ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 "ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Гр.Стара Загора" N: Наимен

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 "ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Гр.Стара Загора" N: Наимен"

Препис

1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 "ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Гр.Стара Загора" N: Наименование единица мярка Изисквания на възложителя Ед.цена без ДДС за единица мярка Прогнозно количество за 2 год. Обща стойност за 24 месеца без ДДС ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ХАРТИЯ 1,1 1,2 ЛИСТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ПАЦИЕНТ В ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ ЗА ПРЕГЛЕД НА ПАЦИЕНТ В ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК Кочан индигиран, офсет, 100 бр в кочан 4, ,00 Кочан индигиран, офсет, 100 бр в кочан 4, ,00 1,3 ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ А5 Кочан 100бр в кочан, индигиран 2, ,20 1,4 КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА БР весникарска картия 1, ,40 1,5 ОПИС ЦЕННОСТИ Кочан вестникарска хартия; 100 бр в кочан 1, ,00 1,6 ФИШ ЗА ИНВИТРО СЪВМЕСТИМОСТ Кочан вестникарска хартия; 100 бр в кочан 1, ,20 1,7 ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ Кочан вестникарска хартия; 100 бр в кочан 1, ,20 1,8 СЪОБЩЕНИЕ ЗА СМЪРТ Кочан вестникарска хартия; 100 бр в кочан 1, ,20 1,9 БЪРЗО ИЗВЕСТИЕ Кочан вестникарска хартия; 100 бр в кочан 0, ,20 1,10 СКЛАДОВА РАЗПИСКА Кочан вестникарска хартия; 100 бр в кочан 2, ,80 1,11 ИСКАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА МАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ ОТ СКЛАД Кочан вестникарска хартия; 100бр в кочан 0, ,20 1,12 ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ХОРМОНИ, ТУМОРНИ МАРКЕРИ, ЛЕКАРСТВА И ДРУГИ, В СЕРУМ Кочан вестникарска хартия; 100 бр в кочан 1, ,60 1,13 ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ Кочан вестникарска хартия; 100 бр в кочан 1, ,00 1,14 ПРЕЛИВАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ Кочан вестникарска хартия; 100 бр в кочан 1, ,60 1,15 РЕАНИМАЦИОНЕН ЛИСТ Кочан вестникарска хартия; 100 бр в кочан 2, ,60 1,16 АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН ЛИСТ Кочан вестникарска хартия; 100 бр в кочан 1, ,20 1,17 ЖУРНАЛ БИОПСИИ бр вестникарска картия 1, ,80 1,18 КНИГА ЗА РЕШЕНИЯТА НА ЛЕЧЕБНО КОНТРОЛНА КОМИСИЯ бр вестникарска картия 1, ,60 1,19 ЖУРНАЛ ЗА АБДОМИНАЛНИ ЕХОРАФИИ бр вестникарска картия 1, ,78 1,20 КНИГА ЗА ПРИЕТИТЕ БОЛНИ бр вестникарска картия 1, ,60 1,21 КНИГА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПАЦИЕНТИ бр вестникарска картия 1, ,80 1,22 КНИГА ЗА ИЗДАДЕНИ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ бр вестникарска картия 1, ,60 1,23 ТЕТРАДКА ЗА СПЕШЕН ШКАФ бр вестникарска картия 1, ,60 1,24 АМБУЛАТОРЕН ДНЕВНИК бр вестникарска картия 1, ,80 1,25 РАПОРТНА КНИГА бр вестникарска картия 1, ,00 1,26 ЖУРНАЛ ВИЗИТАЦИИ бр вестникарска картия 1, ,80 1,27 ТЕТРАДКА НАЗНАЧЕНИЯ бр вестникарска картия 1, ,80 1,28 ЖУРНАЛ ЗА ПРИЕМАНЕ/ПРИДАВАНЕ НА БАРАБАНИТЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ бр вестникарска картия 1, ,80 1,29 ДНЕВНИК ЗА ОТЧИТАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В ХЛАДИЛНИ СИСТЕМИ бр вестникарска картия 1, ,60 1,30 ТЕТРАДКА ПРИХОД/РАЗХОД ЛЕКАРСТВА бр вестникарска картия 1, ,80 1,31 КНИГА ПРИХОД/РАЗХОД бр вестникарска картия 1, ,70

2 1,32 АЗБУЧНИК бр вестникарска картия 18, ,00 1,33 ИСКАНЕ ЗА ХИСТОПАТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ Кочан вестникарска картия 0, ,80 1,34 ИСКАНЕ ЗА КРЪВ, КРЪВНИ СЪСТАВКИ И ПЛАЗМЕНИ ПРОДУКТИ Кочан вестникарска картия 1, ,60 1,35 ФИШ ЗА ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ Кочан вестникарска картия 1, ,60 1,36 ЛИСТ ЗА ПРЕДОПЕРАТИВНО АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ И ПРЕЦЕНКА бр вестникарска картия 0, ,00 1,37 КЛИНИКО - РЕНГЕНОЛОГИЧЕН МИНИМУМ (ОРТОПЕДИЯ) Кочан вестникарска картия 1, ,60 1,38 ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО - ОБЩА бр вестникарска картия 0, ,00 1,39 ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО -ГИНЕКОЛОГИЯ бр вестникарска картия 0, ,00 1,40 ИСТОРИЯ НА БРЕМЕННОСТТА И РАЖДАНЕТО бр вестникарска картия 0, ,00 1,41 ИСТОРИЯ НА НОВОРОДЕНОТО бр вестникарска картия 0, ,00 1,42 ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА БРЕМЕНОСТ бр вестникарска картия 0, ,00 1,43 МЕДИЦИНСКИ ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗИСКУЕМАТА ТАКСА Кочан вестникарска картия 0, ,40 1,44 ЛИСТ ЗА ИНТЕНЗИВНО НАБЛЮДЕНИЕ Кочан вестникарска картия 1, ,60 1,45 ТЕМПЕРАТУРЕН ЛИСТ Кочан вестникарска картия 1, ,80 1,46 АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ Кочан вестникарска картия 1, ,20 1,47 ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ КЪМ ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО - ОБЩА Кочан вестникарска картия 1, ,80 1,48 ТРАНСФУЗИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРИЛИВАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ Кочан вестникарска картия 1, ,80 1,49 ТАЛОН ЗА ПОЛОЖЕН СПЕШЕН ТРУД Кочан вестникарска картия 0, ,80 1,50 СВЕДЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА БОЛНИТЕ И ЛЕГЛОВИЯ ФОНД Кочан вестникарска картия 0, ,00 1,51 ЖУРНАЛ КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕДИ Кочан вестникарска картия 1, ,80 1,52 ПРИЕМЕН ЖУРНАЛ ЗА КЛИНИКА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ бр вестникарска картия 1,27 6 7,62 1,53 КНИГА ВЪТРЕШНО БОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ бр вестникарска картия 1, ,80 1,54 КНИГА ЗА НОСОГЪРЛЕН СЕКРАТ бр вестникарска картия 1, ,40 1,55 КНИГА ЗА КОНТАКТИТЕ С ОСТРО ЗАРАЗНО БОЛНИ бр вестникарска картия 1, ,70 1,56 1,57 КНИГА ЗА РЕГИСТРЪРАНЕ НА ЗАРАЗНИТЕ И ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЛИСТ ЗА ИНТЕНЗИВНО НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КЛИНИКА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ бр вестникарска картия 1, ,70 Кочан вестникарска картия - 100бр. 1, ,90 1,58 ЛАБОРАТОРЕН ЛИСТ ЗА КЛИНИКА ПО НЕОНАТОЛОГИЯ Кочан вестникарска картия - 100бр. 1, ,90 1,59 РЕАНИМАЦИОНЕН ЛИСТ - ДЕТСКА КЛИНИКА Кочан вестникарска картия 4, ,20 1,60 ТЕМПЕРАТУРЕН ЛИСТ - ДЕТСКА КЛИНИКА Кочан вестникарска картия 4, ,20 1,61 ЖУРНАЛ ЗА АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ бр вестникарска картия 1, ,20 1,62 ДИАЛИЗЕН ПРОТОКОЛ Кочан вестникарска картия 1, ,00 1,63 КАРТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ Кочан вестникарска картия 1, ,30 1,64 ЖУРНАЛ РЕНГЕН Кочан вестникарска картия 1, ,48 1,65 ТЕТРАДКА СКЪПОСТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ Кочан вестникарска картия 1,27 6 7,62 1,66 КНИГА ЗА ПЕРИОДИЧНА ХЕМОДИАЛИЗА Кочан вестникарска картия 1,27 6 7,62 1,67 ОТЧЕТЕН ЛИСТ ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ Кочан вестникарска картия 1, ,20 1,68 СЪОБЩЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ Кочан вестникарска картия 1, ,90 1,69 ПИСМО ТЕЛК I, ТЕЛК II, ТЕЛК IV СЪСТАВ бр вестникарска картия 0, ,00 1,70 ЖУРНАЛ ЗА ПРЕМИНАЛИ ПАЦИЕНТИ ПО ИНВАЗИВНА ПРОЦЕДУРА бр вестникарска картия 3, ,00 1,71 ФИЗИОПРОЦЕДУРНА КАРТА бр вестникарска картия 0, ,00 1,72 КАРТА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ Кочан вестникарска картия - 100бр. 0, ,84

3 ТЕСТ ЗА ПОДВИЖНОСТ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ /цирвикален, 1,73 лумбален и торакален дял/ Кочан вестникарска картия - 100бр. 0, ,40 1,74 ЖУРНАЛ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ - ФИБРОГАСТРОСКОПИИ, ФИБРОСИГМОИДОСКОПИИ бр вестникарска картия 1, ,48 1,75 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ Кочан вестникарска картия 1, ,30 1,76 ЗАПОВЕД ЗА КОМАНДИРОВКИ кочан 1,77 ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА РОДИТЕЛИ НА ЗДРАВО НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 100 бр в кочан, А5, вестникарска хартия 0, ,68 бр вестникарска картия 0, ,00 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ,72 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ 2,1 НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ Кочан 100бр в кочан, индигиран 8, ,00 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ,00 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ 3,1 КОПИРНА ХАРТИЯ А4 пакет 80г/м2; белота 146, приложима за всички видове лазерни принтери и копирни машини. Двустранен печат; 100 листа в пакет, ISO степен на белота - 95%, Непрозрачност минимум -93% 4, ,00 3,2 КОПИРНА ХАРТИЯ цветна А4 пакет 80г/м2; пастелни и наситени цветове, приложима за всички видове лазерни принтери и копирни машини; 100 листа в пакет 4, ,00 3,3 ТЕЛЧЕТА ЗА ТЕЛБОД 24/6 бр 1000 бр в кутия- 3-1М 0, ,00 3,4 КЛАМЕРИ кутия никилирани или поцинковани; големина 50мм, 50 бр в кутия 0, ,00 3,5 КЛАМЕРИ кутия 3,6 ЛЕПИЛО - СУХО бр никилирани или поцинковани; големина 28мм, 100 бр в кутия Подходящо за лепене на хартия. Не навлажнява и не деформира хартията. Бързосъхнещо. С дълъг срок на съхранение 0, ,00 0, ,60 3,7 КОРЕКТОР - ТЕЧЕН бр на водна основа. Не прозира. Може да се пише върху него след изсъхване подходящ за копирна и факс хартия 0, ,00 3,8 КОРЕКТОР ЛЕНТОВ бр дължина от 5 до 8м. Качествена коригираща лента. За бърза и трайна корекция. Подходящ за всички видове хартии и мастила. 1, ,00 3,9 ПАПКИ PVC пакет прозрачна корица отпред и цветна долна,машинка за захващане на перфорирани листи А4; 50 бр в пакет 0, ,00 3,10 ПАПКИ КАРТОНЕНИ бр Изработена от картон. С машинка и място за надписване 0, ,60 3,11 ПАПКИ ДЕЛО бр с връзки, картон 500 г/кв. м, гръб - плат.с място за надписване. 0, ,00 3,12 КЛАСЬОР за съхранение на документи А4, 8СМ бр формат А4, PP покритие, подсилен с метални ъгли; фиксиран механизъм; сменяем етикет в джоб на гърба 2, ,00 3,13 КЛАСЬОР за съхранение на документи А4, 5см бр формат А4, PP покритие, подсилен с метални ъгли; фиксиран механизъм; сменяем етикет в джоб на гърба, да се предлагат поне 5цвята 2, ,00 3,14 САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛИСТЧЕТА - 12/45 бр цветни 0, ,00 3,15 САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛИСТЧЕТА - 20/25 бр цветни 0, ,00 3,16 БЛОК ЛИСТЧЕТА ЗА БЕЛЕЖКИ, 90/90мм кубче 3,17 ДЖОБ папка опаковка 3,18 ГРАФИТИ за автоматичен молив 0.05 бр офсет хартия,нелепящи 500листа в блокче, белота 95%, 75г/кв.м. кристал А4 със стандартна Евро перфорация за класьори полимерни графити, наситен черен цвят; 0, ,00 2, ,00 0, ,80

4 3,19 ГРАФИТИ автоматичен молив 0.07 бр 3,20 МОЛИВ бр полимерни графити, наситен черен цвят твърдост - HB, максималка защита срещу чупене, лесен за острене, без гума 0, ,40 0, ,00 3,21 ГУМА ЗА МОЛИВ бр изработена от естествен каучук 0, ,00 3,22 ТИКСО 19/33 мм бр безцветно, висококачествено 0, ,00 3,23 ТЕКСТ МАРКЕР бр 3,24 МАРКЕР ПЕРМАНЕНТЕН бр 3,25 РОЛКА ЗА КАСОВ АПАРАТ опаковка цветни на водна основа; със скосен писец за писане върху CD, стъкло; дебелина на писеца от 1 мм термохартия, размер 57мм/28 м; 12 в опаковка 1, ,00 1, ,00 7, ,00 3,26 ФАКС ХАРТИЯ 210/25 бр високо чувствителна термохартия 1, ,60 3,27 ТАМПОН ЗА ПЕЧАТ бр цвят син; 70/100 2, ,00 3,28 CD-R шпиндел капацитет 700mb; 50 броя в шпиндел 12, ,00 3,29 ПЛИКОВЕ ЗА CD пакет Хартиени пликове за CD,100 бр. в пакет 3, ,00 3,30 ПЛИКОВЕ ЗА ПИСМА В4 бр 250/353мм, 90гр/м. самозалепващи 0, ,00 3,31 ПЛИКОВЕ ЗА ПИСМА Е4,10 бр. в пакет бр 400/280мм, 90гр/м. самозалепващи 0, ,00 3,32 ПЛИКОВЕ ЗА ПИСМА С5, 100бр. в пакет бр 230/162мм,80гр./м., самозалепващи 0, ,00 3,33 ПЛИКОВЕ ЗА ПИСМА С6, 100бр. в пакет бр 114/162мм, 80гр./кв.м., самозалепващи с лента, бяла офсетова хартия 0, ,00 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ,00 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: TОНЕР КАСЕТИ ЗА ПРИНТЕР 4,1 ТОНЕР КАСЕТА HP -LAZER JET 1005 бр 4,2 ТОНЕР КАСЕТА HP - LAZER JET 1018 бр 4,3 ТОНЕР КАСЕТА HP -LAZER JET 1020 бр 1500 копия черен, неупотребявани, нерециклирани минимум копия, 14, ,00 14, ,00 14, ,00 4,4 ТОНЕР КАСЕТА HP -LAZER JET 4307 бр 14, ,00 4,5 ТОНЕР КАСЕТА LEXMARK E120 бр черен,неупотребявани, минимум 19, ,80 4,6 ТОНЕР КАСЕТА LEXMARK E342 бр 19, ,80 4,7 ТОНЕР КАСЕТА SAMSUNG SCX 563 бр 28, ,00 4,8 ТОНЕР КАСЕТА SAMSUNG SCX 4521 бр 4,9 ТОНЕР КАСЕТА SAMSUNG SCX ML 1660 бр 4,10 ТОНЕР КАСЕТА SAMSUNG SCX M 1132 бр черен, неупотребявани,минимум 4,11 ТОНЕР КАСЕТА CANON 6020 бр 13, ,36

5 4,12 ТОНЕР КАСЕТА BROTHER бр 2600 копия 16, ,52 4,13 ТОНЕР КАСЕТА XEROX 3117 бр 27, ,00 4,14 ТОНЕР КАСЕТА KUOCERA 1020 бр 7200 копия 21, ,04 4,15 ТОНЕР КАСЕТА KUOCERA S 920 бр черен, неупотребявани,минимум 6 18, ,00 4,16 ТОНЕР КАСЕТА KUOCERA 3820 N бр 6 26, ,00 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ,52 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: TОНЕР КАСЕТИ ЗА ПРИНТЕР С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЪЛНЕНЕ 5,1 ТОНЕР КАСЕТА HP -LAZER JET 1005 бр 5,2 ТОНЕР КАСЕТА HP - LAZER JET 1018 бр 5,3 ТОНЕР КАСЕТА HP -LAZER JET 1020 бр 5,4 ТОНЕР КАСЕТА HP -LAZER JET 4307 бр 5,5 ТОНЕР КАСЕТА LEXMARK E120 бр 1500 копия при при 14, ,00 5,6 ТОНЕР КАСЕТА LEXMARK E342 бр 5,7 ТОНЕР КАСЕТА SAMSUNG SCX 563 бр 5,8 ТОНЕР КАСЕТА SAMSUNG SCX 4521 бр 5,9 ТОНЕР КАСЕТА SAMSUNG SCX ML 1660 бр 5,10 ТОНЕР КАСЕТА SAMSUNG SCX M 1132 бр 5,11 ТОНЕР КАСЕТА CANON 6020 бр 5,12 ТОНЕР КАСЕТА BROTHER бр 5,13 ТОНЕР КАСЕТА XEROX 3117 бр 5,14 ТОНЕР КАСЕТА KUOCERA 1020 бр 5,15 ТОНЕР КАСЕТА KUOCERA S 920 бр 5,16 ТОНЕР КАСЕТА KUOCERA 3820 N бр при при съвместими с модела тонер касети; 2600 копия 7200 копия 6 20 ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 14, ,00 10, ,00 10, ,00 15, ,00 11, ,00 18, , ,50 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: ТОНЕР КАСЕТИ ЗА КОПИРНА МАШИНА 6,1 ТОНЕР КАСЕТА CANON Ir PCL5e бр 6,2 ТОНЕР КАСЕТА CANON IMAGERUNNER 2520 бр 6,3 ТОНЕР КАСЕТА AFICIO 1505 бр ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 96, ,00 96, ,00 84, , ,00 Обща стойност на обществената поръчка: ,74

Page 1 Приложение 4 б РАЗПИСАНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРЕЗ 2017г Обособена позиция 1 : Канцеларски мат

Page 1 Приложение 4 б РАЗПИСАНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРЕЗ 2017г Обособена позиция 1 : Канцеларски мат Page 1 Приложение 4 б РАЗПИСАНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРЕЗ 2017г. 01001-000 Обособена позиция 1 : Канцеларски материали; подробно описание, характеристики код Артикул

Подробно

MBL-98 ltd КАТАЛОГ ФЕВРУАРИ 2018 БОНУСИ И ОТСТЪПКИ ЗА КОЛИЧЕСТВА! тел.: 032/ факс: 032/

MBL-98 ltd КАТАЛОГ ФЕВРУАРИ 2018 БОНУСИ И ОТСТЪПКИ ЗА КОЛИЧЕСТВА! тел.: 032/ факс: 032/ MBL-98 ltd КАТАЛОГ ФЕВРУАРИ 2018 БОНУСИ И ОТСТЪПКИ ЗА КОЛИЧЕСТВА! тел.: 032/ 62-50-62 факс: 032/ 26-79-25 e-mail: mbm-98@mbm-bg.com www.mbl98.filibe.live Безплатна доставка при поръчка над 50 лв. /само

Подробно

Календар-Бележници 2020 v България Неутрална страница, Термо кожа 3 цвята А5, Луксозна корица от термоактивна кожа (3 цвята), концево шит и леп

Календар-Бележници 2020 v България Неутрална страница, Термо кожа 3 цвята А5, Луксозна корица от термоактивна кожа (3 цвята), концево шит и леп Календар-Бележници 2020 v 1 5015 България Неутрална страница, Термо кожа 3 цвята А5, Луксозна корица от термоактивна кожа (3 цвята), концево шит и лепен, лице с мека вложка; Цветна карта на България и

Подробно

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА - за ВСЯКА ЗАЯВКА над 50лв - до ВСЯКА ТОЧКА в България КАТАЛОГ 9 Копирна рециклирана хартия LETTURA Висококачествена рециклирана ха

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА - за ВСЯКА ЗАЯВКА над 50лв - до ВСЯКА ТОЧКА в България КАТАЛОГ 9 Копирна рециклирана хартия LETTURA Висококачествена рециклирана ха БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за ВСЯКА ЗАЯВКА над 50лв до ВСЯКА ТОЧКА в България КАТАЛОГ 9 Копирна рециклирана хартия LETTURA Висококачествена рециклирана хартия, осигуряваща грижа за околната среда Произведена от

Подробно

РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ БЕЗ РЕКЛАМНИ НАДПИСИ модел ед. цена модел ед. цена РК1E.1 тяло + прозорче 1,36 лв РК3Дмакси.1 тела + прозорче 1,85 лв РК1E.2 тяло за

РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ БЕЗ РЕКЛАМНИ НАДПИСИ модел ед. цена модел ед. цена РК1E.1 тяло + прозорче 1,36 лв РК3Дмакси.1 тела + прозорче 1,85 лв РК1E.2 тяло за РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ БЕЗ РЕКЛАМНИ НАДПИСИ модел ед. цена модел ед. цена РК1E.1 тяло + прозорче 1,36 лв РК3Дмакси.1 тела + прозорче 1,85 лв РК1E.2 тяло залепено за подложка + прозорче 1,71 лв РК3Дмакси.2 тела

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н Приложение 1.2 - Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за

Подробно

.,.,,, -.

.,.,,, -. .,.,,, -. см гръб 7 см гръб Класьори 0000 0000 0000 0000 00007 00008 00009 0000 000 000 000 000 000 000 0007 0008, см, см, см зелен, см жълт, см сив, см оранжев, см бордо, см, 7 см, 7 см, 7 см зелен,

Подробно

Изделия от хартия

Изделия от хартия Изделия от хартия Произведена от Fedrigoni SpA, Копирна хартия Eminence» Белота CIE 174» Произведена от устойчиво управлявани гори» Произведена без киселини гаранция за запазване на белотата и отпечатъка

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

katalog изпращане

katalog изпращане Календар - бележник формат 0/0мм Форзац - карта на Европа и България. Календар-бележник - книговинил САТЕН - коли БЕЗ ДАТИ - коли БЕЗ ДАТИ - коли С ДАТИ всеки ден /6 информ. страници/ 6 7 7. ЧЕРЕН. СИН.

Подробно

<312E20D2E5F5EDE8F7E5F1EAE020F1EFE5F6E8F4E8EAE0F6E8FF2E786C7378>

<312E20D2E5F5EDE8F7E5F1EAE020F1EFE5F6E8F4E8EAE0F6E8FF2E786C7378> Утвърждавам: ПРЕДСЕДАТЕЛ /П/ /Станимир Пеев/ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите

Подробно

ПРОМОЦИЯ СЕПТЕМВРИ 2016 г.

ПРОМОЦИЯ СЕПТЕМВРИ 2016 г. ПРОМОЦИЯ СЕПТЕМВРИ 2016 г. RICOH MP 301SPF Черно-бяло офис МФУ Скорост на копиране/печат: Ч/Б 30стр./мин. Формат на хартия: А6 до А4 Резолюция: 1200/600/600 dpi при печат/копиране/сканиране Дуплекс: Стандартно

Подробно

Пощенските ни пратки са следните видове: Вид пратка пощенски писма пощенски пратки Тегло до 2 кг до 20 кг Размери до 260 х 360 мм, дебелина до 20 мм д

Пощенските ни пратки са следните видове: Вид пратка пощенски писма пощенски пратки Тегло до 2 кг до 20 кг Размери до 260 х 360 мм, дебелина до 20 мм д Пощенските ни пратки са следните видове: Вид пратка пощенски писма пощенски пратки Тегло до 2 кг до 20 кг Размери до 260 х 360 мм, дебелина до 20 мм до 60 х 60 х 60 см Те са универсални пощенски услуги,

Подробно

Copy of Приложение 1-Техн. спец.

Copy of Приложение 1-Техн. спец. Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Артикул Изисквания Ориенти Мярка Опаковка ровъчни кол-ва 1. Прах за пране - бяло 600 Кг 2 кг Да е подходящ за всички видове тъкани. Да не алергизира. Мостра. 2. Прах

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

НЕОБХОДИМИ ТЕТРАДКИ, ПОСОБИЯ И ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС 1. Тетрадки: 6 броя с тесни и широки редове, 6 броя с голе

НЕОБХОДИМИ ТЕТРАДКИ, ПОСОБИЯ И ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС 1. Тетрадки: 6 броя с тесни и широки редове, 6 броя с голе ГОДИНА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС 1. Тетрадки: 6 броя с тесни и широки редове, 6 броя с големи квадратчета. 2. Малка тетрадка с бели листи. 3. Сметало. 4. Тефтерче. 5. Цветни моливи, флумастери, маслени пастели.

Подробно

София 1000, ул.христо Белчев 35, тел , , ОФСЕТОВИ И ОБЕМНИ ХАРТИИ И КАРТОНИ П А П И Р У С О О Д Цените са валидни от1.

София 1000, ул.христо Белчев 35, тел , , ОФСЕТОВИ И ОБЕМНИ ХАРТИИ И КАРТОНИ П А П И Р У С О О Д Цените са валидни от1. София 1000, ул.христо Белчев 35, тел. 02 9813311, 02 9800573, ОФСЕТОВИ И ОБЕМНИ ХАРТИИ И КАРТОНИ П А П И Р У С О О Д Цените са валидни от1.09.2019 Вид гр/м2 Формат e-mail: paper@papyrus.bg Производствено

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

untitled

untitled СЪДЪРЖАНИЕ 1002 5 6 7 8 9 10 15 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1002 СЪДЪРЖАНИЕ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 1002 СЪДЪРЖАНИЕ 55 56 57

Подробно

Календари и календарбележници

Календари и календарбележници Календари и календарбележници ТЕФТЕРИ 93487 Тефтер с ластик А5 140x210 mm изкуствена кожа, хартия 80х150 mm 80 бели листа 1570180018 1570180019 1570180035 4.99 лв. 1570180003 Author Тефтер с ластик А5

Подробно

София 1000, ул.христо Белчев 35, тел , , Вид ОФСЕТОВИ И ОБЕМНИ ХАРТИИ И КАРТОНИ П А П И Р У С О О Д Цените са валидни

София 1000, ул.христо Белчев 35, тел , , Вид ОФСЕТОВИ И ОБЕМНИ ХАРТИИ И КАРТОНИ П А П И Р У С О О Д Цените са валидни София 1000, ул.христо Белчев 35, тел. 02 9813311, 02 9800573, Вид ОФСЕТОВИ И ОБЕМНИ ХАРТИИ И КАРТОНИ П А П И Р У С О О Д Цените са валидни от 10.06.2019 e-mail: paper@papyrus.bg Производствено складова

Подробно

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / ;094/ ; m

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / ;094/ ;  m МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / 60 60 25;094/60 21 31; e-mail:mbal_vidin@abv.bg Административни услуги предоставяни

Подробно

О Т Ч Е Т ЗА год

О Т Ч Е Т  ЗА год О Т Ч Е Т ЗА 2007 год. САЛДО КЪМ 0 1. 0 1. 2 0 0 7 год.: 8 6 5 5. 4 0 Събрани суми от дарения през 2007 г. 1 0 7 2 0. 0 0 Суми от лихви: 9. 6 8 ОБЩО: 1 9 3 8 5. 0 8 Минус разходи през годината : 5 7 0

Подробно

<4D F736F F D20CEE1EEF1EEE1E5EDE020EFEEE7E8F6E8FF20362E646F6378>

<4D F736F F D20CEE1EEF1EEE1E5EDE020EFEEE7E8F6E8FF20362E646F6378> Обособена позиция 6: ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ с обща прогнозна стойност 6802.00 лв. Без ДДС Институт Продукт Технически характеристики Стъклени културални съдове Бехерови чаши от 100 мл Бехерови чаши от 250

Подробно

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА

Общински дружества - Община СТАРА ЗАГОРА Тролейбусни и автобусни превози ЕООД Управител: инж. Димитър Авджиев Предмет на дейност: Извършване на тролейбусен и автобусен превоз на пътници в Община Стара Загора. Адрес: кв."индустриален", Тролейбусно

Подробно

VESTA-R SHOE PRODUCTS CATALOGUE

VESTA-R SHOE PRODUCTS CATALOGUE Списък на материали за обувната промишленост Код C/B/economy HY78 HY78 HY74 HY74 HY74 HY73 HY73 HY73 HY72 HY72 HY71/70 HY40 *забележка Tecon Tecon Star Schwarzberg Schwarzberg G B/K/china Стока Дъска за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЕРНИК УТВЪРДИЛ: (П) Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директо

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЕРНИК УТВЪРДИЛ: (П) Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директо РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЕРНИК УТВЪРДИЛ: (П) Д-Р ЮРИ ТОРНЕВ ДИРЕКТОР НА РЗИ ПЕРНИК За Директор на РЗИ Перник КЛАРА БУДИНОВА Главен секретар на РЗИ

Подробно

Календар-бележник 15 х 21 см Еко термо кожа (Италия), с дунапрен; подходяща за сито и топъл печат, контрастни шевове, шит и лепен 3 цвята (син, бордо

Календар-бележник 15 х 21 см Еко термо кожа (Италия), с дунапрен; подходяща за сито и топъл печат, контрастни шевове, шит и лепен 3 цвята (син, бордо Календар-бележник 15 х 21 см Еко термо кожа (Италия), с дунапрен; подходяща за сито и топъл печат, контрастни шевове, шит и лепен 3 цвята (син, бордо и черен) хартия (тяло) - 80 гр/кв.м; офсет лукс титулни

Подробно

ОФЕРТИТЕ СА ВАЛИДНИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА Валидност - от г. до г.

ОФЕРТИТЕ СА ВАЛИДНИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА Валидност - от г. до г. 0700 10 700 www.office1.bg ОФЕРТИТЕ СА ВАЛИДНИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА Валидност - от 01.07.2019 г. до 31.08.2019 г. преносими КАСи за ПАРИ цени от -20% Арт. номер 1065140020 1065140022 1065140026

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 2020 КАЛЕНДА БЕЛЕЖНИЦИ

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ 2020 КАЛЕНДА БЕЛЕЖНИЦИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ КАЛЕНДА БЕЛЕЖНИЦИ РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ 1110 Единица КЛАСИК 1115 Единица КЛАСИК ФУЛ Основа: едностранно хромов картон, бигована Тетрадка: офсет 70 г, печат в 2 цвята, с перфорация и бандерол,

Подробно

Времеезапочивка безДДС сДДС хамак 2кашона висококачествена 4кашона хартияhybrite висококачествена 80гр,класА+ хартияhybrite 80гр,класА

Времеезапочивка безДДС сДДС хамак 2кашона висококачествена 4кашона хартияhybrite висококачествена 80гр,класА+ хартияhybrite 80гр,класА Времеезапочивка... 119. 80безДДС 143.76сДДС хамак 2кашона висококачествена 4кашона хартияhybrite висококачествена 80гр,класА хартияhybrite 80гр,класА код30464 плажначанта или или 59. 90безДДС 71.88сДДС

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването

Подробно

Хоризон RD-4055 Ротационна щанцоваща система

Хоризон RD-4055 Ротационна щанцоваща система Ротационна щанцоваща система Лесна за експлоатация, с високо качество, компактна ротационна щанцовà система. Подобрете процеса на щанцоване! Опростена пренастройка и лесна за експлоатация. Гъвкава при

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София факс

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София   факс ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София http://www.isul.eu/ факс: (+35 2) 432 144, S435 Ш Утвърдил: Изпълнителен дире

Подробно

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн I. Общи положения и постулати 1. Общи положения Диагностиката

Подробно

Приложение 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ПЕЧАТАРСКИ ПЛОЧИ И ЦИЛИНДРИ, ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧ

Приложение 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ПЕЧАТАРСКИ ПЛОЧИ И ЦИЛИНДРИ, ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧ Приложение 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ПЕЧАТАРСКИ ПЛОЧИ И ЦИЛИНДРИ, ДРУГИ ВИДОВЕ ПЕЧАТАРСКИ МАТЕРИАЛИ ТС ДОП-1/ 2019 СОФИЯ 2019г. 1 ТЕХНИЧЕСКА

Подробно

Средства за презентация

Средства за презентация Средства за презентация Флипчарт 70х100 cm Магнитен флипчарт на колела 70х100 cm Блок за флипчарт Многофункционална система за закрепване. Размери 81х58,5 cm. Флипчарт без рамка с качествено меламиново

Подробно

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ З

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ ,   РЕШЕНИЕ 003/ З КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/800 832, e-mail: office@oncocenter.org РЕШЕНИЕ 003/03.05.2016 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно