриална гама радиография. Спецификация за изпълнение, проектиране и изпитвания Draft circulated for comments ISO Стандарти ISO 12721:2000 Non-destructive testing - Thermal neutron radiographic testing - Determination of beam L/D ratio Заменен/ ще заменен от Етап (за ISO/TTA 3:2001 Polycrystalline materials - Determination of residual stresses by neutron diffraction ISO :2011 Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X- ray tube voltage - Part 1: Voltage divider method ISO :2011 Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X- ray tube voltage - Part 2: Constancy check by the thick filter method 12

13 ISO :2011 Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X- ray tube voltage - Part 3: Spectrometric method Заменен/ ще заменен от Етап (за ISO :2017 ISO :2017 ISO :2017 ISO :2017 Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 1: Terminology Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 2: Principles, equipment and samples Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 3: Operation and interpretation Non-destructive testing - Radiation methods for computed tomography - Part 4: Qualification ISO/AWI Non Destructive Testing - Gamma Scanning Method of Process Columns DRAFT 2000 ISO/DIS Non-destructive testing - Standard test method for determining residual stresses by neutron diffraction DRAFT Enquiry circulated 13

Ултразвуково изпитване Номер Наименование Статус БДС 8241:1985 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения Де

Ултразвуково изпитване Номер Наименование Статус БДС 8241:1985 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения Де Ултразвуково изпитване 8241:1985 Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения 8241:1970 1330-4:2010 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 4: Термини, използвани

Подробно

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин Вихровотоково изпитване БДС 7308:1977 Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термини и определения БДС 7308:1969 БДС 7334:1977 Контрол без разрушаване. Методи магнитни. Основни

Подробно

Акустико-емисионно изпитване и вибрации Номер Наименование Статус БДС 11427:1983 БДС 13451:1976 БДС EN ISO :2007 prбдс EN ISO rev:2019

Акустико-емисионно изпитване и вибрации Номер Наименование Статус БДС 11427:1983 БДС 13451:1976 БДС EN ISO :2007 prбдс EN ISO rev:2019 Акустико-емисионно изпитване и вибрации БДС 11427:1983 БДС 13451:1976 80000-8:2007 pr 80000-8 rev:2019 БДС 17118:1990 1330-9:2009 1330-9:2017 13554:2011 13477-1:2003 Акустика. Термини и определения Акустика.

Подробно

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie

B+W / H.J.H. Pipetech Strategie Каталог индукционно огънати колена Горещо огънати колена с размери от (2 56 ) на три индуктивни машини за огъване HEL- 800 HEL - 1400 HEL - 1400 Производствен капацитет на горещо огънати колена (Количества

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

U-PVC Водопроводни системи под налягане

U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане пречистена вода PVC-U са произведени в съответствие със стандартите EN 1452-2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Тръбите U-PVC (непластифициран

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN 1555-1/NА

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet

Microsoft Word - CGMCOSMOS_BG_leaflet SF 6 - изолирана комплектна разпределителна уредба за средно напрежение CGMCOSMOS до 24 kv 1 КОМПЛЕКТНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА CGMCOSMOS - Напълно SF 6 изолирана, независеща от условията на околната среда

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS ; ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 23.040.50; 93.030 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ НЕАРМИРАН БЕТОН, БЕТОН СЪС СТОМАНЕНИ НИШКИ И АРМИРАН БЕТОН Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

Добри. Сигурни. Жълти. Ценова листа 2017 валидна от Февруари 2017

Добри. Сигурни. Жълти. Ценова листа 2017 валидна от Февруари 2017 Добри. Сигурни. Жълти. Ценова листа 2017 валидна от Февруари 2017 За продукта Фрезоване и изравняване на повържности и форми Фрезите Klingspor за твърд метал се използват винаги когато на труднодостъпни

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Полимерен комплекс с радиационно-защитни свойства Виолета Митова, Кольо Троев Институт по полимери - БАН Основни проблеми в хуманната медицина - странични ефекти на лекарствените вещества върху нормалните

Подробно

П р о г р а м а на спец

П р о г р а м а    на  спец Физически факултет С Е Д М И Ч Е Н Р А З П И С Магистърски програми: Безжични Мрежи и Устройства (), Аерокосмическо инженерство и комуникации (), Квантова електроника и лазерна техника (), Теоретична и

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е 14-ДО-200-00 от 08.04.2013 г. На основание

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Централен офис: София 1612, ж.к. "Хиподрума" бл.122, вх.е тел: 02 / , , , факс: 02 / w

Централен офис: София 1612, ж.к. Хиподрума бл.122, вх.е тел: 02 / , , , факс: 02 / w Централен офис: София 1612, ж.к. "Хиподрума" бл.122, вх.е тел: 02 / 958 1781, 958 1601, 958 1153, факс: 02 / 958 1153 e-mail: atark@mail.orbitel.bg, web site: www.atark-bg.com Шоурум: София, жк "Лагера"

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

Изпълнителна агенция   „Българска служба за     акредитация“ Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация и нейната дейност, свързана с ООС, работещи в областта на безразрушителния контрол Созопол, 05.06.2018 г. ИА Българска служба за акредитация извършва

Подробно

Словенският производител на огъващи машини BG

Словенският производител на огъващи машини BG Словенският производител на огъващи машини BG HKS-CNC Profi HKS-CNC Profi работна дължина 8.200 mm 7.000 mm 6.000 mm дължина на машината 9.100 mm 7.900 mm 7.000 mm ъгъл на огъване 145 145 145 дълбочина

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

МОДУЛИРАЩИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/G Горелките от серията PRESS P/G покриват диапазон от 415 до 5340 kw. Могат да работят като двустепенни прогр

МОДУЛИРАЩИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/G Горелките от серията PRESS P/G покриват диапазон от 415 до 5340 kw. Могат да работят като двустепенни прогр СЕРИЯ Горелките от серията покриват диапазон от 415 до 5340 kw. Могат да работят като двустепенни прогресивни или като модулиращи с инсталиране на PID регулатор на мощността и съответния датчик (за температура

Подробно

truebeam_BUL-2018

truebeam_BUL-2018 РАДИАЦИОННА ОНКОЛОГИЯ TRUE BEAM STX РАДИАЦИОННА ОНКОЛОГИЯ В центъра ни се използва една от най-новите технологии, устройството линеен ускорител / радио хирургично устройство наречено TrueBeam STx. Благодарение

Подробно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са много подходящи за котли с голямо съпротивление на горивната камера. Техните характеристики ги правят

Подробно

MC-Bauchemie 1998

MC-Bauchemie 1998 Рехабилитация на съоръжения за питейни и отпадъчни води Бетонът като строителен материал След производството, полагането, вибрирането и грижите, бетонът според стандартите /EN 206/ е компактен,

Подробно

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови отоплителни инсталации (на офисни и други обществени сгради), както и за малки и средно големи

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от 17.06.2016 г. лектор д-р Гинко Георгиев АНОТАЦИЯ Курсът Електроснабдяване

Подробно

Дозиметрични величини в рентгеновата компютърна томография Емил Георгиев Page 1

Дозиметрични величини в рентгеновата компютърна томография Емил Георгиев Page 1 Дозиметрични величини в рентгеновата компютърна томография Емил Георгиев Page 1 Дозиметрични величини изисквания: да имат точна дефиниция; да дават надеждна оценка на типичната за определено изследване

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Институт по физикохимия РЕНТГЕНОВА ДИФРАКЦИЯ ОТ ТЪНКИ ФИЛМИ, ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА ДИФРАКЦИЯ. доц. Г. Авдеев, ИФХ БАН Информация съдържаща се в една прахова дифрактограма Фон Рефлекси Паразитно разсейване

Подробно