LA GARD LOCKS BV

Размер: px
Започни от страница:

Download "LA GARD LOCKS BV"

Препис

1 LA GARD LOCKS BV ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Клавиатура 3750 или 3750K с контакт за устройството за четене на данните LG 39E Multi User Combogard Брава E (V1.01) Контакт за изготвяне на протокол Обща информация Всяко натискане на клавиш се потвърждава със сигнал (звук и примигване на LED-индикацията). При правилно въвеждане на кода се излъчва двоен сигнал, а при грешно - троен сигнал. При паузи с продължителност над 10 сек. се изтриват всички въведени до момента знаци и въвеждането на кода трябва да започне отначало. Въвеждане на код: a) Режим "Паралелен код": (режим за управление) Въведете 7-позиционен цифров код или дума със седем букви. Следва двоен сигнал. Код на мениджъра: b) Режим "Двоен код": (трябва да е програмиран) Отваряне: Заключване: 6-позиционни цифрови кодове или думи с 6 букви. За да се отвори вратата, трябва да се въведат два валидни кода. Последователността е произволна, отваря се с всяка комбинация от два валидни кода. Кодове на мениджъра: и След правилно въвеждане на кода (двоен сигнал) бравата е готова за отваряне в продължение на 3 сек. Завъртете клавиатурата на 90 НАДЯСНО (по посока на часовниковата стрелка) докато се стопира. Ако по време на готовността за отваряне (3 секунди) не се осъществи отваряне, бравата се заключва автоматично. Завъртете клавиатурата обратно, полето с клавишите трябва да се изправено. ВАЖНО Проверете дали наистина е заключено! Блокиране на манипулациите: Промяна на кода: (при отворена врата) След 4 последователни въвеждания на грешен код бравата се изключва за 5 мин., а след това след всеки 2 погрешни въвеждания. По време на блокирането LEDиндикацията примигва на всеки 10 сек. Ако през това време бъде натиснат клавиш, командата се отхвърля с троен сигнал. Потребителят може да промени кода си по всяко време. a) Въведете кода и задръжте натисната последната цифра докато чуете последващия двоен сигнал (LED-индикацията свети), натиснете "0" и въведете новия код (двоен сигнал), за потвърждение въведете още веднъж новия код (двоен сигнал). Или: b) Натиснете 7 пъти "0" (при режим "Двоен код" - 6 пъти "0"), въведете стария код и 2 пъти новия код (съответно двоен сигнал). Новият код е вече активен. При погрешно въвеждане или паузи по-дълги от 10 секунди по време на въвеждането, валиден остава старият код. В случай, че новият код не бъде приет (троен сигнал), това означава, че е прекалено подобен на вече запаметен код. Въведете новия код при отворена врата.

2 Аларма за нападение: (трябва да е програмирана) Забавяне на отварянето: (трябва да е програмирано) В случай на изнудване може да се задейства (безшумна) аларма. Това става като последното число от кода се въведе +1 (напр. последното число е 9, алармата се задейства при въвеждане на 0 на мястото на 9). Бравата функционира като при код за отваряне. Времето за забавяне на отварянето започва да тече след правилното въвеждане на кода и се указва със сигнал от LED-индикацията на всеки 2 сек. След изтичане на времето за забавяне се стартира времето за отваряне, което се сигнализира със звуков сигнал и сигнал от LED-индикацията, редуващи се всяка секунда. За да се отвори вратата, трябва да се въведе валиден код докато тече времето за отваряне. При режим "Двоен код", докато тече времето за отваряне трябва да се въведат два валидни кода. Ако в рамките на времето за отваряне не бъде въведен коректен код, бравата остава заключена. Ако искате да прекъснете времето за забавяне, натиснете "0". Избягване на забавянето: (трябва да е програмирано) Потребителския ID# 9 {WTU ) може да отвори веднага. При режим "Двоен код" ID# 9 се въвежда като втори код. Електрозахранване: Когато батерията се разреди, при отваряне на вратата се чува серия от сигнали (в зависимост от капацитета на батерията може да са само 3, 4 или 5 сигнала!) Сменете батерията!! Използвайте само АЛКАЛНИ батерии 9V, напр. DURACELL Кодовете се запаметяват дори и без електрозахранване. Гнездото за батерията е вградено в долната част на клавиатурата. При свързване към алармена система посредством блокиращото устройство "SP", електрозахранването се извършва оттам.. Указание за сигурност : LED-индикации + звукови сигнали: Сменете кода незабавно и го съхранявайте грижливо. За код не използвайте лични данни (телефонен номер, рождени дати и т.н.). 1 x кратко Потвърждаване на въвеждането 2 x кратко Правилен код 3 x кратко Грешен код, не се приема 6 x кратко Дистанционна блокировка, алармената система не е изключена LED на всеки 10 сек. 1 мигане Блокировка след въвеждане на грешен код LED на всеки 2 сек. Тече времето за забавяне на отварянето LED и звуков сигнал - редуване Време за отваряне - времето тече Серия от звукови сигнали, прибл. 3 сек. Батерията е отслабнала Можете да отворите вратата още около 10 пъти. В зависимост от капацитета на батерията можете да чуете и по-малко на брой сигнали, така че трябва да смените батерията дори и при наличие на троен сигнал или двоен сигнал без готовност за отваряне. Използвайте само алкални батерии (напр. DURACELL)

3 ПРОГРАМИРАНЕ Управленски функции Преглед Код на мениджъра * LG 39E Multi User a) Промяна на кода на мениджъра (ID-Nо. 0) Функция 0" b) Допускане на потребител (ID-Nо. 1-9) Функция "1" c) Блокиране на потребител Функция "2" d) Изтриване на потребител Функция "3" e) Извикване на статуса на потребителя Функция "1" - задръжте натиснат f) Разглеждане на протокола Функция "7" g) Настройване на време за забавяне на отварянето Функция 9" Можете да отворите със заводския код ; веднага променете кода. A) Промяна на кода на мениджъра (при отворена врата) (Функция 0} B) Допускане на потребител* (Функция 1} Въведете кода на мениджъра (респ. стария код) и задръжте последната цифра натисната докато чуете последващия двоен сигнал (LED-индикацията свети), натиснете "0" и въведете новия код (двоен сигнал), за потвърждение въведете още веднъж новия код (двоен сигнал). Сега активен е новият код. При погрешно въвеждане или паузи, по-дълги от 10 секунди, валиден остава старият код. В случай, че новият код не бъде приет (троен сигнал), това означава, че е прекалено подобен на вече запаметен код. Въведете новия код. чуете последващия двоен сигнал (LED-индикацията свети), натиснете "1" (двоен сигнал), въведете ID-Nо. (1-9) на потребителя, напр. "2" (двоен сигнал), въведете кода на потребителя (двоен сигнал), за потвърждение въведете още веднъж кода (двоен сигнал). Ако чуете троен сигнал, значи сте допускали грешка при потвърждаването или кодът е прекалено подобен на вече запаметен код. Въведете новия код. ID-Nо. 9 може да се допусне само в рамките на времето за отваряне. C) Блокиране на потребител * (Функция 2) D) Изтриване на потребител * (Функция 3) чуете последващия двоен сигнал (LED-индикацията свети), натиснете "2" (двоен сигнал) и въведете ID-Nо. напр. "2" (единичен сигнал). Сега потребителят (Nо. 2) е блокиран докато не бъде отново допуснат с функция 1" и ID-Nо. "2". чуете последващия двоен сигнал (LED-индикацията свети), натиснете "3" (двоен сигнал) и въведете ID-Nо. напр. "2", (единичен сигнал). Сега потребителят (Nо. 2 ) е изтрит. Указание: Най-напред трябва да бъдат изтрити ненужните потребители. E) Извикване на статуса на потребителя (Функция 7} Мениджърът може по всяко време да получи справка за това, кой потребител е активен, блокиран или изтрит. Въведете кода на мениджъра и задръжте последната цифра натисната докато чуете последващия двоен сигнал (LEDиндикацията свети). Задръжте натиснато числото "7" докато чуете последващия двоен сигнал. Въведете ID-Nо. (1-9) на потребителя и изчакайте звуковия сигнал: 1 сигнал = активен 2 сигнала = блокиран 3 сигнала = изтрит Продължителен сигнал = блокиран, не може да бъде повторно допуснат Прекратяване: натиснете "0" (*) За да можете да програмирате в режим "Двоен код" (принцип "на четири очи"), преди кода на мениджъра трябва да въведете валиден код на потребител. 6-позиционен код, код на мениджъра

4 F) Разглеждане на протокола PC setup Стартиране на програмата Разглеждане (Функция 7) l G) Забавяне на отварянето* (Функция 9) В бравата се запаметяват последните 50 отваряния, заедно с ID No. на съответния потребител, и могат да бъдат прочетени на PC или лаптоп. В PC с операционна система Windows 95 (или по-нова) се зарежда програмата "LG-View 3x" ("SetupExe") и се настройва порт COM с 1200 bauts, non parity, 8 databits, 1 stopbit". Ако на лаптопа няма COM-порт, тази връзка трябва да се изгради с помощта на карта PCMCIA (RS 232) или съответния USB-адаптер. Стартирайте програмата "LG-View" и в менюто КОНФИГУРАЦИЯ задайте съответния порт. Свържете кабела на интерфейса PN към порта. Стартирайте програмата "LG-View 3x" и кликнете върху символа за запазване (start acquisition). Включете щекера на интерфейса отстрани в клавиатурата 3750K. За клавиатура 3750 се използва адаптиращ кабел. чуете последващия двоен сигнал (LED-индикацията свети), натиснете за кратко "7". Данните се прехвърлят от бравата в компютъра и могат да бъдат разгледани/разпечатани под формата на списък. Протоколът може да се запамети в компютъра с командата SAFE" и име на файла с LOG в края. Извикването на данните от протокола става от "Load". В менюто "Infos" можете да се информирате за статуса на бравата. Статусът на потребителите се указва с 10-позиционна група от букви, при което първата позиция съответства на мениджъра, а позиции на потребители 1 до 9. Значение: I =инициализиран, кодът е активен. E = (enroled) кодът е променен (само мениджъра) D = (disabled) кодът е блокиран. - = изтрит, може да бъде допуснат отново. B = блокиран, не може да бъде допуснат отново. Мениджърът може да програмира време за забавяне на отварянето. Това става с функция 9". Данните за забавянето (1-99 минути) и данните за времето за отваряне (1-19 минути) се настройват в 4-позиционен блок, при което първите 2 позиции съответстват на минутите за забавяне на отварянето, а другите 2 позиции - на минутите в който може да се извърши отваряне (минимум 1 мин.) Ако желаете например да зададете 10 минутно забавяне и 5 минути време за отваряне, 4-позиционният блок трябва да изглежда така: 1005" чуете последващия двоен сигнал (LED-индикацията свети), натиснете "9" и въведете времевия блок 1005" (двоен сигнал), накрая потвърдете 1005" (двоен сигнал). Промени във времевите стойности могат да се правят само в рамките на времето за отваряне. Заобикаляне на времето за забавяне на отварянето Програмиране на бравата Ако е настроено "Заобикаляне на времето за забавяне на отварянето" (TD- Override), потребителският ID-Nо. 9 може да отвори вратата незабавно (напр. WTU), ако бъде въведен като втори код. Този "Override"-код ID-Nо. 9 може да бъде разпознат само в рамките на времето за отваряне или преди да е настроено забавяне на отварянето. Изборът на програма за бравата ("двоен код", "аларма", " заобикаляне на времето за забавяне на отварянето") става с програмиране чрез компютър (39E Setup) или ръчно, чрез клавиатурата. (*) За да можете да програмирате в режим "Двоен код" (принцип "на четири очи"), преди кода на мениджъра трябва да въведете валиден код на потребител. 6-позиционен код, код на мениджъра

5 ПРОГРАМИРАНЕ МЕНИДЖЪР LG 39E Multi User LG 39E setup Режим FACTORY (режим преди Setup) Програмиране чрез компютър PC setup Дължина на кода Потребител Пренасяне на програмата: Излизане от режим Factory Рестартиране до режим Factory Указание за сигурност В режим FACTORY можете да монтирате бравата. Тя отваря при натискане на клавиш "1" и същевременно излъчва алармен сигнал. По този начин се постига лесно, гъвкаво складиране и опростено обслужване по време на производството. На компютъра (лаптопа) трябва да е инсталиран Windows и да е заредена програмата LG-39E-SETUP (изисква 4MB). Включете кабела за интерфейса (Артикул No ) в съответния COM-порт на компютъра. Ако на лаптопа няма COM-порт, тази връзка трябва да се изгради с помощта на карта PCMCIA (RS 232) или съответния USB-адаптер. Конфигурирайте порта (1200 baut, no parity, 8 datails, 1 stop bit) и стартирайте програмата LG39E- SETUP. Менютата на програмата са в прав текст (на английски) и с тях се работи много лесно, просто посочвайте желаните функции. В режим "Паралелен код" (всеки код отваря вратата) кодът трябва да е с дължина 7 позиции. В режим "Двоен код": кодът трябва да е с дължина 6 позиции Активиране на потребители: Предварително въведените кодове могат да бъдат презаписани. Активните потребители, на които не е предоставен код, могат да бъдат допуснати на по-късен етап. Потребителите, които не са активирани, не могат да бъдат допускани покъсно. Включете щекера на интерфейса в клавиатурата (респ. в адаптера) на готовата за експлоатация брава, кликнете върху "TRANSMIT/Send" и натиснете "0" на клавиатурата на бравата. След това с тази програма могат да се програмират и други ключалки. Тя може да бъде запаметена за последващо, специфично за клиента, програмиране.(file/ Save as:..) След програмирането на SETUP-а бравата все още се намира в режим Factory и отваря вратата с натискане на "1". Извършеното програмиране влиза в действие, след като излезете от режим Factory: задръжте натиснат клавиш "0" докато чуете двоен сигнал. След това въведете кода на мениджъра. Бравата е готова за експлоатация. "Замразете" програмата като промените кода на мениджъра. Ако се налага да бъдат променени някои програми, трябва да се извърши рестартиране с Reset-Box (Артикул Nо. 6066) и ново програмиране. Оставете бравата без електрозахранване за около 3 минути (извадете батерията). Включете Reset-Box в BAT-входа на бравата. Бравата се намира в режим Factory (отваря с "1"). В Reset-Box трябва да се постави АЛКАЛНА батерия 9V. Първоначално не трябва да се задават кодове на потребителите, които няма да бъдат използвани. Мениджърът може да ги допусне на по-късен етап, при необходимост.

6 Ръчно програмиране Режим Factory (режим преди Setup) Factory-Mode verlassen Дължина на кода и избор на програма Програмиране (Функция 8) Допускане на потребител (Функция 1) LG 39E Multi User В режим FACTORY можете да монтирате бравата. Тя отваря при натискане на клавиш "1" и същевременно излъчва алармен сигнал. По този начин се постига лесно, гъвкаво складиране и опростено обслужване по време на монтажа. Задръжте натиснат клавиш 0" докато чуете двоен сигнал. Сега кодът на мениджъра е "558555". Дължината на кода и изборът на програма се задават с функция 8" и двойка числа, при която първата позиция е дължината на кода, а втората - номерът на програмата. Програма 0 = Режим "Мениджър" (режим "Паралелен код") Програма 1 = Режим "Мениджър" със заобикаляне на времето за забавяне на отварянето Програма 2 = Режим "Двоен код" Програма 3 = Режим "Двоен код" със заобикаляне на времето за забавяне на отварянето Програма 4 = Режим "Мениджър" с аларма Програма 5 = Режим "Мениджър" с аларма и заобикаляне на времето за забавяне на отварянето Програма 6 = Режим "Двоен код" с аларма Програма 7 = Режим "Двоен код" с аларма и заобикаляне на времето за забавяне на отварянето Въведете кода на мениджъра " и задръжте последната цифра натисната докато чуете последващия двоен сигнал (LED-индикацията свети). Въведете 8". След това въведете двойката числа, състояща се от дължината на кода и номера на програмата, (двоен сигнал), въведете я още веднъж за потвърждение (двоен сигнал). При 7-позиционен код кодът на мениджъра е 7x"5". Въведете кода на мениджъра и задръжте последната цифра натисната докато чуете последващия двоен сигнал (LED-индикацията свети). Натиснете "1", въведете потребител ID-Nо. (1-9) и два пъти кода. След промяна на кода на мениджъра, недопуснатите потребители вече не могат да бъдат допуснати. "Замразяване" на програмата Рестартиране до режим Factory С промяна на кода на мениджъра програмата на бравата се замразява" и може д абъде променена само с рестартиране и ново програмиране. Оставете бравата без електрозахранване за около 3 минути (извадете батерията) и включете Reset-Box (Артикул Nо. 6066) в BAT-входа на бравата. В Reset-Box трябва да се постави АЛКАЛНА батерия 9V. Бравата се намира отново в режим Factory (режим преди Setup). Указание за сигурност: Първоначално не трябва да се задават кодове на потребителите, които няма да бъдат използвани. Изтрийте кодовете (функция 3 и потребител No.) LG39E Combogard Da.doc Дата:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5

L Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 L8542077 Rev. 03/05/00 Централа MISE-RE MISE-RI Инструкции за монтаж и експолатация MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 MISE_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Централа MISE Електронната централа MISE може

Подробно

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc

Microsoft Word - centrala_HEAD_MBE_bul.doc L8542373 Rev. 06/05/01 Централа за управление HEAD - MBE Инструкция за експлоатация centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 1 of 5 centrala_head_mbe_bul.doc Beside Ltd. Page 2 of 5 Упътване за настройка

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

Microsoft Word - WI61V04_Instr_exploat_GSM_2014.doc

Microsoft Word - WI61V04_Instr_exploat_GSM_2014.doc 1 Предназначение Услугата Solid MobileKEY е предназначена да: Управлява дистанционно отключването и заключването на врати с електро-механична брава, производство на фирма ООД; Да осигурява постоянна обратна

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

User reference guide

User reference guide СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Съдържание ENG 2 1 Относно настоящите инструкции...3 1.1 Валидност, съхранение и предаване на инструкциите 3 1.2

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Compact M КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ Смяна на хартиена ролка Тип на хартията - термо хартия

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd

Saturn M3 - Instructions For The User.pmd Aвтоалармена Система Saturn M3 РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВЪЗМОЖНОСТИ - избор на различни алармени сигнали* - избор на сигнали за включване и изключване* - дистанционно радио управление с два бутона -

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА При работа с ЕКАФП се

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни

Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни Micro C 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ХАРАКТЕРИСТИКИ При работа с ЕКАФП се използва следната хартиена лента

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ PERFECT S 01 К Р АТ К А ИН СТ РУК Ц ИЯ ЗА МОНТ АЖ И ЕК СПЛО АТ АЦ ИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА При

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Gigaset DA610

Gigaset DA610 Общ преглед Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Дисплей и бутони Дисплей ( стр. 4) 2 Контролен бутон ( стр. 5) 3 Бутон за бързо набиране 4 Бутон за настройка 5 Бутон за повторно набиране / пауза 6 Бутон за

Подробно