Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ ТЕРИТОРИАЛНИ ЕДИНИЦИ: А. ж.к. Възраждане Б. ЦГЧ и Приморски парк В. Парк Езеро и Атанасовска коса

2 ПРОЕКТНА ГРУПА 1 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА ОБЩА СТОЙНОСТ ЛВ. OПРР ПРИОРИТЕТНА ОС 1 ОПЕРАЦИЯ: ЛВ. ОПОС ЛВ. ПРОЕКТ 1.1 ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ЦГЧ - ул. Александровска; ул. Богориди, бул. Княз Александър Батенберг, ул. Цар Симеон I (ул. Стефан Стамболов), ул. Алеко Константинов, ул. Георги Кирков, Подземно преминаване на бул. Демокрация, ул. Георги Кирков, ул. Петко Каравелов, ул. Войнишка, ул. Пейо Яворов, ул. Морска, ул. Възраждане, ул. Антим I. Планиран период на изпълнение 2014/15 г. Обща стойност лв. OПРР, Приоритетна ОС 1, операция лв. ОПОС лв. Съфинансиране лв. ПРОЕКТ 1.2 ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДА В Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ - бул. Княгиня Мария Луиза, ул. Фердинандова, ул. Уилям Гладстон, ул. Дебелт, ул. Св. Патриарх Евтимий, Улици в междублоково пространство - ул. Македония, ул. Пробуда и ул. Хр. Фотев, ул. Цар Самуил, ул. Македония, ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов, ул. Шейново, ул. Васил Левски, ул. Цариградска, ул. Ивайло, Реконструкция на площад Жени Патева, Обновяване на зелени междублокови пространства в ж.к Възраждане (1. между ул. Дебелт, ул. Цар Самуил, ул. Цар Калоян, ул. Хр. Фотев, ул. Ивайло и бул. Сан Стефано; 2. между ул. Цар Самуил, ул. Дебелт, ул. Л. Каравелов и бул. Мария Луиза; 3. между ул. Л. Каравелов, ул. Цар Калоян, ул. Васил Левски и ул. Дебелт), ул. Св. Климент Охридски, ул. Цар Асен I, Борисова градина, Зелено пространство между ул. Шейново, ул. Климент Охридски, ул. Св. Патриарх Евтимий и ул. Цариградска /зад Операта/, ул. Христо Фотев, Обновяване на зелено междублоково пространство между бул. Сан Стефано и ул. Хр. Фотев - от бл. 107 до бл. 122, от бл. 122 до бл. 123, от бл. 123 до бл. 130, от бл. 130 до бл. 70 Обща стойност лв. OПРР, Приоритетна ОС 1, операция лв. ОПОС лв. Съфинансиране лв.

3 ПРОЕКТ 1.3 ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ПАРК ЕЗЕРО И АТАНАСОВСКА КОСА - Реконструкция на паркова алея в парк Езеро и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила, Реконструкция на Парк Езеро, ул. Димитър Димов Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: ОПОС лв. Съфинансиране лв. ПРОЕКТ 1.4 ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ЦГЧ И ПРИМОРСКИ ПАРК- ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Проф. Д-р Асен Златаров, Улици в междублоково пространство - ул. Хр. Фотев, ул. Цар Самуил, ул. Македония, ул. Пробуда, ул. Любен Каравелов към мярка П-Б-П1.3-02, ул. Оборище, ул. Средна гора, ул. Константин Фотинов, Реконструкция на историческо ядро на Приморски парк и южна част, Обновяване на зелени пространства между бул. Сан Стефано, ул. Александровска, ул. Любен Каравелов и бул. Стефан Стамболов, ул. Софроний, ул. Силистра, ул. Генерал Скобелев, ул. Поморийска, между бл. 82, ул. Пробуда, ул. Л. Каравелов, ул. Хр. Ботев /което не влиза в реконструкцията на Александровска/ Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: лв. ОПОС лв. Съфинансиране лв. ПРОЕКТ 1.5 ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ЦГЧ И ПРИМОРСКИ ПАРК - бул. Сан Стефано, ул. Филип Кутев, ул. Граф Игнатиев, ул. Гео Милев, ул. Тракийска (ул. Конт Андрованти), ул. Д-р Нидер, ул. Ген. Майор Лермонтов, ул. Успенска, ул. Иларион Макариополски, ул. Отец Паисий, Планиран период на изпълнение 2017/18 г. Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: лв. ОПОС лв. Съфинансиране лв.

4 ПРОЕКТ 1.6 ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДА В Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ - ул. Георги С. Раковски, ул. Елин Пелин, ул. Хан Крум, бул. Иван Вазов Планиран период на изпълнение 2018/19 г. Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: ОПОС лв. Съфинансиране лв. ПРОЕКТ 1.7 ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДA В ЦГЧ И ПРИМОРСКИ ПАРК - ул. 6-ти септември, ул. Поп Грую, ул. Юрий Венелин, ул. Иван Богоров, ул. Пиротска, ул. Георги Шагунов, ул. Константин Величков, ул. Екзарх Йосиф, ул. Странджа, бул. Демокрация, ул. Милин камък + ул. Георги Кондолов, ул. Райна Княгиня, ул. Емил де Лавеле, ул. Крали Марко, ул. Зора, ул. Трайко, Китанчев, ул. Шипка, ул. Страхил, ул. Неврокоп, ул. Михаил Герджиков, ул. Поп Георги, ул. Тутракан, ул. Трапезица, Планиран период на изпълнение 2019/20 г. Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: ОПОС лв. Съфинансиране лв. ПРОЕКТ 1.8 ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКА ЖИЗНЕНА СРЕДA В ЦГЧ, ПРИМОРСКИ ПАРК И ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС (от 1-во до 14-то корабно място) - ЗОНА ЗА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОТ 5 ДО 14 КОРАБНО МЯСТО Планиран период на изпълнение 2017/20 г. Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: лв. Съфинансиране лв.

5 ПРОЕКТНА ГРУПА 2 ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ПУБЛИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩА СТОЙНОСТ ЛВ.. OПРР ПРИОРИТЕТНА ОС 1 ОПЕРАЦИЯ: ЛВ. СЪФИНАНСИРАНЕ ЛВ. РБ лв. ПРОЕКТ 2.1 ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: лв. Съфинансиране лв. ПРОЕКТ 2.2 ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР И 1 РПУ Обща стойност лв.. OПРР приоритетна ос 1 операция: Съфинансиране лв. ПРОЕКТ 2.3 ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: лв. Съфинансиране лв.

6 ПРОЕКТ 2.4 ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА И ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ /ДИРЕКЦИЯ МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БУРГАС/ Планиран период на изпълнение 2017/18 г. Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: лв. Съфинансиране лв. ПРОЕКТ 2.5 ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СЪДЕБНАТА ПАЛАТА Планиран период на изпълнение 2017/18 г. Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: лв. Съфинансиране лв. ПРОЕКТ 2.6 ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ИА ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО Планиран период на изпълнение 2018/19 г. Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: Съфинансиране лв. ПРОЕКТ 2.7 ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ /ОП ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ (АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА) Планиран период на изпълнение 2018/19 г. Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: лв. Съфинансиране лв.

7 ПРОЕКТНА ГРУПА 3 ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ОБЩА СТОЙНОСТ ЛВ. OПРР ПРИОРИТЕТНА ОС 1, ОПЕРАЦИЯ: ЛВ. ОПНОИР ЛВ. ПРОЕКТ 3.1 РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА АЛ. Г. КОДЖАКАФАЛИЯТА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1, операция: лв. ОПНОИР лв. ПРОЕКТ 3.2 РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАКТО И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН/ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА И ПЛОЩАДКИ В СТАРА БАНЯ НА ОУ Л.КАРАВЕЛОВ Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: лв. ОПНОИР лв. ПРОЕКТ 3.3 ОБНОВЯВАНЕ НА ПРИЛЕЩАЩ ТЕРЕН/ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА И ПЛОЩАДКИ В ОУ СВ. КНЯЗ БОРИС I (ДВОР) И В ОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ (ДВОР) Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: лв. ПРОЕКТ 3.4 ОБНОВЯВАНЕ НА ПРИЛЕЩАЩ ТЕРЕН/ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА И ПЛОЩАДКИ В ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ И В СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: лв.

8 ПРОЕКТ 3.5 Доставка на ИКТ инфраструктура и съвременни образователни технологии за нуждите на училищата Обща стойност лв. OПНОИР лв. ПРОЕКТНА ГРУПА 4 ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КУЛТУРАТА ОБЩА СТОЙНОСТ ЛВ. ОПРР, ПРИОРИТЕТНА ОС 1, ОПЕРАЦИЯ ЛВ. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ лв. СЪФИНАНСИРАНЕ ЛВ. ПРОЕКТ 4.1 ИЗГРАЖДАНЕ НА БИБЛИОТЕКА И МУЗЕЙ НА СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО В СГРАДАТА НА БИВША НЕМСКА БОЛНИЦА Обща стойност лв. OПРР Приоритетна ос 1 операция: лв. ПРОЕКТ 4.2 ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБЕНИ ЕКСПОЗИЦИОННИ ПЛОЩИ ФЛОРА Обща стойност лв. ПРОЕКТ 4.3 ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛАНЕТАРУИМ В ПАРК ЕЗЕРО Обща стойност лв.

9 ПРОЕКТ 4.4 РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КУЛТУРЕН ДОМ НА ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ Обща стойност лв. ПРОЕКТ 4.5 ИЗГРАЖДАНЕ НА БУРГАСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ Обща стойност лв. ПРОЕКТ 4.6 РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРИРОДОНАУЧНА ЕКСПОЗИЦИЯ Обща стойност лв. ПРОЕКТ 4.7 РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МЛАДЕЖКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР Обща стойност лв. ПРОЕКТ 4.8 РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КОНЦЕРТНА ЗАЛА ПРОФ. ИВАН ВУЛЬПЕ Планиран период на изпълнение 2017/18 г. Обща стойност лв.

10 ПРОЕКТ 4.9 РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ Планиран период на изпълнение 2017/18 г. Обща стойност лв. ПРОЕКТ 4.10 РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АРХЕОЛОГИЧЕСКА ЕКСПОЗИЦИЯ Планиран период на изпълнение 2018/19 г. Обща стойност лв. ПРОЕКТ 4.11 РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ДИРЕКЦИЯ Планиран период на изпълнение 2018/19 г. Обща стойност лв. ПРОЕКТ 4.12 РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В РАДИО ВЪЗЕЛ Планиран период на изпълнение 2018/19 г. Обща стойност лв.

11 ПРОЕКТНА ГРУПА 5 ОБНОВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ОБЩА СТОЙНОСТ ЛВ. OПРР ПРИОРИТЕТНА ОС 1, ОПЕРАЦИЯ: ЛВ. ОПРЧР ЛВ. ПРОЕКТ 5.1 ИЗГРАЖДАНЕ НА ДНВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В БИВШИТЕ КАЗАРМИ В ПРИМОРСКИ ПАРК Планиран срок на изпълнение 2015/2016 г. Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: лв. ОПРЧР лв. ПРОЕКТ 5.2 РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. ИВ. ТЕМКОВ Планиран срок на изпълнение 2017/2018 г. Обща стойност лв. OПРР приоритетна ос 1 операция: лв. ОПРЧР лв. ПРОЕКТНА ГРУПА 6 ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРОЕКТ 6.1 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕНИС КОРТ Планиран срок на изпълнение 2017/2018 г. Обща стойност лв. /ПЧП

12 ПРОЕКТНА ГРУПА 7 ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПРОЕКТ 7 ОБНОВЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ Обща стойност лв. РЗП кв.м. ОПРР лв. Частни инвестиции лв.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3 График за измерване на абонатите на Водоснабдява

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3   График за измерване на абонатите на Водоснабдява График за на абонатите на Водоснабдяване и Канализация ЕАД Бургас Район Поморие за месец юли 2019 година Поморие 3 ти Март 03.07.2019 11 35 13 30 Алеко Константинов 01.07.2019 09 15 09 40 Александър Стамболийски

Подробно

Microsoft Word - Broshure

Microsoft Word - Broshure Ц Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ж Ж1 Ж2 И И1 Група проекти ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ Архитектурно пространствено оформление и реконструкция на инженерната инфраструктура на пешеходна зона Зона В Архитектурно пространствено

Подробно

Проекти и дейности 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операц.) Проектна готовност (ви

Проекти и дейности 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП, ако е приложимо (код на операц.) Проектна готовност (ви 1 съответна ОП, на операц.) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Дейност ЗВІІІ-3.11. 2 Оборудване и обзавеждане ОПРР 1.3. ПИ ОП 120 379 102 322 6 019 12 038 Подготовка на проекта 593 0 Техническа

Подробно

Microsoft PowerPoint R03 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint R03 [Compatibility Mode] EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Кръгла маса за представяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик за периода 2014-2020г. Разработване на ИПГВР на

Подробно

Подател:

Подател: З А П О В Е Д 555 гр. Омуртаг,13.08.2014 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Изборния кодекс З А П О В Я Д В А М : І.Образуването на 11 /единадесет / избирателни секции в град

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Област 06 ВРАЦА Община 35 Хайредин Секция 001 Населено място: с.хайредин Пътна артерия Номер и подномер,вход АСЕН ЗЛАТАРОВ 00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Област 06 ВРАЦА Община 35 Хайредин Секция 001 Населено място: с.хайредин Пътна артерия Номер и подномер,вход АСЕН ЗЛАТАРОВ 00 Област 06 ВРАЦА Община 35 Хайредин Секция 001 Населено място: 77102 с.хайредин 00401 АСЕН ЗЛАТАРОВ 002,003,004,005,006,008,010,012,014 00672 БАБА ТОНКА 001,002,003,004,005,006,008,009,010,011,012,015 00789

Подробно

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александр

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 2 ОУ Отец Паисий ул. Александр НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура

Подробно

Идентификация Номер на проект: Наименование: BG16RFOP C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищн

Идентификация Номер на проект: Наименование: BG16RFOP C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищн BG16RFOP001-2.002-0044-C01 територията на град Ботевград етап 1 В рамките на проекта за 1 обществена сграда (РУ на МВР, ул. Свобода 11) и 4 сгради от жилищната инфраструктура ("Славейков 20", кв. 39, ул.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 Списъците са във входа на ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3, 4 ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак ул. "Алексндровска"

Подробно

Приложение 1 към заповед 1348/ г. на кмета на община Септември АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПО

Приложение 1 към заповед 1348/ г. на кмета на община Септември АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПО Приложение 1 към заповед 1348/08.09.2016 г. на кмета на община Септември АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ Секция:132900001 Населено място:

Подробно

по ред Дата на подаване на заявлението г г г г г г г.

по ред Дата на подаване на заявлението г г г г г г г. по ред Дата на подаване на заявлението 1 10.03.2016 г. 2 12.03.2016 г. 3 15.03.2016 г. 4 28.03.2016 г. 5 31.03.2016 г. 6 06.04.2016 г. 7 10.04.2016 г. 8 15.04.2016 г. 9 20.04.2016 г. 10 21.04.2016 г. 11

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДО Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12. 2015 ГОДИНА ОБЩО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д Д - ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОБЩО ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ 2014 г. ДЕЙНОСТИ

Подробно

С П И С Ъ К НА БРОЯ, НОМЕРАЦИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САМОКОВ Пътна артерия Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ Населено място: ГР.САМО

С П И С Ъ К НА БРОЯ, НОМЕРАЦИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САМОКОВ Пътна артерия Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ Населено място: ГР.САМО С П И С Ъ К НА БРОЯ, НОМЕРАЦИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САМОКОВ 00326 Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ Населено място: 65231 ГР.САМОКОВ Секция: 001 Място за гласуване: ОУ Христо Максимов - ул. Христо

Подробно

ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ на територията на община Велико Търново 2015 г. гр. Велико Търново: Детски ясли: 1. ДЯ Щастливо детство - ул. Освобождение 73 А 2. ДЯ

ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ на територията на община Велико Търново 2015 г. гр. Велико Търново: Детски ясли: 1. ДЯ Щастливо детство - ул. Освобождение 73 А 2. ДЯ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ на територията на община Велико Търново 2015 г. гр. Велико Търново: Детски ясли: 1. ДЯ Щастливо детство - ул. Освобождение 73 А 2. ДЯ Мечо Пух - ул. Нова техника 21 3. ДЯ Слънце - ул. Мизия

Подробно

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него 21.05.1996 г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 203 кв. м Дворно място с площ 365 кв. м, заедно с построената в него 2 3 23.05.1996

Подробно

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,16,17,18 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на 3,4 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф

Подробно

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 П КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОД. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 по ред НАИМЕНОВАНИЕ I. СМР I. Улици ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КР СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ПО 40 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2018 Г. И ПО ПМС ВСИЧКО 1 Основен ремонт

Подробно

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи Населено място Адрес Работно време 03.09.2016 04.09.2016 05.09.2016 06.09.2016 22.09.2016 23.09.2016 24.09.2016 25.09.2016 АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н БАНСКО ул. Цар Симеон 41 10:00ч. - 14:00ч.

Подробно

generated pdf

generated pdf Културна програма за месец февруари 2015 понеделник, 02 февруари 2015 Публикувано от: Димитринка Костадинова 3 февруари /вторник/, 18:00 часа "Край на литературата или литература без край" Среща-разговор

Подробно

Microsoft Word - SEKCII 2012 promqna za SOU.DOC

Microsoft Word - SEKCII 2012 promqna za SOU.DOC Приложение 1 ПЪРВА СЕКЦИЯ Корпус І на СОУ Максим Райкович, пл. Възраждане 7 11377 - ул. Георги Бенковски - цялата 11394 - ул. Трети март - от N 27 до края/без 29,31,33/ от N 24 до края 14725 - ул. Павел

Подробно

Microsoft Word - ZAPOVED-SEKCII

Microsoft Word - ZAPOVED-SEKCII ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОБЛАСТ РУСЕ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс08141/9208, тел.централа: 08141/9205, 9207;e-mail:obshtina@dvemogili.bg ЗАПОВЕД 328 29.03.2019 г., гр. Две могили На основание

Подробно

График за измерване на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Октомври 2019 година Град Стара Загора Улица (булевард) Кварта

График за измерване на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Октомври 2019 година Град Стара Загора Улица (булевард) Кварта График за на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Октомври 2019 година Град Стара Загора 1-ви Май Име на инкасатора Димитрова 3.10.2019 13 00 18 00 6 ти Септември от 1 до 23

Подробно

График за отчитане на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Август 2019 година Град Стара Загора Улица Квартал Име на инкасат

График за отчитане на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Август 2019 година Град Стара Загора Улица Квартал Име на инкасат График за отчитане на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Август 2019 година Град Стара Загора 1-ви Май Милена Димитрова отпуска 13 00 18 00 6 ти Септември от 1 до 23 Таня 6

Подробно

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ

Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ Приложение 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31. 12. 2013 ГОДИНА НАЧАЛЕН ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ПЛАН ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ

Подробно

generated pdf

generated pdf Модерни спортни площадки за над 70% от учениците в Димитровград понеделник, 17 септември 2018 page 1 / 6 Модерни спортни площадки за над 70% от учениците в Димитровград Новата учебна година в Димитровград

Подробно

Приложение към Заповед РД 510 от г. на ИС Адрес Обхват населено място, улица, от до гр. Долни чифлик, ПГСС И. Мичурин, ул. Сокаче

Приложение към Заповед РД 510 от г. на ИС Адрес Обхват населено място, улица, от до гр. Долни чифлик, ПГСС И. Мичурин, ул. Сокаче Приложение към Заповед РД 510 от 28.03.2014 г. на ИС Адрес Обхват населено място, улица, от до 031300001 ПГСС И. Мичурин, ул. Сокачев, 4 "Арда, 2-4;, 1-7;, 4а, 4б,7а, Армейска, 2-18;,1-19, Булаир, 3-11,

Подробно

8800_Sliven oblast.xls

8800_Sliven oblast.xls блок улица улица блокове от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8800 Сливен Сливен град улица Абаджийска 1 н 9 8800 Сливен Сливен град улица Абаджийска 2 ч 6 8802 Сливен Сливен град улица Абланово 1 н 87

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О З А П О В Е Д 0976 Севлиево, 08.09.2015 г. На основание чл. 44, ал. 2, чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24, ал. 1 и чл.

Подробно

График за измерване на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Юни 2019 година Град Стара Загора Улица (булевард) Квартал Име

График за измерване на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Юни 2019 година Град Стара Загора Улица (булевард) Квартал Име График за на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Юни 2019 година Град Стара Загора 1-ви Май Милена Димитрова 4.6.2019 13 00 18 00 6 ти Септември от 1 до 23 Таня Стоянова 14.6.2019

Подробно

График за отчитане на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Юли 2019 година Град Стара Загора Улица Квартал Име на инкасатора

График за отчитане на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Юли 2019 година Град Стара Загора Улица Квартал Име на инкасатора График за отчитане на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Юли 2019 година Град Стара Загора 1-ви Май Милена Димитрова 02.07.2019 13 00 18 00 6 ти Септември от 1 до 23 Таня Стоянова

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП Проектна готовност /вид на проекта/ *** Срок на изпълнение /месеци Процедура по ЗОП /вид/ Общо за

Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП Проектна готовност /вид на проекта/ *** Срок на изпълнение /месеци Процедура по ЗОП /вид/ Общо за Отношение към подпомаганите операции на съответна ОП Проектна готовност /вид на а/ *** Срок на изпълнение /месеци Процедура по ЗОП /вид/ Общо за а Други средства от СКФ * Собствени средства за съфинансиране

Подробно

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Приложение 3 ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2014 г. ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНС. МЕСТНИ Отн. ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХ. С ОБЩ. Х -

Подробно

Operativni planove proekti_ _v2_short_short_burov.xls

Operativni planove proekti_ _v2_short_short_burov.xls Таблица 1. Индикативен списък за зона за въздействие от тип зона на публични функции с висока обществена значимост в град Габрово, включена в ИПГВР като Янтра Синкевица Паничарка Група проекти 1.: Интегрирано

Подробно

7200_Razgrad oblast.xls

7200_Razgrad oblast.xls блок улица улица блокове от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7205 Разград Разград град улица Абоба всички 7200 Разград Разград град улица Абритус всички 7205 Разград Разград град улица Александър Стамболийски

Подробно

Prilojenie2

Prilojenie2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОД. Приложение 2 ДЕЛЕГИРАНИ ДД-ДОФИНАНСИРАНИ МЕСТНИ ОТ ДЪРЖАВАТА С ПРИХОДИ ДЕЙНОСТИ/ФУНКЦИИ ДЕЙНОСТИ С

Подробно

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ съгласно чл. 8 от Наредба Н-9 от 7 април 0 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Кметство с. Елешница НЧ Просвета 908 с. Баня НЧ Светлина -

Подробно

generated pdf

generated pdf Заповед на кмета на на община Асеновград за местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България четвъртък, 11 април 2019 ОБЩИНА

Подробно

generated pdf

generated pdf Градска среда ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЛАНСИРАНА ГРАДСКА СРЕДА В ЦГЧ, Ж. К. "ВЪЗРАЖДАНЕ" И Ж. К. "МЕДЕН РУДНИК ЕТАП 1 Специфични цели на проекта: Настоящият проект е насочен към подобряване качеството на градската

Подробно

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева

ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към г. целева ОТЧЕТ за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община Нови пазар приложение 1 Обект план 2010 година отчет към 30.06. 2010 г. целева субсидия в т.ч. по източници на финансиране 40-00

Подробно

ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ

ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ УТВЪРДИЛ: / П / СТОЯН БОНЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ ОБЛАСТ СИЛИСТРА НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА Приложение 1 Към т. 4 от МЗ ОХ 605/21.08.2014 г. ОБЛАСТЕН РЕГИСТЪР

Подробно

Населено място Община ИЗГРЕВ Дата/Период Времетраен е от..ч до..ч. Причина СОФИЯ ул. Ангел Кънчев 15,11,18,16,21,20, :00-16:00 подмяна

Населено място Община ИЗГРЕВ Дата/Период Времетраен е от..ч до..ч. Причина СОФИЯ ул. Ангел Кънчев 15,11,18,16,21,20, :00-16:00 подмяна Населено място Община ИЗГРЕВ Дата/Период Времетраен е от..ч до..ч. Причина СОФИЯ ул. Ангел Кънчев 15,11,18,16,21,20,30 11.01.2017 09:00-16:00 подмяна на електромери Община ИСКЪР София Дружба 1 бл. 67 10.01.2017

Подробно

generated pdf

generated pdf 24 септември /вторник/ Културен център Морско казино, зала Георги Баев, ет.0 Елена Хаджистоянова внучка на Тончо Русев, дарява пианото на дядо си на КЦ Морско казино Представяне на стихосбирката Отворен

Подробно

1 ОБЩИН А Е ЛХОВ О гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; З А

1 ОБЩИН А Е ЛХОВ О гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   З А 1 ОБЩИН А Е ЛХОВ О гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org З А П О В Е Д РД -67/30.01.2017 г. гр.елхово ОТНОСНО:

Подробно