Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - centrala_RI_10KI_bul.doc"

Препис

1 L Rev. 11/03/03 Централа RI.10KI за управление на мотор за плъзгащи врати RI.10KI до 1000 кг Инструкция за експлоатация

2

3 Централата с микропроцесор RI.10KI се използва за управление на мотори, чиято мощност не превишава 750W. Общи забележки: a) Електрическата инсталация и логическите функции трябва да съответстват на действащите нормативни актове; b) Кабелите с различни напрежение трябва да бъдат физически отделени или да се изолират с допълнителна изолация от поне 1мм; c) Кабелите трябва да бъдат добре закрепени близо до терминалите; d) Проверете всички връзки преди да захраните системата; e) Проверете дали позициите на Дип-суичовете отговарят на желаните; f) Когато се захрани системата, трябва да светне светлинен индикатор POWER. Ако не светне, проверете бушоните и наличието на 230Vac, 50 Hz между терминали 1 и 2 (INPUT 230VAC съответно фаза/неутрален); g) Всички нормално затворени входове, които няма да се използват, трябва да бъдат свързани на късо със съответните Дип-суичове, които са разположени близо до свързващите терминали на входовете. h) Ако посоката на въртене на мотора не е вярната, трябва да размените кабелите APRE CHIUDE (OPEN CLOSE) на мотора, както и кабелите FCA FCC на крайните изключватели. Функции на входове/изходи (1,2) Input, 230VAC Захранване на централата 230Vac, 50Hz (Фаза: терминал 1, Неутрален: терминал 2) (3,4,5) Output, Motor Съответно: Движение(3), Движение(4), Общ(5) (6,7) LAMP За сигналната лампа 230Vac (8) CHIUDE Вход, бутон ЗАТВАРЯ, нормално отворен контакт (9) APRE Вход, бутон ОТВАРЯ, нормално отворен контакт (може да се включи и към вход пешеходен ) (10) P.P. Вход, бутон Пасо-Пасо (11) STOP Вход, бутон СТОП, нормално затворен контакт (12) FTC Вход, връзка за обезопасителни елементи (напр. фотоклетки), нормално затворен контакт (13) FCA Вход, краен изключвател при отваряне, нормално затворен контакт (14) FCC Вход, краен изключвател при затваряне, нормално затворен контакт (15,16) +V Изход, общ за всички входове (17) ASC Вход, обезопасителна рамка. Нейното активиране причинява обратното движение за 1 сек, ако моторът е в затваряща фаза. (18) Input, common to Вход, общ за обезопасителните рамки. Обезопасителните the safety edges рамки НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЗВАТ С ОБЩИЯ НА БУТОНИТЕ. (19) ASA Вход, обезопасителна рамка. Нейното активиране причинява обратното движение за 1 сек, ако моторът е в отваряща фаза. (20,21) SCA Връзка за светлинен индикатор, показващ отворена врата, 24Vac/3W max. (22,23) OUT 24VAC Изход, допълнително захранване, 24Vac (1A max.) (24,25) Output, 2 nd Нормално затворен контакт, контролира се от втория канал channel на предавателя. (26,27) Input, antenna Връзка за антена за получаващото сигнала на предавателя устройство. Екран = терминал 26 (28,29) Input, 24VAC Връзка за вторичната намотка на трансформатора, 24V (30,31) Capacitor Връзка за кондензатора (32,33) Output, 230VAC Връзка за първичната намотка на трансформатора, 24V RTX Връзка към получаващото сигналите на предавателя устройство.

4 Входовете на обезопасителните рамки са с калибрирано съпротивление. Ако се използва резистивна обезопасителна рамка, съответните джъмпери (J2 вместо ASC и J1 вместо ASA) трябва да се затворят. Обратното, ако се използва механична обезопасителна рамка, джъмперите трябва да се оставят отворени. В случай, че изобщо не се използват обезопасителни рамки, оставете джъмперите отворени и включете Дип-суича, който е на късо ( 1 за ASA и 2 за ASC). Внимание: Предвидени са два входа за обезопасителни рамки. НИКОГА НЕ СВЪРЗВАЙТЕ ОБЕЗОПАСИТЕЛНАТА РАМКА С ОБЩИЯ ТЕРМИНАЛ. Внимание: Когато е включена системата, не пипайте металните части. Функции на Дип-суичове - SW2 Select DSW1 Избира начина на работа на бутон Пасо-Пасо и на предавателя. Off = последователност ОТВАРЯ СТОП ЗАТВАРЯ On = последователност ОТВАРЯ ЗАТВАРЯ ОТВАРЯ DSW2 Функция уомо презенте. Автоматичната система извършва процесите на отваряне и затваряне, докато са натиснати съответно бутони ОТВАРЯ и ЗАТВАРЯ. Off = Функция уомо презенте забранена On = Функция уомо презенте позволена. В този случай бутон ОТВАРЯ не може да се използва като управление с пешеходна употреба. DSW3 Функция жилищен блок : входът за бутон Пасо-Пасо не причинява спиране на мотора по време на отварящата фаза. След като приключи отварянето, входът Р.Р. е позволен за затваряне на вратата. Off = функция жилищен блок забранена On = функция жилищен блок позволена DSW4 Функция предварително предупреждаване : сигналната лампа се включва 3 секунди преди началото на всяка движение. Off = функция предварително предупреждаване забранена On = функция предварително предупреждаване позволена DSW5 Активиране на фотоклетките по време на отварящата фаза. Ако лъчът на фотоклетките се затъмни, моторът спира. Движението започва 1 секунда след възстановяване работата на фотоклетките. Off = не са активирани On = временно спиране DSW6 Функция пешеходец : входът Open контролира временното отваряне (регулируемо от около 1,5 до 10 метра) Off = операция като бутон ОТВАРЯ On = операция като бутон пешеходен DSW7 Позволява или забранява електронното спиране. Активирането на електронното спиране позволява редукция на инерцията на вратата и следователно на спиращото пространство. Off = Електронното спиране забранено On = Електронното спиране позволено DSW8 Автоматично затваряне Off = Автоматичното затваряне забранено On = Автоматичното затваряне позволено Промените, които правите с Дип-суичовете, се запаметяват в спиращата фаза. Ако настроите различни конфигурации на Дип-суичовете, операциите ще се променят при следващото спиране. Функции на Дип-суичове SW Bypass Дип-суичовете Bypass позволяват да се свържат на късо нормално затворените входове, които няма да се използват. DSW1 Вход ASA (оставя вратата отворена) DSW2 Вход ASC

5 (оставя вратата отворена) DSW3 Вход FCC DSW4 Вход FCA DSW5 Вход FTC DSW6 Вход STOP Програмиране Централата RI.10KI е оборудвана с конектор за комуникация с програмиращия дисплей. Ако дисплеят не се използва, централата може да се програмира по следния начин: Функциите, за които е възможно да бъдат избрани от няколко възможни, могат да се програмират, като се използва бутон PGM, заедно с дип-суичовете. Фабрично зададените стойности са отбелязани с (def.). За да запазите програмираните функции в паметта, преместете дип-суичовете, както е показано на таблицата, след това натиснете бутон PGM за поне 2 сек. Светлината на светлинен индикатор PGM, който по принцип примигва, сега трябва да е стабилна. Изключването на индикатора е сигнал за извършено успешно програмиране. При това положение, бутонът може да бъде освободен и индикаторът ще започне отново да мига. При завършване на процедурата по програмирането, върнете дип-суичовете на нормалните им позиции. Тази централа може автоматично да се самотестува. Ако бъде установена повреда, централата спира и посочва повредата чрез две мигания на светлинния индикатор PGM в бърза последователност. Ускоряването на термоизключвателя се отчита като повреда и след като се включи отново термозащитата, централата се рестартира автоматично. Ако централата продължи да показва повреда, дори след като моторът се охлади, веднага изключете захранването. Проверка на целостта на системата Централата притежава способността да проверява целостта на системата (TRIAC). Имайки предвид фабричните настройки, тази функция е изключена. За да проверите: Поставете дип-суичове 1 и 8 на ON. Натиснете PGM, светлинният индикатор примигва кратко два пъти, след това се изключва. При активиран контрол, в случай на повреда в кръга или в защитата, централата не изпълнява никаква команда. За да дезактивирате проверяването: Поставете дип-суич 1 на ON, а дип-суич 8 на OFF. Натиснете PGM, докато светлинният индикатор престане да мига. При дезактивиран контрол, дори и да има някаква повреда в кръга, централата изпълнява команди.

6

7 Времето на работа се регулира със следващото меню, след като моторът се е включил от крайния изключвател; 7 сек преди да изтече избраното време, централата започва да забавя работата си (ако тази функция е програмирана). Ако времето на работа е модифицирано преди да сте имали възможност да видите правилната операция на централата, трябва да я накарате да извърши цялата маневра (започва с включването на крайния изключвател и рестартирането). Намесата на обезопасителните рамки деактивира забавянето до извършването на първата цялостна маневра (започва с включването на крайния изключвател и рeстартирането).

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1

Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 Контролен блок Инструкция за експлоатация 1 С настоящата декларация декларираме че нашият продукт Е в зависимост от следните приложими клаузи Директива за ЕМС (89/336 ЕЕС, 93/68 ЕЕС) Ниско волтова директива

Подробно

Page 1 of 9

Page 1 of 9 Page 1 of 9 Page 2 of 9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ Продуктът не трябва да се използва за цели или по начин, различни от тези, за които продуктът е предназначен, както е описан в това ръководство.

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ; БЛОК ЗА У

гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) ; ; факс ;     БЛОК ЗА У гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и настройка ЕС Декларация

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Контролен блок BEN

Контролен блок BEN Контролен блок BEN Декларация за съответствие Производител: Automatismi Benincà SрА. Адрес: Via Capitello, 45-36066 Sandrigo (VI)- Italia Декларира, че: контролен блок СР.BN Отговаря на условията на

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc L8542212 Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

CPBISONOM.indd

CPBISONOM.indd L8542943 11/2011 rev 0 гр. София 1505, ул. Оборище 102, тел. (00359) (2) 944 22 63; 944 22 36; 0878 44 22 36 факс 944 22 56; e-mail: info@beside.bg; www.beside.bg; БЛОК ЗА УПРАВЛЕНИЕ CP.BISON OM ИНСТРУКЦИЯ

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Vivid WorkshopData ATI

Vivid WorkshopData ATI KE III Jetronic 2 електромагнит на изпускателя на съда 11 запалителна бобина 37 ламда сонда 50 датчик за положението на лопатката за въздушния поток 100 блок за управление 3 горивна помпа 16 инжектор за

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно