Слайд 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Слайд 1"

Препис

1 Активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията демографски предизвикателства и нови възможности. Общественото мнение за застаряването в Европейския съюз статистически портрет 2012

2 2012 Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията Идеята на годината е да се повиши осведомеността за приноса на възрастните хора към обществото. Тя има за цел да се насърчат създателите на политики и заинтересованите лица на всички равнища да предприемат действия за осигуряване на по-добри възможности за активен живот на възрастните хора и засилване на солидарността между поколенията.

3 Какво означава активен живот на възрастните хора? Активен живот на възрастните хора означава да остаряваме в добро здраве като пълноправни членове на обществото и да се чувстваме по-удовлетворени на работно си място, по-независими в ежедневието и поангажирани като граждани. Няма значение на каква възраст сме, все още можем да изпъляваме своята роля в обществото и да се радаме на по-добро качество на живот. Предизвикателството е да извлечем максимума от огромния потенциал, който притежаваме дори в понапреднала възраст. Европейската година 2012 има за цел да се популяризира активният живот на възрастните хора в три насоки:

4 Заетост с увеличаването на продължителността на живота в Европа се покачва и пенсионната възраст, но много хора се страхуват, че няма да могат да запазят настоящата си работа или да си намерят друга работа, докато успеят да се пенсионират с достойна пенсия. Трябва да осигурим на по-възрастните работници подобри възможности на пазара на труда.

5 Участие в обществения живот пенсионирането не означава бездействие. Възрастните хора често се грижат за други хора, най-често за своите родители, съпрузи или внуци, но този техен принос към обществото, както и ролята им като доброволци, често се пренебрегва. Европейската година има за цел да приносът на възрастните хора към обществото да получи по-голямо признание и да се създадат по-благоприятни условия за тях.

6 Независим живот с възрастта здравето ни се влошава, но можем да направим много, за да се справим с последиците от този процес. Освен това съвсем малки промени в нашата среда могат да доведат до значително подобрение в качеството на живот на хората, страдащи от различни заболявания и увреждания. Активен живот на възрастните означава също така да сме в състояние възможно най-дълго да се грижим за себе си.

7 Демографски предизвикателства и нови възможности Защо ни е необходима Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията? Защото твърде често остаряването се възприема като заплаха вместо като постижение, както по отношение на отделните хора, така и по отношение на обществото. Растящият брой на възрастните се счита за бреме за по-младите работещи хора. В същото време, когато остаряваме днес, ние обикновено сме в много по-добро здраве от предишните поколения. Освен това днешните възрастните хора разполагат с ценни умения и опит, които могат да са от полза за по-младите. Да останем активни с напредването на възрастта е от ключово значение за справяне с предизвикателствата, свързани със застаряването на населението.

8 СРЕДНА ВЪЗРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЕС-27 : : : : : : : БГ До 2060 г. средната възраст на населението в ЕС-27 се очаква да се стабилизира на 47.6 години, т.е. с около 15 години по-висока от преди един век

9 НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Общо население (1000) г. (% от общото население) г. (% от общото население) 80+ (% от общото население) ЕС България Населението на ЕС-27 възлиза на около милиона души на 1 януари 2010 г.. От тях около 87,1 милиона са били на възраст 65 или повече години

10 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА Средна продължителност на живота на 65-годишна възраст (години) Продължителност на живота в добро здраве на 65-годишна възраст (години) Мъже Жени Мъже Жени ЕС България Жените живеят по-дълго от мъжете. Но само част (ок.1/2) от жените и мъжете след 65 години живеят в добро здраве.

11 НАСЕЛЕНИЕ НА ВЪЗРАСТ 65 + ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТ ГОДИНИ EU BG Тези демографски промени са безпрецедентни, тъй като не са известни исторически примери на функциониране на общества с обърнати демографски пирамиди и с доминиране на възрастните кохорти над младите.

12 НЕОБХОДИМО Е АДАПТИРАНЕ И ПРЕНАСТРОЙВАНЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ И СОЦИАЛНИ СИСТЕМИ КЪМ ПОДОБНИ НЕОБРАТИМИ ДЕМОГРАФСКИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОЦЕСИ НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ТЪРСЯТ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗВИВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА И ЗА НОВА СОЛИДАРНОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА ПОДГОТВЕНИ ЛИ СМЕ ЗА ТАКИВА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА?

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 ПУБЛИЧНИЯТ ОБРАЗ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В МЕДИИТЕ ДОМИНИРАЩИ ВНУШЕНИЯ -Възрастните са зависими -Възрастните са болни - Възрастните са обект на измами, кражби и посегателства - Възрастните са бедни - Възрастните са в тежест или пречат на младите - Институциите трябва да се грижат за възрастните

28

29 Медийна мрежа за журналисти в рамките на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията Медийната мрежа (Media Network) позволява на журналистите и на отделните ключови медии да се свързват, осведомяват, споделят и да се ангажират с Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. Тя е специално сдружение за журналисти от цяла Европа, които се интересуват от всички теми, свързани с Европейската година, като икономика и работна заетост, здраве и социални грижи, пенсия и доброволна работа, обучение на възрастни и среда, съобразена с всеки тип възраст. За да се регистрирате и станете част от Медийната мрежа, посетете адрес:

30 Конкурс за най-добър журналистически материал на тема «Активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията» в телевизии, електронни и печатни издания Конкурс за работодатели, подкрепящи активния трудов живот на възрастните хора с въведени практики по управление на възрастта на работната сила

31 На застаряването на населението често се гледа като на нещо отрицателно, въпреки че възрастните хора са ключов човешки ресурс за общественото и икономическо развитие, генератор и източник на опит и знания. Възрастните хора оказват важна подкрепа на обществото и семейството, като полагат грижи за зависимите лица, като предават своя трудов опит на по-младите поколения, като допринасят за поддържането на живота и социалните отношения в селските райони. В публикувания през месец януари 2010 г. доклад на Организацията на обединените нации - Застаряване на световното население 2009, само за 10 години броят на хората в световен мащаб над 60-годишна възраст се е увеличил със 100 милиона. В момента техният брой е 700 милиона, или 11 процента от световното население. Според изследването процесът на застаряването е в настъпление навсякъде по света. Така до 2050 година 2 милиарда души ще са на повече от 60 години, което се равнява на 22 процента от световното население.

32 Източници на информация Active ageing and solidarity between generations 2012 edition, A statistical portrait of the European Union 2012, Eurostatq 2012 Национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията, проведено от НЦИОМ по Проект Прогрес към равенство: национални, ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията по Програма Прогрес на Европейската комисия, 2010 г. Изследване на Евробарометър, 2012 г.

Слайд 1

Слайд 1 Министерство на труда и социалната политика Национални политики за активен живот на възрастните хора Идеята на годината Какво означава активен живот на възрастните хора? Активен живот на възрастните хора

Подробно

Microsoft PowerPoint - eb74_bg_bg_nat_pre.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - eb74_bg_bg_nat_pre.ppt [Read-Only] ЕВРОБАРОМЕТЪР 74 ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Есен 2010 НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД БЪЛГАРИЯ 22.02.2011 Представителство на Европейската Комисия в България Обща информация за изследването Евробарометър

Подробно

1 ИСТОРИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА НА ХОРАТА, ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ За дълъг период от време, обхващащ почти цялата човешка еволюция, раждаемостта е

1 ИСТОРИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА НА ХОРАТА, ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ За дълъг период от време, обхващащ почти цялата човешка еволюция, раждаемостта е 1 ИСТОРИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА НА ХОРАТА, ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ За дълъг период от време, обхващащ почти цялата човешка еволюция, раждаемостта е висока, смъртността при всички възрастови групи също.

Подробно

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда

Проучване на изпълнението на интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда Европейски икономически и социален комитет Секция Заетост, социални въпроси и гражданство / Обсерватория на пазара на труда Проучване на изпълнението на препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПЕТА РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ град Бургас, хотел Аква, 06 юни 2018 година ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПУБЛИЧНОТО МНЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И В ЕВРОПА:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Културен лабиринт Сдружение Знание Ловеч Партньор Сдружение Ловеч днес 1 Целта е да се популяризира доброволчеството чрез информиране на младите хора в Ловеч и привличането им към каузата за полагане на

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2017 г. населението на област Добрич е 176 145 души, което представлява

Подробно

О Б Щ И Н А Р У С Е

О Б Щ И Н А  Р У С Е Проект Подкрепа за достоен живот ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 "Алтернатини", предоставяне

Подробно

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите

Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите Европейска комисия - Съобщение за медиите Резултати от есенното издание на проучването Стандартен Евробарометър за 2018 г.: в навечерието на изборите за Европейски парламент преобладава положителната представа

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно

IPR41756_bg.pdf

IPR41756_bg.pdf 25-04-2019-09:38 Позоваване 20190417IPR41756 ИЗБЕРЕТЕ СВОЕТО БЪДЕЩЕ - Европейският парламент пуска кратък филм, с който насърчава участието в изборите Филмът - "Изберете своето бъдеще" http://www.epyoutube.eu/chooseyourfuture

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

SWD(2017)203/F1 - BG

SWD(2017)203/F1 - BG ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 26.4.2017 г. SWD(2017) 203 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Директива на Европейския парламент и на

Подробно

GEN

GEN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 24 февруари 2015 г. (OR. en) 6194/15 SOC 78 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Комитет за социална закрила До: Комитета на постоянните представители (I част)/съвета (Заетост, социална

Подробно

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче

Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистиче Marriages and births in Bulgaria/bg Statistics Explained Бракове, бракоразводи и раждания в България в началото на 21 век Автор: Национален статистически институт на България Данни от ноември 2015 г. Настоящата

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 БРОЙ, СТРУКТУРА И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31.12.2016 г. населението на област Стара Загора е 321 377 души,

Подробно

Mobile Training for Home and Health Caregiver For People with Disabilities and Older People

Mobile Training for Home and Health Caregiver For People with Disabilities and Older People «Специализирано обучение през смартфон Андроид за обрижващ персонал на хора с увреждания и застаряващо население» Основна информация Финансов гранд от подпрограма Леонардо да Винчи на програма Учене през

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява; Задълбочава

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО Демографска ситуация в областта през 2018 година: Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; Задълбочава се дисбалансът

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА В ОБЛАСТ СОФИЯ (СТОЛИЦА) Към 31 декември 2018 г. населението на област София (столица) е 1 328 120 души, което представлява 19.0% от населението на България.

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Мнения на българите Изследване на Фондация Конрад Аденауер и Социологическа агенция Алфа Рисърч Нели Динева, Алфа Рисърч www.kas.de Методологическа рамка Целева група на изследването: пълнолетно население

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Подобряване на продуктивността на българската здравна система Григор Атанасов, главен директор Осигурителни отношения Какво определя нашето ОСОБЕНО отношение към системата на здравеопазването? Успехът

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Текуща демографска ситуация в областта през 2018 година: Населението на областта продължава да намалява и застарява. Увеличава се абсолютният

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód]

Microsoft PowerPoint - Presentation_SOR_meeting [Kompatibilitási mód] SORанализ Област Пазарджик Любов Тренкова Гергана Калоянова Цели на проект InnoFOOD SEE създаване на механизми за координиране на научно-изследователския и технологичен подход с политиките в областта на

Подробно