Подход за реализиране на е-здрвеопазване (БАБХ проект)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Подход за реализиране на е-здрвеопазване (БАБХ проект)"

Препис

1 Алекс Рийс Подход за реализиране на е-здравеопазване национална интегрирана система на БАБХ Мениджър Бизнес развитие MATERNA GmbH

2 За какво ще говорим? Представяне на системата, изградена в Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) Какво е общото между информационна система за здравеопазването на хората и на животните Приложение на натрупания опит в изграждане на нови системи

3 Информационна система на БАБХ Национална информационна система за регистрация, идентификация, проследяване на движенията и контрол на здравния статус на животните (ВетИС) Изградена от консорциум Матерна-Индекс-Макспоинт-Лирекс БГ Обслужва управленски и технологични процеси в: БАБХ и нейните структури всички лица, свързани с провеждане на дейност по Закона за ветеринарномедицинската дейност Целта оптимизация на управленските и технологични процеси подобряване на дейностите, свързани със заболяванията, лечението, контрола на здравния статус и др.

4

5 Информационна система на БАБХ Централизирана база данни Предимства на централизираната база данни Поддръжка на регистри по всички дефинирани информационни обекти Събиране и обработка на актуални и исторически данни за: животни - единна регистрация и идентификация, здравословен статус, проследяване на движението и др. лица ветеринарни лекари, собственици на животни и др. ветеринарномедицински заведения и лаборатории лекарства и други продукти мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести клинични прегледи, имунопрофилактични мероприятия, карантина, епизоотологични проучвания и др. контролната дейност на БАБХ и резултатите от нея

6 Информационна система на БАБХ Възможности Контрол и обслужване на управленските и технологични процеси в БАБХ Проследимост на целия жизнен цикъл на животните Улеснен достъп до информация предоставяне на обобщена информация на заинтересовани институции в страната и в ЕС предоставяне на информация за животни и животновъдни обекти на ДФЗ Разплащателна агенция Наблюдение и контрол на ветеринарномедицинската практика върху идентификацията на животните и регистрацията на обектите по здравеопазването при отглеждане на животни Улеснено изготвяне на справки, отчети и документи справки и отчети за заплащане на дейността на регистрираните ветеринарни лекари по изпълнение на Държавната профилактична програма документи (паспорти на животни, удостоверения, пътни листа и др.)

7 Информационна система на БАБХ Статистика Данни от Брой потребители Брой животни Брой обекти с епизоотично значение Общ брой лица (физически и юридически) Брой регистрирани ветеринарни лекари Общ брой имунопрофилактични мероприятия Общ брой движения на животни Издадени паспорти на животни Издадени ВМС Справки за земеделски производител (във връзка с кандидатстване по различни програми и мерки за доплащания от Разплащателна агенция)

8 Информационна система БАБХ Използвани технологии Операционни системи Софтуер за виртуализация Софтуер за архивиране Релационна база данни Сървъри за приложения

9 За какво ще говорим? Общо представяне на системата, изградена в Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) Какво е общото между информационна система за здравеопазването на хората и на животните Приложение на натрупания опит в изграждане на нови системи

10 Какво е общото? между система за животните и хората Универсалния информационен модел Същия модел може успешно да бъде приложен и за информационна система за хора Действащата интегрирана система е съпоставима с тази, необходима за хората Аналогични потребители и дейности Типът и нуждите на потребителите се покриват до голяма степен (МЗ-БАБХ, НЗОК-ДФЗ, болници-ветеринарни клиники, лекари, лаборатории и т.н.) Нужда от аналогични функционалности справки, връзка с информационни системи и регистри на свързани организации Нужда от аналогични регистри здравен статус, лечения, профилактики и т.н.

11

12 За какво ще говорим? Общо представяне на системата, изградена в Българска Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ) Какво е общото между информационна система за здравеопазването на хората и на животните Приложение на натрупания опит в изграждане на нови системи

13 Приложение на натрупания опит Успешната структура, модел и логика на такъв тип системи са вече установени Общи принципи на изграждане с прилагане на иновативни технологии за оптимизиране на процесите в здравеопазването Аналогичен системно-технологичен анализ на здравните грижи в рамките на жизнения цикъл на основните информационни обекти на двете системи (хора и животни) Еднотипен информационен модел като част от обектите,събитията (от съответните предметни области) и техните характеристики са еднакви Опит в успешното създаване, поддържане и обработка на здравни досиета Предоставяне на нужната информация за НЗОК и БАБХ за извършване на съответните плащания за медицински дейности Всичко това би довело до намаляване на сроковете и финансовите средства за разработване и внедряване на системите.

14 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Алекс Рийс Подход за реализиране на е-здравеопазване национална интегрирана система на БАБХ Мениджър Бизнес развитие MATERNA GmbH

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Подобряване на продуктивността на българската здравна система Григор Атанасов, главен директор Осигурителни отношения Какво определя нашето ОСОБЕНО отношение към системата на здравеопазването? Успехът

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник -министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА Д О К Л А Д от д-р Цветан

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник -министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА Д О К Л А Д от д-р Цветан РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник -министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА Д О К Л А Д от д-р Цветан Димитров заместник-министър на земеделието и храните

Подробно

Plan 09-11

Plan 09-11 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за периода 2009-2011 Стратегическа цел І. Профилактика на болестите и превенция на риска за здравето с акцент върху детско здравеопазване, социално-значими заболявания, заболявания и фактори,

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

Slide 1

Slide 1 Предизвикателствата пред национално представителните организации адв. Андрей Дамянов, зам.-председател на Национална пациентска организация Що е то представителна организация НАРЕДБА 8 ОТ 19 НОЕМВРИ 2015

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване

СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ Човешки ресурси Информационно обслужване СЪДЪРЖАНИЕ: X. АДМИНИСТРАЦИЯ... 165 1. Човешки ресурси... 165 2. Информационно обслужване... 167 X. АДМИНИСТРАЦИЯ 1. Човешки ресурси За да осъществи мисията си и да постигне стратегическите си цели, КРС

Подробно

ПЛАТФОРМА Иновационна борса

ПЛАТФОРМА Иновационна борса ПЛАТФОРМА Иновационна борса Формална спецификация ДОЦ.Д-Р АЛЕКСАНДЪР ШИКАЛАНОВ, ВИТЕРХ ООД БТПП, 30.032015 Г. 15 Ч., ЗАЛА А ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БОРСАТА ЗА ИНОВАЦИИ (1) Да позволява на индивидуални откриватели

Подробно

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА Тролейбусни и автобусни превози ЕООД Управител: инж. Димитър Авджиев Предмет на дейност: Извършване на тролейбусен и автобусен превоз на пътници в Община Стара Загора. Адрес: кв."индустриален", Тролейбусно

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RegiX Среда за междурегистров обмен Текущо състояние и бъдещо развитие Николай Минев Директор на дирекция Информационни системи и оперативна съвместимост, RegiX технология, функционалности, възможности

Подробно

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ Концепция за създаване на Държавна агенция Електронно управление Настоящи структури за реализиране на е-управление и налагане на политики за областта на информационните технологии и електронните съобщения

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

Платежни документи

Платежни документи Цел на представянето Запознава с модул от интегрираната система за фирмено управление. Съдържа информация за предназначението и функциите на модула. Разглежда възможностите и предимствата на за автоматизация

Подробно

Microsoft Word - Otch doc

Microsoft Word - Otch doc УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ 372 ЗА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНО ЗАВЕДЕНИЕ (БОЛНИЦА, КЛИНИКА, ОТДЕЛЕНИЕ, КАБИНЕТ, МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, АМБУЛАТОРИЯ) (ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2011 г.)

Подробно

Microsoft Word - Otch doc

Microsoft Word - Otch doc УКАЗАНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧЕСКИ И ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ 366 НА ПСИХИАТРИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТНA КАМПАНИЯ 2011 г. ) РАЗДЕЛ I. ПЕРСОНАЛ В КРАЯ НА ГОДИНАТА Данните трябва да са еднакви с тези

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА КОЙ И С КАКВО ДОПРИНЕСЕ ЗА НЕУДАЧИТЕ В ПЪРВИЧНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

V

V ДИРЕКЦИЯ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ул. Цар Симеон 169 А, ет. 2, стая 26 тел. 02/831 21 01, факс 02/931 13 39, e-mail: director_li@srzi.bg Галя Вълчева директор на дирекция Образование:

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Обсъждане на проект за Техническа спецификация за проектиране и изпълнение на интелигентни транспортни системи на пътната мрежа инж. Асен Антов Изпълнителен директор БАИТС, 17.09.2014 Статут и задачи на

Подробно

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

S.Staneva

S.Staneva Епидемиологични особености на листериозата в България Станева, Св., Константинов, Р., Христова, И., Кунчев, А. Медицински университет Варна, НЦЗПБ, МЗ Листериозата е инфекция с множествен механизъм на

Подробно

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейността на РИОСВ - Русе с GIS Трансформиране на администрацията

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq

NAREDBA_11_ot_ _g_za_usloviqta_i_reda_za_prilagane_na_mqrka_211_Plasaniq_na_zemedelski_stopani_za_prirodni_ograniceniq_v_planinskite_rajoni_i_mq НАРЕДБА 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Възможности за автоматизация и дигитализация в администрирането на трудовите правоотношения Решения от практиката Петър Коцев Директор маркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР pkotzev@technologica.com

Подробно