PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ Robust, AquaLine RC, Robust RC Напорни тръбопроводи от полиетилен за подземен монтаж без пясъчн

Размер: px
Започни от страница:

Download "PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ Robust, AquaLine RC, Robust RC Напорни тръбопроводи от полиетилен за подземен монтаж без пясъчн"

Препис

1 PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ Robust, AquaLine RC, Robust RC Напорни тръбопроводи от полиетилен за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата. Защитени срещу бавно нарастване на пукнатини.

2 PIPES FOR LIFE Robust, AquaLine RC, Robust RC СЪДЪРЖАНИЕ 1 История на полиетилена Какво е RC? Защо RC? Основни видове напорни полиетиленови тръби защитени срещу бавно нарастване на пукнатини Основни видове напорни полиетиленови тръби защитени срещу бавно нарастване на пукнатини, произвеждани от Пайплайф Robust Aqualine RC Robust RC Приложение на Robust, Aqualine RC и Robust RC Траншейно полагане с пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата Траншейно полагане без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата Pipe Relining Полагане с плуг-машина /фреза Безтраншейно полагане с хоризонтално мокро пробиване Pipe Bursting Максимален размер на частиците на засипката около тръби Robust, Aqualine RC и Robust RC Номенклатура ROBUST PN10 (SDR 17) ROBUST PN16 (SDR 11) AQUALINE RC PN10 (SDR 17) AQUALINE RC PN10 (SDR 17) ROBUST RC PN10 (SDR 17) ROBUST RC PN16 (SDR 11) Куплиране на тръби Челна заварка Електрофузионна заварка Основни изпитвания на напорни полиетиленови тръби съгласно БДС EN Сертифициране на напорни полиетиленови тръби за устойчивост срещу нарастване на пукнатини Изпитване чрез разтягане на пробно парче от суровината с направен периферен прорез (Full Notch Creep Test) Изпитване на точково натоварване (Point Loading Test) Изпитване на тръба с прорези (Notch Pipe Test) Сравнение на изпитванията по методите PW405/1 и PAS

3 ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 1 История на полиетилена На графиката по-горе е показан кратък исторически преглед на развитието на полиетилена предназначен за производство на напорни водопроводни системи. Прогресът при полиетилена, основно е бил в увеличаване на неговата плътност и съответно на неговата якост. От low density (LD ниска плътност), през middle density (MD средна плътност), до high density (HD висока плътност) и съответно от PE32, през PE63, PE80, до PE100. Числата в абревиатурите PE 63, PE 80 и PE 100, разделени на 10 всъщност показват минималната изисквана якост ( minimum required strength - MRS) на материала в MPa, а именно 6.3 MPa, 8.0 MPa, 10.0 MPa. Минималната изисквана якост на полиетилена показва какви са вътрешните напражения, които тръбата трябва да издържи без да се разруши в следствие от налягането на водата (флуида) в нея. Увеличаването на MRS на полиетилена е довело до възможността да се произвеждат тръби с по-тънки стени от по-здрави материали, което на свой ред увеличава светлото сечение на тръбите и подобрява хидравличната им проводимост, както и до възможността да се произвеждат тръби издържащи по-високи налягания. Към днешна дата най-актуалния и използван материал за производство на напорни полиетиленови тръби е PE100. Фиг. 1 Годините експлоатационен опит показали, че освен издръжливостта на полиетилена на налягането на флуида в тръбите от особено значение е и издръжливостта на бавно образуване на пукнатини в следствие на образуване на шупли по повърхността от одрасквания и концентрирани товари от по-едри и остри предмети в обратната засипка на тръбата. Първоначалната стъпка в това направление била да се сложи допълнителен защитен слой на тръбите от PE100. Така се появили тръбите от PE100 с допълнителен защитен слой. Този защитен слой не се екструдира заедно с тръбата. Той е отделна потънка тръба, която механично се нахлузва върху основната екструдирана тръба от PE100. Най-актуалната стъпка към днешна дата в развитието на полиетилена е в производството на полиетилен устойчив на пукнатини (resistant to crack - RC), т.нар.. Тръбите от подобно на тръбите от PE100 могат да бъдат без или със допълнителен защитен слой. 2 Какво е RC? Най-новият и най-сигурен клас полиетилен висока плътност за производство на напорни полиетиленови тръби е PE 100 RC. На практика това е PE 100 с добавена повишена устойчивост срещу бавно нарастване на пукнатини по повърхността на тръбата. Съкращението RC означава Resistant To Crack устойчив на пукнатини. От диаграмата по-долу, ясно се вижда, че напрактика става въпрос за един и същ материал с единствената отличителна характеристика устойчивост на бавно нарастване на пукнатини. Това означава, че във всяко друго отношение, като начини на свързване, полагане, хидравлична проводимост и статическа устойчивост двата материала са идентични. Така напрактика крайният потребител получава нов вид материал с добавена стойност, но без излишни усложнения при монтаж, хидравлични и статични изчисления. 3

4 PIPES FOR LIFE Robust, AquaLine RC, Robust RC MRS Провлачване Модул на еластичност PE100 3 Защо RC? Годините на монтажен и експлоатационен опит показаха, че освен здравината на материалите, много важно за дълготрайността на тръбопроводите е да се запази структурната им цялост. Образуването на драскотини при полагане на тръбите и нарастването им с времето до пукнатини, намаляват работното сечение на стената на тръбата, което води до увеличаване на напреженията в материала. В тези зони с увеличено напрежение найчесто възниква пробив в структурата на тръбата и оттам авария със загуба Берзо нарастване на пукнатини Устойчивост на бавно нарастване на пукнатини на вода. Причините за образуване на пукнатини при изкопно полагане на тръбите най-често са в неспазване на изискването засипката в зоната около тръбата да е от пясък, както и в примесването й с по-едри и остри частици и камъчета. При безизкопното полагане, издърпваната под земята тръба може да срещне по пътя си остри предмети и камъни, които да нанесат структурни изменения по повърхността. Наличието на остри камъни в контакт с повърхността на тръбата и налягането Фиг. 2 на водата в тръбопровода създават условия за постоянно концентрирано натоварване, при което вероятността от образуване и нарастване на пукнатини е голяма. Тръбите произведени от PE 100 RC основно гарантират, по-малка вероятност за образуване на пукнатини и най-вече ако се образува пукнатина по повърхността на тръбата, че тя ще нараства много по-бавно при равни други условия, сравнено с тръба произведена от PE Основни видове напорни полиетиленови тръби защитени срещу бавно нарастване на пукнатини Фиг. 3 4

5 ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ На пазара се предлагат няколко основни вида тръби свързани със защитата срещу бавно нарастване на пукнатини. Еднослойни компактни тръби цялата дебелина на стената е от. Двуслойни коекструдирани тръби само външния или само вътрешния слой е от, останалата част от дебелината на стената е от PE100. Трислойни коекструдирани тръби външния и вътрешния слоеве са от, междинния слой от PE100. Еднослойни компактни тръби от PE100 или от с допълнителен външен защитен слой, с възможност за интегрирана детекторна жица. 5 Основни видове напорни полиетиленови тръби защитени срещу бавно нарастване на пукнатини, произвеждани от Пайплайф Пайплайф произвежда три основни продуктови гами на тръби защитени срещу бавното нарастване на пукнатини. 5.1 Robust Еднослойни компактни тръби от PE100 с допълнителен защитен слой от полипропилен (PP), с възможност за интегрирана детекторна жица. Вградена медна детекторна жица Външен защитен слой от полипропилен Напорна еднослойна компактна тръба от PE100 Фиг Aqualine RC Еднослойни компактни тръби от PE 100 RC. Напорна еднослойна компактна тръба от Фиг. 5 Фиг. 6 5

6 PIPES FOR LIFE Robust, AquaLine RC, Robust RC Тръбите с търговска марка Aqualine RC са еднослойни компактни тръби изцяло произведени от PE 100 RC. Те показват една изключително голяма устойчивост срещу бавно развиване на пукнатини и голямо точково натоварване. Това в голяма степен определя по-дълъг експлоатационен живот при равни други условия сравнено с тръби произведени само от PE 100 или така наречените многослойни коекструдирани тръби, при които само една част от сечението, най-често външната повърхност е от PE 100 RC, а останалата част е от PE 100. Трябва да е ясно, че както при PE 100 така и при PE 100 RC могат да се образуват драскотини (шупли) в следствие от въздействие на остри предмети върху външната повърхност на тръбата. В последствие тези драскотини могат да прерастнат в пукнатини. Когато цялото сечение на стената на тръбата е от PE 100 RC тогава дори при образувана пукнатина тръбата е много по-сигурно защитена, т.к. нарастването на пукнатината ще става много по-бавно. При многослойни тръби с външен (и/или вътрешен) PE 100 RC слой и междинен (вътрешен) PE 100 слой, може първоначалната драскотина да е прорязала целият PE 100 RC слой и да достигне до слоя от PE 100. Тогава вече нарастването на пукнатината ще се ускори и многослойната тръба ще бъде много поуязвима от еднослойната компактна тръба. P i p e l i f e A q u a l i n e R C Двуслойна тръба (друг производител) зона защитена срещу бавно нарастване на пукнатината PE100 зона НЕЗАЩИТЕНА срещу бавно нарастване на пукнатината зона защитена срещу бавно нарастване на пукнатината Фиг. 7 Друга основна причина за образуване на пукнатини е концентрацията на вътрешни напрежения във вътрешната повърхност на тръбата в следствие от точково натоварване на външната повърхност. Благодарение на концентрацията на напрежения, може да се образува шупла, а тя в последствие да прерастне в пукнатина. Тук отново предимството в сигурността е за еднослойните компактни тръби от, при които цялото сечение на стената на тръбата е от PE 100 RC, докато при многослойните тръби с външен PE 100 RC слой и междинен (вътрешен) PE 100 слой, ако първоначалната достигне до слоя от PE 100, тогава нарастването на пукнатината ще се ускори и многослойната тръба ще бъде много по-уязвима от еднослойната компактна тръба. зона защитена срещу бавно нарастване на пукнатината точково натоварване точково натоварване PE100 зона НЕЗАЩИТЕНА срещу бавно нарастване на пукнатината P i p e l i f e A q u a l i n e R C Двуслойна тръба (друг производител) зона защитена срещу бавно нарастване на пукнатината Фиг. 8 6

7 ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ Еднослойна компактна тръба от Цялото сечение на тръбата е от. Цялото сечение на тръбата е защитено срещу нарастване и разпространение на пукнатини. Многослойна коекструдирана тръба от и PE100 Само една част от сечението на тръбата е от. Обикновено външен и/или вътрешен слой. Междинният слой е от PE100. Само една част от сечението на тръбата (външния и/или вътрешния слой) е защитена срещу нарастване и разпространение на пукнатини. Ако защитния слой от бъде нарушен така, че да се достигне до слоя от PE100, многослойната тръба губи от своята сигурност срещу нарастване и разпространение на пукнатини. Разликата в цените на изходната суровина за PE100 и за е все по-малка в сравнение с допълнителната сигурност, която имат срещу нарастването на пукнатини. Това до голяма степен обезсмисля икономисването за сметка на сигурността, което се получава при многослойните тръби от PE100 и. Еднослойните компактни тръби от по-доброто и сигурно решение! Табл Robust RC Еднослойни компактни тръби от с допълнителен защитен слой от полипропилен (PP), с възможност за интегрирана детекторна жица. Вградена медна детекторна жица Външен защитен слой от полипропилен Напорна еднослойна компактна тръба от Фиг. 9 Фиг. 10 7

8 PIPES FOR LIFE Robust, AquaLine RC, Robust RC 6 Приложение на Robust, Aqualine RC и Robust RC 6.1 Траншейно полагане с пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата Конвенционалните тръби от PE100, които не са устойчиви на бавно нарастване на пукнатини, с оглед на по-дългия им безавариен експлоатационен период се изпълняват с подложка и обратна засипка в зоната около тръбата от пясък. PE100 Траншейно полагане с пясъчна засипка и подложка. Фиг Траншейно полагане без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата Тръбите Robust, AquaLine RC и Robust RC поради устойчивостта им на бавно нарастване на пукнатини могат да се изпълняват с подложка и обратна засипка в зоната около тръбата от баластра, като по този начин се осигурява икономия на средства от една страна и по-устойчиво легло на тръбите, срещу суфозия. AquaLine RC - еднослойна компактна тръба от Траншейно полагане без пясъчна засипка и подложка. ROBUST - еднослойна компактна тръба от PE100 с допълнителен защитен слой от PP Фиг. 12 ROBUST RC - еднослойна компактна тръба от с допълнителен защитен слой от PP 8

9 ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 6.3 Pipe Relining Това е процес, при който в съществуваща тръба се прокарва нова тръба. Светлото сечение на съществуващата тръба е по-голямо от външния диаметър на новата тръба. AquaLine RC - еднослойна компактна тръба от Полагане на нови тръби в стари тръби с по-голям диаметър. (Pipe Relining повторно полагане с междутръбно пространство) ROBUST RC - еднослойна компактна тръба от с допълнителен защитен слой от PP Фиг Полагане с плуг-машина /фреза AquaLine RC - еднослойна компактна тръба от ROBUST - еднослойна компактна тръба от PE100 с допълнителен защитен слой от PP Полагане с плуг-машина/фреза Фиг. 14 9

10 PIPES FOR LIFE Robust, AquaLine RC, Robust RC 6.5 Безтраншейно полагане с хоризонтално мокро пробиване AquaLine RC - еднослойна компактна тръба от Хоризонтално мокро пробиване при безтраншейно полагане (метод на изместване на почвата) ROBUST RC - еднослойна компактна тръба от с допълнителен защитен слой от PP Фиг Pipe Bursting ROBUST RC - еднослойна компактна тръба от с допълнителен защитен слой от PP Полагане на нови тръби в стари тръби с по-малък диаметър, посредством разбиване на съществуващите тръби (Pipe Bursting) Фиг

11 ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ Полагане на нови тръбопроводи Подмяна на стари тръбопроводи с нови Вид напорна полиетиленова тръба Предимства Отворено полагане в пясъчен баластен слой Отворено полагане без пясъчен баластен слой Полагане с плуг-машина /фреза Хоризонтално мокро пробиване при безтраншейно полагане (метод на изместване на почвата) Полагане на нови тръби в стари тръби с по-голям диаметър (Pipe Relining повторно полагане с междутръбно пространство) Полагане на нови тръби в стари тръби с помалък диаметър, посредством разбиване на съществуващите тръби (Pipe Bursting) AQUALIFE напорни тръби от PE 80 или PE 100 голяма гъвкавост - минимално тегло - без корозия - устойчивост на пукнатини ROBUST напорни тръби от PE100 с допълнигелен защитен кожух от PP AQUALINE RC напорни тръби от PE 100-RC допълнително + голяма устойчивост на пукнатини под налягане + голяма устойчивост на точково натоварване (напр. камъни, парчета) + повишена устойчивост срещу бавно развиване на пукнатини ROBUST RC напорна тръба от PE 100-RC устойчив на одраскване с допълнителен защитен кожух от PP екстремна защита срещу механични повреди по повърхността Забележка: в зависимост от типа почва в зависимост от състоянието на старите тръби - 7 Максимален размер на частиците на засипката около тръби Robust, Aqualine RC и Robust RC. Табл. 2 Диаметър тръба DN DN63 DN75 DN90 DN110 DN125 DN140 DN160 DN180 DN200 DN225 DN250 DN280 DN315 DN355 DN400 Максимален размер на частиците за обратна засипка 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm max Табл. 3 Фиг

12 PIPES FOR LIFE Robust, AquaLine RC, Robust RC 8 Номенклатура 8.1 ROBUST PN10 (SDR 17) DN 8.2 ROBUST PN16 (SDR 11) DN Dвънш Дебелина стена Dвътр Абсолютна грапавина по Колбрук Уайт Материал 8.3 AQUALINE RC PN10 (SDR 17) SDR Номинално налягане Прътове/ ролки Означение в проект Стандарт ,8 51,4 0,01 PE100 + PP 11 PN16 12 m и 100 m PE100 + PP SDR11 DN63x5,8 PN16 БДС EN ,8 61,4 0,01 PE100 + PP 11 PN16 12 m и 100 m PE100 + PP SDR11 DN75x6,8 PN16 БДС EN ,2 73,6 0,01 PE100 + PP 11 PN16 12 m и 100 m PE100 + PP SDR11 DN90x8,2 PN16 БДС EN ,01 PE100 + PP 11 PN16 12 m и 100 m PE100 + PP SDR11 DN110x10 PN16 БДС EN ,4 102,2 0,01 PE100 + PP 11 PN16 12 m PE100 + PP SDR11 DN125x11,4 PN16 БДС EN ,7 114,6 0,01 PE100 + PP 11 PN16 12 m PE100 + PP SDR11 DN140x12,7 PN16 БДС EN ,6 130,8 0,01 PE100 + PP 11 PN16 12 m PE100 + PP SDR11 DN160x14,6 PN16 БДС EN ,4 147,2 0,01 PE100 + PP 11 PN16 12 m PE100 + PP SDR11 DN180x16,4 PN16 БДС EN ,2 163,6 0,01 PE100 + PP 11 PN16 12 m PE100 + PP SDR11 DN200x18,2 PN16 БДС EN , ,01 PE100 + PP 11 PN16 12 m PE100 + PP SDR11 DN225x20,5 PN16 БДС EN ,7 204,6 0,01 PE100 + PP 11 PN16 12 m PE100 + PP SDR11 DN250x22,7 PN16 БДС EN ,4 229,2 0,01 PE100 + PP 11 PN16 12 m PE100 + PP SDR11 DN280x25,4 PN16 БДС EN ,6 257,8 0,01 PE100 + PP 11 PN16 12 m PE100 + PP SDR11 DN315x28,6 PN16 БДС EN ,2 290,6 0,01 PE100 + PP 11 PN16 12 m PE100 + PP SDR11 DN355x32,2 PN16 БДС EN ,3 327,4 0,01 PE100 + PP 11 PN16 12 m PE100 + PP SDR11 DN400x36,3 PN16 БДС EN12201 DN Dвънш Dвънш Дебелина стена Дебелина стена Dвътр Dвътр Абсолютна грапавина по Колбрук Уайт Абсолютна грапавина по Колбрук Уайт Материал Материал SDR Номинално налягане Прътове/ ролки Означение в проект Стандарт ,4 79,2 0,01 17 PN10 12 m и 100 m SDR17 DN90x5,4 PN10 БДС EN ,6 96,8 0,01 17 PN10 12 m и 100 m SDR17 DN110x6,6 PN10 БДС EN ,4 110,2 0,01 17 PN10 12 m SDR17 DN125x7,4 PN10 БДС EN ,3 123,4 0,01 17 PN10 12 m SDR17 DN140x8,3 PN10 БДС EN , ,01 17 PN10 12 m SDR17 DN160x9,5 PN10 БДС EN ,7 158,6 0,01 17 PN10 12 m SDR17 DN180x10,7 PN10 БДС EN ,9 176,2 0,01 17 PN10 12 m SDR17 DN200x11,9 PN10 БДС EN ,4 198,2 0,01 17 PN10 12 m SDR17 DN225x13,4 PN10 БДС EN ,8 220,4 0,01 17 PN10 12 m SDR17 DN250x14,8 PN10 БДС EN ,6 246,8 0,01 17 PN10 12 m SDR17 DN280x16,6 PN10 БДС EN ,7 277,6 0,01 17 PN10 12 m SDR17 DN315x18,7 PN10 БДС EN ,1 312,8 0,01 17 PN10 12 m SDR17 DN355x21,1 PN10 БДС EN ,7 352,6 0,01 17 PN10 12 m SDR17 DN400x23,7 PN10 БДС EN12201 SDR Номинално налягане Прътове/ ролки Означение в проект Стандарт ,8 55,4 0,01 PE100 + PP 17 PN10 12 m и 100 m PE100 + PP SDR17 DN63x3,8 PN10 БДС EN ,5 66 0,01 PE100 + PP 17 PN10 12 m и 100 m PE100 + PP SDR17 DN75x4,5 PN10 БДС EN ,4 79,2 0,01 PE100 + PP 17 PN10 12 m и 100 m PE100 + PP SDR17 DN90x5,4 PN10 БДС EN ,6 96,8 0,01 PE100 + PP 17 PN10 12 m и 100 m PE100 + PP SDR17 DN110x6,6 PN10 БДС EN ,4 110,2 0,01 PE100 + PP 17 PN10 12 m PE100 + PP SDR17 DN125x7,4 PN10 БДС EN ,3 123,4 0,01 PE100 + PP 17 PN10 12 m PE100 + PP SDR17 DN140x8,3 PN10 БДС EN , ,01 PE100 + PP 17 PN10 12 m PE100 + PP SDR17 DN160x9,5 PN10 БДС EN ,7 158,6 0,01 PE100 + PP 17 PN10 12 m PE100 + PP SDR17 DN180x10,7 PN10 БДС EN ,9 176,2 0,01 PE100 + PP 17 PN10 12 m PE100 + PP SDR17 DN200x11,9 PN10 БДС EN ,4 198,2 0,01 PE100 + PP 17 PN10 12 m PE100 + PP SDR17 DN225x13,4 PN10 БДС EN ,8 220,4 0,01 PE100 + PP 17 PN10 12 m PE100 + PP SDR17 DN250x14,8 PN10 БДС EN ,6 246,8 0,01 PE100 + PP 17 PN10 12 m PE100 + PP SDR17 DN280x16,6 PN10 БДС EN ,7 277,6 0,01 PE100 + PP 17 PN10 12 m PE100 + PP SDR17 DN315x18,7 PN10 БДС EN ,1 312,8 0,01 PE100 + PP 17 PN10 12 m PE100 + PP SDR17 DN355x21,1 PN10 БДС EN ,7 352,6 0,01 PE100 + PP 17 PN10 12 m PE100 + PP SDR17 DN400x23,7 PN10 БДС EN12201 Директива за изпитване на тръби от устойчиви на напукване 12

13 ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 8.4 AQUALINE RC PN16 (SDR 11) DN Dвънш Дебелина стена Dвътр Абсолютна грапавина по Колбрук Уайт Материал SDR Номинално налягане 8.5 ROBUST RC PN10 (SDR 17) Прътове/ ролки Означение в проект Стандарт ,2 73,6 0,01 11 PN16 12 m и 100 m SDR11 DN90x8,2 PN16 БДС EN ,01 11 PN16 12 m и 100 m SDR11 DN110x10 PN16 БДС EN ,4 102,2 0,01 11 PN16 12 m SDR11 DN125x11,4 PN16 БДС EN ,7 114,6 0,01 11 PN16 12 m SDR11 DN140x12,7 PN16 БДС EN ,6 130,8 0,01 11 PN16 12 m SDR11 DN160x14,6 PN16 БДС EN ,4 147,2 0,01 11 PN16 12 m SDR11 DN180x16,4 PN16 БДС EN ,2 163,6 0,01 11 PN16 12 m SDR11 DN200x18,2 PN16 БДС EN , ,01 11 PN16 12 m SDR11 DN225x20,5 PN16 БДС EN ,7 204,6 0,01 11 PN16 12 m SDR11 DN250x22,7 PN16 БДС EN ,4 229,2 0,01 11 PN16 12 m SDR11 DN280x25,4 PN16 БДС EN ,6 257,8 0,01 11 PN16 12 m SDR11 DN315x28,6 PN16 БДС EN ,2 290,6 0,01 11 PN16 12 m SDR11 DN355x32,2 PN16 БДС EN ,3 327,4 0,01 11 PN16 12 m SDR11 DN400x36,6 PN16 БДС EN12201 DN Dвънш Дебелина стена Dвътр Абсолютна грапавина по Колбрук Уайт Материал SDR Номинално налягане Прътове/ ролки Означение в проект Стандарт ,4 79,2 0,01 +PP 17 PN10 12 m и 100 m +PP SDR17 DN90x5,4 PN10 БДС EN ,6 96,8 0,01 +PP 17 PN10 12 m и 100 m +PP SDR17 DN110x6,6 PN10 БДС EN ,4 110,2 0,01 +PP 17 PN10 12 m +PP SDR17 DN125x7,4 PN10 БДС EN ,3 123,4 0,01 +PP 17 PN10 12 m +PP SDR17 DN140x8,3 PN10 БДС EN , ,01 +PP 17 PN10 12 m +PP SDR17 DN160x9,5 PN10 БДС EN ,7 158,6 0,01 +PP 17 PN10 12 m +PP SDR17 DN180x10,7 PN10 БДС EN ,9 176,2 0,01 +PP 17 PN10 12 m +PP SDR17 DN200x11,9 PN10 БДС EN ,4 198,2 0,01 +PP 17 PN10 12 m +PP SDR17 DN225x13,4 PN10 БДС EN ,8 220,4 0,01 +PP 17 PN10 12 m +PP SDR17 DN250x14,8 PN10 БДС EN ,6 246,8 0,01 +PP 17 PN10 12 m +PP SDR17 DN280x16,6 PN10 БДС EN ,7 277,6 0,01 +PP 17 PN10 12 m +PP SDR17 DN315x18,7 PN10 БДС EN ,1 312,8 0,01 +PP 17 PN10 12 m +PP SDR17 DN355x21,1 PN10 БДС EN ,7 352,6 0,01 +PP 17 PN10 12 m +PP SDR17 DN400x23,7 PN10 БДС EN12201 Директива за изпитване на тръби от устойчиви на напукване Директива за изпитване на тръби от устойчиви на напукване 13

14 PIPES FOR LIFE Robust, AquaLine RC, Robust RC 8.6 ROBUST RC PN16 (SDR 11) DN Dвънш Дебелина стена Dвътр Абсолютна грапавина по Колбрук Уайт Материал SDR Номинално налягане Прътове/ ролки Означение в проект Стандарт ,2 73,6 0,01 +PP 11 PN16 12 m и 100 m +PP SDR11 DN90x8,2 PN16 БДС EN ,01 +PP 11 PN16 12 m и 100 m +PP SDR11 DN110x10 PN16 БДС EN ,4 102,2 0,01 +PP 11 PN16 12 m +PP SDR11 DN125x11,4 PN16 БДС EN ,7 114,6 0,01 +PP 11 PN16 12 m +PP SDR11 DN140x12,7 PN16 БДС EN ,6 130,8 0,01 +PP 11 PN16 12 m +PP SDR11 DN160x14,6 PN16 БДС EN ,4 147,2 0,01 +PP 11 PN16 12 m +PP SDR11 DN180x16,4 PN16 БДС EN ,2 163,6 0,01 +PP 11 PN16 12 m +PP SDR11 DN200x18,2 PN16 БДС EN , ,01 +PP 11 PN16 12 m +PP SDR11 DN225x20,5 PN16 БДС EN ,7 204,6 0,01 +PP 11 PN16 12 m +PP SDR11 DN250x22,7 PN16 БДС EN ,4 229,2 0,01 +PP 11 PN16 12 m +PP SDR11 DN280x25,4 PN16 БДС EN ,6 257,8 0,01 +PP 11 PN16 12 m +PP SDR11 DN315x28,6 PN16 БДС EN ,2 290,6 0,01 +PP 11 PN16 12 m +PP SDR11 DN355x32,2 PN16 БДС EN ,3 327,4 0,01 +PP 11 PN16 12 m +PP SDR11 DN400x36,3 PN16 БДС EN12201 Директива за изпитване на тръби от устойчиви на напукване 9 Куплиране на тръби 9.1 Челна заварка Челната заварка чрез термично сплавяване е напълно приложима при заварка между две тръби от, между една тръба от PE100 и и между две тръби от с допълнителен защитен слой от PP. Фиг Електрофузионна заварка Фиг

15 ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ Измерете и маркирайте тръбата. Поставете режещия инструмент между външния и вътрешния слой. С леки помпещи движения придвижете инструмента до маркировката. Извършвайте въртеливи движения с инструмента като придържате здраво с палеца и отстранявайте външния слой на тръбата. Издърпайте отлепения слой. Ивътрешният слой е готов за изглаждане и запояване. Трябва да се има в предвид, че при тръбите с допълнителен защитен слой от PP, непосредствено преди заварката (челна или електрофузионна), той трябва да се отстрани в зоната около заварката. Това е важно изискване, т.к. полиетиленът, от който е напра- вена основната тръба и полипропиленът, от който е направен защитния слой, са с различни индекси на стопилка и дори първоначално да има сплавяване и дифузия между двата материала, в дългосрочен план ще настъпи разсъединяване между тях, Фиг. 20 оттам загуба на здравина на заварката и авария на тръбопровода. На фиг. 20А е показано фиксиране на връзката на детекторната жица между две челно заварени тръби с допълнителен термопластичен маншет. Фиг. 20A 15

16 PIPES FOR LIFE Robust, AquaLine RC, Robust RC 10 Основни изпитвания на напорни полиетиленови тръби съгласно БДС EN Удължаване при скъсване Скъсването трябва да настъпи при удължение по-голямо от 350% спрямо първоначалната дължина на пробното парче. Фиг. 21 Хидростатична якост Фиг

17 ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ Изпитване Продължителност Изискване Материал Брой пробни тела Среда Тангенциални напрежения в стената Хидростатична якост при 20 C 100 часа да няма разрушаване на нито едно пробно тяло през време на цялото изпитване PE80 3 вода във вода 10 MPa PE100 3 вода във вода 12.4 MPa Хидростатична якост при 80 C 165 часа да няма разрушаване на нито едно пробно тяло през време на цялото изпитване PE80 3 вода във вода 4.5 MPa PE100 3 вода във вода 5.4 MPa Хидростатична якост при 80 C 1000 часа да няма разрушаване на нито едно пробно тяло през време на цялото изпитване PE80 3 вода във вода 4.0 MPa PE100 3 вода във вода 5.0 MPa Табл Сертифициране на напорни полиетиленови тръби за устойчивост срещу нарастване на пукнатини Освен основните изпитвания на стандарт БДС EN , ако една напорна полиетиленова тръба трябва да бъде сертифицирана като устойчива на пукнатини (RC resistant to crack) тя трябва да премине допълнителни изпитвания. В Европа са установени две основни методологии съгласно, които се извършват изпитванията доказващи тръбата като RC тръба. PAS 1075 това е методология създадена и утвърдена в Германия. PW 405/1 това е методология създадена и утвърдена в Австрия. Между двете методологии на практика няма различия. Ето някои от основните изпитвания необходими при сертифициране на напорна полиетиленова тръба като RC тръба: 11.1 Изпитване чрез разтягане на пробно парче от суровината с направен периферен прорез (Full Notch Creep Test) периферен прорез 1,6 mm пробно парче 110 x 10 x 10 mm Фиг

18 PIPES FOR LIFE Robust, AquaLine RC, Robust RC 11.2 Изпитване на точково натоварване (Point Loading Test) зона на бавно нарастване на пукнатината точково натоварване P i p e l i f e A q u a l i n e R C Фиг Изпитване на тръба с прорези (Notch Pipe Test) дълбочина на прореза от 0,18 до 0,22 от дебелината на стената дълбочина на прореза от 0,18 до 0,22 от дебелината на стената Фиг. 25 При сертифицирането на тръбите като устойчиви на пукнатини се извършват две основни групи тестове. Изпитване на суровината (гранулата) и изпитване на тръби от готовата продукция. При изпитване на суровината предварително се правят пробни парчета от нея, под формата на призма при Full Notch Creep Test или пробно парче екструдирана тръба при Point Loading Test и при Notch Pipe Test. При изпитване на тръбите се правят Point Loading Test и Notch Pipe Test на тръби от готовата продукция. Full Notch Creep Test не се прави на тръби от готовата продукция. 18

19 ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ 11 Сравнение на изпитванията по методите PW405/1 и PAS 1075 Изпитвания на суровината (гранулата) за устойчивост на бавно нарастване на пукнатини Изпитване Тестов образец Температура Напрежение Среда Продължителност Обхват при първо изпитване Обхват при собствен контрол Обхват при годишна проверка Метод PW405/1 Метод PAS 1075 Бавно развиване на пукнатини (Full Notch Creep Test) Пресована плоскост 80 C 4,0 MPa Вода с 2% аркопал N100 > 8760 h 6 бр. на метериал 3 бр. на метериал 3 бр. на метериал да да Точково натоварване (Point Loading Test) тръба DN/OD 110 SDR11 80 C 4,0 MPa Вода с 2% аркопал N100 > 8760 h 3 бр. на метериал - 1 бр. на метериал на 3 години да да Изпитване на тръба с надрез (Notch Pipe Test) тръба DN/OD 110 SDR11 80 C 4,0 MPa Вода с 2% аркопал N100 > 8760 h 3 бр. на метериал 2 бр. на метериал 1 бр. на метериал на 3 години да да Изпитвания на тръби от готова продукция за устойчивост на бавно нарастване на пукнатини Изпитване Тестов образец Температура Напрежение Среда Продължителност Обхват при първо изпитване Обхват при собствен контрол Обхват при годишна проверка Метод PW405/1 Метод PAS 1075 Изпитване на тръба с два надреза (2 Notches Pipe Test) тръба 80 C 4,0 MPa Вода с 2% аркопал N100 > 3300 h 3 бр. на произв. Група 2 бр. на метериал 3 бр. на размер да да Точково натоварване (Point Loading Test) тръба 80 C 4,0 MPa Вода с 2% аркопал N100 > 8760 h 3 бр. на произв. Група - 1 бр. да да Изпитване на тръба с надрез (Notch Pipe Test) тръба DN/OD 110 SDR11 80 C 4,0 MPa Вода с 2% аркопал N100 > 8760 h 3 бр. на произв. Група 2 бр. на метериал 3 бр. на размер да да Изпитвания към защитните кожуси Изпитване Тестов образец Напрежение Среда Температура Продължителност Обхват при първо изпитване Обхват при собствен контрол Обхват при годишна проверка Метод PW405/1 Метод PAS 1075 тръба Устойчивост на пенетрация отвън (Penetration Test) (остатъкът от дебелината на стената да е > 50% от дебелината на стената преди изпитването) 20 C 40 C 60 C 80 C 7,48 MPa 5,81 MPa 4,66 MPa 3,82 MPa Вода с 2% аркопал N100 > 9000 h 3 бр. на произв. Група - - да да 19

20 Robust, AquaLine RC, Robust RC Инфраструктурни системи PRAGMA данни на търговския представител PRAGMA ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН PVC KG ТРЪБИ ОТ ТРИСЛОЙНО PVC-U ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ AQUALIFE ВОДОПРЕНОСНА СИСТЕМА ОТ ПОЛИЕТИЛЕН PRAKTO ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ Възм ожно е нес ъотве тстви ите е на изобр аженията на продуктите с действителн ROBUST РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ДВУСЛОЙНИ ТРЪБИ ОТ PE100 RC PRO РЕВИЗИОННИ ШАХТИ OT ПОЛИПРОПИЛЕН STORMBOX РЕШЕНИЯ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ ВОДИ PP MASTER ТРИСЛОЙНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ ОТ PP данни на търговския представител AQUAPIPE НАПОРНИ ТРЪБИ ОТ PVC-U ЗА ПРЕНОС НА ВОДА PRAGNUM ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА ОТ ПОЛИЕТИЛЕН Екосистеми PROFOS МОДУЛНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ПОМПЕНИ СТАНЦИИ ECO ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ Вътрешносградни системи RADOPRESS разпределение на питейна и топла вода, централно, подово и стенно повърхностно отопление HT Line ПОЛИПРОПИЛЕНОВА СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШНОСГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ данни на търговския представител SILVER-LINE PP-R СИСТЕМА ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА MASTER 3 БЕЗШУМНА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА Трислойни полипропиленови тръби с минерална звукоизолация KA-PVC СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип PIPES FOR LIFE www.pipelife.bg ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата. Защитени срещу бавно нарастване

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от Цените са в лв без ДДС Пайплайф България ЕООД си запазва правото да променя цените Aqualine RC Напорни тръбо

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от Цените са в лв без ДДС Пайплайф България ЕООД си запазва правото да променя цените Aqualine RC Напорни тръбо ЦЕНОВА ЛИСТА от 01.07.2019 Цените са в лв без ДДС Пайплайф България ЕООД си запазва правото да променя цените Aqualine RC Напорни тръбопроводи от полиетилен за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ ЦЕНОВА ЛИСТА от 01.07.2019 ДРЕНАЖНИ СИСТЕМИ Дренажни Системи Ценовата листа е валидна от 01.07.2019 Пайплайф България ЕООД си запазва правото да променя цените Цените са в лв Дренажни системи от двуслойни

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от Fatbox Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от Fatbox Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2 ЦЕНОВА ЛИСТА от 15.08.2018 Fatbox Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2 Код ТО EAC/V03 Цените са в лв/бр без ДДС FATBOX Мазниноуловители, съгл. EN1825-1,2 Продуктов код FATBOX-GNS0,5-NEO FATBOX-GNS2-TPV FATBOX-GNS4-TR

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от ECOBOX Модулни пречиствателни станции ЦЕНОВА ЛИСТА от 19.07.2019 ECOBOX Модулни пречиствателни станции ECOBOX Модулни пречиствателни станции - от EЖ4 до EЖ52 съгл. EN12566, над EW60 съгл. ATV122 Код ТО EAD/V04 Код ТО EAD/V04 ECOBOX/Air - ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от MASTER 3 Plus Безшумна канализационна система Трислойни полипропиленови тръби с минерална звукоизолация

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от MASTER 3 Plus Безшумна канализационна система Трислойни полипропиленови тръби с минерална звукоизолация ЦЕНОВА ЛИСТА от 10.06.2019 MASTER 3 Plus Безшумна канализационна система Трислойни полипропиленови тръби с минерална звукоизолация БЕЗШУМНА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА по стандарт EN 1451-1 Цените са в лв/бр

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от OILBOX Маслоуловители, съгл. EN858-1,2

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от OILBOX Маслоуловители, съгл. EN858-1,2 ЦЕНОВА ЛИСТА от 10.04.2019 OILBOX Маслоуловители, съгл. EN858-1,2 OILBOX-CNS1.5-TPV OILBOX-CNS3-TPV OILBOX-CNS3/30-TPV-ProPass OILBOX-CNS6-T OILBOX-CNS6/60-T-ProPass OILBOX-CNS10-T OILBOX-CNS10/100-T-ProPass

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PRO Ревизионни шахти от полипропилен

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PRO Ревизионни шахти от полипропилен ЦЕНОВА ЛИСТА от 13.05.2019 PRO Ревизионни шахти от полипропилен PRO1000 РЕВИЗИОННИ ШАХТИ съгласно стандарт EN13598-2 ВАЖНО!!! РЕВИЗИОННИ ШАХТИ PRO1000 С ВИСОЧИНА ДО 3.5 М. И БЕЗ НАЛИЧИЕ НА ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация ЦЕНОВА ЛИСТА от 28.01.2019 PVC тръби и фитинги за канализация SolidPipe-обогатени с карбон PVC тръби Код ТО НАА/V10 PVC-тръби Описание Дължина Цена лв/бр Цвят Наличност Пакетаж тръби/палет Пакетаж тръби/камион

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация ЦЕНОВА ЛИСТА от 10.04.2019 PVC тръби и фитинги за канализация SolidPipe-обогатени с карбон PVC тръби Код ТО НАА/V10 PVC-тръби Описание Дължина Цена лв/бр Цвят Наличност Пакетаж тръби/палет Пакетаж тръби/камион

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PVC тръби и фитинги за канализация ЦЕНОВА ЛИСТА от 09.09.2019 PVC тръби и фитинги за канализация SolidPipe-обогатени с карбон PVC тръби Код ТО НАА/V10 PVC-тръби Описание Дължина Цена лв/бр Цвят Наличност Пакетаж тръби/палет Пакетаж тръби/камион

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ AQUALINE RC, ROBUST RC Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засип www.pipelife.bg Напорни тръби от PE100RC за подземен монтаж без пясъчна подложка и засипка в зоната около тръбата. Защитени срещу бавно нарастване на пукнатини. СЪДЪРЖАНИЕ 1 История на полиетилена... 3

Подробно

U-PVC Водопроводни системи под налягане

U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане U-PVC Водопроводни системи под налягане пречистена вода PVC-U са произведени в съответствие със стандартите EN 1452-2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Тръбите U-PVC (непластифициран

Подробно

Microsoft Word - TEPPFA+Position+Paper+TEPPFA+PE years+life+time+PE+pipes_BG.docx

Microsoft Word - TEPPFA+Position+Paper+TEPPFA+PE years+life+time+PE+pipes_BG.docx Позиция 25/06/2019 100 години експлоатационен живот на полиетиленови напорни тръбни системи за подземно полагане за водо и газо снабдяване 1. Увод TEPPFA и Асоциацията PE100+ са идентифицирали необходимостта

Подробно

PIPES FOR LIFE ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ PRAKTO Инспекционни шахти за канализационни системи

PIPES FOR LIFE   ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ PRAKTO Инспекционни шахти за канализационни системи PRAKTO Инспекционни шахти за канализационни системи ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ НА ПАЙПЛАЙФ ВиК дружества, занимаващи се с отпадъчни води, общини и службите за планиране и експлоатация поставят високи

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от In-House тръби, фитинги и аксесоари

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от In-House тръби, фитинги и аксесоари ЦЕНОВА ЛИСТА от 11.03.2019 In-House тръби, фитинги и аксесоари In-House тръби, фитинги и аксесоари Ценовата листа е валидна до изчерване на количествата, считано от 11.03.2019 Цените са в лв/бр без ДДС

Подробно

Hythane К маншет S605 ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ C L 1 r 1 r 2 S F F/2 Ød 1 ØD 1 H РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d 1

Hythane К маншет S605 ПРЪТОВ УПЛЪТНИТЕЛ C L 1 r 1 r 2 S F F/2 Ød 1 ØD 1 H РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d 1 /2 РАБОТНИ УСЛОВИЯ КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА НИЯ КАНАЛ Ø d 1 f9 Ø D 1 Js11 +0,25-0 68 МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ v max. Темп. обхват Температурен обхват m/s 45 до +80 45 до +110 1,0 280 bar 250

Подробно

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PRAKTO пластмасови инспекционни шахти

PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от PRAKTO пластмасови инспекционни шахти PIPES FOR LIFE ЦЕНОВА ЛИСТА от 10.07.2019 PRAKTO пластмасови инспекционни шахти PRAKTO - ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ИНЖЕКЦИОННО ИЗЛЯТИ ИНСПЕКЦИОННИ ШАХТИ по стандарт БДС EN 476 и БДС EN 13598 Ценовата листа е валидна

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

MC-Bauchemie 1998

MC-Bauchemie 1998 Рехабилитация на съоръжения за питейни и отпадъчни води Бетонът като строителен материал След производството, полагането, вибрирането и грижите, бетонът според стандартите /EN 206/ е компактен,

Подробно

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица

Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т о.т.126- о.т.127; улица о.т о.т о.т. 132; улица Обект: Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона Загоре улица о.т. - о.т.1- о.т.; улица о.т. 10- о.т. - о.т. 1; улица о.т. - о.т. 18- о.т. 19; улица о.т. 1- о.т. 19- о.т. ; Паркинг в

Подробно

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с

ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Полиетиленови помпени станции Ø816 Ø785 Капак клас А15 БДС EN 124 Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN 40 с ACO Muli-Max-F mono/duo - A15 Ø Ø75 Капак клас А15 БДС EN Удължител за сферичен кран Нагнетателна тръба DN с накрайник Storz C 5 (опция) * Еластичен ремък (опция) * Показано: помпена станция - duo * не

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Баумит Солидо Е225 Циментова замазка за всички подови конструкции n Пести място на обекта n Не се разпилява материал n За подово отопление без допълни

Баумит Солидо Е225 Циментова замазка за всички подови конструкции n Пести място на обекта n Не се разпилява материал n За подово отопление без допълни Солидо Е Циментова замазка за всички подови конструкции n Пести място на обекта n Не се разпилява материал n За подово отопление без допълнителни добавки 0-FP-0 Идеи с бъдеще. Солидо Е Качеството на марката

Подробно

Title:

Title: : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии

Подробно

h Технически данни за продукта Центрофугално ляти напорни тръбопроводни системи

h Технически данни за продукта Центрофугално ляти напорни тръбопроводни системи h Технически данни за продукта Центрофугално ляти напорни тръбопроводни системи E Инжинеринг ЕООД Всички права запазени. Отговорни за съдържанието: Щефан Шайфлингер, Мануела Вендт, Вилфрид Зивеке Визия

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ревизионните шахти са най-често проектираното съоръжение по канализационната мрежова система. Ревизионните шахти се проектират при промяна на напречното сечение или наклона на тръбопровода, при изменение

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN 1555-1/NА

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 264 Стандарт на изработка: БДС EN 1092-1 Материал: въглеродна или неръждаема стомана Видове повърхнини съгласно БДС EN 1092-1 265 ФЛАНЦИ PN6 Тип : за челно заваряване DN Присъединителни размери A Диаметър

Подробно

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи със слънчев колектор. Те имат вграден иновативен електронен

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГ

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГ УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ КАНАЛИ ЗА МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ДРЕНАЖНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ И МНОГОЕТАЖНИ ПАРКИНГИ MEADRAIN PG ПРОФЕСИОНАЛНИ, ИНТЕЛИГЕНТНИ,

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Чистач от полиестер A38 L 2 L 1 r1 s r 2 ØD 1 ØD 2 Ød 1 РАБОТНИ УСЛОВИЯ v max. Температурен обхват КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d

Чистач от полиестер A38 L 2 L 1 r1 s r 2 ØD 1 ØD 2 Ød 1 РАБОТНИ УСЛОВИЯ v max. Температурен обхват КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ Ø d РАБОТНИ УСЛОВИЯ v max. Температурен обхват КАНАЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ ТОЛЕРАНСИ НА МОНТАЖНИЯ КАНАЛ f9 +0,2-0 Борд 2 4,0 m/ -40 C до +120 C ГРАПАВОСТ Ra µm Rt µm работни пов-ни 0,1 0,4 4 max. статични пов-ни, ØD

Подробно

T4 Промивна техника T4 Viega Mono

T4 Промивна техника T4 Viega Mono T4 Промивна техника T4 Viega Mono Вградени казанчета за монтаж към тухлени стени и ниши, за монтаж по единично или в серия. Индивидуални решения за монтаж при мокри методи на строителство с висок комфорт

Подробно

DCP ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ Продукти - предимства и приложение Как да изберем лепило за плочки?

DCP ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ Продукти - предимства и приложение Как да изберем лепило за плочки? DCP ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ Продукти - предимства и приложение Как да изберем лепило за плочки? Cemfix GP ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ СПЕЦИАЛНО СЪЗДАДЕНО ЗА: ПОДОВЕ И СТЕНИ ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ХИДРО- И МРАЗОУСТОЙЧИВО

Подробно

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1

АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ТЪКАН ЗА АРМИРАНЕ НА АСФАЛТ ARMAPAL 1 5 АРМИРАНЕ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ СЪДЪРЖАНИЕ 5...... Армиране на асфалтови настилки: Тъкан за армиране на асфалт ARMAPAL..................

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т

Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на т Технически данни Регулатор на температура AVTB (PN 16) Описание AVTB е регулатор на температура с пряко действие, който се използва за регулиране на температурата на водата в резервоари за гореща вода,

Подробно