Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо и"

Препис

1 Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8950DW(T) Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура за инсталиране. За преглед на Ръководство за бързо инсталиране на други езици, моля, посетете Не всички модели се предлагат във всички страни. 1 Разопаковайте устройството ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВНИМАНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозни наранявания. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до малки или средни наранявания. ВНИМАНИЕ При опаковането на вашето устройство са използвани полиетиленови торбички. За да избегнете опасност от задушаване, съхранявайте тези торбички на място, недостъпно за бебета и деца. Полиетиленовите торбички не са играчки. Когато премествате устройството, хващайте страничните ръкохватки здраво от предната част на устройството. Страничните ръкохватки са разположени под скенера. НЕ носете устройството като го държите отдолу. Устройството е тежко и теглото му е повече от 18,0 kg, включително хартията. За да предотвратите евентуални наранявания, устройството трябва да се вдига от поне двама души като го държат отпред и отзад. Ако използвате долна тава, НЕ носете устройството заедно с долната тава, тъй като може да се нараните или да повредите устройството, тъй като не е прикачено към долната тава. Около устройството винаги трябва да има минимално отстояние, както е показано на илюстрацията. 400 мм 150 мм 150 мм 150 мм Компонентите в кашона може да са различни в зависимост от страната, за която са предназначени. Препоръчваме да запазите оригиналната опаковка. Илюстрациите в това Ръководство за бързо инсталиране са въз основа на MFC-8950DW. Интерфейсният кабел не е част от стандартните аксесоари. Купете интерфейсен кабел, подходящ за свързването, който желаете да използвате (USB или мрежа). USB кабел Препоръчва се да използвате USB 2.0 кабел (тип A/B), не по-дълъг от 2 метра. НЕ свързвайте интерфейсния кабел в този момент. Свързването на интерфейсния кабел се извършва по време на процеса за инсталиране на MFL-Pro Suit. Мрежов кабел Използвайте директен, двойно усукан екраниран кабел (STP) Категория 5 (или по-висока) за 10BASE-T, 100BASE-TX Fst Ethrnt мрежа или 1000BASE-T Gigit Ethrnt мрежа. Когато свържете устройството към Gigit Ethrnt мрежа, използвайте мрежови устройства, съответстващи на 1000BASE-T. BUL Вариант 0 1

2 2 Отстранете опаковката от устройството Извадете барабана и тонер-касетата. Все още НЕ свързвайте захранващия кабел. Отстранете опаковъчната лента от външната страна на устройството и фолиото, покриващо стъклото на скенера. Отворете мултифункционалната тава и махнете опаковъчната лента от подпората на мултифункционалната тава, след което затворете мултифункционалната тава. Отстранете оранжевия защитен материал от барабана и тонер-касетата. Отворете предния капак, като натиснете бутона за освобождаване на предния капак. Махнете пакетчето силикагел. f Дръжте барабана и тонер-касетата хоризонтално с двете си ръце и внимателно го разтърсете настрани няколко пъти, за да се разпредели тонера равномерно в касетата. CAUTION ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ слагайте в устата пакетчето силикагел. Изхвърлете го. Ако го погълнете, потърсете незабавно медицинска помощ. g h Поставете барабана и тонер-касетата внимателно обратно в устройството. Затворете предния капак на устройството. 2

3 3 Заредете хартия в тавата за хартия Издърпайте тавата за хартия извън устройството. Докато натискате зеления лост за освобождаване на водача за хартията, плъзгайте водачите за хартията в съответствие с размера на хартията, която сте заредили в тавата. Уверете се, че водачите са стабилно поставени в прорезите. f Поставете тавата за хартия стабилно обратно в устройството. Уверете се, че е изцяло вкарана в устройството. Повдигнете нагоре опорното капаче, за да предотвратите изплъзването на хартията извън изходната тава. За повече информация относно препоръчителната хартия вижте Препоръчани хартия и носители за печат в Основно Ръководство за потребителя. Раздвижете купа с хартия добре ветрилообразно, за да избегнете задръстване или непоемане на хартия. Поставете хартия в тавата и се уверете, че: Хартията е под маркера за максимално количество хартия (). Препълването на тавата за хартия ще предизвика засядане на хартия. Страната, върху която ще се печата е с лице надолу. Водачите за хартията се докосват до страните на листовете, така че да могат да бъдат правилно подавани. 4 Прикрепете капака на контролния панел Отворете капака за документи. Изберете езика и прикрепете капака на контролния панел към устройството. Ако капакът на контролния панел не е поставен правилно, основните действия няма да функционират. 3

4 5 Свържете захранващия кабел и телефонната линия Все още НЕ свързвайте интерфейсния кабел. Свържете захранващия кабел с устройството, а след това го включете с електрически контакт. Натиснете превключвателя за включване на устройството. ВНИМАНИЕ Устройството трябва да бъде включено към заземен контакт. Тъй като устройството е заземено през електрическия контакт, можете да се предпазите от потенциално опасни състояния на електричеството в телефонната мрежа, като оставите захранващия кабел свързан към вашето устройство, когато го свързвате към телефонната линия. По същия начин можете да се предпазите и в случай, че желаете да преместите устройството, като изключите първо телефонната линия, а след това захранващия кабел. Ако сте на една и съща телефонна линия с външен телефон, свържете го, както е показано по-долу. Преди да свържете външния телефон, махнете предпазното капаче от извода EXT. на устройството. НЕ докосвайте сензорния екран веднага след включване на захранващия кабел или включване на устройството. Това може да причини грешка. Свържете кабела на телефонната линия. Свържете единия край на телефонния кабел към гнездото на устройството, обозначено с LINE, а другия към стенен телефонен контакт. Вътрешен телефонен номер Външен телефон Предпазно капаче Телефонният кабел ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде свързан в гнездото на устройството, обозначено с LINE. 4

5 Ако сте на една и съща телефонна линия с телефонен секретар на външен телефон, свържете го, както е показано по-долу. Преди да свържете телефонния секретар на външния телефон, махнете предпазното капаче от извода EXT. на устройството. 6 Настройте на вашата страна Необходимо е да зададете вашата страна, за да може устройството да функционира правилно с телекомуникационните линии във всяка страна. Проверете дали захранването е включено, като поставите захранващия кабел в контакта и включите устройството. Натиснете името на вашата страна върху сензорния екран, когато на дисплея се изпишат държави. Телефонен секретар на допълнителен телефон (не се поддържа) Телефонен секретар на външния телефон Предпазно капаче Настройте режима на получаване на Външен TAD, ако имате външен телефонен секретар. Вижте Изберете Режим за получаване на стр. 6. За подробности вижте Свързване на външен TAD в Основно Ръководство за потребителя. Дисплеят ви приканва отново да проверите страната. Направете едно от следните неща: Ако дисплеят показва правилната държава, натиснете Да, за да отидете на стъпка. ИЛИ Натиснете Не, за да се върнете на стъпка и да изберете държавата отново. След като дисплеят покаже Прието, устройството автоматично ще се рестартира. След рестартирането дисплеят показва Моля изчакай. 7 Изберете езика (ако е необходимо) Натиснете Меню. Натиснете или за показване на Инициал. настр. Натиснете Инициал. настр. Натиснете или за показване на Локален език. Натиснете Локален език. Натиснете думата за вашия език. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 5

6 8 Настройка на безжично свързване (ако е необходимо) Направете едно от следните неща: Ако използвате компютър Mintosh или мобилно устройство в безжична мрежа, можете да конфигурирате безжичното свързване като натиснете бутон горе вдясно на сензорния екран. Преминете на. Ако използвате компютър с Winows, желаете да свържете вашия Mintosh чрез USB или кабелна мрежа или първо желаете да промените първоначалните настройки на вашето устройство, прескочете тази стъпка и продължете със стъпка 9. Ще можете да конфигурирате по-късно безжичното свързване. 9 Изберете Режим за получаване Възможни са четири режима на получаване: Само Fx, Fx/тел, Ръчно и Външен TAD. Натиснете бутон на сензорния екран. След това преминете на стъпка 20 на страница 19, за да продължите с настройката на безжичното свързване. Сред завършване на настройката на безжичното свързване, ще е необходимо да се върнете на точка 9, за да завършите настройката на устройството. Натиснете Меню. Натиснете или за показване на Инициал. настр. Натиснете Инициал. настр. Натиснете или за показване на Режим получ.. Натиснете Режим получ.. Натиснете вашия режим на получаване. 6

7 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). За повече подробности вижте Получаване на факс в Основно Ръководство за потребителя. 11 Настройка на дата и час 10 Настройте яркостта на екрана (ако е необходимо) Ако ви е трудно да четете от екрана, опитайте да промените настройката на яркостта. f Натиснете Меню. Натиснете или за показване на Общи настройки. Натиснете Общи настройки. Натиснете или за показване на LCD настройки. Натиснете LCD настройки. Натиснете Светлина. Натиснете Светъл, Средно или Тъмен. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Устройството показва датата и часа и ако настроите ID на станцията, датата и часът ще се добавят към всеки факс, който изпращате. f g h i Натиснете Меню. Натиснете или за показване на Инициал. настр. Натиснете Инициал. настр. Натиснете или за показване на Дата&Час. Натиснете Дата&Час. Натиснете отново Дата&Час. Въведете последните две цифри на годината с помощта на бутоните на сензорния екран, а след това натиснете OK. (напр., въведете 1, 2 за 2012.) Въведете двете цифри на месеца с помощта на бутоните на сензорния екран, а след това натиснете OK. (напр., въведете 0, 3 за март.) Въведете двете цифри на деня с помощта на бутоните на сензорния екран, а след това натиснете OK. (напр., въведете 2, 5 за 25-ти.) Въведете часа в 24-часов формат с помощта на бутоните на сензорния екран, а след това натиснете OK. (напр., въведете 1, 5, 2, 5 за 15:25 ч.) Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 7

8 12 Въведете лична информация (ID на устройство) 13 Отчет за предаване на факс Устройството показва датата и часа, и ако настроите ID на устройството, то ще ги добавя към всеки факс, който изпращате. f Натиснете Меню. Натиснете или за показване на Инициал. настр. Натиснете Инициал. настр. Натиснете или за показване на Име на машина. Натиснете Име на машина. Въведете номера на факса (до 20 цифри) с помощта на бутоните на сензорния екран, а след това натиснете OK. Въведете номера на телефона (до 20 цифри) с помощта на бутоните на сензорния екран, а след това натиснете OK. Ако вашият телефонен и факс номер са еднакви, въведете отново същия номер. Използвайте бутоните на сензорния екран, за да въведете вашето име (до 20 знака), а след това натиснете OK. За въвеждане на цифри или специални знакове, натискайте неколкократно, докато се появи желаният от вас знак, след което натиснете желания от вас знак. Ако сте въвели символ неправилно и желаете да я промените, натиснете или, за да преместите курсора до погрешния символ и натиснете. За въвеждане на интервал натиснете бутона за интервал или. Устройството Brothr е снабдено с Отчет за потвърждаване на предаването, който може да се използва за потвърждение, че сте изпратили факс. Този отчет посочва името или номера на факса на получателя, датата, часа и продължителността на изпращането, броя на изпратените страници и дали изпращането е било успешно или не. Ако искате да използвате функцията Отчет за предаване на факс, вижте Отпечатване на справки в Ръководство за допълнителни функции. 14 Задаване на тонален или импулсен режим на избиране Устройството се доставя настроено за тонално набиране. Ако набирането при вас е импулсно (с шайба), трябва да промените режима на набиране. Натиснете Меню. Натиснете или за показване на Инициал. настр. Натиснете Инициал. настр. Натиснете или за показване на Тон/Импулс. Натиснете Тон/Импулс. Натиснете Пулс (или Тон). Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). g За повече подробности вижте Въвеждане на текст в Основно Ръководство за потребителя. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Ако допуснете грешка и искате да започнете отначало, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) и се върнете към стъпка. 8

9 15 Настройване на съвместимостта на телефонната линия Ако свързвате устройството с услуга VoIP (по Интернет), трябва да промените настройката за съвместимост. f 16 Натиснете Меню. Натиснете или за показване на Fx. Натиснете Fx. Натиснете или за показване на Тел. услуги. Натиснете Тел. услуги. Натиснете Съвместимост. Натиснете Основен(заVoIP). Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Задаване на типа телефонна линия Ако сте свързали устройството с линия, която е към PABX (PBX) или ISDN за изпращане и получаване на факсове, необходимо е съответно да се промени и типа на телефонната линия чрез следните стъпки. Ако използвате аналогова телефонна линия, можете да прескочите тази точка. Натиснете Меню. Натиснете или за показване на Инициал. настр. Натиснете Инициал. настр. Натиснете или за показване на Комп.тел.линия. Натиснете Комп.тел.линия. Натиснете Нормално, ISDN или PBX. Направете едно от следните неща: Ако изберете ISDN или Нормално, преминете към стъпка h. Ако изберете PBX, преминете към стъпка. f g h Направете едно от следните неща: Ако желаете да промените текущия номер на префикса, натиснете Вкл. или Винаги и преминете на точка f. Ако не желаете да промените текущия номер на префикса, преминете на точка h. Настройката по подразбиране е!. Ако изберете Вкл., натискайки Tl/R (Тел/П) (екранът показва е! ) ще получите достъп до външна линия. Ако изберете Винаги, можете да получите достъп до външна линия без натискане на Tl/R (Тел/П). Натиснете Локален код. Въведете номера на префикса (до 5 цифри) с помощта на бутоните на сензорния екран, а след това натиснете OK. Можете да използвате цифрите от 0 до 9, #, l и!. Не можете да използвате! с които и да било други номера или символи. Ако телефонната система изисква повторно повикване през интервал от време, натиснете! на сензорния екран. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Вътрешна телефонна централа (РВХ) и ПРЕХВЪРЛЯНЕ Устройството първоначално е настроено на Нормално, което позволява на апарата да се свърже към стандартна PSTN (обществена телефонна мрежа) линия. Много офиси обаче използват централна телефонна система или вътрешна автоматична централа (РВАХ). Вашият апарат може да бъде свързан към повечето типове PABX (РВХ). Функцията за повторно набиране на апарата поддържа само интервал преди повторно набиране (TBR). TBR ще работи с повечето PABX (PBX) системи, позволявайки ви достъп до външна линия или прехвърляне на повиквания към друг вътрешен телефон. Функцията работи, когато Tl/R (Тел/П) е натиснат. 9

10 17 Автоматично преминаване към лятно часово време Можете да настроите устройството автоматично да преминава към лятно часово време. То ще се настрои с един час напред през пролетта и един час назад през есента. f Натиснете Меню. Натиснете или за показване на Инициал. настр. Натиснете Инициал. настр. Натиснете или за показване на Дата&Час. Натиснете Дата&Час. Натиснете Авто дн. свет.. Натиснете Вкл. (или Изкл.). Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 18 Настройване на часовата зона Можете да настроите часовата зона (не лятното време, а стандартното време) на устройството за вашето местоположение. f Натиснете Меню. Натиснете или за показване на Инициал. настр. Натиснете Инициал. настр. Натиснете или за показване на Дата&Час. Натиснете Дата&Час. Натиснете Часови пояс. Натиснете + или -, за да настроите вашата часова зона. Натиснете OK. Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). 10

11 19 Избор на типа връзка Настоящите инструкции за инсталиране са за Winows XP Hom/Winows XP Profssionl, Winows XP Profssionl x64 Eition, Winows Vist, Winows 7 и M OS X (версии , 10.6.x и 10.7.x). За Winows Srvr 2003/2003 x64 Eition/2008/2008 R2 и Linux, посетете страницата за вашия модел на адрес Можете да посетите нашата страница на където можете да получите поддръжка за вашия продукт, най-новите актуализации на драйвера и програми и отговори на често задавани въпроси (FAQ) и технически въпроси. За потребители на USB интерфейс Winows, преминете на стр. 12 Mintosh, преминете на стр. 14 За кабелна мрежова връзка Winows, преминете на стр. 15 Mintosh, преминете на стр. 17 За безжична мрежа Winows и Mintosh, преминете на стр. 19 За да свържете вашето устройство с ios или Anroi или Winows Phon към вашето устройство Brothr чрез Wi-Fi Dirt, изтеглете Ръководство за Wi-Fi Dirt от Жична мрежа Безжична мрежа Winows USBMintosh Winows Mintosh Winows Mintosh 11

12 USB Winows За потребители на USB интерфейс (Winows XP/XP Profssionl x64 Eition/Winows Vist / Winows 7) Преди да инсталирате Уверете се, че компютърът ви е включен и сте влезли с права на администратор. Инсталационният CD-ROM включва Nun PprPort 12SE. Този софтуер поддържа Winows XP (SP3 или по-нова), XP Profssionl x64 Eition (SP2 или по-нова), Winows Vist (SP2 или по-нова) и Winows 7. Актуализирайте до най-новия сервизен пакет Winows, преди да инсталирате MFL-Pro Suit. Изключете устройството и се уверете, че интерфейсният кабел за USB НЕ е свързан с устройството. Ако вече сте свързали кабела, откачете го. Инсталиране на MFL-Pro Suit Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с името на модела, изберете името на вашето устройство. Ако се появи екранът с избор на език, изберете вашия език. Ако екранът Brothr не се появи автоматично, преминете на Моят компютър (Компютър), щракнете двукратно върху иконата CD-ROM, а след това щракнете двукратно върху strt.x. Щракнете върху Инсталиране MFL-Pro Suit и щракнете върху Да, ако приемате лицензионните споразумения. Ако инсталацията не продължи автоматично, отворете най-горното меню отново чрез изваждане и поставяне отново на CD-ROM или щракнете двукратно върху програмата strt.x от главната папка и продължете от точка за инсталиране на MFL-Pro Suit. За потребители на Winows Vist и Winows 7, когато се появи екранът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Позволи или Да. Изберете Локална Връзка (USB) и щракнете върху Напред. Ако искате да инсталирате PS драйвера (драйвер за принтер BR-Sript3), изберете Частна Инсталация и след това следвайте инструкциите на екрана. Следвайте инструкциите на екрана, докато се появи този екран. Свържете кабела за USB с USB куплунга, обозначен със символа върху устройството, а след това свържете кабела с компютъра. 12

13 f USB Включете устройството. Инсталацията ще продължи автоматично. Инсталационните екрани се появяват един след друг. Ако се изведе съобщение, следвайте всички инструкции на екрана. НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталация. Появяването на всички екрани може да отнеме няколко секунди. Winows Драйвер за принтер XML Ppr Spifition Драйверът за принтер XML Ppr Spifition е най-подходящ за Winows Vist и Winows 7 при работа с приложения, ползващи документи с XML Ppr Spifition. Моля, изтеглете най-новия драйвер, като посетите Brothr Solutions Cntr на За потребители на Winows Vist и Winows 7, когато се появи екранът Защита на Winows, изберете квадратчето за отметка и щракнете върху Инсталиране за правилното завършване на инсталацията. g h Когато се появи екран Онлайн Регистрация, направете вашия избор и следвайте инструкциите на екрана. След като завършите процеса на регистрация, щракнете върху Напред. Когато се появи екран Инсталацията е завършена, поставете отметка на полето на действието, което желаете да се изпълни и след това щракнете върху Напред. 22 Завършете и рестартирайте Щракнете върху Завърши, за да рестартирате компютъра. След рестартиране на компютъра, трябва да влезете с права на администратор. Winows USBMintosh Ако по време на инсталацията на софтуера се появи съобщение за грешка, стартирайте Диагностика на Инсталацията, която се намира в старт/всички програми/brothr/ MFC-XXXX (където MFC-XXXX е наименованието на вашия модел). В зависимост от настройките ви за сигурност може да се появи прозорец на Winows Surity или на антивирусна програма, когато използвате устройството или неговия софтуер. Дайте разрешение за продължение към следващия прозорец. Край Инсталацията е завършена. 13

14 USB Mintosh За потребители на USB интерфейс (M OS X x) 20 Преди да инсталирате Уверете се, че устройството е свързано към захранването и вашият Mintosh е включен. Трябва да сте влезли с права на администратор. За потребители на M OS X или по-стара, актуализирайте до M OS X x. (За най-новите драйвери и за информация относно M OS X, която използвате, посетете Ако искате да добавите PS драйвера (драйвер за принтер BR-Sript3), посетете Brothr Solutions Cntr на и посетете FAQ (често задавани въпроси) за указания за инсталиране. Свържете кабела за USB с USB конектора, обозначен със символа върху устройството, а след това свържете кабела с вашия Mintosh. Уверете се, че захранването на устройството е включено. Изберете Lol Conntion (USB) (Локална Връзка (USB)) и щракнете върху Nxt (Напред). Следвайте инструкциите на екрана. Изберете устройството от списъка, а след това щракнете върху OK. Когато се появи този екран, щракнете върху Nxt (Напред). 22 Изтеглете и инсталирайте Prsto! PgMngr Когато Prsto! PgMngr е инсталиран, към Brothr ControlCntr2 се добавя функцията OCR. Можете лесно да сканирате, споделяте и организирате снимки и документи с помощта на Prsto! PgMngr. НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталация. Инсталацията може да отнеме няколко минути. Инсталацията на MFL-Pro Suit е завършена. Преминете на стъпка 22 на стр. 14. На екрана Brothr Support (Поддръжка от Brothr) щракнете върху Prsto! PgMngr и следвайте инструкциите на екрана. 21 Инсталиране на MFL-Pro Suit Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Щракнете два пъти върху иконата Strt Hr OSX (Начало OSX). Ако се изведе съобщение, изберете вашия модел. Край Инсталацията е завършена. 14

15 Жична мрежа Winows За потребители на интерфейс на кабелна мрежова връзка (Winows XP/XP Profssionl x64 Eition/Winows Vist / Winows 7) 20 Преди да инсталирате 21 Инсталиране на MFL-Pro Suit Уверете се, че компютърът ви е включен и сте влезли с права на администратор. Инсталационният CD-ROM включва Nun PprPort 12SE. Този софтуер поддържа Winows XP (SP3 или по-нова), XP Profssionl x64 Eition (SP2 или понова), Winows Vist (SP2 или по-нова) и Winows 7. Актуализирайте до най-новия сервизен пакет Winows, преди да инсталирате MFL-Pro Suit. По време на инсталацията деактивирайте всякакъв софтуер от типа лична защитна стена (с изключение на защитната стена на Winows ), антишпионски или антивирусни програми. Махнете предпазното капаче от Ethrnt конектора, обозначен със символа. Свържете мрежовия интерфейсен кабел към Ethrnt конектора, а след това го свържете към свободен порт на вашия концентратор. Уверете се, че захранването на устройството е включено. Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с името на модела, изберете името на вашето устройство. Ако се появи екранът с избор на език, изберете вашия език. Ако екранът Brothr не се появи автоматично, преминете на Моят компютър (Компютър), щракнете двукратно върху иконата CD-ROM, а след това щракнете двукратно върху strt.x. Щракнете върху Инсталиране MFL-Pro Suit и щракнете върху Да, ако приемате лицензионните споразумения. Ако инсталацията не продължи автоматично, отворете най-горното меню отново чрез изваждане и поставяне отново на CD-ROM или щракнете двукратно върху програмата strt.x от главната папка и продължете от точка за инсталиране на MFL-Pro Suit. За потребители на Winows Vist и Winows 7, когато се появи екранът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Позволи или Да. Изберете Жична Мрежова Връзка (Ethrnt) и щракнете върху Напред. Ако искате да инсталирате PS драйвера (драйвер за принтер BR-Sript3), изберете Частна Инсталация и след това следвайте инструкциите на екрана. Когато се появи екранът Открита защитна стена/антивирусен софтуер, изберете Промени настройките на порта на Firwll за да се установи връзка с мрежата и за да се продължи инсталацията. (Препоръчително) и щракнете върху Напред. Ако не ползвате Защитна стена на Winows, вижте Ръководството на потребителя за информация относно вашия софтуер и това как да добавите следващите мрежови портове. 15 Жична мрежа Winows Mintosh

16 Жична мрежа Winows f g За мрежово сканиране добавете UDP порт За получаване на факс от компютър по мрежата, добавете UDP порт Ако продължавате да имате проблеми с мрежовата връзка, добавете UDP порт 161 и 137. Инсталацията ще продължи автоматично. Инсталационните екрани се появяват един след друг. Ако се изведе съобщение, следвайте всички инструкции на екрана. Когато се появи екран Онлайн Регистрация, направете вашия избор и следвайте инструкциите на екрана. След като завършите процеса на регистрация, щракнете върху Напред. Когато се появи екран Инсталацията е завършена, поставете отметка на полето на действието, което желаете да се изпълни и след това щракнете върху Напред. 22 Завършете и рестартирайте НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталация. Появяването на всички екрани може да отнеме няколко секунди. Ако се изведе напомнящо съобщение, избере вашето устройството от списъка, а след това щракнете върху Напред. Ако устройството ви не може да се намери в мрежата, проверете настройките си, като следвате инструкциите на екрана. Ако има повече от едно устройство от един и същ модел, свързани към вашата мрежа, ще се изведат IP адреса и наименованието на възела, за да ви подпомогне при идентифициране на устройството. За потребители на Winows Vist и Winows 7, когато се появи екранът Защита на Winows, изберете квадратчето за отметка и щракнете върху Инсталиране за правилното завършване на инсталацията. Щракнете върху Завърши, за да рестартирате компютъра. След рестартиране на компютъра, трябва да влезете с права на администратор. Ако по време на инсталацията на софтуера се появи съобщение за грешка, стартирайте Диагностика на Инсталацията, която се намира в старт/всички програми/brothr/ MFC-XXXX LAN (където MFC-XXXX е наименованието на вашия модел). В зависимост от настройките ви за сигурност може да се появи прозорец на Winows Surity или на антивирусна програма, когато използвате устройството или неговия софтуер. Дайте разрешение за продължение към следващия прозорец. 23 Инсталирайте MFL-Pro Suit на още компютри (ако е необходимо) Ако искате да използвате устройството си с няколко компютъра в мрежата, инсталирайте MFL-Pro Suit на всеки компютър. Преминете на стъпка 21 на стр. 15. Мрежов лиценз (Winows ) Този продукт включва РС лиценз за не повече от 5 потребителя. Този лиценз поддържа инсталирането на MFL-Pro Suit, включително Nun PprPort 12SE, на не повече от 5 компютъра в мрежата. Ако желаете да използвате повече от 5 компютъра с инсталиран Nun PprPort 12SE, моля, закупете пакета Brothr NL-5, който е лицензионно споразумение за не повече от 5 допълнителни потребителя. За да закупите пакета NL-5, обърнете се към местния оторизиран дилър на Brothr или се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Brothr. Край Инсталацията е завършена. Драйвер за принтер XML Ppr Spifition Драйверът за принтер XML Ppr Spifition е най-подходящ за Winows Vist и Winows 7 при работа с приложения, ползващи документи с XML Ppr Spifition. Моля, изтеглете най-новия драйвер, като посетите Brothr Solutions Cntr на 16

17 Жична мрежа Mintosh За потребители на интерфейс на кабелна мрежова връзка (M OS X x) 20 Преди да инсталирате 21 Инсталиране на MFL-Pro Suit Уверете се, че устройството е свързано към захранването и вашият Mintosh е включен. Трябва да сте влезли с права на администратор. За потребители на M OS X или по-стара, актуализирайте до M OS X x. (За най-новите драйвери и за информация относно M OS X, която използвате, посетете Ако искате да добавите PS драйвера (драйвер за принтер BR-Sript3), посетете Brothr Solutions Cntr на и посетете FAQ (често задавани въпроси) за указания за инсталиране. Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Щракнете два пъти върху иконата Strt Hr OSX (Начало OSX). Ако се изведе съобщение, изберете вашия модел. Изберете Wir Ntwork Conntion (Ethrnt) (Жична Мрежова Връзка (Ethrnt)) и щракнете върху Nxt (Напред). Следвайте инструкциите на екрана. НЕ отменяйте никой от екраните по време на инсталация. Инсталацията може да отнеме няколко минути. Изберете устройството от списъка, а след това щракнете върху OK. Махнете предпазното капаче от Ethrnt конектора, обозначен със символа. Свържете мрежовия интерфейсен кабел към Ethrnt конектора, а след това го свържете към свободен порт на вашия концентратор. Ако вашето устройство не бъде открито в мрежата, потвърдете вашите мрежови настройки. Вижте Преди да инсталирате на стр. 17. Жична мрежа Winows Mintosh Уверете се, че захранването на устройството е включено. 17

18 Жична мрежа Mintosh Ако се появи този екран, щракнете върху OK. 1) Въведете име за своя Mintosh в Disply Nm (Име с което ще се показва) (до 15 знака). 2) Ако искате да използвате бутон Скан. на устройството в мрежата, трябва да поставите отметка на квадратчето Rgistr your omputr with th "Sn To" funtion on th mhin (Регистрирайте компютъра за използване на функцията Сканирай към на устройството). 3) Щракнете върху OK. Преминете на. 22 Изтеглете и инсталирайте Prsto! PgMngr Когато Prsto! PgMngr е инсталиран, към Brothr ControlCntr2 се добавя функцията OCR. Можете лесно да сканирате, споделяте и организирате снимки и документи с помощта на Prsto! PgMngr. На екрана Brothr Support (Поддръжка от Brothr) щракнете върху Prsto! PgMngr и следвайте инструкциите на екрана. 23 Инсталирайте MFL-Pro Suit на още компютри (ако е необходимо) Името, което сте въвели, ще се появи на дисплея на устройството при натискане на бутон Скан. и избор на опция за сканиране. (За повече информация вижте Мрежово сканиране (За мрежови потребители) в Ръководство за потребителя на софтуера.) Когато се появи този екран, щракнете върху Nxt (Напред). Ако искате да използвате устройството си с няколко компютъра в мрежата, инсталирайте MFL-Pro Suit на всеки компютър. Преминете на стъпка 21 на стр. 17. Край Инсталацията е завършена. Инсталацията на MFL-Pro Suit е завършена. Преминете на стъпка 22 на стр

19 За потребители на безжична мрежа За потребители на интерфейс за безжични мрежи 20 Преди да пристъпите към работа Първо трябва да конфигурирате настройките за безжичната мрежа на вашето устройство за комуникация с точката за безжичен достъп/маршрутизатора. След като устройството се конфигурира за комуникация с точката за безжичен достъп/маршрутизатора, компютрите и мобилните устройства във вашата мрежа ще имат достъп до устройството. За да използване устройството от компютър, ще е необходимо да инсталирате драйверите и софтуера. Следващите стъпки ще ви водят през процеса на конфигуриране и инсталиране. В случай, че желаете да свържете устройството към мрежата, препоръчваме да се обърнете към системния администратор преди инсталирането. Трябва да знаете настройките на безжичната мрежа, преди да продължите с инсталацията. Ако сте конфигурирали настройките за безжично свързване на устройството, трябва да пренастроите мрежовите (LAN) настройки преди да конфигурирате отново безжичното свързване. 1. Натиснете Меню на вашето устройство. 2. Натиснете или за показване на Мрежа и натиснете Мрежа. 3. Натиснете или за показване на Мрежово нул. и натиснете Мрежово нул.. 4. Натиснете Да. 5. Натискайте Да в продължение на 2 секунди. Режим Инфраструктура Достъп за достъп/маршрутизатора на безжична мрежа Устройство в безжична мрежа (вашето устройство) Свързан към точката за безжичен достъп/маршрутизатора компютър с възможности за използване на безжична мрежа Свързан към точката за безжичен достъп/маршрутизатора компютър Свързано към точката за безжичен достъп/маршрутизатора мобилно устройство Winows Mintosh Безжична мрежа 19

20 За потребители на безжична мрежа 21 Изберете начина за настройка на безжично свързване Инструкциите по-долу предлагат три метода за настройка на вашето устройство Brothr за работа в безжична мрежа. Ако започнете настройката за безжичен достъп от точка 8 на страница 6 (Mintosh и мобилни устройства), преминете към метод (Съветник за безжичната настройка.) За всички други потребители, изберете метода, който предпочитате за вашата среда. За да настроите устройството си в каквато и да е друга безжична среда, можете да намерите инструкции в Ръководство за мрежовия потребител. Настройка чрез инсталационния CD-ROM и временно използване на USB кабел (само за Winows ) За този метод е препоръчително да използвате безжично свързан към вашата мрежа компютър. Необходимо е временно да използвате USB кабел по време на конфигуриране (кабелът не е включен в доставката). Ако използвате Winows XP или мрежов кабел, за свързване на вашия компютър с точката за безжичен достъп/маршрутизатора, необходимо е да знаете SSID и Ключа за защита на мрежата на вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатора преди да продължите. Впишете настройките на вашата безжична мрежа в участъка по-долу. Моля, не се обръщайте към отдела за обслужване на клиенти на Brothr за съдействие без информацията за сигурност на безжичните връзки. Ние не можем да ви помогнем за намирането на настройките за сигурност на вашата мрежата. елемент SSID (Наименование на мрежата) Ключ за защита на мрежата (Защитен ключ/шифроващ ключ) Запишете текущите настройки на безжичната мрежа * Ключът за защита на мрежата може да е описан и като Парола, Ключ за сигурност или Ключ за шифроване. Ако не знаете тази информация (SSID и Ключ за защита на мрежата), не можете да извършите безжичната настройка. Как мога да намеря тази информация (SSID и Ключ за защита на мрежата)? 1. Трябва да видите документацията, предоставена с точката за безжичен достъп/маршрутизатора. 2. Първоначалното наименование на мрежата би могло да бъде името на производителя или наименованието на модела. 3. Ако не знаете информацията за сигурност, обърнете се към производителя на маршрутизатора, вашия системен администратор или интернет доставчика. Сега отидете стр

21 За потребители на безжична мрежа Ръчна настройка от контролния панел чрез Съветник за безжичната настройка (Mintosh, мобилни устройства и Winows ) Ако вашата точка за достъп/маршрутизатор не поддържа WPS (Wi-Fi Prott Stup ) или AOSS, запишете си настройките на безжичната мрежа на вашата точка за достъп/маршрутизатор в участъка по-долу. Моля, не се обръщайте към отдела за обслужване на клиенти на Brothr за съдействие без информацията за сигурност на безжичните връзки. Ние не можем да ви помогнем за намирането на настройките за сигурност на вашата мрежата. елемент SSID (Наименование на мрежата) Ключ за защита на мрежата (Защитен ключ/шифроващ ключ) Запишете текущите настройки на безжичната мрежа * Ключът за защита на мрежата може да е описан и като Парола, Ключ за сигурност или Ключ за шифроване. Ако не знаете тази информация (SSID и Ключ за защита на мрежата), не можете да извършите безжичната настройка. Как мога да намеря тази информация (SSID и Ключ за защита на мрежата)? 1. Трябва да видите документацията, предоставена с точката за безжичен достъп/маршрутизатора. 2. Първоначалното наименование на мрежата би могло да бъде името на производителя или наименованието на модела. 3. Ако не знаете информацията за сигурност, обърнете се към производителя на маршрутизатора, вашия системен администратор или интернет доставчика. Сега отидете стр. 24 Настройка с едно натискане чрез WPS или AOSS (Winows и Mintosh) Ако вашата точка за достъп/маршрутизатор поддържа автоматична настройка за безжичен достъп (с едно натискане) (WPS или AOSS ) Сега отидете стр. 26 Безжична мрежа Winows Mintosh 21

22 За потребители на безжична мрежа Настройка чрез инсталационния CD-ROM и временно използване на USB кабел (само за Winows ) Настройка на безжичната връзка Необходимо е временно да използвате USB кабел по време на конфигуриране (кабелът не е включен в доставката). Ако използвате Winows XP или мрежов кабел, за свързване на вашия компютър с точката за безжичен достъп/маршрутизатора, необходимо е да знаете SSID и Ключа за защита на мрежата на вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатора, които сте записали в точка 21- на страница 20 преди да продължите. Ако устройството ви работи в безжична мрежа, поддържана от IEEE 802.1x, вижте Използване на удостоверяване с IEEE 802.1x в Ръководство за мрежовия потребител. Поставете инсталационния CD-ROM в CD-ROM устройството. Ако се появи екранът с името на модела, изберете името на вашето устройство. Ако се появи екранът с избор на език, изберете вашия език. Ако екранът Brothr не се появи автоматично, преминете на Моят компютър (Компютър), щракнете двукратно върху иконата CD-ROM, а след това щракнете двукратно върху strt.x. Щракнете върху Инсталиране MFL-Pro Suit и щракнете върху Да, ако приемате лицензионните споразумения. Ако инсталацията не продължи автоматично, отворете най-горното меню отново чрез изваждане и поставяне отново на CD-ROM или щракнете двукратно върху програмата strt.x от главната папка и продължете от точка за инсталиране на MFL-Pro Suit. За потребители на Winows Vist и Winows 7, когато се появи екранът Управление на потребителските акаунти, щракнете върху Позволи или Да. f Изберете Безжична Мрежова Връзка и щракнете върху Напред. Ако искате да инсталирате PS драйвера (драйвер за принтер BR-Sript3), изберете Частна Инсталация и след това следвайте инструкциите на екрана. Когато се появи екранът Открита защитна стена/антивирусен софтуер, изберете Промени настройките на порта на Firwll за да се установи връзка с мрежата и за да се продължи инсталацията. (Препоръчително) и щракнете върху Напред. Ако не ползвате Защитна стена на Winows, вижте Ръководството на потребителя за информация относно вашия софтуер и това как да добавите следващите мрежови портове. За мрежово сканиране добавете UDP порт За получаване на факс от компютър по мрежата, добавете UDP порт Ако продължавате да имате проблеми с мрежовата връзка, добавете UDP порт 161 и 137. Изберете Да, имам USB кабел, който ще използвам за инсталацията. и щракнете върху Напред. Ако се появи екран, прочетете забележката. Поставете отметката след като сте потвърдили SSID и Ключа за защита на мрежата и след това щракнете върху Напред. Временно свържете USB кабела (не е включен в доставката) директно към компютъра и устройството.

23 За потребители на безжична мрежа g h Направете едно от следните неща: Ако се появи екран Потвърждение на инсталирането, поставете отметка и щракнете върху Напред, отидете на h. В противен случай, преминете на i. Поставете отметка Да, ако желаете да се свържете с посочено SSID. Щракнете върху Напред и преминете на k. k Ако вашата мрежа не е конфигурирана за Удостоверяване и Шифроване, ще се появи екран ВНИМАНИЕ!. За да продължите конфигурирането, щракнете върху ОК. Потвърдете настройките на безжичната мрежа и след това щракнете върху Напред. Настройките ще бъдат изпратени към вашето устройство. i j Съветникът ще търси безжични мрежи, достъпни от вашето устройство. Изберете SSID, което сте записали за вашата мрежа в точка 21- на страница 20 и след това щракнете върху Напред. Ако списъкът е празен, проверете дали точката за безжичен достъп/маршрутизатора са включени към захранване и излъчват SSID и сред това проверете дали устройството и точката за безжичен достъп/маршрутизатора са в обхвата за безжична комуникация. След това щракнете върху Опресни. Ако вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор са настроени да не излъчват SSID, вие трябва ръчно да я добавите като щракнете върху бутон Разширени. Следвайте инструкциите на екрана за въвеждане на Име(SSID) и след това щракнете върху Напред. Въведете Мрежов ключ, който сте записали в точка 21- на страница 20 и след това щракнете върху Напред. l Настройките ще останат непроменени, ако щракнете върху Отказ. Ако желаете ръчно да въведете настройки за ІР адрес на вашето устройство, щракнете върху Промяна на IP адрес и въведете необходимите настройки за ІР адрес за вашата мрежа. Ако се появи екран за неуспешна настройка на безжична връзка, щракнете върху Опитайте отново. Разкачете USB кабела между компютъра и устройството и след това щракнете върху Напред. За да инсталирате MFL-Pro Suit, продължете с точка 24- на страница 31. стр. 31 Безжичната настройка вече е завършена. Индикатор на четири нива на горната дясна страна на течнокристалния дисплей на вашето устройство показва силата на безжичния сигнал на вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатора. Сега отидете Безжична мрежа Winows Mintosh 23

24 За потребители на безжична мрежа Ръчна настройка от контролния панел чрез Съветник за безжичната настройка (Mintosh, мобилни устройства и Winows ) 22 Настройка на безжичната връзка Ако сте започнали настройката на безжична връзка от точка 8 на страница 6 (за Mintosh и мобилни устройства), натиснете Помощ.за настр. След това преминете към. За всички други потребители, преминете на. На устройството натиснете Меню. Натиснете или за показване на Мрежа и натиснете Мрежа. Натиснете WLAN, а след това Помощ.за настр. Когато се изпише Позволи WLAN?, натиснете Вкл.. Така ще се стартира съветника за безжичната настройка. Трябва да имате настройките за безжичен достъп за вашата мрежа, които сте записали в точка 21- на страница 21, преди да продължите. Ако устройството ви работи в безжична мрежа, поддържана от IEEE 802.1x, вижте Използване на удостоверяване с IEEE 802.1x в Ръководство за мрежовия потребител. В противен случай, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез), за да излезете от съветника за безжичната настройка. Устройството ще търси за наличие на SSID. Необходими са няколко секунди за изписване на списък на наличните SSID. Ако на дисплея се покаже списък със SSID, използвайте или, за да изберете този SSID, който сте записали по точка 21- на страница 21. За въвеждане на цифри или специални знакове натискайте неколкократно, докато се появи желаният от вас символ, след което натиснете желания от вас. Натискайте за превключване от горен f g Направете едно от следните неща: Ако точката за безжичен достъп/маршрутизатора на избраната SSID поддържат WPS и се появи Избраният безжичен маршр. поддържа WPS. Да се използва ли WPS?, преминете на f. Ако използвате метод на удостоверяване и шифроване, който изисква Ключ за защита на мрежата, отидете на g. Ако вашият метод на удостоверяване е Отворена система, а вашият режим на шифроване е Никакъв, отидете на h. Ако не се изпише списък на SSID, уверете се, че точката ви за безжичен достъп/маршрутизатора са включени. Приближете устройството до точката за безжичен достъп/маршрутизатора и опитайте да започнете отново от. Ако точката ви за безжичен достъп/маршрутизатора са настроени да не излъчват SSID, ще трябва ръчно да добавите наименованието на SSID. За подробности вижте Конфигуриране на устройството, когато SSID не се излъчва в Ръководство за мрежовия потребител. За да свържете устройството си с помощта на автоматичен безжичен режим, натиснете Да. (Ако изберете Не (ръчно), преминете на g за въвеждане на Ключ за защита на мрежата.) Когато се появи Стартир. WPS на вашия безжичен маршрутизатор, сл. това натис. Напред., натиснете бутон WPS на вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатора и след това натиснете Напред. Преминете на h. Въведете Ключа за защита на мрежата, който сте записали в точка 21- на страница 21, с помощта на бутоните на сензорния екран, за да изберете всеки символ или цифра. За да изтриете символите, които сте въвели, натиснете. регистър в долен регистър и обратно. За повече информация, вижте Въвеждане на текст за безжични настройки на стр

25 За потребители на безжична мрежа h Натиснете OK, след като въведете всички знаци, след което натиснете Да, за да приложите настройките си. Сега устройството ще се опита да се свърже с вашата безжична мрежа с помощта на информацията, която сте въвели. На течнокристалния дисплей се появява съобщение за резултата от връзката и автоматично ще се отпечата WLAN доклад. Ако връзката не е успешна, проверете кода за грешка в отпечатания отчет и направете справка в Отстраняване на неизправности на стр. 27. Безжичната настройка вече е завършена. Индикатор на четири нива на горната дясна страна на течнокристалния дисплей на вашето устройство показва силата на безжичния сигнал на вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатора. За потребители на компютър, инсталирайте MFL-Pro Suit. За потребители на Mintosh: Сега отидете точка 23 на страница 33 За потребители на Winows : Сега отидете точка 23 на страница 31 За потребители на мобилни устройства, които започват настройката от точка 8 на страница 6, върнете се обратно към точка 9, за да продължите настройките на устройството. За потребители на мобилни устройства, преминете към Ръководството на потребителя за приложението, което ще използвате, за допълнителни подробности за това как да използвате устройството с приложението. За да изтеглите Ръководството на потребителя за приложението, което ще използвате, отворете раздела за изтегляне на ръководства от началната страница на вашия модел в Brothr Solutions Cntr на адрес Безжична мрежа Winows Mintosh 25

26 За потребители на безжична мрежа Настройка с едно натискане чрез WPS (Wi-Fi Prott Stup) или AOSS (Winows и Mintosh) 22 Конфигурирайте настройките за безжична връзка Потвърдете, че вашата точка на безжичен достъп/маршрутизатор имат символ WPS или AOSS, както е показано по-долу. Поставете устройството Brothr в обхвата на вашата точка за достъп/маршрутизатор на WPS или AOSS. Обхватът може да е различен в зависимост от вашата среда. Направете справка в инструкциите, предоставени с вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор. Ако сте започнали настройката на безжична връзка от точка 8 на страница 6, натиснете WPS/AOSS. След това преминете към. За всички други потребители, преминете на. На устройството натиснете Меню. Натиснете или за показване на Мрежа и натиснете Мрежа. Натиснете WLAN, а след това WPS/AOSS. Когато се изпише Позволи WLAN?, натиснете Вкл.. Така ще се стартира съветника за безжичната настройка. В противен случай, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез), за да излезете от съветника за безжичната настройка. Когато се появи Старт. WPS или AOSS на вашия безжичен маршрутизатор и след това натиснете OK., натиснете бутон WPS или AOSS на вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор. Вижте в ръководството на потребителя инструкции за вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор. А след това натиснете OK. f Тази функция открива автоматично кой режим (WPS или AOSS ) използва вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор за конфигуриране на вашето устройство. Ако вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор поддържа WPS (ПИН метод), а вие искате да конфигурирате вашето устройство с помощта на PIN (личен идентификационен номер) Mtho, вижте Конфигуриране чрез PIN метод на WPS (Wi-Fi Prott Stup) в Ръководство за мрежовия потребител. На течнокристалния дисплей се появява съобщение за резултата от връзката и автоматично ще се отпечата WLAN доклад. Ако връзката не е успешна, проверете кода за грешка в отпечатания отчет и направете справка в Отстраняване на неизправности на стр. 27. Безжичната настройка вече е завършена. Индикатор на четири нива на горната дясна страна на течнокристалния дисплей на вашето устройство показва силата на безжичния сигнал на вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатора. За да инсталирате MFL-Pro Suit, продължете с точка 23. За потребители на Winows : Сега отидете стр. 31 За потребители на Mintosh: Сега отидете стр

27 За потребители на безжична мрежа Отстраняване на неизправности Моля, не се обръщайте към отдела за обслужване на клиенти на Brothr за съдействие без информацията за сигурност на безжичните връзки. Ние не можем да ви помогнем за намирането на настройките за сигурност на вашата мрежата. Как мога да намеря безжичните настройки (Наименование на мрежата (SSID) и Ключ за защита на мрежата) 1. Трябва да видите документацията, предоставена с точката за безжичен достъп/маршрутизатора. 2. Първоначалното наименование на мрежата би могло да бъде името на производителя или наименованието на модела. 3. Ако не знаете информацията за сигурност, обърнете се към производителя на маршрутизатора, вашия системен администратор или интернет доставчика. * Ключът за защита на мрежата може да е описан и като Парола, Ключ за сигурност или Ключ за шифроване. * Ако точката за безжичен достъп/маршрутизаторът е настроен(а) да не излъчва SSID, SSID няма да бъде открит автоматично. Ще трябва ръчно да въведете наименованието на SSID. Вижте Конфигуриране на устройството, когато SSID не се излъчва в Ръководство за мрежовия потребител. WLAN доклад Ако отпечатаният WLAN доклад показва, че връзката е неуспешна, проверете кода за грешка на отпечатания отчет и направете справка в следните инструкции. Код за грешка TS-01 Препоръчителни решения Безжичната настройка не е активирана; включете безжичната настройка. - Ако към вашето устройство е свързан LAN-кабел, откачете го и включете безжичната настройка на вашето устройство. 1. Натиснете Меню на вашето устройство. 2. Натиснете или за показване на Мрежа и натиснете Мрежа. 3. Натиснете WLAN, а след това Помощ.за настр. 4. Когато се изпише Позволи WLAN?, натиснете Вкл.. Така ще се стартира съветника за безжичната настройка. Точката за безжичен достъп/маршрутизаторът не може да бъде открит(а). TS Проверете следните 4 точки. - Уверете се, че към точката за безжичен достъп/маршрутизатора е подадено захранване. - Преместете устройството, там където няма препятствия, или близо до точката за безжичен достъп/маршрутизатора. - Поставете временно устройството на разстояние до около един метър от точката за безжичен достъп, когато конфигурирате безжичната настройка. - Ако вашата точка за безжичен достъп/маршрутизаторът използва филтриране на MAC адрес, потвърдете, че MAC адресът на устройството Brothr е разрешен във филтъра. 2. Ако сте въвели ръчно SSID и информацията за сигурност (SSID/метод на удостоверяване/метод на шифроване/ключ за защита на мрежата), информацията може да е невярна. Проверете SSID и информацията за сигурност, и въведете правилно информацията, ако е необходимо. Вижте Как мога да намеря безжичните настройки (Наименование на мрежата (SSID) и Ключ за защита на мрежата) на стр. 27 за потвърждение. 27 Безжична мрежа Winows Mintosh

28 За потребители на безжична мрежа Код за грешка Препоръчителни решения Настройката на безжичната мрежа и настройката за сигурност, която сте въвели, може да е невярна. Проверете настройките на безжичната мрежа. TS-03 * Проверете дали въведените или избраните SSID/метод на удостоверяване/метод на шифроване/потребителска идентификация/парола са правилни. Вижте Как мога да намеря безжичните настройки (Наименование на мрежата (SSID) и Ключ за защита на мрежата) на стр. 27 за потвърждение. Методите на шифроване/удостоверяване, които се използват от избраната точка за безжичен достъп/маршрутизатор, не се поддържат от вашето устройство. При режим Инфраструктура променете методите на удостоверяване и шифроване на точката за безжичен достъп/маршрутизатора. Вашето устройство поддържа следните методи на удостоверяване: WPA, WPA2, OPEN и Споделен ключ. WPA поддържа методите на шифроване TKIP или AES. WPA2 поддържа AES за метода на шифроване. OPEN и Споделен ключ съответстват на WEP шифроване. Ако проблемът ви не се реши, SSID или настройките на мрежата може да са неверни. Проверете настройките на безжичната мрежа. Комбинирана таблица на методи на удостоверяване и шифроване TS-04 TS-05 TS-06 Метод на удостоверяване WPA-Prsonl WPA2-Prsonl OPEN Споделен ключ Метод на шифроване TKIP AES AES WEP NONE (без шифроване) WEP Вижте Как мога да намеря безжичните настройки (Наименование на мрежата (SSID) и Ключ за защита на мрежата) на стр. 27 за потвърждение. При специален режим променете методите на удостоверяване и шифроване на вашия компютър за безжичната настройка. Вашето устройство поддържа само метод на удостоверяване OPEN с допълнително WEP шифроване. Информацията за сигурност (SSID/Ключ за защита на мрежата) е неправилна. Проверете SSID и информацията за сигурност (Ключ за защита на мрежата). Ако вашият маршрутизатор използва WEP шифроване, въведете ключа, който е използван като първи WEP ключ. Вашето устройство Brothr поддържа използването само на първия WEP ключ. Вижте Как мога да намеря безжичните настройки (Наименование на мрежата (SSID) и Ключ за защита на мрежата) на стр. 27 за потвърждение. Информацията за сигурност на безжичната връзка (метод на удостоверяване/метод на шифроване/ключ за защита на мрежата) е невярна. Проверете информацията за сигурност на безжичната връзка (метод на удостоверяване/метод на шифроване/ключ за защита на мрежата) в таблицата на TS-04. Ако вашият маршрутизатор използва WEP шифроване, въведете ключа, който е използван като първи WEP ключ. Вашето устройство Brothr поддържа използването само на първия WEP ключ. 28 Вижте Как мога да намеря безжичните настройки (Наименование на мрежата (SSID) и Ключ за защита на мрежата) на стр. 27 за потвърждение.

29 За потребители на безжична мрежа Код за грешка Препоръчителни решения Устройството не може да открие точка за безжичен достъп/маршрутизатор с активиран WPS или AOSS. Ако желаете да конфигурирате вашите безжични настройки с помощта на WPS или AOSS, трябва да включите както вашето устройство, така и точката за безжичен достъп/маршрутизатора. Проверете дали вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор поддържа WPS или AOSS и опитайте да стартирате отново. TS-07 Ако не знаете как се работи с вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор с помощта на WPS или AOSS, вижте документацията, предоставена с вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор, попитайте производителя на вашата точка за безжичен достъп/маршрутизатор или попитайте вашия мрежов администратор. Открити са още две или повече точки за безжичен достъп/маршрутизатори с активиран WPS или AOSS. TS-08 - Проверете дали само една точка за безжичен достъп/маршрутизатор, която е в обхват, е с активиран метод WPS или AOSS, и опитайте отново. - Опитайте да стартирате отново след няколко минути, за да се избегнат смущения от други точки за безжичен достъп. Winows Mintosh Безжична мрежа 29

30 За потребители на безжична мрежа Въвеждане на текст за безжични настройки Когато настройвате някои елементи на меню, може да се наложи да въведете текст в устройството. Натискайте неколкократно за избиране на букви, цифри и специални знаци. Натискайте за превключване от горен регистър в долен регистър и обратно. Вмъкване на интервали За въвеждане на интервал натиснете бутона за интервал или. Коригиране Ако сте въвели символ неправилно и желаете да го промените, натиснете или, за да преместите курсора под погрешния символ. След това натиснете. Въведете правилния знак. Наличните знаци може да са различни в зависимост от страната, в която се намирате. Подредбата на клавиатурата може да е различна в зависимост от функцията, която задавате. 30

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J410 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J220 MFC-J40 За правилната настройка и инсталация на устройството, преди да го използвате, моля прочетете това Ръководство за бързо инсталиране. ВНИМАНИЕ

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8510DN MFC-8520DN Прочетете първо Ръководство за безопасност, след това прочетете Ръководство за бързо инсталиране за коректна настройка и процедура

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-9055CDN Преди да използвате устройството за първи път, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за настройване и монтиране на устройството.

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопаснос Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-J6510DW MFC-J6710DW Моля, преди да инсталирате вашето устройство, прочетете брошурата Безопасност и правни клаузи. След това прочетете това Ръководство

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо ин Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-8370DN MFC-8380DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За подробна

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за прави Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук MFC-5895CW Преди да използвате устройството прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната му настройка и инсталация. ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Подробно

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п

MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, п MFC-465CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да настроите хардуера и да инсталирате софтуера. Моля, прочетете това Ръководство за бързо инсталиране за правилната

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book

DCP330C_540CN_QSG_BUL.book DCP-330C DCP-540CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з

Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране з Ръководство за бързо инсталиране Започнете от тук DCP-8085DN Преди да използвате устройството, прочетете настоящото Ръководство за бързо инсталиране за правилна настройка и инсталиране. За да прочетете

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Настоящото Ръководство за мрежовия потребител дава

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Ïðèíòåð çà åòèêåòè Ръководство за бързо инсталиране QL-800 QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български) Отпечатано в Китай D00RR6001 Ïðèíòåð çà åòèêåòè QL-800 Ръководство за бързо инсталиране (български)

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

ZE500 Бързо ръководство

ZE500 Бързо ръководство Използвайте това ръководство, за да работите с Вашия принтиращ механизъм ежедневно. За по-подробна информация погледнете Ръководство на потребителя. Посока на поставяне на принтиращия механизъм Принтиращите

Подробно

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

105SL_Quick_Reference_Guide

105SL_Quick_Reference_Guide 05SLБързо ръководство Използвайте ръководството в ежедневната работа на принтера. За по-подробна информация, вижте Ръководство на потребителя. Външен изглед Фигура Изглед на Принтер Отпред Отзад 3 4 Панел

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство на потребителя и къде да го намерим? Кое ръководство? Какво има в него?

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл

Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управл Инцтрукция за употреба на климатик TESLA с WiFi APP Сканирайте QR кода с вашия мобилен телефон за да свалите и инсталирате WiFi приложението за управлвние на климатика. GWG04Eng-1 Отворете панела 1. Инсталиране

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно