ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ"

Препис

1 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел , , З А П О В Е Д / На основание: чл. 259 (1) от ЗПУО; чл. 19(1), (2) т. 1 от Наредба 12 / г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; чл. 28, ал. 5 от Наредба 3 за системата за оценяване и подадени заявления от учениците Относно: поправителна сесия за оформяне на годишни оценки на учениците в самостоятелна форма на обучение О П Р Е Д Е Л Я М: Ι. ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИ ОЦЕНКИ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ЮЛИ НА УЧ /, ДА СЕ ПРОВЕДАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ РЕД И ОРГАНИЗАЦИЯ: Изпит по учебен предмет 1.Техническо чертане 9 2.Хидравлични и пневматични устройства в транспортната техника 10, 11 3.Предприемачество и бизнес комуникация 11 Формат на /продължи телност Дата, начален час, място на провеждане 3 3 Комисия по организиране на (квестори) Ел. Язаджиева М. Мариновска Комисия по оценяването инж. Л. Лазарова Чл.: инж.д. инж.д. Чл.: инж.б. Бонев инж.в.кисьова Чл.: инж. Д. Станчева Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи каб.26., след каб.5., след каб.3., след Срок и място за оповестяване на резултатите от провеждане на на провеждане на на провеждане на на

2 4.Селскостопанска техника Български език и литература 9, 10, 11 и Предприемачество и бизнес комуникация ЗИП Математика 9, Транспортна статистика УП по Селскостопанска техника Английски език Руски език Чужд език по професията руски Автотранспортна техника Биология и здравно образование 9, Български език и литература ЗИП г г. П. Делчева М. Никовска Р. Станчева Кр. Костова П. Желев Д. Георгиева Ж. Христов Ст. Нешев М. Мариновска Чл.: Р. Станчева инж.в.кисьова Чл.: инж. Д. Станчева Ел. Язаджиева Чл.: Ж. Христов инж.в.кисьова инж.а. Чл.: Кр. Костова Чл.: Д. Делчев Т. Кавалова Чл.: Л. Желева Т. Кавалова Чл.: Л. Желева инж. Б. Бонев Съкалиев М. Никовска Чл.: В. Иванова М. Мариновска Чл.: Р. Станчева каб.6., след каб.12., след каб.3., след каб.25., след каб.3., след каб.13., след каб.14., след каб.14., след каб.5., след каб.24., след каб.12, след провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на

3 16. УП по Икономика на Автотранспортното предприятие Животновъдство Физика и астрономия География и икономика История и цивилизация 10, Свят и личност Информатика Английски език Електротехника Двигатели с вътрешно горене Експлоатация на земеделска техника Информационни технологии Ат. А. Проданов П. Зафирова Л. Желева А. Съкалиев Д. инж.в.кисьова Ж. Христов Чл.: Д. Георгиева П. Делчева Чл.: П. Зафирова П. Делчева Чл.: П. Зафирова Л. Маджарова Чл.: П. Делчева Ж. Христов Чл.: инж. Л. Лазарова Кр. Костова Чл.: Д. Делчев инж. Ст. Нешев Чл.: инж.д. инж. Б. Бонев Съкалиев Ж. Христов Чл.: инж. Л каб.3, след каб.6, след каб.22, след каб.23, след каб.23, след каб.22, след комп.каб., след каб.13, след каб.11, след каб.5, след каб.6, след комп.каб., след провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на

4 28. Химия и опазване на околната среда 9 и УП по Двигатели с вътрешно горене УП по Автотранспортна техника УП по Експлоатация на земеделска техника Етика и право Философия Физическо възпитание и спорт 9 и УП по Животновъдство УП по Работа на машинотракторни агрегати Лазарова физк.салон Л. Лазарова П. Петров М. Никовска Чл.: Ж. Христов инж. А. Проданов инж. А. Проданов инж.а. Чл.: Л. Маджарова Чл.: П. Делчева Л. Маджарова Чл.: П. Делчева Г. Чобанов Чл.: П. Желев инж.а. Чл.: каб. 24, след каб.22, след каб.22, след физк.салон, след провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на 37. Технология на В. Кисьова инж.д

5 металите Материалознание Техническа механика УП по Общопрефесионални умения УП по Растениевъдство Производствена практика транспортна Ж. Христов Чл.: инж.б. Бонев инж.д. Чл.: инж.б. Бонев инж.д. Чл.: инж.б. Бонев инж.а. Чл.: инж.а. Проданов инж.а. Чл.: В. Кисьова каб.15, след каб.5, след каб.5, след провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на провеждане на на ΙΙ. Ученици подали заявления и допуснати до поправителни изпити: Изпит по учебен предмет 1.Техническо чертане 9 2.Хидравлични и пневматични устройства в транспортната техника 10, 11 3.Предприемачество и бизнес комуникация 11 Дата, начален час, място на провеждане Ученици, подали заявление: 1.Борислав Георгиев Савов 9 АТТ монтьор 2.Велчо Русев Велчев 9 АТТ монтьор 3.Донка Мариева Стоянова 9 АТТ монтьор 4.Иван Мариев Александров 9 АТТ монтьор 5.Дамян Стоянов Христов 9 МСС монтьор 6.Христо Стоянов Христов 9 МСС монтьор 1.Александър Алеков Господинов 10 АМ техник 2.Росен Христов Стоянов - 11 АТТ монтьор 3. Стефчо Сергеев Севдов - 11 АТТ монтьор 1. Красимира Ангелова Ганева 11, ЕАТ 4.Селскостопанска техника Ангел Игнатов Иванов 12, Земеделец

6 5. Български език и литература 9, 10, 11 и Предприемачество и бизнес комуникация ЗИП Математика 9, г г. 8. Транспортна статистика УП по Селскостопанска техника Английски език 9 2. Ангелина Миткова Иванова 12, Земеделец 1.Борислав Георгиев Савов 9 АТТ монтьор 2.Велчо Русев Велчев 9 АТТ монтьор 3.Донка Мариева Стоянова 9 АТТ монтьор 4.Иван Мариев Александров 9 АТТ монтьор 5.Иван Костадинов Нейков 9 АТТ монтьор 6.Рамадан Джевджет Хашим 9 АТТ монтьор 7.Дамян Стоянов Христов 9 МСС монтьор 8.Христо Стоянов Христов 9 МСС монтьор 9. Александър Алеков Господинов - 10 АМ техник 10. Осман Ахмед Хасан 10, Земеделец 11.Росен Христов Стоянов - 11 АТТ монтьор 12. Стефчо Сергеев Севдов - 11 АТТ монтьор 13. Ангел Игнатов Иванов 12, Земеделец 14. Ангелина Миткова Иванова 12, Земеделец 15. Юсеин Фикрет Юсеин 12, Земеделец 1. Красимира Ангелова Ганева 11, ЕАТ 1.Борислав Георгиев Савов 9 АТТ монтьор 2.Велчо Русев Велчев 9 АТТ монтьор 3.Дамян Стоянов Христов 9 МСС монтьор 4.Иван Мариев Александров 9 АТТ монтьор 5.Христо Стоянов Христов 9 МСС монтьор 6.Александър Алеков Господинов - 10 АМ техник 7.Росен Христов Стоянов - 11 АТТ монтьор 8. Стефчо Сергеев Севдов - 11 АТТ монтьор 1. Красимира Ангелова Ганева 11, ЕАТ 1. Ангел Игнатов Иванов 12, Земеделец 2. Ангелина Миткова Иванова 12, Земеделец 3. Юсеин Фикрет Юсеин 12, Земеделец 1.Борислав Георгиев Савов 9 АТТ монтьор 2. Александър Алеков Господинов - 10 АМ техник 3.Росен Христов Стоянов - 11 АТТ монтьор 4. Стефчо Сергеев Севдов - 11 АТТ монтьор

7 11. Руски език 9 1.Велчо Русев Велчев 9 АТТ монтьор 2.Дамян Стоянов Христов 9 МСС монтьор 3.Иван Мариев Александров 9 АТТ монтьор 4.Христо Стоянов Христов 9 МСС монтьор 12. Чужд език по професията руски Автотранспортна техника Биология и здравно образование 9, Български език и литература ЗИП УП по Икономика на Автотранспортното предприятие Животновъдство Физика и астрономия География и икономика История и цивилизация 10, Ангел Игнатов Иванов 12, Земеделец 2. Ангелина Миткова Иванова 12, Земеделец 1. Красимира Ангелова Ганева 11, ЕАТ 1.Борислав Георгиев Савов 9 АТТ монтьор 2.Велчо Русев Велчев 9 АТТ монтьор 3.Донка Мариева Стоянова 9 АТТ монтьор 4.Иван Мариев Александров 9 АТТ монтьор 5.Дамян Стоянов Христов 9 МСС монтьор 6.Христо Стоянов Христов 9 МСС монтьор 7. Александър Алеков Господинов - 10 АМ техник 1.Росен Христов Стоянов - 11 АТТ монтьор 2. Стефчо Сергеев Севдов - 11 АТТ монтьор 1. Красимира Ангелова Ганева 11, ЕАТ 1. Ангел Игнатов Иванов 12, Земеделец 2. Ангелина Миткова Иванова 12, Земеделец 1.Борислав Георгиев Савов 9 АТТ монтьор 1.Велчо Русев Велчев 9 АТТ монтьор 2.Илия Янчев Илиев 9 АТТ монтьор 3.Дамян Стоянов Христов 9 МСС монтьор 4.Христо Стоянов Христов 9 МСС монтьор 1.Александър Алеков Господинов - 10 АМ техник 2.Росен Христов Стоянов - 11 АТТ монтьор 3. Стефчо Сергеев Севдов - 11 АТТ монтьор 21. Свят и личност Ангел Игнатов Иванов 12, Земеделец

8 22. Информатика Английски език Електротехника Двигатели с вътрешно горене Експлоатация на земеделска техника Информационни технологии Химия и опазване на околната среда 9 и УП по Двигатели с вътрешно горене УП по Автотранспортна техника УП по Експлоатация на земеделска техника Етика и право Философия Ангелина Миткова Иванова 12, Земеделец 1.Борислав Георгиев Савов 9 АТТ монтьор 2.Иван Мариев Александров 9 АТТ монтьор 3.Дамян Стоянов Христов 9 МСС монтьор 4.Христо Стоянов Христов 9 МСС монтьор 1.Велчо Русев Велчев 9 АТТ монтьор 2. Александър Алеков Господинов - 10 АМ техник 1.Красимира Ангелова Ганева 11, ЕАТ 2.Росен Христов Стоянов - 11 АТТ монтьор 3.Стефчо Сергеев Севдов - 11 АТТ монтьор 1. Ангел Игнатов Иванов 12, Земеделец 2. Ангелина Миткова Иванова 12, Земеделец 1.Борислав Георгиев Савов 9 АТТ монтьор 2.Иван Мариев Александров 9 АТТ монтьор 3.Дамян Стоянов Христов 9 МСС монтьор 4.Христо Стоянов Христов 9 МСС монтьор 1.Донка Мариева Стоянова 9 АТТ монтьор 2. Александър Алеков Господинов - 10 АМ техник 1.Росен Христов Стоянов - 11 АТТ монтьор 2.Стефчо Сергеев Севдов - 11 АТТ монтьор 1.Елена Данкова Господинова 11 ЕАТ 2.Красимира Ангелова Ганева 11, ЕАТ 1. Ангел Игнатов Иванов 12, Земеделец 2. Ангелина Миткова Иванова 12, Земеделец 3. Юсеин Фикрет Юсеин 12, Земеделец 1. Александър Алеков Господинов - 10 АМ техник 1.Росен Христов Стоянов - 11 АТТ монтьор 2. Стефчо Сергеев Севдов - 11 АТТ монтьор

9 34. Физическо възпитание и спорт 9 и 11 физк.салон 35. УП по Животновъдство УП по Работа на машинотракторни агрегати Технология на металите Материалознание Техническа механика УП по Общопрефесионални умения УП по Растениевъдство Производствена практика транспортна 11 1.Борислав Георгиев Савов 9 АТТ монтьор 2.Иван Мариев Александров 9 АТТ монтьор 3.Дамян Стоянов Христов 9 МСС монтьор 4.Христо Стоянов Христов 9 МСС монтьор 5.Красимира Ангелова Ганева 11, ЕАТ 1. Ангел Игнатов Иванов 12, Земеделец 2. Ангелина Миткова Иванова 12, Земеделец 1. Юсеин Фикрет Юсеин 12, Земеделец 1.Дамян Стоянов Христов 9 МСС монтьор 2.Христо Стоянов Христов 9 МСС монтьор 1.Донка Мариева Стоянова 9 АТТ монтьор 2. Александър Алеков Господинов - 10 АМ техник 1.Борислав Георгиев Савов 9 АТТ монтьор 2.Иван Мариев Александров 9 АТТ монтьор 1. Ангел Игнатов Иванов 12, Земеделец 2. Ангелина Миткова Иванова 12, Земеделец 1. Красимира Ангелова Ганева 11, ЕАТ Контролът по настоящата заповед възлагам на ЗДУПД, който да я сведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение. Запознат: инж. Ст. Петрова... ДИРЕКТОР:... / инж. Д. Станчева /

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел , З А П О В Е Д /

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул.република 1, тел , З А П О В Е Д / ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел.622783, З А П О В Е Д 1074-184 / 12. 12. 2017 г. На основание: чл. 259 (1) от ЗПУО;

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел , Г Р А Ф И К ПОПРАВИТЕЛН

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул.република 1, тел , Г Р А Ф И К ПОПРАВИТЕЛН ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел.622783, Г Р А Ф И К ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИ ОЦЕНКИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел , З А П О В Е Д /

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул.република 1, тел , З А П О В Е Д / ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел.622783, З А П О В Е Д 1277-387 / 28. 03. На основание: чл. 259 (1) от ЗПУО; чл. 19(1),

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел , Г Р А Ф И К Ι. ПОПРАВИТ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул.република 1, тел , Г Р А Ф И К Ι. ПОПРАВИТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел.622783, Г Р А Ф И К Ι. ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА Г.С.РАКОВСКИ ГР.ПЛЕВЕН ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОР ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/201 г. X клас Професия Монтьор на транспортна специалност Пътностроителна 1 Етика и право 07.01 14:30 ч. 4 Техническа

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел , З А П О В Е Д /

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул.република 1, тел , З А П О В Е Д / ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ХАСКОВО адрес: ул."република" 1, тел.622783, З А П О В Е Д 1575-685 / 29. 08. На основание: чл. 259 (1) от ЗПУО; чл. 19(1),

Подробно

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол

ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на окол ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРНИК ПОНЕДЕЛНИК С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е З А II С Р О К НА У Ч IX А каб уч. X А каб уч. 1 Химия и опазване на околната среда 9 13 Физическо възпитание и спорт 6 2 Математика

Подробно

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ 2008г ,,,,, 4 Здравословни и безопасни условия на труд,, Фермер XI клас 19.06.2019 14.40 103 5 Животновъдство 6 Животновъдство СПП 7 Селскостопански машини УП Монтьор на ССТ - 8 Счетоводство на предприятието

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1406/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН Ч

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН Ч СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА, МЯСТО, НАЧАЛЕН ЧАС И СРОК ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИ

Подробно

Седмично разписание

Седмично разписание СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ВТОРИ СРОК УЧЕБНА 2018/19 ГОД. 8 а 1 Музика 2 Физика и астрономия Физическо 3 4 1,2 гр Физическо възпитание и Руски език Философия Химия и опазване на околната среда 5 Предприемачество

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/ ЗАПОВЕД ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕНЕРГЕТИКА гр.банско БЪЛГАРИЯ, БАНСКО 2770, УЛ.БЪЛГАРИЯ 23, ТЕЛ:0749/8-84-02 e-mail: pgeebansko@abv.bg ЗАПОВЕД 133 / 06.03.2019год. Настоящата заповед е изготвена

Подробно

Д Т Г ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ С В И Щ О В З А П О В Е Д 705 /02 март 2016 г. На основание чл.84 /3/ от ППЗНП, чл.147 /1/ т.9 от ППЗНП, чл.29б, чл. 29в и

Д Т Г ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ С В И Щ О В З А П О В Е Д 705 /02 март 2016 г. На основание чл.84 /3/ от ППЗНП, чл.147 /1/ т.9 от ППЗНП, чл.29б, чл. 29в и Д Т Г ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ С В И Щ О В З А П О В Е Д 705 /02 март 2016 г. На основание чл.84 /3/ от ППЗНП, чл.147 /1/ т.9 от ППЗНП, чл.29б, чл. 29в и чл. 29г от Наредба 3 от 15.04.2003 г. за системата

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

График на поправителните изпити

График на поправителните изпити Средно училище Свети Климент Охридски обл.велико Търново, общ.стражица, с. Камен 0, ул. «Никола Й. Вапцаров» e-mal: souкamen@abv.bg, тел. 0 0 График на изпитите за оформяне на годишна оценка сесия ЯНУАРИ

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../ г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР ПГИ: /М. ДАМОВА МЕЧКАРСКА/ Заповед.../...... 2018 г. СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС град СМОЛЯН ЗА I срок на УЧЕБНАТА 2018/2019 година 8 А КЛАС

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1418/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4

Подробно

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном

Понеделник VIII г клас Вторник Час на класа / 25 / Немски език - 8 клас / 25 / Математика / 17 / 0 Физика и астроном VIII г 6 Час на а / 25 / 0 6 7 Немски език - 8 / 25 / 0 7 1 Математика / 17 / 0 Физика и астрономия / 25 / 0 8 2 Математика / 17 / 0 Немски език - 8 / 19 / 0 9 3 Немски език - 8 / 19 / 0 Немски език -

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ град Русе, пл. "Левски" 1А, тел. 082/ , ЗАПОВЕД 531/

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ град Русе, пл. Левски 1А, тел. 082/ ,   ЗАПОВЕД 531/ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕЧНО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОПЛАВАНЕ град Русе, пл. "Левски" 1А, тел. 082/834 282, e-mail: trkskp@abv.bg ЗАПОВЕД 531/14.02.2019 г. На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка

Подробно

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя

График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определя График за провеждане на поправителна изпитна сесия м. юни СФО Дата, начален час, място на провеждане Поправнителен изпит по учебен предмет За определяне на срочна / оценка/ Допуснати ученици 1 2 3 4 Адриан

Подробно

С У "ГЕО М ИЛЕВ " - В А Р НА З А П О В Е Д РД Варна, г. На основание чл. 259, ал. 1, чл.112, ал.1, т.4, ал.з, ал.4 от ЗПУО, във връзк

С У ГЕО М ИЛЕВ  - В А Р НА З А П О В Е Д РД Варна, г. На основание чл. 259, ал. 1, чл.112, ал.1, т.4, ал.з, ал.4 от ЗПУО, във връзк С У "ГЕО М ИЛЕВ " - В А Р НА З А П О В Е Д РД-07-82 Варна,21.06.201 г. На основание чл. 25, ал. 1, чл.112, ал.1, т.4, ал.з, ал.4 от УО, във връзка с чл.2в, чл.2г, ал.1, ал.2, ал.з, чл. 2д, ал.з, чл.2е,

Подробно

II срок /от /(3) Миглена Желязкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8:00-8:45 Икономика Икономика 2 9:00-9:45 12б б

II срок /от /(3) Миглена Желязкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8:00-8:45 Икономика Икономика 2 9:00-9:45 12б б II срок 0-8 /от 0.0.08/() Миглена Желязкова Икономика Икономика б 08 б 08 Икономика 9: - 0:0 б 08 0:0 - : : - :0 :0 - : : - :0 Разписанието на часовете е генерирано:..08?. II срок 0-8 /от 0.0.08/() Светлана

Подробно

Заповед за определяне на условия за организиране на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение

Заповед за определяне на условия за организиране на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГЕО МИЛЕВ гр. МЪГЛИЖ, ул. Гео Милев 70 04321/ 23 10 директор, 23 71 канцелария, e-mail: pgssmg@abv.bg, www.pgssmg.com З А П О В Е Д 1023 290 /15.09.2017 г. На

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД-09-1002 13.02.2019г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване и чл.20, ал.1 от Наредба 11от 01.09.2016г./за

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици І І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 17.09.2012 година ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас ІХ, Х клас ХІ клас ХІІ клас І срок - 18 учебни седмици ІІ срок - 18 учебни седмици ІІ срок 20 учебни седмици,

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс , УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс ,   УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор н СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 1 тел. факс 05131 22-48, e-mail: su_v.levski@abv.bg УТВЪРДИЛ: МАРИЯНА МИТЕВА Директор на СУ Васил Левски съгласно Заповед РД 07 56/01.10.2018г.

Подробно

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1.

30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП /2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас Понеделник 1. 30. СУ Братя Миладинови -София СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП - 2018/2019 учебна година II срок 1 А клас 1 Б клас 1 В клас 1 Г клас 1. Български език и литература Български език и литература Български

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за оц

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от г. за системата за оц ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА ВАРНА Заповед РД-09-032 27.09.2017г. На основание чл.17, ал.2 от Наредба 3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване и чл.20, ал.1 от Наредба 11от 01.09.2016г./за

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1346/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

СУ "ГЕО МИЛЕВ" - ВАРНА З А П О В Е Д РД Варна, г. На основание чл. 259, ал. 1, чл.112, ал.1, т.4, ал.з, ал.4 от ЗПУО, във връзка с чл

СУ ГЕО МИЛЕВ - ВАРНА З А П О В Е Д РД Варна, г. На основание чл. 259, ал. 1, чл.112, ал.1, т.4, ал.з, ал.4 от ЗПУО, във връзка с чл СУ "ГЕО МИЛЕВ" - ВАРНА З А П О В Е Д РД-07-451 Варна,28.01 г. На основание чл. 259, ал. 1, чл.112, ал.1, т.4, ал.з, ал.4 от УО, във връзка с чл.29в, чл.29г, ал.1, ал.2, ал.з, чл. 29д, ал.з, чл.29е, от

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ; soubansko.al

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ;   soubansko.al СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ 8 83 12; 0878 206 617, 0892 602 001; e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно