СУСИ-4 - Помощна информация за студента Настоящата информация е предназначена за студенти от Стопанския факултет. А. Адресът за достъп до системата е:

Размер: px
Започни от страница:

Download "СУСИ-4 - Помощна информация за студента Настоящата информация е предназначена за студенти от Стопанския факултет. А. Адресът за достъп до системата е:"

Препис

1 СУСИ-4 - Помощна информация за студента Настоящата информация е предназначена за студенти от Стопанския факултет. А. Адресът за достъп до системата е: За достъп до системата се използва браузър (например Microsoft Internet Explorer) от компютър, който има връзка с интернет. Б. Вход в Системата: След като е направена връзка със системата се появява екран 1 за вход в нея с потребителско име и парола. Потребителско име студентът получава от страницата Справка за потребителско име от сайта на Университета (или директно от адрес: ). екран 1 Паролата първоначално е настроена да съвпада с ЕГН-то на студента и може да се промени при влизане в системата При възникване на проблеми с достъпа, трябва да се обърнете с писмо до администраторите на СУСИ-4 за Стопанския факултет (информация за връзка с администраторите има на сайта на факултета) След успешно влизане в системата се получава екран 3, ако студентът присъства само с един факултетен номер в системата или нещо подобно на екран 2, ако е регистриран с повече от един факултетен номер (такъв е случая с голяма част от магистрите, които преди да станат магистри са били студенти в бакалавърска степен с друг факултетен номер).

2 екран 2 В последния случай казваме, че студентът има повече от една роля в информационната система, като всяка от тях е посочена на отделен ред. Ако студентът е бил регистриран в системата и като преподавател, което често се случва, на фигура 2 може да се появи и ред с ролята преподавател В този случай студентът трябва да избере желаната роля и когато тя е на студент ще премине към нещо подобно на екран 3. екран 3 Групата отбелязана с 1 присъства само ако студентът има повече от една роля: Начало преминава се към начална страница в която са различните роли на потребителя (студент, преподавател,...) Може да се влезе отново в желана роля; Групата отбелязана с 2 Помощ получава се актуалната версия на настоящата помощна информация; Изход изход от системата, като се получава екран 1. Групата отбелязана с 3 е името с което е регистриран потребителя. Групата отбелязана с 4 са входове към услугите, които системата предоставя на студента: 1) Съобщения възможност за обмен на съобщения; 2) Справки преминава се към екран за избор на конкретна справка 3) Невзети изпити получава се списък от дисциплините, които се водят на студента и за които не е въведена оценка;

3 4) Смяна на паролата преминава се към възможност за промяна на паролата; 5) Записване за изборни дисциплини тази услуга е видима само в периодите, когато има кампания за записване на изборни дисциплини. Групата отбелязана с 5 показва отделните характеристики с които е регистриран студента. Той трябва много внимателно да следи, дали те отговарят на неговите очаквания, защото от тях съществено зависи поведението на системата. На третия ред е дадено съкратеното име на учебния план на студента (в случая Археология) и в скобите знаци, които посочват допълнителни характеристики на учебния план: - първият знак е р (за редовно обучение) или з (за задочно обучение) - вторият знак е м (за магистърска степен) или б (за бакалавърска степен); - следващите знаци (ако присъстват) е с (за специалисти) или нс (за неспециалисти) Групата отбелязана с 6 показва активния период, за който ще се отнасят извършваните дейности. 1) Съобщения Преминава се към екран 1. Може да се разгледат Входящи съобщения и Изходящи съобщения. Отбелязани съобщения могат да се изтрият. При избор на Ново съобщение се преминава към екран 2. В поле Относно се посочва предназначението на съобщението. В текстовото поле под него се пише пълния текст на съобщението. екран 1

4 екран 2 Посочването на адресите (един или група) за които е предназначено писмото става с избор на Избери адрес. Преминава се към екран 3 екран 3 В полето Име или ключова дума може да се въведе и част от име. При избиране на Търси ще се покажат всички имена, които съдържат текста. От тях се избира желаното (желаните). С Останалите полета може да се посочи филтър, който се удовлетворява от група потребители. След избиране на Търси се предлагат всички потребители, които удовлетворяват филтъра. Например за : Тип на потребителя: студент Факултет: Факултет по математика и информатика Учебен план: И Електронно обучение/редовно/магистър/неспециалисти Текуща учебна година: 2006/2007 Курс: курс 1 При избор на Търси, ще получим нещо подобно на екран 4:

5 екран 4 В получения списък се маркират квадратчетата след желаните получатели на съобщението и се избира Назад към писмото. Избраните потребители на системата се преписват в полето До на писмото и остава да се избере Изпрати за да се изпрати писмото. 2) Справки Преминава се към екран със списък от справките, които студентът може да прави (предвиждат се промени в предоставяните справки) Ето списъкът от справките: Справки - Списък от изпити, за които съм включен в протокол Преминава се към екран със списък от действително издадени протоколи в които студентът присъства за текущата учебна година:

6 Колоните в списъка са следните: Дисциплина - Името на дисциплината, което е връзка към нейното описание. В описанието на дисциплината има връзки (ако са създадени) към уеб-сайт на дисциплината, файл-конспект за дисциплината и кратка анотация. Сесия за коя сесия е издаден протоколът; Преподавател името на преподавателя на чието име и издаден протокола. Избирането на името води до възможност да се изпрати до преподавателя; Номер на протокола Статус на протокола Ако статутът е Редактиране оценките от изпита все още не са внесени; ако статусът е Одобрен оценките са внесени;

7 Справки - Оценки, кредити и хорариуми по семестри Преминава се към екран 1: В зависимост от избраните чек-боксове, след натискане на бутона Покажи ще се покажат дисциплините, които са водят на студента (задължителни и/или избирани). Ето трите възможни варианта: Само дисциплини за които има оценка (т.е. Взети): екран 1 екран 2

8 Само дисциплини за които няма оценка (т.е. Невзети): Всички дисциплини (т.е. Взети и Невзети): екран 3 екран 4

9 Справки - Кредити от взети/невзети изпити по категории Преминава се към следния (примерен) екран: екран 1 Показва информация за натрупаните кредити от дисциплини, които са свързани с определена категория. Смисъла на показаната информация е следния: Информацията е за изпити които студентът е взел или му се водят за учебната година посочена в реда Покажи за година (в конкретния случай /2009 година). o По подразбиране в реда Покажи за година е настроена текущата учебна година. Тя може да бъде променена или да се избере първия елемент от падащия списък ( Година предложено е да се промени на :Всички ), при който информацията ще е сумарна за всички учебни години Информацията (в конкретния пример) е сумирана от дисциплини които са взети, т.е. има оценка по-голяма от 2; o Чрез избор на един от групата от три радио бутона: Взети, Невзети или Всички, показаната информация е съответно: само от взети дисциплини: само от дисциплини, които се водят на студента, но все още не са взети; от всички дисциплини, които се водят на студента (независимо дали са взети). Категориите с които могат да се свържат учебните дисциплини са от два типа (които им придават различни свойства): Блок и Специализация. С падащия списък в реда Тип категория се избира желания тип (в конкретния случай е Блок ). Там се показват само онези типове, които са дефинирани за учебния план на студента. Много учебни планове не ползват категории за учебни дисциплини и тогава тази справка е безполезна. Следва заглавния ред, който съдържа имената на двете колони с информация Категория и Сума на кредити (предложено е да има и колона Брой дисциплини ):

10 o колона Категория на отделни редове са изредени имената на категориите (от посочения тип) с които е предвидено да се свързват дисциплини от учебния план на студента; o колона Сума на кредити за всяка отделна категория е посочена сумата от кредити на дисциплините, които са свързани със съответната категория. Колоната завършва с ред, в който са сумирани кредитите; o Ако в групата дисциплини, определени от посочената година(-и) и избрания радио бутон има такива, които не са свързани с никоя от изброените категории, сумата от техните кредити е посочена веднага след заглавния ред (мястото за име на категорията е празно). Ето как изглежда информацията, когато се избере последователно радио бутана Невзети и Всички за конкретна година (в случая 2008/2009): Забележете първия ред, за който няма име на категория. екран 2 екран 3

11 Ако в реда Покажи година изберем Година (т.е общо за всички години на обучението) и посочим радио бутона Всички, ще получим следната обобщена информация, която отразява всички дисциплини, които до момента се водят на студента: екран 4 Информацията от тази справка е много полезна когато в учебния план са поставени изисквания за завършване на образованието, свързани с вземане на определен брой кредити от дисциплини, които са свързани с определена категория. Справки - Списък на всички изборни дисциплини Преминава се към екран 1: екран 1 Набора от дисциплини, които ще се покажат при избор на бутон Търси зависи от избора на следните елементи: Категория с която е свързана дисциплината. Това може да бъде специализация, модул или блок с който е свързана дисциплината. Ако в учебния план на студента са дефинирани такива

12 категории, те се появяват в падащия списък и могат да се изберат (виж илюстрацията в края на информацията за тази справка). Радио бутон във всяка една от двете групи Първата група дава възможност да се избере измежду Изборни дисциплини Факултативни дисциплини Втората група дава възможност да се избере измежду Само тези към моя учебен план текущ семестър : това са дисциплините, които се предлага от учебния план на студента за конкретния курс от обучението си в който е в момента; Само тези към моя учебен план останали : това са дисциплините, които се предлагат от учебния план на студента, но са за студенти от други курсове (предишни или следващи); Само тези извън моя учебен план : това са дисциплините, които се предлагат за други учебни планове. Ако се избере този радио бутон, се появява възможност за избор на друг факултет (различен от този в който се обучава студента). По подразбиране се предлага собствения факултет. Семестър избира се учебната година и семестъра. По подразбиране се предлага актуалния семестър. Могат да се изберат и предишни семестри в които се е обучавал студентът. Семестриалност - избира се семестриалността в която е дефинирана дисциплината. Могат да се изберат едновременно няколко семестриалности. Факултет избира се факултетът в който искаме да видим предлаганите учебни дисциплини. Тази възможност се появява само когато е избран радио бутонът Само тези извън моя учебен план. Тъй като показаните дисциплини не са от учебния план на студента, те са отбелязани като факултативни за него. Избраната комбинацията от два радио бутона и останалите елементи на формата определя списъка от дисциплини, които ще се покажат след избор на бутона Търси. На екран 2 е показан един възможен резултата, когато се избере комбинацията Изборни дисциплини + Само тези към моя учебен план текущ семестър, което е настройката по подразбиране:

13 Информацията в колоните на списъка: Име Име на дисциплината, което е връзка към описанието й; екран 2 Уч. планове Изброени са съкратените имена на учебните планове за които се предлага тази дисциплина. В скоби след името на учебния план са посочени допълнителни спецификации на учебния план (Редовно/Задочно, Магистри/Бакалаври, Специалисти/Не Специалисти); Курс Посочва за кой курс се предлага дисциплината; Кредити Кредитите, които получавате за дисциплината. Когато изберете радио бутона Само тези извън моя учебен план, показаните кредити са 0; Тип - Показва какъв е типът на дисциплината в собствения учебен план (Задължителна, Изборна, Факултативна). Ако е избран радио бутона Само тези извън моя учебен план, всяка дисциплина се показва като факултативна, независимо от това каква е в конкретния (чужд) учебен план; Преподавател Преподавателя титуляр на дисциплината; Вид на изпита Изпит, Проект, Текуща оценка,... Много полезна е и комбинацията Изборни дисциплини + Само тези към моя учебен план останали. Това ще даде списък от изборни дисциплини за посочения семестър, свързани са с дисциплини от собствения учебен план, но тези дисциплини не са от семестъра на обучение в който студента е в момента (т.е. или са от минали или от бъдещи семестри). Много често тази информация е полезна, защото желана изборна дисциплина може да се запише и преди и след семестър за който е обявена в учебния план. Ето един пример: екран 3 Интересна е възможността да се получи списък от предлаганите дисциплини в друг факултет. В този случай задължително трябва да се изберат двата бутона Факултативни и Само тези извън моя учебен план. Ето един пример в който студент от Историческия факултет вижда дисциплините във Факултета по математика и информатика, които се предлагат за магистърската семестриалност:

14 В този случай всички дисциплини са посочени като факултативни с брой на кредитите 0, независимо какви са те за съответният им учебен план. Накрая показваме едно възможно състояние на падащия списък с елемента Категории от формата за избор. Ако бъде избрана конкретна категория, ще се появят само дисциплините (от собствения учебен план), които са свързани с тази категория. екран 4

15 Справки - Разпис по дни и часове Преминава се към екран 1: Предоставя разписа на дисциплините, които са избрани или задължителни за студента. екран 1 Тази възможност няма да обсъждаме подробно, тъй като за момента разписа на дисциплините не се въвежда в системата. Справки - Учебен план Преминава се към екран, който съдържа бутона Изтегли учебен план. При избор на този бутон се изтегля текстов документ с конкретния учебен план на студента. Един пример за началната страница на този документ е:

16 екран 1 В този конкретен случай, учебният план започва с дисциплините към отделни специализации. Частта с общите дисциплини има следната форма:

17 екран 2 Забележете, че в колоната за семестър в който се чете дисциплината, ако тя е много семестриална, след семестъра в скоби са посочени началния и крайния семестър през който се чете. В този случай в съответните колоните за хорариум са посочени сумарните стойности на часове (от всички семестри) за лекции, семинарни занятия и практически занятия.

18 Справки - Данни за мен Преминава се към екран, който съдържа данните с които студентът е регистриран и много важна информация за неговото текущо студентско състояние. Ето едно конкретно съдържание на тази информация (част от данните са променени): Много е важно, студентът да следи дали всички елементи на информацията отговарят на очакванията му. Задължително е това да се прави много внимателно: след записване за студент да се провери дали личните данни са коректно въведени; екран 1 след записване за всеки следващ семестър, да провери дали това е правилно отразено в раздела Семестри Регистрацията на студент в системата има възможност да съдържа и доста допълнителни (незадължителни) данни: адреси, телефони, електронна поща, снимка. Справки - Записани изборни дисциплини, кредити Дава се информация за онези избираеми дисциплини, които студентът самостоятелно е записал по време на кампанията за записване на избираеми дисциплини. 3) Невзети изпити Преминава се към екран със списък от дисциплините, които се водят на студента но за тях още не е внесена оценка. Дисциплините попадат в списъка когато са:

19 описани в учебния план на студента като задължителни през семестри, които или са преминали, или са за актуалния семестър; записани като изборни. На екран 1 е представена част от едно възможно състояние на този списък: Ето някои коментари за информацията в колоните, която до голяма степен е ясна: екран 1 Факултет това обикновено ще е факултета от който е студента, но системата позволява да се запишат като изборни и факултативни дисциплини от други факултети; Предмет Име на дисциплината, което е връзка към нейното описание. Ако изберем тази връзка ще се получи нещо подобно на екран 2: Интересни елементи на това описание (когато са въведени) могат да бъдат: Уеб страница връзка към уеб страница на дисциплината; Анотация кратка анотация на дисциплината; екран 2 Конспект връзка към файл, който би трябвало да съдържа конспекта на дисциплината; Преподавател това е списъкът от всички преподаватели, които участват в преподаването на дисциплината. Когато в системата е въведен адрес за преподавател, то неговото име на това място е оцветено и избирането му води до възможност да се изпрати писмо. Тип посочва какъв е типа на дисциплината: З - Задължителна, И - Изборна, Ф - Факултативна Лектор името на титуляра на дисциплината. Най-често това е преподавателя, който чете лекциите.

20 Тип изпит посочва предвиденaта форма за приключване/оценяване на дисциплината: Изпит, Текуща оценка, Проект,... Семестър семестърът през който е била четена дисциплината. 4) Смяна на парола Преминава се към екран 1 екран 1 Желаната нова парола на потребителя трябва да бъде въведена по един и същи начин в полетата Нова парола и Потвърждение на нова парола и след това да се избере Смени парола. Ако паролата удовлетворява изискванията за парола в системата и ако е въведена по един и същи начин в двете полета ще се получи съобщение за успешна смяна. Изискванията за парола (в момента) са: трябва да е от поне 7 знака; трябва да съдържа и цифри, и малки латински букви, и голeми латински букви. 5) Записване за изборни дисциплини Технологията за записване на изборни дисциплини в Стопанския факултет е опростена модефикация на възможностите, които предоставя СУСИ-4. Записването за изборни дисциплини се осъществява в два последователни етапа, като в Стопанския факултет вторият етап е сведен до един ден и не се ползва. Администраторът на СУСИ стартира Кампания за записване на изборни дисциплини, като обявява три последователни дати: начална дата на първия етап, начална дата на втория етап (първият етап приключва в 24:00 часа на предната дата) и крайна дата. През първия етап студентът записва желани дисциплини и може да прави неограничени промени в избора си да записва, да отписва, отново да записва. Дисциплини, които са останали записани след крайната дата стават задължителни за студента и той ще бъде включен в протоколите за тези дисциплини. Услугата Записване за изборни дисциплини е видима само по време на Кампания за записване на изборни дисциплини в която е включен учебния план по който се обучава студента. При избиране на тази услуга се появява екран подобен на:

21 Екранът съдържа информация за етапите на кампанията (в конкретния случай началото е на , началото на втория етап е на и края на кампанията е на ). Редът Текущ статус на кампанията показва в кой от двата етапа се намираме на текущата дата. Полето Семестър дава възможност да се посочи от коя семестриалност (за сега това са за магистри, за бакалаври, задочно) са дисциплините от които искаме да избираме. Това е особено важно да се използва, когато в един учебен план (например за магистри) се предлагат дисциплини, които са предложени основно за студенти от друга семестриалност, например за бакалаври. Полето Категория не се ползва в Стопанския факултет. Следват три радио бутона: При избор на Само тези към моя учебен план текущ семестър ще стане достъпен списъкът от изборни дисциплини които са посочени в учебния план на студента за настоящия му курс на обучение. При избор на Само тези към моя учебен план останали ще се даде списък от изборни дисциплини, които са посочени в учебния план на студента, но са препоръчани за курс различен от настоящия му. Посочения курс е препоръчителен и студентът има право да запише желана изборна дисциплина и преди и след него. Препоръчителния курс се вижда в колоната Курс. При избор на Само тези извън моя учебен план става достъпен списъкът от дисциплини, които ще се преподават през семестъра, но не са посочени в учебния план на студента. Записването на такава дисциплина е възможно, но тя ще се смята за факултативна (т.е. нейните кредити няма да се имат предвид при отчитане на необходимия брой кредити за завършване на образованието). Факултативна дисциплина може да бъде призната за изборна с одобрение на писмена молба до ръководството на учебната програма (или зам. декана по учебната дейност). При избор на тази радио бутон, непосредствено под него се появява поле за избор на друг (за студента) факултет системата дава възможност да се записват и изборни дисциплини от други факултети. За сега обаче е още рано да говорим за тази възможност.

22 Информацията в колоните на списъка има следния смисъл: Име Име на дисциплината, което е връзка към описанието й. Уч. планове Изброени са съкратените имена на учебните планове за които се предлага тази дисциплина. В скоби след името на учебния план са посочени допълнителни спецификации на учебния план (Редовно/Задочно, Магистри/Бакалаври, Специалисти/Не Специалисти). Курс курсът за който се препоръчва дисциплината; Кредити кредитите на дисциплината; Тип Типа на дисциплината (Изборна / Факултативна) Преподавател Името на преподавателя-титуляр на дисциплината; Тип на изпита Изпит, Проект, Текуща оценка,... След всяка дисциплина има комбо-бокс от който се избира желания приоритет и бутон Запиши с който дисциплината става записана. След записване на дисциплината в края на реда се появява отметка. В края на реда на дисциплина, която е записана, се появява бутон с който тя може да се отпише.

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение http://m-learning.unwe.bg Ръководство за работа с

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе 1. Достъп до системата за електронно подаване на документи (Фиг. 1) Електронното подаване на документи за кандидатмагистърската кампания на ФМИ се извършва единствено на адрес https://magister.fmi.uni-sofia.bg.

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО: 1. Да се заплати определената такса и платежният

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г. РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия 1.0 8 Ноември 2018 г. 1 Регистрация на потребител Информационната система осигурява регистрация на следните групи потребители:

Подробно

Приложение_1_Заявление по Образец 1

Приложение_1_Заявление по Образец 1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ СЪДЪРЖАНИЕ Предназначение... 2 Модули... 2 Вход в системата... 2 Разписи... 2 Преглед на всички... 2 Създаване... 3 Редакция... 3

СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ СЪДЪРЖАНИЕ Предназначение... 2 Модули... 2 Вход в системата... 2 Разписи... 2 Преглед на всички... 2 Създаване... 3 Редакция... 3 СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ СЪДЪРЖАНИЕ Предназначение... 2 Модули... 2 Вход в системата... 2 Разписи... 2 Преглед на всички... 2 Създаване... 3 Редакция... 3 Разпределение на занятията... 4 Планиране... 4 Випуски...

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР Г. СПЕЦИАЛНОСТ "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ" Пояснeния: 1) Подробна информация за технологията за записване пр

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР Г. СПЕЦИАЛНОСТ УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ Пояснeния: 1) Подробна информация за технологията за записване пр ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 06-07 Г. СПЕЦИАЛНОСТ "УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ" Пояснeния: ) Подробна информация за технологията за записване през СУСИ е публикувана в Указания за записване на избираеми

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато,

Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато, Представяне на бази данни Образование и Неправителствени организации Ролята на нашата библиотека като информационен център се разширява непрекъснато, което е резултат и от използването на ресурсите на

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Slide 1

Slide 1 ФИШИНГ Какво е фишинг (на англ. phishing )? Фишинг ( phishing ) зарибяване, произлиза от fishing риболов, защото електронните съобщения, които се разпращат, са като въдици. Престъпниците създават имейл

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно