ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия през летния семестър на учебната 2018/2019 г. ОКС бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия през летния семестър на учебната 2018/2019 г. ОКС бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ"

Препис

1 ГРАФИК за провеждане на редовна изпитна сесия през летния семестър на учебната 2018/2019 г. ОКС бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

2 ПЪРВИ КУРС УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НА ИЗПИТА СПЕЦ. "ФИНАНСИ" 1. МАКРОИКОНОМИКА ПРОФ. Д-Р Й. ВАСИЛЕВ 2. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ ПРОФ. Д-Р А. ЗАХАРИЕВ ГЛ. АС. Д-Р П. АНГЕЛОВ 3. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРОФ. Д-Р АТ. АТАНАСОВ ДОЦ. Д-Р Г. ИВАНОВА - КУЗМАНОВА ДОЦ. Д-Р Г. ЧИПРИЯНОВА 4. ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ДОЦ. Д-Р КР. СЛАВЕВА 5. ПОЛИТОЛОГИЯ 5. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ ПРОФ. Д-Р И.Н. М. ПАЛАНГУРСКИ 5. ФИЛОСОФИЯ ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 5. ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 6. ЧУЖД ЕЗИК II ЧАСТ СПЕЦ. "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО" 1. ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ДОЦ. Д-Р КР. СЛАВЕВА 2. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ 3. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРОФ. Д-Р АТ. АТАНАСОВ ДОЦ. Д-Р Г. ИВАНОВА - КУЗМАНОВА ДОЦ. Д-Р Г. ЧИПРИЯНОВА 4. МАКРОИКОНОМИКА ПРОФ. Д-Р Й. ВАСИЛЕВ 5. ПОЛИТОЛОГИЯ 5. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ ПРОФ. Д-Р И.Н. М. ПАЛАНГУРСКИ 5. ФИЛОСОФИЯ ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 5. ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 6. ЧУЖД ЕЗИК II ЧАСТ СПЕЦ. "СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ" 1. ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ДОЦ. Д-Р ПЛ. ПЕТКОВ

3 2. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ 3. МАКРОИКОНОМИКА ПРОФ. Д-Р П. ШИШМАНОВА ДОЦ. Д-Р Л. НЕСТОРОВ 4. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРОФ. Д-Р АТ. АТАНАСОВ ДОЦ. Д-Р СТ. АЛЕКСАНДРОВ 5. ПОЛИТОЛОГИЯ 5. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ ПРОФ. Д-Р И.Н. М. ПАЛАНГУРСКИ 5. ФИЛОСОФИЯ ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 5. ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 6. ЧУЖД ЕЗИК II ЧАСТ СПЕЦ. "СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ" 1. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРОФ. Д-Р АТ. АТАНАСОВ ДОЦ. Д-Р СТ. АЛЕКСАНДРОВ 2. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ 3. МАКРОИКОНОМИКА ПРОФ. Д-Р П. ШИШМАНОВА 4. ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ДОЦ. Д-Р ПЛ. ПЕТКОВ 5. ПОЛИТОЛОГИЯ 5. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ ПРОФ. Д-Р И.Н. М. ПАЛАНГУРСКИ 5. ФИЛОСОФИЯ ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 5. ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 6. ЧУЖД ЕЗИК II ЧАСТ СПЕЦ. "МАРКЕТИНГ" 1. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ДОЦ. Д-Р СТ. АЛЕКСАНДРОВ ДОЦ. Д-Р Г. ЧИПРИЯНОВА 2. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ 3. МАКРОИКОНОМИКА ПРОФ. Д-Р П. ШИШМАНОВА 4. ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ДОЦ. Д-Р Л. ИВАНОВ 5. ПОЛИТОЛОГИЯ 5. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ ПРОФ. Д-Р И.Н. М. ПАЛАНГУРСКИ 5. ФИЛОСОФИЯ ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 5. ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ

4 6. ЧУЖД ЕЗИК II ЧАСТ СПЕЦ. "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ" 1. ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ДОЦ. Д-Р Л. ИВАНОВ 2. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ 3. МАКРОИКОНОМИКА ПРОФ. Д-Р П. ШИШМАНОВА 4. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ДОЦ. Д-Р СТ. АЛЕКСАНДРОВ ДОЦ. Д-Р Г. ЧИПРИЯНОВА 5. ПОЛИТОЛОГИЯ 5. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ ПРОФ. Д-Р И.Н. М. ПАЛАНГУРСКИ 5. ФИЛОСОФИЯ ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 5. ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 6. ЧУЖД ЕЗИК II ЧАСТ СПЕЦ. "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ" 1. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРОФ. Д-Р АТ. АТАНАСОВ ДОЦ. Д-Р СТ. АЛЕКСАНДРОВ 2. ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ДОЦ. Д-Р ПЛ. ПЕТКОВ 3. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ 4. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 5. ПОЛИТОЛОГИЯ ГЛ. АС. Д-Р Е. ЦВЕТАНОВА ГЛ. АС. Д-Р Ю. ГОСПОДИНОВ АС. Д-Р М.СТОЯНОВА 5. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ ПРОФ. Д-Р И.Н. М. ПАЛАНГУРСКИ 5. ФИЛОСОФИЯ ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 5. ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 6. ЧУЖД ЕЗИК II ЧАСТ СПЕЦ. "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ" 1. ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ДОЦ. Д-Р Л. ИВАНОВ 2. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ 3. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ДОЦ. Д-Р СТ. АЛЕКСАНДРОВ ДОЦ. Д-Р Г. ЧИПРИЯНОВА 4. МАКРОИКОНОМИКА ПРОФ. Д-Р П. ШИШМАНОВА 5. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК II МОДУЛ (МИО) СТ. ПРЕП. М. МИХАЙЛОВА

5 6. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ ПРОФ. Д-Р И.Н. М. ПАЛАНГУРСКИ 6. ФИЛОСОФИЯ ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 6. ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 6. ПОЛИТОЛОГИЯ 1. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ СПЕЦ. "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ" ГЛ. АС. Д-Р Е. ЦВЕТАНОВА ГЛ. АС. Д-Р Ю. ГОСПОДИНОВ АС. Д-Р М.СТОЯНОВА 2. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ 3. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ПРОФ. Д-Р АТ. АТАНАСОВ ДОЦ. Д-Р СТ. АЛЕКСАНДРОВ 4. ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ДОЦ. Д-Р ПЛ. ПЕТКОВ 5. ПОЛИТОЛОГИЯ 5. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ ПРОФ. Д-Р И.Н. М. ПАЛАНГУРСКИ 5. ФИЛОСОФИЯ ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 5. ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 6. ЧУЖД ЕЗИК II ЧАСТ СПЕЦ. "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА" 1. ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ДОЦ. Д-Р Л. ИВАНОВ 2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК II МОДУЛ (БИ) СТ. ПРЕП. Р. ДЕНЕВА 3. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ 4. МАКРОИКОНОМИКА ПРОФ. Д-Р П. ШИШМАНОВА 5. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ДОЦ. Д-Р СТ. АЛЕКСАНДРОВ ДОЦ. Д-Р Г. ЧИПРИЯНОВА 6. ПОЛИТОЛОГИЯ 6. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ ПРОФ. Д-Р И.Н. М. ПАЛАНГУРСКИ 6. ФИЛОСОФИЯ ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 6. ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ СПЕЦ. "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" 1. ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ДОЦ. Д-Р СТ. КАСАБОВА 2. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ

6 3. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ДОЦ. Д-Р Р. СИМЕОНОВА ДОЦ. Д-Р Д. КРУМОВА 4. МАКРОИКОНОМИКА ПРОФ. Д-Р П. ШИШМАНОВА ДОЦ. Д-Р Л. НЕСТОРОВ 5. ПОЛИТОЛОГИЯ 5. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ ПРОФ. Д-Р И.Н. М. ПАЛАНГУРСКИ 5. ФИЛОСОФИЯ ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 5. ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 6. ЧУЖД ЕЗИК II ЧАСТ СПЕЦ. "АГРАРНА ИКОНОМИКА" 1. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ 2. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ДОЦ. Д-Р Р. СИМЕОНОВА ДОЦ. Д-Р Д. КРУМОВА 3. МАКРОИКОНОМИКА ПРОФ. Д-Р П. ШИШМАНОВА ДОЦ. Д-Р Л. НЕСТОРОВ 4. ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ДОЦ. Д-Р СТ. КАСАБОВА 5. ПОЛИТОЛОГИЯ 5. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ ПРОФ. Д-Р И.Н. М. ПАЛАНГУРСКИ 5. ФИЛОСОФИЯ ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 5. ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 6. ЧУЖД ЕЗИК II ЧАСТ СПЕЦ. "ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА" 1. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ДОЦ. Д-Р Р. СИМЕОНОВА ДОЦ. Д-Р Д. КРУМОВА 2. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ 3. МАКРОИКОНОМИКА ДОЦ. Д-Р О. МАРКОВ 4. ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ДОЦ. Д-Р СТ. КАСАБОВА 5. ПОЛИТОЛОГИЯ 5. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ ПРОФ. Д-Р И.Н. М. ПАЛАНГУРСКИ 5. ФИЛОСОФИЯ ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 5. ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 6. ЧУЖД ЕЗИК II ЧАСТ

7 СПЕЦ. "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА" 1. ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА ДОЦ. Д-Р СТ. КАСАБОВА 2. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ 3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК II МОДУЛ (ТУРИЗЪМ) СТ. ПРЕП. Д. СТОИЛОВА СТ. ПРЕП. Е. УЗУНОВА 4. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ДОЦ. Д-Р Р. СИМЕОНОВА ДОЦ. Д-Р Д. КРУМОВА 5. МАКРОИКОНОМИКА ДОЦ. Д-Р О. МАРКОВ 6. ПОЛИТОЛОГИЯ 6. СТОПАНСКА ИСТОРИЯ ПРОФ. Д-Р И.Н. М. ПАЛАНГУРСКИ 6. ФИЛОСОФИЯ ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 6. ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ВТОРИ КУРС УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НА ИЗПИТА СПЕЦ. "ФИНАНСИ" 1. ТЕХНИКА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ 2. ТЕОРИЯ НА ПАРИТЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ ДОЦ. Д-Р Ж. ВЪТЕВ АС. Д-Р Ж. ТОДОРОВ 3. ВЪВЕДЕНИЕ В БАНКОВОТО ДЕЛО ПРОФ. Д-Р Б. БОЖИНОВ АС. Д-Р СТ. СТАНИМИРОВ 4. ИНВЕСТИЦИИ ДОЦ. Д-Р СТ. ПРОДАНОВ ГЛ. АС. Д-Р Ц. ПАВЛОВ 5. ЦЕНИ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА ХОН. ПРОФ. Д-Р Р.ЛИЛОВА ДОЦ. Д-Р А. РАДУЛОВА АС. Д-Р Т. ИСМАИЛОВ СПЕЦ. "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО" 1. ИКОНОМИКА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО ДОЦ. Д-Р Р. ЕРУСАЛИМОВ ДОЦ. Д-Р В. ВАСИЛЕВ ГЛ. АС. Д-Р А. ПАНЕВА 2. ИКОНОМИКА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ДОЦ. Д-Р ПЛ. ЙОРДАНОВ ГЛ. АС. Д-Р М. НИКОЛОВА 3. ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 4. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДОЦ. Д-Р Н. НИНОВ ГЛ. АС. Д-Р М. НИКОЛОВА ДОЦ. Д-Р Н. НИНОВ АС. Д-Р Й. ЙОРДАНОВ

8 5. МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ ПРОФ. Д-Р А. ЗАХАРИЕВ ДОЦ. Д-Р Л. КРЪСТЕВ ГЛ. АС. Д-Р Д. КОСТОВ 5. БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА ГЛ. АС. Д-Р П. АНГЕЛОВ ДОЦ. Д-Р А. РАДУЛОВА СПЕЦ. "СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ" 1. ФИНАНСИ НА ФИРМАТА ДОЦ. Д-Р Л. КРЪСТЕВ АС. Д-Р К.ПЕТКОВ 2. ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЦ. Д-Р П. СТОЙКОВА ГЛ. АС. Д-Р Ж. ЖЕЛЕВ 3. ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО - ВТОРА ЧАСТ ДОЦ. Д-Р Р. СИМЕОНОВА ДОЦ. Д-Р Д. КРУМОВА 4. ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО ДОЦ. Д-Р П. ДИМИТРОВ ПРЕП. К. КОСТОВ 5. ТЕХНИКА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ 5. ВЪВЕДЕНИЕ В БАНКОВОТО ДЕЛО ПРОФ. Д-Р Б. БОЖИНОВ АС. Д-Р СТ. СТАНИМИРОВ 5. МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ ПРОФ. Д-Р А. ЗАХАРИЕВ ДОЦ. Д-Р Л. КРЪСТЕВ ГЛ. АС. Д-Р Д. КОСТОВ 5. БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА ГЛ. АС. Д-Р П. АНГЕЛОВ ДОЦ. Д-Р А. РАДУЛОВА СПЕЦ. "СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ" 1. СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ ДОЦ. Д-Р КР. КРУМОВ ДОЦ. Д-Р С. КОСТОВА ГЛ. АС. Д-Р Н. ЦВЕТКОВА 2. ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО ДОЦ. Д-Р Г. ИВАНОВА - КУЗМАНОВА ДОЦ. Д-Р Д. КРУМОВА 3. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ДОЦ. Д-Р И. ПАНТЕЛЕЕВА ГЛ. АС. Д-Р Е. НИКОЛОВ АС. Д-Р Я. СТАНЕВ 4. ТЕОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ ДОЦ. Д-Р Р. КОЛЕВА ГЛ. АС. Д-Р КР. КУЛЧЕВ 5. БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА ГЛ. АС. Д-Р П. АНГЕЛОВ ДОЦ. Д-Р А. РАДУЛОВА 5. ТЕХНИКА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ СПЕЦ. "МАРКЕТИНГ" 1. ПРОДУКТОВА И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА ГЛ. АС. Д-Р Р. ЙОРДАНОВ 2. ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА ДОЦ. Д-Р В. ГРИГОРОВА 3. ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ ДОЦ. Д-Р П. ГОРАНОВА ГЛ. АС. Д-Р А. РЕШЕТКОВА 4. МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ І ЧАСТ ДОЦ. Д-Р Т. КРЪСТЕВИЧ ДОЦ. Д-Р М. СМОКОВА- СТЕФАНОВА ГЛ. АС. Д-Р А. РЕШЕТКОВА

9 СПЕЦ. "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ" 1. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПРОФ. Д-Р Н. Б. БОРИСОВ ГЛ. АС. Д-Р Е. ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА 2. РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ ГЛ. АС. Д-Р Е. ЦВЕТАНОВА АС. Д-Р М.СТОЯНОВА 3. ФИРМЕНО ПЛАНИРАНЕ ДОЦ. Д-Р М. ЧИПРИЯНОВ 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ДОЦ. Д-Р И. ПАНТЕЛЕЕВА ГЛ. АС. Д-Р Е. НИКОЛОВ АС. Д-Р Я. СТАНЕВ 5. МЕТОДИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОЦ. Д-Р М. ЧИПРИЯНОВ СПЕЦ. "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ" 1. ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО ГЛ. АС. Д-Р Е. ЦВЕТАНОВА 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 3. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФ. Д-Р Н. Б. БОРИСОВ ГЛ. АС. Д-Р Е. ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА ГЛ. АС. Д-Р Н. ВЕСЕЛИНОВА 4. ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ГЛ. АС. Д-Р Ю. ГОСПОДИНОВ АС. Д-Р М.СТОЯНОВА 5. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО И ПРОЦЕС ДОЦ. Д-Р П. ДИМИТРОВ ПРЕП. К. КОСТОВ СПЕЦ. "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ" 1. ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ ДОЦ. Д-Р Г. ЗАХАРИЕВА ГЛ. АС. Д-Р Й. НЕЙКОВ 2. БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ ДОЦ. Д-Р К. САРКИСЯН - ДИКОВА ГЛ. АС. Д-Р Н. АНДРЕЕВ 3. ФИРМЕНА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ДОЦ. Д-Р ДР. ИЛИЕВ АС. Д-Р И. АНГЕЛОВ 4. МЕЖДУНАРОДНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ДОЦ. Д-Р Г. ЗАХАРИЕВА ГЛ. АС. Д-Р И. ПЕТРОВ 5. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК IV МОДУЛ (МИО) СТ. ПРЕП. Е. УЗУНОВА 6. ЧУЖД ЕЗИК II МОДУЛ (МИО) СПЕЦ. "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ" 1. АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ДОЦ. Д-Р ЦВ. ДИЛКОВ ДОЦ. Д-Р И. ЕМИЛОВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ ДОЦ. Д-Р И. ЕМИЛОВА ГЛ. АС. Д-Р Е. ЙОРДАНОВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р С. СТОЯНОВА 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ДОЦ. Д-Р ЗДР. ЛЮБЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р И. ПЕТРОВ 5. УПРАВЛЕНИЕ НА МАЛКИЯ БИЗНЕС ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р С. СТОЯНОВА

10 1. ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ СПЕЦ. "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА" ПРОФ. Д-Р КР. ШИШМАНОВ ГЛ. АС. Д-Р А. ЛАЛЕВ 2. БИЗНЕС КОНТРОЛИНГ ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р С. СТОЯНОВА 3. ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ ГЛ. АС. Д-Р М. ТАШКОВА ГЛ. АС. Д-Р А. ЛАЛЕВ 4. УЕБ ДИЗАЙН ДОЦ. Д-Р П. ЕМИЛОВА ХОН. АС. Е.ЦАНОВ ГЛ. АС. Д-Р А. ЛАЛЕВ 5. БАЗИ ОТ ДАННИ ПРОФ. Д.М.Н. Ц.БАЙЧЕВА ДОЦ. Д-Р Н. МАРИНОВА ХОН. АС. А.БОЖИКОВ 6. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК IV МОДУЛ (БИ) СТ. ПРЕП. Р. ДЕНЕВА СТ. ПРЕП. П. ТОДОРОВ 03.V. СПЕЦ. "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" 1. ИНДУСТРИАЛНА ИКОНОМИКА ПРОФ. Д-Р А. ДЕНЕВА ГЛ. АС. Д-Р З. ИВАНОВА 2. ЛОГИСТИКА НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ДОЦ. Д-Р С. НАЙДЕНОВ 3. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ДОЦ. Д-Р И. ПАНТЕЛЕЕВА ГЛ. АС. Д-Р З. ИВАНОВА АС. Д-Р Я. СТАНЕВ 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ПУБЛИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ГЛ. АС. Д-Р Ю. ГОСПОДИНОВ 1. ОСНОВИ НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО 2. МЕХАНИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО СПЕЦ. "АГРАРНА ИКОНОМИКА" ДОЦ. Д-Р М. НИКОЛОВА ГЛ. АС. Д-Р ЦВ.КАБАКЧИЕВА ХОН. АС. О.ХУБЕНОВ ХОН. АС. С.КОСЕВ 3. АГРАРЕН МЕНИДЖМЪНТ ДОЦ. Д-Р М. НИКОЛОВА ДОЦ. Д-Р М. СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА ХОН. АС. И. КРЪСТЕВА 4. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В АГРОБИЗНЕСА ДОЦ. Д-Р М. СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА ХОН. АС. И. КРЪСТЕВА ГЛ. АС. Д-Р ЦВ.КАБАКЧИЕВА 5. СЧЕТОВОДСТВО НА АГРАРНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ДОЦ. Д-Р В. БЛАЖЕВА ХОН. АС. И. КРЪСТЕВА СПЕЦ. "ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА" 1. ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА ДОЦ. Д-Р С. ПЕТРОВА ГЛ. АС. Д-Р И. МАРИНОВ 2. ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ДОЦ. Д-Р СВ. ИЛИЙЧОВСКИ ГЛ. АС. Д-Р В. ПЕРКОВ 3. ИКОНОМИКА НА УСЛУГИТЕ ДОЦ. Д-Р С. ПЕТРОВА ДОЦ. Д-Р Т. ФИЛИПОВА

11 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ДОЦ. Д-Р И. ПАНТЕЛЕЕВА ГЛ. АС. Д-Р Е. НИКОЛОВ АС. Д-Р Я. СТАНЕВ 5. КВАЛИТОЛОГИЯ НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ДОЦ. Д-Р П. МИДОВА ГЛ. АС. Д-Р И. МАРИНОВ СПЕЦ. "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА" 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК IV МОДУЛ (ТУРИЗЪМ) СТ. ПРЕП. Р. ВАСИЛЕВА СТ. ПРЕП. ЦВ. ШЕНКОВА СТ. ПРЕП. Е. УЗУНОВА 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ И КОМУНИКАЦИИ ДОЦ. Д-Р И. ПАНТЕЛЕЕВА ГЛ. АС. Д-Р З. ИВАНОВА 3. ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА ПРОФ. Д-Р М. БОЖИНОВА АС. Д-Р Л. ТОДОРОВА 4. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ ДОЦ. Д-Р Т. ЛИЧЕВ 5. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО ПРОФ. Д-Р И.Н. М. ПАЛАНГУРСКИ 6. ЧУЖД ЕЗИК II МОДУЛ (ТУРИЗЪМ) ТРЕТИ КУРС УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НА ИЗПИТА СПЕЦ. "ФИНАНСИ" 1. ПОВЕДЕНЧЕСКИ ФИНАНСИ ДОЦ. Д-Р СТ. ПРОДАНОВ ГЛ. АС. Д-Р Ц. ПАВЛОВ 2. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ ПРОФ. Д-Р А. ЗАХАРИЕВ АС. Д-Р Ж. ТОДОРОВ 3. БАНКОВ АНАЛИЗ ДОЦ. Д-Р Ж. ВЪТЕВ АС. Д-Р СТ. СТАНИМИРОВ 4. ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО ДОЦ. Д-Р Г. ЧИПРИЯНОВА 5. БИЗНЕС ОЦЕНЯВАНЕ ДОЦ. Д-Р А. ГАНЧЕВ АС. Д-Р К.ПЕТКОВ СПЕЦ. "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО" 1. ВЪВЕДЕНИЕ В АКТЮЕРСТВОТО ДОЦ. Д-Р Р. ЕРУСАЛИМОВ 23.III 2. ЛИЧНО ЗАСТРАХОВАНЕ ДОЦ. Д-Р Р. ЕРУСАЛИМОВ ГЛ. АС. Д-Р А. ПАНЕВА 3. ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ ДОЦ. Д-Р Р. ЕРУСАЛИМОВ ДОЦ. Д-Р Н. НИНОВ ГЛ. АС. Д-Р М. НИКОЛОВА 4. ОТЧИТАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ДОЦ. Д-Р В. ВАСИЛЕВ 4. ТРУДОВ ПАЗАР И БЕЗРАБОТИЦА ДОЦ. Д-Р ПЛ. ЙОРДАНОВ ГЛ. АС. Д-Р Т. ИЛИЕВА 20.IV

12 5. БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРОФ. Д-Р Т. ДИМИТРОВА 5. ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО ДОЦ. Д-Р П. ДИМИТРОВ ПРЕП. К. КОСТОВ СПЕЦ. "МАКРОИКОНОМИКА" 1. ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ ПРОФ. Д-Р П. ШИШМАНОВА 2. СЪВРЕМЕННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕОРИИ ДОЦ. Д-Р Р. ЛАЗАРОВ 3. СРАВНИТЕЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ ДОЦ. Д-Р О. МАРКОВ 4. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА И ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ 5. ФИЛОСОФИЯ НА ИКОНОМИКАТА ДОЦ. Д-Р О. МАРКОВ 5. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ СПЕЦ. "СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ" 1. БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО ДОЦ. Д-Р Д. ИМАЛОВА 2. СЧЕТОВОДСТВО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 3. СЧЕТОВОДСТВО НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 4. СЧЕТОВОДСТВО НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 5. СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ 5. СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ДОЦ. Д-Р СТ. АЛЕКСАНДРОВ ПРОФ. Д-Р АТ. АТАНАСОВ ДОЦ. Д-Р И. АНДРЕЕВ ДОЦ. Д-Р Г. ЧИПРИЯНОВА ДОЦ. Д-Р Г. ИВАНОВА - КУЗМАНОВА СПЕЦ. "СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ" 1. БАНКОВ КОНТРОЛ И НАДЗОР ПРОФ. Д-Р Г. ИВАНОВ ДОЦ. Д-Р З. ПЕТКОВА 2. АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС ДОЦ. Д-Р Р. КОЛЕВА ГЛ. АС. Д-Р Г. КУШЕВА 3. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МЕТОДИ 4. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ В КОНТРОЛА ДОЦ. Д-Р С. КОСТОВА ГЛ. АС. Д-Р Д. ИВАНОВА 5. ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ ДОЦ. Д-Р П. СТОЙКОВА ГЛ. АС. Д-Р Ж. ЖЕЛЕВ 5. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИИТЕ ДОЦ. Д-Р КР. КРУМОВ ГЛ. АС. Д-Р Н. ЦВЕТКОВА СПЕЦ. "СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ" 1. ИЗВАДКОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОЦ. Д-Р ПЛ. ПЕТКОВ 2. ФИНАНСОВА МАТЕМАТИКА ДОЦ. Д-Р М. ШОПОВА

13 3. СТАТИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ПРОФ. Д-Р П. АНГЕЛОВА 4. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ЗАВИСИМОСТИ ДОЦ. Д-Р СТ. КАСАБОВА 5. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СРАВНЕНИЯ ПРОФ. Д-Р П. АНГЕЛОВА СПЕЦ. "МАРКЕТИНГ" 1. ПРОМОЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА ДОЦ. Д-Р М. СМОКОВА- СТЕФАНОВА ХОН. АС. К. БАШЕВ 2. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА ДОЦ. Д-Р Т. КРЪСТЕВИЧ ГЛ. АС. Д-Р А. РЕШЕТКОВА 3. МАРКЕТИНГ НА УСЛУГИ ДОЦ. Д-Р И. МАРЧЕВСКИ ДОЦ. Д-Р В. ГРИГОРОВА 4. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЕБ СЪДЪРЖАНИЕ ДОЦ. Д-Р В. ПОПОВ ХОН. АС. Е.ЦАНОВ АС. Д-Р И.ТАИРОВ 4. ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ДОЦ. Д-Р В. ПОПОВ ХОН. АС. Е.ЦАНОВ АС. Д-Р И.ТАИРОВ СПЕЦ. "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ" 1. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ДОЦ. Д-Р ХР. СИРАШКИ ГЛ. АС. Д-Р Ю. ГОСПОДИНОВ ГЛ. АС. Д-Р Е. КРЪСТЕВА 2. ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ ДОЦ. Д-Р ХР. СИРАШКИ ГЛ. АС. Д-Р Е. КРЪСТЕВА 3. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПРОЕКТИ ГЛ. АС. Д-Р Е. ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА АС. Д-Р М.СТОЯНОВА 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ ГЛ. АС. Д-Р Ю. ГОСПОДИНОВ АС. Д-Р М.СТОЯНОВА 5. СТРАТЕГИИ В ТУРИЗМА ГЛ. АС. Д-Р Л. ИЛИЕВА АС. Д-Р Л. ТОДОРОВА СПЕЦ. "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ" 1. ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ДОЦ. Д-Р П. ЕМИЛОВА ГЛ. АС. Д-Р К.МАРИНОВА- КОСТОВА ХОН. АС. А.БОЖИКОВ 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ ДОЦ. Д-Р ХР. СИРАШКИ ГЛ. АС. Д-Р Е. КРЪСТЕВА 3. РЕГИОНАЛЕН МАРКЕТИНГ ГЛ. АС. Д-Р Е. ЦВЕТАНОВА 4. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ДОЦ. Д-Р ХР. СИРАШКИ ГЛ. АС. Д-Р Ю. ГОСПОДИНОВ ГЛ. АС. Д-Р Е. КРЪСТЕВА 5. ГРАДСКО РАЗВИТИЕ ДОЦ. Д-Р ХР. СИРАШКИ 5. ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПРОФ. Д-Р Г. ИВАНОВ ДОЦ. Д-Р С. КОСТОВА ГЛ. АС. Д-Р Д. ИВАНОВА 5. РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ДОЦ. Д-Р М. НИКОЛОВА ДОЦ. Д-Р М. СТАНЧЕВА -

14 ЛИНКОВА ХОН. АС. И. КРЪСТЕВА СПЕЦ. "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ" 1. ОФШОРЕН БИЗНЕС ДОЦ. Д-Р ЗДР. ЛЮБЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р С. МОМЧЕВ 2. ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ДОЦ. Д-Р Г. ЗАХАРИЕВА ГЛ. АС. Д-Р Й. НЕЙКОВ 3. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК VI МОДУЛ (МИО) СТ. ПРЕП. В. ДИКОВ 4. МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ ПРОФ. Д-Р А. ЗАХАРИЕВ ДОЦ. Д-Р Л. КРЪСТЕВ ГЛ. АС. Д-Р Д. КОСТОВ 5. УПРАВЛЕНСКА ПОЛИТИКА ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р Д. АЛЕКСИЕВА 5. БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ПРОФ. Д-Р В. КРАЕВА ДОЦ. Д-Р П. ЕМИЛОВА ГЛ. АС. Д-Р К.МАРИНОВА- КОСТОВА 5. МЕЖДУНАРОДНО ТЪРГОВСКО ПРАВО ПРЕП. Д-Р М. АТАНАСОВ ПРЕП. П. ЛИЧЕВ 6. ЧУЖД ЕЗИК IV МОДУЛ (МИО) СПЕЦ. "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ" 1. БИЗНЕС СТРАТЕГИИ ДОЦ. Д-Р ЦВ. ДИЛКОВ ГЛ. АС. Д-Р М. ДИНКОВ 2. КОНТРОЛИНГ ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р С. СТОЯНОВА 3. ЛИДЕРСТВО И РЪКОВОДСТВО ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р С. СТОЯНОВА ГЛ. АС. Д-Р М. ДИНКОВ 4. СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ ДОЦ. Д-Р ЦВ. ДИЛКОВ ГЛ. АС. Д-Р С. СТОЯНОВА 5. СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО ДОЦ. Д-Р КР. СЛАВЕВА ДОЦ. Д-Р СТ. КАСАБОВА 5. ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ ДОЦ. Д-Р ПЛ. ПЕТКОВ СПЕЦ. "ЕКОМЕНИДЖМЪНТ" 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС ДОЦ. Д-Р П. ИВАНОВА ГЛ. АС. Д-Р Л. ИЛИЕВА АС. Д-Р П. ПАВЛОВ 2. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р С. СТОЯНОВА 3. ЕКОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ДОЦ. Д-Р ЦВ. ДИЛКОВ ГЛ. АС. Д-Р М. ДИНКОВ 4. ЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р М. ДИНКОВ 5. ЛИДЕРСТВО И РЪКОВОДСТВО ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р С. СТОЯНОВА ГЛ. АС. Д-Р М. ДИНКОВ

15 5. КОНТРОЛИНГ ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р С. СТОЯНОВА СПЕЦ. "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА" 1. ИНФОРМАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА ДОЦ. Д-Р П. ЕМИЛОВА ГЛ. АС. Д-Р К.МАРИНОВА- КОСТОВА 2. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЕБ СЪДЪРЖАНИЕ ДОЦ. Д-Р В. ПОПОВ ХОН. АС. Е.ЦАНОВ АС. Д-Р И.ТАИРОВ 3. УЕБ ПРОГРАМИРАНЕ С ASP.NET ДОЦ. Д-Р В. ПОПОВ ХОН. АС. Д-Р Ю.КУЗНЕЦОВ 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ГЛ. АС. Д-Р Ю. ГОСПОДИНОВ АС. Д-Р М.СТОЯНОВА 5. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК VI МОДУЛ (БИ) СТ. ПРЕП. П. ТОДОРОВ 6. ЗАСТРАХОВАНЕ В ИТ СЕКТОРА ДОЦ. Д-Р Р. ЕРУСАЛИМОВ ГЛ. АС. Д-Р М. МИТКОВ 6. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОГРАМИРАНЕТО НА JAVA ДОЦ. Д-Р В. ПОПОВ ГЛ. АС. Д-Р А. ЛАЛЕВ 6. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО ПРОФ. Д-Р В. КРАЕВА ГЛ. АС. Д-Р К.МАРИНОВА- КОСТОВА СПЕЦ. "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" 1. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ВТОРА ЧАСТ ПРОФ. Д-Р А. ДЕНЕВА ГЛ. АС. Д-Р Е. НИКОЛОВ 2. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ЦЕНОВА ПОЛИТИКА ДОЦ. Д-Р С. НАЙДЕНОВ 3. АНАЛИЗ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ БИЗНЕС ДОЦ. Д-Р Р. КОЛЕВА ГЛ. АС. Д-Р КР. КУЛЧЕВ 4. ОРГАНИЗИРАНИ СТОКОВИ ПАЗАРИ ДОЦ. Д-Р СВ. ИЛИЙЧОВСКИ ДОЦ. Д-Р Т. ФИЛИПОВА 5. ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 5. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ХОН. ДОЦ. Д-Р Г. СИРАШКИ АС. ИЛ. АНГЕЛОВ ПРОФ. Д-Р А. ДЕНЕВА ГЛ. АС. Д-Р З. ИВАНОВА СПЕЦ. "АГРАРНА ИКОНОМИКА" 1. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО ПРИ АГРАРНИЯ ТУРИЗЪМ 2. КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ ПРОФ. Д-Р М. БОЖИНОВА АС. Д-Р П. ПАВЛОВ ДОЦ. Д-Р КР. КРУМОВ ГЛ. АС. Д-Р Н. ЦВЕТКОВА 3. РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ДОЦ. Д-Р М. НИКОЛОВА ДОЦ. Д-Р М. СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА ХОН. АС. И. КРЪСТЕВА 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ГЛ. АС. Д-Р Ю. ГОСПОДИНОВ АС. Д-Р М.СТОЯНОВА 5. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОБИЗНЕСА ДОЦ. Д-Р П. ЕМИЛОВА ГЛ. АС. Д-Р М. ТАШКОВА СПЕЦ. "ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА"

16 1. БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ ДОЦ. Д-Р Т. ФИЛИПОВА ДОЦ. Д-Р СВ. ИЛИЙЧОВСКИ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ 3. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО 4. ЕКОЛОГИЧНО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА 5. ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЦ. Д-Р П. МИДОВА ГЛ. АС. Д-Р В. ПЕРКОВ ДОЦ. Д-Р СВ. ИЛИЙЧОВСКИ ДОЦ. Д-Р Т. ФИЛИПОВА ДОЦ. Д-Р М. СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА ХОН. АС. И. КРЪСТЕВА ГЛ. АС. Д-Р ЦВ.КАБАКЧИЕВА ДОЦ. Д-Р П. СТОЙКОВА ГЛ. АС. Д-Р Ж. ЖЕЛЕВ 5. АНАЛИЗ НА ТЪРГОВСКИЯ БИЗНЕС ДОЦ. Д-Р Р. КОЛЕВА ГЛ. АС. Д-Р КР. КУЛЧЕВ СПЕЦ. "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА" 1. МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ В ТУРИЗМА ДОЦ. Д-Р П. ГОРАНОВА ХОН. АС. Ж.ТАНАНЕЕВА 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ТУРИСТИТЕ ГЛ. АС. Д-Р Л. ИЛИЕВА 3. МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ ГЛ. АС. Д-Р Л. ИЛИЕВА АС. Д-Р П. ПАВЛОВ 4. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК VI МОДУЛ (ТУРИЗЪМ) СТ. ПРЕП. Е. УЗУНОВА СТ. ПРЕП. ЦВ. ШЕНКОВА 5. ТУРИСТИЧЕСКО СТРАНОЗНАНИЕ ДОЦ. Д-Р Т. ЛИЧЕВ 5. ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ ПРОФ. Д-Р М. БОЖИНОВА АС. Д-Р Л. ТОДОРОВА 6. ЧУЖД ЕЗИК IV МОДУЛ (ТУРИЗЪМ) ЧЕТВЪРТИ КУРС УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА НА ИЗПИТА 1. ОПЕРАТИВЕН ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ СПЕЦ. "ФИНАНСИ" ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ ДОЦ. Д-Р А. ГАНЧЕВ 1. ФИНАНСОВА И ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ ГЛ. АС. Д-Р П. АНГЕЛОВ 1. ОПЕРАТИВЕН БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ ДОЦ. Д-Р Ж. ВЪТЕВ ГЛ. АС. Д-Р Г. ГЕОРГИЕВ 2. БИЗНЕС ОЦЕНЯВАНЕ ДОЦ. Д-Р А. ГАНЧЕВ АС. Д-Р К.ПЕТКОВ 2. СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР В БАНКИТЕ ДОЦ. Д-Р Д. ИМАЛОВА ГЛ. АС. Д-Р Р. ДИМИТРОВ

17 2. ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПРОФ. Д-Р Г. ИВАНОВ ДОЦ. Д-Р С. КОСТОВА ГЛ. АС. Д-Р Д. ИВАНОВА 3. ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ ДОЦ. Д-Р СТ. СИМЕОНОВ АС. Д-Р СТ. СТАНИМИРОВ 3. СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА ДОЦ. Д-Р СТ. СИМЕОНОВ АС. Д-Р СТ. СТАНИМИРОВ 3. ФОНДОВИ БОРСИ ДОЦ. Д-Р СТ. СИМЕОНОВ АС. Д-Р СТ. СТАНИМИРОВ СПЕЦ. "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО" 1. АНАЛИЗ В ЗАСТРАХОВАНЕТО ГЛ. АС. Д-Р А. ПАНЕВА 2. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДОЦ. Д-Р Н. НИНОВ АС. Д-Р Й. ЙОРДАНОВ 2. СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА ДОЦ. Д-Р ПЛ. ЙОРДАНОВ ГЛ. АС. Д-Р М. НИКОЛОВА 2. БИЗНЕС-КОМУНИКАЦИИ В ЗАСТРАХОВАНЕТО ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 3. ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО 3. ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ 3. ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 4. ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ 4. АНАЛИЗ И КОНТРОЛ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРОФ. Д-Р КР. ШИШМАНОВ ГЛ. АС. Д-Р А. ЛАЛЕВ ГЛ. АС. Д-Р К.МАРИНОВА- КОСТОВА ПРОФ. Д-Р КР. ШИШМАНОВ ГЛ. АС. Д-Р А. ЛАЛЕВ ДОЦ. Д-Р В. ВАСИЛЕВ ДОЦ. Д-Р ПЛ. ЙОРДАНОВ ГЛ. АС. Д-Р М. НИКОЛОВА 4. АНАЛИЗ И КОНТРОЛ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ДОЦ. Д-Р ПЛ. ЙОРДАНОВ ГЛ. АС. Д-Р М. НИКОЛОВА 1. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА 2. МЕТОДИКА НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 3. ИКОНОМИКА НА БЪЛГАРИЯ 4. ПРИЛОЖНА ИКОНОМИКА СПЕЦ. "МАКРОИКОНОМИКА" ГЛ. АС. Д-Р М. ТАШКОВА ГЛ. АС. Д-Р Т. ТОДОРОВА ДОЦ. Д-Р Л. НЕСТОРОВ ГЛ. АС. Д-Р Т. ТОДОРОВА СПЕЦ. "СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ" 1. НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ ПРОФ. Д-Р АТ. АТАНАСОВ ДОЦ. Д-Р СТ. АЛЕКСАНДРОВ 2. СЧЕТОВОДСТВО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 2. СЧЕТОВОДСТВО НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДОЦ. Д-Р И. АНДРЕЕВ ДОЦ. Д-Р И. АНДРЕЕВ

18 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В НФП 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФП ДОЦ. Д-Р Д. КРУМОВА ДОЦ. Д-Р В. ВЕЧЕВ 4. ВАЛУТЕН И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ДОЦ. Д-Р М. АНТОВ ДОЦ. Д-Р З. ПЕТКОВА 4. ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЦ. Д-Р П. СТОЙКОВА ГЛ. АС. Д-Р Ж. ЖЕЛЕВ 4. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА ГЛ. АС. Д-Р М. ТАШКОВА СПЕЦ. "СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ" 1. ОДИТ ПРОФ. Д-Р Г. ИВАНОВ ДОЦ. Д-Р С. КОСТОВА 2. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА ДОЦ. Д-Р Р. КОЛЕВА ГЛ. АС. Д-Р КР. КУЛЧЕВ 2. АНАЛИЗ НА БИЗНЕС СРЕДАТА ДОЦ. Д-Р Р. КОЛЕВА ГЛ. АС. Д-Р Г. КУШЕВА 3. МОНИТОРИНГ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ ПРОФ. Д-Р Н. Б. БОРИСОВ ГЛ. АС. Д-Р Е. ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА 3. ДИАГНОСТИКА НА ПУБЛИЧНИ ПРОЕКТИ ГЛ. АС. Д-Р Ю. ГОСПОДИНОВ 4. СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР 4. ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ГЛ. АС. Д-Р Б. БОЖИЛОВ ПРОФ. Д-Р АТ. АТАНАСОВ СПЕЦ. "СТАТИСТИКА И ИКОНОМЕТРИЯ" 1. АГРАРНА СТАТИСТИКА ПРОФ. Д-Р П. АНГЕЛОВА 2. ТЕХНИКА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ДОЦ. Д-Р В. МИЛИНОВ 2. ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРОФ. Д-Р Л. ВАРАМЕЗОВ 3. МНОГОМЕРНИ СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ДОЦ. Д-Р ПЛ. ПЕТКОВ 3. РЕГИОНАЛНА СТАТИСТИКА ПРОФ. Д-Р П. АНГЕЛОВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ОТЧЕТНОСТ 4. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДИНАМИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ ДОЦ. Д-Р ПЛ. ПЕТКОВ ДОЦ. Д-Р Л. ИВАНОВ СПЕЦ. "МАРКЕТИНГ" 1. МАРКЕТИНГОВ МЕНИДЖМЪНТ ДОЦ. Д-Р И. МАРЧЕВСКИ ДОЦ. Д-Р В. ГРИГОРОВА 2. МАРКЕТИНГ С ИНТЕРАКТИВНИ МЕДИИ ГЛ. АС. Д-Р Р. ЙОРДАНОВ ХОН. АС. К. БАШЕВ 3. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ГЛ. АС. Д-Р Б. ИЛИЕВА - ЕВЛОГИЕВА

19 3. СЕМИОТИКА И СОЦИАЛНА КОМУНИКАЦИЯ ГЛ. АС. Д-Р Б. ИЛИЕВА - ЕВЛОГИЕВА 4. ПРАВНА УРЕДБА НА МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ 4. ПРАВНА УРЕДБА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ДОЦ. Д-Р П. ДИМИТРОВ ПРЕП. К. КОСТОВ ПРЕП. Д-Р М. АТАНАСОВ СПЕЦ. "СТРАТЕГИЧЕСКО И БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ" 1. МЕНИДЖЪРСКИ ПЛАНОВ ТРЕНИНГ ПРОФ. Д-Р Н. Б. БОРИСОВ ГЛ. АС. Д-Р Е. ПАРАШКЕВОВА - ВЕЛИКОВА 2. БИЗНЕС СТРАТЕГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ДОЦ. Д-Р В. ГРИГОРОВА ГЛ. АС. Д-Р Р. ЙОРДАНОВ 2. ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ ГЛ. АС. Д-Р Н. ВЕСЕЛИНОВА 3. ГЛОБАЛНА ИКОНОМИКА ДОЦ. Д-Р ЗДР. ЛЮБЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р С. МОМЧЕВ 3. ИНВЕСТИЦИИ ДОЦ. Д-Р СТ. ПРОДАНОВ ГЛ. АС. Д-Р Ц. ПАВЛОВ 4. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ПРОГРАМИРАНЕ 4. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ДОЦ. Д-Р М. ЧИПРИЯНОВ ГЛ. АС. Д-Р Е. ЦВЕТАНОВА СПЕЦ. "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ" 1. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБСЛУЖВАЩАТА СФЕРА ГЛ. АС. Д-Р Н. ВЕСЕЛИНОВА ГЛ. АС. Д-Р Е. КРЪСТЕВА 2. МАРКЕТИНГ 2. МЕЖДУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ И АДМИНИСТРАЦИЯ 3. БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДОЦ. Д-Р М. СМОКОВА- СТЕФАНОВА ХОН. АС. К. БАШЕВ ДОЦ. Д-Р К. САРКИСЯН - ДИКОВА ГЛ. АС. Д-Р Й. НЕЙКОВ ДОЦ. Д-Р ЦВ. ДИЛКОВ 3. МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ДОЦ. Д-Р ЦВ. ДИЛКОВ ГЛ. АС. Д-Р Е. ЙОРДАНОВА 4. ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛ. АС. Д-Р Н. ВЕСЕЛИНОВА 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПИ И КОМУНИКАЦИИ ДОЦ. Д-Р И. ПАНТЕЛЕЕВА ГЛ. АС. Д-Р З. ИВАНОВА СПЕЦ. "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ" 1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК VIII МОДУЛ (МИО) СТ. ПРЕП. Р. ВАСИЛЕВА 03.V. 2. МЕЖДУНАРОДНО ФИРМЕНО ПОВЕДЕНИЕ ДОЦ. Д-Р ЗДР. ЛЮБЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р С. МОМЧЕВ 2. ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ ДОЦ. Д-Р ДР. ИЛИЕВ АС. Д-Р И. АНГЕЛОВ

20 3. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА ГЛ. АС. Д-Р М. ТАШКОВА 3. ГЛОБАЛНИ БИЗНЕС РЕГУЛАЦИИ ДОЦ. Д-Р Г. ЗАХАРИЕВА АС. Д-Р И. АНГЕЛОВ 4. ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В ЕС ДОЦ. Д-Р К. САРКИСЯН - ДИКОВА АС. Д-Р И. АНГЕЛОВ 4. МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ ДОЦ. Д-Р К. САРКИСЯН - ДИКОВА ГЛ. АС. Д-Р Й. НЕЙКОВ 5. БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ 5. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ДОЦ. Д-Р Т. ФИЛИПОВА ГЛ. АС. Д-Р В. ПЕРКОВ ДОЦ. Д-Р Т. ФИЛИПОВА ГЛ. АС. Д-Р Г.ГЕОРГИЕВА 5. УПРАВЛЕНСКА ПОЛИТИКА ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р Д. АЛЕКСИЕВА 5. ВАЛУТЕН И МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ДОЦ. Д-Р М. АНТОВ ДОЦ. Д-Р З. ПЕТКОВА 6. ЧУЖД ЕЗИК ВТОРИ VI МОДУЛ (МИО) 03.V. СПЕЦ. "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ" 1. БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ ДОЦ. Д-Р ЦВ. ДИЛКОВ 2. ПОВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО ДОЦ. Д-Р И. ЕМИЛОВА ГЛ. АС. Д-Р Е. ЙОРДАНОВА 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРУПИ И ЕКИПИ ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р С. СТОЯНОВА 3. ПЛАНИРАНЕ НА БИЗНЕС КОМБИНАЦИИТЕ ДОЦ. Д-Р М. ЧИПРИЯНОВ 3. СОЦИАЛНА СРЕДА И БИЗНЕС ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р С. СТОЯНОВА 4. ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФ. Д-Р ИК.Н. Т. ГОРЧЕВА ГЛ. АС. Д-Р Й. НЕЙКОВ 4. ОБУЧЕНИЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р М. ДИНКОВ СПЕЦ. "ЕКОМЕНИДЖМЪНТ" 1. ЕВРОПЕЙСКИ ЕКОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р М. ДИНКОВ 2. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВА 3. ИНОВАЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ В ЕКОБИЗНЕСА 4. ГЛОБАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДОЦ. Д-Р А. АСЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р Е. ЙОРДАНОВА ДОЦ. Д-Р СВ. ИЛИЙЧОВСКИ ГЛ. АС. Д-Р В. ПЕРКОВ ДОЦ. Д-Р ЦВ. ДИЛКОВ ГЛ. АС. Д-Р М. ДИНКОВ

21 1. АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ СПЕЦ. "БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА" 2. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ ХОН. ДОЦ. Д-Р Л. КРАЕВ АС. Д-Р И.ТАИРОВ ДОЦ. Д-Р П. ЕМИЛОВА ХОН. АС. А.БОЖИКОВ 2. ФИНАНСОВ СОФТУЕР И УСЛУГИ ГЛ. АС. Д-Р М. ТАШКОВА 2. ИНТЕГРАЦИЯ НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 3. МУЛТИМЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ ДОЦ. Д-Р В. ПОПОВ ХОН. АС. Д-Р Т. ТАЧЕВ ДОЦ. Д-Р В. ПОПОВ ХОН. АС. Е.ЦАНОВ 3. ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФ. Д-Р В. КРАЕВА ГЛ. АС. Д-Р К.МАРИНОВА- КОСТОВА 3. ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 4. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ ПРОФ. Д.М.Н. Ц.БАЙЧЕВА ХОН. АС. Д-Р Ю.КУЗНЕЦОВ ХОН. ДОЦ. Д-Р Г. СИРАШКИ АС. ИЛ. АНГЕЛОВ 4. СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР ГЛ. АС. Д-Р Б. БОЖИЛОВ 4. АНАЛИЗ ДОЦ. Д-Р Р. КОЛЕВА ГЛ. АС. Д-Р Г. КУШЕВА 1. БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ СПЕЦ. "ИНДУСТРИАЛНА БИЗНЕС ИКОНОМИКА" 2. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ 3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И МЕТРОЛОГИЯ ПРОФ. Д-Р Т. ДИМИТРОВА ДОЦ. Д-Р И. ПАНТЕЛЕЕВА АС. Д-Р Я. СТАНЕВ ХОН. ДОЦ. Д-Р Г. СИРАШКИ АС. ИЛ. АНГЕЛОВ 3. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ИНДУСТРИЯТА ГЛ. АС. Д-Р Е. НИКОЛОВ 4. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ В ИНДУСТРИАЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ДОЦ. Д-Р И. ПАНТЕЛЕЕВА ГЛ. АС. Д-Р Е. НИКОЛОВ ГЛ. АС. Д-Р З. ИВАНОВА АС. Д-Р Я. СТАНЕВ 4. МЕНИДЖМЪНТ НА МАЛКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОФ. Д-Р Л. ВАРАМЕЗОВ ДОЦ. Д-Р И. ПАНТЕЛЕЕВА ГЛ. АС. Д-Р Е. НИКОЛОВ АС. Д-Р Я. СТАНЕВ 1. НЕТРАДИЦИОННИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА СПЕЦ. "АГРАРНА ИКОНОМИКА" 2. ОСИГУРИТЕЛНА ЗАЩИТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 2. ЗАСТРАХОВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 3. КАЧЕСТВО И СТАНДАРТИ В АГРОБИЗНЕСА ДОЦ. Д-Р М. НИКОЛОВА ХОН. АС. О.ХУБЕНОВ ГЛ. АС. Д-Р ЦВ.КАБАКЧИЕВА ДОЦ. Д-Р ПЛ. ЙОРДАНОВ ГЛ. АС. Д-Р Т. ИЛИЕВА ДОЦ. Д-Р Р. ЕРУСАЛИМОВ ХОН. ДОЦ. Д-Р Г. СИРАШКИ АС. ИЛ. АНГЕЛОВ

22 3. ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ ДОЦ. Д-Р К. САРКИСЯН - ДИКОВА ГЛ. АС. Д-Р Н. АНДРЕЕВ 4. МАЛЪК И СЕМЕЕН АГРОБИЗНЕС ДОЦ. Д-Р М. НИКОЛОВА ДОЦ. Д-Р М. СТАНЧЕВА - ЛИНКОВА ХОН. АС. И. КРЪСТЕВА СПЕЦ. "ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА" 1. ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ДОЦ. Д-Р Т. ФИЛИПОВА ГЛ. АС. Д-Р Г.ГЕОРГИЕВА 2. ПСИХОЛОГИЯ В ТЪРГОВИЯТА ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 2. ТЪРГОВИЯ С УСЛУГИ ДОЦ. Д-Р П. МИДОВА ГЛ. АС. Д-Р Г.ГЕОРГИЕВА 2. EКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА БИЗНЕСА ДОЦ. Д-Р Т. ЛИЧЕВ 3. ТЪРГОВСКО МОДЕЛИРАНЕ ДОЦ. Д-Р П. МИДОВА ГЛ. АС. Д-Р В. ПЕРКОВ 3. АНАЛИЗ НА ТЪРГОВСКИЯ БИЗНЕС ДОЦ. Д-Р Р. КОЛЕВА ГЛ. АС. Д-Р КР. КУЛЧЕВ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕСТОРАНТЬОРСКИЯ БИЗНЕС ХОН. ДОЦ. Д-Р А. ПAНДЖЕРОВА ГЛ. АС. Д-Р И. МАРИНОВ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС ХОН. ДОЦ. Д-Р А. ПAНДЖЕРОВА ГЛ. АС. Д-Р И. МАРИНОВ СПЕЦ. "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА" 1. ФРАНЧАЙЗИНГ В ТУРИЗМА ПРОФ. Д-Р М. БОЖИНОВА АС. Д-Р П. ПАВЛОВ 2. ТУРИСТИЧЕСКА АНИМАЦИЯ ДОЦ. Д-Р П. ИВАНОВА АС. Д-Р Л. ТОДОРОВА 2. БРЕНДИНГ ГЛ. АС. Д-Р Л. ИЛИЕВА 3. КОРПОРАТИВЕН PR В ТУРИЗМА ДОЦ. Д-Р К. ЛИЧЕВА 3. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ В ТУРИЗМА ГЛ. АС. Д-Р Б. ИЛИЕВА - ЕВЛОГИЕВА 4. ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ В ТУРИЗМА ПРОФ. Д-Р М. БОЖИНОВА АС. Д-Р Л. ТОДОРОВА

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА т Тракийски университет - Стара Загора Стопански факултет Оперативен документ 7.5.1 OD 3.0.1 FE Издание: 1.0 В сила от: 09.02.2016 Учебен план за обучение на бакалаври Страница: 1 от 8 УТВЪР УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОКС БАКАЛАВЪР ОБЛАСТ: 3.0. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9. ТУРИЗЪМ СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ София, юни - юли 2016 г. Дата Начало Зала Дисциплина Преподавател :00 Зала 1

ИЗВЪНРЕДНА ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ЗА ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ София, юни - юли 2016 г. Дата Начало Зала Дисциплина Преподавател :00 Зала 1 Дата Начало Зала Дисциплина Преподавател 11.06.2016 09:00 Зала 102 Икономически теории доц. д-р Христо Памукчиев 11.06.2016 10:00 Зала 101 Английски език IV част Радмила Каишева 11.06.2016 10:00 Зала 103

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1. ОБЛАСТ; 3.0 Социални, стопански и правни науки НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9 Туризъм СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРЕН ТУРИЗЪМ ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти Задължителни дисциплини: СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/20

Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти Задължителни дисциплини: СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/20 Приложна икономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов I семестър икономисти СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ ЗИМНА СЕСИЯ НА УЧЕБНАТА 2012/2013 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПО ИКОНОМИКА 1. Преструктуриране на собствеността,

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

I

I ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1. ОБЛАСТ; 6.0 АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА НАПРАВЛЕНИЕ: 6.1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОБИЗНЕС ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : РЕДОВНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

Учебен план Икономическа социология "стар" Специалност: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECO

Учебен план Икономическа социология стар Специалност: ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECO Учебен план Икономичес социология "стар" Специалност: 3.8.18 ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ ECONOMIC SOCIOLOGY Професионално направие: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление

Магистърска програма по “Социални дейности” за завършили висшето си образование в друго професионално направление СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2016/2017 г. прием м. септември 2016 г. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, ЗАДОЧНО платено обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова 8 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък

Професионална гимназия по икономика Д-р Иван Богоров - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова 8 а, следобед Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Професионална гимназия по "Д-р Иван Богоров" - гр.варна Утвърдил, Директор: П Янка Бакалова а, следобед Музика Предприемачество Седмично разписание за първи срок на учебната 0/09 година *Час за спортни

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБНА 2010/2011 г. ЛЯТНА СЕСИЯ ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА Макроикономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов II семестър ико

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБНА 2010/2011 г. ЛЯТНА СЕСИЯ ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА Макроикономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов II семестър ико СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ УЧЕБНА 2010/2011 г. ЛЯТНА СЕСИЯ ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА Макроикономика Ръководител: доц. д-р Тодор Попов 1. Приложен макроикономически анализ (част II) доц. М. Ненова, 27

Подробно

Учебници_2019_2020.xls

Учебници_2019_2020.xls ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ "ЕЛИАС КАНЕТИ" - РУСЕ СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА VIII клас Български език Просвета Азбуки М. Васева 2017 Литература Булвест 2000

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Ил

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Ил ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА УТВЪРЖДАВАМ:. (Проф. д-р Пламен Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА: ИНВЕСТИЦИОННА

Подробно

Обобщен доклад Качество-Стопански факултет-одит 2018

Обобщен доклад Качество-Стопански факултет-одит 2018 Доклад по дейностите, предприети във връзка с предстоящ планов вътрешен одит през 2018 г. в Стопанския факултет на ЮЗУ Неофит Рилски и планираните дейности за учебната 2018-2019 година В съответствие с

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на проекти, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ гр. Варна Учебен план МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ - ОКС: Бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ гр. Варна Учебен план МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ - ОКС: Бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ гр. Варна Учебен план МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ - ОКС: Бакалавър ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 3.9 ТУРИЗЪМ Аудиторна заетост Код Дисциплина Лекции Упражне

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) УЧЕБЕН ПЛАН Област на висшето образование Професионално направление Специалност

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Бизнес адми

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. Специалност Бизнес адми СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. трети прием м. октомври 2019 г. редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври или магистри 1. Димитър

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел.622783, 622928, З А П О В Е Д 1475 585 / 25. 06. На основание: чл. 259 (1) от ЗПУО;

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

НАГРАДА ХАМАК ПЕЧЕЛЯТ: 1 И. Иванов xx xx 2 Г. Косева xx xx 3 А. Андонов xx xx 4 В. Джамбазка xx xx 5 Д. Димитрова 0886

НАГРАДА ХАМАК ПЕЧЕЛЯТ: 1 И. Иванов xx xx 2 Г. Косева xx xx 3 А. Андонов xx xx 4 В. Джамбазка xx xx 5 Д. Димитрова 0886 НАГРАДА ХАМАК ПЕЧЕЛЯТ: 1 И. Иванов 0877 09 xx xx 2 Г. Косева 0894 94 xx xx 3 А. Андонов 0883 37 xx xx 4 В. Джамбазка 0888 53 xx xx 5 Д. Димитрова 0886 21 xx xx 6 Ц. Ковачева 0890 92 xx xx 7 Д. Стоилкова

Подробно

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима Време (часове) 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 10,15-11,00 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ СУ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Прил. математика упр. ас. Дончева Физ.

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

II срок /от /(3) Миглена Желязкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8:00-8:45 Икономика Икономика 2 9:00-9:45 12б б

II срок /от /(3) Миглена Желязкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8:00-8:45 Икономика Икономика 2 9:00-9:45 12б б II срок 0-8 /от 0.0.08/() Миглена Желязкова Икономика Икономика б 08 б 08 Икономика 9: - 0:0 б 08 0:0 - : : - :0 :0 - : : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. II срок 0-8 /от 0.0.08/() Светлана

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно