spr.-Obqva

Размер: px
Започни от страница:

Download "spr.-Obqva"

Препис

1 Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно строителство, за комплексно обществено обслужване, производствено -складова, земеделски земи, и др. Имот /решение на ОбС- Сливен/ Площ (кв.м) Цена (лева) отреждане Решение 523/ г. на ОбС- Сливен 1. УПИ I, кв. 652, кв. Младост, жилищно строителство Решение 704/ г. на ОбС- Сливен 2. УПИ II, кв. 652, кв. Младост, жилищно строителство 3. УПИ ІІІ, кв.652, кв. Младост, жилищно строителство 4. УПИ ІV, кв.652, кв. Младост, жилищно строителство 5. УПИ V, кв.652, кв. Младост, жилищно строителство 6. УПИ VI, кв.652, кв. Младост, жилищно строителство 7. УПИ VII, кв.652, кв. Младост, жилищно строителство 8. УПИ VIII, кв.652, кв. Младост, жилищно строителство 9. УПИ IX, кв.652, кв. Младост, жилищно строителство 10. УПИ X, кв.652, кв. Младост, жилищно строителство 11. УПИ XI, кв.652, кв. Младост, жилищно строителство 12. УПИ XII, кв.652, кв. Младост, жилищно строителство 13. УПИ XIII, кв.652, кв. Младост, жилищно строителство 14. УПИ XIV, кв.652, кв. Младост, жилищно строителство 15. УПИ XV, кв.652, кв. Младост, жилищно строителство Решение 702/ г. на ОбС- Сливен 16. УПИ XVI, кв.652, кв. Младост, жилищно строителство 17. УПИ XVII, кв.652, кв. Младост, жилищно строителство 1

2 Решение 703/ г. на ОбС- Сливен 18. УПИ I, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство 19. УПИ XVI, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство 20. УПИ II, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство 21. УПИ XV, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство 22. УПИ XIV, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство 23. УПИ XIII, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство 24. УПИ XII, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство 25. УПИ XI, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство 26. УПИ III, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство 27. УПИ IV, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство 28. УПИ X, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство 29. УПИ IX, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство 30. УПИ V, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство 31. УПИ VI, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство 32. УПИ VIII, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство 33. УПИ VII, кв.653, кв. Младост, жилищно строителство Решение 524/ г. на ОбС- Сливен 34. УПИ I, кв.654, кв. Младост, жилищно строителство 35. УПИ II, кв.654, кв. Младост, жилищно строителство 36. УПИ III, кв.654, кв. Младост, жилищно строителство 37. УПИ IV, кв.654, кв. Младост, жилищно строителство 38. УПИ V, кв.654, кв. Младост, жилищно строителство 39. УПИ VI, кв.654, кв. Младост, жилищно строителство 40. УПИ VII, кв.654, кв. Младост, жилищно строителство 41. УПИ VIII, кв.654, кв. Младост, жилищно строителство 42. УПИ IX, кв.654, кв. Младост, жилищно строителство 43. УПИ X, кв.654, кв. Младост, жилищно строителство 44. УПИ XI, кв.654, кв. Младост, жилищно строителство 45. УПИ XII, кв.654, кв. Младост, жилищно строителство 2

3 46. УПИ XIII, кв.654, кв. Младост, жилищно строителство 47. УПИ XIV, кв.654, кв. Младост, жилищно строителство Решение 440/ г. на ОбС- Сливен 48. УПИ IV, кв.720, кв. Младост, жилищно строителство 49. УПИ V, кв.720, кв. Младост, жилищно строителство 50. УПИ VI, кв.720, кв. Младост, жилищно строителство 51. УПИ VII, кв.720, кв. Младост, жилищно строителство 52. УПИ VIII, кв.720, кв. Младост, жилищно строителство 53. УПИ IX, кв.720, кв. Младост, жилищно строителство Решение 525/ г. на ОбС- Сливен 54. УПИ V, кв.719, кв. Младост, обществено обслужване 55. УПИ IV, кв.719, кв. Младост, жилищно строителство 56. УПИ III, кв.719, кв. Младост, жилищно строителство 57. УПИ II, кв.719, кв. Младост, жилищно строителство 58. УПИ VIII, кв.719, кв. Младост, жилищно строителство Решение 438/ г. на ОбС- Сливен 59. УПИ II, кв.676, кв. Младост, Обществено обслужване Решение 142/ г. на ОбС- Сливен 60. УПИ I, кв.621, кв. Дружба, УПИ II, кв.621, кв. Дружба, УПИ III, кв.621, кв. Друж ба, За автобаза и КОО 63. УПИ IV, кв.621, кв. Дружба, УПИ V, кв.621, кв. Дружба, Решение 1449/ г. на ОбС- Сливен 65. УПИ XIV, кв.580, кв. С.камъни, Решение 875/ г. на ОбС- Сливен 3

4 66. УПИ III, кв.19, кв. Речица, За работилница и битови услуги Решение 1342/ г. на ОбС- Сливен 67. УПИ XLI, кв.14, кв. Пр. зона, За производствено-складова база Решение 1340/ г. на ОбС- Сливен 68. УПИ XL, кв.14, кв. Пр.зона, За производствена база 69. УПИ XXXIX, кв.14, кв. Пр.зона, За производствена база 70. УПИ XXXVIII, кв.14, кв. Пр.зона, За работилница 71. УПИ XXXVII, кв.14, кв. Пр.зона, За производствена база 72. УПИ XXXVI, кв.14, кв. Пр.зона, За производствено-складова база 73. УПИ XXXV, кв.14, кв. Пр.зона, отреден за склад за метали Решение 17/ г. на ОбС- Сливен 74. УПИ XI, кв.12, кв. Пр.зона, Производствена и складова 75. УПИ XII, кв.12, кв. Пр.зона, УПИ XIII, кв.12, кв. Пр.зона, Решение 1170/ г. на ОбС- Сливен 77. УПИ I, кв.690, кв.н.село, , ведно със За търговия и услуги сграда със ЗП 685 кв.м. 78. УПИ II, кв.690, кв.н.село, , ведно със сграда със ЗП 259 кв.м. 79. УПИ III, кв.690, кв.н.село, , ведно със сграда със ЗП 225 кв.м. 80. УПИ IV, кв.690, кв.н.село, , ведно със сгради с обща площ 89 кв.м. 81. УПИ V, кв.690, кв.н.село, Решение 687/ г. на ОбС- Сливен 82. УПИ IV, кв.215, кв.клуцохор, Жилищно строителство Решение 874/ г. на ОбС- Сливен 83. УПИ V-8520, кв.483, Д.Груев, Жилищно строителство Решение 911/ г. на ОбС- Сливен 84. УПИ II, кв.74, с. Ковачите, КОО Решение 171/ г. на ОбС- Сливен 4

5 85. УПИ X, кв.19, ведно със сгради с обща площ 430,2 кв.м., с. Драгоданово за услуги Решение 254/ г. на ОбС- Сливен 86. УПИ IV, кв.19, ведно със сградите, с.г.александрово Жилищно строителство Решение 1112/ г. на ОбС- Сливен 87. УПИ I, кв.84, с.крушаре, общ.сливен за търговия и услуги Решение 1111/ г. на ОбС- Сливен 88. УПИ I,кв.48, с.крушаре, общ.сливен за търговия и услуги Решение 116/ г. на ОбС- Сливен 89. Масивна сграда със ЗП 110 кв.м. в им ,с.Камен Бивша ветеринарна лечебница Решение 1270/ г. на ОбС- Сливен 90. УПИ X,кв.42, с.камен, общ.сливен за жилищно строителство Решение 1271/ г. на ОбС- Сливен 91. УПИ XXIX-193,кв.32, с.старо село, общ.сливен УПИ XXVIII-193,кв.32, с.старо село, общ.сливен УПИ XXVII-193,кв.32, с.старо село, общ.сливен за складови и общественообслужващи и за складови и общественообслужващи и за складови и общественообслужващи и Решение 1307/ г. на ОбС- Сливен 94. УПИ VI,кв.38, с.малко Чочовени, общ.сливен за производствена и складова 95. УПИ II,кв.38, с.малко Чочовени, общ.сливен за производствена и складова 96. УПИ X-54, кв.28 по ПУП на кв.речица, за жилищно строителство Решение 1171/ г. на ОбС- Сливен 97. УПИ I, кв.2, кв.промишлена зона, за производствена и складова 98. УПИ I, кв.8, кв.промишлена зона, за производствена и складова 99. УПИ I, кв.58, кв.промишлена зона, за производствена и складова 5

6 Решение 1487/ г. на ОбС- Сливен 100. УПИ XVII-321, кв.10, гр. Св. Влас, общ.несебър Жилищно строителство Решение 1343/ г. на ОбС- Сливен 1. Ап. 1 с ид , ул. Черно море 20, ет.1 по плана на кв. Ново село 67, Ап. 1 с ид , ул. Черно море 77, , вх. Б, ет.2 по плана на кв. Ново село 3. Ап. 2 с ид , ул. Черно море 82, , вх. Б, ет.2 по плана на кв. Ново село 4. Ап. 5 с ид , ул. Иван Вазов 18, 66, ,30 вх. Б, ет.2, ЦГЧ 5. Ап. 8 с идентификатор , ул. Иван 84, ,80 Вазов 18, вх. Б, ет.4 (мансарден), ЦГЧ 6. Ап. 9 с ид , находящ се на 65, ,50 ул. Иван Вазов 18, вх. Б, ет.4 (мансарден), ЦГЧ 7. Ап. 1 с ид , пл. Васил Левски 68, ,80 5, вх. А, ет.1(надпартерен), ЦГЧ 8. Ап. 1 с ид , ул. Йосиф 176, ,70 Щросмайер 27, вх. А, ет.1, ЦГЧ 9. Ап. 2 с ид , ул. Йосиф 112, ,60 Щросмайер 27, вх. А, ет.2, ЦГЧ 10. Ап. 3 с ид , ул. Йосиф 112, ,60 Щросмайер 27, вх. А, ет.3 (мансарден), ЦГЧ 11. Ап. 1 с ид , ул. Иван Вазов 9, 69, вх. А, ет.1, ЦГЧ 12. Ап. 2 с ид , ул. Иван Вазов 9, 80, вх. А, ет.1, ЦГЧ 13. Ап. 3 с ид , ул. Иван Вазов 9, 89, вх. А, ет.1, ЦГЧ 14. Ап. 4 с ид , ул. Иван Вазов 69,

7 , вх. А, ет.1, ЦГЧ Ап. 5 с ид , ул. Иван Вазов 9, вх. А, ет.2, ЦГЧ Ап. 6 с ид , ул. Иван Вазов 9, вх. А, ет.2, ЦГЧ Ап. 7 с ид , ул. Иван Вазов 9, вх. А, ет.2, ЦГЧ Ап. 8 с ид , ул. Иван Вазов 9, вх. А, ет.2, ЦГЧ Ап. 9 с ид , ул. Иван Вазов 9, вх. А, ет.3, ЦГЧ Ап. 10 с ид , ул. Иван Вазов 9, вх. А, ет.3, ЦГЧ Ап. 11 с ид , ул. Иван Вазов 9, вх. А, ет.3, ЦГЧ Ап. 12 с ид , ул. Иван Вазов 9, вх. А, ет.3, ЦГЧ Ап. 13 с ид , ул. Иван Вазов 9, вх. А, ет.4, ЦГЧ Ап. 14 с ид , ул. Иван Вазов 9, вх. А, ет.5, ЦГЧ Ап. 44 с ид , кв. Кольо Фичето, бл. 8, ет.11 Ап. 19 с ид , кв. Българка, бл. 22, ет.5 Ап. 13 с ид , кв. Сини камъни, бл. 1, вх. А ет.7 69, ,70 80, ,90 89, ,90 69, ,00 68, ,10 79, ,70 89, ,00 69, ,80 76, ,40 76, ,40 92, ,30 34, ,60 104, Допълнителна информация заинтересованите могат да получат на телефони 044/ и

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020E4EEEFF3F1EDE0F2E820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на допуснатите ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за допускане изработването на ПУП Заявление за допускане изработването на ПУП 1 ПУП - ИПРЗ за УПИ IV 4049,7338,

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

Рег

Рег П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про

Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение г. Разширение на про Публичен регистър на въведените в експлоатация строежи Удостов ерение Дата Наименование на строежа Местонахождение 1 1 11.01.2018 г. Разширение на производствена сграда в УПИ XV, кв.6, ПУП на СПЗ,, част

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73>

<D0E5E3E8F1F2FAF020EEE4EEE1F0E5EDE820CFD3CF2DC7E0EFEEE2E5E420EDE020CAECE5F2E02D E786C73> Регистър на одобрeните ПУП със Заповед на Кмета на Община за 2018 г. по ред ПУП Заповед за одобряване на ПУП Заявление за одобряване Етап 1 Подробен устройствен план изменение на план за регулация за УПИ

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Община Сливен

Община Сливен 1 от 02. 01. 2018г. Ограда на УПИ ХІІ-2852 в кв.61, местността Орта синур, Селищно образувание Изгрев, землище на гр., ПИ с идентификатор 67338.406.644 по КК 2 от 02. 01. 2018г. преместваем обект за продажба

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ПО ПЛАНА НА ГР

ПО ПЛАНА НА ГР П О РЕ Д ПО ПЛАНА НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА И ПО КВС НА ГР.БЕЛОСЛАВ И СЪСТАВНИТЕ СЕЛА 2017год.. НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 1 Допускане ПУП- ПРЗ 03719.202.2, 03719.202.3 и 03719.202.37 гр.,, обл.варненска,

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

îáÿâë-å îáîñ.÷àñò Êîøàðèöà

îáÿâë-å îáîñ.÷àñò Êîøàðèöà 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ 2 с идентификатор 39164.15.106.1.2, адрес на обекта: с.кошарица, HEAVEN HILLS, бл.а, ет.0, ап.2, площ : 60.00 кв.м., брой нива: 1, прилежащи части: 9.12 кв.м.

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им Заповед или решение на общински съвет Дата на издаване 1 111 24.01.2018г Наименование на проекта за изменение ПУП

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

Tehnicheska_specifikacia_Prilojenie_1

Tehnicheska_specifikacia_Prilojenie_1 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Дезакаризация на тревни площи, дезинсекция, канална и подова дератизация на детски и социални заведения и населени места в Община Сливен I. Дезакаризация на тревни площи 791.634

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

gd

gd ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД Р Е Ш Е Н И Е Номер: 105 18.10.2010г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А На първи октомври през 2010 година, в публично заседание, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна ЦОНЕВА Секретар:

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-24 Днес, 09.05.2019г., Комисията назначена със Заповед РД 15-929 от 10.04.2019г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно