Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Размер: px
Започни от страница:

Download "Saturn M3 - Instructions For The User.pmd"

Препис

1 Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона - двоен код * - вграден имобилайзер * - релета за централно заключване (0.7/3.5 сек.)* - дълго заключване * - заключване при контакт * - допълнителен канал за вдигане на стъкла или пейджър * - два режима на охрана - повторно самовключване* - пасивно активиране* - заключване при пасивно активиране* - вход бутони с отрицателно задействане - вход бутони с положително задействане - електронен ударен ( шок) датчик с два режима на действие - предупреждение за отворена врата (при включване на алармата) - сервизен( валет ) бутон - интелигентен ударен (шок) датчик - интелигентен токов датчик * - прекъсване на запалването (нормално отворено реле) - дълги мигачи* - светодиод с памет - самодиагностика - светлинна индикация с мигачите - бутон ПАНИКА * програмируеми функции 1/7

2 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1.Дистанционно управление. Дистанционното управление има два бутона: - бутон N1- (по-големия бутон)-с него алармената система се въвежда и извежда в режим на охрана - бутон N2- (по-малкия бутон)- в зависимост от режима на системата изпълнява следните функции: - бутон ПАНИКА - втори код за излизане от охрана - задава специален режим на охрана. - деблокира имобилайзера при ключ на контакт - бутон N1 N2 задейства допълнителния канал докато са натиснати 2. Режими на охрана. Когато системата е в режим на охрана тя защитава вашия автомобил чрез прекъсване на запалването и алармиране с мощна магнитодинамична сирена и мигачите за 30 секунди при една или повече от следните ситуации: - удар върху автомобила (ударен / шок датчик) - отваряне на врата или капак защитени от бутон - подаване на контакт на запалителната система. - включване на консуматор над 5W 30-секундния цикъл на алармиране може да бъде спрян преждевременно с бутон N2 на дистанционното управление. В този случай се спира само сирената, а системата остава в режим на охрана с готовност за ново алармиране при някоя от описаните по-горе ситуации (с бутон N1 се спира режима алармиране и се изключва системата). Автоалармената система Saturn M3 е уникална със своите два режима на охрана, условно наречени нощен, и специален. - Нощен режим на охрана. Въвеждането на системата в нощен режим на охрана се извършва с еднократно натискане на бутон N1. Като потвърждение системата издава тих сигнал (или кратък силен тон ако е програмиран такъв) със сирената и мигачите. В този режим на охрана при не много силен удар шок датчика задейства сирената за кратко, а при силен удар я включва за 30 sec. При задействане на втора зона на шоковия датчик сирената се задейства за 30 секунди като свири по 0.7 секунди с пауза от 0.7 секунди. Ако през време на сигнализацията от ударния (шок) датчик се отвори врата или се подаде + на контакт, сирената продължава да работи непрекъснато. - Специален режим на охрана. Въвеждането на системата в специален режим на охрана се извършва с последователно натискане на бутон N1 и N2 по следния начин: Натиска се бутон N1 и след като системата издаде тих (или кратък силен) сигнал, се натиска бутон N2. Като потвърждение системата издава къс и дълъг тих тон със сирената и мигачите. В този режим на охрана системата не реагира на сигнали идващи от шока и токочувствителния датчик. Този режим е подходящ за охрана, когато в автомобила е оставено малко дете, домашен любимец или възрастенчовек и е желателно автомобилът да е под охрана. 2/7

3 Двата режима на охрана са именувани съвсем условно и избора на всеки от тях зависи единствено от желанието на потребителя и конкретната ситуация. С влизане в един от двата режима на охрана се задейства и централното заключване, а при излизане от режим на охрана автомобила се отключва. С цел избягване на непрекъснато алармиране при повреда на бутоните, или силни смущения на ударния(шок) датчик, системата притежава следните допълнителни функции. При непрекъснато задействане на бутон (капак или врата) системата алармира 4 пъти и игнорира бутоните. След възстановяване на бутоните (затваряне на вратата или капака), игнорирането на бутоните се премахва. Също така при 4 пълни задействания от ударния (шоковия) датчик за по 30sec., системата автоматично го изключва остава само предупредителната зона. 3.Излизане от режим на охрана. - Излизане чрез дистанционното управление. Излизането от режим на охрана се извършва чрез натискането на бутон N1 - системата издава един дълъг тих сигнал (или кратък силен сигнал) със сирената и мигачите и след това натискате N2 като системата издава три сигнала със сирената и мигачите и излиза от охрана като задейства и отключването. Между натискането на N1 и N2 не трябва да има повече от 5 секунди, иначе системата започва да алармира за неприет втори код. Ако не е избрана функцията двоен код, излизането става само с натискане на N1. По време на самодиагностиката излизането винаги е само с N1 за по-голямо удобство. - Аварийно излизане При дефекти или загубване на дистанционното управление системата може да бъде изключена по следния начин: докато системата алармира се подава на контакт и се натиска сервизния бутон. 4. Режим самодиагностика. След като има подаден сигнал за влизане в някой от двата режима на охрана системата влиза преди това в режим на самодиагностика. По време на този режим системата следи дали има активен вход, който нормално би задействал сирената. Ако има задействан бутон, системата включва сирената за 0.7 секунди и игнорира входа за бутоните докато бутона стане неактивен, след което се възстановява следенето му. Функцията за предупреждение със сирената при игнориране на бутони може програмно да бъде забранена. Ако по време на този режим е активен ударния (шок) датчик, неговото действие се дезактивира за 30 секунди. Ако в този интервал пак се получи сигнал от този датчик времето за неговото игнориране се увеличава с нови 30 секунди. По същия начин се игнорира и токовия датчик - колата може да бъде оставена на аварийни светлини, или ако вентилатора работи след изгасване на двигателя, токовия датчик ще се игнорира до неговото изключване. 5. Режим Паника Saturn M3 увеличава персоналната сигурност на потребителя чрез режима Паника. Когато сте заплашен(а) близо до вашия автомобил, вие можете да привлечете вниманието чрез включване на сирената и мигачите с дистанционното управление. Просто натиснете бутон N2 и сирената ще се включи за 30 секунди. Преждевременното й прекратяване се извършва с повторно натискане на бутон N2. 3/7

4 6. Информационен светодиод. Светодиода дава информация за състоянието на системата и диагностична информация. 6.1.Информация за състоянието на системата: - светодиода не свети - автоалармата не охранява- неутрален режим. - светодиода свети непрекъснато - автоалармата е в режим самодиагностика или е подаден контакт и не е деблокиран имобилайзера. - светодиода свети с честота 4 мигвания за секунда - автоалармата се намира в специален режим на охрана. - светодиода свети с честота 1 мигване за 1 секунда - автоалармата се намира в нощен режим на охрана. - светодиода свети непрекъснато и изгасва за кратко - автоалармата е в режим на програмиране Диагностична информация. Когато системата е в режим на охрана запомня причините, поради които е алармирала и след като излезе от режим на охрана ( неутрален режим ) със светодиода докладва запомнената информация. В този случай светодиода мига на групи с пауза 2 секунди между групите. Броят мигания между паузите определят следните причини: - Две - опит за запалване на автомобила. - Три - задействане на бутон на врата или капак - Четири - задействане от токовия датчик - Пет - от удар върху автомобила ( втора зона на ударния /шок датчик) - Шест - неприет втори код за изключване на системата 7. Възстановяване на запалването. Когато системата е в неутрален режим, автомобила се дава на контакт, при което светва светодиодът, с цел подсещане че автомобилът не може да запали. За да се възстанови запалването, натиснете бутон N 2 на дистанционното управление, при което светодиодът изгасва и двигателят може да бъде запален. При прекъсване на контакта за повече от 30 секунди, запалването отново се забранява. Освен с дистанционното имобилайзера може да бъде деблокиран и по начина описан в аварийното излизане от охрана. По време на инсталация функцията имобилайзер може да се забрани и запалването се възстановява с подаване на контакт, което улеснява работата със системата, но понижава защитата. 8. Настройка на ударния (шок) датчик За да програмирате двете зони на ударния(шок) датчик натиснете N1- влизате в режим самодиагностика, натиснете N2 за влизане в специален режим. Натиснете и задръжте сервизния бутон и след това натиснете отново N1 за излизане от самодиагностика и сте в програмиране на първа зона, като вече може да отпуснете сервизния бутон. С N1 усилвате а с N2 намалявате чувствителността, като степените са общо 16 и стигнете ли до края в съответната посока системата издава един дълъг тон. Във всеки момент може да пробвате настройката. С двата бутона на дистанционното натиснати едновременно минавате на втора зона и по същия начин тествате и настройвате като най-чувствителната степен е равна на първа зона. При настройката на втора зона ако ударите по- леко и сработи само първа зона, системата издава само един къс тих сигнал, а при сработване на втора зона издава къс и дълъг сигнал. За да излезете от 4/7

5 режим за настройка на ударния(шок) датчик натиснете отново двата бутона на дистанционното. Във всеки момент ако подадете на контакт се излиза от програмиране. 9. Програмируеми функции За да влезете в режим на програмиране се натиска N1 и се влиза в самодиагностика.натиснете сервизния бутон, задръжте го и след това натиснете отново N1 за излизане от самодиагностика и сте в програмиране на първа функция, като вече може да отпуснете сервизния бутон: 1 Звук1 да 2 Звук2 не 3 Звук3 не 4 Звук4 не 5 Тихи тонове1 да 6 - Тихи тонове2 не 7 Тихи тонове3 не 8 Дълги мигачи не 9 - Повторно самовключване не 10 -Пасивно активиране не 11 -Токов датчик да 12 -Предупреждение за игнориране на врата да 13 - Двоен код да 14 -Забрана на имобилайзера не 15 Време за заключване(3.5/0.7сек ) не 16 - Дълго заключване не 17 - Канал са вдигане на стъкла не 18 - Канал за пейджър не 19 - Заключване при контакт не 20 - Заключване при пасивно активиране да Ако функцията е изключена светодиодът светва за кратко, а ако е включена изгасва за кратко. Включването става с N1, а изключването с N2. Една функция може да се включва и изключва многократно, а преминаването към следващата става с кратко подаване на контакт, при което системата издава един сигнал. Ако задържите контакта повече от 3 секунди системата излиза от програмиране.след 20-та функция системата излиза от режим на програмиране с три сигнала, също и ако повече от 30 секунди не се преминава към следваща функция. 5/7

6 Описание на функциите: 1,2,3,4 Различни звуци на сирената, като ако са избрани няколко те се редуват, ако не е избран нито един, работи само първия 5,6,7 Тонове за включване и изключване 5 Тоновете са с променлива честота 6 Тоновете са с постоянна честота 7 Сигнализацията е само с мигачите без тонове Ако не е избрана нито една от тези функции тоновете са силни къси два за включване и три за изключване и един за приет първи код за изключване 8 Дълги мигачи ако е разрешена мигачите светят 12 секунди след изключване на системата, или до отваряне на врата или подаване на контакт; 9 Повторно самовключване ако е разрешена системата се включва автоматично 15 сек след изключване, ако не се отвори врата или не се подаде на контакт. По този начин системата не може де се изключи случайно; 10 Пасивно активиране при затваряне на последната врата системата издава предупреждение и след 15 секунди се включва; 11 Разрешава и забранява токовия датчик; 12 Предупреждение за игнориране на врати ако е забранена вратите се игнорират без предупреждение; 13 Двоен код ако е забранена системата се изключва само с първи бутон; 14 Забрана на имобилайзера ако е разрешена, запалването се възстановява автоматично, при подаване на контакт ако системата не е в охрана. 15 Време на импулсите за заключване и отключване, ако е да, времето е 3.5 сек за пневматично заключване. 16 Дълго заключване ако е да, заключващия импулс е 24 секунди, като това не важи при заключване от контакт. Също така, ако функцията е активирана ударния (шок) и токовия датчик се игнорират за 30 сек. след тестовото време Каналът е за са вдигане на стъкла ако е избрана тази функция каналът подава маса през тестовото време(20сек), като през останалото може да се активира и с двата бутона едновременно може да вдигате електрически стъкла ръчно и автоматично. Също така, ако функцията е активирана ударния (шок) и токовия датчик се игнорират за 30 сек. след тестовото време Канал за пейджър при разрешаването на функцията и канала е активен, когато системата алармира, без предупреждение- използва се за активиране на допълнително известяващо устройство пейджър или GSM модул. По същия начин работи и активирането с двата бутона устройството може да се тества без алармиране. Ако е разрешена функция 17, двете работят едновременно каналът ще се активира в тестовото време и в сирената затова ако е необходимо използвайте само една от тях Заключване при контакт при активирането на тази функция системата подава заключващ импулс при подаване на контакт и отключващ при изключване на контакта Заключване при пасивно активиране ако функцията е изключена, системата няма да подаде заключващ импулс при пасивно активиране от функция 10, но ще заключи при включване с дистанционното или от функция 9. Тази функция премахва възможността за заключването на ключовете в автомобила, но понижава надежността. 6/7

7 10. Допълнителен канал Едновременното натискане на двата бутона задейства допълнителния канал за времето, което са задържани, като подава маса (до 0.5 ампера). Ако системата е в охрана токовия и ударния (шок) датчик се игнорират за 30 сек Каналът също така може да се активира и с функции 17 и 18. Забележка: 1). При измиване на двигателят на автомобила рискувате да намокрите сирената. При този случай гаранцията й отпада. 2).При драстично намаляване обхвата на дистанционното управление се препоръчва подмяна на батерията му. 3).Програмирането на функциите да се извършва от опитен инсталатор, в противен случай рискувате да бъдат повредени някои електрически модули в автомобила! ГАРАНЦИОННА КАРТА Сериен No:... Монтажник:... Подпис:... Собственик:... Дата на монтажа:... Гаранционни условия: Гаранцията се състои в безплатна поправка на всички фабрични дефекти, които са проявени по време на гаранционния срок - 2 години. Ремонта и монтажа се извършва САМО ОТ ОТОРИЗИРАНИ ОТ ФИРМАТА СПЕЦИАЛИСТИ. Гаранцията не се отнася до повреди, причинени от неспазване на инструкциите за ползване. В този случай ремонта се извършва срещу заплащане. 7/7

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

Описание PROLight Minus Многофункционален модул за автоматично управление на автомобилни светлини. Какво е DRL? - Daytime Running Lights или в буквале

Описание PROLight Minus Многофункционален модул за автоматично управление на автомобилни светлини. Какво е DRL? - Daytime Running Lights или в буквале Описание PROLight Minus Многофункционален модул за автоматично управление на автомобилни светлини. Какво е DRL? - Daytime Running Lights или в буквален превод дневни светлини. В много от по-новите автомобили

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1, Reset2

Подробно

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА У

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ;     БЛОК ЗА У гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и настройка ЕС Декларация

Подробно

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 С настоящата декларация декларираме че нашият продукт Е в зависимост от следните приложими клаузи Директива за ЕМС (89/336 ЕЕС, 93/68 ЕЕС) Ниско волтова директива

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Microsoft Word - WI61V04_Instr_exploat_GSM_2014.doc

Microsoft Word - WI61V04_Instr_exploat_GSM_2014.doc 1 Предназначение Услугата Solid MobileKEY е предназначена да: Управлява дистанционно отключването и заключването на врати с електро-механична брава, производство на фирма ООД; Да осигурява постоянна обратна

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2004 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ...

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Page 1 of 9

Page 1 of 9 Page 1 of 9 Page 2 of 9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ Продуктът не трябва да се използва за цели или по начин, различни от тези, за които продуктът е предназначен, както е описан в това ръководство.

Подробно

4PWBG C.book

4PWBG C.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ

НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ НАРЪЧНИК ЗА МОНТАЖ И УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОННИ УПРАВЛЕНИЯ 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.4 2.4.1 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11

Подробно

User reference guide

User reference guide СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Съдържание ENG 2 1 Относно настоящите инструкции...3 1.1 Валидност, съхранение и предаване на инструкциите 3 1.2

Подробно

4PW D.book

4PW D.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1 EKHBRD016AAY1 EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1

Подробно