Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]"

Препис

1 1 НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ: Емисии и интеграция на ВЕИ София, Иванка Диловска Председател на Управителния съвет на Институт за енергиен мениджмънт

2 2 Баланс ВЕИ - Електроенергиен пазар Сигурност на доставките пазар пазар сигурност ВЕИ сигурност ВЕИ сигурност ВЕИ Навлизането на ВЕИ може да деформира електроенергийния пазар и да влоши сигурността на доставките

3 3 Лева/ МВтч Нарастващият дял на ВЕИ отблъсква инвестициите в конвенционални централи ПРЕДИ навлизането на ВЕИ Пазарно търсене Очакван товар на системата Маргинални разходи Маргинални разходи Лева/ МВтч Ядрени Лигнитни Черни Природен газ Непазарно стимулиране ВЕИ СЛЕД навлизането на ВЕИ Пазарно търсене Ядрени мощности Очакван товар на системата Лигнитни въглища Черни въглища Природен газ Мазут и др. Мвт Мвт

4 4 Конвенционалните централи използват все по-малка част от инсталираната си мощност за производство Използваемост на газови и въглищни централи в Испания, Натоварване на комбинирана парогазова централа в Германия,

5 5 Използваемост на конвенционалните централи в България, 2011 АЕЦ 93,12% ТЕЦ 55,56% Заводски централи 28,54% Топлофикации 26,96% ВЕЦ вкл.павец 13,35% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

6 ВЕИ предизвикват отрицателни борсови цени за съществуващите конвенционални мощности 6 Нетен товар Германия, МВт Производство от ВяЕЦ, Германия, МВт Борсови цени /МВтч Мвт

7 7 Механизъм за заплащане на капацитети Capacity remuneration mechanism (CRM) Цел: сигурен паричен поток към конвенционалните производствени мощности за покриване на постоянните им разходи Как: Плащане за капацитет (лв./мвт) освен за произведената енергия (лв./мвтч) Предимства стимули за инвестиции в нови и съществуващи конвенционални централи стабилност на приходите дългосрочна предсказуемост

8 ЕК за CRM 8 Сложен модел и реализация Може да се наруши балансът между търсене и предлагане Рискове от пазарно доминиране (пазарното доминиране може да бъде изместено по посока на CRM) CRM може да е по-скъп в сравнение с гъвкавата употреба на трансгранични капацитети CRM може да попречи на интеграцията на единния европейски пазар

9 Ефект на ВЕИ върху мрежата 9 Пренос: Преносната мрежа трябва да се адаптира към географията на ВЕИ Мрежов дисбаланс между локациите с концентрирани ВЕИ производители и центровете на потребление Рискове от претоварване на мрежата и прекъсване на снабдяването Разпределение: Потребителите стават и производители procumers От еднопосочно към двупосочно движение на енергията От опростени fit and forget мрежи към интелигентни мрежи Трансгранични измерения на проблема: Необходимост от по-тясно интегриране на трансграничните капацитети, включително за балансиране и регулиране на честоти и напрежение

10 Ефект на ВЕИ върху мрежата 10 Пренос: Преносната мрежа трябва да се адаптира към географията на ВЕИ Мрежов дисбаланс между локациите с концентрирани ВЕИ производители и центровете на потребление Рискове от претоварване на мрежата и прекъсване на снабдяването Разпределение: Потребителите стават и производители procumers От еднопосочно към двупосочно движение на енергията Eвропейски фонд за климата: До 2030 г. Европа трябва да От опростени fit and forget мрежи към интелигентни мрежи инвестира 114 млрд. в развитие на мрежи, за да се справи с нарастващия дял на ВЕИ Доминик Мейяр, RTE:«...Ако се провалим в развитието на подходящи мрежи, или преходът към зелена енергетика ще остане само на хартия или ще трябва да се примирим с риска да живеем опасно...» Трансгранични измерения на проблема: Кой поема разходите на мрежовите оператори за Необходимост от по-тясно интегриране на интеграция трансграничните и адаптация капацитети, на мрежите включително в изпълнение за на националната балансиране и политика регулиране за на подкрепа честоти и напрежение ВЕИ

11 ВЕИ да поемат своите пазарни отговорности 11 Нисък ценови риск Фиксирана преференциал на тарифа (Германия) Плаваща премия (Холандия, Финландия) Висок ценови риск Променяща се преференциал на тарифа (Унгария и Испания) Премия с таван и под (Испания) Нисък балансиращ риск България: ВЕИ нямат отговорности за прогнозирането; ВЕИ не плащат за балансиране; ВЕИ не плащат за резервиране; Фиксирана премия (Чехия, Естония, Дания) Квота със зелени сертификати (Велико британия) Висок балансиращ риск

12 ВЕИ мощности: Планове и факти Мегавата Млн. лева юни.09 юни.10 юни.11 юни.12 юни.13 цел за 2020 по НПДЕВИ 0 ВЕЦ до 10 МВт Вятърни електроцентрали Фотоволтаични електроцентрали Финансова подкрепа

13 13 20 Обществена подкрепа за ВЕИ - чрез добавки към цената за пренос лв./мвтч ,38 3,83 Добавка "Невъзстановяеми разходи" ,19 2,86 11,1 Добавка "Комбинирана енергия" Добавка "Зелена енергия" 2 0 2,12 3,03 3,

14 14 Все по-високите добавки стават риск за експорта, бизнеса и гражданите /МВтч, юни 2012г. Сред 32 държави: - на III място по добавки =9,36 /МВтч съгласно решение на ДКЕВР/

15 Въздействие на търговията с емисии върху цената на електрическата енергия млн.лв. Разходи на въглищните централи за разрешителни за емисии на СО2 лв./мвтч Добавка "Емисии на СО2" /т.со 2 /т.со 2 /т.со

16 16 Достъпен ли е регионалният пазар за българските ТЕЦ? Лигнитни централи в Енергийната общност Лигнитни централи в България

17 17 ВЕИ + емисии: интегриране на политиките ЕС 27 квоти емисии Държавен бюджет Енергийна стратегия 2020: Поне 50% от тези приходи трябва да бъдат вложени в екологични проекти за намаляване емисиите на парникови газове, като ВЕИ, ЕЕ, въвеждане на умни мрежи... Директива 2009/29/ЕО, чл.10, т.3, буква Б:...поне 50% от приходите от търговия с квоти на емисии трябва да се насочат за... развитие на ВЕИ с оглед спазване на ангажимента на общността за 20% ВЕИ до Схема за търговия с емисии на парникови газове от г.: за покриване на дефицита в обществената подкрепа за ВЕИ след 2014 г.: втори финансов източник за насърчаване на електроенергия от ВЕИ освен зелената добавка източник за насърчаване на производството на топлоенергия от ВЕИ (Национална програма за развитие на ТФ)

18 18 Благодаря за вниманието! Иванка Диловска Председател на УС на Институт за енергиен мениджмънт

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Централното топлоснабдяване в България Дял в енергийния баланс на страната Илия Николаев Председател Асоциация на Топлофикационните Дружества в България Панел 1 Стабилен енергиен пазар: Фактор на икономически

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation РАЗВИТИЕ НА МОДЕЛА НА ТЪРГОВИЯ И МЯСТОТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В НЕГО 12 ЮНИ 2014, СОФИЯ ИНДУСТРИЯ, ЕНЕРГЕТИКА, ОКОЛНА СРЕДА 2014 ЕНЕРГИЙНИЯТ СЕКТОР НАБЛИЖАВА ТОЧКАТА НА ПРЕЧУПВАНЕ 1 СЪСТОЯНИЕ СЕКТОР

Подробно

Slide 1

Slide 1 Българската енергетика: 1 Рискове и политики за смекчаване на последиците д-р инж. Богомил Манчев, Изпълнителен директор инж. Георги Халев, Директор, Ядрена енергетика Относно презентацията: 2 Описва общата

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката В изпълнение

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън форумът програма регистрация Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА Конференцията има

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Облигационна емисия на БЕХ 2018 Местоположение: България Номер на проекта: Стопански отрасъл: Електроенергия и енергетика Вид на обявлението: Пу

Облигационна емисия на БЕХ 2018 Местоположение: България Номер на проекта: Стопански отрасъл: Електроенергия и енергетика Вид на обявлението: Пу Облигационна емисия на БЕХ 2018 Местоположение: България Номер на проекта: 50221 Стопански отрасъл: Електроенергия и енергетика Вид на обявлението: Публично Екологична категория: B Планирана дата на заседанието

Подробно

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Тодор Матев Директор Продажби на дребно ЧЕЗ Електро България АД гр. София 6 юни

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Тодор Матев Директор Продажби на дребно ЧЕЗ Електро България АД гр. София 6 юни ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Тодор Матев Директор Продажби на дребно ЧЕЗ Електро България АД гр. София 6 юни 2017 КОНФЕРЕНЦИЯ: Превенция на проблемните плащания

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Промяна в ЕСТЕ след 2020 г. - предизвикателства и иновации. Правила и процедури за прилагане. Семинар: Изменения в законодателството в областта на околната среда и Европейската система за търговия с емисии

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ ИКЕМ Електрическа мобилност и енергиен преход в България 8-ма Регионална енергийна конференция София, 17 май 2019 г. ЗА ИКЕМ - ИКЕМ е учреден на

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Преглед и оценка на постигнатите резултати ТРЕТО МЕСТНО ОБУЧЕНИЕ 02 ЮНИ 2015 ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ КАКВО НАПРАВИХМЕ ДО МОМЕНТА Всички данни за енергопотреблението на петте общини са събрани Община Чепеларе данни

Подробно

ОРГАНИЗАТОР СРЕБЪРНИ ПАРТНЬОРИ БРОНЗОВ ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CON

ОРГАНИЗАТОР СРЕБЪРНИ ПАРТНЬОРИ БРОНЗОВ ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CON КОНФЕРЕНЦИЯ ИНДУСТРИЯ ЕНЕРГЕТИКА КЛИМАТ CLIMATE-FRIENDLY ENERGY & INDUSTRY CONVERTING CHALLENGES TO ОPPORTUNITIES 06 юни 2019 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ЗАЛА СЕРДИКА www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис Р Е Ш Е Н И Е Ц- от.0.0 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на.0.0 г., след като разгледа писмо с вх. Е-0-- от 0.0.0 г. от Фонд Сигурност на електроергийната система

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

Publenef template

Publenef template Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация:

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 2010 г. Следваща актуализация: Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 2 април 21 г. Следваща актуализация: 3 юни 21 г. 1. Производство 27 28 29 Септ. '9 Окт. '9 Ноем. '9 Дек. '9 Ян. '1 Февр.

Подробно

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 30 септември 2009 г. Следваща актуализ Национален статистически институт Ключови показатели за България Последни данни: 3 септември 29 г. Следваща актуализация: 3 декември 29 г. 1. Производство 26 27 28 Март '9 Април '9 Май '9 Юни '9 Юли '9

Подробно

Microsoft PowerPoint WealthMan-ELANA.pptx

Microsoft PowerPoint WealthMan-ELANA.pptx Първата стъпка каква е моята цел? Намерете отговор на тези въпроси: Какво искам от парите си? Колко капитал ми е необходим в бъдеще и кога точно? Колко риск мога да поема? И каква възвръщаемост мога да

Подробно

Slide 1

Slide 1 БЪЛГАРИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ България през 2015 туристическа статистика 7.1 млн. посещения на чуждестранни туристи по всички видове цели в България през 2015 г -2,9% спад в броя на чуждестранните посещения

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно