1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРАФИКЪТ НА ХОРА И КОЙ Е ЖЕРТВА НА ТРАФИК НА ХОРА? Трафикът е грубо нарушение на правата на човека и тежко престъпление, засягащ

Размер: px
Започни от страница:

Download "1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРАФИКЪТ НА ХОРА И КОЙ Е ЖЕРТВА НА ТРАФИК НА ХОРА? Трафикът е грубо нарушение на правата на човека и тежко престъпление, засягащ"

Препис

1 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТРАФИКЪТ НА ХОРА И КОЙ Е ЖЕРТВА НА ТРАФИК НА ХОРА? Трафикът е грубо нарушение на правата на човека и тежко престъпление, засягащо жени, мъже и деца. Настоящите насоки са предназначени за специалисти, които са в контакт с евентуални жертви на трафик на хора чрез реактивно, проактивно разследване или чрез пряко съобщаване от страна на жертвата или други хора. В насоките се дава кратък общ преглед на престъплението трафик и преглед на мерките за помощ, контактите за помощ и подпомагане и общите принципи за подпомагане на жертвите при наказателно производство. За да бъде определена дадена ситуация като престъпление трафик на хора, тя трябва да отговаря на три условия: действие (т.е. набиране), начин (т.е. чрез сила или измама) и цел. Трафик на хора според законодателството на Република България е всяко деяние, с което се набират, транспортират, укриват или приемат отделно лице или групи от хора с цел да бъдат използвани за развратни действия, за принудителен труд, за отнемане на телесни органи или за да бъдат държани в принудително подчинение независимо от съгласието им. Като по тежко наказуеми от закона са предвидени 1

2 случаите, когато трафикът е осъществен спрямо лице, ненавършило 18 годишна възраст, когато е използвана принуда или въвеждане на лицето в заблуждение, когато деянието е извършено чрез отвличане или противозаконно лишаване от свобода, когато е използвано състояние на зависимост, злоупотреба с власт, или чрез обещаване, даване или получаване на облаги. С по висока санкция е деянието, което е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група. Криминализирано е и набирането, укриването и приемането на отделни лица или групи от хора и превеждането им през границата на страната, с целта, посочена по горе. Наказуемо от закона е и такова деяние, извършено спрямо бременна жена, с цел продажба на детето. Наказва се и всеки, който използва лице, пострадало от трафик на хора, за развратни действия, за принудителен труд, за отнемане на телесни органи или за да бъде държано в принудително подчинение независимо от съгласието му. Показатели за трафик: Не всички показатели са налице във всички ситуации, включващи трафик на хора, но са полезни за използване в процеса на разследване. Условия на труд/живот Не може да напусне работа, движението се контролира Принудено да работи при определени условия, принуждавано към подчинение чрез наказания Получава малко или никакво заплащане или няма никакъв достъп до заработеното от него Работи дълго и/или в необичайно време за продължителни периоди Психично здраве / поведение Страхува се, проявява безпокойство, депресия, подчинение, напрежение или е нервно / параноично Избягва контакт с очи Не се доверява на властите Физическо здраве Липса на контрол Друго Има наранявания от нападение / мерки за контрол и няма достъп до медицински грижи Изглежда недохранено или проявява признаци на постоянно излагане на вредни химикали Проявява признаци на физическа и/или сексуална злоупотреба, физическо ограничение, държане в затворено пространство или мъчения Има съвсем малко или никакви лични принадлежности Няма контрол върху своите пари, никакви финансови ресурси или банкови сметки Няма контрол върху своите документи за самоличност (лична карта или паспорт) Не му е разрешено или не може да говори за себе си (трето лице може да настоява да присъства и/или да превежда) Твърди, че е само на гости и не може да обясни къде пребивава / на какъв адрес Не знае адреса си на местоживеене или месторабота Действа все едно е инструктирано от някой друг В разказа му има множество непоследователни моменти 2

3 Няма право на почивки или е подложено на необичайни ограничения на работа Има голям дълг и не може да го изплати Е наето с лъжливи обещания относно характера и условията на работа Строги мерки за сигурност на работното място и/или местоживеенето (например матови прозорци, заковани с дъски прозорци, решетки на прозорците, бодлива тел, охранителни камери и др.) Не може да общува свободно с други хора Смята, че трябва да работи против волята си Има фалшиви документи за самоличност или за пътуване 2. ПОМОЩ И ПОДКРЕПА Жертвата има право на помощ и подкрепа веднага щом специалист, влязъл в контакт с лицето, има съмнение, че то може да е жертва на трафик на хора. Жертвата има право на помощ и подкрепа преди и по време на наказателното производство, както и за съответен период след приключването на производството. Жертвата има право на услуги незабавно, без да се налага да чака отговор на съобщението за престъпление от полицията или прокуратурата. Помощ и подкрепа се предоставят, само ако жертвата се съгласи на това, ако не желае да получи услугите, те няма да й бъдат й предоставяни. Контакти за помощ Услуги, предназначени за жертви на трафик на хора, се предлагат от: Министерство на вътрешните работи чрез съответните подразделения на полицейските служби, Национална комисия за борба с трафика на хора, Местни комисии за борба с трафика на хора, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, Прокуратура на Република България, Държавна агенция за бежанците. 3

4 Ако жертвата на трафик на хора не желае да се свърже с полицията или друг държавен служител, има възможност да осъществи контакт с НПО, която работи в тази област: 1. Фондация Асоциация Анимус гр. София 1000, ул. Екзарх Йосиф 85 Тел./Факс: ; ; Национален горещ телефон за пострадали от насилие От чужбина: ; от страната Фондация SOS Семейства в риск отделен кризисен център за жертви на трафик гр. Варна, ул. Синчец 21; тел: ; Фондация Център Надя, София гр. София 1000, ул. Г. Бенковски 12А, вх. А тел: ; Организации членове на Алианса за защита от насилие, основано на пола, които предоставят услуги за жертви на насилие, основано на пола, и жертви на трафик в България 5. Български център за джендър изследвания, София Тел.: , Женско сдружение Екатерина Каравелова гр. Силистра Консултативен център: тел: 086/ ; кризисен център: тел: 086/ Фондация Пулс гр. Перник тел: 076/ , 076/ Фондация Х&Д Джендър перспективи Димитровград и Хасково, Хасково тел: 038/ , Димитровград тел: 0391/ , Асоциация Деметра, Бургас Център за превенция на насилието: тел: 056/ Асоциация Ная гр. Търговище тел: 0601/

5 11. Център Отворена врата - Плевен тел: 064/ Сдружение Център Динамика гр. Русе тел: 082/ , СПЕЦИАЛНО ТРЕТИРАНЕ И ЗАЩИТА ПРИ НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО Доказателствата са много важни в наказателното производство. Специалистът следва да насърчи евентуалната жертва на трафик да запази необходимите доказателства. При физически наранявания да изпрати лицето на лекар, за да бъдат освидетелствани нараняванията, като се увери, че те са правилно документирани. Ако е необходимо, да бъдат направени цветни снимки на нараняванията. Също така, да се запазят всички документални доказателства заплашителни писма, съобщения и др. Да се запази всичко, което би могло да се използва, за да се докаже злоупотребата, на която е било подложено лицето. Важно е избягването на вторично виктимизиране и подпомагането на жертвата в наказателното производство. Процедурите в полицията, прокуратурата или съда не следва да причиняват нови травми на жертвите. В случаите, когато става въпрос за непълнолетни лица, трябва да има въведени удобни за децата процедури. Ако лицето няма средства, за да си наеме адвокат, то има право на правна помощ от държавата. За да я получи, то следва да се свърже с органа, който води производството. На лицето, за което има съмнения, че е жертва на трафик, следва да бъде предложен и предоставен срок за размисъл от 30 календарни дни, за да реши дали желае да сътрудничи на следствените органи или прокуратурата. На лице чужденец, което се счита за жертва на трафик и сътрудничи в наказателното производство, може да бъде издадено разрешение за временно пребиваване, ако са изпълнени съответните законови условия. Ако лицето не говори езика на страната, то може да участва в производството с помощта на преводач. Жертвата има право да представя доказателства, да подава молби и жалби в наказателното производство. Жертвата има право да предяви граждански иск в наказателното производство, като за целта не е нужно да се обръща към отделен съдия по гражданско-правни дела. 5

Microsoft Word - orden de proteccion - BG.doc

Microsoft Word - orden de proteccion - BG.doc ФОРМУЛЯР ЗА МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ Този документ е преведен за да се улесни разбирането му, но може да бъде попълнен и на испански език. ОБРАЗЕЦ НА МОЛБА ЗА НАЛАГАНЕ НА СПЕШНИ МЕРКИ ДАТА: ЧАС:

Подробно

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations СЕМИНАР Домашното насилие и насилието, основано на полов признак в контекста на правата на човека Обмяна на добри практики от Норвегия за работа с жертви на домашно и основано на пола насилие 02-04 декември

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни

Подробно

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities  Strengthening relations ТРАФИК НА ХОРА И ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ Доц. д-р Иван Видолов Понятие за ОПГ Чл. 93, т. 20. (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) "Организирана престъпна група" е структурирано трайно сдружение на три

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е Номер 31 12.06.2009г. Град Брезник В ИМЕТО НА НАРОДА Брезнишкият районен съд ІI състав На дванадесети юни Година 2009 В открито заседание в следния състав: Председател: Петър Боснешки Секретар:

Подробно

Slide 1

Slide 1 Кръгла маса Взаимодействие за прилагане изискванията на Директивата 2012/29/ЕС Видин, 12 март 2015 г. ИСДП Изисквания на Директивата: Член 22 от Директива 2012/29/ЕС изисква държавата да гарантира, че

Подробно

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2018 г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузманов председател, Калина Чапкънова зам.председател,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Карта на прозрачността на съдилищата Обучителен семинар Граждански контрол върху публичността и прозрачността в работата на съдилищата София, 22 февруари 2019 г., 23 февруари 2019 г. ЕМПИРИЧНИ ДАННИ 176

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД 30.07.2017 г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва;

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Осиновяване Хагска конференция по международно частно право юни 2014 г. Таблици за разходите, свързани с международното осиновяване на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИ

Осиновяване Хагска конференция по международно частно право юни 2014 г. Таблици за разходите, свързани с международното осиновяване на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИ Осиновяване Хагска конференция по международно частно право юни 2014 г. Таблици за разходите, свързани с международното осиновяване на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ВИКТОРИЯ с приемащи държави Италия, Гърция, Кипър

Подробно

Работа с децата, които живеят между между две култури

Работа с децата, които живеят между между две култури Работа с децата, които живеят между между две култури Културен контекст Култура на разширеното семейство Децата от култури на разширено семейство се научават да уважават повъзрастните, а не да имат собствено

Подробно

Slide 1

Slide 1 . Международна конференция Жените на Балканите в следващите 100 23-24 март 2019г. гр. Стара Загора ЛЕКТОР: КОМИСАР ЯВОР КОЛЕВ «КИБЕР ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЖЕНИ И МОМИЧЕТА НОВИТЕ ФОРМИ НА НАСИЛИЕ» Все по-лесният

Подробно

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

Microsoft Word - Stanoviste_KZLD-10_07_05_2013 .doc

Microsoft Word - Stanoviste_KZLD-10_07_05_2013 .doc СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ рег. зап - 10/ 14.03.2013 г. гр. София, 07.05.2013 г. ОТНОСНО: Искане с вх. зап - 10/14.03.2013 г. от г-н М.С. - изпълнителен директор на Е.Л. /E.L./ за

Подробно