PravoslavniMisli_14х10_ _redakciyaFIN.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "PravoslavniMisli_14х10_ _redakciyaFIN.indd"

Препис

1 Православни мисли за всеки ден София 2016

2 През 1909 година с разрешение на духовната цензура е издаден Дневник на православния свещеник. Той е живял през 19 век, но името му не е упоменато. Дневникът съдържал тълкувания на библейски цитати. Тази книга била любима на последната руска императрица Александра Фьодоровна, тя не се разделяла с нея до края на дните си. Дневникът е преиздаден в първоначалния си вариант, едва в началото на 90-те години на 20 век от руското православно издателство Лестница. Дневникът съдържа 365 тълкования на библейски фрази, колкото са дните в годината. Това е календар дневник, в който библейските мисли са изтълкувани в съвременен вариант. Мислите помагат на хората да станат по-добри, по-толерантни и по-мъдри.

3 1-ви ден ОСИНОВЯВАНЕ Отче наш, който си на небеса (Лк. 11, 2). Отец наш! Колко малко разбираме ние какво означава това! Христос ни дарява Отца; Той често по време на Своя земен живот повтаря следните думи: Отецът ваш Небесен. Но с особена сила възвестява Той за това осиновяване преди смъртта и след смъртта. И възлюбил си ги, както си възлюбил Мене (Ин. 17, 23), казва той на Отеца. Трепет ни завладява от тези слова възможно ли е същата степен на любов, дадена на Единородния, Възлюбен Син, да снизходи и върху нас? Христос казва така, Той знае Отца и Го моли за нашето осиновяване като награда за Своето страдание. Издигайки се от гроба, Той провъзгласява: Възлезувам при Отца Моего и Отца вашего (Ин. 20,17). Осиновяването, извършено от Него, се е изпълнило.

4 Апостол Иоан, осъзнаващ цялата драгоценност, великата радост, великото предимство на това осиновяване, възкликва: Вижте каква любов е дал нам Отеца, да се наречем и да сме чеда Божии (1 Ин. 3, 1). Това осиновяване обединява всички вярващи. Отец наш и в Него един на друг сме си родни. Това родство е по-високо, по-тясно, по-здраво от всяко друго. До този Отец има достъп непрес танен. При Него трябва да достигат всички наши печали и грижи, Той притежава непресъхващ извор на блага за уповаващите се на Него. И в Него се сливат сърцата, защото Един Бог и Отец на всите, Кой то е над всички, чрез всички, и във всички нас (Ефес. 4, 6). 2-ри ден МОЛИТВАТА ГОСПОДНЯ Да ся святи името Твое, да дойде Царството Твое (Лк. 11, 2). Твоето име, на Отеца мой Небесен, ще почитам и светя по-високо от всяко Име. Ако съм осквернил, опетнил своето име, аз 6

5 мога да го омия в името на Отеца мой. Радвайте се не на делата ваши, не на служението ваше, не на вашата власт над злия дух, а на това, че имената ваши са написани на небесата (Лк.10,20). Христос единствен може да ни научи да се молим, само чрез Него ние имаме мир с Бога и придобихме входът в тази благодат, в която стоим и се хвалим с надеждата на Божията слава (Рим. 5,1, 2). Господи! Името Ти е Правда, Любов, Справедливост, Чистота, Премъдрост, Милосърдие, Мир, Святост, Смирение, Кротост всичко велико, светло, добро. Да се свети името Твое в душата, в сърцето, в ума, в живота, в устата мои, да ми бъде то светиня, която ще ме освети и на която аз ще посветя себе си! Да не се похули, да не се оскверни с нищо, да не се отдалечи никога от мен тази светиня! Да дойде Царството Твое! На тази Земя порочна, където ние се борим с греха, със страстите, със самите себе си, със света на злото и съблазънта, където има толкова много шум, пустота, не правда, нечистота, страдания, където царства злото, ние отправяме призив към Господ, жадувайки да дойде Царството Му. Молим се да се 7

6 покори злото, да царства правдата Божия, да се отрие всяка сълза, да няма смърт, да дойдем и ние като покаялия се разбойник, в нозете Му и да се съединим всички в братска любов пред Престола на славата Негова в Царството Му. Господи, чуй молитвата ни и да дойде Царството Твое в нашата душа, преобразявайки я, омивайки я и обновявайки я всецяло. 3-ти ден НАЙ-ДОБРАТА УЧАСТ Да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята (Лк. 11, 2). Най-добрата участ за човека на Земята е да твори волята Божия. Не понякога повърхностно, често неохотно, но така, както тя се твори на Небето. Трите първи прошения на молитвата Господня се отнасят направо към Отца: името Твое, Царството Твое, волята Твоя. Хрис тос учи човека да поставя Бога на първо място, което Му и принадлежи. Първо небесното сетне земното, първо духовното сетне те- 8

7 лесното, първо Божието сетне човешкото. Христос откъсва човешкия взор, прикован към околното, и го устремява към Отца и върху това, което е свързано с Него. При нас не е така: личното стои на главно място. Личните грижи, нужди, дела поглъщат всичко, и ние дотърчаваме с тях при Бог, като единствен изход от тежкото положение. Той Самият може би няма никакво място в живота ни. От това е неправилността, греховността, безцелността на всесъществуването. Христос признава само един ред и го връща в тази чудна молитва: В началото е Бог. Когато човекът също възприеме с душата си тази истина, едва тогава за него ще настъпи истинският християнски живот. Търсейки преди всичко волята Божия и творейки я според светлината, която му е дадена, той влиза в областта на Царството Бо жие и започва да познава и прославя името на Оногова, от Когото изхожда всяка благодат и изпълнението на всяка нужда. Явява се тогава равновесие в душата му и волята Божия не просто се приема с печална покорност, но се твори с пълна енергия и с доверието на преданата любов. В едно училище попитали децата: Как се твори волята Божия на небето? Множество 9

8 отговори се чули: охотно, сега, радостно... последното гласче принадлежало на много малко момиченце, което благого вейно казало: Без да пита защо! Да, с доверие, което не задава въпроси, но изпълнява, творят волята Божия онези, които съзнателно произнасят това трето прошение и съгласуват с него своя живот. 4-ти ден ЗА ХЛЯБА НАСЪЩЕН Хля6ът наш насъщний давай ни го всякой ден (Лк. 11,3). По-нататък в молитвата Господня следват три прошения относно човека и неговите нужди. Как се грижи Отецът за прехраната на Своите деца! Той с ангелски хляб храни Своя народ, изпраща този хляб направо от Небесата всеки ден. Той от камък извлича за тях вода в пустинята. Христос храни гладните, изцелява болните, състрадава на нуждите не само на душата, но и на тялото; Той ни учи и в това прошение къде преди всичко да се обръщаме за помощ. 10

9 Хората се обръщат за помо щ към хората и се огорчават, когато получат отказ, а трябва да се обръщат просто директно към Подателя на всички блага. Една много бедна жена, която попитали къде се обръща тя за помощ, отговорила: Към Бога и към хората само чрез Него. Сърцата са в Негова власт и Той ги склонява към жалост, когато иска. Колкото по-далеч се придвижваме в нашия духовен живот, толкова повече се учим на тази пълна зависимост от волята на Бога Отец, разчитайки на Него във всичко всяка минута от нашия живот, докато не разберем великата истина на тези слова: Без Мене не можете нищо да сторите (Ин. 15, 5). Тялото е за Господа, и Господ е за тялото (1 Кор. 6,13). Когато Господ отказва в нещо, Той Сам възпълва всичко стократно. Децата Негови в нищо не зависят от външни обстоятелства, а зависят единствено от всяко слово, което изхожда из устата Господни (Втор. 8, 3). Ако понякога се случи земният хляб да е оскъден, то Господ може да приложи към него такава благословия, да вложи в сърцето на човека такава радост, търпение и благодарност, че оскъдният хляб се превръща в Неговите ръце в богата духовна храна, от която при лишенията за тялото укрепва душата. 11

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк

Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия 2018-2019 -та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк Илия протойерей Емилиян Костадинов софия 2018 ПРОГРАМА

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то чис

Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то чис Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то число призив за преобразуване на отрицателната карма за

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Свети Димитър

Свети  Димитър Денят на прошката Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно! (Пс.132:1) Така Бог изразява радостта си, когато хората живеят в мир и разбирателство, като родни братя. Колко е хубаво, когато

Подробно

PDF: Освещаване на храм „Света Богородица - Достойно есть“, село Кранево

PDF: Освещаване на храм „Света Богородица - Достойно есть“, село Кранево 09/06/2019 Освещаване на храм Света Богородица Достойно есть, село Кранево На 8 юни 2019 г. Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи пълния чин за освещаване на

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ Епархийно светилище Дева Мария от Фатма бр. 2 (4), 15 април 2018

ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ Епархийно светилище Дева Мария от Фатма бр. 2 (4), 15 април 2018 ТРЕТА ПАСХАЛНА НЕДЕЛЯ Епархийно светилище Дева Мария от Фатма бр. 2 (4), 15 април 2018 ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ Св: В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Св: Благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018 Христос Возкресе! Да славим името Господне и да се радваме на неговата благост! Да пребъде! **** Честито Въскресение Христово! Да бъде волята на нашия Създател! Да сме живи да сме здрави! 1 / 10 Христос

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 8 април 2018 г.

Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 8 април 2018 г. Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 8 април 2018 г. НЕДЕЛЯ НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ ВСТЪПИТЕЛНИ ОБРЕДИ Св: В името на Отца и Сина, и Светия Дух. Св: Благодатта на нашия Господ Исус Христос,

Подробно

ПРАВОСЛАВЕН МОЛИТВЕНИК ИЗДАВА ЦЪРКОВНО НАСТОЯ- ТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВ. ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Издава се с благословението на Негово Високопреосвещенств

ПРАВОСЛАВЕН МОЛИТВЕНИК ИЗДАВА ЦЪРКОВНО НАСТОЯ- ТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВ. ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Издава се с благословението на Негово Високопреосвещенств ПРАВОСЛАВЕН МОЛИТВЕНИК ИЗДАВА ЦЪРКОВНО НАСТОЯ- ТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВ. ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Издава се с благословението на Негово Високопреосвещенство Старозагорски Митрополит КИПРИАН ПЕТОЧИСЛЕНИ МОЛИТВИ

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Слънцето е за всички! Небето е за всички! Многоцветната дъга е за всички! Тревите и цветята са за всички! Независимо от етнос, култура, образование, семейно положение и статус в обществото ВСИЧКИ НИЕ,

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

МОЛИТВЕНИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ИЗДАВА СТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ

МОЛИТВЕНИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ИЗДАВА СТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ МОЛИТВЕНИК ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ИЗДАВА СТАРОЗАГОРСКА МИТРОПОЛИЯ ТОЗИ МОЛИТВЕНИК СЕ ИЗДАВА С БЛАГОСЛОВЕНИЕТО НА НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО СТАРОЗАГОРСКИ МИТРОПОЛИТ КИПРИАН ПО ПОВОД ПЕТДЕСЕТГО- ДИШНИНАТА ОТ

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian

Noah and the Great Flood Bulgarian Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Без Светия Дух духът на човека се разпада и разсипва чрез греха на безброй смърти, безброй несъщества и лъжесъщества. Защото и тук са в сила всеистинн

Без Светия Дух духът на човека се разпада и разсипва чрез греха на безброй смърти, безброй несъщества и лъжесъщества. Защото и тук са в сила всеистинн Без Светия Дух духът на човека се разпада и разсипва чрез греха на безброй смърти, безброй несъщества и лъжесъщества. Защото и тук са в сила всеистинните слова на Спасителя: който не събира с Мене, той

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

V постна неделя - C

V постна неделя - C Бог обича грешника, но не греха Миналата неделя Евангелието ни припомни притчата за блудния син, който прахоса бащиното си имане по блудници, а днес, докато продължаваме да вървим по пътя на покаянието,

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 1 април 2018 г. Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме м

Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 1 април 2018 г. Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме м Епархийно светилище Дева Мария от Фатима бр. 1 (2), 1 април 2018 г. Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа и

Подробно