PowerPoint Presentation

Размер: px
Започни от страница:

Download "PowerPoint Presentation"

Препис

1 Въведение в ускорителите на заредени частици Ангел Х. Ангелов Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика БАН

2 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Дефиниция за ускорител на заредени частици. 2. Източници на заредени частици. 3. Единици за измерване на ускорението. 4. Ускоряване в промеждутък. 5. Ускоряване в резонатор. 6. Линеен ускорител. 7. Цикличен ускорител. 8. Колайдерът LHC основни системи. 9. Приложение на ускорителите.

3 Ускорител на заредени частици Ускорител на заредени частици се нарича устройство, предназначено за създаване на сноп от електрически заредени частици със зададени плътност и енергия. Необходими условия за реализиране на такова устройство: А. Електрическо поле за ускоряване. Б. Вакуум - за безпрепятствено движение на снопа. В. Фокусиране - за компенсация на разходимостта на снопа.

4 Източници на заредени частици - примери Когато метална нишка се нагрява, електроните в нея повишават кинетичната си енергия, някои от тях напускат метала и образуват отрицателен облак около нишката. Това е един пример за това как се произвеждат свободни електрони. Протони и йони могат да се произвеждат с плазмотрон. При облъчване на мишена със сноп високоенергетични частици също се получават различни заредени частици.

5 Измервателна единица за енергията на ускорение Електронволт (1 еv) е единицата, която съответства на енергията, получена от един електрон (със заряд около C), преминал от една до друга точка, чиято разлика на електрическия потенциал е 1 V. Това е малка единица и при ускорителите се използват нейните производни КеV, МеV, GeV и ТеV.

6 Ускоряване в промеждутък и в резонатор Ускоряването в промеждутък с постоянно напрежение не е ефективно, тъй като пробивното напрежение на изолиращите диелектрици е ниско. Прилагането на променливо електрическо поле води до групиране на частиците. Ускоряването в полетата на обемен резонатор дава възможност за постигане на високи темпове на ускорение.

7 Линеен ускорител с дрейфови тръби За да се ускорява група частици в тази структура е необходимо да се синхронизира нейното преминаване през промеждутъците с фазата на ускоряващото напрежение.това се постига чрез съответните дължини на дрейфовите тръби.

8 ЦИКЛОТРОН 2009

9 Идеята за цикличен ускорител - път към високите енергии Група частици може да бъде инжектирана в област с диполно магнитно поле, което формира циклична треактория на движение на частиците. Когато в част от тази треактория има създадено ускоряващо електрическо поле, частиците многократно преминават през него и получават съответното ускорение. Необходимо е процесите на отклонение и ускорение да бъдат синхронизирани.

10 Форма на магнитното поле в пръстена Пръстеновиден ускорител с почти постоянен радиус на орбитата на частиците и резонансно ускорение се нарича синхротрон. Диполното магнитно поле на този тип ускорител е променливо с времето. Цикълът на ускорение започва при ниско ниво на основното магнитно поле и завършва при високо ниво. Циркулацията на вече ускорения сноп може да продължи часове и дори дни при високо качество на вакуума.

11 Фокусиране на снопа с квадруполни лещи Един от начините за фокусиране на снопове ускорени частици е използуването на квадруполни лещи. Тяхното магнитно поле фокусира снопа в едната им плоскост на симетрия, но го дефокусира в другата. Силата на фокусировка и дефокусировка е по-голяма при отдалечаване от оптическата ос. Това води до общо фокусиращ ефект при редуване на фокусиращи с дефокусиращи плоскости.

12 Фокусиране на снопа с квадруполни лещи С редуването на фокусиращи и дефокусиращи квадруполи се постига устойчиво движение на снопа в близост до оптическата ос на системата.

13 Орбита на частиците в цикличен ускорител При движението си в отклоняващото, фокусиращото и ускоряващото полета на цикличния ускорител частиците извършват колебателни движения около оптичната ос на тази структура. Необходимо е амплитудата на тези колебания да е съобразена с размерите на вакуумната камера на ускорителя.

14 Характеристики на снопа и на вакуумната камера Ограниченията за движението на снопа частици във вакуумната камера се определят от размерите на снопа, от степента на неговата разходимост, от размерите на вакуумната камера и от възможностите на фокусиращата система. Обособени са два основни параметра, чиито значения трябва да са съгласувани. Първият се нарича емитанс и се отнася за размера и разходимостта на снопа. Вторият е наименован аксептанс и съдържа информация за възможността да се фокусира определен сноп в рамките на вакуумната камера.

15 Конфигурация на Големия Адронен Колайдер Има изобретени над 30 вида устройства за ускоряване. Една от найудачните конфигурации за постигане на високи енергии на взаимодействие на частиците от снопа се нарича ускорител на насрещни снопове. От този тип е и Големият Адронен Колайдер (LHC). Основно предимство на колайдерите и понятие за светимост.

16

17 Устройство на ускорителната станция

18

19 Технологични постижения в ускоряващата станция на LHC Геометрията на резонаторите е електродинамически проблем (уравнения на Максуел). Те трябва да приемат, натрупат и отдадат енергия към сноп с рекордни параметри. Вход за ВЧ мощност като на ТВ станция с преход от атмосферно налягане към висок вакуум и от стайна температура до -271 градуса по Целзий. Чиста, свърхпроводяща при 400 MHz, гладка и еластична вътрешна повърхност, подложена на гама радиация.

20 Основен елемент на пръстена - сдвоен свърхпроводящ диполен магнит

21 Конструкция на една секция от магнитната система

22 Особенности на магнитите Необходимо магнитно поле около 10 Т(ограничение от радиуса на съществуващия тунел). Възможно със свърхпроводящи магнити, охлаждани с He II - нова технология от термоядрения синтез. Избор на конфигурация: 2 канала в един магнит! Направени изчисления на над 3000 варианта за диполен магнит. За свързване между магнитите е изобретен нов вид ултразвуково заваряване специално за LHC.

23 Вакуумна система LHC има всъщност три вакуумни системи: - изолационен вакуум на криомагнитите, - изолационен вакуум на He-системата, - вакуум в ускорителната камера. Последната се характеризира с налягане 10-9 Pa (10 15 H 2 /m 3 ). Има следните особености: - вътрешен екран с температура 20 К, - гъвкави преходи от студените към топлите участъци.

24

25 Приложения на ускорителите на заредени часстици Над 7500 броя за радиационна терапия, повече от 7000 йонни имплантатори, около индустриални приложения, биомедицински изследвания, производство на медицински изотопи, ускорители на високи енергии(>1 GeV), 50 източника на синхротронно излъчване и др.

26 Благодаря за вниманието!

Slide 1

Slide 1 ЦЕРН, 17 Септември 2012 Въведение във физика на частиците Владимир Генчев ИЯИЯЕ, БАН, София Съдържание Физическа мотивация История Елементарни частици Структура на елементарните частици Кварков модел Фундаментални

Подробно

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО И РОБОТИКА България, София 1113, ПК 79, ул. “Акад. Г.Бончев”, Бл.2, Тел.(+359 2)

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО И РОБОТИКА България, София 1113, ПК 79, ул. “Акад. Г.Бончев”, Бл.2, Тел.(+359 2) Актуалност и резултати по дисертационния труд МИКРОСЕНЗОРИ ЗА МАГНИТНО ПОЛЕ НА НОВИ ПРИНЦИПИ на гл. ас. инж. Август Йорданов Иванов Актуалността на дисертационната тема е посветена на един от най-наболелите

Подробно

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или 16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или квадратични ефекти 1.1. Електрострикция При голяма

Подробно

Авторска справка за приносния характер на трудовете на гл. ас. д р Цветелина Венелинова Паунска, представени за участие в конкурс за доцент по направл

Авторска справка за приносния характер на трудовете на гл. ас. д р Цветелина Венелинова Паунска, представени за участие в конкурс за доцент по направл Авторска справка за приносния характер на трудовете на гл. ас. д р Цветелина Венелинова Паунска, представени за участие в конкурс за доцент по направление 4.1. Физически науки /радиофизика и физическа

Подробно

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc)

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc) Задачи по електричество и магнетизъм 1. Две идентични метални сфери А и B са заредени с един и същ заряд. Когато се намират на разстояние, много по-голямо от радиусите им, те си взаимодействат със сила

Подробно

truebeam_BUL-2018

truebeam_BUL-2018 РАДИАЦИОННА ОНКОЛОГИЯ TRUE BEAM STX РАДИАЦИОННА ОНКОЛОГИЯ В центъра ни се използва една от най-новите технологии, устройството линеен ускорител / радио хирургично устройство наречено TrueBeam STx. Благодарение

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет физика и астрономия за 10. клас Брой учебни ч

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет физика и астрономия за 10. клас Брой учебни ч УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет физика и астрономия за 10. клас Брой учебни часове (по учебен план): 72 часа Вид урочна единица

Подробно

Град/село:. Училище:. Утвърдил, директор:. КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет физика и астрономия за 10. клас Брой учебни часове (п

Град/село:. Училище:. Утвърдил, директор:. КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет физика и астрономия за 10. клас Брой учебни часове (п Град/село:. Училище:. Утвърдил, директор:. КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет физика и астрономия за 10. клас Брой учебни часове (по учебен план): 72 часа Брой часове през първия учебен

Подробно

Вариант 3 - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки

Вариант 3  - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки Вариант - ТЕСТ всеки верен отговор по точки Топка е хвърлена вертикално нагоре По време на полета й нейното ускорение: а) нараства; б) намалява; с) остава същото; г) е нула; д) докато топката се движи

Подробно

ЕЛЕКТРЕТЕН ЕФЕКТ В ДИЕЛЕКТРИЦИ

ЕЛЕКТРЕТЕН ЕФЕКТ В ДИЕЛЕКТРИЦИ ЕЛЕКТРЕТЕН ЕФЕКТ В ДИЕЛЕКТРИЦИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ЕЛЕКТРЕТИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРЕТИТЕ В нормално състояние веществата в природата имат потенциала и заряда на земната кора, който

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

Лекция 6

Лекция 6 Лекция 8 Радиационен топлообмен Основни положения Радиационният способ на пренасяне на топлинна енергия се характеризира с това, че енергията се пренася посредством електромагнитни вълни. Пренасянето на

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-08-ZZ-Energiata.doc

Microsoft Word - VypBIOL-08-ZZ-Energiata.doc ВЪПРОС 8 ЗАКОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЕХАНИЧНАТА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Закон за запазване на механичната енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване:

Подробно

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш Задача. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ -..7 г. Тема 9.клас Решения и указания за оценяване a) Движението на топчето става под

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ-КЛАСИФИКАЦИЯ Признак Видове промишлени роботи 1 Характер на изпълняваната операция 2 Степен на специализация Технологични, спомагателни, универсални Специални, специализирани, многоцелеви

Подробно

Microsoft Word - Prilozenie 2.doc

Microsoft Word - Prilozenie 2.doc Приложение 2 към чл.12 ВТОРИЧНИ ГРАНИЦИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РАДИАЦИОННИЯ КОНТРОЛ, ПЛАНИРАНЕ НА ЗАЩИТАТА И ОЦЕНКА НА ДОЗИТЕ 1. За осигуряване на радиационна защита на персонала и населението, съгласно изискванията

Подробно

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V 15 m. Намерете нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото след време t 1 от началото на движението! ( Приемете

Подробно

Microsoft Word - L25 ElectrMagn.doc

Microsoft Word - L25  ElectrMagn.doc ТЕМА5: Ефект на Хол Ефекти на Зеебек, Пелтие и Томпсън Сензори Ефектът на Хол се състои във възникването, в твърдотелен проводник с течащ по него ток (с плътност r j ), поместен в магнитно поле (H r ),

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc

Microsoft Word - VypBIOL-02-Kin-Okryznost.doc ВЪПРОС КИНЕМАТИКА НА ДВИЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ПО ОКРЪЖНОСТ Във въпроса Кинематика на движението на материална точка по окръжност вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

U-PVC Водопроводни системи под налягане

U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане пречистена вода PVC-U са произведени в съответствие със стандартите EN 1452-2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Тръбите U-PVC (непластифициран

Подробно

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи със слънчев колектор. Те имат вграден иновативен електронен

Подробно

Въздушни праволинейни помпи ALITA (Мембранните компресори) _ 1.1_стандартни модели 1.2_модели за налягане и вакуум 1.3_OEM серия помпи Air and Vacuum

Въздушни праволинейни помпи ALITA (Мембранните компресори) _ 1.1_стандартни модели 1.2_модели за налягане и вакуум 1.3_OEM серия помпи Air and Vacuum Въздушни праволинейни помпи ALITA (Мембранните компресори) _ 1.1_стандартни модели 1.2_модели за налягане и вакуум 1.3_OEM серия помпи Air and Vacuum Components www.in-eco.eu/bg/ 1 Въздушни праволинейни

Подробно

(ФЯЕЧ2012-2)

(ФЯЕЧ2012-2) Фундаментални частици и взаимодействия ФАЯЕЧ/2012 2(1) Физиката на елементарните частици изучава: фундаменталните съставящи (constituents), които изграждат веществото (matter); фундаменталните взаимодействия

Подробно

|FIRMA1|

|FIRMA1| Нагреватели С П И Р А Л Н И R O L L M A X Стр. 1 от 7 Спиралните тръбни нагреватели Rollmax са произведени по специална технология, което ги прави найдобрия избор при повечето изисквания. Съпротивителният

Подробно

IMH'I'AS'Lecture'ALL'UCII'r'19

IMH'I'AS'Lecture'ALL'UCII'r'19 ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ АТОМНА СПЕКТРОХИМИЯ ЛЕКЦИЯ 2 КВАНТОВА ПРИРОДА НА МИКРОСВЕТА. АТОМНИ СПЕКТРИ Химия ІІ курс редовно, летен семестър 2019 Pag Лекция 2 КВАНТОВА ПРИРОДА НА МИКРОСВЕТА. АТОМНИ

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ревизионните шахти са най-често проектираното съоръжение по канализационната мрежова система. Ревизионните шахти се проектират при промяна на напречното сечение или наклона на тръбопровода, при изменение

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

Microsoft Word - Pinch_Technology_tetr.doc

Microsoft Word - Pinch_Technology_tetr.doc ТОПЛИННА ИНТЕГРАЦИЯ (ПИНЧ ТЕХНОЛОГИЯ) УЧЕБНА ТЕТРАДКА 2 3 1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ 1.1. ВЪВЕДЕНИЕ Фиг. 1.1. Условно представяне на ТС и основните групи параметри. 4 5 1.2.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 22 май 2017 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 мину

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 22 май 2017 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 мину МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ май 07 г. - Вариант ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 минути Отговорите на задачите от. до 30. вкл. отбелязвайте в листа

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-13-TD-Systema.doc

Microsoft Word - VypBIOL-13-TD-Systema.doc Въпрос 13 ТЕРМОДИНАМИЧНА СИСТЕМА И ТЕРМОДИНАМИЧНО РАВНОВЕСИЕ. ТЕМПЕРАТУРА Във въпроса Т ермодинамична система и термодинамично равновесие. Температура вие ще се запознаете със следните величини, понятия

Подробно

Физика на елементарните частици СВЕТЪТ, ПОГЛЕДНАТ ОТ НЕПОЗНАТ ЪГЪЛ Силвио Стойков АЕГ Гео Милев -гр.русе

Физика на елементарните частици СВЕТЪТ, ПОГЛЕДНАТ ОТ НЕПОЗНАТ ЪГЪЛ Силвио Стойков АЕГ Гео Милев -гр.русе Физика на елементарните частици СВЕТЪТ, ПОГЛЕДНАТ ОТ НЕПОЗНАТ ЪГЪЛ Силвио Стойков АЕГ Гео Милев -гр.русе 31.03.2019 СЪДЪРЖАНИЕ Въведение История на частиците Квантова теория Кварки и лептони Фермиони-първо

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ 1.1_Едностепенни 1.2_Двустепенни 1.3_C високо налягане Air and Vacuum Components www.in-eco.eu/bg/ 1 Духалата / вакуумпомпите със страничен канал _ Духалата/вакуумпомпите

Подробно

Акумулатори

Акумулатори Акумулатори Акумулаторът е най-важния и дискутиран елемент в електро велосипеда. Най-често задаваните въпроси са именно свързани с него. Вида на всички акумулатори варира в зависимост от типа, конструкцията,

Подробно